Byla e2-25170-566/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui J. A. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-07-14 atsakovas su pradiniu kreditoriumi BIGBANK AS filialu (ankstesnis pavadinimas – Balti investeeringute Grupi Pank AS filialas) sudarė Kredito sutartį Nr. 0800901/96gk, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo jį grąžinti pradiniam kreditoriui sutartyje numatytomis sąlygomis. Tačiau atsakovas tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį, negrąžino jam suteikto vartojimo kredito, todėl liko skolingas pradiniam kreditoriui 144,81 Eur. Ieškinyje nurodo, jog ieškovas reiškiamą reikalavimo teisę į atsakovo skolą įgijo pagal pradinio kreditoriaus BIGBANK AS filialo ir ieškovo Lindorff Oy 2011-12-27 sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu, siųstu paprastu laišku. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 144,81 Eur skolą, 131,77 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Balti investeeringute Grupi Pank AS filialas (dabartinis pavadinimas – BIGBANK AS filialas) 2008-07-14 sudarė suatsakovu J. A. Kredito sutartį Nr. 0800901/96gk (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui 144,81 Eur vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo jį grąžinti kreditoriui iki 2008-08-13 sutartyje numatytomis sąlygomis (e.b.l. 26-28). Ieškovo teigimu atsakovas savo įsipareigojimų pagal Sutartį pradiniam kreditoriui tinkamai nevykdė ir liko skolingas pastarajam 144,81 Eur skolos (e.b.l. 1). Duomenų apie tai, kad atsakovas pilnai įvykdė pradiniam kreditoriui savo įsipareigojimus pagal Sutartis, byloje nepateikta.

7Byloje nustatyta, kad 2011-12-27 ieškovas su pradiniu kreditoriumi BIGBANK AS filialu pasirašė reikalavimų teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią BIGBANK AS filialas perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovo įsiskolinimą pagal Sutartį (e.b.l. 4-6, 11). Ieškovo teigimu, apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Pažymėtina, kad išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, tame tarpe ir reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 str. 7 d.). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

8CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), konstatuotina, kad atsakovas pažeidė savo prievolę, todėl vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str. 1 d. 2 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 144,81 Eur skolos.

9Remiantis CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Pagal Sutarties 5.1. p. jeigu kredito gavėjas vėluoja grąžinti krdeitą ar atlyginti bet kokias išlaidas, su kredito gavėjo skolos išieškojimu arba bet kokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti kredito davėjui 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (e.b.l. 27). Ieškovas minėtos Sutarties nuostatos pagrindu už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2015-11-24 iki 20156-05-24, t.y. 182 dienas, paskaičiavo atsakovui 0,5 proc. dydžio delspinigius, kurių bendra suma sudaro 131,77 Eur (e.b.l. 2).

10Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudaryta Sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pabrėžiama, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409; ir kt.). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

11Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Nagrinėjamu atveju ieškovas nuostolių, atsiradusių dėl atsakovo prievolės pažeidimo, dydžio byloje neįrodinėjo. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1190/2003; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas yra vartotojas, kuris kreditavimo sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal pradinio kreditoriaus pasiūlytas standartines sutarties sąlygas, todėl laikytina, kad jis turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų bei negalėjo visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, Sutartyje nustatyta 0,5 proc. dydžio delspinigių norma, kuri dešimt kartų viršija VKĮ 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, pripažintina neprotingai didele ir nesąžininga, todėl mažintina. Pažymėtina, jog teismas mažindamas priteistinas netesybas, gali nurodyti sumažintų netesybų dydį procentine išraiška arba konkrečia suma, kuri, teismo vertinimu, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama teismų praktika bei minėtomis teisės normomis, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,05 procento už vieną dieną, taigi ieškovui iš atsakovo priteistina 13,18 Eur (144,81 Eur x 0,05 proc. x 182 d.) delspinigių už laikotarpį nuo 2015-11-24 iki 20156-05-24, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 157,99 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-25 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Ieškovas byloje patyrė 15 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 57,12 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 8,57 Eur žyminio mokesčio (15 Eur x 57,12 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai šaliai tenkanti išlaidų dalis neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui Priteisti ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per Lindorff Oy filialą, į.k. 111882842, iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus ir 81 ct) skolos, 13,18 Eur (trylika eurų ir 18 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 157,99 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-25 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 8,57 Eur (aštuonis eurus ir 57 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-07-14 atsakovas su pradiniu kreditoriumi... 3. Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Balti investeeringute... 7. Byloje nustatyta, kad 2011-12-27 ieškovas su pradiniu kreditoriumi BIGBANK AS... 8. CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 9. Remiantis CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo... 10. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pradinio kreditoriaus ir... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 12. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 13. Ieškovas byloje patyrė 15 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 15. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui Priteisti ieškovui Lindorff Oy, veikiančiam per Lindorff... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...