Byla e2S-1137-560/2020
Dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „EDS Invest”, BUAB „Construction ACE” ir antstolis D. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „EDS Invest”, BUAB „Construction ACE” ir antstolis D. K..

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad antstolis D. K. 2020-04-15 priėmė Patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, kuriuo nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. nebaigtą statyti administracinį pastatą, esantį ( - ) (varžytynių Nr. ( - ), pradinė pardavimo kaina - 162 400 Eur), nebaigtą statyti administracinį pastatą, esantį ( - ), (varžytynių Nr. ( - ), pradinė pardavimo kaina - 57 280 Eur), negyvenamąją patalpą - parduotuvę (patalpos nuo 1-1 iki 1-7), kurios bendras plotas sudaro 153,75 kv. m, esančią adresu ( - ) (varžytynių Nr. ( - ), pradinė pardavimo kaina - 121 600 Eur), negyvenamąją patalpą - knygyną (patalpos pažymėtos R1-1, R1-2, R1-3, nuo 1-1 iki 1-7, 1-7A), kurios bendras plotas sudaro 283,70 kv. m, esančią ( - ) (varžytynių Nr. ( - ), pradinė pardavimo kaina - 188 000 Eur) (toliau - Turtas) ir nustatė, jog pirmosios pakartotinės varžytynės Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) vyks elektroniniu būdu. Varžytynių pradžios data - 2020 m. balandžio 15, 13:51:10 val., preliminarus jų pabaigos laikas - 2020 m. gegužės 15 d., 13:51:59 val.

72.

82020-04-09 Patvarkymu Nr. S-20-174-8860 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 antstolis paskelbė Turto pirmąsias varžytynes neįvykusiomis bei varžytynių Nr. ( - ) laimėtojo UAB „Primestus“ sumokėtą 16 240 Eur, varžytynių Nr. ( - ) laimėtojo UAB „Idea in“ sumokėtą 5 728 Eur, varžytynių Nr. ( - ) laimėtojo UAB „Idea in“ sumokėtą 12 160 Eur, varžytynių Nr. ( - ) laimėtojo UAB „NT paslaugos“ sumokėtą 18 800 Eur ir varžytynių Nr. ( - ) laimėtojo UAB „NT paslaugos“ sumokėtą 18 800 Eur paskirstė CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka. Varžytynėse pareiškėjo Turtas buvo nupirktas už beveik dvigubai didesnę sumą nei pareiškėjas yra skolingas išieškotojams, be to, varžytynių laimėtojai, atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną prašė antstolio pratęsti likusios kainos dalies sumokėjimo už varžytynėse nupirktą Turtą terminą. Savo prašymą jie grindė tuo, jog dėl prasidėjusios viruso COVID-19 pandemijos plitimo yra apribotas ir apsunkintas bankų finansavimas, ekonominė padėtis nėra aiški. Antstolis atsisakė tenkinti varžytynių laimėtojų prašymus ir priėmė skundžiamą Patvarkymą, kuriuo paskelbė pakartotines Turto varžytynes. Antstolis, priimdamas skundžiamą Patvarkymą, abstrakčiai ir deklaratyviai vertino varžytynių laimėtojų prašymuose išdėstytus argumentus. Toks antstolio Patvarkymas yra neteisėtas, juo pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai. Antstolis turėjo pratęsti terminą likusiai kainos daliai sumokėti, kadangi pirmųjų pakartotinų varžytynių paskelbimas netenka prasmės tol, kol nėra išnagrinėtas antstolio 2020-02-07 Patvarkymo teisėtumo klausimas.

93.

