Byla 1A-151-300-2014
Dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio, kuriuo V. G. pripažintas kaltu:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vidmanto Mylės, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Zigmo Kavaliausko, sekretoriaujant Vilmai Armalytei, dalyvaujant prokurorei Lilijai Saldukienei, gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui, nuteistajam V. G.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. G. apeliacinį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio, kuriuo V. G. pripažintas kaltu:

3pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį (dėl telefonų su krovikliais ir žiedo vagystės) ir nuteistas laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams;

4pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį (dėl pinigų vagystės) ir nuteistas laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies sudedant, ir V. G. skirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio nuostatomis, paskirtos V. G. laisvės atėmimo bausmės laikas sutrumpintas 1/3 ir V. G. skirtas laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

7Nukentėjusiosios V. B. ieškinys tenkintas ir priteista jai iš V. G. 650 Lt (šeši šimtai penkiasdešimt litų) turtinės žalos atlyginimo.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

9V. G. nuteistas už tai, kad 2013 m. vasario 23 d., apie 17.30 val., ( - ), ( - ), būdamas V. B. priklausančiame bute, pagrobė svetimą – nukentėjusiajai V. B. priklausantį turtą – nuo virtuvės spintelės 290 litų vertės mobiliojo ryšio telefoną „Nokia C1-01“ su krovikliu ir 50 litų vertės mobiliojo ryšio telefoną „Nokia“ su krovikliu , ir nuo V. B. rankos paėmė 100 litų vertės auksinį žiedą, tuo padarydamas nukentėjusiajai V. B. 440 litų turtinę žalą.

10Be to, V. G. nuteistas už tai, kad 2013 m. vasario 23 d., apie 19.00 val., ( - ), ( - ), būdamas V. B. priklausančiame bute, iš chalato kišenės, pagrobė svetimą – nukentėjusiajai V. B. priklausantį turtą – 500 litų, tuo padarydamas nukentėjusiajai V. B. 500 litų turtinę žalą.

11Apeliaciniu skundu nuteistasis V. G. prašo jo padarytas veikas kvalifikuoti kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką ir sušvelninti jam skirtą bausmę.

12Skunde nurodo, kad telefonus, žiedą ir pinigus jis paėmė vienu metu, iš nukentėjusiosios buto nebuvo niekur išėjęs, todėl teigia, kad jis padarė ne dvi, o vieną nusikalstamą veiką. Taip pat nurodo, kad nuosprendyje neteisingai nustatytas jam paskirtos galutinės bausmės laikas, nes jam turėjo būti paskirta ne laisvės atėmimo 1 metams 6 mėnesiams bausmė, o laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams.

13Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

14Nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas, Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo – BK 63 straipsnio 10 dalies (BPK 328 str. 1 p.).

15Skundžiamo nuosprendžio turinys tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, išsamiai ir nešališkai ištyręs esmines bylos aplinkybes, surinktus įrodymus įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimų, padarė pagrįstas išvadas dėl V. G. kaltės, tačiau, vertindamas nuteistojo padarytas dvi nusikalstamas veikas pagal BK 178 straipsnio 1 dalį kaip atskirus nusikaltimus, o ne kaip vieną tęstinę veiką, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą.

16Pagal teismų praktikoje suformuotą nuostatą tęstine laikoma tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-412/2007). Turto pagrobimo bylose atkreipiamas dėmesys ir į tokius svarbius veikos tęstinumo požymius kaip vienas grobiamo turto šaltinis, toks pat pagrobimo būdas, nedidelis laiko tarpas tarp atskirų veikų, ta pati ar greta esanti turto buvimo vieta, tačiau visada pabrėžiama, kad turto pagrobimo pripažinimą tęstine veika visada lemia kaltininko vieningos tyčios buvimas (kasacinės nutartys Nr. 2K-454/2008, 2K-649/2006, 2K-307/2007, 2K-146/2008). Taigi tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-743/2007, Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.).

