Byla e2-672-1012/2019
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei, dalyvaujant ieškovo individualios G. Krakausko įmonės „Diugonis“ vadovui Gintautui Krakauskui, atstovui advokato padėjėjui Tomui Petrauskui, atsakovo UAB „Siramis“ atstovei advokatei Redai Aleksynaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo individualios G. Krakausko įmonės „Diugonis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Siramis“, tretieji asmenys byloje, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – „Marine Underwriting Services“ SIA Lietuvos filialas, Prancūzijoje registruoti juridiniai asmenys „3D Marine“ ir „Calberson Bretagne“, dėl nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas individuali G. Krakausko įmonė „Diugonis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Siramis“ 1 278,39 Eur nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

61.1.

7Ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad tarp ieškovo ir Prancūzijos įmonės „3D Marine“ (toliau – ir Siuntėjas, trečiasis asmuo) yra sudarytos dvi PVM sąskaitos-faktūros ir viena išankstinė sąskaita už suteiktas prekes ir paslaugas: (i) 2017 m. vasario 21 išankstinė sąskaita Nr. 0265, suma 5 980,05 Eur (toliau – ir Sąskaita/1); (ii) 2017 m. vasario 22 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 1054, suma 2 526,05 Eur (toliau – ir Sąskaita/2); (iii) 2017 m. balandžio 25 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 1287 (toliau – ir Sąskaita/3). Ieškovas 2017 m. vasario 22 d. atliko 5 980,05 Eur sumos mokėjimą bei 2017 m. balandžio 24 d. atliko 5 193,45 Eur sumos mokėjimą. Ieškovas šiais mokėjimais apmokėjo visą susidariusią sumą pagal Sąskaitas už suteiktas prekes ir paslaugas.

81.2.

9Pasak ieškovo, pagal Sąskaitą/3 ieškovas iš Siuntėjo pirko krovinio transportavimo paslaugą gelbėjimo katerių (Ultra Light RIB 380 Orca) (toliau – ir Krovinys) pervežimui iš Prancūzijos ieškovui, pristatymo adresas J. Matulaičio g. 7, Vilnius (tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis Nr. AZ 2364163 (toliau – ir Važtaraštis). Krovinio gamintojas perdavė Krovinį atsakovui, už kurį atsakovas buvo atsakinga nuo priėmimo momento ir turėjo saugiai atgabenti jį ieškovui. Tačiau šios savo pareigos atsakovas neįvykdė, kadangi krovinys ieškovui buvo perduotas su trūkumais, t. y. apgadintas vienas iš trijų katerių.

101.3.

11Ieškovas, gavęs apgadintą Krovinį, savo lėšomis atliko katerio remonto darbus: (i) 106,95 Eur sumą sumokėjo už įrankius (2017 m. liepos 25 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 03228906595); (ii) 1 439,90 Eur sumą sumokėjo UAB „Vandens erdvė“ už katerio remonto paslaugas (2017 m. rugsėjo 12 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 0000864). Bendra suma už katerio remonto išlaidas, kurias ieškovas padengė savomis lėšomis, sudaro 1 546,85 Eur, tačiau atskaičius PVM, bendra suma sudaro 1 278,39 Eur ((106,95 Eur – 18,56 Eur) + (1 439,90 Eur – 249,90 Eur) = 1 278,39 Eur).

121.4.

13Ieškovas nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. išsiuntė atsakovui pretenziją, dėl remonto išlaidų atlyginimo. 2018 m. sausio 23 d. išsiuntė pakartotinę pretenziją, tačiau atsakovas nesutiko geranoriškai atlyginti ieškovui patirtų nuostolių. Atsakovo vardu, draudikas Marine Underwriting Services SIA Lietuvos filialas pateikė atsakymus į ieškovo siųstus reikalavimus, kuriais atsakovas pripažino, kad dėl jo kaltės Krovinys buvo sugadintas, tačiau nesutinka dėl nuostolių dydžio. Taigi, faktine prasme susidarė tokia situacija, kad atsakovas, pristatęs apgadintą Krovinį, nesutiko geranoriškai išspręsti susidariusios situacijos ir atlyginti ieškovo patirtų nuostolių.

141.5.

15Ieškovui nei pretenzijos surašymo metu, nei gavus atsakovo atsakymus į pretenzijas, nebuvo tiksliai žinoma ar atsakovo sumokėta/įskaityta 710,74 Eur suma vežimo užsakovui „Calberson Bretagne“ buvo skirta būtent nuostolių padengimui. Ieškovui kilo įtarimų, kad galbūt atsakovo ir vežimo užsakovo „Calberson Bretagne“ sudarytoje vežimo sutartyje buvo numatyta, jog Krovinio sugadinimo atveju atsakovas įsipareigoja sumokėti vežimo užsakovui „Calberson Bretagne“ tam tikro dydžio baudą ir galbūt atsakovo sumokėta/įskaityta 710,74 Eur suma ir buvo bauda, o ne kaip, kad teigia atsakovas, suma, skirta padengti nuostolius, atsiradusius dėl krovinio sugadinimo. Kadangi Krovinys buvo apgadintas vežimo metu, ieškovas pagrįstai kreipėsi su pretenzija į atsakovą, o ne į pardavėją „3D Marine“.

161.6.