10Antstolis D. K. pateikė teismui Patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjo skundo ir nurodė, kad vertinant pareiškėjo skundą, kuris yra ydingas ne tik dėl to, jog pareiškėjas ginčija ne 2020-04-09 Patvarkymą paskelbti pirmąsias varžytynes neįvykusiomis, o jo pagrindu priimtą 2020-04-15 Patvarkymą, kuris yra teisinė 2020-04-09 Patvarkymo pasekmė, iš esmės pareiškėjas šiuo atveju veikia ne savo, o varžytynių dalyvių vardu, nors tokios teisės atstovauti kitiems asmenims pareiškėjas ir neturi. Pareiškėjas skundu iš esmės reiškia sutikimą su antstolio nustatyta areštuoto turto rinkos verte. Pareiškėjo dėstomi deklaratyvūs teiginiai apie tariamai skundžiamu Patvarkymu pažeistas pareiškėjo teises gauti laisvai disponuojamą sumą iš realizuoto turto ne tik neatitinka paties pareiškėjo realiai atliekamų veiksmų, bet neatitinka ir teisės aktų reglamentavimo dėl svetimo turto hipoteka įkeisto turto realizavimo pasekmių bei apimties vykdymo procese. CPK 717 bei 703 straipsnių nuostatose yra įtvirtintas imperatyvių pagrindų sąrašas, kada antstolis gali varžytynes paskelbti neįvykusiomis arba jas atšaukti iki varžytynių pabaigos. Varžytynių laimėtojai teikė vienas kitam prieštaraujančius prašymus dėl 2020-03-09 pasibaigusių pareiškėjo turto pirmųjų varžytynių pasekmių, iniciavo įvairius teisminius procesus, teikė antstoliui tikrovės neatitinkančius duomenis ne tik apie tariamus elektroninių varžytynių sistemos veiklos sutrikimus, todėl, antstolio manymu, varžytynes laimėję dalyviai net neketino įsigyti parduodamo turto, o vienintelis jų tikslas buvo sutrukdyti varžytynėms įvykti bei užvilkinti vykdymo procesą. Tikrasis pareiškėjo tikslas - vilkinti vykdymo procesą bei nepateisinamai eikvoti antstolio ir teismų laiką, nagrinėjant labai didelį kiekį įvairiausio turinio prašymų, skundų, pareiškimų bei ieškinių ir tokiu būdu pareiškėjas tik piktnaudžiauja procesu. Antstolis prašė teismo skirti pareiškėjui piniginę baudą, 50 procentų iš šios baudos skiriant hipotekos kreditoriaus UAB „EDS INVEST“ naudai.

114.

12Išieškotojas UAB „EDS INVEST“ pateikė teismui atsiliepimą į skundą ir nurodė, kad antstolis skundžiamu Patvarkymu griežtai laikėsi vykdymą reglamentuojančių teisės normų ir suformuotos teismų praktikos. Skundu iš esmės yra veikiama ne pareiškėjo, o varžytynių laimėtojų interesais, nors byloje nėra jokių rašytinių įrodymų apie tai, kad pareiškėjas turi teisinį pagrindą juos atstovauti. Byloje nėra nei vieno įrodymo, kad varžytynių laimėtojai apskritai turi galimybę susimokėti varžytynių kainą. Nei vienas iš turto varžytynių laimėtojų nesumokėjo bent pusės varžytynėse nupirkto turto kainos. Pareiškėjas nepagrįstai ir nesąžiningai remiasi karantino situacija.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 20 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir skyrė pareiškėjo vadovui R. B. 6 000 Eur piniginę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos skiriant hipotekos kreditoriaus UAB „EDS Invest“ naudai.

166.

17Teismas nurodė, kad antstolis D. K. vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 2020-04-15 priėmė skundžiamą Patvarkymą Nr. S-20-174-9401, kuriuo nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį Turtą ir nustatė, jog pirmosios pakartotinės varžytynės Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) vyks elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Skundžiamas Patvarkymas buvo priimtas po antstolio 2020-04-09 Patvarkymo, kuriuo antstolis nusprendė pirmąsias varžytynes laikyti neįvykusiomis, kadangi varžytynių laimėtojai nesumokėjo už varžytynėse nupirkto turto kainą bei 2020-04-15 gavus išieškotojo UAB „EDS Invest“ atsisakymą paimti jam perduodamą turtą.

