Byla 2-530/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Finance Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-5963-392/2012 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Finance group“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Rastakas“ direktorės R. R. ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rastakas“ dėl bankroto bylos iškėlimo, byloje dalyvaujantys tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: uždaroji akcinė bendrovė „Audelas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Saldo“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Finance group“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Rastakas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Renavita“. Priėmus ieškovo ieškinį buvo iškelta civilinė byla Nr. B2-5963-392/2012. UAB „Rastakas“ direktorė R. R. taip pat kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovui UAB „Rastakas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Pagal UAB „Rastakas“ direktorės R. R. pareiškimą buvo iškelta civilinė byla Nr. B2-6042-392/2012.

6Civilinės bylos Nr. B2-5963-392/2012 nagrinėjimo metu buvo gauti UAB „Saldo“ ir UAB „Audealas“ prašymai į traukti juos į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. nutartimi sujungė civilines bylas Nr. B2-5963-392/2012 ir Nr. B2-6042-392/2012, bylai suteikė Nr. B2-5963-392/2012. Teismas iškėlė atsakovui UAB „Rastakas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“.

9Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus skyrimo, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs siūlomas kandidatūras, nurodė, kad jos atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos prieštaravimų dėl siūlomų administratorių kandidatūros nereiškė. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad UAB „Rastakas“ direktorė R. R., UAB „Saldo“ ir UAB „Audelas“ įmonės bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Ius Positivum“, suteikė prioritetą didesnio skaičiaus kreditorių siūlomai kandidatūrai, ir UAB „Rastakas“ bankroto administratoriumi skyrė UAB „Ius Positivum“.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Finance group“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir atsakovo UAB „Rastakas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Renavita“.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas, paskirdamas įmonės administratoriumi UAB „Ius Positivum“, sprendimą motyvavo tuo, kad šį administratorių pasiūlė didesnis skaičius kreditorių, tačiau neįvertino aplinkybės, kad kreditorių, siūlančių tą patį administratorių, skaičius buvo didinamas dirbtinai. Ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „Saldo" yra įmonė, kuri vykdo UAB „Rastakas“ finansinę apskaitą. Šių abiejų įmonių siūlymas įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“ leidžia matyti, kad tokiu būdu dirbtinai yra didinamas kreditorių, siūlančių tą patį administratorių, skaičius, siekiant, kad administratoriumi būtų paskirtas galimai atsakovei palankesnis bankroto administratorius. Vien ta aplinkybė, jog konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą siūlo keli kreditoriai, nesudaro pagrindo paskirti būtent jų pasiūlytą kandidatūrą, kadangi šiuo atveju byloje yra pareikštos nuomonės tik tų kreditorių, kurie kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bet ne daugumos kreditorių nuomonė.

142. Teismas, paskirdamas UAB „Rastakas“ direktorės ir vienintelės akcininkės R. R. pasiūlytą administratorių, neįvertino, ar toks paskyrimas nesukliudys tinkamai atstovauti kreditorių interesus. UAB „Rastakas“ vadovė R. R. yra ir vienintelė įmonės akcininkė, todėl galima daryti išvadą, jog ji turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, taigi teismas turėjo parinkti kitą, nei atsakovo vadovės siūlomą bankroto administratorių.

153. Skirdamas bankroto administratorių, teismas nevertino potencialių bankroto administratorių patirties, užimtumo, atsakovo ir trečiojo asmens ryšių, todėl nepagrįstai UAB „Ius Positivum“ laikė tinkamesniu kandidatu nei UAB „Renavita“.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Rastakas“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą.

17Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

181. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo jos naikinti (keisti) nėra, kadangi teismas nenustatė aplinkybių, kurios draudžia UAB „Ius Positivum“ paskirti UAB „Rastakas“ bankroto administratoriumi, tokių aplinkybių nenurodo ir UAB „Finance group“.

192. UAB „Finance group“ nepateikia jokių įrodymų, kurie leistų objektyviai spręsti apie tai, kad Vilniaus apygardos teismo paskirtas bankroto administratoriaus turi materialinį ar procesinį suinteresuotumą šioje byloje. Tuo atveju, jei bankroto proceso metu iškils pagrįstų abejonių dėl UAB „Ius Positivum“ veiklos tinkamumo, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Renavita“ savo veiklą vykdo Kaune. Tuo tarpu UAB „Rastakas“ buveinė yra registruota Vilniuje, čia yra visas UAB „Rastakas“ turtas ir dokumentai. Šio administratoriaus paskyrimas nulemtų didesnes administravimo išlaidas, o tai prieštarautų kreditorių interesams.

203. UAB „Saldo“ tvarkė UAB „Rastakas“ buhalterinę apskaitą, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo spręsti, kad UAB „Saldo“ kokiu nors būdu yra suinteresuota dėl UAB „Ius Positivum“ paskyrimo bankroto administratoriumi.

21Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų UAB „Audelas“ ir UAB „Saldo“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą.

22Trečiųjų asmenų teigimu, UAB „Finance group“ nenurodė objektyvių aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti, jog teismo paskirtas administratorius negalės tinkamai vykdyti bankroto procedūrų ir atstovauti kreditorių interesus. Be to, teismo paskirtas administratorius turi pakankamą darbuotojų, turinčių ilgametę patirtį teikiant bankroto administratoriaus paslaugas, skaičių, o tai leis greičiau atlikti bankroto procedūras ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

25Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Administratorius bankroto procese turi plačius įstatyme apibrėžtus įgaliojimus (ĮBĮ 11 str. 3 d.), ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

26ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010). Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas.

27Nagrinėjamoje byloje dalyvaujantys asmenys atsakovo bankroto administratoriumi siūlė vieną iš dviejų administratorių kandidatūrų UAB „Renavita“ ir UAB „Ius Positivum“, kurie abu atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus, t. y. turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriais (b. l. 12, 60), sutinka teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas (b. l. 13, 57), yra apdraudę bankroto administratoriaus profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 11, 61). Įmonių bankroto valdymo departamentas patvirtino, kad jie atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus (b. l. 74, 75). Įvertinęs, jog abu siūlomi kandidatai atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, pirmosios instancijos teismas, parinkdamas administratorių atsižvelgė, į tai, kad UAB „Ius Positivum“ kandidatūrą siūlė didesnis skaičius kreditorių.

28Apelianto UAB „Finance Group“ teigimu, teismas parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą nevertino to, kad paskirtasis bankroto administratorius galimai turi suinteresuotumą bylos baigtimi, nevertino potencialių bankroto administratorių patirties, užimtumo, atsakovo ir trečiojo asmens ryšių.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad duomenų apie paskirtojo administratoriaus galimą suinteresuotumą bylos baigtimi nėra, o vien aplinkybė, kad jo kandidatūrą pasiūlė įmonės administracijos vadovė neduoda pagrindo spręsti apie pasiūlyto administratoriaus netinkamumą. Kadangi abu administratoriai atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus, o abejonių dėl jų kompetencijos ir patirties nėra pareikšta, byloje dalyvaujantiems asmenims neturėtų būti teisinio skirtumo, kuris administratorius atliks bankroto administravimo procedūras.