17Ieškovas taip pat nurodė, kad iki šiol jam niekas nėra atlyginęs patirtų nuostolių dėl Krovinio dalies sugadinimo. Nei atsakovas, nei vežimo užsakovas „Calberson Bretagne“, nei Krovinio pardavėjas „3D Marine“ nėra atlikę ieškovui jokių mokėjimų, kurie būtų susiję su nuostolių atlyginimu. Taip pat ieškovui nebuvo pristatytas naujas kateris, kaip, kad teigia atsakovas savo atsiliepime, ar kažkokiomis kitomis priemonėmis atlyginti patirti nuostoliai. Būtent atsakovas gabeno ieškovui nuosavybės teise priklausantį Krovinį ir Krovinio vežimo metu apgadino Krovinio dalį, t. y. vieną katerį. Ieškovas, gavęs apgadintą Krovinį, apie krovinio trūkumus pažymėjo Važtaraštyje.

181.7.

19Nesutiktina su atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais, jog atsakovas yra atlyginęs visus nuostolius patirtus už Krovinio dalies apgadinimą ir ieškovas turi kreiptis į pardavėją „3D Marine“, kadangi pardavėjas „3D Marine“ pateikė ieškovui apgadintą prekę. Nurodytina, kad būtent atsakovas buvo atsakingas už ieškovui nuosavybės teise priklausančio Krovinio pristatymą, o ne pardavėjas „3D Marine“ ar vežimo užsakovas „Calberson Bretagne“. Nei pardavėjas „3D Marine“, nei vežimo užsakovas „Calberson Bretagne“ nėra atsakingi už Krovinio sugadinimą. Taip pat būtina pažymėti ir tai, kad nei pardavėjas „3D Marine“, nei vežimo užsakovas „Calberson Bretagne“ nepatyrė jokių nuostolių, susijusių su Kroviniu. Vežimo užsakovas „Calberson Bretagne“ neturėjo jokio teisėto pagrindo teikti atsakovui pretenzijas dėl nuostolių atlyginimo, o atsakovas neturėjo tokių nepagrįstų pretenzijų tenkinti.

201.8.

21Krovinys priklausė ieškovui, tai patvirtina mokėjimų nurodymai, iš kurių matyti, jog ieškovas buvo atlikęs visus mokėjimus pardavėjui „3D Marine“ už Krovinį prieš Krovinį perduodant atsakovui. Ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai atlygino nuostolius vežimo užsakovui „Calberson Bretagne“, kadangi vežimo užsakovas „Calberson Bretagne“ nepatyrė jokių nuostolių. Ieškovas negalėjo ir negali pasinaudoti atsakovo pasiūlymu kreiptis ieškovui į pardavėją „3D Marine“ dėl nuostolių atlyginimo, kadangi tam ieškovas neturi jokio pagrindo, nes pardavėjas „3D Marine“ nėra atsakingas už Krovinio gabenimą ir už nuostolių, kurie buvo padaryti Kroviniui vežimo metu, atlyginimą.

221.9.

23Ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra taikomas CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 punktas, kadangi nei pats Krovinys, nei Krovinio dalis nebuvo prarasta. Krovinio gabenimo metu Krovinio dalis buvo sugadinta, todėl patirtos žalos atlyginimas turi būti vykdomas pagal CMR Konvencijos 25 straipsnio nuostatas. CMR Konvencijos 25 straipsnyje įtvirtinta, jog krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai. Taigi, Ieškovės Krovinio dalis (vienas kateris) dėl atsakovo kaltės nuvertėjo 1 278,39 Eur suma, kurią atsakovas privalo sumokėti ieškovui.

241.10.

25Ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra svarbu kada buvo atlikti katerio remonto darbai, tiek Važtaraščiu, tiek Atsakovo atsakymuose į pretenzijas yra pripažįstama, kad Krovinio dalis, t. y. vienas kateris, buvo apgadintas. Akivaizdu, kad ieškovas negalėjo naudotis apgadintu kateriu, neatlikus remonto darbus, o kad remonto darbai atlikti praėjus keturiems mėnesiams, nesudaro pagrindo manyti, kad kateris nebuvo sugadintas.

261.11.

27Procesinių palūkanų mokėjimo pagrindų ir jų dydžio CMR Konvencija nereglamentuoja, todėl, sprendžiant klausimą dėl procesinių palūkanų, taikytina nacionalinė teisė. Taigi, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos.

282.

29Atsakovas UAB „Siramis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

302.1.

31Atsakovas nurodė, kad neginčija aplinkybės, jog dalis gabento krovinio (vienas vnt.) buvo pristatytas krovinio gavėjui (t. y. ieškovui) su apgadinimais. Atitinkamai, kilo ginčas dėl nuostolių atlyginimo, kuriame šalys iš esmės nesutarė dviem aspektais – dėl ieškovo reikalavimo teisės ir atsakovo atsakomybės dydžio. Atsakovas nesutiko, kad turi atlyginti daugiau, nei CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje numatyta vežėjo atsakomybės už krovinį suma (šiuo atveju – 710,49 Eur), taip pat nesutiko su tuo, kad krovinio gavėjas (t. y. ieškovas) turi reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu, kadangi faktiškai atsakovas nuostolius CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje numatytose ribose yra atlyginęs krovinio siuntėjui – atsakovo užsakovas „Calberson Bretagne“ įskaitė abipusius reikalavimus CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje numatytose ribose.

322.2.

33Atsakovas teigia, kad krovinio vežimo užsakovas atsakovo atžvilgiu buvo ne krovinio gavėjas (ieškovas), bet krovinio siuntėjas, Prancūzijos įmonė „3D Marine“, veikusi per logistikos įmonę „Calberson Bretagne“, kuri krovinio vežimo atlikimui pasitelkė atsakovą. Atsakovas buvo faktinis krovinio vežėjas, priėmęs krovinį pervežimui iš siuntėjo „3D Marine“ bei pristatęs jį ieškovui. Tačiau nurodymus dėl krovinio vežimo atlikimo, vežimo užmokesčio mokėjimą, kitas siuntėjo pareigas atsakovo atžvilgiu atliko ne ieškovas, bet krovinio siuntėjo pasitelkta logistikos įmonė „Calberson Bretagne“, o sutartiniai santykiai ieškovo ir atsakovo nesiejo.

342.3.

35Atsakovui pretenziją dėl šio krovinio apgadinimo pirmasis 2017 m. gegužės 31 d. pareiškė vežimo užsakovas „Calberson Bretagne“. „Calberson Bretagne“ ne tik pareiškė pretenziją 2882 Eur sumai, bet ir įskaitė abipusius reikalavimus, su kuo nesutiko atsakovas. Vėliau, po derybų sutikęs, kad atsakovas neturi kompensuoti daugiau, nei CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje numatyta vežėjo atsakomybės riba (8,33 SDR / kg arba 710,74 Eur), „Calberson Bretagne“ grąžino atsakovui 2 171,26 Eur. Tokiu būdu „Calberson Bretagne“ pasiliko atsakovui priklausančią 710,74 Eur sumą (faktiškai 2 171,26 Eur grąžinimo mokėjimas įvykdytas 2017 m. rugsėjo 22 d.) ir pateikė patvirtinimą, kad „Calberson Bretagne“ yra kompensavęs krovinio siuntėjui „3D Marine“ dar didesnę – 1 185,7 Eur sumą.

362.4.

37Taigi, sužinojęs apie krovinio pažeidimo faktą, „Calberson Bretagne“, atsakovo atžvilgiu prisiėmęs krovinio siuntėjo teises ir pareigas, pirmasis pareiškė pretenziją dėl nuostolių atlyginimo (2017 m. gegužės 31 d.). Ieškovas pretenziją atsakovui pareiškė tik 2017 m. rusėjo 18 d., pakartotinai – 2018 m. sausio 23 d. Atsakant į šias pretenzijas, trečiojo asmens Marine Underwriting Services SIA (veikiančios kaip atsakovo draudiko atstovas reguliuojant žalas), 2017 m. lapkričio 14 d. bei 2018 m. sausio 31 d. raštais ieškovas buvo informuotas, kad nuostoliai yra atlyginti krovinio siuntėjui „3D Marine“ ir Ieškovas turėtų kreiptis į jį dėl netinkamos kokybės prekių pristatymo, pagal pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas. Teikdamas 2018 m. sausio 23 d. pretenziją, ieškovas visiškai neatsižvelgė į trečiojo asmens 2017 m. lapkričio 14 d. rašto turinį – dar 2017 m. lapkričio 14 d. raštu ieškovas buvo informuotas, kad nuostoliai yra atlyginti krovinio siuntėjui, tačiau jokių argumentų apie tai, kodėl su tokiu nuostolių atlyginimu nesutinka, 2018 m. sausio 23 d. pakartotinėje pretenzijoje ieškovas nenurodė. Ieškovas, būdamas sąžiningu civilinių santykių dalyviu ir sužinojęs, kad nuostoliai yra atlyginti jam prekes pardavusiam pardavėjui „3D Marine“, turėjo arba taip ir elgtis – kreiptis į pardavėją, arba atsakyti atsakovui bei motyvuoti, kodėl jis neketina kreiptis į pardavėją, pagrįsdamas tokią poziciją pirkimo - pardavimo sutarties sąlygomis ar kitais tinkamais argumentais. Nei vieno, nei kito veiksmo atsakovas neatliko.

382.5.

39Atsakovas taip pat teigė, kad prekės pristatytos ieškovui 2017 m gegužės pradžioje (tiksli pristatymo data CMR važtaraštyje nenurodyta), o priemonių remontui pirkimą ieškovas įrodinėja 2017 m. liepos 25 d. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ PVM sąskaita - faktūra, pagal kurią įsigytas santechninis raktas ir tvirtinimo diržas (4,5 m ilgio, 700 kg tvirtinimui). Kam konkrečiai šie įrankiai perkami, kokias funkcijas jie atliko, kodėl išlaidos jiems laikytinos katerio remonto išlaidų dalimi – ieškinyje nėra paaiškinta, todėl kyla pagrįstų abejonių. Remonto atlikimą patvirtinanti UAB „Vandens erdvė“ PVM sąskaita – faktūra buvo pateikta ieškovui tik 2017 rugsėjo 12 d., t. y. praėjus 4 mėnesiams po krovinio pristatymo dienos. Tokios datos ir terminai pagrįstai kelia abejones, ar pagal 2019 m. rugsėjo 12 d. PVM sąskaitą faktūrą iš viso buvo remontuotas atsakovo pristatytas kateris. Remontas ne tik atliktas praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po krovinio pristatymo, bet ir PVM s/f mokėjimo paskirtyje nenurodytas konkretus vandens transporto priemonės modelis ar kiti identifikaciniai duomenys. Pavadinimas „3D Tender“ yra krovinio siuntėjo „3D Marine“ naudojamas prekės ženklas, tačiau ne konkretus prekės (katerio) modelis, todėl kyla abejonių dėl to, kas buvo remontuojama pagal 2019 m. rugsėjo 12 d. PVM s/f. Papildomai, abejones kelia ir tai, kad UAB „Vandens erdvė“ savo interneto tinklapyje www.vandenserdve.lt neskelbia teikianti vandens transporto priemonių remonto paslaugas, tokių duomenų nepavyko rasti ir viešose paieškose.

402.6.

41CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalis numato, kad vežėjui taikoma ribota atsakomybė - 8,33 SDR / 1 kg gabenamo krovinio. Atsakovas ikiteisminėse derybose rėmėsi tuo, kad apgadintos prekės svoris – 69 kg, šių duomenų ieškovas niekuomet neginčijo, todėl pritaikius SDR kursą (1,236570), Atsakovo atsakomybė neviršija 710,74 Eur. Tokie skaičiavimai buvo naudojami sprendžiant „Calberson Bretagne“ 2017-05-31 pretenzijos tenkinimo klausimą, ir, kaip seka iš pridedamų dokumentų, „Calberson Bretagne“ su tokiu atsakomybės ribojimu sutiko. Pirkimo - pardavimo santykiuose (susiklosčiusiuose tarp ieškovo ir „3D Marine“) tokie apribojimai netaikomi, todėl visiškai nesuprantama, kodėl ieškovas reiškia reikalavimus vežėjui, kurio atsakomybė jo atžvilgiu ribota, vietoje to, kad reikštų reikalavimus siuntėjui, kuris pateikė jam apgadintą prekę ir kuris turėtų atsakyti nepriklausomai nuo CMR Konvencijos taikomo ribojimo. Nuostoliai siuntėjui CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje nustatytose ribose yra atsakovo atlyginti, ir tokiu būdu Atsakovo prievolė kompensuoti nuostolius yra pasibaigusi.

422.7.

43Ieškiniu prašoma iš atsakovo priteisti procesines 6 procentų dydžio metines palūkanas. Tačiau CMR Konvencijos 27 straipsnis numato, kad reikalavimo teisę turintis asmuo gali reikalauti 5 procentų dydžio palūkanų nuo kompensacijos sumos. Ieškovo prašymas priteisti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas prieštarauja CMR Konvencijos 27 straipsniui, todėl neturėtų būti tenkinamas pilnoje apimtyje.

443.

45Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, „Marine Underwriting Services“ SIA Lietuvos filialas, Prancūzijoje registruoti juridiniai asmenys „3D Marine“ ir „Calberson Bretagne“ apie gautą ieškinį, teismo posėdžių vietą ir laiką informuoti tinkamai. Teismas nėra gavęs trečiųjų asmenų atsiliepimų į ieškinį, byla išnagrinėta teismo posėdžiuose tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

46Ieškinys atmestinas.

474.

48Byloje surinktais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatytos šios faktinės aplinkybės:

494.1.

50Trečiasis asmuo Prancūzijoje registruotas juridinis asmuo „3D Marine“ ieškovui individualiai G. Krakausko įmonei „Diugonis“ išrašė 2017 m. vasario 21 d. išankstinę sąskaitą Nr. 0265, sumai 5 980,05 Eur; taip pat 2017 m. vasario 22 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1054, sumai 2 526,05 Eur bei 2017 m. balandžio 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1287, sumai 8 647,45 Eur (1 t., e. b. l. 7-15); Ieškovas 2017 m. vasario 22 d. pavedimu trečiajam asmeniui „3D Marine“ atliko 5 980,05 Eur bei 2017 m. balandžio 24 d. atliko 5 193,45 Eur sumos mokėjimą (1 t., e. b. l. 16-17);

514.2.

52Ieškovas iš trečiojo asmens „3D Marine“ pirko gelbėjimo katerius (Ultra Light RIB 380 Orca) kartu su krovinio transportavimo paslauga iš Prancūzijos ieškovui (tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis Nr. AZ 2364163) (1 t., e. b. l. 18).

534.3.

54Trečiasis asmuo „3D Marine“ (krovinio siuntėjas), sutarties pagrindu pasitelkė logistikos įmonę Prancūzijoje registruotą juridinį asmenį „Calberson Bretagne“, kuris veikloje naudoja verslo identifikatorių GEODIS (susitariantysis vežėjas), kuri krovinio vežimo atlikimui pasitelkė atsakovą – UAB „Siramis“ (faktinis vežėjas). Atsakovas, kaip faktinis krovinio vežėjas, priėmęs krovinį pervežimui iš siuntėjo „3D Marine“ bei pristatė Krovinį, kuris iš dalies buvo apgadintas, ieškovui;

554.4.

56Byloje nėra ginčo tarp šalių, kad Krovinys ieškovui buvo perduotas su trūkumais, t. y. apgadintas vienas iš trijų katerių (1 t., e. b. l. 18-21), ir kad už Krovinio apgadinimus yra atsakingas atsakovas;

574.5.

58UAB „Kesko Senukai Lithuania“ ieškovui išrašė 2017 m. liepos 25 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 03228906595 106,95 Eur sumai už įrankius (1 t., e. b. l. 22); UAB „Vandens erdvė“ ieškovui išrašė 2017 m. rugsėjo 12 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0000864 1 439,90 Eur sumai už katerio remonto paslaugas (1 t., e. b. l. 23);

594.6.

60Ieškovas teikė atsakovui 2017 m. rugsėjo 18 d. pretenziją dėl remonto išlaidų atlyginimo (1 t., e. b. l. 24), taip pat 2018 m. sausio 23 d. pretenziją (e. b. l. 31);

614.7.

62Atsakovo draudikas Marine Underwriting Services SIA Lietuvos filialas pateikė 2017 m. lapkričio 14 d. ir 2018 m. sausio 31 d. atsakymus į ieškovo siųstus reikalavimus, kuriais atmetė ieškovo pretenzijas dėl krovinio apgadinimo kaip iš dalies nepagrįstas bei nurodė, kad dėl nuostolio atlyginimo ieškovas gali kreiptis į „3D Marine“ (1 t., e. b. l. 33-34);

635.

64Nagrinėjamoje byloje tarp šalių ginčas kilo dėl dviejų aspektų – dėl ieškovo reikalavimo teisės ir atsakovo atsakomybės dydžio. Atsakovas nesutinka, kad turi atlyginti daugiau, nei CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje numatyta vežėjo atsakomybės už krovinį suma (šiuo atveju – 710,49 Eur), taip pat nesutinka su tuo, kad krovinio gavėjas (t. y. ieškovas) turi reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu, kadangi faktiškai atsakovas nuostolius CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje numatytose ribose yra atlyginęs krovinio siuntėjui. Dėl šių ginčo aspektų teismas pasisako.

65Dėl ieškovo reikalavimo teisės

666.

67Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš krovinio pervežimo teisinių santykių, kai buvo vežama kelių transportu, už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingose valstybėse, krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vietos valstybės yra Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau - CMR Konvencija) narės. Darytina išvada, kad yra visos CMR konvencijos 1 straipsnio 1 punkte nustatytos sąlygos sprendžiant šalių ginčą taikyti CMR konvencijos nuostatas tiems klausimams, kurie reglamentuojami CMR konvencijos. Dėl klausimų, kurie CMR konvencijos nesureglamentuoti, taikomi nacionaliniai įstatymai. Nagrinėjamoje byloje ginčo dalyviai neginčija, kad ginčui taikytina CMR konvencija.

687.

69Vienos vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir asmenys, jam tiesiogiai įsipareigoję savo vardu ir rizika krovinį pervežti; nepriklausomai nuo to, ar faktiškai krovinį vežė, ar tik įsipareigojo teisiškai, visi šie asmenys laikomi vežėjais CMR konvencijos prasme. Ši sutartinių santykių kvalifikavimo nuostata yra aktuali faktinėse situacijose, kai krovinį veža keli vežėjai paeiliui, taip pat tada, kai krovinio vežimo sutartį su siuntėju sudaręs vežėjas (susitariantysis vežėjas) pats krovinio neveža, bet dėl to paties vežimo sudaro sutartį su kitu (kitais) vežėju, kuris krovinį veža (faktinis vežėjas) savo vardu ir kurį kaip vežėją suvokia krovinio siuntėjas. Siuntėjo ir vežėjų susitarimas gali būti išreikštas įvairia forma, pvz., tiesiogiai sudarius sutartį dėl krovinio vežimo, faktiniam vežėjui pateikus važtaraštį, kuriame jis nurodytas vežėju, o siuntėjui šio važtaraščio pagrindu išdavus krovinį, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2004; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008). Kai pervežimo procese dalyvavo keli asmenys, kuris asmuo laikytinas vežėju, nustatytina ir pagal tai, kuris asmuo kaip vežėjas yra nurodytas važtaraštyje, bei kitas susitarimo aplinkybes, iš kurių galima spręsti, kad vežimo užsakovas turėjo suprasti, kas yra vežėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2002).

708.

71Krovinio gavėjas yra asmuo, kurio naudai sudaroma vežimo sutartis, todėl gavėjo teisė reikšti ieškinį kildintina iš pervežimo sutarties, kaip specifinės sutarties, trečiojo asmens naudai. Aukštesnės instancijos teismų nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje, laikomasi pozicijos, kad teisę pareikšti ieškinį vežėjui turi siuntėjas, gavėjas, asmuo, sudaręs su vežėju vežimo sutartį, kuris nors ir nebuvo nei siuntėjas, nei gavėjas, bet atlygino nuostolius, taip pat asmuo, nors ir nesudaręs sutarties su vežėju, bet nuostoliai padaryti jam priklausančiai nuosavybei. Kiti asmenys gali pareikšti ieškinį vežėjui, jei reikalavimo teisę turintis asmuo perleido jam savo teises (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2002. Teismų praktika. 2002, 19; Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-72/2005; 2016 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-428-302/2016; ir kt.).

729.

73Minėta, kad trečiasis asmuo „3D Marine“ (krovinio siuntėjas), sutarties pagrindu pasitelkė logistikos įmonę Prancūzijoje registruotą juridinį asmenį „Calberson Bretagne“, kuris veikloje naudoja verslo identifikatorių GEODIS, nagrinėjamoje byloje esančiu trečiuoju asmeniu (susitariantysis vežėjas), kuri krovinio vežimo atlikimui pasitelkė atsakovą – UAB „Siramis“ (faktinis vežėjas). Atsakovas, kaip faktinis krovinio vežėjas, priėmė Krovinį pervežimui iš siuntėjo „3D Marine“ (trečiasis asmuo byloje) bei pristatė Krovinį, kuris iš dalies buvo apgadintas, ieškovui kaip krovinio gavėjui. Atsižvelgiant į minėtą teismų praktiką, konstatuotina, kad ieškovas kaip krovinio gavėjas turi teisę reikšti ieškinį atsakovui (faktiniam vežėjui) dėl vežimo metu patirtų krovinio apgadinimų.

74Dėl atsakovo teisės į ieškinio patenkinimą

7510.

76Atsakovas, be kita ko, nuo ieškinio ginasi teigdamas, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Minėta, kad byloje nėra ginčo tarp šalių, kad Krovinys ieškovui buvo perduotas su trūkumais, t. y. apgadintas vienas iš trijų katerių (1 t., e. b. l. 18-21), ir kad už Krovinio apgadinimus yra atsakingas atsakovas. Atsakovas nesutinka su tuo, kad krovinio gavėjas (t. y. ieškovas) turi teisę į ieškinio patenkinimą atsakovo atžvilgiu, nes faktiškai atsakovas nuostolius CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje numatytose ribose yra atlyginęs krovinio siuntėjui.

7711.

78Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo „Calberson Bretagne“ pasiliko atsakovui priklausančią 710,74 Eur sumą (kuri apskaičiuota pagal CMR konvencijos 23 straipsnio nuostatas pagal faktinį vienos valties svorį) iš didesnės sumos (faktiškai 2 171,26 Eur grąžinimo mokėjimas įvykdytas 2017 m. rugsėjo 22 d.) ir pateikė patvirtinimą, kad „Calberson Bretagne“ yra kompensavęs krovinio siuntėjui „3D Marine“ dar didesnę – 1 185,7 Eur sumą (1 t., e. b. l. 58-70). 2017 m. lapkričio 14 d. (1 t., e. b. l. 33) bei 2018 m. sausio 31 d. (1 t., e. b. l. 34) raštais ieškovas buvo informuotas, kad nuostoliai yra atlyginti krovinio siuntėjui „3D Marine“ ir ieškovas turėtų kreiptis į jį dėl netinkamos kokybės prekių pristatymo, pagal pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas.

7912.

80Pagal byloje esantį važtaraštį neįmanoma nustatyti tikslios krovinio pristatymo datos, nes ji važtaraštyje nepažymėta, tačiau šalių atstovų paaiškinimai patvirtina, kad krovinys buvo pristatytas 2017 m. gegužės mėnesio pirmoje pusėje. Pagal CMR konvencijos 30 straipsnio 1 dalį dėl akivaizdžių trūkumų reklamacija turi būti pareikšta iš karto, o 7 darbo dienų terminas reklamacijai dėl neakivaizdžių krovinio trūkumų pareikšti skaičiuojamas nuo faktinio krovinio pristatymo momento, neįskaitant pačios pristatymo dienos (CMR konvencijos 30 straipsnio 4 dalis), t. y. reklamacijų pateikimo vežėjui terminas siejamas su krovinio perdavimo gavėjui momentu. Važtaraštyje yra užfiksuota „Priimti 3 kateriai ir 1 apgadintas“, tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovas tinkamai ir laiku pareiškė reklamaciją dėl krovinio apgadinimo.

8113.

82Minėta, kad ieškovas pateikė atsakovui 2017 m. rugsėjo 18 d. pretenziją dėl remonto išlaidų atlyginimo (1 t., e. b. l. 24), taip pat 2018 m. sausio 23 d. pretenziją (e. b. l. 31). Pažymėtina, kad „Calberson Bretagne“ (susitariantysis vežėjas) atsakovui pretenziją pateikė dar 2017 m. gegužės 31 d., t. y. ženkliai anksčiau nei ieškovas. Atsakovas, gavęs savo kontrahento „Calberson Bretagne“ pretenziją, atlygino krovinio apgadinimo žalą (710,74 Eur sumą), o „Calberson Bretagne“ šiuos nuostolius atlygino siuntėjui – trečiajam asmeniui „3D Marine“ (1 t., e. b. l. 58-70).

8314.

84CMR konvencija nereglamentuoja situacijos, kai vežėjas atlygina žalą savo kontrahentui (ekspeditoriui, siuntėjui ar kt.), o į vežėją vėliau kreipiasi ir krovinio gavėjas su reikalavimu dėl žalos už krovinio sugadinimą atlyginimo. Minėta, kad dėl klausimų, kurie CMR konvencijos nesureglamentuoti, taikomi nacionaliniai įstatymai, todėl šiuo atveju siekiant atsakyti į klausimą, ar atsakovas turi prievolę atlyginti žalą (nuostolius) ieškovui, taikytina Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė.

8515.

86Teismų praktikoje nurodoma, kad būtent siuntėjo ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui apimtį ir garantuoja siuntėjui, kad netinkamo sutarties vykdymo atveju susitariančioji šalis atsakys siuntėjui už jo patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2010; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; kt.).

8716.