187.

19Teismas darė išvadą, kad antstolis skundžiamą Patvarkymą priėmė nepažeidęs CPK 721 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų, t. y. antstolis laikėsi visų įstatymų reikalavimų. Pareiškėjas savo argumentus grindė LR Vyriausybės Nutarimu dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikoje, tačiau teismas darė išvadą, jog tokie pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti bei neįrodyti, kadangi terminų skaičiavimo (pratęsimo) klausimai yra griežtai reglamentuoti CPK nuostatose. Pareiškėjas nurodė, jog Turtas buvo nupirktas už dvigubai didesnę sumą, negu pareiškėjas yra skolingas kreditoriams, tačiau teismas darė išvadą, kad visgi nėra pateikta jokių įrodymų, jog varžytynių laimėtojų ketinimai įsigyti ginčo Turtą visgi tikrai buvo realūs, t. y. kad varžytynių laimėtojai iš tikrųjų turėjo tikslą šį Turtą įsigyti už itin neprotingai aukštą kainą. Byloje nėra jokių įrodymų, jog varžytynių laimėtojai taip pat ketino ir sumokėti visą likusią laimėto iš varžytynių turto kainą. Teismas darė išvadą, jog yra labiau tikėtina, kad varžytynių dalyviai net ir neketino pirkti Turto iš varžytynių, o tik ketino vilkinti vykdymo procesą. Pareiškėjas nuolatiniais bei pakartotiniais savo skundais dėl antstolių veiksmų iš esmės siekia tik užvilkinti ir vilkina jo atžvilgiu pradėtus vykdymo procesus. Be to, pareiškėjui jau ir ne kartą buvo skiriamos baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

208.

21Teismų procesiniais sprendimais ne kartą jau yra konstatuotas nesąžiningas ir sistemingas pareiškėjo veikimas vykdymo procese, siekiant jį vilkinti (Vilniaus apygardos teismo 2018-06-26 nutartis Nr. e2S-2070-467/2018 ; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-24 nutartis Nr. e2-31946-989/2018 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-01-17 nutartis Nr. e2S-111-803/2019 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-03-28 nutartis Nr. e2S-621-275/2019 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-04-10 nutartis Nr. e2-1580-430/2019 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-04-17 nutartis Nr. e2S-670-467/2019 ; Vilniaus apygardos teismo 2019-10-10 nutartis Nr. e2S-1615-560/2019 ; Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2-3555-431/2019). Teismas darė išvadą, jog yra teisinis pagrindas teigti, kad pareiškėjas visgi pakartotinai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, teikdamas pakartotinai ir šį skundą dėl antstolio veiksmų, t. y. pareiškėjas savo tokiais veiksmais trukdo antstoliui per kuo įmanoma trumpesnį terminą tinkamai vykdyti išieškojimą, o taip pat pažeidžia ir išieškotojo teisėtus interesus, todėl pareiškėjo vadovui skyrė 6 000 Eur piniginę baudą, 50 procentų iš šios piniginės baudos skiriant hipotekos kreditoriaus UAB „EDS Invest“ naudai. Šią piniginę baudą skyrė atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį bei mastą, ir į tai, kad pareiškėjui piniginė bauda yra skiriama jau ne pirmą kartą.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolio D. K. 2020-0415 patvarkymą Nr. S-20-174-9401 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 ir panaikinti antstolio D. K. 2020-04-09 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222.

2510.

