Byla 2-1422-569/2014
Dėl nuosavybės teises gynimo nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu, naudojimosi žemės sklypu tvarkos pakeitimo bei atsakovės I. S. priešieškinį ieškovei I. D. dėl nuosavybės teises gynimo nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu, kadastrinių duomenų panaikinimo, pripažinimo teisės atlikti garažo rekonstrukciją be bendraturčio sutikimo, įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytą statinį

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovei N. D., ieškovo atstovei advokatei Eugenijai Povilaitienei, atsakovei I. S., atsakovės atstovui advokatui Dainiui Tamošiūnui, trečiojo asmens atstovei I. K., institucijos, teikiančios išvadą, atstovams J. T., A. D., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. D. ieškinį atsakovei I. S., trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui, AB DNB bankui, dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, dėl nuosavybės teises gynimo nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu, naudojimosi žemės sklypu tvarkos pakeitimo bei atsakovės I. S. priešieškinį ieškovei I. D. dėl nuosavybės teises gynimo nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu, kadastrinių duomenų panaikinimo, pripažinimo teisės atlikti garažo rekonstrukciją be bendraturčio sutikimo, įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytą statinį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė N. D. ieškinį palaiko, su priešieškiniu nesutinka. Ieškovė paaiškino, kad jai ir atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ), Šiauliai, t.y. : žemės sklypas, kurio bendras plotas 0.1171 ha, unikalus Nr. 9101-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v., gyvenamasis (unikalus Nr. 2996-8008-6012), ūkio pastatai ir kiemo statiniai. Atsakovė pažeidžia ieškovės teises naudotis bendru kiemu, trukdo prieiti prie ieškovės nuosavybės teisės objektų, todėl ieškovė yra priversta kreiptis į teismą. Ieškovė ir atsakovė yra bendraturtės nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ), Šiauliuose, šiomis dalimis: 1) ieškovė N. D. asmeninės nuosavybės teise įsigijo: 388/1171 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 9101-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v.), pagal 2005-04-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.l 133; 461/1171 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 9101-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v.), pagal 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.3658; 56/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 2996-8008-6012) ir 56/100 dalis kiemo statinių (tvora tl-34,62 m, t2-l 1,30 m., 12 šulinio, kiemo aikštelė b-9,80 kv. m., šiukšlių dėžė), unikalus Nr. 2996-8008-6067, pagal 2005-04-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.l 133; 19/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 2996-8008-6012), 19/100 dalis kiemo statinių (tvora tl-34,62 m, t2-l 1,30 m., 12 šulinio, kiemo aikštelė b-9,80 kv. m., šiukšlių dėžė), unikalus Nr. 2996-8008-6067, bei Y2 dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. 2996-8008-6023, pažymėjimas plane 2Ilp, pagal 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.3658; 2) atsakovė I. S. asmeninės nuosavybės teise įsigijo: 322/1171 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 9101-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v.), pagal 2008-01-18 dovanojimo sutartį Nr.1-260; 25/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 2996-8008-6012) , 25/100 dalis kiemo statinių (tvora tl-34,62 m, t2-l 1,30 m., 12 šulinio, kiemo aikštelė b-9,80 kv. m., šiukšlių dėžė), unikalus Nr. 2996-8008-6067, 54 dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. 2996-8008-6023, pažymėjimas plane 21 lp, bei pastatą - garažą, unikalus Nr. 2996-8008-6034, pagal 2008-01-18 dovanojimo sutartį Nr.1-260. Naudojimosi žemės sklypu tvarka yra nustatyta 1995-03-28 Šiaulių m. I notarų biuro notarės S. J. patvirtinu susitarimu pirkti žemę tarp tuometinių namų valdos, esančios ( - ), Šiauliuose, bendrasavininkių: K. G., kuriai tuo metu nuosavybės teise priklausė 0,25 namų valdos dalys, A.O. P., kuriai tuo metu nuosavybės teise priklausė 0,39 namų valdos dalys, ir S. G., kuriai tuo metu nuosavybės teise priklausė 0,36 namų valdos dalys. Susitarimas dėl žemės sklypo naudojimosi ir „Žemės sklypo pasidalijimo projektas, sudarytas pagal visų bendrasavininkų pasiūlymą", buvo notariškai patvirtintas, jo pagrindu sudaryta žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis įregistruota tuometiniame techninės inventorizacijos biure, todėl jis tapo privalomas visiems bendraturčiams, kurie žemės sklypą įsigytų. Pagal šį susitarimą nuo 2005-04-19 pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo jai, ieškovei, naudotis teko ankstesnės savininkės naudota sklypo dalis, pažymėta C1-89 kv. m., C2 - 163 kv. m. ir sklypo dalis C - 34 kv.m., kiemo D-140 kv. m. naudojimas bendras. Atsakovei tapus savininke, jos naudojimuisi perėjo ankstesnės savininkės naudota žemės sklypo dalis A - 37 kv. m., A1 - 65 kv. m., A2-23 kv. m., A3-124 kv. m., kiemo D-140 kv. m. naudojimas bendras. 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartimi jai įsigijus didesnę dalį šios namų valdos, jos naudojimuisi perėjo žemės sklypo dalis B - 28 kv. m., B1 - 51 kv. m. ir B3 - 283 kv. m., o taip pat ji įsigijo 1/2 dalį ūkio pastato 21 l p. Iki 2013-07-19 atsakovė naudojosi bendru kiemu D-140 kv. m. savo nuožiūra, statė lengvuosius automobilius. Kadangi ji, ieškovė, ūkio pastato neturėjo, o žemės sklypo dalis C1 ir C2 buvo nuo išorinės sklypo pusės, ji nenorėjo konfliktuoti su atsakove, faktiškai kiemu nesinaudojo. Tačiau jai įsigijus didesnę žemės sklypo dalį ir ūkinio pastato dalį, atsakovė pažeidžia jos teises naudotis savo nuosavybe. Bendro naudojimosi kieme D-140 kv. m. atsakovė pastoviai laiko du lengvuosius automobilius, nors turi garažą ir jai skirtoje naudotis žemės sklypo dalyje A2-23 kv. m yra įsirengusi vietą automobiliui statyti. Jos, ieškovės, teisės yra pažeidžiamos, nes: 1) Įsigijus sklypo dalį B1 - 51 kv. m., kuriame yra metalinis garažas, ji laiko jame savo lengvąjį automobilį. Dėl atsakovės pastatytų lengvųjų automobilių ji negali nei privažiuoti prie sklypo dalies B1 - 51 kv. m., nei išvažiuoti ir įvažiuoti į savo garažą; 2) Per stovinčius automobilius ji negali privažiuoti prie ūkio pastato 2I1 p, kurio 1/2 dalis jai priklauso, įnešti didesnių daiktų. 3) Bendro naudojimosi kieme D-140 kv. m. yra du bendri kanalizacijos šulinėliai, esant avarijai, privažiuoti ir suremontuoti kanalizacijos nebūtų įmanoma; 4) Jai naudotis tenkančioje sklypo dalyje C - 34 kv. m. ji norėtų įsirengti stoginę, išbetonuoti aikštelę, kad galėtų laikyti savo lengvąjį automobilį. Dėl atsakovės bendrame kieme statomų automobilių ji negali prieiti ir privažiuoti prie savo sklypo dalies C- 34 kv.m., atsivežti statybinių medžiagų - smėlio ir žvyro aikštelei išbetonuoti, atlikti statybos darbų. 2013 m. lapkričio 21 d. ji paštu nusiuntė atsakovei raštą, kuriame paprašė nelaikyti bendrame kieme lengvųjų automobilių. Atsakovė į raštą neatsakė, bet žodžiu jai nurodė nugriauti laiptelius, t.y. įėjimą į jai priklausančią gyvenamojo namo dalį, tada ji, ieškovė, galėsianti įvažiuoti į bendrą namo kiemą. Laipteliai yra išorinėje namo pusėje, tačiau juos nugriovus, ji negalėtų patekti į namo vidų. Jie įrengti iki jai tampant gyvenamojo namo dalies bendraturte. Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, nurodė, kad jai, ieškovei, priklausantis metalinis garažas stovi ant atsakovės naudojamos žemės sklypo dalies, taip pat jis užima 26 cm pločio žemės juostą bendrojo naudojimo kiemo. Atsakovės netenkina ir tai, kad ant bendro naudojimosi žemės - kiemo - yra jai priklausantis įėjimas (laiptukai) į jos naudojamą gyvenamojo namo dalį. Šios aplinkybės rodo, kad atsakovę netenkina bendro kiemo naudojimosi tvarka ir jo dydis, kuris buvo nustatytas ankstesnių bendraturčių sutikimu ir notariškai patvirtintas. Mano, kad tarp jos ir atsakovės turėtų būti nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka, kuri atitiktų jų turimas dalis bendroje dalinėje nuosavybėje, tikslu ateityje išvengti konfliktų dėl bendro kiemo naudojimo. Todėl siūlo nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką pagal pridedamą UAB „Ertera" 2014-05-07 parengtą planą. Pagal šį planą žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliai, kurio bendras plotas 0.1171 ha, jai, ieškovei, būtų paskirta naudotis: 1) atskirai sklypo dalis 200.05 kv. m., pažymėta 1-1 (geltona spalva); 1-2 32.10 kv. m. (geltona spalva); 3-1 27.16 kv. m. (raudona spalva); 3-2 17.47 kv. m. (raudona spalva); 3-3 348.99 kv. m. (raudona spalva), viso - 625.77 kv.m.; 2) skirta naudotis 110.25 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp; 3) skirta naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 2Ilp. Pagal minėtą planą atsakovei būtų skirta naudotis : 1) atskirai sklypo dalį 2-1 35.34 kv. m. (žalia spalva), 2-2 22.32 kv. m. (žalia spalva); 2-3 167.26 kv. m. (žalia spalva), viso individualiam naudojimui skirta 224,92 kv.m.; 2) skirta naudotis 36.75 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp; 3) skirta naudotis 14.50 kv. m. po ūkiniu pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp ir 13.00 kv. m. po ūkiniu pastatu, pažymėtu indeksu 3I1 m. Bendram naudojimui būtų skirtas įvažiavimas į kiemą, pažymėtas indeksu B-l 131.31 kv.m. (mėlyna spalva), iš kurių ieškovei tenka 98.48 kv. m., o atsakovei tenka 32.83 kv. m. Iš viso ieškovei būtų skirta naudotis (individualiai, po pastatais ir bendrame kieme) 849 kv. m., o atsakovei - 322 kv. m. Po bendraturčių susitarimo, sudaryto 1995-03-28, iš esmės pasikeitė aplinkybės, todėl yra pagrindas pakeisti naudojimosi tvarką. Ji nuosavybės teise buvo įgijusi į dalį namų valdos iš V. M., jai jokie ūkio pastatai nepriklausė, jai priklausanti gyvenamojo namo dalis stovėjo ant žemės sklypo dalies, kuri buvo skirta naudotis tik šiai vienai, įėjimas į namą ir individualiai naudotis skirta žemės sklypo dalis buvo nuo išorinės namo pusės. Nors susitarimą sudariusiai K. G. (kuri perleido savo dalį V. M.) buvo skirti bendrai naudotis kartu su kitomis bendraturtėmis kiemas ir šulinys, ji faktiškai bendru kiemu su kitomis bendraturtėmis nesinaudojo. Padėtis pasikeitė, kai ji iš V. B. (jos įsigytą iš Susitarimą pasirašiusios O. A. P.) 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo dalį šios namų valdos. Jos naudojimuisi perėjo žemės sklypo dalis B - 28 kv. m., Bl - 51 kv. m. ir B3 - 283 kv. m., taip pat ji įsigijo 1/2 dalį ūkio pastato 21 lp. Todėl jai atsirado būtinybė naudotis ir kiemu, ir ūkio pastatu, ir metaliniu garažu. Tuometinėms namų valdos bendraturtėms sudarant 1995-03-28 Susitarimą buvo nustatyta naudojimosi tvarka ne visu žemės sklypu 1171 kv. m., o tik jo dalimi 1037 kv. m. Tai galėjo įvykti dėl netikslių išmatavimų, todėl tikslinga nustatyti naudojimosi visu žemės sklypu tvarką. Bendraturčiui paskiriamos naudojimui dalies dydis turi atitikti jo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise. Ieškovei nuosavybės teise priklauso 849/1171, o atsakovei - 322/1171 žemės sklypo dalys. Nustačius naudojimosi tvarką pagal pateiktą pasiūlymą, jai naudotis teks 849 kv. m., o atsakovei - 322 kv. m., t.y. kiekvienai teks naudotis žemės klypo dalys, idealiai atitinkančios jų dalis, turimas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Atsakovė teigia, kad į bendro naudojimo žemę įeina 26 cm juosta, todėl laiko, kad jos teisės yra pažeistos, nors garažą statė ankstesnė savininkė ir tokia naudojimosi tvarka buvo nusistovėjusi. Pagal ankstesnį susitarimą bendram naudojimuisi buvo skirtas įėjimas į kiemą iš Vaidoto gatvės, kuriuo faktiškai naudojasi tik viena atsakovė. Tokia faktinė naudojimosi tvarka turėtų būti įteisinta ir ėjimas į kiemą būtų skirtas naudotis tik vienai atsakovei. Pagal ankstesnį susitarimą nebuvo palikta apėjimo apie gyvenamąjį namą, kurio prisireiktų prižiūrint išorines namo sienas, stogą. Pagal jos pateikiamą planą toks apėjimas apie namą dabar bus. Atsakovė teigia, kad ji, ieškovė, naudojasi didesne kiemo dalimi, nes bendrame kieme yra įėjimas į jai priklausančią namo dalį. Palei namo sieną iki įėjimo į namą kiemo dalis yra išklota trinkelėmis, kurias atsakovė taip pat vertina kaip jos individualiai naudojamą žemės sklypo (kiemo) dalį. Jai įsigyjant namo dalį, laiptai jau buvo, ji naudojasi šiuo įėjimu. Trinkelėmis išklota kiemo dalis – įėjimas į gyvenamąjį namą - nėra įregistruotas kaip atskiras statinys, šia kiemo dalimi jos gali naudotis abi su atsakove. Tačiau jeigu atsakovė mano, kad jos teisės yra pažeistos, prašo teismą skirti jai vienai šią sklypo dalį (3-2 17,47 kv.). Tuo tarpu atsakovės įėjimas į gyvenamąjį namą iš Vaidoto gatvės pusės šiuo metu taip pat yra įrengtas ant bendro naudojimosi žemės. Prašo:

41. Apginti jos nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu ir įpareigoti atsakovę nelaikyti lengvųjų automobilių žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliuose, (unikalus Nr 2901-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v.), kieme.

52. Pakeisti 1995 m. kovo 28 d. bendraturčių Susitarimu (notarinio registro Nr. 3-2183) patvirtintą 1995.03.15 Žemės sklypo pasidalinimo projektą ir nustatyti žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliai, kurio bendras plotas 0.1171 ha, unikalus Nn. 2901-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v., naudojimosi tvarką:

62.1. Ieškovei N. D. :

7a) skirti naudotis atskirai sklypo dalį 200.05 kv. m., pažymėtą 1-1 (geltona spalva), 1-2 32.10 kv. m. (geltona spalva), 3-1 27.16 kv. m. (raudona spalva), 3-2 17.47 kv. m. (raudona ipalva) ir 3-3 348.99 kv. m. (raudona spalva); viso individualiam naudojimui skirti 625.77 kv.m.;

8b) skirti naudotis 110.25 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp;

9c) skirti naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp.

102.2. Atsakovei I. S.:

11a) skirti naudotis atskirai sklypo dalį 2-1 35.34 kv. m. (žalia spalva), 2-2 22.32 kv. n. (žalia spalva), 2-3 167.26 kv. m. (žalia spalva), Viso individualiam naudojimui skirti 224,92 kv.m.;

12b) skirti naudotis 36.75 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp;

13c) skirti naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp ir 13.00 kv. m. po ūkiniu pastatu, pažymėtu indeksu 3I1 m.

142.3. Bendram N. D. ir I. S. naudojimui skirti kiemą ir įvažiavimą, pažymėtą indeksu B-l 131.31 kv.m. (mėlyna spalva), iš kurių N. D. tenka 98.48 kv. m., o I. S. tenka 32.83 kv. m.

15Iš viso skirti naudotis (individualiai, po pastatais ir bendrame kieme) N. D. 849 kv. m., o I. S. - 322 kv. m.

163. Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovė I. S. priešieškinį palaiko, su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso namų valdos dalis adresu ( - ),Šiauliai, pagal 2008-01-18 dovanojimo sutartį. Pagal 2008-01-30 Pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, V. B. pagal 2000-09-06 Dovanojimo sutartį Nr. 8366 bei 2000-12-20 Statinio dalių perskaičiavimo sutartį Nr. 3-11160; N. D. pagal 2005-04-19 Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 1133 bei 2005-04-25 Priėmimo - perdavimo aktą; ir jai, I. S. pagal 2008-01-18 Dovanojimo sutartį Nr. 1-260, tokių statinių, kaip tvora tl- 34,62 m, t2- 11,30 m, ir kiemo aikštelė b-9,80 kv.m. įrašytų nėra. Be to, 2013-05-22 V. B. parduodant bendroje nuosavybėje savo turto dalį ji iš Šiaulių miesto I-ojo notarų biuro gavo notarės O. J. 2013-05-20 patvirtintą ir persiųstą V. B. pareiškimą, kurio pagrindu, vadovaujantis LR CK 4.73 str., V. B. siūlo jai, kaip turto bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyviui, pirmumo teise pirkti jai priklausančią (turto) dalį, t. y.: 461/1171 dalis žemės sklypo, 19/100 dalis gyvenamojo namo (lAlp), ½ dalį ūkinio pastato, 19/100 dalis kiemo statinių, esančių adresu ( - ), Šiauliai. Šiame pranešime taip pat nebuvo nurodyta, kad parduodami kiti statiniai (inžineriniai) - kiemo statiniai - tvora tl - 34,62 m, t2- 11,30 m, ir kiemo aikštelė b-9,80 kv.m. Pastebėjusi šiuos neatitikimus, ji 2014-02-06 kreipėsi į VĮ Registrų centro Šiaulių filialą, prašydama informuoti, kokiu juridiniu pagrindu ir kuo remiantis buvo pakeisti 2008-01-30 Pažymėjimo, reg. Nr. 40/99427, ir jos Dovanojimo sutarties, reg. Nr. 1-260, kadastriniai duomenys, nurodyti 2008-01-30 Pažymėjimo, reg. Nr. 40/99427, 2.4 ir 4.2 punktuose. 2014-02-18 gavo atsakymą, kad šį aprašymą 2013-07-18 patikslino teritorinis registratorius, Šiaulių miesto I-ojo notarų biuro notarei užsakius registro duomenų patikslinimą, vadovaujantis LR Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 "Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registrų nuostatų patvirtinimo" 82 punktu. Be to, nurodyta, kad nekilnojamam turtui registre (reg. Nr. 44/99427) kitiems statiniams (inžinieriniams) - kiemo statiniai (unikalus Nr. 2996-8008-6067) neįregistruotas juridinis faktas apie sudarytą bendraturčių susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu. Nurodyta, kad registratoriui nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys apie sudarytą bendraturčių susitarimą dėl naudojimosi kitais statiniais (inžinieriniais) - kiemo statiniais (unikalus Nr. 2996-8008-6067). Nuo 2000-09-06 Dovanojimo sutarties Nr. 8366 sudarymo, kada nuosavybę įgijo V. B., iki 2013-07-19 Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 3658 sudarymo - tarp V. B. ir ieškovės, kada nuosavybę įsigijo ieškovė, niekas bendroje valdoje nesikeitė, niekas iš bendraturčių jokių kiemo aikštelių b-9,80 kv. m. ir tvoros tl - 34,62 m, t2- 11,30 m bendroje valdoje nepastatė, jokių rašytinių susitarimų dėl papildomų statinių įteisinimo tarp bendraturčių sudaryta nebuvo. Pagal 1995-03-28 bendraturčių susitarimą, bendras kiemas yra D-140 (140 kv.m.). Jos nuomone, kiemo aikštelė b-9,80 kv.m. yra bendro naudojimo kieme, tačiau ja naudojasi išskirtinai ieškovė, todėl bendro naudojimo kiemas D-140 nuo 140 kv. m. sumažėjo iki 130,20 kv.m. Tokiu atveju, vien dėl šios kiemo aikštelės yra pažeidžiamas 1995-03-28 bendraturčių susitarimas, tai pat jos, atsakovės, teisės naudotis bendru kiemu D-140. Aplink visą jų bendrą sklypą tvora sudaro apie 94,89 m. (pagal faktini 2014-03-05 matininko sudarytą planą, sudėjus visą bendrą tvorą sudaro apie 26,79+4,75+21,03+22,64+(39,35:2) = 94,89 m.). Jeigu ieškovės iniciatyva buvo tikslinami jų bendro sklypo bei pastatų kadastriniai duomenys, tai turėjo būti derinama ir su ja. Be to, turėjo būti patikslinti visi jų bendro sklypo bei pastatų kadastriniai duomenys, įtraukiant visą tvorą (apie 94,89 m.), metalinį garažą, voljerą, tiksliai nustatant kiemo aikštelės plotą, nurodant kiemo aikštelės vietą plane, kad abiems bendraturtėms ji būtų žinoma. Prieš parduodant buvusiai bendraturtei V. B. savo turto dalį tretiems asmenims, ji per notarų biurą su rašytiniu prašymu buvo kreipusis į V. B., nurodydama jos, atsakovės, pažeistas teises, prašė, kad ji susitvarkytų savo žemės sklypus, statinius, želdinius, kad jie atitiktų VĮ „Registrų centras" duomenis ir kad su būsimais bendraturčiais ateityje nekiltų jokių nesutarimų, tačiau atsakymo negavo, jos prašymas nebuvo įvykdytas. Šiuo metu ieškovei priklausanti gyvatvorė, esanti prie įvažiavimo vartų, trukdo juos pilnai atidaryti, ieškovė jos negeni. Ieškovei nesusitvarkius gyvatvorės, ji negali įvažiuoti į savo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą A2-23, nes gyvatvorės šakos trukdo ir braižo jos automobilį. Ieškovei priklausanti užstatyta ir padidinta laiptų aikštelė apsunkina ir apriboja jos teises lengvai įvažiuoti į bendrai valdomą kiemą D-140 ir nuosavybės teise valdomą žemės sklypą A2-23 (pagal 1995-03-28 bendraturčių susitarimą). Ji nėra davusi ieškovei, nei ankstesnei savininkei V. B. rašytinio sutikimo laiptų aikštelei pertvarkyti, yra pertvarkyta be jos sutikimo, tuo pažeidžiant jos teises. Be to, ir ieškovės garažas, kuris yra kilnojamas turtas, yra pastatytas bendro naudojimo sklypo D-140 ribose, jai nedavus sutikimo nei ieškovei, nei buvusiai bendraturtei V. B.. Mano, kad ieškovė garažą, kaip kilnojamąjį turtą, galėtų perkelti į savo sklypo dalį, kad būtų atlaisvintas bendro naudojimo sklypas D-140. Norėdama išsiaiškinti, kur randasi įvardinta kiemo aikštelė b-9,80 kv. m. ir kokioje vietoje stovi įvardinta tvora tl - 34,62 m, t2- 11,30 m, ji kreipėsi į UAB ,.Altagis" matininką G. L., kad padarytų faktinę Žemės sklypo naudojimosi tvarkos schemą, adresu ( - ), Šiauliai. Matininkas G. L. vadovavosi 1995-03-28 bendraturčių susitarimu ir Šiaulių "Hidroprojektas" 1994-01-23 parengtu kadastrinių matavimų žemės sklypo planu. Išmatavęs sklypą, matininkas G. L. negalėjo nurodyti, kur yra įvardinta kiemo aikštelė b-9,80 kv.m., ir kur yra įvardinta tvora tl- 34,62 m, t2- 11,30 m, nes pagal 2014-03-05 atliktą Žemės sklypo naudojimosi tvarkos schemą nei kiemo aikštelių, nei tvorų išmatavimai neatitinka ieškovės ieškinyje bei jo prieduose nurodytos kiemo aikštelės bei tvorų išmatavimų. Matininkas G. L., padaręs faktinę Žemės sklypo naudojimosi tvarkos schemą, konstatavo, kad bendro kiemo D-140 ribose yra pastatyta laiptų aikštelė dl - 8 kv. m. bei laiptų pakopos, kurios yra tik 0,88 m pločio. Tokių laiptų pakopų pilnai užtenka užlipti ir patekti į namus, todėl nėra būtinas 1,92 m pločio laiptų fundamentas, kuris ir susiaurino bendro naudojimo kiemą D-140. Plytelės ir borteliai bendro kiemo D-140 ribose (pažymėta dl) užima 11 kv. m., šias plyteles bei bortelius išsiklojo buvusi bendraturtė V. B., kuri šią aikštelę įsirengė savo asmeniniam naudojimui - statėsi savo automobilius ir laikydavo savo asmeninius daiktus. Dabar šia dalimi naudojasi tik ieškovė, kuri laiko savo asmeninius daiktus, statosi savo automobilį. Ji šiame plote neturėjo galimybės statyti savo automobilį, pasidėti savo asmeninius daiktus, nors tai bendro kiemo D-140 dalis, priešingu atveju tai V. B., o dabar ir ieškovė juos patraukia, taip pažeisdamos jos teises į bendro naudojimo kiemą. Taip pat, matininkas G. L. nurodė, kad metalinis garažas į bendro kiemo D-140 ribas yra įsiterpęs 0,15 m per garažo ilgį ir 0,26 m - per garažo plotį. Be to, įvažiavimas į metalinį garažą taip pat išklotas plytelėmis, kurios priklauso tik ieškovei. Šalia garažo apsodintas gėlynas d3, kuris bendrą kiemą D-140 šioje vietoje sumažina dar 12 kv. m. Dabar praėjimas nuo sandėliuko iki metalinio garažo dvigubai siauresnis, nors pagal 1995-03-28 bendraturčių susitarimą turėtų būti 3 m. Darželyje yra ieškovės naudojami įbetonuoti džiovyklos strypai, kurie taip pat riboja jos teises. Praėjimas tarp namo sienos lAlp ir ieškovei priklausančio žemės sklypo B2-334, į jos nuosavybės teise valdomą žemės sklypą Al -189 pagal 1995-03-28 bendraturčių susitarimą turėtų būti 1,50 m pločio, o dabar darželiais susiaurintas iki 1,34 m, taip šioje vietoje d4 bendras kiemas D-140 sumažinamas dar 0,46 kv.m. Kaip matyti iš faktinės Žemės sklypo naudojimosi tvarkos schemos bei 1995-03-28 bendraturčių susitarimo, dėl neteisėtų ieškovės veiksmų bendro naudojimo kiemo D-140, kurio plotas turėtų būti 140 kv. m., šiai dienai yra sumažėjęs 31,46 kv. m. ir yra 108,54 kv. m. Ieškovės voljeras taip pat pastatytas nesilaikant jokių statybos normų, t. y. 1,24 m nuo jos žemės sklypo Al-189, jis užtemdo jos žemės sklypą ir apsunkiną daržovių augimą. 1995-03-28 buvo sudarytas susitarimas dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos ir Žemės sklypo pasidalijimo projektas, sudarytas pagal visų bendrasavininkų. 2008-01-18 ji, atsakovė, įgijo nuosavybės teisę į dalį namų valdos ir teisę naudotis bendro naudojimo kiemu D-140 pagal 1995-03-28 bendraturčių susitarimą. Dovanojimo sutartyje, kuria ji įgijo nuosavybės teisę, įrašyta, kad jos, atsakovės, nuolatiniam naudojimui pereina žemės sklypai, pažymėti: A-37,A 1-65, A2 - 23, A3-124, viso 249 kv.m., bei D-140 kv.m. kiemas bendram naudojimui, todėl ir nori naudotis visu jai priklausančiu turtu. Mano, kad jokie bendraturčių veiksmai neturi sumažinti, apriboti ar kitaip pabloginti jos nuosavybės.

18Namų valdoje jai priklauso garažas (1995-03-28 plane pažymėtas 311/m). 2014-01-23 Statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. AST-33-(22.13) konstatavo, kad jos nuosavybės teise valdomas garažas yra avarinės būsenos ir pavojingas aplinkiniams. Garažo rekonstrukcijai atlikti reikalingas tik statinio bendraturčių sutikimas. 2014-01-24 per Šiaulių miesto 3-ąjį notarų biurą ji ieškovei nusiuntė rašytinį prašymą dėl garažo rekonstrukcijos, prašydamas sutikimo leisti atlikti rekonstrukcijos darbus pagal 1995-03-28 bendraturčių susitarimą. 2014-01-31 iš ieškovės registruotu laišku gavo 2014-01-30 atsakymą, kuriame ieškovė nurodė, kad sutikimo rekonstrukcijai atlikti neduos, nes jos privalo pasidalinti žemės sklypus po pastatais, be to, dėl sutikimo nuspręs susipažinusi su projektu arba darbų vykdymo apyrašu. 2014-02-06 ji pakartotinai išsiuntė prašymą ieškovei dėl garažo rekonstrukcijos atlikti sutikimo, kuriame nurodė, kad projektas statiniui nereikalingas, todėl ji neturi ką pateikti. 2014-02-12 gavo ieškovės atsakymą, kuriame pateikė jai pasiūlymą - sklypo naują planą. Neturėdama ieškovės sutikimo, ji negali atlikti garažo rekonstrukcijos.

19Ieškovė reguliariai jai neleidžia įvažiuoti automobiliu į bendrą kiemą D-140, motyvuodama, kad ji dirba ir jos automobiliai jai trukdo, nors savo automobilius stato kieme. Be to, ieškovė turi du garažus, tačiau savo automobilį laiko kiemo viduryje. Tokiu atveju, į bendrą kiemą gali įvažiuoti tik vienas jos šeimos narių automobilis, kitas nebegali įvažiuoti, nes neužsidaro kiemo vartai. Tokiu savo elgesiu ieškovė pažeidžia jos teises. Kadangi kiemas D-140 yra bendras, ji, kaip bendraturtė, pagal 1995-03-28 bendraturčių susitarimą turi tokias pat teises kaip ir ieškovė. Pagal 1995-03-28 bendraturčių susitarimą visa sklypo žemė 1171 kv. m. buvusių bendraturčių buvo išpirkta ir padalinta. Ji, ieškovė, savo žemės sklype A3-23 įsirengė automobiliui stovėjimo aikštelę. Bet į šį sklypą reikia važiuoti 90 laipsnių kampu, tokiomis sąlygomis į jį įvažiuoti negali, nes bendro naudojimo kiemą D-140 susiaurino ieškovė. Šiuo metu pilnai neatsidaro įvažiavimo vartai, kadangi ieškovės sklype B1-28 ant ribos, gal 5-10 cm nuo važiuojamos dalies ir bendro kiemo D-140 (atstumas pažymėtas 4,75 m) apsodinta gyvatvorė, kurios šakos 0,5 m išėjusios į bendro naudojimo kiemą. Jos neleidžia laisvai atidaryti vartų, jie yra laužomi, apsunkinamas įvažiavimas ir išvažiavimas iš kiemo. Iš kitos pusės trukdo pastatyta 1,92 m pločio laiptų aikštelė. Laisvai įvažiuoti į savo žemės sklypo A3-23 aikštelę neįmanoma, nes yra per status kampas, per siauras toje vietoje kiemas, gyvatvorės šakos neleidžia pilnai atidaryti vartų, šakos kliūna ir braižo jos automobilį, išvažiuojant į gatve per gyvatvorę nieko nesimato, yra pavojus partrenkti praeinantį žmogų ir jį sužaloti. Pagal reikalavimus gyvatvorė turi būti 1 m nuo važiuojamosios dalies, o šioje vietoje yra kiemo išvažiuojamoji dalis. Todėl ieškovė įpareigotina susitvarkyti savo želdinius taip, kad neribotų ir nepažeistų jos teisių, kad būtų patogus įvažiavimas ir išvažiavimas iš kiemo. Prašo:

201. Apginti mano nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu, ir įpareigoti ieškovę N. D. atlaisvinti sklype, esančiame ( - ), Šiauliai, unikalus Nr. 2901-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k. v., bendro naudojimo kiemą D - 140 (140 kv. m. ploto) nuo savavališkų statinių (kiemo aikštelės b-9,80 kv. m.); nuo kilnojamojo turto - metalinio garažo bei želdinių (gyvatvorės, darželių), kad bendro naudojimo kiemas D - 140 (140 kv. m.) atitiktų 1995-03-28 bendraturčių susitarimą ir kad juo visu lygiomis teisėmis galėtų naudotis visi bendraturčiai.

212. Panaikinti 2013-07-18 teritorinio registratoriaus patikslintus sklypo, esančio ( - ), Šiauliai, unikalus Nr. 2901-0005-0317, kadastrinis Nr.2901/0005:317 Šiaulių m. k. v., kadastrinius duomenis V. į. ..Registrų centras", kad jie atitiktų 2008-01-18 Dovanojimo sutartį, patvirtintą Šiaulių miesto I notarų biuro notaro V. Ž., notarinio registro numeris Nr. 1-260, bei 1995-03-28 Susitarimą.

223. Pripažinti teisę atlikti garažo, esančio sklype, adresu ( - ), Šiauliai, unikalus Nr. 2901-0005-0317, rekonstrukciją be bendraturtės N. D. sutikimo.

234. Įpareigoti ieškovę N. D. nugriauti savavališkai pastatytą voljerą.

245. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

25Trečiojo asmens AB DNB banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Pateiktame atsiliepime nurodė, kad bankas 2013-07-11 Kreditavimo sutartimi Nr. K-4200-2013-37 suteikė N. D. kreditą laikotarpiui iki 2026-06-16. Prievolių pagal šią Kreditavimo sutartį įvykdymas užtikrintas 338/1171 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 2901-0005-0317, ir 56/100 dalies gyvenamojo namo, unikalus Nr. 2996-8008-6012, esančių adresu Vaidoto g. 25A, Šiauliai, hipoteka. Teismo sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra.

26Trečiojo asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovė I. K. priešieškinio reikalavimą dėl kadastrinių žemės sklypo duomenų panaikinimo prašo atmesti, kitus ieškinio bei priešieškinio reikalavimus spręsti teismo nuožiūra. Nekilnojamojo turto registre įregistruota N. D. nuosavybės teisė į 75/100 gyvenamojo namo, unikalus Nr.2996-8008-6012, 1/2 ūkinio pastato , unikalus Nr. 2996-8008-6023, 75/100 kitų statinių (inžineriniai) - kiemo statinių (tvora tl-34,62 m, t2-ll,30m. lA šulinio, kiemo aikštelė b-9,80, šiukšlių dėžė) ir I. S. nuosavybės teisė į 25/100 gyvenamojo namo, 1/2 ūkinio pastato, garažą, unikalus Nr. 2996-8008-6034, 25/100 kitų statinių (inžineriniai) - kiemo statinių (tvora tl-34,62 m, t2-ll,30m. šulinio, kiemo aikštelė b-9,80, šiukšlių dėžė), esančių Šiaulių m., ( - ). Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas apie sudarytą bendraturčių susitarimą dėl naudojimosi gyvenamuoju namu. Kitiems statiniams (inžineriniams) - kiemo statiniams (unikalus Nr. 2996-8008-6067), juridinis faktas apie sudarytą bendraturčių susitarimą dėl naudojimosi šiais statiniais neįregistruotas. Kadastriniai duomenys (ilgis, plotas ir kt.) apie kiemo statinius namų valdos techninės apskaitos byloje buvo užfiksuoti 1983 m. rugsėjo 17d. Paskutinė kiemo statinių kadastro duomenų nustatymo data, nurodyta nekilnojamojo turto registre, - 1998-06-26. Nuo to laiko dėl naujų kadastrinių matavimų atlikimo ar duomenų registre pakeitimo į teritorinį registratorių kreiptasi nebuvo. Nekilnojamojo turto registre tvoros tl-34,62 m, t2-ll,30 m, 1/2 šulinio, kiemo aikštelės b-9,80 kv.m, šiukšlių dėžės kadastro duomenys buvo papildyti 2013-07-18, Šiaulių miesto 1-ojo notarų biuro notarei užsakius registro duomenų patikslinimą, vadovaujantis tuo metu galiojusios Nekilnojamojo turto registro nuostatų redakcijos 82 punktu. Nekilnojamojo turto registre įregistruota N. D. nuosavybės teisė į 849/1171 ir I. S. nuosavybės teisė į 322/1171 žemės sklypo, esančio Šiaulių m., ( - ). Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinis faktas "sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu", 1995 m. kovo 28 d. bendraturčiai susitarė dėl naudojimosi šiuo žemės sklypu. Vadovaujantis NTRĮ 5 str. 2 d., nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą, t.y. atsako tik už tai, ar nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Atsakovė prašo panaikinti 2013-07-18 teritorinio registratoriaus patikslintus žemės sklypo kadastrinius duomenis, kad jie atitiktų 2008-01-18 dovanojimo sutartį, patvirtintą Šiaulių m. notarų biuro notaro V. Ž., bei 1995-03-28 Susitarimą, tačiau nenurodo, kokie žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimai yra padaryti ir jos netenkina. Registro tvarkytojas turi teisę papildyti registrą išsamesniais duomenimis, kas šiuo atveju ir buvo padaryta., t. y. jie buvo detalizuoti. Namų valdos ( - ) Šiauliai, žemės sklypo duomenys kadastro duomenys paskutinį kartą buvo tikslinti 1994-01-23.

27Institucijos, teikiančios išvadą, atstovė J. T. nurodė, kad 2013m. liepos 9 d. buvo gautas I. S. prašymas dėl namų valdos ( - ), Šiauliuose bendraturtės V. B. galimai savavališkai atliktų statybos darbų šioje valdoje. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad namų valdos bendraturtės V. B. naudojamos žemės sklypo dalyje yra metalinis garažas, kuris, jos teigimu buvo pastatytas apie 1996 m. Pagal LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį statinys yra pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Pagal LR Civilinio kodekso 4.2 str. 2 d. nekilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės. Minėtas garažas gali būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, todėl jis laikytinas kilnojamuoju daiktu, t. y. jis nėra statinys ir jam netaikytinos Statybos įstatymo nuostatos. Be to, V. B. pateikė buvusios namų valdos bendraturtės K. V. (šiuo metu ši namų valdos dalis priklauso I. S.) 2004-11-17 notaro patvirtintą sutikimą dėl minėto garažo tolimesnio naudojimo bei namų valdos bendraturtės N. D. 2009-06-22 notaro patvirtintą sutikimą dėl garažo tolimesnio naudojimo. Bendraturčių bendro naudojimo žemės sklypo dalyje, prie įėjimo į V. B. priklausančią namo dalį, yra įrengta betoninė įėjimo aikštelė su laiptais. Pagal V. B. rašytinį paaiškinimą šioje vietoje anksčiau buvusią įėjimo aikštelę su laiptais ji pertvarkė (padidino) apie 1997 m. Pagal statybos techninį reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" 12 p. nuostatas statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe - laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas yra priskiriami statinio paprastojo remonto darbams, kuriems vykdyti statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, išskyrus namų valdos bendraturčių rašytinius sutikimus. Todėl skundo nagrinėjimas dėl įėjimo aikštelės su laiptais pertvarkymo buvo nutrauktas. Bylos nagrinėjimo metu buvo nurodyta, kad voljeras namų valdoje yra pastatytas maždaug prieš 10 metų, jis yra priskirtas I grupės nesudėtingiems statiniams. Kadangi jis pastatytas ant ieškovės naudojamos žemės, jam nereikalingas nei leidimas, nei bendraturčio sutikimas. Pažymėtina, kad Statybos įstatymo 23 str. 25 d. taip pat yra nurodyta, kad šio straipsnio 1 d. 5 p. nurodyti rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu asmenys, iš kurių iki statybos pradžios buvo privaloma gauti rašytinius sutikimus dėl statybos, per vienus metus nuo statybos pradžios dėl statinio statybos statytojui, statinio savininkui ar viešojo administravimo subjektams nepateikė savo rašytinių pretenzijų, skundų, pranešimų dėl statinio statybos. Šios nuostatos netaikomos statybos valstybinėje žemėje atvejais, taip pat kai rašytinį sutikimą privaloma gauti iš valstybinės žemės patikėtinio. Be to, LR Statybos įstatymo 71d. yra aiškiai apibrėžta savavališko statinio sąvoka. Iš atsakovės pateikto prašymo ieškovei gauti leidimą rekonstrukcijai matyti, kad atsakovė nepateikė jokios informacijos, kokį statinį ketina statyti garažo vietoje. Nors šiuo atveju statinio projekto pateikti nebūtina, tačiau atsakovė turėjo nurodyti bent minimalius duomenis – statinio aukštį, plotį, ilgį, kad bendraturtis galėtų apsispręsti dėl sutikimo.

28Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

29Dėl ieškinio reikalavimo pakeisti naudojimosi žemės sklypu tvarką

30Iš byloje esančių dokumentų matyti (b.l. 6-10), kad ieškovei ir atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ), Šiauliai, t.y. : žemės sklypas, kurio bendras plotas 0.1171 ha, gyvenamasis, ūkio pastatai ir kiemo statiniai. Ieškovė N. D. asmeninės nuosavybės teise įsigijo 388/1171 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 9101-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v.), pagal 2005-04-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.l 133; 461/1171 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 9101-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v.), pagal 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.3658; 56/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 2996-8008-6012) ir 56/100 dalis kiemo statinių (tvora tl-34,62 m, t2-l 1,30 m., 12 šulinio, kiemo aikštelė b-9,80 kv. m., šiukšlių dėžė), unikalus Nr. 2996-8008-6067, pagal 2005-04-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.l 133; 19/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 2996-8008-6012), 19/100 dalis kiemo statinių (tvora tl-34,62 m, t2-l 1,30 m., 12 šulinio, kiemo aikštelė b-9,80 kv. m., šiukšlių dėžė), unikalus Nr. 2996-8008-6067, bei Y2 dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. 2996-8008-6023, pažymėjimas plane 2Ilp, pagal 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.3658 (II t. b.l. 12-26). Atsakovė I. S. asmeninės nuosavybės teise įsigijo 322/1171 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 9101-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v.), pagal 2008-01-18 dovanojimo sutartį Nr.1-260; 25/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 2996-8008-6012) , 25/100 dalis kiemo statinių (tvora tl-34,62 m, t2-l 1,30 m., 12 šulinio, kiemo aikštelė b-9,80 kv. m., šiukšlių dėžė), unikalus Nr. 2996-8008-6067, 54 dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. 2996-8008-6023, pažymėjimas plane 21 lp, bei pastatą - garažą, unikalus Nr. 2996-8008-6034, pagal 2008-01-18 dovanojimo sutartį Nr.1-260 (I t. b.l. 109,110). Iš Nekilnojamo turto registro duomenų banko išrašo matyti (T t. b.l. 6), kad registre įregistruotas juridinis faktas – sudarytas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu. Iš byloje esančio žemės sklypo pasidalinimo projekto matyti (I t. b.l. 11), kad naudojimosi žemės sklypu tvarka yra nustatyta 1995-03-28 Šiaulių m. I notarų biuro notarės S. J. patvirtinu susitarimu pirkti žemę tarp tuometinių namų valdos, esančios ( - ), Šiauliuose, bendrasavininkių: K. G., kuriai tuo metu nuosavybės teise priklausė 0,25 namų valdos dalys, A.O. P., kuriai tuo metu nuosavybės teise priklausė 0,39 namų valdos dalys, ir S. G., kuriai tuo metu nuosavybės teise priklausė 0,36 namų valdos dalys. Šalys pripažįsta, kad šis susitarimas tapo privalomas visiems bendraturčiams, kurie žemės sklypą įsigytų. Iš minėto žemės sklypo projekto matyti, kad kiemas D- 140 kv.m. buvo skirtas bendram naudojimui.

31Bylos nagrinėjimo metu šalys pripažino, kad tarp jų kyla ginčas dėl naudojimosi bendru kiemu. Ieškovė nurodė, kad ji nesutinka, jog bendrame kieme būtų parkuojami bendraturčių automobiliai, nes norint išvažiuoti iš kiemo, nuolat reikia kreiptis į atsakovę, kad ji patrauktų automobilius, kurių abi turi ne vieną. Atsakovė pageidauja, kad automobiliai kieme būtų parkuojami ir toliau, mano, kad šios aplinkybės neapsunkina naudojimosi bendru kiemu, nes, ieškovei prireikus išvažiuoti automobiliu, ji ar jos šeimos nariai gali patraukti automobilį. Atsakovė nurodė, ieškovė, įsigydama papildomą nekilnojamojo turto dalį, žinojo, kad ir ankstesni bendraturčiai automobilius parkavo bendrame kieme, todėl turėjo galimybė apsispręsti, ar pageidauja įsigyti papildomą nekilnojamojo turto dalį šioje namų valdoje. Be to, atsakovė nurodė, kad bendru kiemu naudotis trukdo ne kieme parkuojami automobiliai, o prie ieškovės įėjimo į namą pastatytas betoninė laiptų aikštelė, kuri susiaurina kiemą, taip pat ieškovei priklausantis metalinis garažas, kuris įeina į bendro kiemo ribas, peraugę ieškovei priklausantys želdiniai. Iš šalių paaiškinimų matyti, kad tarp šalių kyla ginčas dėl naudojimosi bendru kiemu. Ieškovė pareiškė ieškinio reikalavimą pakeisti ankstesnių bendraturčių nustatytą naudojimo bendru žemės sklypu tvarką.

32Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarką nustato teismas pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Ginčas dėl naudojimosi bendrais nekilnojamaisiais daiktais sprendžiamas remiantis CK 4.81 straipsnio 1 dalies nuostata, kad, nustatant naudojimosi bendru daiktu tvarką, atsižvelgiama į bendraturčių dalis, turimas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Atsakovė nurodė, kad ją tenkina esama naudojimosi žemės sklypu tvarka, ji gali būti keičiama tik išimtiniais atvejais, o svarbių aplinkybių, dėl kurių ją reikėtų keisti, šiuo metu nėra. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarka iš tikrųjų gali būti keičiama tik esant svarioms priežastims, pasikeitus juridiniams faktams. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1995m. kovo 28d. susitarimą dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos sudarė trys namų valdos bendrasavininkės. Ieškovei, kuri pirma įgijo statinius, kurie yra stovi ant žemės sklypo, žemės pasidalijimo projekte pažymėtu C 1, būtinybė naudotis bendru kiemu (D) nebuvo tokia aktuali, kadangi į savo namo dalį ji patekdavo iš gatvės pusės. Jai įsigijus namo dalį iš V. B., 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartimi jos naudojimuisi perėjo žemės sklypo dalis B - 28 kv. m., Bl - 51 kv. m. ir B3 - 283 kv. m., taip pat ji įsigijo 1/2 dalį ūkio pastato 21 lp. Ieškovė pagrįstai teigia, kad jai atsirado būtinybė naudotis ir kiemu, ir ūkio pastatu, ir metaliniu garažu. Teismas daro išvadą, kad bendraturčiui priklausančios nuosavybės dalies bendrojoje nuosavybėje padidėjimas yra svari priežastis spręsti naujos naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo klausimą. Be to, iš 1995-03-28 žemės sklypo pasidalijimo projekto matyti, kad ankstesnės žemės sklypo bendraturtės buvo susitarusios tik dėl 1037 kv.m. žemės sklypo tvarkos nustatymo. Tai matyti aritmetiškai sudėjus bendratautėms tenkančias naudotis žemės sklypo dalis, nurodytas schemoje. Be to, ieškovė pateikė įrodymus, kad 1995m. kovo 28d. patvirtintas bendraturčių susitarimas dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo neatitinka bendraturtėms priklausančių nekilnojamojo turto idealiųjų dalių nuosavybėje (II t. 159), ieškovei trūksta 26,25 kv.m., o atsakovė naudojasi 26,25 kv.m. didesne dalimi. Kadangi bendraturčiai nebuvo susitarę dėl viso 1171 kv.m. žemės sklypo naudojimo, teismui pateikti įrodymai, kad bendraturčių naudojamas žemės sklypas neatitinka jiems priklausančių idealiųjų dalių nuosavybėje, teismo nuomone, šie juridiniai faktai taip reikšmingi sprendžiant dėl naujos naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo. Atsakovė teigia, kad ieškovė, įsigydama papildomą nekilnojamojo turto dalį, žinojo, kokia yra naudojimosi žemės sklypu tvarka ir turėjo apsispręsti, ar tikslinga ją įsigyti. LR CK 4.79str. numato pirmenybės teisę bendraturčiui pirkti bendrąja nuosavybe esančia parduodamą turto dalį. Šiuo atveju ieškovė, įsigydama didesnę namų valdos dalį, realizavo įstatymo jai suteiktą teisę. Todėl tokie atsakovės argumentai yra nepagrįsti. Įstatymo ieškovei suteikta pirmenybės teisė padidinti savo dalį bendrojoje nuosavybėje negali būti ribojama ankstesne nusistovėjusia naudojimosi bendru kiemu tvarka.

33Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką Žemė yra ypatingas nuosavybės teisės objektas. Žemės įstatyme nustatyti bendrieji žemės santykių teisinio reguliavimo principai išreiškia viešąjį interesą, kad žemė būtų tinkamai naudojama. Žemės santykiai reguliuojami taip, kad būtų sudarytos sąlygos gyventojų poreikių tenkinimui, visų ūkio šakų racionaliam teritoriniam išdėstymui ir plėtojimui, gamtinės aplinkos išsaugojimui ir gerinimui, racionaliam žemės naudojimui, žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teisės apsaugai (Žemės įstatymo 1 straipsnis). Šiais principais būtina vadovautis taikant Žemės įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat poįstatyminių teisės aktų normas, reglamentuojančias žemės santykius, taip pat nustatant kriterijus konkrečiam ginčui dėl sklypo dalių paskyrimo bendraturčiams naudotis spręsti. Nustatant naudojimosi bendru žemės sklypu tvarką, pažymėtinas Žemės įstatyme įtvirtintas siekis žemės santykiuose vadovautis patogumo, žemėtvarkos racionalumo, bendraturčių teisių apsaugos kriterijais. Tai reiškia, kad, nustatant naudojimosi privačios namų valdos žemės sklypu tvarką, kiekvienam naudotojui turi būti užtikrintas priėjimas iš jo sklypo dalies ar bendrai naudojamos žemės prie jam priklausančių statinių buitiniams, ūkiniams poreikiams tenkinti, kad jis turėtų susisiekimą su viešaisiais keliais. Teismas, vertindamas, ar prašoma nustatyti naudojimosi bendru žemės sklypu tvarka atitinka nuosavybės teisių įgyvendinimą, taip pat žemės santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, turi tam tikrą diskrecijos teisę, ją įgyvendindamas, teismas vadovaujasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Juos taikant įvertinamos aplinkybės apie bendraturčio esminį interesą naudotis tam tikra bendro sklypo dalimi, tarp bendraturčių susiklostę faktiniai žemės naudojimo santykiai, ar siūloma tvarka nepažeis bendraturčių teisių ir teisėtų interesų jiems tenkančios naudotis dalies vertingumo požiūriu, įskaitant tai, ar dalys lygiavertės pagal funkcinę paskirtį.

