Byla 2-1667/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. U. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties, kuria civilinėje byloje pagal ieškovo A. U. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „DnB NORD bankas“ dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo, iš dalies patenkintas ieškovo prašymas dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo atidėjimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo pagrindus.

6Ieškovas A. U. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovo AB „DnB NORD bankas“ vienašališką 2006 m. birželio 22 d. kredito sutarties Nr. 06/423-441 nutraukimą; 2) atleisti ieškovą nuo visų netesybų, paskaičiuotų pagal 2006 m. birželio 22 d. kredito sutartį Nr. 06/423-441 iki ieškinio pateikimo dienos, sumokėjimo; 3) ieškovo nurodytu būdu pakeisti 2006 m. birželio 22 d. kredito sutarties Nr. 06/422-441 sąlygas.

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. vasario 14 d. sprendimu atmetė ieškovo ieškinį, priteisė iš ieškovo 4 875 Lt žyminio mokesčio valstybei.

8Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškovo ieškinį. Ieškovas taip pat prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, nurodydamas, kad dėl savo finansinės padėties jis apeliacinio skundo padavimo metu nėra pajėgus sumokėti 4 881 Lt žyminį mokestį.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies, atidėjo ieškovui A. U. 2 440,50 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo procesinio sprendimo (nutarties) priėmimo ir įpareigojo jį per 14 dienų nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos sumokėti 2 440,50 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Teismas nurodė, kad byloje esantys duomenys leidžia spręsti, jog apelianto padėtis yra sunki, ieškovui buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas, paduodant ieškinį, dėl ko darytina išvada, kad ieškovas nėra finansiškai pajėgus sumokėti visą žyminį mokestį, tačiau ieškovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atidėti ieškovui viso žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 185 str.). Teismas nusprendė, kad, esant nurodytoms aplinkybėms, yra pagrindas ieškovui atidėti dalies – 2 440,50 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą, įpareigojant jį per 14 dienų nuo nutarties įteikimo dienos sumokėti žyminio mokesčio dalį – 2 440,50 Lt (CPK 115 str. 2 d., 3 d., 316 str. 2 d.).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas A. U. prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo d. 23 nutartį, nurodant, kad ieškovui iki bus priimtas teismo sprendimas (nutartis) atidedamas viso žyminio mokesčio, t. y. 4 881 Lt, sumokėjimas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovas apeliaciniame skunde pateikė įrodymus, kurie pagrindžia, kad jis šiuo metu nėra pajėgus sumokėti žyminio mokesčio ir kad ateityje, esant būtinybei, bus pajėgus tai padaryti, todėl egzistuoja visos sąlygos atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą.
  2. Neatidėdamas viso žyminio mokesčio sumokėjimo, teismas užkirto finansiškai nepajėgiam ieškovui kelią į teisminę gynybą, tuo pažeisdamas teisminės gynybos prieinamumo principą, kuria jis siekė pasinaudoti, laikydamasis CPK 84 straipsnio reikalavimų, todėl skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir keistina.
  3. Teismas nutartyje nenurodė argumentų ir motyvų, kodėl ieškovui buvo atidėtas būtent dalies žyminio mokesčio sumokėjimas, kitos jo prašymo dalies netenkinant, todėl konstatuotinas absoliutus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.), o skundžiama nutartis pakeistina.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią būtina sumokėti už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 str.).

17CPK 84 straipsnio nuostatomis, teismas gali iki sprendimo (nutarties) priėmimo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį; prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas, be to, prie šio prašymo turi būti pridėti įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą. Atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą teismas gali tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (CPK 84 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011, 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-996/2010, 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009).

18Pagal susiformavusią teismų praktiką, pareiškėjas, pateikdamas teismui prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, turi pridėti įrodymus, patvirtinančius jo laikiną sunkią turtinę padėtį. Apie fizinio asmens turtinę padėtį galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, kitimo, taip pat darbo užmokesčių, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus. Pažymėtina, kad pareiškėjo pareiga įrodyti tokio prašymo pagrįstumą kyla ir iš CPK 12 straipsnio įtvirtinto rungimosi principo, kuriuo vadovaujantis šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo atidėti 4 881 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą, motyvuodamas bloga savo finansine padėtimi ir nurodydamas, kad egzistuoja visos žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos, kurios buvo įrodytos dar ieškinio pateikimo metu. Bylos duomenimis nustatyta, kad, paduodamas ieškinį, ieškovas nurodė bendro pobūdžio duomenis apie visuotinį ekonomikos nuosmukį bei pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad ieškovas turi finansinių įsipareigojimų, dėl kurių jau yra vykdomas išieškojimas ir areštuotas ieškovo turtas, taip pat duomenis, patvirtinančius, kad ieškovo nekilnojamasis turtas yra įkeistas atsakovui AB „DnB NORD bankas“, užtikrinant ginčo kredito sutarties įvykdymą. Klaipėdos apygardos teismas, įvertinęs nurodytus duomenis, 2010 m. liepos 19 d. nutartimi, atidėjo ieškovui žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Be to, ieškovas nurodė, kad ketina atgauti 72 000 EUR skolą, todėl ateityje bus pajėgus sumokėti žyminį mokestį. Nurodyti duomenys iš dalies patvirtina, kad apeliantas šiuo metu neturi pakankamai turto (lėšų) sumokėti visam žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą, o ateityje jo finansinė padėtis turėtų pagerėti.

20Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas nepateikė visų galimų įrodymų apie jo sunkią turtinę padėtį, kuri sudarytų galimybę atidėti viso žyminio mokesčio sumokėjimą: duomenų apie jo darbo užmokestį (VSDFV duomenimis, ieškovas dirba advokato padėjėju), banko sąskaitose esamą piniginių lėšų likutį, šių lėšų judėjimą, turimą kilnojamąjį turtą, taip pat duomenų apie savo šeimyninę padėtį, nors ieškovas pats užsiima teisinių paslaugų teikimu, be to, buvo atstovaujamas advokato. Šiuo atveju nepakankamų įrodymų pateikimo neigiamos pasekmės tenka pačiam ieškovui. Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė papildomų duomenų, pagrindžiančių jo sunkią finansinę padėtį, nei teikdamas apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo, kuriuo buvo atmestas jo ieškinys, nei kartu su atskiruoju skundu dėl ginčijamos nutarties (CPK 178 str., 185 str., 314 str., 338 str.).

21Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantys įrodymai neleidžia visa apimtimi tenkinti ieškovo prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas sumokėti visą mokestį nepagrįstai ribotų asmens teisę į apeliaciją, apygardos teismas turėjo pagrindo atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą.

22Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.), ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.), o atskirasis skundas atmetamas.

23Skundžiama apygardos teismo nutartimi ieškovui buvo nustatytas 14 dienų nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos terminas sumokėti 2 440,50 Lt žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytas terminas jau yra pasibaigęs, ieškovui nustatytinas naujas terminas sumokėti žyminio mokesčio dalį.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nustatyti A. U., a. k. ( - ) terminą iki 2011 m. liepos 7 d. sumokėti 2 440,50 Lt (du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt litų 50 centų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 6. Ieškovas A. U. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas: 1)... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. vasario 14 d. sprendimu atmetė ieškovo... 8. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovo prašymą... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas A. U. prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 17. CPK 84 straipsnio nuostatomis, teismas gali iki sprendimo (nutarties) priėmimo... 18. Pagal susiformavusią teismų praktiką, pareiškėjas, pateikdamas teismui... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo atidėti 4 881 Lt žyminio mokesčio... 20. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas nepateikė visų galimų... 21. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantys įrodymai neleidžia visa... 22. Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo... 23. Skundžiama apygardos teismo nutartimi ieškovui buvo nustatytas 14 dienų nuo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.... 26. Nustatyti A. U., a. k. ( - ) terminą iki 2011 m. liepos 7 d. sumokėti 2...