26Nurodė, kad turto varžytynių dalyviai varžytynėse laimėjo Turtą už kainą, kuri tenkina ir skolininko ir išieškotojo interesus, kadangi ją sumokėjus būtų visiškai padengti skolininko įsipareigojimai, o išieškotojas gautų pilną savo reikalavimų patenkinimą. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo išvada, kad varžytynių dalyviai net ir neketino pirkti Turto iš varžytynių, o tik ketino vilkinti vykdymo procesą, yra nepagrįsta. Logiška ir šiuo laikotarpiu normalu, kad Turto varžytynių laimėtojai, laimėję tokio vertingo Turto varžytynes, prašė antstolio pratęsti terminą likusiai kainos daliai sumokėti, kadangi prasidėjus karantinui pirmiausia pradėjo stagnuoti nekilnojamojo turto rinka, atsirado neapibrėžtumas. Varžytynių laimėtojai negalėjo numatyti tokios epidemiologinės, o kartu ir neapibrėžtos ekonominės situacijos. Teismo išvada, jog byloje nėra jokių įrodymų, kad varžytynių laimėtojų ketinimai įsigyti Turtą visgi tikrai buvo realūs, be to, byloje nėra jokių įrodymų, jog varžytynių laimėtojai taip pat ketino ir sumokėti visą likusią laimėto iš varžytynių turto kainą, yra nepagrįsta ir neteisinga. Jei varžytynių dalyviai išgalėjo sumokėti tokio dydžio varžytynių dalyvio įmokas, tikėtina, jog turėjo pakankamai lėšų arba būdų (kreditas, paskola ir pan.) likusiai Turto kainos daliai sumokėti. Skolininkas antstolio veiksmų neteisėtumą kildina ir iš to, kad antstolis, žinodamas, kad galioja 2020-03-03 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr. e2YT-10969-1089/2020 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, apie jas neinformavo varžytynių dalyvių. Varžytynių dalyviams žinant, kad byloje galioja minimos laikinosios apsaugos priemonės, jie nebūtų dalyvavę varžytynėse. Byloje nėra duomenų, kad Turto varžytynių laimėtojai neturėjo tikslo įsigyti aptariamo Turto, o tik siekė vilkinti vykdymo procesą.

2711.

28CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyta, už kad numatytus piktnaudžiavimo atvejus teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą. Nagrinėjamu atveju teismas paskyrė 6 000 Eur baudą. CPK 95 straipsnyje nėra numatyta galimybė skirti baudą juridinio asmens vadovui. Įstatyme aiškiai nurodoma, jog bauda skiriama dalyvaujančiam byloje asmeniui. Baudos skyrimas vadovui laikytina visiškai pertekline priemone piktnaudžiavimo teise padariniams realizuoti. Skolininko veiksmuose nėra piktnaudžiavimo teise požymių. Nagrinėjamas skundas iš esmės niekaip nevilkino proceso. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas baudą, nevertino aplinkybės, jog skolininko Turtas nėra įprasto pobūdžio statiniai, o komerciniai ir didelės investicinės vertės objektai. Susidaro įspūdis, jog skolininkas išvis neturėtų skųsti antstolio veiksmų ir susitaikyti su bet kokiais iš vykdymo proceso kylančiais padariniais. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad skundas dėl antstolio veiksmų pats savaime nėra neteisėtas veiksmas ar piktnaudžiavimas teise. Nuolatinės antstolio bei UAB „EDS invest“ deklaracijos apie tai, kad skolininkas yra nesąžiningas ir piktnaudžiauja procesu, turėtų būti vertintinos kaip jų bylinėjimosi taktika siekiant sudaryti neigiamą įspūdį apie hipotekos davėją.

2912.

30Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas apeliaciniame procese pateikė naują reikalavimą - panaikinti antstolio D. K. 2020-04-09 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222. Šis pareiškėjo atskirojo skundo reikalavimas yra nenagrinėtinas. Pareiškėjo nurodyti tiek skundo, tiek ir atskirojo skundo argumentai ir teiginiai tėra bendro pobūdžio pasisakymai, kurie nėra pagrįsti jokiais byloje esančiais objektyviais duomenimis. Pareiškėjo skundo dėl antstolio ginčijamo patvarkymo motyvai yra nesusiję su skundo dalyku. Pareiškėjo argumentai yra susiję su anksčiau antstolio D. K. 2020 m. balandžio 9 d. priimtu patvarkymu, kuris yra galiojantis ir nėra ginčijamas byloje, todėl pareiškėjo argumentai dėl kito neginčijamo patvarkymo nepagrįstumo negali būti vertinami sprendžiant ginčijamo 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymo pagrįstumą. Byloje nėra jokių duomenų, kokias konkrečias teisės aktų nuostatas ginčijamu patvarkymu pažeidė antstolis. Pareiškėjo skundu iš esmės buvo veikiama ne pareiškėjo, bet turto pirmųjų varžytynių laimėtojų interesais, nors į bylą nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kad pareiškėjas turi teisinį pagrindą jiems atstovauti. Byloje nėra nei vieno įrodymo, kad varžytynių laimėtojai apskritai turi galimybę susimokėti varžytynių kainą. UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ nurodė, kad dėl 2 iš 4 objektų pasiūlė neprotingai dideles kainas, kas leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad tokios kainos sumokėtos nebus ir atitinkamus pareiškėjo turtus už atitinkamas kainas varžytynių laimėtojai neįsigis. Varžytynes laimėję dalyviai net neketino įsigyti parduodamo turto. Nei vienas iš varžytynių laimėtojų nesumokėjo bent pusės varžytynėse nupirkto turto kainos. Pareiškėjas nepagrįstai ir nesąžiningai remiasi karantino situacija. Varžytynių laimėtojai yra itin susiję su pareiškėju, yra ne kartą pripažinti piktnaudžiavę procesinėmis teisėmis, siekiant išieškojimo kreditoriams vilkinimo, dalyvavę teismo procesuose dėl varžytynių ir jose kainos sumokėjimo. Joks galiojantis teisės aktas nenumato, kad šiuo metu egzistuoja pagrindas stabdyti išieškojimo veiksmus iš turto. Pareiškėjo skundas iš esmės pagrįstas tik niekuo nepagrįstais pareiškėjo samprotavimais.

3113.

32Pareiškėjo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis patvirtina pareiškėjo pateikto skundo akivaizdus nepagrįstumas, taip pat pareiškėjo bandymas apeliacinės instancijos procese išplėsti civilinės bylos dalyką. Bandymai apsunkinti teismo sprendimo vykdymo procesą yra atliekamas tarpusavyje susijusių asmenų. UAB „NT paslaugos“ vadovė yra D. V., kuri yra susijusi su pareiškėju per S. R.. UAB „Primestus“ ir UAB „Idea In“ tarpusavyje yra susijusios įmonės, jų abiejų vadovė yra R. V., kuri įformina sprendimus dėl UAB „Emilė“, kuriai de facto vadovauja S. R., valdymo. UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ dalyvavimą pareiškėjo ir su juo artimai susijusių asmenų turto varžytynėse, galutinai turto neįgyjant, o vėliau inicijuojant teisminius procesus, reikalaujant varžytynių pripažinimo negaliojančiomis, įmokų grąžinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, patvirtina ir gausi teismų praktika. Teismų procesiniais sprendimais ne kartą buvo konstatuotas ir pareiškėjo nesąžiningas bei sistemingas veikimas vykdymo procese siekiant jį vilkinti. Pareiškėjas ir varžytynių dalyviai UAB „Primestus“, UAB „Idea In“ ir UAB „NT paslaugos“ veikia bendrai, nuosekliai ir ilgą laiką įvairiose civilinėse bylose vilkina įvairių pareiškėjo kreditorių skolų išieškojimo procesą. CPK 95 str. numatyta, kad bauda yra skiriama byloje dalyvaujančiam asmeniui, o juo yra laikomas ir atstovas. Ar pareiškėjo vadovas, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, vykdydamas akcininkų nurodymus, ar jis pats nusprendė piktnaudžiauti procesu, nėra teisiškai reikšminga, nes piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis realizavo pareiškėjo vadovas ir to pakanka baudos vadovui skyrimui. Pareiškėjo skunde akcentuojamą aplinkybę dėl didesnės nei CPK 95 str. 1 d. numatytos baudos skyrimo (6 000 Eur vietoj 5 000 Eur), galima paaiškinti kaip klaidą.

