Byla 2A-12/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Michail Gaibel, atsakovo atstovui advokatui Viačeslav Beperšč, trečiojo asmens atstovui advokatui Nedui Šilaikai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų R. S. ir G. S. (G. S. ) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 12 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, o priešieškinis atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-640-45/2007 pagal ieškovo G. M. ieškinį atsakovams G. S. , R. S. , M. Ž. , R. M. , uždarajai akcinei bendrovei „Šeimos gydytojas“, trečiasis asmuo akcinė bendrovė DnB NORD, dėl paskolos priteisimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir atsakovo G. S. priešieškinį G. M. dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas G. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu bei ieškinio patikslinimais, prašydamas:

51) priteisti iš G. S. 737 000Lt. skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo G. M. naudai;

62) pripažinti negaliojančiais:

7- 2003 m. spalio 13 d. G. S. ir UAB ,,Šeimos gydytojas“ sudarytą fiziniam asmeniui priklausančio turto pirkimo-pardavimo sutartį (reg. Nr. 14-6383) dėl patalpos (medicinos centro), esančio (duomenys neskelbtini), (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) pardavimo bei taikyti restituciją – priteisti G. S. iš UAB „Šeimos gydytojas“ patalpą (medicinos centro), esančią (duomenys neskelbtini), o UAB „Šeimos gydytojas“ priteisti iš G. S. 779 000 Lt;

8- 2003 m. spalio 8 d. UAB ,,Šeimos gydytojas“ vienintelio akcininko G. S. sprendimą, kuriuo nuspręsta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 590 000 Lt suma iki 600 000 Lt, apmokėti naujai išleidžiamas akcijas, bendrovei pirkti patalpas, esančios (duomenys neskelbtini), pakeisti UAB „Šeimos gydytojas“ įstatų 4 skirsnio 4.1., 4.2., 4.4., 4.5. punktus, 4.6 punktą laikyti negaliojančiu, bei taikyti restituciją: priteisti iš UAB „Šeimos gydytojas“ G. S. 72 538 Lt;

9- 2003 m. gruodžio 2 d. G. S. ir R. S. sudarytą dovanojimo sutartį dėl 5 967 vnt. UAB ,,Šeimos gydytojas“ paprastųjų vardinių akcijų dovanojimo bei taikyti restituciją;

10- 2004 m. gegužės 5 d. R. S. ir M. Ž. sudarytą dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. 3173) dėl 1 767 vnt. UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų dovanojimo bei taikyti restituciją;

11- 2004 m. gegužės 5 d. R. S. ir R. M. sudarytą dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. 3174) dėl 4 200 vnt. UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų dovanojimo bei taikyti restituciją;

12- 2004 m. gegužės 10 d. G. S. ir M. Ž. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dėl 33 vnt. UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų pardavimo bei taikyti restituciją.

13Ieškovas nurodė, kad 2003 m. rugpjūčio 12 d. paskolos rašteliu G. S. pasirašė gavęs iš G. M. 737 000 Lt, kuriuos įsipareigojo grąžinti pagal pareikalavimą. 2003 m. gruodžio 24 d. pareiškimu per Vilniaus m. 1 notarų biurą ieškovas pareikalavo, kad atsakovas grąžintų skolą, tačiau atsakovas G. S. prašomos pinigų sumos negrąžino. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 737 000 Lt skolos išieškojimo. Vykdant teismo nutartį dėl ieškinio užtikrinimo paaiškėjo, kad atsakovas G. S. netrukus po paskolos gavimo perleido tretiesiems asmenims visą jam nuosavybės teise priklausiusį turtą, tapdamas nemokiu. Atsakovas G. S. , būdamas UAB „Šeimos gydytojas“ akcininku ir direktoriumi, 2003 m. spalio 13 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 14-6383 pardavė UAB „Šeimos gydytojas“ jam nuosavybės teise priklausiusias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). Dovanojimo sutartimi 2003 m. gruodžio 2 d. savo sutuoktinei R. S. neatlygintinai perleido nuosavybėn 5967 UAB „Šeimos gydytojas“ paprastųjų vardinių akcijų. Atsakovė R. S. 2004 m. gegužės 5 d. dovanojimo sutartimi (notarinio registro Nr. 3173) neatlygintinai perleido M. Ž. nuosavybėn 1 767 UAB „Šeimos gydytojas“ akcijų. Tą pačią dieną R. S. analogiška dovanojimo sutartimi (notarinio registro Nr. 3174) neatlygintinai perleido R. M. nuosavybėn 4 200 UAB „Šeimos gydytojas“ akcijų. 2004 m. gegužės 10 d. G. S. pardavė atsakovui M. Ž. likusias 33 vnt. jam priklausiusias UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijas. Atsakovas G. S. , žinodamas apie skolinę prievolę, 2003 m. spalio 13 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi sąmoningai perleido brangų nekilnojamąjį turtą, į kurį galėjo būti nukreiptas skolos išieškojimas. Pagal pirkimo-pardavimo sutarties 3 p. nekilnojamąjį turtą įmonei atsakovas G. S. pardavė už 1 229 000 Lt. Iš šios sumos pagal pirkimo-pardavimo sutarties 3 p. 647 000 Lt dydžio dalį įmonė turėjo sumokėti asmeniškai G. S. , 132 000 Lt dydžio dalis turėjo būti pervesta AB bankui „Snoras“, padengiant G. S. asmeninį įsiskolinimą šiam bankui, o likusios 450 000 Lt dalies įmonė G. S. neturėjo mokėti, nes ji buvo įskaityta kaip G. S. įnašas didinant bendrovės įstatinį kapitalą, ko pasėkoje jis gavo papildomą akcijų kiekį. Bendrovė patalpų pirkimui iš AB bankas Nord/LB Lietuva (šiuo metu – AB DnB NORD) buvo paėmusi 999 000 Lt paskolą. Patalpoms įregistruota hipoteka. 2003 m. spalio 8 d. G. S. sprendimu įstatinis UAB ,,Šeimos gydytojas“ kapitalas buvo padidintas bendra 590 000 Lt suma, t. y. ne vien minėtu 450 000 Lt užskaitymu pagal pirkimo-pardavimo sutartį, bet ir papildomai perkeliant 67 462 Lt iš bendrovės rezervų bei G. S. 72 538 Lt piniginiu įnašu, todėl panaikinus sandorį, turėtų būti taikoma restitucija – priteisiant iš UAB „Šeimos gydytojas“ atsakovui G. S. jo papildomai įneštą už akcijas 72 538 Lt sumą. Skolininkas šiuo metu nedisponuoja nei patalpa, nei pinigais. Jo mokumas nepakankamas skolos grąžinimui. Šią aplinkybę patvirtina 2004 m. spalio 6 d. antstolės pranešimas dėl teismo nutarties areštuoti atsakovo G. S. turtą vykdymo. Atsakovas neturi jokio turto, pakankamo atsiskaityti su ieškovu. Kadangi paskolos sutartį su ieškovu atsakovas G. S. buvo sudaręs 2003 m. rugpjūčio 12 d., atsakovas 2003 m. spalio 13 d. parduodamas patalpą bendrovei tikrai žinojo apie tai, kad perleisdamas įmonei tokios didelės vertės turtą, iš esmės mažina savo mokumą ir nebegalės ateityje atsiskaityti su ieškovu. Tolesni atsakovo veiksmai (įmonės akcijų perleidimas) įrodo atsakovo G. S. sąmoningą siekimą tapti nemokiu. Pirkėjas UAB „Šeimos gydytojas“ buvo nesąžininga šalis, nes skolininkas G. S. sudarė sandorį su juridiniu asmeniu, kuriame jis pats turėjo nuosavybės teise 100 proc. akcijų, buvo šios bendrovės vadovu. Atsakovas, nusprendęs parduoti įmonei nekilnojamąjį turtą, 2003 m. spalio 8 d. vienintelio akcininko sprendimu pats už tą įmonę ir priėmė sprendimą nurodytą turtą įsigyti. Nėra jokių faktinių aplinkybių, patvirtinančių, kad G. S. privalėjo šias patalpas parduoti. Minėtas sandoris yra tariamas (CK 1.86 str.), nes šiuo sandoriu G. S. bendrovę siekė padaryti tik formalia patalpos savininke, o ne realiai sukurti šalims tikras teisines pasekmes. Sprendimą sudaryti ginčijamą pirkimo-pardavimo sandorį tiek už pardavėją, tiek už pirkėją priėmė vienas ir tas pats asmuo – skolos grąžinimo vengiantis atsakovas. Ieškovo, kaip kreditoriaus, teisės buvo pažeistos ir G. S. 2003 m. gruodžio 2 d. 596 700 Lt vertės akcijų dovanojimo savo žmonai R. S. sutartimi. Šios sutarties sudarymo metu atsakovas G. S. žinojo apie tai, kad, neatlygintinai perleisdamas savo didelės vertės turtą sutuoktinei R. S. , jis tampa nemokiu ir nebegalės atsiskaityti su ieškovu pagal paskolos sutartį. Akcijų dovanojimo sandoris yra neatlygintinis, todėl pripažintinas negaliojančiu nepriklausomai nuo R. S. sąžiningumo. Be to, yra požymių, liudijančių apie šalių nesąžiningumą, nes akcijos buvo neatlygintinai perleistos atsakovo sutuoktinei R. S. , su kuria santuoka yra nutraukta, tačiau tarpusavio santykiai tarp buvusių sutuoktinių realiai nenutrūkę. R. S. didelės vertės akcijas be jokio pagrindo 2004 m. gegužės 5 d. perdovanojo kitiems asmenims M. Ž. ir R. M. . Tą pačią dieną G. S. likusias savo 33 akcijas taip pat pardavė tam pačiam asmeniui, kaip ir jo žmona – M. Ž. . Nurodytos aplinkybės įrodo, kad abu sutuoktiniai veikė išvien suderinę savo veiksmus perleidžiant G. S. priklausantį turtą. Atsakovo G. S. turto aprašymo metu – 2004 m. gegužės 11 d. M. Ž. ir R. M. UAB „Šeimos gydytojas“ ginčo akcijų dar nebuvo įsigiję nuosavybės teise, nes pagal abiejų 2004 m. gegužės 5 d. dovanojimo sutarčių 8 p. ,,apdovanotajam nuosavybės teisė į minėtas akcijas pereina pasirašius šią sutartį ir atlikus įrašą apie akcijų perleidimą UAB „Šeimos gydytojas“ akcijų apskaitos registruose.“ Tokio įrašo ir tokių įmonės akcininkų jų areštavimo metu dar nebuvo. 2004 m. gegužės 11 d. antstolei bendrovėje „Šeimos gydytojas“ aprašant G. S. priklausiusias 33 vnt. įmonės akcijų, jai buvo pateiktas vienintelis akcininkų turimų akcijų apskaitos registras – akcininkų knyga, kurioje užfiksuoti visi įrašai apie įmonės akcijų perleidimą ir duomenys apie akcininkus nuo pat bendrovės įsteigimo momento. Turto (akcijų) aprašymo dieną šioje knygoje nebuvo jokių duomenų (įrašų) apie atsakovų M. Ž. ir R. M. akcijų įsigijimą, o G. S. ir R. S. buvo užfiksuoti kaip vieninteliai įmonės akcininkai. Antstolė padarė knygoje įrašą apie šių akcijų areštą. Atsakovai, būdami rūpestingais ir sąžiningais akcijų įgijėjais, prieš pateikdami sutartis įmonės vadovui pagal Akcinių bendrovių įstatymo 46 straipsnio 2 dalį, kad būtų atlikti įrašai įmonės akcijų apskaitos registre, privalėjo imtis veiksmų susipažinti su akcininkų ir akcijų registracijos įmonėje dokumentais (įskaitant ir akcininkų knygą) bei, tą padarę, turėjo galimybę sužinoti, kad buvusio jų įgyjamų akcijų savininko R. S. akcijos (33 vnt.) yra areštuotos. Tuo tarpu teismui atsakovai pateikė 2004 m. gegužės 11 d. išrašus iš akcininkų vertybinių popierių sąskaitų, kuriuose M. Ž. ir R. M. jau įrašyti kaip vieninteliai įmonės akcijų savininkai. Vėlesnis įrašų apie šiuos naujus akcininkus atsiradimas visai kituose dokumentuose, negu buvo registruojami ankstesnių akcininkų turimos akcijos, sutampantys su įmonėje vykdyto G. S. akcijų arešto data 2004 m. gegužės 11 d., patvirtina naujų akcijų įgijėjų nesąžiningumą.

