Byla e2-25198-587/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei G. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašo priteisti iš atsakovės 486,56 Eur / 1679,99 Lt skolos, kurią sudaro 144,81 Eur / 500,00 Lt negrąžinta paskolos suma ir 28,96 Eur / 99,99 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 312,79 Eur / 1080,00 Lt delspinigių, tai pat priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško jo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2008-11-18 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės G. K. sudaryta paskolos sutartis Nr. ( - ), kuria ieškovė paskolino atsakovei 144,81 Eur / 500,00 Lt sumą 30 dienų terminui, atsakovė paskolą turėjo grąžinti 2008-12-18. Už suteiktą paskolą atsakovė įsipareigojo sumokėti 28,96 Eur / 99,99 Lt paskolos komisinio mokesčio. Atsakovė pratęsė paskolos grąžinimą iki 2009-02-17. Atsakovė prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovei nuo 2009-02-18 buvo pradėti skaičiuoti 1 procento dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną delspinigiai, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punktu. Ieškovė atsakovei priskaičiavo 312,79 Eur / 1080,00 Lt sumos delspinigių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2015-11-26 viešo pasklebimo būdu CPK 130 str. nustatyta tvarka (CPK 130 str.) (b. l. 34, 35), pasiūlant jai per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį (CPK 123 str. 1 d.). Atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.). Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: informacijos apie asmenį (b. l. 6), sąskaitos išrašo (b. l. 7), paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos (b. l. 8), sąskaitos išrašo (b. l. 16), vartojimo kredito sutarties (b. l. 17-18, 19-26) matyti, kad ieškovas atsakovei 2008-11-18 suteikė 144,81 Eur / 500,00 Lt sumos vartojimą kreditą 30 dienų laikotarpiui. Ieškovas nurodė, kad atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2009-02-17. Pasibaigus prievolės įvykdymo terminui atsakovė suteiktos paskolos negrąžino ir paskolos komisinio mokesčio nesumokėjo. Atsakovė 2009-02-17 turėjo grąžinti 144,81 Eur / 500,00 Lt paskolos ir 28,96 Eur / 99,99 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str., 6.873 str.). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jos priteistina 144,81 Eur / 500,00 Lt negrąžinta paskolos suma ir 28,96 Eur / 99,99 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio ieškovo naudai.

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 10.2 p. numato, kad atsakovas už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną, ieškovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 procento dydžio delspinigius. Ieškovas nurodė, kad delspinigiai buvo skaičiuojami vadovaujantis CK 1 125 str. 5 d. 1 p., jie sudaro 312,79 Eur/ 1080,00 Lt.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 216 procentų prašomos priteisti skolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovo elgesį. Ieškovas nurodė, kad suteikta paskola ir paskolos mokesti turėjo būti grąžinti iki 2009-02-17, tačiau į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2015-10-01. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovo valios, todėl jam tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės sumokėti už įsigytas prekes, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovą nuo pareigos savo teises ginti kuo ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos tris kartus iki 104,26 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Ieškovo delsimas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynybos po sutarties termino pabaigos sudaro prielaidas ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaitą, todėl likusi dalis ieškinio dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

12Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinas byloje sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 15,00 Eur, kadangi nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus žyminis mokestis (CPK 93 str., 80 str.).

13Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3 Eur, teismas šių išlaidų iš atsakovės nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės G. K., a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis Eur 81 ct) skolos, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonis Eur 96 ct) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 104,26 Eur (vieną šimtą keturis Eur 26 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (278,03 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-07) iki visiško jo įvykdymo ir 15,00 Eur žyminio mokesčio.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai