Byla B2-673-565/2018
Dėl BUAB ,,Autotops pabaigos“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB ,,Autotops“ bankroto administratorės UAB ,,Stinkoma“ prašymą priimti sprendimą dėl BUAB ,,Autotops pabaigos“,

Nustatė

2BUAB ,,Autotops“ bankroto administratorės UAB ,,Stinkoma“ įgaliotas asmuo prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, jog atliko visus veiksmus, susijusius su BUAB ,,Autotops“ bankroto byla, nurodė, kad vykę teisminiai ginčai baigti, gautos lėšos paskirstytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Bankroto administratorė bendrovės kreditorius informavo apie bendrovės bankroto byloje atliktus veiksmus, pateikė veiklos ataskaitą. 2018-07-26 vykęs BUAB ,,Autotops“ kreditorių susirinkimas patvirtino bankroto administratorės ataskaitą, išmokų kreditoriams tvarką ir įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl BUAB ,,Autotops“ veiklos pabaigos.

3Prašymas tenkinamas.

4Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartimi iškelta UAB „Autotops“ bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtinti BUAB ,,Autotops“ kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d., 2017 m. rugsėjo 18 d. ir 2018 m. birželio 11 d. nutartimis.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai bankroto administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą.

6Bankroto administratorė nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos bankrutuojančios įmonės bankroto procedūros. Iš bankroto administratorės pateikto 2018-07-26 BUAB ,,Autotops“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 nustatyta, jog kreditoriai vienbalsiai patvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitą, nustatė išmokų kreditoriams paskirstymo tvarką bei įpareigojo bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos (T.II. b.l. 125-133).

7Teismui pateiktoje bankroto administratorės veiklos ataskaitoje nurodyta, jog 2018 m. sausio 31 d. M. V. ir BUAB ,,Autotops“ sudarė taikos sutartį, pagal kurią M. V. sumokėjo BUAB ,,Autotops“ 15 000 Eur (T.II. b.l 120-121). Bankroto administratorės įgaliotas asmuo nurodė, jog pagal patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą buvo apmokėta: 4 840,00 Eur administravimo išlaidų; 4 719,00 Eur suma skirta teisinėms paslaugoms; 5 441,00 Eur suma skirta kreditorių reikalavimų tenkinimui (T.II. b.l. 128). Iš bankroto administratorės pateiktų duomenų apie lėšų paskirstymą BUAB ,,Autotops“ kreditoriams matyti, jog BUAB ,,Autotops“ bankroto byloje buvo padengti šie kreditorių finansiniai reikalavimai: visas antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 162,86 Eur finansinis reikalavimas, trečios eilės kreditorių: K. A. 8 368,37 Eur finansinis reikalavimas padengtas 810,38 Eur suma, UAB ,,Vilniaus vandenys“ 977,92 Eur finansinis reikalavimas padengtas 94,66 Eur suma, UAB ,,EDS INVEST“ (BUAB ,,Vilniaus taupomoji kasa“) 44 941,76 Eur finansinis reikalavimas padengtas 4 515,02 Eur suma, UAB ,,Unikort“ 212,49 Eur finansinis reikalavimas padengtas 20,57 Eur suma (T.II. b.l. 133).

8Remiantis bankroto administratorės įgalioto asmens pateiktais duomenimis, teismas tvirtina BUAB ,,Autotops“ bankroto byloje nepatenkintų trečios eilės kreditorių finansinius reikalavimus: K. A. 7 557,99 Eur; UAB ,,Vilniaus vandenys“ 883,26 Eur; UAB ,,EDS INVEST“ (BUAB ,,Vilniaus taupomoji kasa“) 40 426,74 Eur; UAB ,,Unikort“ 191,92 Eur. Antros eilės kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius iš BUAB ,,Autotops“ kreditorių sąrašo išbraukiamas visiškai patenkinus šio kreditoriaus finansinį reikalavimą (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

9Bankroto administratorė pateikė teismui 2016-02-25 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymą Nr. VR-14.6-308, kurioje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra neturi duomenų, kad BUAB ,,Autotops“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas (T.II. b.l. 124).

10Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad teisminių ginčų susijusių su BUAB ,,Autotops“ kituose teismuose nėra.

11Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, VĮ Registrų centras duomenimis registruoto turto neturi.