14Priešieškiniu atsakovas G. S. prašė pripažinti negaliojančiu G. S. 2003 m. rugpjūčio 12 d. paskolos sandorį. Nurodė, kad 2003 m. rugpjūčio 12 d. paskolos raštelis yra neteisėtas, pripažintinas negaliojančiu pagal CK 1.89 straipsnį, nes atsakovas paskolos raštelį surašė būdamas tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Tai patvirtina aplinkybės, kad nuo 2003 m. birželio 3 iki 2003 m. liepos 31 d. atsakovas G. S. gydėsi Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje. Jam diagnozuotas pasikartojantis depresijos sutrikimas, sunkus epizodas be psichozės simptomų, priklausomybės sindromas vartojant raminamuosius vaistus. Atsakovas G. S. 2003 m. kovo mėnesį sužinojo, kad jo sūnus turi labai didelių finansinių problemų, sūnui buvo grasinama susidorojimu, dėl to atsakovas labai pergyveno, jautėsi už viską atsakingas. Atsakovas nurodė, kad 2003 m. rugpjūčio 12 d. paskolos raštelio pagrindu pinigų nėra gavęs, o šį raštą surašė būdamas tokios būsenos, kada negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Atsakovas G. S. pagrįstai ir teisėtai padovanojo jam priklausantį turtą – UAB „Šeimos gydytojas“ akcijas savo buvusiai žmonai R. S. , kadangi santuokos nutraukimo metu bendro sutuoktinių turto padalijimo klausimas ir nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimas liko neišspręstas. Tokiu būdu atsakovas kompensavo savo prievolę materialiai remti buvusią sutuoktinę R. S. ir du sūnus.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai, o priešieškinį atmetė: priteisė iš G. S. 737 000 Lt ir 11 370 Lt žyminio mokesčio išlaidų, viso 748 370 Lt G. M. naudai, o nuo 2004 m. gegužės 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nurodė skaičiuoti 5 proc. metines palūkanas; pripažino negaliojančia 2003 m. spalio 13 d. G. S. ir UAB „Šeimos gydytojas“ pirkimo-pardavimo sutartį dėl gydymo paskirties patalpų – medicinos centro, esančio (duomenys neskelbtini), ir taikė restituciją – G. S. grąžino minėtas patalpas jo nuosavybėn su įregistruota hipoteka, o UAB „Šeimos gydytojas“ naudai iš G. S. priteisė 779 000 Lt, iš G. S. ir UAB „Šeimos gydytojas“ priteisė po 8 146 Lt žyminio mokesčio G. M. naudai; pripažino negaliojančiu 2003 m. spalio 8 d. UAB „Šeimos gydytojas“ vienintelio akcininko G. S. sprendimą ir taikė restituciją iš UAB „Šeimos gydytojas“ G. S. priteisė 72 538 Lt; iš UAB „Šeimos gydytojas“ ir G. S. priteisė po 50 Lt žyminio mokesčio išlaidų G. M. naudai; pripažino negaliojančia 2003 m. gruodžio 2 d. G. S. ir R. S. sudarytą dovanojimo sutartį dėl 5 967 vnt. UAB „Šeimos gydytojas“ paprastųjų vardinių akcijų dovanojimo, iš G. S. ir R. S. priteisė po 134,25 Lt žyminio mokesčio G. M. naudai; pripažino negaliojančia 2004 m. gegužės 5 d. R. S. ir M. Ž. sudarytą dovanojimo sutartį dėl 1 767 vnt. UAB „Šeimos gydytojas“ akcijų, iš R. S. ir M. Ž. priteisė po 39,76 Lt žyminio mokesčio G. M. naudai; pripažino negaliojančia 2004 m. gegužės 5 d. R. S. ir R. M. dovanojimo sutartį dėl 4200 vnt. UAB „Šeimos gydytojas“ akcijų, iš R. S. ir R. M. priteisė po 94,60 Lt žyminio mokesčio G. M. naudai; pripažino negaliojančia 2004 m. gegužės 10 d. G. S. ir M. Ž. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį dėl 33 vnt. UAB „Šeimos gydytojas“ akcijų pardavimo, iš G. S. ir M. Ž. priteisė po 20 Lt žyminio mokesčio G. M. naudai; iš G. S. priteisė 20 Lt, o iš R. S. , R. M. , M. Ž. po 15 Lt išlaidų valstybės naudai, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu; G. M. nurodė grąžinti 5 521,78 Lt per daug sumokėto žyminio mokesčio dalį.