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

3514.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

37Dėl naujų įrodymų

3815.

39Kartu atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo pateikė naujus įrodymus – 2020-05-25 prašymą dėl taikos sutarties ir taikos sutarties kopiją; Vilniaus apygardos teismo 2020-06-05 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2816-619/2020 ir 2020-06-08 prašymą dėl taikos sutarties ir taikos sutarties kopiją ir prašo šiuos rašytinius įrodymus prijungti prie bylos. CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Įvertinęs naujų įrodymų pateikimo priežastis bei susipažinęs su naujais įrodymais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog juos pateikdamas suinteresuotas asmuo nepaaiškino kaip jie yra susiję su šios bylos ginčo objektu (skundžiamu antstolio patvarkymu), kuriam pagrįsti būtinybė būtų kilusi apeliacinės instancijos teisme, todėl juos atsisako priimti.

40Dėl byloje nustatytų aplinkybių

4116.

42Byloje nustatyta, kad antstolis D. K. vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 2020-04-15 priėmė skundžiamą Patvarkymą Nr. S-20-174-9401, kuriuo nusprendė parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą : nebaigtą statyti administracinį pastatą, esantį ( - ) (varžytynių Nr. ( - ) pradinė pardavimo kaina - 162 400 Eur) ; nebaigtą statyti administracinį pastatą, esantį ( - ) (varžytynių Nr. ( - ), pradinė pardavimo kaina - 57 280 Eur) ; negyvenamąją patalpą - parduotuvę (patalpos nuo 1-1 iki 1-7), kurios bendras plotas sudaro 153,75 kv. m, esančią ( - ) (varžytynių Nr. ( - ), pradinė pardavimo kaina - 121 600 Eur) ; negyvenamąją patalpą - knygyną (patalpos pažymėtos R1-1, R1-2, R1-3, nuo 1-1 iki 1-7, 1-7A), kurios bendras plotas sudaro 283,70 kv. m, esančią ( - ) (varžytynių Nr. ( - ), pradinė pardavimo kaina - 188 000 Eur) ir nustatė, jog pirmosios pakartotinės varžytynės Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) vyks elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Skundžiamas Patvarkymas buvo priimtas po antstolio 2020-04-09 Patvarkymo, kuriuo antstolis nusprendė pirmąsias varžytynes laikyti neįvykusiomis, kadangi varžytynių laimėtojai nesumokėjo už varžytynėse nupirkto turto kainą bei 2020-04-15 gavus išieškotojo UAB „EDS Invest“ atsisakymą paimti jam perduodamą turtą.

43Dėl atskirojo skundo argumentų

4417.

45Atskirojo skundo objektas yra Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-05-20 nutartis, kuria teismas netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų ir skyrė 6 000 Eur baudą. Atskirajame skunde apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolio 2020-04-15 patvarkymą ir 2020-04-09 patvarkymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo teisės taikymo ir aiškinimo praktikoje šiais klausimais yra nurodęs, jog ieškinio pagrindo ar ieškinio dalyko pakeitimas negalimas apeliacinės instancijos teisme, nes apeliacijos paskirtis – jau išnagrinėtose bylose priimtų teismo sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo kontrolė (CPK 301 straipsnis). Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis), apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-136-313/2018). Šiuo atveju bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme pareiškėjas nereiškė reikalavimo panaikinti antstolio 2020-04-09 patvarkymą, šį reikalavimą iškėlė tik atskirajame skunde, todėl apeliacinės instancijos teismas šio reikalavimo ir su juo susijusių atskirojo skundo argumentų neanalizuoja ir dėl jų atskirai nepasisako.

4618.

47Apeliantas teigia, jog yra pagrindas panaikinti antstolio 2020-04-15 patvarkymą, kuriuo antstolis nusprendė Turtą parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kadangi, jo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad varžytynių dalyviai net ir neketino pirkti Turto iš varžytynių, o tik ketino vilkinti vykdymo procesą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tokią išvadą padarė remdamasis byloje esančia medžiaga: teismas sprendė, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog varžytynių laimėtojai turėjo ketinimą pirkti turtą už tokią aukštą kainą. Šias aplinkybes patvirtina tai, jog varžytynes laimėję dalyviai antstoliui įrodinėjo, jog tai buvo techninė klaida, jog pasiūlyta kaina yra neadekvati ir neatitinkanti realios rinkos vertės, kas rodo, jog jie realiai neketino pirkti Turto už tokią kainą.

4819.

49CPK 716 straipsnyje numatyta, jog varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui. Nurodytą sumą varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis privalo sumokėti: per dešimt dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra trys tūkstančiai eurų ar mažesnė; per trisdešimt dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina viršija tris tūkstančius eurų. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos sumokama ne mažiau kaip pusė varžytynėse nupirkto turto kainos, varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio rašytiniu prašymu, pateiktu ne vėliau kaip iki nurodyto termino pabaigos, antstolis patvarkymu sumokėjimo už varžytynėse nupirktą turtą terminą gali pratęsti. Šis terminas negali būti ilgesnis negu pusė termino, skirto sumokėti visą varžytynėse nupirkto turto kainą. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, jog į antstolio depozitinę sąskaitą būtų įmokėta ne mažiau kaip pusė turto kainos, todėl pagrindo pratęsti terminą antstolis neturėjo.

5020.

51CPK 719 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, jog jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis už varžytynėse pirktą turtą per nustatytą terminą nesumokėjo visos sumos, arba dėl to, kad paaiškėjo, kad varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, turtas išieškotojui perduodamas už tą kainą, už kurią jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiomis varžytynėse. Paskelbęs varžytynes neįvykusiomis, išskyrus CPK 717 straipsnio 2 ir 4 punktuose numatytus atvejus, antstolis pasiūlo išieškotojui paimti neparduotą iš varžytynių turtą ir nustato terminą, per kurį išieškotojas turi raštu antstoliui pranešti apie savo sutikimą paimti turtą. CPK 721 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog jeigu išieškotojas atsisako paimti CPK 719 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia pakartotines varžytynes. Aplinkybė, jog šalyje buvo paskelbtas karantinas pati savaime nesudaro pagrindo antstoliui stabdyti išieškojimo veiksmus ir nustatyti ilgesnį, nei įtvirtinta įstatymuose, terminą kainos sumokėjimui. Šiuo atveju, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, antstolis išieškojimo veiksmus vykdė pagal įstatymų reikalavimus ir pagrįstai 202-04-15 patvarkymu nusprendė Turtą parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių, todėl pagrindo panaikinti skundžiamą antstolio patvarkymą nėra.

5221.

53Apeliantas atskiruoju skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria teismas skyrė pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vadovui R. B. 6 000 Eur piniginę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos skiriant hipotekos kreditoriaus UAB „EDS Invest“ naudai.

5422.

55Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-421/2016). Be to, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013, 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015 ir kt.). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį įtvirtinta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, jog vykdymo procesas užsitęsė dėl pareiškėjo sistemingų veiksmų piktnaudžiaujant procesu, dėl to jai pagrįstai skirta bauda.

5623.