12VĮ Regitra duomenimis BUAB ,,Autotops“ vardu yra registruota viena transporto priemonė VW JETTA (VIN kodas ( - )), kuriai taikyti areštai. Bankroto administratorė nurodė, jog UAB ,,Autotops“ valdymo organai nebuvo perdavę įmonės turto ir visų įmonės dokumentų, tame tarpe ir VĮ ,,Regitra“ registruotos transporto priemonės VW JETTA, valstybinis Nr. ( - ) Bankroto administratorė pateikė teismui nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kopiją, kuriame nurodyta, jog pareiškimo patikrinimo metu buvęs UAB ,,Autotops“ vadovas A. A. V. pranešė, kad 2013-01-16 UAB ,,Autotops“ minėtą automobilį pardavė UAB ,,Edvin“. Prie pranešimo pateikė 2013-01-16 sutartį dėl teisių ir pareigų perleidimo pagal 2012-02-02 lizingo sutartį Nr. 201202F-9396, pasirašytą UAB ,,Autotops“, AB DNB lizingas ir UAB ,,Edvin“ pagal kurią automobilis perduotas valdyti UAB ,,Edvin“. Pateikti duomenys patvirtina, jog minėtas automobilis buvo perduotas dar iki UAB ,,Autotops“ bankroto (T.II. b.l. 142-143). Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, todėl teismas sprendžia, jog aplinkybė, kad nėra žinoma BUAB ,,Autotops“ vadu registruotos transporto priemonės buvimo vieta, netrukdo sprendimo dėl BUAB ,,Autotops“ pabaigos priėmimui.

13Bankroto administratorė pateikė teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis). Teismas nenustatė, jog BUAB ,,Autotops“ turėtų materialaus turto ar piniginių lėšų, iš kurių galėtų būti patenkinti likę kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl vertintina, jog daugiau nėra galimybės atsiskaityti su kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014).

14Bankroto administratorė buvo įpareigota apie teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl BUAB ,,Autotops“ pabaigos informuoti visus įmonės kreditorius. Byloje gauti įrodymai, patvirtinantys, jog BUAB ,,Autotops“ kreditoriai apie teismo posėdį informuoti tinkamai. Prieštaravimų dėl BUAB ,,Autotops“ pabaigos teisme negauta.

15Teismas, įvertinęs bylos duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas aplinkybes konstatuoja, kad ĮBĮ nustatytos BUAB ,,Autotops“ bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos, todėl vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 264, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

17BUAB ,,Autotops“ bankroto administratorės prašymą tenkinti.

18Patvirtinti BUAB ,,Autotops“ kreditorių finansinius reikalavimus pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis, nustatant, kad:

19Trečios eilės kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų dydžiai:

Eil. Nr. Kreditorius Bendras įsiskolinimas, Eur
1. K. A. 7 557,99
2. UAB ,,Vilniaus vandenys“ 883,26
3. UAB ,,EDS INVEST“ (BUAB ,,Vilniaus taupomoji kasa) 40 426,74
4. UAB ,,Unikort“ 191,92
  Iš viso: 49 059,91

20Pripažinti pasibaigusia BUAB ,,Autotops“ (juridinio asmens kodas 302633370; Žemynos g. 2A-95 Vilnius) ir išregistruoti likviduotą dėl bankroto iš juridinių asmenų registro.

21Pavesti BUAB ,,Autotops“ bankroto administratorei UAB ,,Stinkoma“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

22Įpareigoti bankroto administratorę UAB ,,Stinkoma“ per 3 dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos su šiuo sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. BUAB ,,Autotops“ bankroto administratorės UAB ,,Stinkoma“ įgaliotas asmuo... 3. Prašymas tenkinamas.... 4. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartimi iškelta UAB... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32... 6. Bankroto administratorė nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos... 7. Teismui pateiktoje bankroto administratorės veiklos ataskaitoje nurodyta, jog... 8. Remiantis bankroto administratorės įgalioto asmens pateiktais duomenimis,... 9. Bankroto administratorė pateikė teismui 2016-02-25 Lietuvos Respublikos... 10. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad... 11. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, VĮ Registrų centras... 12. VĮ Regitra duomenimis BUAB ,,Autotops“ vardu yra registruota viena... 13. Bankroto administratorė pateikė teismui dokumentus, reikalingus sprendimui... 14. Bankroto administratorė buvo įpareigota apie teismo posėdį, kuriame... 15. Teismas, įvertinęs bylos duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26... 17. BUAB ,,Autotops“ bankroto administratorės prašymą tenkinti.... 18. Patvirtinti BUAB ,,Autotops“ kreditorių finansinius reikalavimus pagal... 19. Trečios eilės kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų... 20. Pripažinti pasibaigusia BUAB ,,Autotops“ (juridinio asmens kodas 302633370;... 21. Pavesti BUAB ,,Autotops“ bankroto administratorei UAB ,,Stinkoma“ atlikti... 22. Įpareigoti bankroto administratorę UAB ,,Stinkoma“ per 3 dienas nuo šio... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...