Byla 2-1565/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d. nutarties, kuria panaikintas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gantruva“ kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-841-210/2014 pagal pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ir valstybės įmonės „Turto bankas“ skundus dėl atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo (tretieji asmenys: bankrutavusi akcinė bendrovė bankas „Snoras“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, viešoji įstaiga „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Palangos miesto rinkliavų skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių būstas“, akcinė bendrovė „LESTO“, uždaroji akcinė bendrovė „EURIKANA“ ir KO, akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Hostex“, akcinė bendrovė „TEO LT“, antstolis R. K., G. A., R. P., O. J., R. R., V. O., Z. S., V. O., V. J.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2012 m. gruodžio 20 d., buvo iškelta atsakovo UAB „Gantruva“ bankroto byla, atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Atveika“; apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu.

4Atsakovo BUAB „Gantruva“ 2014 m. balandžio 11 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6 duomenimis, antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“ susirinkime nutarta „atsižvelgiant, kad UAB „Gantruva“ bankroto proceso metu buvo vykdoma ūkinė veikla (įkeisto turto nuoma) ir gautų pajamų iš ūkinės veiklos (356 506,52 Lt) užteko visoms bankroto proceso metu patirtoms išlaidoms (308 512,30 Lt) pilnai padengti: 1) konstatuoti, kad BUAB „Gantruva“ bankroto proceso metu patirtos įkeisto ir neįkeisto turto administravimo išlaidos yra pilnai padengtos iš ūkinės veiklos pajamų; 2) įpareigoti BUAB „Gantruva“ bankroto administratorių pervesti BAB bankui „Snoras“ kreditorinio reikalavimo tenkinimui už įkeisto turto pardavimą gautą sumą – 897 074 Lt (toliau – Ginčo nutarimas; 11 b. l.).

5Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (atsakovo kreditorius, toliau – VSDFV) Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnio 1 dalies pagrindu kreipėsi į apygardos teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti 2014 m. balandžio 11 d. atsakovo BUAB „Gantruva“ pakartotinio kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu ginčo nutarimą „Dėl sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“ (1, 2 b. l.). Pareiškėjo teigimu, ginčo nutarimas pažeidžia ĮBĮ bei atsakovo kreditorių teises ir interesus; nors kreditorius BAB bankas „Snoras“ nėra pareiškęs, kad nesutinka mokėti administravimo lėšų, bet toks pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas leistų jam išvengti administravimo lėšų apmokėjimo, nes administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš sumos už ūkinę veiklą gautų pajamų, kurios buvo gautos, išnuomojus įkeistą turtą.

6Pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ (atsakovo kreditorius) skundu prašė apygardos teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Gantruva“ pakartotinio kreditorių susirinkimo ginčo nutarimą (7-10 b. l.). Pareiškėjo teigimu, skundžiamas nutarimas priimtas didžiausią finansinį reikalavimą turinčio kreditoriaus BAB banko „Snoras“ balsais ir pažeidžia kitų atsakovo kreditorių interesus. Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovo bankroto administratorius paskaičiavo, jog BAB bankui „Snoras“ tenkanti administravimo išlaidų dalis yra 60 056,15 Lt, o šis paskaičiavimas atliktas, vadovaujantis administravimo išlaidų dengimo proporcingumo principu; kreditorius BAB bankas „Snoras“ – įkaito turėtojas, įgijęs lygias teises kartu su visais kitais kreditoriais, įgijo ir vienodas pareigas, kylančias iš bankroto procedūrų vykdymo, įskaitant ir pareigą atlyginti bankroto proceso metu susidariusias administravimo išlaidas.

7Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi sujungė paminėtus pareiškėjų VSDFV Šiaulių skyriaus ir VĮ „Turto bankas“ skundus bei nutarė nagrinėti juos vienoje civilinėje byloje Nr. B2-841-210/2014 (18 b. l.).

8Atsakovas BUAB „Gantruva“ ir trečiasis asmuo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimuose į pareiškėjo VĮ „Turto bankas“ skundą prašė jį tenkinti (45, 50-52 b. l.).

9Trečiasis asmuo BAB bankas „Snoras“ atsiliepime į pareiškėjų skundus prašė juos atmesti (56-60 b. l.). Nurodė, kad pareiškėjai nenurodė, kokias teisės normas pažeidė atsakovo kreditorių susirinkimas, priimdamas skundžiamą nutarimą, atitinkantį įstatymo keliamus reikalavimus, nes jį priėmė tinkamas subjektas – atsakovo kreditorių susirinkimas, kuris priimdamas nutarimą, atsižvelgė į atsakovo bankroto procedūros ypatumus, t. y. į aplinkybę, kad atsakovas bankroto procedūros metu vykdė ūkinę – komercinę veiklą, ir jo gautos pajamos bankroto procedūros metu viršijo atsakovo patirtas bankroto administravimo išlaidas. Trečiojo asmens teigimu, atsakovo ūkinėje-komercinėje veikloje buvo naudojamas įkeistas turtas ir laikytina, kad dėl turto naudojimo (nusidėvėjimo) sumažėjo banko gautina iš įkeisto turto pardavimo lėšų suma, naudojant įkeistą turtą buvo sukurtas papildomas turtas (piniginės lėšos), kurios buvo panaudotos ne hipotekos kreditoriaus reikmėms (jo finansinio reikalavimo tenkinimui), o visų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikmėms (administravimo išlaidų ir kreditorių reikalavimų dengimui).

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2014 m. birželio 11 d. nutartimi panaikino atsakovo BUAB „Gantruva“ 2014 m. balandžio 11 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą antru darbotvarkės klausimu „Dėl sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“ ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (70-73 b. l.).

12Teismas nurodė, kad 2014 m. balandžio 11 d. BUAB „Gantruva“ pakartotiniame kreditorių susirinkime, svarstant antrą darbotvarkės klausimą „Dėl sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“, administratoriaus UAB „Atveika“ įgaliotas asmuo V. P. pasiūlė nutarimo projektą: patvirtinti 60 056,15 Lt administravimo išlaidų sumą, tenkančią įkeisto turto administravimui, kuri paskaičiuota proporcingai nuo pajamų, gautų už parduotą įkeistą turtą ir parduotą neįkeistą turtą; „prieš“ administratoriaus pasiūlymą balsavo kreditorius – įkaito turėtojas BAB bankas „Snoras“, kuris pateikė savo nutarimo projektą: „Atsižvelgiant, kad BUAB „Gantruva“ bankroto proceso metu buvo vykdoma ūkinė veikla (įkeisto turto nuoma) ir gautų pajamų iš ūkinės veiklos (356 506,52 Lt) užteko visoms bankroto proceso metu patirtoms išlaidoms (308 512,30 Lt) pilnai padengti: 1) konstatuoti, kad BUAB „Gantruva“ bankroto proceso metu patirtos įkeisto ir neįkeisto turto administravimo išlaidos yra pilnai padengtos iš ūkinės veiklos pajamų; 2) įpareigoti BUAB „Gantruva“ bankroto administratorių pervesti BAB bankui „Snoras“ finansinio reikalavimo tenkinimui už įkeisto turto pardavimą gautą sumą – 897 074 Lt“, kuris ir buvo priimtas kreditorių susirinkime, balsuojant „už“ šį nutarimą jo projektą pasiūliusiam didžiausiam kreditoriui BAB bankui „Snoras“ (76,95 proc. visų kreditorių balsų), likusiems kreditorių susirinkime dalyvavusiems kreditoriams balsuojant „prieš“.

13Teismas nurodė, kad ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų; nurodytos teisės normos prasmė yra ta, kad, realizavus bankrutuojančios įmonės turtą, tam tikra dalis gautos už jį sumos būtų skirta administravimo išlaidoms apmokėti.

14Teismo vertinimu, nors kreditorius BAB bankas „Snoras“ nėra pareiškęs, kad jis nesutinka mokėti administravimo lėšų, tačiau jo pasiūlytas ir kreditorių susirinkime priimtas nutarimas leidžia daryti išvadą, kad jis nesutinka mokėti administravimo lėšų; kreditoriaus BAB banko „Snoras“ pasiūlytas pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtas ginčo nutarimas leistų išvengti įkeisto turto turėtojui BAB bankui „Snoras“ administravimo išlaidų mokėjimo, nes jam būtų pervesta visa už įkeisto turto pardavimą gauta suma – 897 074 Lt, todėl toks nutarimas, bankui visiškai neprisidedant prie administravimo išlaidų atlyginimo, nors dalis administravimo išlaidų tiesiogiai susijusi būtent su įkeisto turto administravimu, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, pažeidžia kitų kreditorių teises ir interesus, o taip pat prieštarauja ĮBĮ nuostatoms; tokios nuostatos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-575/2011).