30Visgi teisėjų kolegija šioje byloje atsižvelgia į specifines bankroto bylos iškėlimo aplinkybes, kurios gali turėti įtakos ir bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimui. 2012 m. rugpjūčio 14 d. dėl UAB „Rastakas“ bankroto bylos iškėlimo kreipėsi UAB „Fortrakas“, bankroto administratoriumi jis prašė skirti M. P., tačiau byla pagal UAB „Fortrakas“ pareiškimą buvo nutraukta UAB „Rastakas“ atsiskaičius su ieškovu. Tačiau praėjus vos mėnesiui po minėtos bylos nutraukimo, į teismą dėl bankroto bylos UAB „Rastakas“ iškėlimo kreipėsi UAB „Rastakas“ direktorė R. R.. UAB „Rastakas“ direktorės pareiškime aplinkybių, kad įmonės finansinė padėtis pablogėjo po atsiskaitymo su UAB „Fortrakas“, nėra nurodoma. Priešingai, nurodoma, kad įmonės sunkumus lėmė seniai esančios priežastys. UAB „Rastakas“ atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat nėra paaiškinama, kas lėmė tokį atsakovo procesinį elgesį – atsiskaitymą su pareiškimą iškelti bankroto bylą pateikusiu kreditoriumi ir nedelsiamą pačios įmonės pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimą. UAB „Rastakas“ direktorė bankroto administratoriumi siūlė skirti būtent UAB „Ius Positivum“. Šį įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, direktorės siūlymą palaikė į bylos nagrinėjimą įstoję tretieji asmenys, iš kurių vienas tvarkė UAB „Rastakas“ buhalterinę apskaitą. Pirmosios instancijos teismas skyrė bankroto administratoriumi būtent bankrutuojančios įmonės direktorės pasiūlytą bankroto administratorių. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į UAB „Rastakas“ direktorės kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo aplinkybes, galima manyti, kad ji dėl tam tikrų priežasčių yra suinteresuota, jog bankroto administratoriumi būtų paskirtas būtent UAB „Ius Positivum”. Kreditorių nuomonėms dėl administratoriaus kandidatūros esmingai išsiskyrus bei esant įtarimų, jog UAB „Rastakas“ direktorė suinteresuota, kad bankroto administratoriumi būtų paskirtas būtent jos siūlomas asmuo, teisėjų kolegija, siekdama pašalinti bet kokias galimas abejones būsimų bankroto procedūrų skaidrumu, siekdama sklandžios bankroto procedūrų eigos bei norėdama užkirsti kelią galimoms konfliktinėms situacijoms ateityje, mano, kad tikslinga keisti paskirtą bankroto administratorių. Kadangi pirmosios instancijos teismas, įvertinęs UAB „Renavita“ tinkamumą eiti atsakovo bankroto administratoriaus pareigas, nenustatė priežasčių dėl kurių ši kandidatūra būtų netinkama ĮBĮ 11 straipsnio prasme, UAB „Rastakas“ bankroto administratorius keičiamas ir juo skiriamas UAB „Renavita“. Atsakovo ir trečiųjų asmenų nurodyta aplinkybė, jog skiriasi bankroto administratoriaus ir administruojamos įmonės buveinės vietos, teisėjų kolegijos nuomone, neturėtų sudaryti kliūčių sėkmingam UAB „Rastakas“ administravimui ir neturėtų padidinti administravimo išlaidų.

31Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 19 d. nutarties dalis, kuria UAB „Rastakas“ administratoriumi paskirta UAB „Ius Positivum“, keičiama, ir UAB „Rastakas“ bankroto administratoriumi skiriama UAB „Renavita“.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

33Atskirąjį skundą patenkinti.

34Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Rastakas“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Ius Positivum“, pakeisti ir uždarosios akcinės bendrovės „Rastakas“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Renavita“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Finance group“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 6. Civilinės bylos Nr. B2-5963-392/2012 nagrinėjimo metu buvo gauti UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. nutartimi sujungė civilines... 9. Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus skyrimo, pirmosios instancijos... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Finance group“ prašo panaikinti... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Teismas, paskirdamas įmonės administratoriumi UAB „Ius Positivum“,... 14. 2. Teismas, paskirdamas UAB „Rastakas“ direktorės ir vienintelės... 15. 3. Skirdamas bankroto administratorių, teismas nevertino potencialių bankroto... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Rastakas“ prašo skundą... 17. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 18. 1. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo... 19. 2. UAB „Finance group“ nepateikia jokių įrodymų, kurie leistų... 20. 3. UAB „Saldo“ tvarkė UAB „Rastakas“ buhalterinę apskaitą, tačiau... 21. Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys nepareiškiantys... 22. Trečiųjų asmenų teigimu, UAB „Finance group“ nenurodė objektyvių... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 25. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 10... 26. ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas... 27. Nagrinėjamoje byloje dalyvaujantys asmenys atsakovo bankroto administratoriumi... 28. Apelianto UAB „Finance Group“ teigimu, teismas parinkdamas bankroto... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad duomenų apie paskirtojo administratoriaus... 30. Visgi teisėjų kolegija šioje byloje atsižvelgia į specifines bankroto... 31. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 19 d. nutarties dalis, kuria UAB... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Atskirąjį skundą patenkinti.... 34. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. dalį, kuria uždarosios...