Byla 2-4963-955/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios D. S. įmonės, atstovaujamos bankroto administratorės Giedrės Vaičienės, patikslintą ieškinį atsakovui D. S. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 5563,85 Eur žalos, 2000,00 Eur plius mokesčiai (t. y. 2420,00 Eur) administravimo išlaidų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 18 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą D. S. įmonei, tačiau iki šios dienos bankroto administratoriui nėra perduotas visas įmonei priklausantis turtas ir dokumentai. Įmonė buvo nemoki, tačiau įmonės buvęs vadovas D. S. viešai nepaskelbė apie įmonės nemokumą, savarankiškai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Neperduodant bankroto administratorei dokumentų, trukdoma atlikti įmonių bankroto įstatyme nurodytus veiksmus, patikrinti įmonės sudarytus sandorius, atlikti išieškojimus iš bendrovės skolininkų bei kitus bankroto proceso veiksmus.

5Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (patikslintas ieškinys su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) įteikti asmeniškai 2017 m. vasario 9 d. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė. Ieškovė patikslintame ieškinyje prašė esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytiems atvejams, priimti sprendimą už akių. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į patikslintą ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Patikslintas ieškinys tenkintinas.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad Kauno apygardos teismas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą 2016 m. kovo 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1417-260/2016 iškėlė D. S. įmonei bankroto bylą ir administratore paskyrė Giedrę Vaičienę, įpareigojo D. S. įmonės vadovą ir kitus valdymo organus ne vėliau kaip per 15 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtai bankroto administratorei turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus (b. l. 9-10). Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 16 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios D. S. įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, pagal kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus finansinis reikalavimas 5563,85 Eur (b. l. 12). Bankrutuojančios D. S. įmonės vadovui D. S. buvo siunčiami bankroto administratorės raginimai dėl bankrutuojančios įmonės dokumentų ir turto perdavimo (b. l. 15-22). Bankrutuojančios D. S. įmonės vardu įregistruotų, išregistruotų transporto priemonių nėra (b. l. 23). Bankrutuojančios D. S. įmonės pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta nustatyti bendrą 2000,00 Eur plius mokesčiai (t. y. 1500,00 Eur administratoriaus atlyginimas ir 500,00 Eur administravimo išlaidos) administravimo išlaidų sąmatą nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (b. l. 24-33). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nesumokėjus įmokų fondui padarė žalą įmonei, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 5563,85 Eur žalos atlyginimo bei 2420,00 Eur bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo valstybei priteistina 180,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka. Valstybė šioje byloje taip pat patyrė 4,47 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu šalims, kurios patenkinus patikslintą ieškinį yra priteisiamos iš atsakovo (CPK 88 str. 3 p., 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo D. S., a. k. ( - ) ieškovės bankrutuojančios D. S. įmonės, į. k. 234749250, naudai 5563,85 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt tris eurus 85 ct) žalos atlyginimo, 2420,00 Eur (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt eurų) bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7983,85 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. vasario 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo D. S., a. k. ( - ) 180,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų) žyminio mokesčio ir 4,47 Eur (keturis eurus 47 ct) pašto išlaidų valstybei, kurios turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai