Byla 2-273-445/2014
Dėl skolos priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui T. P. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 6775,70 Lt skolos, 4402,84 Lt palūkanų, 11461,76 delspinigių, 5535,75 Lt palūkanų delspinigių, 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas, 12,25 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos (6775,70 Lt) ir 895 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. 2014-03-17 specialiame viešame teismų interneto pranešimų tinklalapyje buvo paskelbtas pranešimas, kuriuo buvo pranešta apie civilinės bylos iškėlimą, bei pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys su priedais atsakovui buvo įteikti. CPK 285 str. 1 d. numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir kita šalis prašė priimti sprendimą už akių. CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Toks ieškovės prašymas yra. Atsiliepimą atsakovas turėjo pateikti vėliausiai 2014-03-31.

6Vadovaujantis CPK 286 str. 1 d. šio sprendimo už akių motyvai yra sutrumpinti.

7Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2007-12-22 AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir T. P. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-150206-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ suteikė atsakovui 8000,00 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas Sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl AB „Swedbank“ Sutartį nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų mokėjimo. Pagal ieškovės pateiktus įrodymus atsakovo skola – 6775,70 Lt. Už laiku neįvykdytą prievolę atsakovui paskaičiuota 4402,84 Lt palūkanų, 11461,76 Lt delspinigių, 5535,75 Lt palūkanų delspinigių, 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Įrodymų, kad ši suma sumokėta, teismui nepateikta.

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.73 str., 6.1 – 6.2 str., 6.192 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Remiantis 2008-06-18 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 08-20-15 pradinė kreditorė AB „Swedbank“ reikalavimo teisę į atsakovo skolą perdavė ieškovei. Ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės priteistina 6775,70 Lt skolos, 4402,84 Lt palūkanų.

9Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovei nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovo prašomų delspinigių 11461,76 Lt ir palūkanų delspinigių 5535,75 Lt suma yra didesnė nei skola ir palūkanos. Teismas laiko, kad ieškovės reikalaujamos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir neprotingos, todėl jos mažintinos, vadovaujantis CK 6.258 str. 3 d. Ieškinyje ieškovė nenurodė, kokius nuostolius ji patyrė ir ar patyrė dėl sutarties netinkamo vykdymo.

10CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 11461,76 Lt delspinigių ir 5535,75 Lt palūkanų delspinigių, kurie pagal ieškovės pridėtą delspinigių ir palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktus priskaičiuoti už ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį. Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės dydį, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, CPK 6.258 str. delspinigiai mažintini, priteisiant 1250,78 Lt delspinigių ir 807,84 Lt palūkanų delspinigių.

11Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti 1643,18 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų (CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad prašomas priteisti išlaidas patyrė, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, kurias sudaro: 1 registruotas pranešimas Lietuvoje, 56 pranešimų Lietuvoje siuntimas, vienpusis spausdinimas, pakavimas, vokai, telefoniniai skambučiai, automatinis skambintuvas, automatinės SMS žinutės, darbuotojo darbo užmokestis, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registro tarnybai. Tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė būtų atlikusi 4 užklausas Nekilnojamojo turto registrui ar 56 užklausas Gyventojų registro tarnybai ir patyrusi atitinkamai 20,00 Lt bei 168,00 Lt išlaidas. Prie ieškinio ieškovė pridėjo du atsakovui siųstus pranešimus – dėl sutarties nuraukimo ir reikalavimo perleidimo (b. l. 29-30), tačiau nepridėjo įrodymų, kokiu laišku: registruotu ar paprastu jie buvo išsiųsti atsakovui ir kad apskritai buvo išsiųsti. Taip pat byloje nėra ir jokių įrodymų apie 84 paprastų ir 1 registruoto pranešimų siuntimą ir jų siuntimo išlaidas, apie siuntimui panaudotus 57 vokus ir jų vertę. Neaišku, kaip ieškovė paskaičiavo spausdinimo, pakavimo, darbuotojo darbo užmokesčio išlaidas. Pastebėtina, kad ieškovės vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovės tiesioginei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Įvertinus šias aplinkybes ieškovės reikalavimas dalyje dėl 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, kad jos turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 895,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 14). Atsižvelgus į tai, kad ieškovės naudai priteistina 6775,70 Lt skolos, 4402,84 Lt palūkanų, 1250,78 Lt delspinigių, 807,84 Lt palūkanų delspinigių, ieškovei iš atsakovo priteistina 397,00 Lt (kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15Priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo T. P., a. k. ( - ), paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, juridinio asmens kodas ( - ), es. Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 7, a. s. Nr. ( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440, naudai 13 237,16 Lt (trylika tūkstančių du šimtus trisdešimt septynis litus 16 ct) skolos, palūkanų, delspinigių ir delspinigių palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 12,25 procentų sutartines palūkanas (pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-150206-GV) nuo pagrindinės skolos (6775,70 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 397,00 Lt (tris šimtus devyniasdešimt septynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas T. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

18Uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai