Byla e2A-105-560/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Eglės Surgailienės ir Jelenos Šiškinos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės S. C. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovei S. C. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė jo naudai priteisti iš atsakovės S. C. 2 614,76 Eur (2 534,91 Eur skolos ir 79,85 Eur delspinigių) bei 5 procentų dydžio procesines palūkanas. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė ieškovei patikėjimo teise valdyti visas savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. Atsakovė naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis ir už tai yra skaičiuojamas nuomos mokestis. Atsakovė vengė vykdyti prievolę mokėti buto nuomos mokesčius, todėl laikotarpiu nuo 2013-09-01 iki 2016-01-31susidarė įsiskolinimas. Ieškovė taip pat paskaičiavo delspinigius po 0,02 procento už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos sumos už 6 mėnesius, kurie sudaro 79,85 Eur.
 2. Atsakovė S. C. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ji yra teisėta buto savininkė. Pagal finansines galimybes ji stengiasi mokėti visus mokesčius, tačiau jos finansinė padėtis itin sunki.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-10-18 sprendimu ieškinį tenkino: priteisė ieškovei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ iš atsakovės S. C. 2 534,91 Eur skolą, 79,85 Eur delspinigius bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 614,76 Eur) nuo bylos iškėlimo (2016-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas pažymėjo, jog rašytiniais įrodymais yra patvirtinta, kad ginčo butas patikėjimo teise perduotas valdyti ieškovei ir nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Kadangi byloje nėra šalių ginčo dėl būsto nuomos mokesčio dydžio, teismas laikė, kad atsakovė jo neginčija.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atsakovė S. C. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2016-10-18 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog nuomos mokesčio mokėti neprivalo, nes iki 2008 m. tokį mokestį mokėjo UAB „Naujamiesčio būstas“. Atsakovė gauna kompensacijas būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidoms, nes jos materialinė padėtis yra itin sunki, todėl ieškovė nepagrįstai skaičiuoja papildomai prašomą priteisti nuomos mokestį ir tokiu būdu atsakovei tenka dviguba mokestinė našta. Be to, nuomos mokesčio atsakovė neturi mokėti ir todėl, kad ginčo bute yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą, taigi, ji turėtų būti laikoma teisėta buto savininke, kuriai nereikia mokėti tokio mokesčio.
 2. Atsiliepime į ieškinį atsakovė buvo pateikusi prašymą išdėstyti priteistos skolos mokėjimą 12 mėnesių laikotarpiui lygiomis dalimis. Į bylą buvo pateikti būtinumą išdėstyti teismo sprendimo vykdymą pagrindžiantys įrodymai. Atsakovės turtinė padėtis yra tokia sunki, kad teismo sprendimo vykdymas, netaikant jo išdėstymo instituto, jai sukels sunkias turtines pasekmes. Tuo tarpu ieškovė yra juridinis asmuo, kurio turtinė padėtis yra nepalyginamai geresnė. Teismas šio prašymo nenagrinėjo ir neišsprendė.
 3. Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-18 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad rašytiniai įrodymai rodo, jog tarp Vilniaus miesto savivaldybės bei atsakovės yra susiklostę nuomos teisiniai santykiai, t. y. atsakovė naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis ir už tai jai yra skaičiuojamas nuomos mokestis. Atsakovės ilgalaikis prievolių nevykdymas ir jos atsakomybė jau buvo nustatyta įsiteisėjusiais Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimais civilinėse bylose Nr. 2-10276- 535/2011, 25459-608/2012, 2-3778-871/2013, 2-11147-872/2014, Nr. 2A-444-160/2015.
 4. Ieškovė nesutinka su atsakovės prašymu išdėstyti skolą. Ieškovė ragino atsakovę geranoriškai apmokėti įsiskolinimus ar atvykti ir susitarti dėl kito skolos apmokėjimo būdo, daugkartinių teisminių procesų metu atsakovė buvo raginama parodyti geranoriškumą sudaryti nuomos sutartį ir pradėti mokėti skolas pagal savo materialines galimybes, tačiau atsakovė atkakliai nepripažįsta ieškovės kaip buto nuomotojos.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė gyvena Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame bute, esančiame (duomenys neskelbtini), kurį patikėjimo teise valdo ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“. Atsakovė šiame bute yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą.

11Dėl apeliacinio skundo argumentų

 1. Atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino ieškinį, kadangi nuomos mokesčio atsakovė neprivalo mokėti. Teisėjų kolegija su šiuo ir jį detalizuojančiais atsakovės argumentais nesutinka. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovė turi prievolę mokėti nuomos mokestį ieškovei. Ieškovei gyvenant bute, tačiau nesant įgijus nuosavybės teisės į jį, šiam butui priklausant Vilniaus miesto savivaldybei, kuri yra suteikusi jį valdyti ieškovei panaudos teise, yra pagrindas konstatuoti, jog tarp ieškovės ir Vilniaus miesto savivaldybės yra susiklostę nuomos teisiniai santykiai. Tarp nurodytų šalių susiklosčius nuomos teisiniams santykiams, atsakovei atsirado pareiga mokėti nuomos mokestį ieškovei, kuri, minėta, Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį ginčo butą valdo panaudos teise. Tad, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, atsakovei neginčijant ieškovės apskaičiuoto nuomos mokesčio dydžio, yra pagrindas ieškinį tenkinti. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog gyvenamosios vietos deklaravimas nėra nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įgijimo pagrindas, o atsakovės nurodomos aplinkybės dėl mokesčių mokėjimo UAB „Naujamiesčio būstas“, kompensacijų gavimo ir kt. neeliminuoja atsakovės pareigos atsiskaityti su ieškove.
 2. Atsakovė nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo ir neišsprendė atsakovės prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, nors šis prašymas turėjo būti tenkintas. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo ir susijusiais atsakovės argumentais sutinka. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą kasacinio teismo praktikoje vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, jeigu egzistuoja itin nepalankios aplinkybės teismo sprendimo įvykdymui (pavyzdžiui, teismo sprendimo įvykdymas sąlygotų skolininkui itin sunkias finansines pasekmes). Be to, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis, pažeisti bendrieji teisės principai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-186/2011; 2014-06-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-911/2014, 2015-11-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1533-302/2015).
 3. Teisėjų kolegija nurodo, jog visų pirma, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šio atsakovės prašymo neišsprendė, o, antra, nagrinėjamas prašymas turėjo būti tenkintas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu į bylą pateikti įrodymai patvirtina sunkią atsakovės turtinę padėtį, o teismo sprendimo išdėstymas nagrinėjamu atveju nepažeis šalių interesų pusiausvyros. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pagrindas atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti ir skundžiamą sprendimą šioje dalyje pakeisti bei pirmosios instancijos teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovę kiekvieną mėnesį mokėti ieškovei po 217,90 Eur iki einamojo mėnesio paskutinės dienos į ieškovės nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, paskutinį mokėjimo mėnesį kartu su likusia sumokėti skolos dalimi ieškovei sumokant 5 procentų metines palūkanas, priskaičiuotas nuo priteistos sumos (2 614,76 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme

 1. Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo turinį, spręstina, kad yra pagrindas atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo atmesti.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Atsakovės S. C. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. sprendimą pakeisti, papildant jo rezoliucinę dalį: „Sprendimo įvykdymą išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovę S. C. kiekvieną mėnesį mokėti ieškovei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ po 217,90 Eur iki einamojo mėnesio paskutinės dienos į ieškovės nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, paskutinį mokėjimo mėnesį kartu su likusia sumokėti skolos dalimi sumokant ieškovei 5 procentų metines palūkanas, priskaičiuotas nuo priteistos sumos (2 614,76 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“.

Proceso dalyviai
Ryšiai