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Atskirajame skunde trečiasis asmuo BAB bankas „Snoras“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d. nutartį ir palikti galioti atsakovo BUAB „Gantruva“ 2014 m. balandžio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“ (86-92 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas be pagrindo pažymėjo, jog atsakovo kreditorių susirinkime priimtas nutarimas yra nepagrįstas, jog neatitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų, pažeidžia kitų kreditorių teises ir interesus bei prieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Skundžiamas nutarimas atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, nes sprendimą dėl administravimo išlaidų priėmė tinkamas subjektas, t. y. atsakovo kreditorių susirinkimas. Teismas nenurodė nė vienos skundžiamo nutarimo nuostatos, kuri prieštarautų galiojantiems teisės aktams;
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad skundžiamo nutarimo priėmimo metu galiojo ĮBĮ nuostatos, nustatančios, jog išlaidos, susijusios su bankrutuojančios bendrovės ūkine komercine veikla, negali būti priskirtos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms. Uždrausdamas prie administravimo išlaidų priskirti ūkinės komercinės veiklos išlaidas, įstatymo leidėjas siekė, kad vykdančios ūkinę komercinę veiklą bendrovės administravimo išlaidoms nebūtų priskirtos išlaidos, kurios yra nesusijusios su bankrutavusios įmonės administravimu. Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad atsakovo bankroto procedūros metu beveik visos patirtos išlaidos yra susijusios su administratoriaus vykdyta ūkine komercine veikla (patalpų nuoma), todėl atsakovo bankroto procedūros patirtos visos išlaidos priskirtinos išlaidoms, patirtoms dėl vykdytos ūkinės komercinės veiklos;
  3. Vykdančios ūkinę komercinę veiklą bankrutavusios bendrovės veiklos rezultatą tikslinga apskaičiuoti, atimant iš pajamų, gautų vykdant ūkinę komercinę veiklą, patirtas ūkinės komercinės veiklos išlaidas, o gautas rezultatas bus pridėtinė vertė, gauta, vykdant ūkinę komercinę veiklą, ir tik ši pridėtinė vertė, o ne visos veiklą vykdančios bendrovės pajamos, turėtų būti įtraukiama į bankrutuojančios bendrovės turto masę ir naudotina ĮBĮ nustatyta tvarka (administravimo išlaidoms apmokėti, finansiniams reikalavimams tenkinti). Taigi atsakovo kreditorių susirinkimui atsakovo bankroto administratoriaus pateiktas mokėtinų administravimo išlaidų paskaičiavimas neatitinka ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies nuostatų, o teismas neįvertino to, kad skundžiamu nutarimu būtų patvirtintos administravimo išlaidos, atitinkančios šią normą, nes į atsakovo turto masę būtų įtraukta pridėtinė vertė (47 994,22 Lt), gauta iš ūkinės veiklos pajamų (356 506,52 Lt) atėmus ūkinės veiklos išlaidas (308 512,30 Lt);
  4. Teismas nepasisakė dėl 2014 m. gegužės 21 d. BAB banko „Snoras“ atsiliepime į skundus nurodytų argumentų dėl pareiškėjų nurodytos teismų praktikos netaikymo. Svarbiausias ir pagrindinis nagrinėjamos bylos bei teismų praktikos, kuria vadovavosi teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, skirtumas yra tas, kad bylose buvo sprendžiama apie administravimo išlaidas bankrutuojančių įmonių, kurios nevykdė ūkinės komercinės veiklos ir kurios negavo pajamų iš ūkinės komercinės veiklos daugiau nei patyrė ūkinės komercinės veiklos išlaidų.

17Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ prašo jį atmesti (100-102 b. l.). Nurodo, kad nebuvo paskirtas atsakovo bankroto administratoriui atlyginimas už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai; iš kreditorių susirinkimo nutarimo matyti, kad bankroto administravimo išlaidos (86 114,363 Lt) buvo padengtos lėšomis, gautomis iš ūkinės veiklos, o tai prieštarauja ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies nuostatoms, kad vykdant ūkinę komercinę veiklą, administravimo išlaidoms negali būti priskirtos su ūkine komercine veikla susijusios išlaidos. Pareiškėjo nuomone, iš ūkinėje veikloje gautų 356 506,52 Lt pajamų, 216 916,65 Lt yra pagrįstos ūkinės komercinės veiklos metu padarytos išlaidos, o 139 589,87 Lt suma turėjo būti pervesta į sąskaitą, kurioje kaupiamos lėšos atsiskaityti su kreditoriais.

18Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius prašo jį atmesti (107-109 b. l.). Nurodo, kad trečiasis asmuo BAB bankas „SNORAS“ vienintelis balsavo už jo pasiūlytą ginčo nutarimą, taigi tokia situacija užtikrina tik vieno atsakovo kreditoriaus interesus, bet ne daugumos ar visų kreditorių. Pareiškėjo nuomone, nors apeliantas nėra pareiškęs, jog nesutinka mokėti administravimo lėšų, bet toks pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas leistų BAB bankui „Snoras“ išvengti administravimo lėšų apmokėjimo, nes administravimo išlaidos būtų apmokamos iš pajamų, kurios buvo gautos, išnuomojus įkeistą atsakovo turtą, tačiau, siekiant pusiausvyros tarp visų kreditorių interesų ir teisių, visi kreditoriai turi vienodai prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo, o bankui grąžinus visą už įkeistą parduotą turtą gautą sumą, bankas visiškai neprisideda prie administravimo išlaidų dengimo.

19Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Gantruva“ prašo jį atmesti (103-106 b. l.). Nurodo, kad byloje skundžiamas atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas didžiausio kreditoriaus BAB banko „SNORAS“ balsais (76,95 proc.), tačiau bankroto proceso vienas esminių principų yra kreditorių lygybės principas; kreditorių susirinkimas, balsuodamas vienu ar kitu klausimu, turi siekti, kad maksimaliai būtų patenkinti kreditorių reikalavimai; be to, kreditorius įkaito turėtojas, įgijęs lygias teises kartu su visais kitais kreditoriais dalyvauti įmonės bankroto procese, kartu su visais kreditoriais įgijo ir vienodas pareigas, kylančias iš bankroto procedūrų vykdymo, tarp jų – pareigą atlyginti bankroto proceso metu susidariusias administravimo išlaidas. Atsakovo teigimu, apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes ir tinkamai taikė ginčo santykiams privalomas taikyti materialinės teisės normas.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.).

23Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo.

24Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ 24 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias kreditorių susirinkimo kompetenciją, susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką, yra nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: 1) esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; 2) materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1245/2014).

25Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalį, įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui; kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą; visais atvejais, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, šie ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje.

26ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų), o nurodyto straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos; prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį.

27Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ nuostata, jog iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą arba perduodant įkeistą turtą, pirmiausia (be eilės) tenkinami įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai, nereiškia, kad toks kreditorius gali būti atleidžiamas nuo pareigos atlyginti administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje pripažįstama hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2013; 2003 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003; 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005). Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad atsižvelgiant į ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies nuostatą, darytina išvada, kad hipotekos turėtojo pirmumo teisė patenkinti savo finansinį reikalavimą iš lėšų, gautų pardavus įkeistą bankrutuojančios įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą, nėra absoliuti (ĮBĮ 34 str.), atsižvelgiant į ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatas, kreditorių susirinkimas turi patvirtinti su įkeisto turto administravimu susijusias išlaidas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1859/2011; 2013 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2353/2013).

28Apygardos teismas, spręsdamas pareiškėjų VĮ „Turto bankas“ ir VSDFV Šiaulių skyriaus skundus dėl ginčo nutarimo, padarė teisingas išvadas bei, patenkindamas pareiškėjų prašymą panaikinti paminėtą nutarimą, nepažeidė civilinio proceso ir materialinio įstatymo normų.

29Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. balandžio 11 d. atsakovo BUAB „Gantruva“ kreditorių pakartotinio susirinkimo metu svarstant šio susirinkimo 2 darbotvarkės klausimą „Dėl sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“ susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 94,06 proc., tarp jų: BAB bankas „Snoras (76,95 proc.), VĮ „Turto bankas (2,46 proc.), UAB „Eurikana ir Ko“ (14,26 proc.), kurie savo nuomonę darbotvarkės klausimais išreiškė raštu, bei VSDFV atstovė V. N. (0,38 proc.) ir O. J. (0,01 proc.); atsakovo bankroto administratorius pasiūlė patvirtinti 60 056,15 Lt dydžio administravimo išlaidų sumą, tenkančią įkeisto turto administravimui, paskaičiuotą proporcingai nuo pajamų, gautų už parduotą įkeistą turtą ir parduotą neįkeistą turtą, o įkaito turėtojas BAB bankas „Snoras“ (didžiausias atsakovo kreditorius) pateikė savo nutarimo projektą: „atsižvelgiant, kad BUAB „Gantruva“ bankroto proceso metu buvo vykdoma ūkinė veikla (įkeisto turto nuoma) ir gautų pajamų iš ūkinės veiklos (356 506,52 Lt) užteko visoms bankroto proceso metu patirtoms išlaidoms (308 512,30 Lt) pilnai padengti: 1) konstatuoti, kad BUAB „Gantruva“ bankroto proceso metu patirtos įkeisto ir neįkeisto turto administravimo išlaidos yra pilnai padengtos iš ūkinės veiklos pajamų; 2) įpareigoti BUAB „Gantruva“ bankroto administratorių pervesti BAB bankui „Snoras“ kreditorinio reikalavimo tenkinimui už įkeisto turto pardavimą gautą sumą – 897 074 Lt“. Iš nurodyto susirinkimo protokolo matyti, kad „už“ atsakovo bankroto administratoriaus pasiūlytą nutarimo projektą antru darbotvarkės klausimu balsavo 17,11 proc. atsakovo kreditorių, „prieš“ – 76,95 proc., o „už“ ginčo nutarimo projektą – 76,95 proc. (kreditorius BAB bankas „Snoras“), ir „prieš“ – 17,11 proc. (kreditoriai VĮ „Turto bankas, UAB „Eurikana ir Ko“, VSDFV ir O. J.; 11 b. l.).