17Dėl paskolos sutarties teismas nurodė, kad įrodinėjimo dalykas bylose dėl paskolos grąžinimo susideda iš tokių aplinkybių: 1) pinigų perdavimo nuosavybėn kitam asmeniui (paskolos gavėjui) fakto; 2) paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą; 3) paskolos gavėjo įsipareigojimo mokėti palūkanas, jeigu nesusitarta kitaip;

184) rašytinės paskolos sutarties buvimas, jeigu paskolos sutartį sudarė fiziniai asmenys ir paskolos suma viršija du tūkstančius litų (CK 6.870, 6.871 str.). Teismo teigimu, bylos nagrinėjimo metu atsakovas G. S. pripažino faktą, jog su G. M. buvo seniai pažįstami, ir laikotarpiu nuo 1996 iki 1998 m. spalio mėnesio per jį – G. M. , per kelis kartus jis buvo gavęs nuosavybėn 176 500 JAV dolerių. Pinigų gavimo metu 1 JAV dolerio vertė buvo 4 litai. Teismas nurodė, kad šios atsakovo nurodytos aplinkybės sutampa su ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-065-04 surinkta medžiaga (t. 1, b. l. 5-10, 12-13, t. 6, b. l. 142-155). Atsakovas nurodė, kad jam buvo žinoma, jog per G. M. buvo perduodami ne asmeniniai G. M. , bet kitiems asmenims priklausantys pinigai ir patvirtino, kad nurodytu laikotarpiu, nurodytos sumos gautų pinigų G. S. iki šiol niekam nėra grąžinęs ir niekas kitas, išskyrus ieškovą, šių pinigų iš atsakovo nereikalauja. Vertindamas nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog ieškovo pinigų perdavimo faktas atsakovui įrodytas. Teismo manymu, rašytine paskolos sutartimi atsakovas G. S. patvirtino gavęs iš G. M. 737 000 Lt, kuriuos įsipareigojo grąžinti pagal pareikalavimą. CK 6.875 straipsnyje nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. Kai paskolos sutarties dalyku yra pinigai, paskolos sutartis preziumuojama atlygintinė (CK 6.782 str. 3 d.). Šalys turi teisę susitarti dėl palūkanų dydžio, todėl teismas sprendė, kad atsakovo nurodytos 176 500 JAV dolerių ir 737 000 Lt sumos nesutapimo faktas gali būti pateisinamas palūkanų dydžiu. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas padarė išvadą, jog paskolos sutartis buvo sudaryta pinigų atsakovui G. S. perdavimo metu. Teismas nurodė, kad atsakovas pripažino faktą, jog pinigai jam per kelis kartus sumomis nuo 10 000 iki 50 000 JAV, viso apie 176 500 JAV dolerių buvo perduoti 1996-1998 m. laikotarpiu, tačiau nepateikė įrodymų, kurių pagrindu galima būtų abejoti atsakovo abejotina būsena pinigų priėmimo metu, byloje nėra įrodymų, jog pinigų perdavimo metu atsakovas buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Šalys patvirtino, jog paskolos raštelis buvo atsakovo surašytas „Šeimos medicinos centro“ poliklinikos, esančios Pylimo g. 9, Vilniuje, atsakovo buvusiame darbo kabinete, atsakovui einant atsakingas direktoriaus pareigas, poliklinikos darbo metu. Teismas nurodė, kad atsakovo nurodytas gydymosi laikotarpis nuo 2003 m. birželio 3 d. iki 2003 m. liepos 31 buvo susijęs su faktu, kad 2003 m. kovo mėn. atsakovas sužinojo apie jo pilnamečio sūnaus dideles finansines skolas, tačiau nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atsakovą pripažinti buvus tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, todėl priešieškinis atmestinas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.). Sutartis turi būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai, šalims bendradarbiaujant (CK 6.158 str.). Teismo teigimu, G. M. 2003m. gruodžio 24d. pranešimas (t. 2, b. l. 34) patvirtina faktą, jog ieškovas iki 2004 m. sausio 2 d. pareikalavo grąžinti 737 000 Lt. Toks pranešimas atsakovui buvo įteiktas 2003 m. gruodžio 29 d. (t. 2, b. l. 35). Atsakovas nepateikė įrodymų, jog pagal paskolos sutartį su ieškovu yra atsiskaitęs. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, jog ieškinys dėl paskolos priteisimo yra tenkintinas.

19Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais teismas nurodė, kad CK 6.66 straipsnis kreditoriui suteikta teisė actio Pauliana pagalba ginti savo teises ir interesus nuo nesąžiningų skolininko veiksmų. Kreditorius turi teisę ginčyti ne visus, o tik tuos sandorius, kurie pažeidžia kreditoriaus teises, tai yra tuos sandorius, dėl kurių sumažėja galimybė arba tampa neįmanomas kreditoriaus reikalavimo patenkinimas, todėl yra būtina nustatyti, ar skolininkas G. S. , 2003 m. spalio 13 d. pardavęs bendrovei „Šeimos gydytojas“ patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), 2003 m. gruodžio 2 d. padovanojęs savo sutuoktinei R. S. 5 967 UAB „Šeimos gydytojas“ paprastųjų vardinių akcijų bei 2004 m. gegužės 10 d. pardavęs M. Ž. 33 vnt. UAB „Šeimos gydytojas“ akcijų, tapo nemokus ir todėl negali įvykdyti prievolės ieškovui. Teismo teigimu, antstolės 2004 m. gegužės 20 d. aktas apie turto neradimą (t. 2, b. l. 14) 2004 m. spalio 6 d. raštas (t. 1, b. l. 101-104) patvirtina faktą, kad skolininkui G. S. nuosavybės teise priklausė 50 vnt. UAB „Voltrė“ akcijų ir 33 vnt. UAB „Šeimos gydytojas“ akcijų, bendra areštuoto turto suma buvo 8 300 Lt. Teismas nurodė, kad teismo posėdžio metu atsakovas G. S. paaiškino, jog jo manymu, šiuo metu UAB „Voltrė“ akcijos yra bevertės dėl praloštų teisminių ginčų kitose civilinėse bylose. Paminėtame akte apie turto neradimą nurodyta, kad 33 vnt. UAB „Šeimos gydytojas“ nominali akcijų vertė 100 Lt., tačiau 2004 m. gegužės 10 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje (t. 3, b. l. 213) 33 vnt. akcijų vertė nurodyta 200 Lt. Teismo teigimu, atsakovas G. S. neginčijo jo nemokumo fakto ir neteikė byloje kitų įrodymų, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, jog ieškovo ginčijami sandoriai įtakos atsakovo mokumui neturėjo. Ginčijamiems sandoriams pripažinti negaliojančiais būtina nustatyti skolininko nesąžiningumą, t. y. nustatyti, ar skolininkas žinojo ir turėjo žinoti, kad sudarydamas ginčijamus sandorius pažeidžia kreditoriaus teises. Preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu (CK 6.67 str.1 d. 1 p.), skolininkas sudarė sandorį su juridiniu asmeniu, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyvis nuosavybės teise tiesiogiai ar netiesiogiai valdė mažiausiai 50 proc. juridinio asmens akcijų (CK 6.67 str.1 d. 2 p.). Esant nuostatoms dėl skolininko nesąžiningumo prezumpcijos, įrodinėjimo našta, jog sandoris sudarytas nesiekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi, tenka skolininkui. Jei nėra šiame straipsnyje išvardintų atvejų, sandorį sudarę asmenys laikytini sąžiningais ir jų sąžiningumo prezumpciją turi paneigti ginčijantis sandorius kreditorius. Atlygintinis sandoris negaliojančiu gali būti pripažintas tik tuo atveju, jeigu kita sandorio šalis buvo nesąžininga. Neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo. Teismas nurodė, kad UAB „Šeimos gydytojas“ 2003 m. spalio 8 d. vienintelio akcininko G. S. sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą (t. 2, b. l. 165), G. S. 1997 m. gegužės 31 d. darbo sutartis (t. 2, b. l. 12), pranešimas apie apdraustojo socialiniu draudimu atleidimą iš darbo (t. 2, b. l. 11) patvirtina faktą, jog atsakovas G. S. 2003 m. spalio 13 d. patalpų, esančių Pylimo g. 9, Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „Šeimos gydytojas“ sudarymo metu (t. 3, b. l. 189-192) buvo vienintelis UAB „Šeimos gydytojas“ akcininkas, turintis 100 proc. bendrovės akcijų ir šios bendrovės direktorius. Turto vertės nustatymo pažyma (baudžiamosios bylos Nr. 10-9-065-04, t. 4, b. l. 44) patvirtina, jog 2003 m. rugpjūčio 4 d. G. S. priklausanti patalpa – medicinos centras unikalus Nr. 10/940-3064-3:0001, esanti (duomenys neskelbtini), buvo 1 450 000 Lt. rinkos vertės. UAB „Šeimos gydytojas“ vienintelio akcininko 2003 m. spalio 8 d. sprendimas (t. 3, b. l. 144) patvirtina, jog G. S. nusprendė bendrovei pirkti paminėtas patalpas už 1 229 000 Lt. Už jam nuosavybės teise priklausančių patalpų gautus pinigus 132 000 Lt skirti asmeninių paskolų AB banke ,,Snoras“ padengimui (įsipareigojimų terminas nebuvo pasibaigęs, baudž. bylos t. 3, b. l. 13-22, t. 4, b. l. 10); 450 000Lt skirti UAB „Šeimos gydytojas“ įstatinio kapitalo padidinimui; likusius pinigus skirti asmeninių poreikių tenkinimui. Kreditavimo sutartis (t. 3, b. l. 113-117) patvirtina, jog kredito dalis, skirta patalpoms, esančioms (duomenys neskelbtini), pirkti sudarė 779 000 Lt. UAB „Šeimos gydytojas“ pažyma teismui (t. 3, b. l. 173) patvirtina, jog su G. S. UAB „Šeimos gydytojas“ pilnai atsiskaitė, faktiškai į G. S. asmeninę sąskaitą buvo pervesta 647 000 Lt (644 711,30 Lt faktiškai pervesta suma įskaitant 2 288,70 Lt valiutos konvertavimo, kredito sutarties įforminimo mokesčius), 132 000 Lt pervesta G. S. paskolos AB banke ,,Snoras“ dengimui. Atsakovas G. S. pripažino, jog patalpų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta, siekiant padengti jo pilnamečio sūnaus skolas, tačiau teismo teigimu, nepateikė įrodymų, kad pagal įstatymą ar kitas sutartis buvo įpareigotas tai padaryti, tokiu būdu pripažintina, jog atsakovas G. S. ginčijamu sandoriu perleidęs juridinio asmens nuosavybėn nekilnojamąjį turtą, pažeidė kreditoriaus teises, nes dėl šio sandorio skolininkas tapo nemokiu, t. y. neturinčiu pakankamai turto sutartiniams skoliniams įsipareigojimams ieškovui padengti. Todėl pirkimo-pardavimo sutartis, esant pagrindiniam sutarčių teisės principo ir viešojo intereso pažeidimui, naikintina. 2003 m. spalio 8 d. vienintelio akcininko sprendimas (t. 3, b. l. 81) patvirtina įmonės įstatinio kapitalo didinimo faktą. Teismas padarė išvadą, kad pripažinus negaliojančiu 2003 m. spalio 8 d. vienintelio akcininko sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo, kuris buvo grindžiamas įmonei parduotos patalpos dalimi – 450 000 Lt suma, palikus įstatinį kapitalą padidintu G. S. bendrovės sąskaita padidėtų 450 000 Lt suma, o įstatinio kapitalo didinimas liktų neapmokėtas, įmonė netektų patalpų, o tai prieštarautų įstatinio kapitalo esmei ir galiojančiai teisei (ABĮ 38 str. 1 d. 1 p., 49-51 str., CK 1.5 str.). Taip pat teismas nurodė, kad panaikinus kapitalo didinimą tik dalyje, ne teismo kompetencijoje spręsti kokio dydžio turi būti naujas kapitalas, tai visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimas. Teismo teigimu, teismų praktika formuojama remiantis nuostata, kad pripažinus pagal kreditoriaus ieškinį skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, taikytina restitucija atsakovui G. S. grąžintina nuosavybėn ginčo patalpa. Išieškojimas pagal kreditoriaus reikalavimą yra nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patekinti, tačiau ginčo objektu esantis turtas paties atsakovo iniciatyva yra apsunkintas 289 330 EUR prievolės ir kintamų palūkanų dydžio hipoteka (t. 3, b. l. 111-117), todėl teismas sprendė, kad išieškojimas į nurodytą turtą pagal kreditoriaus reikalavimą yra galimas tik esant raštiškam AB DnB NORD sutikimui.

20Dėl 2004 m. gegužės 5 d. ir 2004 m. gegužės 10 d. akcijų perleidimo sutarčių galiojimo teismas nurodė, kad 2003 m. gruodžio 2 d. akcijų dovanojimo sutartis (baudž byla t. 3, b. l. 32-33) patvirtina, jog G. S. neatlygintinai R. S. nuosavybėn perleido 5967 nematerialias paprastąsias vardines UAB „Šeimos gydytojas“ akcijas, kas sudarė 99,45 proc. įmonės akcijų. Nors pažyma (t. 2, b. l. 13), ištuokos liudijimas (t. 1, b. l. 48) patvirtina, jog G. S. ir R. S. ištuoką yra įregistravę nuo 1991 m. rugsėjo 24 d. tačiau paminėtos baudžiamosios bylos medžiaga (t. 1, b. l. 5, 13, 37,54, t. 4, b. l. 123-124, 131, 139-141, 151-154) teismo manymu, sudaro pagrindą pripažinti, jog G. S. ir R. S. akcijų dovanojimo sutarties sudarymo metu gyveno kartu, vienas kitu rūpinosi, buvo faktiniuose šeiminiuose santykiuose. Atsakovas G. S. patvirtino, kad 2004 m. gegužės 5 d. (t. 2, b. l. 19-22) akcijų dovanojimo sutartimis žmona R. S. akcijas dovanojo savo draugams M. Ž. , R. M. . 2004m. gegužės 10 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas G. S. 33 vnt. UAB „Šeimos gydytojas“ akcijas už 200 Lt pardavė M. Ž. . Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė bijojęs, kad turtas neatitektų kitiems asmenims. Šią aplinkybę atsakovas patvirtino ikiteisminio tyrimo byloje (baudž bylos Nr. 10-9-065-04, t. 4, b. l. 131). Teismas sprendė, kad R. M. , M. Ž. įgaliojimai (t. 3, b. l. 237-238) G. S. atstovauti juos kaip akcininkus UAB „Šeimos gydytojas“ akcininkų susirinkimuose su balsavimo, visiško atstovavimo teise, suponuoja akcijų perleidimo sandorius pripažinti buvus tariamus (CK 1.86 str.). Taip pat teismas nurodė, kad byloje nėra paneigtas atsakovo G. S. paaiškinimas, jog akcijos buvo perleidžiamos bijant, kad jos netaptų kitų nuosavybe, perleidžiamos ne asmenims, kurie iš tikrųjų siekia akcijas valdyti, o akcijų perleidėjo pasirinktiems asmenims. Nurodytų aplinkybių ir įrodymų pagrindu, teismas padarė išvadą, jog ginčijamų sandorio šalių veiksmų seka sudarant sandorius, sąlygojo tikslas padėti skolininkui išvengti piniginės prievolės vykdymo, t. y. ginčijamais akcijų perleidimo sandoriais buvo siekiama neteisėtų tikslų, sudarant ginčijamas sutartis buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai todėl nurodytas sutartis teismas pripažino negaliojančiomis (niekinėmis).

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

22Atsakovai R. S. ir G. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

231. Teismas, priimdamas sprendimą, nenurodė argumentų, dėl kurių atmetė įrodymus, kurie patvirtina priešieškinio motyvus ir paneigia ieškinio motyvus. Teismas nenurodė įstatymo, kurio pagrindu pripažino UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcininko sprendimą padidinti įstatinį kapitalą negaliojančiu, neišsprendė kitų klausimų, susijusių su įstatinio kapitalo padidinimu – bendrovės įstatų pakeitimu, įstatinio kapitalo padidinimu ir bendrovės įstatų teisinės registracijos juridinių asmenų registre panaikinimu. Teismo argumentai dėl uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo formavimo prieštaringi, nes panaikindamas vienintelio akcininko sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, teismas sprendime nurodė, kad įstatinio kapitalo formavimas yra bendrovės akcininkų kompetencijoje, o ne teismo.

242. Neteisinga teismo išvada, kad atsakovas G. S. pripažino faktą, kad laikotarpiu nuo 1996 m. iki 1998 m. per ieškovą G. M. jis gavo 176 500 JAV dolerių ir šios aplinkybės sutampa su ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-065-04 surinkta medžiaga. Posėdžio metu atsakovas G. S. keletą kartų patvirtino, kad iš G. M. jis niekada pinigų negavo. Šios teismo išvados nepatvirtina ir baudžiamosios bylos medžiaga. Priešingai, baudžiamojoje byloje esantis 2006 m. balandžio 3 d. protokolas (t. 6, b. l. 88, 89) patvirtina, kad atsakovas G. S. iš ieškovo G. M. pinigų negavo. 2003 m. lapkričio 20 d. pokalbio, kurį įrašinėjo Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, metu ieškovas patvirtino, kad G. S. iš jo pinigų neėmė, kad ,,paskolos raštas yra užtikrinimas, kad jei jis ateis kalbėtis dėl pinigų, tai jis nebus išprašytas“. Baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-065-04 buvo tiriamos aplinkybės, susijusios organizuotos nusikalstamos grupuotės (ONG) ,,Makivarai“ narių, tame tarpe ir ieškovo G. M. , veiksmais dėl 300 000 EUR ir UAB ,,Šeimos gydytojas“ bei UAB ,,Voltrė“ akcijų prievartavimo iš atsakovo G. S. . Užfiksuotų pokalbių metu OGN ,,Makivarai“ nariai grasino susidorojimu su atsakovu G. S. ir su jo šeimos nariais. Dėl daromo psichologinio spaudimo ir grasinimo susidoroti atsakovo G. S. psichika sutriko, jis susirgo depresija, ketino nusižudyti. Laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 3 d. iki 2003 m. liepos 31 d. ir nuo 2003 m. lapkričio 14 d. iki 2004 m. balandžio 23 d. atsakovas G. S. gydėsi Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre. Išleidus jį iš ligoninės atsakovui G. S. buvo nustatyta sunki depresijos forma ir skirtas ambulatorinis gydymas. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu pateikė prašymą apklausti liudytojais ONG ,,Makivarai“ narius, kurie galėtų paaiškinti aplinkybes susijusias su 2003 m. rugpjūčio 12 d. paskolos raštelio surašymu ir apie paskolos faktą. Tačiau teismas nepagrįstai šį prašymą atmetė. Teismas taip pat nepagrįstai atmetė prašymą išreikalauti iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato nepateiktą baudžiamosios bylos medžiagą.

253. Teismas, pripažindamas sandorius negaliojančiais CK 6.66 straipsnio pagrindu, turėjo nustatyti, ar atsakovas G. S. , pardavus gydymo paskirties patalpą – medicinos centrą, esantį Pylimo g. 9, Vilniuje, pirkėjui UAB ,,Šeimos centras“, tapo nemokus. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad po patalpų pardavimo atsakovo G. S. turtinė padėtis nepablogėjo ir jis netapo nemokus. Minėtų gydymo paskirties patalpų 2003 m. lapkričio 13 d. pirkimo-pardavimo sutartis yra atlygintinė. Pagal VĮ Registrų centras 2003 m. rugsėjo 11 d. pažymą, išduotą šio sandorio sudarymui, patalpos vidutinė rinkos vertė 740 000 Lt. Patalpos buvo parduotos už 1 229 000 Lt, t. y. beveik du kartus brangiau nei vidutinė rinkos vertė. Patalpų pirkimui pirkėjas UAB ,,Šeimos centras“ gavo kreditą iš banko ir su pardavėju G. S. pilnai atsiskaitė. Gautus pagal 2003 m. lapkričio 13 d. pirkimo-pardavimo sutartį pinigus G. S. padovanojo UAB ,,Šeimos centras“ įstatinio kapitalo padidinimui – 450 000 Lt, asmeninės skolos padengimui 132 000 Lt, likusius pinigus – 647 000 Lt pervedė į savo sąskaitą banke. Po patalpų pardavimo atsakovo G. S. turimas turtas sumažėjo tik 132 000 Lt suma, todėl jei atsakovas būtų skolingas ieškovui, tai po patalpų pardavimo jo turimas turtas – 647 000 Lt piniginės lėšos ir 6 000 vnt. UAB ,,Šeimos gydytojas“ paprastųjų vardinių akcijų 100 Lt nominalios vertės bei 50 proc. UAB ,,Voltrė“ akcijų, kurių nominali vertė 5 000 Lt, o rinkos vertė 500 000 Lt, žymiai viršija paskolos raštelyje nurodytą sumą. Šie įrodymai paneigia teismo išvadą, kad atsakovas G. S. tapo nemokus. Teismas, spręsdamas sudaryto sandorio įtaką atsakovo mokumui, nepagrįstai rėmėsi antstolės 2004 m. gegužės 20 d. aktu apie turto neradimą, nes šiame akte nėra duomenų, patvirtinančių, kad po 2003 m. lapkričio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo G. S. neteko turto ir dėl to tapo nemokus. Dėl nurodytų aplinkybių yra nepagrįsta teismo sprendimo dalis, kuria pripažinta negaliojančia 2003 m. lapkričio 13 d. pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta tarp G. S. ir UAB ,,Šeimos gydytojas“. Po 2003 m. gruodžio 2 d. sudarytos akcijų dovanojimo sutarties, atsakovo G. S. turimo turto vertė sudarė 1 147 000 Lt ir ši suma žymiai viršijo paskolos raštelyje nurodytą sumą. Ieškovas G. M. tik 2003 m. gruodžio 24 d. per notarą išsiuntė G. S. pareiškimą reikalaudamas 2004 m. sausio 2 d. grąžinti 737 000 Lt. Todėl akcijų dovanojimo metu G. S. nebuvo ir negalėjo būti ieškovo skolininku. Dėl nurodytų aplinkybių teismas nepagrįstai pripažino 2003 m. gruodžio 12 d. akcijų dovanojimo sutartį negaliojančia.

26Ieškovas G. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad:

271. Atsakovas CK 6.875 straipsnio pagrindu ginčydamas paskolos sutartį privalėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius paskolos negavimo faktą, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Priešingai, atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad paskolos rašteliu yra įformintas jo įsipareigojimas grąžinti pinigų sumą, kurią jis gavo savo verslo vystymui iki 1998 m. iš ieškovo ir kitų asmenų.Atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, kad paskolos raštelio surašymo metu jis buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti.

282. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad yra visos CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos sąlygos 2003-10-13 patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutarčiai, 2003-12-02 UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų dovanojimo sandoriui ir 2004-05-10 UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarčiai pripažinti negaliojančiais. Pripažinus negaliojančia 2003-10-13 patalpų pirkimo-paradavimo sutartį ir grąžinus G. S. patalpą, pripažintinas negaliojančiu ir 2003-10-08 vienintelio akcininko sprendimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo, nes jis neatsiejamai susijęs su patalpos pardavimo sandoriu.

293. Atsakovės R. S. 2004-05-05 dovanojimo sutartys, kuriomis ji padovanojo savo draugams M. Ž. ir R. M. UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijas teismas pagrįstai pripažino negaliojančiomis, nes jos atsirado iš neteisėto 2003-12-02 akcijų dovanojimo atsakovei R. S. sandorio.

30Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais tenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 12 d. sprendimo dalį pakeisti – ieškinį atmesti, o dėl paskolos raštelio pripažinimo negaliojančiu, skolos pagal jį priteisimo klausimus – spręsti pagal byloje esančius įrodymus. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas dėl atlygintinų sandorių nepateikė jokių įrodymų ir teismas nekonstatavo, kad jų pagrindu perleistas turtas ir už jį sumokėti pinigai yra neekvivalentūs, o pagal teismo sprendimą atsakovo G. S. turtinė padėtis pagerėjo. Ieškovo kaip kreditoriaus teisių pažeidimas yra ne pirkimo-paradavimo sandorių sudarymas, o jų pagrindu gautų pinigų paskirstymas ir ieškovo turi būti ginčijami ne sudaryti sandoriai dėl atlygintinio turto perleidimo, o G. S. atsiskaitymai su kitais kreditoriais, t. y. ieškovas turi ginčyti prievolių jiems įvykdymą. 2003-10-13 G. S. ir UAB ,,Šeimos gydytojas“ pirkimo-paradavimo sutarties patalpos yra įkeistos AB DnB NORD banko naudai ir ši hipoteka seka paskui daiktą po teismo sprendimo. Todėl net ir grąžinus minėtą nekilnojamąjį turtą G. S. turtinė padėtis nepasikeis, nes bankas turės pirmenybės teisę patenkinti savo reikalavimą iš šio turto. Esant tokioms aplinkybėms nėra pagrindo konstatuoti, kad 2003-10-13 pirkimo-paradavimo sutartis kaip nors pažeidė ieškovo interesus ir yra pagrindas pripažinti ją negaliojančia CK 6.66 straipsnio pagrindu.

31IV. Apeliacinio teismo argumentai

32Apeliacinis skundas netenkintinas.

33Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

34Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, o taip pat visais atvejais patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

35Dėl paskolos raštelio pripažinimo negaliojančiu

36Nagrinėjamoje byloje atsakovas G. S. priešieškiniu prašė, vadovaujantis CK 1.89 straipsniu ir CK 6.875 straipsniu, pripažinti negaliojančiu 2003-08-12 jo surašytą paskolos raštelį.

37Pagal CK 6.875 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. Atsakovas nurodo, kad iš ieškovo jis niekada pinigų negavo. Tačiau šiuos atsakovo argumentus paneigia jo paties parodymai pateikti bylos nagrinėjimo bei ikiteisminio tyrimo metu. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad ieškovas bei grupė kitų asmenų iki 1998 m. davė jam 706 000 Lt, kurie buvo skirti ligoninės statybai (t. 3, b. l. 244-248). Kaip nurodė atsakovas, šie asmenys turėjo tapti atsakovo įsteigtos bendrovės akcininkais, tačiau jais netapo ir pinigų neatsiėmė, pretenzijas dėl pinigų reiškia tik ieškovas. Iš prie šios bylos prijungtos ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad atsakovas G. M. patvirtino, jog 2003-08-12 paskolos raštelyje nurodyti pinigai, tai ieškovo G. M. bei kitų asmenų atsakovui perduoti pinigai, kuriuos jis davė ligoninės statybai (ikiteisminio tyrimo byla t. 4, b. l. 123-124). Atsakovas G. S. patvirtino, kad iš ieškovo ir kitų asmenų jis gavo 176 500 JAV dolerių (ikiteisminio tyrimo medžiaga t. t. 1, b. l. 5-10, 12-13, t. 6, b. l. 142-155). Nepagrįstas apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad baudžiamojoje byloje esantis 2006 m. balandžio 3 d. protokolas (t. 6, b. l. 88, 89) patvirtina, jog atsakovas G. S. iš ieškovo G. M. pinigų negavo. Atsakovas minėtame protokole užfiksuotą ieškovo, atsakovo sūnaus bei buvusios sutuoktinės pokalbį aiškina sau naudinga linkme, nurodydamas tik sakinius išimtus iš bendro konteksto. Priešingai nei nurodo apeliantas, šiame protokole užfiksuota, kad atsakovas G. S. buvo gavęs pinigus ligoninės statybai. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo pinigų perdavimo faktas atsakovui yra įrodytas.

38Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. CK nekelia reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Tokia būsena gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. V. C., bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. A. K. v. V. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. S. S. v. S. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2009).

39Bylos duomenimis, atsakovui G. S. 2005 m. vasario 1-28 d. atliktos teismo psichiatrijos ekspertizės metu buvo nustatyta, kad atsakovui yra konstatuojama mišri nerimo ir depresijos reakcija, tačiau jis gali teisingai suvokti reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie jas parodymus (t. 3, b. l. 62-66). Teismo psichiatrijos ekspertizės akte taip pat nurodyta, kad pateiktoje medžiagoje nėra objektyvių duomenų, leidžiančių įvertinti atsakovo psichikos būseną 2003-08-12, t y. paskolos raštelio surašymo momentu. Iš byloje esančio 2003-11-26 išrašo iš medicinos dokumentų matyti (t. 1, b. l. 87), kad paskolos raštelio surašymo metu jokioje medicinos įstaigoje atsakovas nesigydė. Byloje esančioje Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro epikrizėje nurodyta, kad atsakovas G. S. nuo depresijos nuolat gydosi jau nuo 1995 metų, nervinei įtampai mažinti nuolat vartoja vaistus (t. 2, b. l. 132-134). Nurodytos aplinkybės paneigia apelianto argumentus, kad dėl daromo psichologinio spaudimo ar grasinimo susidoroti sutriko atsakovo psichika, jis susirgo depresija. Apelianto nurodyti argumentai, kad laikotarpiu nuo 2003 m. birželio 3 d. iki 2003 m. liepos 31 d. ir nuo 2003 m. lapkričio 14 d. iki 2004 m. balandžio 23 d. jis gydėsi Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, o išleidus jį iš ligoninės atsakovui buvo nustatyta sunki depresijos forma ir skirtas ambulatorinis gydymas, nėra pagrindas išvadai, kad atsakovas paskolos raštelio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Kitų įrodymų bei argumentų tokiai savo būsenai pagrįstai apeliantas nenurodė, todėl nėra pagrindo 2003-08-12 paskolos raštelį pripažinti negaliojančiu.

40Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

41Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jo, kaip kreditoriaus, interesai buvo pažeisti atsakovo G. S. ir UAB ,,Šeimos gydytojas“ 2003-10-13 sudaryta patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartimi, atsakovo G. S. 2003-12-02 akcijų dovanojimo sandoriu, kuriuo atsakovas padovanojo savo buvusiai sutuoktinei R. S. 5 967 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų, 2004-05-10 pirkimo-pardavimo sutartimi, kuria atsakovas G. S. pardavė atsakovui M. Ž. 33 vnt. paprastųjų vardinių UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų.

42Actio Pauliana – tai teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių jis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (CK 6.66 str. 1 d.). Šio instituto paskirtis – užkirsti kelią galimam skolininko piktnaudžiavimui savo teisėmis, taip užtikrinant įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų pareigų kreditoriams įvykdymą, ginant juos nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinamos galimybės, kad kreditoriaus reikalavimas bus visiškai patenkintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Litimpeks bankas“ v. UAB „Pajūrio paslaptys“ ir kt; bylos Nr. 3K-3-710/2002; 2003 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje P. G. A. v. G. Ž., Z. M. , bylos Nr. 3K-3-424/2003). CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, iš kurių įrodžius bent vieną pripažintina, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Taigi šis sąrašas nėra baigtinis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, yra nurodęs, kokiais dar atvejais sandoris gali būti laikomas pažeidžiančiu kreditoriaus interesus ir teises: sandoris, kuriuo sumažinta turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, apimtis ir to turto vertės neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti; sandoris, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka gerokai ilgiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Disca Baltica“ v. UAB „Panevėžio balsas“, bylos Nr. 3K-3-420/2005; 2006 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. R. ir kt. v. J. T. ir kt., bylos Nr. 3K-3-191/2006). Teismas kiekvienoje byloje, atsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes, sprendžia, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai ir teisės.

43Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas G. S. 2003-10-13 pirkimo-pardavimo sutartimi jam priklausančią patalpą – medicinos centrą, esantį (duomenys neskelbtini), pardavė UAB ,,Šeimos gydytojas“ už 1 229 000 Lt. Iš turto vertės nustatymo pažymos (baudžiamosios bylos Nr. 10-9-065-04, t. 4, b. l. 44) matyti, kad 2003-08-04 minėto turto rinkos vertė buvo didesnė, ji sudarė 1 450 000 Lt. Pagal 2003-10-13 pirkimo-pardavimo sutartį atsakovui G. S. priklausantys pinigai už patalpas buvo paskirstyti taip: 132 000 Lt buvo pervesti AB bankui ,,Snoras“, padengiant G. S. asmeninį įsiskolinimą šiam bankui; 450 000 Lt buvo įskaityta kaip G. S. įnašas didinant UAB ,,Šeimos gydytojas“ įstatinį kapitalą, dėl ko G. S. prie turimų 100 vnt. įmonės akcijų papildomai įsigijo 5 900 vnt. akcijų; kiti pinigai (644 711,30 Lt) atsakovui G. S. buvo pervesti į jo banko sąskaitą (dviem mokėjimais 2003-10-24 144 810 EUR ir 2003-12-08 41 911 EUR) (t. 3, b. l. 173). Beveik visus už patalpą jam pervestus pinigus atsakovas G. S. pervedė į savo buvusios sutuoktinės R. S. banko sąskaitą 2003-11-07 pavedimu – 118 017,11 EUR ir 2003-12-08 pavedimu – 41 911 EUR (baudž. bylos t. 4, b. l. 194), o 2003-12-02 dovanojimo sandoriu atsakovas G. S. padovanojo R. S. ką tik padidinto įstatinio kapitalo UAB ,,Šeimos gydytojas“ 5 967 vnt. akcijų. Antstolė, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2004-05-07 nutartį dėl G. S. priklausančio turto arešto 737 000 Lt sumai, nustatė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso 50 vnt. UAB ,,Voltre“ akcijų ir 33 vnt. UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų (t. 2, b. l. 14), bendra areštuoto turto suma – 8 300 Lt. 2004-05-10 atsakovas G. S. 33 vnt. UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų pardavė atsakovui M. Ž. už 200 Lt, nors jų nominali vertė buvo 3 300 Lt (t. 3, b. l. 213). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad paminėtais sandoriais atsakovas labai pablogino savo turtinę padėtį ir dėl to atsakovas nebuvo pajėgus įvykdyti įsipareigojimus ieškovui.

44Apeliantai nurodydami, kad po 2003-10-13 patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo bei po 2003-12-02 dovanojimo sutarties sudarymo atsakovo G. S. turimo turto vertė sudarė 1 147 000 Lt (647 000 Lt piniginės lėšos ir 50 vnt. UAB ,,Voltre“ akcijų), nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų. Kaip minėta, beveik visą gautą už parduotą nekilnojamąjį turtą piniginę sumą atsakovas G. S. pervedė savo buvusiai žmonai R. S. . Teiginiui, kad 50 vnt. UAB ,,Voltre“ akcijų rinkos vertė sudarė 500 000 Lt, pagrįsti apeliantai nepateikė jokių įrodymų. Priešingai pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovas G. S. pats patvirtino, kad šios akcijos beveik nieko nekainuoja (t. 4, b. l. 27).

45Nepagrįstas ir apeliantų argumentas, kad ieškovas tik 2003-12-24 išsiuntė atsakovui G. S. pareiškimą reikalaudamas grąžinti 737 000 Lt, todėl 2003-10-13 patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo bei 2003-12-02 dovanojimo sutarties sudarymo metu atsakovas G. S. neturėjo mokėjimo prievolės pagal paskolos raštelį. Paskolos raštelis, kuriame nurodyta, kad atsakovas G. S. iš ieškovo gavo 737 000 Lt, ir kuriuos įsipareigoja grąžinti pagal pareikalavimą, buvo sudarytas 2003-08-12. Būtent nuo šios datos tarp ieškovo ir atsakovo G. S. susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Atsakovas, būdamas skolininku ir žinodamas, kad ieškovas gali bet kada pareikalauti grąžinti skolą, turėjo išlaikyti tokią savo mokumo būklę, kad turimo turto pakaktų atsiskaityti su ieškovu. Tačiau po neilgo laiko tarpo po paskolos raštelio surašymo, atsakovas G. S. , parduodamas patalpas, padovanodamas bendrovės akcijas buvusiai žmonai, bei parduodamas bendrovės akcijas už žymiai mažesnę nei jų rinkos vertė kainą, turėjo žinoti ir žinojo, kad perleisdamas tokios didelės vertės turtą iš esmės mažina savo mokumą ir ateityje negalės atsiskaityti su ieškovu. Byloje nėra pateikta jokių faktinių aplinkybių ar įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas G. S. privalėjo sudaryti ginčijamus sandorius. Atsakovo G. S. nurodytas teiginys, kad jis UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijas padovanojo savo buvusiai žmonai, nes dėl psichologinio spaudimo ruošėsi nusižudyti, nepagrįstas jokiais įrodymais (CPK 12 str., 178 str.). Be to, pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad bijojo, jog turtas neatitektų kitiems asmenims (t. 4, b. l. 26).

46Pagal CK 6.66 straipsnio 2 dalį dvišalį atlygintinį sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas. Neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo (CK 6.66 str. 2). Skolininkas ir trečiasis asmuo laikomi nesąžiningais tik esant pagrindui konstatuoti, kad jie žinojo ar turėjo žinoti, jog sudarydami sandorį pažeis skolininko kreditoriaus teises. CK 6.67 straipsnyje nustatyta nesąžiningumo prezumpcija, pagal kurią preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu (CK 6.67 str. 1 d. 1 p.), skolininkas sudarė sandorį su juridiniu asmeniu, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyvis, nuosavybės teise tiesiogiai ar netiesiogiai valdantis mažiausiai penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų, yra skolininko sutuoktinis, vaikas, tėvas (motina) ar kitas artimas giminaitis (CK 6.67 str. 1 d. 2 p.), įvykdymo, kurį pagal tą sandorį turėjo atlikti skolininkas, vertė žymiai viršija kitos sandorio šalies pateiktą įvykdymą (CK 6.67 str. 1 d. 4 p.). Nurodytais atvejais nesąžiningumo prezumpciją privalo paneigti atsakovai ir, remdamiesi konkrečiomis įrodinėjimo priemonėmis, įrodyti savo sąžiningumą. Iš nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių ginčijamų sandorių šalių nesąžiningumas yra akivaizdus. Bylos duomenimis, atsakovas G. S. patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), 2003-10-13 pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „Šeimos gydytojas“ sudarymo metu buvo vienintelis UAB „Šeimos gydytojas“ akcininkas, turintis 100 proc. bendrovės akcijų, bei šios bendrovės direktorius (t. 2, b. l. 12, 165, t. 3, b. l. 189-192). Atsakovas G. S. 2003-10-08 vienintelio akcininko sprendimu pats už įmonę priėmė sprendimą pirkti iš savęs patalpas (t. 3, b. l. 144). Atsižvelgiant į tai, bendrovė laikytina nesąžininga. Atsakovo G. S. 2003-12-02 sudarytas dovanojimo sandoris yra neatlygintinis, todėl pripažintinas negaliojančiu nepriklausomai nuo atsakovės R. S. sąžiningumo. Atsakovas G. S. 33 vnt. UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų pardavė atsakovui M. Ž. už 200 Lt, nors jų nominali vertė buvo 3 300 Lt, t. y. akivaizdžiai už per mažą kainą, kas patvirtina šalių priešpriešinių prievolių disproporciją.

47Įvertinęs nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo G. S. ir UAB ,,Šeimos gydytojas“ 2003-10-13 sudarytą patalpų pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovo G. S. 2003-12-02 sudarytą akcijų dovanojimo sandorį, 2004-05-10 UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį pripažino negaliojančiais CK 6.66 straipsnio pagrindu bei taikė restituciją. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pripažinus negaliojančia pirkimo-paradavimo sutartį ir grąžinus G. S. patalpą, taip pat pripažintinas negaliojančiu 2003-10-08 vienintelio akcininko sprendimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo. Nepagrįstas apeliantų argumentas, kad teismas nenurodė įstatymo, kurio pagrindu pripažino UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcininko sprendimą padidinti įstatinį kapitalą negaliojančiu. Ginčijamas 2003-10-08 akcininko sprendimas neatsiejamai susijęs su pripažintinu negaliojančiu 2003-10-13 patalpų pirkimo-pardavimo sandoriu (sprendimu išspręstas bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas, pagrįstas nuginčytu sandoriu bendrovei parduotos patalpos dalimi 450 000 Lt sumai). Todėl nepanaikinus sprendimo ir palikus juo padidintą įstatinį kapitalą, restitucija pagal nuginčytą sandorį būtų nepilna ir atsakovas G. S. nepagrįstai praturtėtų bendrovės akcijomis 450 000 Lt sumai (CK 6.237 str.), taip pat įstatinio kapitalo padidinimas liktų neapmokėtas jokiu turtu, nes bendrovė, nuginčijus patalpų pirkimo sandorį, netektų patalpos, kuri grįžtų atsakovo G. S. nuosavybėn. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad tolesnis akcininko sprendimo galiojimas prieštarautų galiojančiai teisei ir įstatinio kapitalo esmei bei protingumo principui (Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 1 d. 1 p., 49-51 str., CK 1.5 str.). Teismas panaikindamas visą su negaliojančiu sandoriu susijusį akcininko sprendimą, priešingai nei nurodo apeliantai, neišsprendė klausimų, susijusių su bendrovės naujo įstatinio kapitalo suformavimu.

48Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2004-05-05 atsakovė R. S. atsakovo G. S. jai padovanotas UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijas dovanojimo sutartimis padovanojo savo draugams M. Ž. ir R. M. . Teismas pagrįstai šiuos sandorius pripažino negaliojančiais, nes jie atsirado iš neteisėto 2003-12-02 akcijų dovanojimo atsakovei R. S. sandorio, pažeidžiančio ieškovo, kaip atsakovo G. S. kreditoriaus, interesus. Civilinėje teisėje vyrauja principas, kad iš ne teisės teisė neatsiranda ( ex iniuria ius non oritur), t. y. atsakovų M. Ž. ir R. M. nuosavybės teisė į ginčo UAB ,,Šeimos gydytojas“ akcijas įgijimas negali būti pripažįstamas teisėtu. Taip pat teismas pagrįstai pritaikė restituciją, kuri galima nepriklausomai nuo M. Ž. ir R. M. sąžiningumo, nes sandoriai yra neatlygintiniai (CK 6.153 str. 2 d., CK 6.67 str. 2 d.).

49Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas bylą išsprendė teisingai ir nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą sprendimą. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

50Netenkinant ieškovo apeliacinio skundo, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovai paduodami apeliacinį skundą sumokėjo 8 339,22 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 4, b. l. 155), o kitos dalies – 10 000 Lt dydžio žyminio mokesčio mokėjimas atsakovams Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartimi buvo atidėtas iki sprendimo (nutarties) dėl atsakovų apeliacinio skundo priėmimo (t. 4, b. l. 118-119. Dėl nurodytų aplinkybių iš atsakovų priteistina 10 000 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.). Taip pat iš atsakovų priteistina valstybei 97,95 Lt (t. 4, b. l. 185, t. 5, b.l. 60) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str.).

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

52Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti iš atsakovų G. S. (a. k. ( - ) ir R. S. (a. k. ( - ) 10 097,95 Lt (dešimt tūkstančių devyniasdešimt septynis litus, 95 ct) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas G. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu bei ieškinio patikslinimais,... 5. 1) priteisti iš G. S. 737 000Lt. skolą, 5 procentų dydžio metines... 6. 2) pripažinti negaliojančiais:... 7. - 2003 m. spalio 13 d. G. S. ir UAB ,,Šeimos gydytojas“ sudarytą fiziniam... 8. - 2003 m. spalio 8 d. UAB ,,Šeimos gydytojas“ vienintelio akcininko G. S.... 9. - 2003 m. gruodžio 2 d. G. S. ir R. S. sudarytą dovanojimo sutartį dėl 5... 10. - 2004 m. gegužės 5 d. R. S. ir M. Ž. sudarytą dovanojimo sutartį... 11. - 2004 m. gegužės 5 d. R. S. ir R. M. sudarytą dovanojimo sutartį... 12. - 2004 m. gegužės 10 d. G. S. ir M. Ž. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį... 13. Ieškovas nurodė, kad 2003 m. rugpjūčio 12 d. paskolos rašteliu G. S.... 14. Priešieškiniu atsakovas G. S. prašė pripažinti negaliojančiu G. S. 2003... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį... 17. Dėl paskolos sutarties teismas nurodė, kad įrodinėjimo dalykas bylose dėl... 18. 4) rašytinės paskolos sutarties buvimas, jeigu paskolos sutartį sudarė... 19. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais teismas nurodė, kad CK 6.66... 20. Dėl 2004 m. gegužės 5 d. ir 2004 m. gegužės 10 d. akcijų perleidimo... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. Atsakovai R. S. ir G. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 23. 1. Teismas, priimdamas sprendimą, nenurodė argumentų, dėl kurių atmetė... 24. 2. Neteisinga teismo išvada, kad atsakovas G. S. pripažino faktą, kad... 25. 3. Teismas, pripažindamas sandorius negaliojančiais CK 6.66 straipsnio... 26. Ieškovas G. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos... 27. 1. Atsakovas CK 6.875 straipsnio pagrindu ginčydamas paskolos sutartį... 28. 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad yra visos CK 6.66... 29. 3. Atsakovės R. S. 2004-05-05 dovanojimo sutartys, kuriomis ji padovanojo savo... 30. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 31. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 32. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 33. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 34. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 35. Dėl paskolos raštelio pripažinimo negaliojančiu ... 36. Nagrinėjamoje byloje atsakovas G. S. priešieškiniu prašė, vadovaujantis CK... 37. Pagal CK 6.875 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas turi teisę ginčyti... 38. Pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas... 39. Bylos duomenimis, atsakovui G. S. 2005 m. vasario 1-28 d. atliktos teismo... 40. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ... 41. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jo, kaip kreditoriaus, interesai buvo... 42. Actio Pauliana – tai teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių... 43. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas G. S. 2003-10-13 pirkimo-pardavimo... 44. Apeliantai nurodydami, kad po 2003-10-13 patalpų pirkimo-pardavimo sutarties... 45. Nepagrįstas ir apeliantų argumentas, kad ieškovas tik 2003-12-24 išsiuntė... 46. Pagal CK 6.66 straipsnio 2 dalį dvišalį atlygintinį sandorį pripažinti... 47. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 48. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2004-05-05 atsakovė R. S. atsakovo G.... 49. Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 50. Netenkinant ieškovo apeliacinio skundo, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 52. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 12 d. sprendimą palikti... 53. Priteisti iš atsakovų G. S. (a. k. ( - ) ir R. S. (a. k. ( - ) 10 097,95 Lt...