88Ginčo šalys jokios sutarties tarpusavyje nebuvo sudariusios, nes atsakovą kaip vežėją sutarties pagrindu samdė trečiasis asmuo „Calberson Bretagne“. Dėl to atsakovas, po krovinio pristatymo operatyviai gavęs pretenziją iš savo kontrahento „Calberson Bretagne“, turėjo teisinę pareigą atlyginti nuostolius dėl krovinio apgadinimo CMR konvencijos nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad atsakovas tinkamai įvykdė savo, kaip vežėjo pagal CMR konvenciją, pareigą ir atlygino nuostolius tinkamam kreditoriui, t. y. „Calberson Bretagne“. Jei ieškovas būtų nedelsiant ir anksčiau nei trečiasis asmuo „Calberson Bretagne“ po krovinio priėmimo pateikęs atsakovui pretenziją, aiškiai identifikuodamas nuostolių dydį, tuomet atsakovui (vežėjui) būtų kilusi teisinė pareigą žalos dydį atlyginti ieškovui (gavėjui), nes CMR konvencija suteikia tokią galimybę.

8917.

90Prievolės baigiasi, kai yra tinkamai įvykdytos, kartu su prievole baigiasi ir visos iš šios prievolės atsiradusios teisės ir pareigos (CK 6.123 straipsnis). Šiuo teismo sprendimu konstatuota, kad atsakovas (vežėjas) tinkamai įvykdė savo prievolę atlyginti žalą dėl krovinio apgadinimo, t. y. laiku, tinkamam kreditoriui atlygino nuostolius (žala) dėl krovinio sugadinimo, apskaičiuotą pagal CMR konvencijos nuostatas (dėl nuostolių apskaičiavimo principo žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2002. Teismų praktika. 2002, 19; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-439-656/2018). Dėl to konstatuotina, kad atsakovo (vežėjo) žalos (nuostolių) už ginčo krovinio apgadinimą atlyginimo prievolė pasibaigė jos tinkamu įvykdymu. Antrą kartą reikalauti iš to paties vežėjo nuostolių atlyginimo, kuriuos jis jau atlygino savo kontrahentui, nėra teisiškai ir faktiškai pagrįsta, nes tai sudarytų prielaidas susiklostyti situacijai, kai už žalą atsakingas asmuo turi atlyginti dvigubai daugiau žalos, kas iš esmės prieštarautų privatinės teisės fundamentaliems principams bei CMR konvencijos nuostatoms. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys atmestinas, nes atsakovo prievolė atlyginti žalą yra pasibaigusi.

9118.

92Pažymėtina, kad, priešingai nei teigia ieškovas, ieškovo ieškinio atmetimas šiuo teismo sprendimu, neužkerta kelio ieškovui reikalauti žalos atlyginimo iš savo kontrahento, t. y. prekių pardavėjo trečiojo asmens „3D Marine“, nes šiuos asmenis sieja sutartiniai prekių pirkimo-pardavimo santykiai. Kadangi ieškovo ir trečiojo asmens „3D Marine“ sutartiniams santykiams CMR konvencija netaikytina, tai ieškovas turi teisę reikalauti visų patirtų nuostolių atlyginimo, nuostolių dydžiui netaikant CMR konvencijos ribojimų, arba savo pažeistas teises ginti kitais būdais, pavyzdžiui, reikalaujant sumažinti pardavimo kainą ar pateikti tinkamos kokybės neapgadintą daiktą. Be to, iš byloje pateikto el. laiško (2 t., e. b. l. 33-34) matyti, kad prekių pardavėjas trečiasis asmuo „3D Marine“ rengėsi siųsti nesugadintą prekę ieškovui, tačiau ieškovas teismui įtikinamai nepaaiškino, kodėl jis nesikreipė su pretenzija į pardavėją.

93Dėl bylinėjimosi išlaidų

9419.

95CPK 93 straipsnio, reglamentuojančio bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovo priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 1101,10 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 230,64 Eur vertimo išlaidų bei pateikė tai patvirtinančius įrodymus.

9620.

97Teismo vertinimu, atsakovo patirtos išlaidos advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme yra protingo dydžio, todėl priteisiamos pilna apimtimi (CPK 98 straipsnis). Vertimo išlaidos priskirtinos prie kitų būtinų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktu) ir pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl priteistinos iš ieškovo atsakovo naudai.

9821.

99Šios bylos procesinių dokumentų įteikimas buvo apmokėtas valstybės lėšomis ir sudaro 24,81 Eur, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo, kurios priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą už procesinių dokumentų siuntimą.

100Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 270, 307 straipsniais teismas

Nutarė

101ieškovo individualios G. Krakausko įmonės „Diugonis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Siramis“ dėl nuostolių atlyginimo atmesti.

102Priteisti iš ieškovo individualios G. Krakausko įmonės „Diugonis“, j. a. k. 123561374, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Siramis“, j. a. k. 147926963, naudai 1331,74 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt vieną eurą ir 74 ct.) bylinėjimosi išlaidų.

103Priteisti iš ieškovo individualios G. Krakausko įmonės „Diugonis“, j. a. k. 123561374, į valstybės biudžetą 24,81 Eur (dvidešimt keturis eurus ir 81 ct.) bylinėjimosi išlaidų. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660. Sumokėjus nurodytą sumą, tai patvirtinantys įrodymai pateiktini pirmosios instancijos teismui.

104Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas individuali G. Krakausko įmonė „Diugonis“ kreipėsi į teismą... 6. 1.1.... 7. Ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad tarp ieškovo ir... 8. 1.2.... 9. Pasak ieškovo, pagal Sąskaitą/3 ieškovas iš Siuntėjo pirko krovinio... 10. 1.3.... 11. Ieškovas, gavęs apgadintą Krovinį, savo lėšomis atliko katerio remonto... 12. 1.4.... 13. Ieškovas nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. išsiuntė atsakovui pretenziją,... 14. 1.5.... 15. Ieškovui nei pretenzijos surašymo metu, nei gavus atsakovo atsakymus į... 16. 1.6.... 17. Ieškovas taip pat nurodė, kad iki šiol jam niekas nėra atlyginęs patirtų... 18. 1.7.... 19. Nesutiktina su atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais, jog atsakovas yra... 20. 1.8.... 21. Krovinys priklausė ieškovui, tai patvirtina mokėjimų nurodymai, iš kurių... 22. 1.9.... 23. Ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra taikomas CMR Konvencijos 23... 24. 1.10.... 25. Ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra svarbu kada buvo atlikti... 26. 1.11.... 27. Procesinių palūkanų mokėjimo pagrindų ir jų dydžio CMR Konvencija... 28. 2.... 29. Atsakovas UAB „Siramis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su... 30. 2.1.... 31. Atsakovas nurodė, kad neginčija aplinkybės, jog dalis gabento krovinio... 32. 2.2.... 33. Atsakovas teigia, kad krovinio vežimo užsakovas atsakovo atžvilgiu buvo ne... 34. 2.3.... 35. Atsakovui pretenziją dėl šio krovinio apgadinimo pirmasis 2017 m. gegužės... 36. 2.4.... 37. Taigi, sužinojęs apie krovinio pažeidimo faktą, „Calberson Bretagne“,... 38. 2.5.... 39. Atsakovas taip pat teigė, kad prekės pristatytos ieškovui 2017 m gegužės... 40. 2.6.... 41. CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalis numato, kad vežėjui taikoma ribota... 42. 2.7.... 43. Ieškiniu prašoma iš atsakovo priteisti procesines 6 procentų dydžio... 44. 3.... 45. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje,... 46. Ieškinys atmestinas.... 47. 4.... 48. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatytos... 49. 4.1.... 50. Trečiasis asmuo Prancūzijoje registruotas juridinis asmuo „3D Marine“... 51. 4.2.... 52. Ieškovas iš trečiojo asmens „3D Marine“ pirko gelbėjimo katerius (Ultra... 53. 4.3.... 54. Trečiasis asmuo „3D Marine“ (krovinio siuntėjas), sutarties pagrindu... 55. 4.4.... 56. Byloje nėra ginčo tarp šalių, kad Krovinys ieškovui buvo perduotas su... 57. 4.5.... 58. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ ieškovui išrašė 2017 m. liepos 25 d. PVM... 59. 4.6.... 60. Ieškovas teikė atsakovui 2017 m. rugsėjo 18 d. pretenziją dėl remonto... 61. 4.7.... 62. Atsakovo draudikas Marine Underwriting Services SIA Lietuvos filialas pateikė... 63. 5.... 64. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių ginčas kilo dėl dviejų aspektų – dėl... 65. Dėl ieškovo reikalavimo teisės... 66. 6.... 67. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš krovinio pervežimo teisinių santykių,... 68. 7.... 69. Vienos vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir... 70. 8.... 71. Krovinio gavėjas yra asmuo, kurio naudai sudaroma vežimo sutartis, todėl... 72. 9.... 73. Minėta, kad trečiasis asmuo „3D Marine“ (krovinio siuntėjas), sutarties... 74. Dėl atsakovo teisės į ieškinio patenkinimą... 75. 10.... 76. Atsakovas, be kita ko, nuo ieškinio ginasi teigdamas, kad ieškinys... 77. 11.... 78. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo... 79. 12.... 80. Pagal byloje esantį važtaraštį neįmanoma nustatyti tikslios krovinio... 81. 13.... 82. Minėta, kad ieškovas pateikė atsakovui 2017 m. rugsėjo 18 d. pretenziją... 83. 14.... 84. CMR konvencija nereglamentuoja situacijos, kai vežėjas atlygina žalą savo... 85. 15.... 86. Teismų praktikoje nurodoma, kad būtent siuntėjo ir susitariančiojo vežėjo... 87. 16.... 88. Ginčo šalys jokios sutarties tarpusavyje nebuvo sudariusios, nes atsakovą... 89. 17.... 90. Prievolės baigiasi, kai yra tinkamai įvykdytos, kartu su prievole baigiasi ir... 91. 18.... 92. Pažymėtina, kad, priešingai nei teigia ieškovas, ieškovo ieškinio... 93. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 94. 19.... 95. CPK 93 straipsnio, reglamentuojančio bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, 1... 96. 20.... 97. Teismo vertinimu, atsakovo patirtos išlaidos advokato pagalbai pirmosios... 98. 21.... 99. Šios bylos procesinių dokumentų įteikimas buvo apmokėtas valstybės... 100. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 270,... 101. ieškovo individualios G. Krakausko įmonės „Diugonis“ ieškinį atsakovui... 102. Priteisti iš ieškovo individualios G. Krakausko įmonės „Diugonis“, j.... 103. Priteisti iš ieškovo individualios G. Krakausko įmonės „Diugonis“, j.... 104. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...