17Byloje nustatyta, kad V. G. svetimą, nukentėjusiajai V. B. priklausantį turtą – du mobiliojo ryšio telefonus su krovikliais, auksinį žiedą ir 500 Lt – pagrobė tą pačią dieną ir iš tos pačios vietos – nukentėjusiosios V. B. namų. Taip pat nustatyta ir tai, kad šį anksčiau aprašytą nukentėjusiajai priklausantį turtą jis pagrobė paeiliui, per gana trumpą laiko tarpą, niekur iš nukentėjusiosios namų neišeidamas. Taigi nuteistojo V. G. tikslas buvo įgyti svetimą nukentėjusiosios turtą, o tokie anksčiau aprašyti apelianto veiksmai rodo, kad jis turėjo vieningą tyčią užvaldyti svetimą turtą ir to tikslo siekė, todėl tokie jo nusikalstami veiksmai turėjo būti kvalifikuoti kaip viena tęstinė nusikalstama veika pagal BK 178 straipsnio 1 dalį. Dėl to nuteistojo V. G. veika kvalifikuotina kaip viena tęstinė nusikalstama veika, o nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

18Kadangi pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas ir nuteistojo V. G. padaryta veika, numatyta BK 178 straipsnio 1 dalyje, kvalifikuotina kaip viena tęstinė nusikalstama veika, todėl sprendžiamas V. G. skirtinos bausmės klausimas. Skiriant bausmę už šios tęstinės nusikalstamos veikos padarymą V. G., atsižvelgtina į tai, kad yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, kad nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, įvertinamas jo padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnis ir pobūdis – įvykdė tyčinę nesunkių nusikaltimų kategorijai priskiriamą nusikalstamą veiką, įvertinama ir tai, kad nusikalstamais veiksmais padaryta turtinė žala neatlyginta, jo asmenybė – nusikalto būdamas teistas, teistumui neišnykus, todėl Lietuvos Respublikos BK 27 straipsnio 1 dalies prasme – recidyvistas. Įvertinus visetą šių bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių, apeliantui už nusikaltimo padarymą skirtina jo padarytos nusikalstamos veikos sankcijoje numatyta bausmė – laisvės atėmimas, o dydis nustatytinas mažesnis, tačiau artimas vidurkiui.

19Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad V. G. savo kaltę pripažino, o baudžiamoji byla apylinkės teisme buvo išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka, apelianto atžvilgiu taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir jam pagal BK 178 straipsnio 1 dalį skirtina bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

21Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nuosprendį pakeisti:

22perkvalifikuoti V. G. inkriminuotus du nusikaltimus, numatytus BK 178 straipsnio 1 dalyje, į vieną tęstinį nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje.

23Už nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 1 dalyje, padarymą, paskirti V. G. laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, V. G. pagal BK 178 straipsnio 1 dalį paskirtą 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti sumažintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

25Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, V. G. paskirtos bausmės buvo subendrintos iš dalies sudedant, ir skirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams.

26Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį (dėl telefonų su... 4. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį (dėl pinigų vagystės)... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio nuostatomis, paskirtos V.... 7. Nukentėjusiosios V. B. ieškinys tenkintas ir priteista jai iš V. G. 650 Lt... 8. Teisėjų kolegija... 9. V. G. nuteistas už tai, kad 2013 m. vasario 23 d., apie 17.30 val., ( - ), ( -... 10. Be to, V. G. nuteistas už tai, kad 2013 m. vasario 23 d., apie 19.00 val., ( -... 11. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. G. prašo jo padarytas veikas kvalifikuoti... 12. Skunde nurodo, kad telefonus, žiedą ir pinigus jis paėmė vienu metu, iš... 13. Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė nuteistojo... 14. Nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas, Akmenės rajono apylinkės teismo... 15. Skundžiamo nuosprendžio turinys tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas,... 16. Pagal teismų praktikoje suformuotą nuostatą tęstine laikoma tokia... 17. Byloje nustatyta, kad V. G. svetimą, nukentėjusiajai V. B. priklausantį... 18. Kadangi pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas ir nuteistojo V. G.... 19. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad V. G. savo kaltę pripažino, o... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 21. Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nuosprendį pakeisti:... 22. perkvalifikuoti V. G. inkriminuotus du nusikaltimus, numatytus BK 178... 23. Už nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 1 dalyje, padarymą,... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, V. G. pagal BK 178... 25. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4... 26. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....