57Apeliantas teigia, jog bauda turi būti skirta juridiniam asmeniui, o ne jos vadovui. Teismas baudas skiria CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 straipsnio 1 dalis). Remiantis CPK 95 straipsnio 2 dalimi, už piktnaudžiavimo atvejus teismas gali paskirti baudą dalyvaujančiam byloje asmeniui. CPK 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ginčo teisena nagrinėjamose bylose, be šalių ir trečiųjų asmenų byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi šių asmenų atstovai. CPK 95 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „byloje dalyvaujantis asmuo“ turi būti aiškinama kaip apimanti fizinį asmenį (juridinio asmens vienasmenį valdymo organą), kuris faktiškai veda kito asmens bylą teisme ir todėl pagal byloje atliekamas funkcijas bei procesinį vaidmenį veikia kaip pastarojo atstovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-915/2016. Teismų praktika. 2016, 45, p. 196-208). Taigi šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai skyrė baudą pareiškėjos vadovui.

5824.

59Apeliantas teigia, jog maksimaliai galima skirti bauda yra 5 000 Eur. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu sutinka. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius, o 2 dalyje – jog teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pareiškėjui skyrė 6 000 Eur baudą, kas viršija įstatyme įtvirtintą maksimalią baudos sumą. Tai sudaro pagrindą pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje, dėl baudos dydžio, sumažinant teismo paskirtą baudą iki maksimalios 5 000 Eur dydžio baudos.

6025.

61Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, tačiau nepagrįstai skyrė didesnę baudą, nei įstatyme įtvirtinta maksimali galima skirti bauda, kas sudaro pagrindą atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje dėl skirtos baudos dydžio, skiriant pareiškėjui 5 000 Eur baudą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

63Pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

64Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartį pakeisti bei jos rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

65„Pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojas UAB „EDS Invest”, skolininkas BUAB „Construction ACE” bei antstolis D. K., atmesti.

66Skirti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vadovui R. B. 5 000,00 Eur piniginę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos skiriant hipotekos kreditoriaus UAB “EDS Invest“ (į. k. 304478449) naudai.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriame... 7. 2.... 8. 2020-04-09 Patvarkymu Nr. S-20-174-8860 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222... 9. 3.... 10. Antstolis D. K. pateikė teismui Patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjo... 11. 4.... 12. Išieškotojas UAB „EDS INVEST“ pateikė teismui atsiliepimą į skundą ir... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 20 d. nutartimi atmetė... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad antstolis D. K. vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222... 18. 7.... 19. Teismas darė išvadą, kad antstolis skundžiamą Patvarkymą priėmė... 20. 8.... 21. Teismų procesiniais sprendimais ne kartą jau yra konstatuotas nesąžiningas... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį... 25. 10.... 26. Nurodė, kad turto varžytynių dalyviai varžytynėse laimėjo Turtą už... 27. 11.... 28. CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyta, už kad numatytus piktnaudžiavimo atvejus... 29. 12.... 30. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 31. 13.... 32. Pareiškėjo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis patvirtina pareiškėjo... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 35. 14.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 37. Dėl naujų įrodymų ... 38. 15.... 39. Kartu atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo pateikė naujus... 40. Dėl byloje nustatytų aplinkybių... 41. 16.... 42. Byloje nustatyta, kad antstolis D. K. vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222... 43. Dėl atskirojo skundo argumentų... 44. 17.... 45. Atskirojo skundo objektas yra Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-05-20... 46. 18.... 47. Apeliantas teigia, jog yra pagrindas panaikinti antstolio 2020-04-15... 48. 19.... 49. CPK 716 straipsnyje numatyta, jog varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į... 50. 20.... 51. CPK 719 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, jog jeigu varžytynės paskelbtos... 52. 21.... 53. Apeliantas atskiruoju skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 54. 22.... 55. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 95... 56. 23.... 57. Apeliantas teigia, jog bauda turi būti skirta juridiniam asmeniui, o ne jos... 58. 24.... 59. Apeliantas teigia, jog maksimaliai galima skirti bauda yra 5 000 Eur.... 60. 25.... 61. Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 63. Pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą... 64. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartį pakeisti bei... 65. „Pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” skundą dėl antstolio... 66. Skirti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vadovui R. B. 5...