30Apygardos teismas teisingai nurodė, kad, realizavus bankrutuojančios įmonės turtą, dalis gautos už jį sumos turi būti skirta administravimo išlaidoms apmokėti. Ši teismo išvada atitinka ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies, 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir teismų praktiką.

31Apygardos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo nutarimas priimtas jį pasiūliusio didžiausio atsakovo kreditoriaus BAB banko „Snoras“ balsais, įkeisto turto turėtojui BAB bankui „Snoras“ leistų išvengti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų apmokėjimo, nes jam būtų pervesta visa už įkeisto turto pardavimą gauta suma, kad ginčo nutarimas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, pažeidžia imperatyvias ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies, 36 straipsnio 1 dalies nuostatas bei neatitinka teismų praktikos.

32Dėl to, kas nurodyta aukščiau, neturi pagrindo atskirojo skundo argumentai, kad nutarimas atitinka įstatymo reikalavimus, nes skundžiamą nutarimą dėl administravimo išlaidų priėmė tinkamas subjektas – atsakovo kreditorių susirinkimas. Juolab kad apeliantas – atsakovo didžiausias kreditoriaus, remdamasis dominuojančia padėtimi, inicijavo ir vienasmeniškai priėmė nutarimą, kuris atleistų jį nuo dalies atsakovo bankroto administravimo išlaidų apmokėjimo, kuris savo turiniu prieštarauja kitų kreditorių interesams, neatitinka įstatymo ir teismų praktikos, todėl byloje buvo pagrindo panaikinti ginčo nutarimą.

33Be to, nėra pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį ir dėl atskirojo skundo argumento, jog apygardos teismas, vadovavosi netinkama teismų praktika. Apygardos teismas turėjo pagrindo atsižvelgti į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateiktą ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies normos išaiškinimą, nurodydamas, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje dėl bankroto administravimo išlaidų, kurioje konstatuota bankrutuojančios įmonės hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas. Tai atitinka ir aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką.

34Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentų, kurie neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

35Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

36Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo... 4. Atsakovo BUAB „Gantruva“ 2014 m. balandžio 11 d. pakartotinio kreditorių... 5. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius... 6. Pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ (atsakovo kreditorius) skundu prašė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi sujungė... 8. Atsakovas BUAB „Gantruva“ ir trečiasis asmuo VšĮ „Šiaulių regiono... 9. Trečiasis asmuo BAB bankas „Snoras“ atsiliepime į pareiškėjų skundus... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. birželio 11 d. nutartimi panaikino... 12. Teismas nurodė, kad 2014 m. balandžio 11 d. BUAB „Gantruva“... 13. Teismas nurodė, kad ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog administravimo... 14. Teismo vertinimu, nors kreditorius BAB bankas „Snoras“ nėra pareiškęs,... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Atskirajame skunde trečiasis asmuo BAB bankas „Snoras“ prašo panaikinti... 17. Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą pareiškėjas VĮ „Turto... 18. Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą pareiškėjas VSDFV... 19. Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovas BUAB... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 24. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ 24 straipsnio nuostatas, įtvirtinančias... 25. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalį, įkeistas turtas parduodamas iš... 26. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės... 27. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ nuostata, jog iš lėšų,... 28. Apygardos teismas, spręsdamas pareiškėjų VĮ „Turto bankas“ ir VSDFV... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. balandžio 11 d. atsakovo BUAB... 30. Apygardos teismas teisingai nurodė, kad, realizavus bankrutuojančios įmonės... 31. Apygardos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo nutarimas priimtas jį... 32. Dėl to, kas nurodyta aukščiau, neturi pagrindo atskirojo skundo argumentai,... 33. Be to, nėra pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį ir dėl atskirojo skundo... 34. Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentų,... 35. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 36. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d....