34Palyginus 1995-03-28 žemės sklypo pasidalijimo projektą, atsakovės pateiktą faktinio žemės sklypo naudojimo schemą (I t. b.l. 108) bei ieškovės siūlomą naudojimosi žemės sklypu projektą (I t. b.l. 151) matyti, kad pagal ieškovės siūlomą žemės sklypu naudojimo projektą būtų paskirstytas naudotis visas žemės sklypas – 1171 kv.m. Pagal ieškovės pateiktą schemą sumažėtų bendro naudojimo kiemas D – 140 kv.m. iki 131,31 kv.m., kuris būtų skirtas įvažiavimui į kiemą ir naudotis bendromis patalpomis. Bendras kiemo plotas sumažėtų ir perkėlus ribą tarp ieškovės naudojamo metalinio garažo (pagal 1995-03-28 schemą B 1), kuris , kaip teigia atsakovė ir bylos nagrinėjimo metu nustatyta, įeina į bendro naudojimo kiemo plotą. Prie šio garažo esantis gėlynas ir apėjimas apie garažą būtų skirtas ieškovei, kuri faktiškai šiuo metu naudojasi šiuo plotu – sodina gėles. Pakeitus šioje dalyje naudojimosi žemės sklypu tvarką, jis atitiktų faktinę naudojimosi tvarką. Atsakovė tik bylos nagrinėjimo metu sužinojo, kad metalinis garažas, priklausantis atsakovei, įeina į bendro naudojimo kiemą, ši aplinkybė rodo, kad atsakovei, naudojantis žemės sklypu, nebuvo aktualu, kad garažas stovi keliasdešimt centimetrų arčiau kiemo pusės. Nors atsakovė teigia, kad ploto, esančio prie metalinio garažo (pagal ieškovės projektą 3-3), priskyrimas ieškovei sumažintų jos praėjimą į ūkinį pastatą, 1995-03-28 schemoje pažymėtą 2I 1/p bei žemės sklypą B 3, tačiau atsakovė pripažino, kad gėlynas toje vietoje suformuotas ankstesnių savininkų, ji jokių pretenzijų dėl šio ploto niekam nereiškė. Aplinkybė, kad praėjimo susiaurinimas sukelia nepatogumų patenkant prie šulinėlio, esančio už statinio 2I 1/p, nepatvirtinta jokiais įrodymais. Tiek atsakovė, tiek liudytoja K. B. nurodė, kad, prireikus išsiurbti šulinėlį, yra kviečiama technika su ilgesne žarna. Taip pat ieškovės pateiktame projekte yra suformuotas apėjimas apie gyvenamojo namo dalį, kurio dalis priklauso ieškovei ir kuri yra reikalinga remontuojant namą. Pažymėtina, kad anksčiau ieškovė turto dalies gyvenamojo namo dalyje, pažymėtoje schemoje 1A 1/p, neturėjo, todėl suformuoti bendro naudojimo žemės sklypą apie namą nebuvo būtinybės. Taip pat ieškovei tapo aktualus ir susisiekimas su dviem jai priklausančiomis žemės sklypo dalimis namų valdoje, kas anksčiau buvo neaktualu. Kadangi viena žemės sklypo dalis, pagal 1995-03-28 schemą pažymėta C 1, C 2, yra visiškai atskirta nuo kitoje žemės sklypo pusėje esančios dalies ir statinių, šias dalis skiria atsakovės naudojimui priskirtas žemės sklypas, ji neturi galimybės patekti iš vienos savo sklypo dalies į kitą tiesiogiai, neišeinat į Vaidoto gatvę. Atsakovė teigia, kad prie gyvenamojo namo iš kiemo pusės yra jos poilsio zona, o toks praėjimas pakeistų nusistovėjusią naudojimo žemės sklypu tvarką. Tačiau kasacinis teismas yra pasisakęs, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas gali nukrypti nuo šios taisyklės, motyvuodamas kitokį tvarkos nustatymo būdą. Toks naudojimosi tvarkos nustatymas neprieštarauja CK 4.75 straipsniui ir atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (2007-06-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-291/2007). Šiuo atveju naudojimosi žemės sklypu tvarka turi būti nustatoma atsižvelgiant į bendraturčio turimas nekilnojamojo turto dalis bei jų išsidėstymą, bendro naudojimo praėjimas, suformuotas per atsakovės naudojamą žemės sklypą, būtų skirtas ieškovei patekti iš vieno jai priklausančio žemės sklypo į kitą, taip pat šiuo praėjimu bendraturčiai galėtų naudotis remontuojant bendrosios dalinės nuosavybės teise jiems priklausantį namą. Ieškovė nurodė, kad bendro naudojimosi praėjimu, einančiu per žemės sklypą, 1995-03-28 schemoje nurodytu žemės sklypu A, naudojasi viena atsakovė. Pagal ieškovei tenkančių žemės sklypo bei pastato dalių išsidėstymą matyti, kad ieškovei iš tikrųjų juo naudotis netikslinga. Todėl šis praėjimas pagal ieškovės pasiūlytą projektą pagrįstai būtų priskirtas naudotis tik atsakovei. Ieškovė pagal pateiktą projektą prašo paskirti jai naudotis žemės sklypą prie jos išėjimo į kiemą, kuris jos pateiktame plane pažymėtas 3-2. Šioje vietoje randasi betoninė laiptų aikštelė, kuria naudojasi tik ieškovė, o nulipus laiptais yra aikštelė, kuri, kaip pripažįsta ir atsakovė, yra naudojama ieškovės. Ši aikštelė yra prie pat ieškovės laiptų, ja naudojasi tik ieškovė, todėl būtų racionalu ją paskirti naudotis ieškovei pagal nusistovėjusią naudojimosi tvarką. Pagal formuojamą teismo praktiką, nustatant naudojimosi žemės sklypu tvarką, bendrataučiui būtina paskirti tą žemės sklypą, kuriame yra bendraturčiui priklausantys statiniai, įrenginiai. Atsakovė nurodė, kad betoninė laiptų aikštelė susiaurina kiemą, todėl jai sunku pastatyti automobilį į jai paskirtą naudotis žemės sklypą, 1995-03-28 schemoje pažymėtą A 2, dėl stataus posūkio kampo. Tačiau atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad parkuoti automobilį šioje žemės sklypo dalyje yra techniškai neįmanoma. Atsakovė pripažino, kad šioje dalyje anksčiau parkuodavo automobilius jos šeimos nariai. Atkreiptinas dėmesys, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė nurodė neapsisprendusi, ar minėtą žemės sklypą apskritai ateityje naudos automobiliui parkuoti. Be to, atsakovė turi avarinės būklės garažą, kurį ketina rekonstruoti, atlikus rekonstrukciją jame laikyti automobilį. Todėl atsakovės argumentai dėl projekto neracionalumo šioje dalyje atmestini. Racionaliu yra laikytinas toks projektas, kuriame bendro naudojimo žemės sklypo dalis yra minimali, skirta prieiti prie bendro naudojimo patalpų, pravažiuoti.

35Įvertinus ieškovės pateiktą naudojimosi žemės sklypu projektą, teismas daro išvadą, kad jis atitinka šalių turimas dalis bendrojoje nuosavybėje, iš esmės atitinka faktinę naudojimosi žemės sklypu tvarką, yra racionalus, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, nustačius naudojimosi tvarką pagal šį projektą, kils mažiau prielaidų konfliktams tarp šalių kilti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės ieškinio reikalavimas dėl naujos naudojimosi tvarkos nustatymo pagal jos pateiktą projektą tenkintinas.

36Dėl ieškinio reikalavimo dėl nuosavybės teises gynimo nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu

37Ieškovė nurodė, kad atsakovė, parkuodama automobilius bendro naudojimo kieme (1995-03-28 schemoje pažymėtas D), pažeidžia jos, kaip bendraturtės, teises. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nurodė, kad jai norinti išvažiuoti ar įvažiuoti į jai priklausančią namų valdos dalį adresu ( - ), Šiauliai, tenka prašyti atsakovės, kad ji patrauktų jai ir jos šeimai priklausančius automobilius. Dėl bendro naudojimo kieme parkuojamų automobilių ieškovė teigia negalinti privažiuoti prie metalinio garažo sklype B 1, ūkinio pastato 1 I 1p , kurio ½ dalis priklauso jai, bendro naudojimo kanalizacijos šulinėlių, esančių bendro naudojimo kieme, prie jos naudojamo sklypo C. Atsakovė pripažįsta, jog laiko savo ir šeimos narių automobilius bendro naudojimo kieme. Atsakovė teigia, kad tokia naudojimosi bendru kiemu tvarka jau buvo nusistovėjusi, ir anksčiau bendraturčiai, prireikus įvažiuoti ar išvažiuoti iš kiemo, paprašydavo vienas kitą patraukti automobilius. Kad atsakovė parkuoja automobilius bendro naudojimo kieme, patvirtina faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (I t. b.l. 38-49). Šią aplinkybę taip patvirtino apklausti liudytojai V. U., A. B., P. P., K. B.. Iš atsakovės išsakytų argumentų matyti, jog ji pageidauja naudoti bendro naudojimo kiemą, o ne jai skirtą naudotis žemės sklypo dalį automobilių parkavimui. Kaip jau buvo minėta, bendro naudojimo žemės sklypo, šiuo atveju kiemo, paskirtis yra visai kita – jis skirtas aptarnauti gyvenamąjį namą, ūkio pastatus, kitus bendro naudojimo objektus, pagal formuojamą teismų praktiką bendro naudojimo žemės sklypo dalis turi būti minimali. Atsakovė negali naudotis kiemu tik savo asmeniniais interesais. Jei atsakovė pageidauja naudoti bendro naudojimo kiemą automobiliams parkuoti, turi gauti kito bendraturčio sutikimą. Ieškovė įrodė, kad atsakovė, parkuodama savo automobilius bendro naudojimo kieme, pažeidžia ieškovės, kaip bendraturtės, teises. LR CK 4.98 str. numato, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas, atsakovė įpareigotina nelaikyti lengvųjų automobilių žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliuose, bendro naudojimo kieme.

38Dėl priešieškinio reikalavimo apginti nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu

39Atsakovė prašo apginti jos nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu ir įpareigoti ieškovę atlaisvinti sklype, esančiame ( - ), Šiauliai, bendro naudojimo kiemą D - 140 nuo savavališkų statinių (kiemo aikštelės b-9,80 kv. m.); nuo kilnojamojo turto - metalinio garažo bei želdinių (gyvatvorės, darželių), kad bendro naudojimo kiemas D - 140 (140 kv. m.) atitiktų 1995-03-28 bendraturčių susitarimą ir kad juo visu lygiomis teisėmis galėtų naudotis visi bendraturčiai.

40Iš Nekilnojamo turto registro duomenų išrašo (I t. b.l. 9) matyti, kad namų valdoje adresu ( - ), Šiauliai, yra užfiksuota b-9,80 kv.m. kiemo aikštelė, ji randasi prie laiptų, vedančių į ieškovės gyvenamąsias patalpas. Atsakovė prašo įpareigoti ieškovę atlaisvinti kiemą nuo šio savavališko statinio. Ieškovė nurodė, kad aikštelė buvo, jai įsigyjant nekilnojamąjį turtą. Iš VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovės I. K. paaiškinimų ir namų valdos adresu ( - ), Šiauliai, techninės apskaitos kortelės (II t. 161 ) matyti, kad minėta aikštelė kadastrinių duomenų byloje jau buvo užfiksuota 1983m. rugsėjo 17d. Šioje kortelėje ji įvardinta taku. Atsakovė taip pat neneigia, kad ją įrengė ne ieškovė. Iš byloje pateiktos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos medžiagos matyti ( I t. b.l. 122), kad, tiriant atsakovės skundą, ankstesnė ieškovei priklausančios namo dalies savininkė V. B. nurodė, kad aikštelę rekonstravo apie 1997m. Kad aikštelę pastatė buvę savininkai, patvirtino ir liudytojos V.V. U., J. B.. Iki šiol niekas pretenzijų dėl aikštelės įrengimo nereiškė. Be to, neaišku, kaip plytelėmis išklotas žemės sklypas pažeidžia atsakovės kaip savininkės teises ir trukdo jai naudotis kiemu. Rekonstruojant laiptų aikštelę, prie laiptų buvo įrengta ir betoninė pakyla, kuri, kaip teigia atsakovė, jai trukdo įvažiuojant ir išvažiuojant iš bendro kiemo, trukdo pastatyti automobilį į jai priklausantį žemės sklypą. Iš V. B. paaiškinimų matyti, kad jai pretenzijų dėl betoninės pakylos niekas iš ankstesnių bendrasavininkų nereiškė. Ieškovė gyvenamojo namo dalį, į kurią patenkama pro šiuos laiptus, įsigijo 2013-07-19 pirkimo-pardavimo sutartimi, byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų stačiusi ar rekonstravusi laiptų aikštelę. 1964str. LR CK 84str. numatė trijų metų ieškinio senaties terminą dėl pažeistų teisų gynybos kreiptis į teismą su ieškiniu. 1964str. LR CK 87str. numatė, kad asmenų pasikeitimas prievolėje nepakeičia ieškinio senaties termino, o LR CK 90str. – jog ieškinio senaties termino pasibaigimas yra pagrindas ieškiniui atmesti. Ieškovė prašo taikyti ieškinio senatį. Kadangi bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė praleido trijų metų terminą kreiptis į teismą su ieškinio reikalavimu atlaisvinti bendro naudojimo kiemą nuo laiptų aikštelės, šis reikalavimas atmestinas.

41Atsakovė priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovę atlaisvinti bendro naudojimo kiemą D nuo metalinio garažo, kuris pastatytas ant žemės sklypo B 1, kurio ribos įeina į bendro naudojimo kiemą. Kad garažas įeina į bendro sklypo ribas, šalys sužinojo bylos nagrinėjimo metu, atsakovei pateikus UAB ,,Altagis‘‘ paruoštą faktinio sklypo naudojimo schemą. Kaip jau buvo minėta, iki šio laiko atsakovė pretenzijų ieškovei nereiškė, ši aplinkybė rodo, kad naudotis bendru kiemu metalinis garažas atsakovei netrukdė. Iš byloje pateiktos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos medžiagos matyti (I t. b.l. 122), kad institucija tyrė atsakovės skundą dėl savavališkai pastatyto garažo ir nustatė, kad metaliniam garažui pastatyti ankstesnė atsakovei priklausančios dalies savininkė K. V. buvo davusi sutikimą (2004-11-17), ieškovė N. D. taip pat buvo davusi sutikimą (2009-06-22). Šias aplinkybes patvirtina byloje pateiktos sutikimų kopijos (II t. b.l. 33,34). Esant bendraturčių sutikimams, nėra pagrindo įpareigoti ieškovę nugriauti metalinį garažą. Atkreiptinas dėmesys, jog pakeitus naudojimosi žemės sklypu tvarką, metalinis garažas patenka į ieškovės naudojamą žemės sklypo plotą.

42Atsakovė prašo įpareigoti ieškovę atlaisvinti bendro naudojimo kiemą nuo želdinių (gyvatvorių, darželių). Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nurodė, kad darželį, esantį prie metalinio garažo, ieškovė įgijo iš ankstesnės bendrasavininkės, kuri šioje vietoje taip pat augindavo gėles. Atsakovė nurodė, kad praėjimas iki jai priklausančio ūkinio pastato dalies sumažėjo nuo 1,50 metro iki 1,34 m. Teismo nuomone, praėjimo sumažėjimas 0,16 metro juosta nėra ženklus, kad trukdytų atsakovei naudotis ir prieiti prie jai priklausančio ūkinio pastato dalies. Darželyje esantys strypai skalbiniams džiauti, ieškovės teigimu, buvo įrengti ankstesnės savininkės V. B. ir atsakovės, kurios naudojo strypus skalbiniams džiauti, t.y. įrengti pačios atsakovės pritarimu. Iš byloje esančios fotonuotraukos matyti (I t. b.l. 78), kad metaliniai strypai įrengti skalbiniams džiauti. Ieškovė nurodė, kad, sutikus visiems bendraturčiams, ji sutinka juos panaikinti. Be to, teismui nepateikta jokių įrodymų, kad jie trukdytų atsakovei naudotis jai priklausančia turto dalimi. Atsakovė nurodė, kad prie vartų ir šulinio esanti gyvatvorė yra peraugusi, braižo tiek jai, tiek ieškovei priklausančius automobilius. Iš pateiktų atsakovės fotonuotraukų matyti užfiksuotas nubraižytas atsakovės automobilis (II t. b.l. 99), ieškovės apgadintas automobilis (II t. b.l. 99). Tačiau nėra pateikta įrodymų, kad automobiliai apgadinti prie vartų esančios gyvatvorės. Iš fotonuotraukų (II t. b.l. 50) matyti, kad, atidarius įvažiavimo vartus, jie neatsidaro statmenai, yra šiek tiek pasvirę dėl prie vartų augančios gyvatvorės. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytoja K. B.. Tačiau iš kitos fotonuotraukos matyti (II t. b.l. 97), kad įvažiavimo vartai atidaryti iki pasodintos gyvatvorės. Tačiau ir vienu, ir kitu atveju pro vartus įvažiuoti į kiemą automobiliu yra galimybė, dėl šių aplinkybių nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovės, kaip bendraturtės, teisės šiuo atveju yra pažeidžiamos.

43Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, atsakovės ieškinio reikalavimas apginti nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu, atmestinas.

44Dėl priešieškinio reikalavimo panaikinti 2013-07-18 teritorinio registratoriaus patikslintus sklypo, esančio Vaidoto g. 25A, Šiauliai, kadastrinius duomenis

45Atsakovė teigia, kad ieškovės pateiktame Nekilnojamo turto registro duomenų išraše (I t. b.l. 9), yra nurodyti duomenys apie jai ir ieškovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančią namų valdą adresu ( - ), Šiauliai, kurių anksčiau nebuvo - kiemo statiniai tvora t1-34,62 m, t2-11,30 m., kiemo aikštelė b-9,80 kv.m. Atsakovė teigia, kad jai nėra žinoma, kokiu pagrindu šie duomenys registre yra įregistruoti. Atsakovės manymu, jei ieškovė tikslino kadastrinius duomenis, jie turėjo būti suderinami su ja, atsakove, kaip bendraturte. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovė I. K. paaiškino, kad namų valdos statinių kadastro duomenys nebuvo tikslinami nuo 1998m. birželio 26d., kas nurodyta ir duomenų išraše. Iš atstovės paaiškinimų ir pateikto duomenų apie namų valdą išrašo matyti, kad 2013-07-18 buvo tikslinama tik nekilnojamojo turto adresu ( - ), Šiauliai, vidutinės rinkos vertė, ką patvirtina ir byloje esanti rašytinė informacija (I t. b.l. 133). Kaip nurodė trečiojo asmens atstovė, duomenys apie namų valdą - kiemo statiniai tvora tl-34,62 m, t2-11,30m., kiemo aikštelė b-9,80m., jau buvo nuo 1983m. rugsėjo 17d. Šias atstovės nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esanti namų valdos adresu ( - ), Šiauliai, techninės apskaitos kortelė (II t. 161). Šioje kortelėje yra paminėta tvora, o 9.80 kv.m. aikštelė buvo įvardinta taku. Trečiojo asmens atstovė nurodė, kad registro tvarkytojas, nurodydamas nekilnojamojo turto duomenų bazės išraše duomenis apie namų valdą Vaidoto 25 a, Šiauliai, juos detalizavo, pateikė išsamesnius duomenis apie namų valdą. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnį Nekilnojamojo turto registrą tvarko Vyriausybės įsteigta valstybės įmonė Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas. Todėl jo kompetencijai yra priskirtas registro duomenų tvarkymas. Ieškovė, kuriai yra nukreiptas reikalavimas panaikinti kadastrinius duomenis, niekaip šiuo atveju negali įtakoti registro tvarkytoją ir šiuos duomenis panaikinti, nes neturi tam jokių įgalinimų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog 2013-07-18 namų valdos ( - ), Šiauliai, kadastriniai duomenys apie statinius buvo pakeisti, kad jų pakeitimą inicijavo ieškovė, todėl šis priešieškinio reikalavimas atmestinas.

46Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti teisę atlikti garažo rekonstrukciją be bendraturtės sutikimo

47Atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti jai teisę atlikti garažo rekonstrukciją adresu ( - ), Šiauliai, nes ieškovė nepagrįstai tokį sutikimą jai duoti atsisakė. Iš 2014m. sausio 23d. statinio techninės priežiūros patikrinimo akto matyti (I t. b.l. 126), kad atsakovei priklausančio garažo būklė yra avarinė, jį būtina remontuoti. Iš byloje esančio prašymo matyti (I t. b.l. 127), kad atsakovė 2014-01-24 prašymu kreipėsi į ieškovę, prašydama sutikimo garažo rekonstrukcijai. Iš sutikimo projekto, kurį atsakovė pateikė ieškovei, matyti (I t b.l. 128), kad atsakovė prašė ieškovės sutikimo garažo rekonstrukcijai pagal 1995-03-28 patvirtintą bendraturčių sutikimą. Ieškovė atsisakė duoti sutikimą garažo rekonstrukcijai (I t. b.l. 129). Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nurodė, kad esminė priežastis, dėl kurios atsisakė duoti sutikimą, yra ta, kad jai nėra žinoma, koks statinys vietoj garažo bus pastatytas. 2014-02-06 atsakovė pakartotinai kreipėsi į ieškovę su prašymu duoti sutikimą garažo rekonstrukcijai, nurodė, kad jos rekonstruojamas garažas yra priskiriamas prie I grupės nesudėtingų statinių, kurio aukštis iki 5 metrų, plotų suma iki 50 kv.m., todėl projektas ir leidimas tokiam statiniui yra nereikalingas (I t. 130). Ieškovė 2014-02-12 atsakymu taip pat atsisakė duoti sutikimą (I t. b.l. 131).

48Iš atsakovės paruošto ieškovės sutikimo projekto matyti, kad jame nėra nurodyta jokių būsimo statinio matmenų - aukščio, ilgio, pločio. Nors atsakovė, teikdama ieškovei pakartotinį prašymą, nurodė, kad jos garažas priklauso nesudėtingų statinių grupei, jokių duomenų, kokie bus rekonstruoto garažo matmenys, pateiktame prašyme nėra. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė J. T. nurodė, kad, nors šiuo atveju atsakovei ketinant rekonstruoti garažą, statinio projekto pateikti nebūtina, tačiau atsakovė turėjo nurodyti bent minimalius duomenis apie būsimą statinį, kad bendraturtis galėtų apsispręsti dėl sutikimo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovės priešieškinio reikalavimas pripažinti jai teisę atlikti garažo rekonstrukciją be bendraturtės sutikimo atmestinas.

49Dėl priešieškinio reikalavimo įpareigoti ieškovę nugriauti savavališkai pastatytą voljerą

50Atsakovė teigia, kad ieškovės voljeras, esantis žemės sklype, taip pat pastatytas nesilaikant jokių statybos normų, t. y. 1,24 m nuo jos žemės sklypo A l, jis užtemdo jos žemės sklypą ir apsunkiną daržovių augimą, jis pastatytas be jos sutikimo. Tačiau bylos nagrinėjimo metu ieškovė nurodė, kad voljerą pastatė ne ji, jis buvo pastatytas iki 2004 metų ir įsigytas kartu su nekilnojamuoju turtu. Atsakovė neneigė, kad voljerą pastatė ne ieškovė. Kaip nurodė institucijos, teikiančios išvadą, atstovė J. T., voljero statybai leidimas nereikalingas, todėl toks statinys apskritai negali būti laikomas savavališka statyba. Pagal Statybos įstatymo 2d. 71p., savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Be to, Statybos įstatymo 23str. 25d. numatyta, kad rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu asmenys, iš kurių iki statybos pradžios buvo privaloma gauti rašytinius sutikimus dėl statybos, per vienus metus nuo statybos pradžios dėl statinio statybos statytojui, statinio savininkui ar viešojo administravimo subjektams nepateikė savo rašytinių pretenzijų, skundų, pranešimų dėl statinio statybos. Duomenų, kad atsakovė pareiškė pretenzijas dėl pastatyto voljero per metus laiko nuo jo pastatymo – byloje nėra.

51Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93str., 98str.). Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 288 Lt žyminis mokestis, 250 Lt už antstolio aplinkybių konstatavimo protokolą, 302,50 Lt už naudojimo tvarkos plano parengimą, 2400 Lt advokato išlaidų, viso - 3240,50 Lt. Kitos ieškovės nurodytos išlaidos laikytinos nepagrįstomis. Taip pat iš atsakovės valstybės naudai priteistinos pašto išlaidos – 34,44 Lt (LR CPK 96str.).

52Vadovaudamasis LR CPK LR CPK 259str., 260str., 263str.-270str., teismas

Nutarė

53Ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti.

54Apginti ieškovės N. D., a/k ( - ) nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu, ir įpareigoti atsakovę I. S., a/k ( - ) nelaikyti lengvųjų automobilių žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliuose, (unikalus Nr 2901-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v.), kieme.

55Pakeisti 1995 m. kovo 28 d. bendraturčių Susitarimu (notarinio registro Nr. 3-2183) patvirtintą 1995.03.15 Žemės sklypo pasidalinimo projektą ir nustatyti žemės sklypo, esančio ( - ), Šiauliai, kurio bendras plotas 0.1171 ha, unikalus Nr. 2901-0005-0317, kadastrinis Nr. 2901/0005:317 Šiaulių m. k.v., naudojimosi tvarką (pagal UAB ,,Ertera‘‘ 2014-05-07 parengtą projektą):

561. Ieškovei N. D. :

571) skirti naudotis atskirai sklypo dalį 200.05 kv. m., pažymėtą 1-1 (geltona spalva), 1-2 32.10 kv. m. (geltona spalva), 3-1 27.16 kv. m. (raudona spalva), 3-2 17.47 kv. m. (raudona spalva) ir 3-3 348.99 kv. m. (raudona spalva), viso individualiam naudojimui skirti 625.77 kv.m.;

582) skirti naudotis 110.25 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp;

593) skirti naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp.

602. Atsakovei I. S.:

611) skirti naudotis atskirai sklypo dalį 2-1 35.34 kv. m. (žalia spalva), 2-2 22.32 kv. m. (žalia spalva), 2-3 167.26 kv. m. (žalia spalva), viso individualiam naudojimui skirti 224,92 kv.m.;

622) skirti naudotis 36.75 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp;

633) skirti naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp, ir 13.00 kv. m. po ūkiniu pastatu, pažymėtu indeksu 3I1 m.

643. Bendram N. D. ir I. S. naudojimui skirti kiemą ir įvažiavimą, pažymėtą indeksu B-l 131.31 kv.m. (mėlyna spalva), iš kurių N. D. tenka 98.48 kv. m., o I. S. tenka 32.83 kv. m.

65Iš viso skirti naudotis (individualiai, po pastatais ir bendrame kieme) N. D. 849 kv. m., o I. S. - 322 kv. m.

66Priteisti ieškovei N. D. iš atsakovės I. S. 3240,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

67Priteisti iš atsakovės I. S. 34,44 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

68Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė N. D. ieškinį palaiko, su priešieškiniu nesutinka. Ieškovė... 4. 1. Apginti jos nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo... 5. 2. Pakeisti 1995 m. kovo 28 d. bendraturčių Susitarimu (notarinio registro... 6. 2.1. Ieškovei N. D. :... 7. a) skirti naudotis atskirai sklypo dalį 200.05 kv. m., pažymėtą 1-1... 8. b) skirti naudotis 110.25 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp;... 9. c) skirti naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp.... 10. 2.2. Atsakovei I. S.:... 11. a) skirti naudotis atskirai sklypo dalį 2-1 35.34 kv. m. (žalia spalva), 2-2... 12. b) skirti naudotis 36.75 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp;... 13. c) skirti naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp ir 13.00... 14. 2.3. Bendram N. D. ir I. S. naudojimui skirti kiemą ir įvažiavimą,... 15. Iš viso skirti naudotis (individualiai, po pastatais ir bendrame kieme) N. D.... 16. 3. Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.... 17. Atsakovė I. S. priešieškinį palaiko, su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad... 18. Namų valdoje jai priklauso garažas (1995-03-28 plane pažymėtas 311/m).... 19. Ieškovė reguliariai jai neleidžia įvažiuoti automobiliu į bendrą kiemą... 20. 1. Apginti mano nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su valdymo... 21. 2. Panaikinti 2013-07-18 teritorinio registratoriaus patikslintus sklypo,... 22. 3. Pripažinti teisę atlikti garažo, esančio sklype, adresu ( - ),... 23. 4. Įpareigoti ieškovę N. D. nugriauti savavališkai pastatytą voljerą.... 24. 5. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 25. Trečiojo asmens AB DNB banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 26. Trečiojo asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovė I. K.... 27. Institucijos, teikiančios išvadą, atstovė J. T. nurodė, kad 2013m. liepos... 28. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.... 29. Dėl ieškinio reikalavimo pakeisti naudojimosi žemės sklypu tvarką... 30. Iš byloje esančių dokumentų matyti (b.l. 6-10), kad ieškovei ir atsakovei... 31. Bylos nagrinėjimo metu šalys pripažino, kad tarp jų kyla ginčas dėl... 32. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir... 33. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką Žemė yra ypatingas nuosavybės... 34. Palyginus 1995-03-28 žemės sklypo pasidalijimo projektą, atsakovės... 35. Įvertinus ieškovės pateiktą naudojimosi žemės sklypu projektą, teismas... 36. Dėl ieškinio reikalavimo dėl nuosavybės teises gynimo nuo pažeidimo,... 37. Ieškovė nurodė, kad atsakovė, parkuodama automobilius bendro naudojimo... 38. Dėl priešieškinio reikalavimo apginti nuosavybės teises nuo pažeidimo,... 39. Atsakovė prašo apginti jos nuosavybės teises nuo pažeidimo, nesusijusio su... 40. Iš Nekilnojamo turto registro duomenų išrašo (I t. b.l. 9) matyti, kad... 41. Atsakovė priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovę atlaisvinti bendro... 42. Atsakovė prašo įpareigoti ieškovę atlaisvinti bendro naudojimo kiemą nuo... 43. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, atsakovės ieškinio reikalavimas... 44. Dėl priešieškinio reikalavimo panaikinti 2013-07-18 teritorinio... 45. Atsakovė teigia, kad ieškovės pateiktame Nekilnojamo turto registro duomenų... 46. Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti teisę atlikti garažo... 47. Atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti jai teisę atlikti garažo... 48. Iš atsakovės paruošto ieškovės sutikimo projekto matyti, kad jame nėra... 49. Dėl priešieškinio reikalavimo įpareigoti ieškovę nugriauti savavališkai... 50. Atsakovė teigia, kad ieškovės voljeras, esantis žemės sklype, taip pat... 51. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinos... 52. Vadovaudamasis LR CPK LR CPK 259str., 260str., 263str.-270str., teismas... 53. Ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti.... 54. Apginti ieškovės N. D., a/k ( - ) nuosavybės teises nuo pažeidimo,... 55. Pakeisti 1995 m. kovo 28 d. bendraturčių Susitarimu (notarinio registro Nr.... 56. 1. Ieškovei N. D. :... 57. 1) skirti naudotis atskirai sklypo dalį 200.05 kv. m., pažymėtą 1-1... 58. 2) skirti naudotis 110.25 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp;... 59. 3) skirti naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp.... 60. 2. Atsakovei I. S.:... 61. 1) skirti naudotis atskirai sklypo dalį 2-1 35.34 kv. m. (žalia spalva), 2-2... 62. 2) skirti naudotis 36.75 kv. m. po gyvenamuoju namu, pažymėtu indeksu lAlp;... 63. 3) skirti naudotis 14.50 kv. m. po pastatu, pažymėtu indeksu 21 lp, ir 13.00... 64. 3. Bendram N. D. ir I. S. naudojimui skirti kiemą ir įvažiavimą,... 65. Iš viso skirti naudotis (individualiai, po pastatais ir bendrame kieme) N. D.... 66. Priteisti ieškovei N. D. iš atsakovės I. S. 3240,50 Lt bylinėjimosi... 67. Priteisti iš atsakovės I. S. 34,44 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės... 68. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...