Byla 2-1132-715/2014
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai S. P., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei V. Š., dalyvaujant ieškovės viešosios įstaigos „Stropuva“ atstovei advokatei E. K., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Aremikas“ atstovui R. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Stropuva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aremikas“ dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4ieškovė viešoji įstaiga „Stropuva“ (toliau – ir VšĮ „Stropuva“) kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydama iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Aremikas“ (toliau – ir UAB „Aremikas“) priteisti 21780,00 Lt skolos, 1575,00 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakove sudarė Sublicencinę sutartį Nr. F10-01 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią suteikė atsakovei neišimtinę teisę gaminti patentuotus gaminius Lietuvos Respublikoje, taip pat siūlyti parduoti ir kitaip realizuoti, platinti, saugoti, sandėliuoti, pristatyti, reklamuoti patentuotus gaminius Lietuvos Respublikoje bei užsienio šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją, o atsakovė įsipareigojo naudotis šia teise Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bei mokėti 6000 Lt plius PVM sublicencinį mokestį už sutartyje nurodytų teisių suteikimą, nepriklausomai nuo atsakovės pagamintų bei realizuotų patentuotų gaminių apimties, tuo pagrindu ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė 2013 m. gruodžio 4 d., 2014 m. sausio 6 d., 2014 m. vasario 3 d. išrašytų PVM sąskaitų neapmokėjo.

52014 m. kovo 12 d. Mažeikių rajono apylinkės teismui priėmus preliminarų teismo sprendimą ir patenkinus ieškovės reikalavimus, 2014 m. balandžio 9 d. teisme gauti atsakovės prieštaravimai, kurie 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi priimti.

6Atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad nesutinka su teismo priimtu preliminariu sprendimu, kadangi ieškovės reikalavimas priteisti skolą grindžiamas vien sąskaitomis faktūromis išrašytomis pagal 2011 m. rugpjūčio 9 d. sublicencinę sutartį, kurios nepatvirtina, jog ieškovė suteikė UAB „Aremikas“ paslaugas pagal Sutartį. Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo suteikti UAB „Aremikas“ neišimtinę teisę gaminti patentuotus gaminius, taip pat siūlyti parduoti, parduoti patentuotus gaminius, t. y. šildymo katilus, kuriuose yra įdiegtas išradimas pagal Lietuvos Respublikos patentą Nr. 4998 „Kieto kuro deginimo būdas ir šildymo katilas, kuriame šis būdas įgyvendinama“, o UAB „Aremikas“ mokėti už tai ieškovei sublicencinį mokestį, tačiau ieškovė šių paslaugų nesuteikė. 2013 m. birželio 21 d. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos nustatė, kad atsakovės kieto kuro katilai, gaminami pagal aptariamą išradimą, neatitinka teisės aktų reikalavimų. Paaiškėjus, kad licencijuojamas išradimas yra nepritaikomas pagal galiojančius teisės aktus ir už jo pateikimą tiek Lietuvoje, tiek visos Europos Sąjungos rinkai yra taikomos sankcijos, o UAB „Aremikas“ faktiškai nebegali toliau įgyvendinti jam suteiktų teisių, sustabdė sublicencinio mokesčio mokėjimą iki kol ieškovė pradės UAB „Aremikas“ teikti realias, vertę turinčias paslaugas. Nesutiko su preliminariu sprendimu priteistu netesybų dydžiu, kadangi paskaičiuota 15 Lt delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną laikytinos akivaizdžiai per didelėmis netesybos, kadangi pagrindinės prašomos priteisti skolos dydis yra 21780,00 Lt, todėl atsakovės paskaičiuotas 1575,00 Lt netesybų dydis neproporcingas prašomai priteisti pagrindinei skolai, be to UAB „Aremikas“ piniginės prievolės įvykdymą sustabdė kol ieškovė išspręs klausimą dėl katilo atitikties teisės aktams, todėl nėra pagrindo priteisti netesybų.

7Ieškovė atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad su pateiktais prieštaravimais nesutinka. Nurodė, kad pagal Sublicencinės sutarties 1.4 punktą sublicencinis mokestis – tai Sublicencinėje sutartyje nurodyti mokėjimai VšĮ „Stropuva“ už Sutarties 2.1 punkte nurodytų teisių suteikimą, nepriklausomai nuo atsakovės pagamintų bei realizuotų patentuotų gaminių apimties. Sublicencinės sutarties 5.1.3 p. šalių sulygto dydžio sublicencinį mokestį – 6.000 Lt plius PVM atsakovė įsipareigojo mokėti už kiekvieną praėjusį mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 21 dienos (Sublicencinės sutarties 5.2 p.). PVM sąskaitas faktūras Nr. 0251 (už 2013 m. lapkričio mėn.), Nr. 0255 (už 2013 m. gruodžio mėn.) ir Nr. 0256 (už 2014 m. sausio mėn.) išdavė atsakovei Sublicencinės sutarties 1.4 p., 5.1.3 p., 5.2 p. pagrindu, tačiau atsakovė šių PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo. Ataskaitos apie pagamintus ir parduotus šildymo katilus už 2013 m. birželio – 2013 m. spalio mėn., 2013 m. gruodžio – 2014 m. vasario mėn. patvirtina faktą, kad atsakovė realiai naudojosi Sutartimi jai suteiktomis teisėmis tiek iki 2013 m. spalio mėn., t. y. laikotarpį, už kurį atsakovė sumokėjo sublicencinį mokestį, tiek ir po 2013 m. spalio mėn., t. y. laikotarpį, po kurio nepagrįstai sustabdė sublicencinio mokesčio nemokėjo, todėl pažeidė Sutarties sąlygas. VšĮ „Stropuva“ Sutartimi leido atsakovei gaminti gaminius naudojant įregistruoto išradimo apibrėžtį, bei tokius gaminius platinti, tačiau nesuteikė jokių garantijų ir neprisiėmė jokių įsipareigojimų dėl atsakovės gaminamų šildymo katilų atitikimo kokiems nors kokybės, saugumo ir kitiems nuolat besikeičiantiems reikalavimams, o atsakovė įsipareigojo suteikti patentuoto gaminio pirkėjui garantinio aptarnavimo laikotarpį, išduodant atitinkamus tinkamai įformintus dokumentus (3.5.2 p.), laiku ir savo lėšomis atlikti garantinį patentuotų gaminių aptarnavimą (3.5.3 p.), patentuotus gaminius gaminti kokybiškai (3.5.6 p.), nagrinėti visas klientų pretenzijas dėl nekokybiškų gaminių ir atlyginti jiems visus su tuo susijusius nuostolius (3.5.8 p.), todėl atsakovė yra pilnai atsakinga už gaminamų ir platinamų patentuotų gaminių kokybę, įskaitant pareigą parengti ir/arba gauti nustatytas deklaracijas, sertifikatus ir/arba kitus dokumentus. Sutartyje nurodytas išradimas (patento Nr. 4998) atitinka visus Patentų įstatyme nustatytus patentabilumo (įskaitant pramoninio pritaikomumo) reikalavimus, ką patvirtina Valstybiniame patentų biure įregistruotas galiojantis patentas Nr. 4998. Atsakovės neturėjo jokio teisėto pagrindo stabdyti Sublicencine sutartimi prisiimtų mokėjimo prievolių vykdymą, kadangi VšĮ „Stropuva“ įvykdė esminę Sutarties sąlygą, t. y. suteikė atsakovei teisę naudoti išradimą gaminių gamyboje ir juos platini. Patentas Nr. 4998 yra tinkamai įregistruotas ir atsakovė nuo 2004 m. gamino, platino šildymo katilus ir gavo ekonominę naudą, todėl minėtas patentas nelaikytinas nepatentabiliu. Preliminariu sprendimu priteista delspinigių suma – 1575,00 Lt sudaro vos 7,2 procento nuo tuo pačiu sprendimu iš atsakovės priteistos skolos – 21780,00 Lt, todėl atitinka netesybų dydį ir yra pagrįsta.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė ieškinyje ir atsiliepime į prieštaravimus nurodytais motyvais, prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su ieškiniu ir ieškovės atstovės išsakytais argumentais nesutiko prieštaravimuose nurodytais motyvais, prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

10Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.

11Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovei Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras išdavė patentą Nr. 4998 „Kietojo kuro deginimo būdas ir šildymo katilas, kuriame šis būdas įgyvendintas“. Ieškovė ir atsakovė 2011 m. rugpjūčio 9 d. sudarė Sublicencinę sutartį Nr. F10-01 (toliau – Sutartis), kuria ieškovė (sublicenciaras) suteikė atsakovei (sublicenciatui) neišimtinę teisę gaminti patentuotus gaminius Lietuvos Respublikoje, taip pat siūlyti parduoti, parduoti ir kitaip realizuoti, platinti, saugoti, sandėliuoti, pristatyti, reklamuoti patentuotus gaminius Lietuvos Respublikoje bei užsienio šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją, o atsakovė įsipareigojo naudotis šia teise Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bei mokėti sublicencinį mokestį (Sutarties 2.1 p.), kuris mokamas už Sutarties 2.1 punkte nurodytų teisių suteikimą, nepriklausomai nuo pagamintų ir realizuotų patentuotų gaminių apimties (Sutarties 1.4. p.). Sutarties 5.1.3. punktu nustatė, jog atsakovė 6000 Lt plius PVM periodinį sublicencinį mokestį mokės kiekvieną mėnesį nuo 2011 m. rugsėjo 1 d, o Sutarties 5.2 punktu sutarė, kad nurodytą sublicencinį mokestį atsakovė mokės už kiekvieną praėjusį mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 21 dienos. Ieškovė suteikė atsakovei Sutarties 2.1. punkte nurodytą teisę į išradimą, pagal Lietuvos Respublikos patentą Nr. 4998 – „Kieto kuro diegimo būdas ir šildymo katilas, kuriame šis būdas įgyvendintas“, ir Sutarties 1.4., 5.1.3., 5.2. punktų pagrindu atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras. Tačiau atsakovė išrašytų 2013-12-04 PVM sąskaitos faktūros Serija STROS Nr. 0251 už 2013 m. lapkričio mėn. – 7260,00 Lt (su PVM) sumai, 2014-01-06 PVM sąskaitos faktūros Serija STROS Nr. 0255 už 2013 m. gruodžio mėn. – 7260,00 Lt (su PVM) sumai ir 2014-02-03 PVM sąskaitos faktūros Serija STROS Nr. 0256 už 2014 m. sausio mėn. – 7260,00 Lt (su PVM) sumai, Sutartyje nustatytu terminu neapmokėjo, todėl ieškovė kreipėsi į atsakovę 2014 m. sausio 6 d. su pretenzija dėl įsiskolinimo padengimo ir pareikalavo iki 2014 m. sausio 17 d. sumokėti pretenzijoje nurodytą skolą. Atsakovė 2014 m. sausio 17 d. raštu su ieškovės pretenzija nesutiko ir skolos nesumokėjo. Ieškovė pakartotinai 2014 m. sausio 21 d. kreipėsi į atsakovę dėl įsiskolinimo padengimo ir pareikalavo iki 2014 m. sausio 24 d. sumokėti pretenzijoje nurodytą skolą. Valstybinė ne maisto produkcijos inspekcija prie Ūkio ministerijos 2013-06-21 surašė UAB „Aremikas“ administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1AAU-59 pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 189 straipsnio 1 dalį už tai, kad atsakovės gaminamas gaminys kieto kuro katilas „Žvakė“, modelis N 20 kw pažeidžia teisės aktų reikalavimus – Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. D1-628, 2 punktą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 4 dalį ir Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-04-17 įsakymu Nr. D1-217 10 punktą. Atsakovė 2014 m. sausio 30 d. raštu su ieškovės pakartotina pretenzija nesutiko ir skolos nesumokėjo, ir nurodė vieną iš motyvų 2014 m. sausio 21 d. Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymo laboratorijos rašte „Dėl kietojo kuro katilo Žvakė bandymų ir atitikties įvertinimui“ atsakymą į UAB „Aremikas“ direktoriaus raštą Nr. 2-014-(05), kad UAB „Aremikas“ gaminys „Žvakė“, neatitinka standarto LST EN 303-5:2012, t. y. gaminamo katilo „Žvakė“ bandymas ir atitikties įvertinimas yra negalimas. UAB „Aremikas“ 2013 m. liepos 3 d. ataskaitoje Nr. 2-126-(05) nurodyta, kad 2013 m. birželio mėnesį atsakovė pagamino 9 katilus, realizavo 14; 2013 m. spalio 30 d. ataskaitoje Nr. 2-192-(05) nurodyta, kad 2013 m. liepos mėnesį pagamino 16 katilų, realizavo 15, 2013 m. rugpjūtį pagamino 56 katilus, realizavo 63, 2013 m. rugsėjo mėnesį pagamino 30 katilų, realizavo 27; 2013 m. lapkričio 6 d. ataskaitoje Nr. 2-194-(05) nurodyta, kad 2013 m. spalio mėnesį pagamino 46 katilų, realizavo 73; 2014 m. sausio 3 d. ataskaitoje Nr. 2-001-(05) nurodyta, kad 2013 m. gruodžio mėnesį pagamino 17 katilų, realizavo 16; 2014 m. vasario 3 d. ataskaitoje Nr. 2-025-(05) nurodyta, kad 2014 m. sausio mėnesį pagamino 13 katilų, realizavo 9; 2014 m. kovo 5 d. ataskaitoje Nr. 2-044-(05) nurodyta, kad 2014 m. vasario mėnesį pagamino 12 katilų, realizavo 6. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktose deklaracijose Nr. 13LTSG4000EK00DC54 ir Nr. 13LTSG4000EK015EE0 nurodyta, kad UAB „Aremikas“ 2013 m. rugpjūčio 9 d. ir 2013 m. spalio 29 d. vykdė eksporto procedūras į Rusijos Federaciją prekei – kieto kuro katilas „Candle“. Ieškovei kreipiantis ieškiniu į teismą, atsakovės įsiskolinimas ieškovei sudarė 21780,00 Lt skolos.

12Dėl reikalavimo sumokėti skolą pagrįstumo

13Atsakovė nesutinka, kad ieškovė tinkamai įvykdė Sutartį, kadangi nesuteikė realios, vertę turinčios teisės – neišimtinę teisę gaminti patentuotus gaminius, taip pat siūlyti parduoti ir kitaip realizuoti, platinti, saugoti, sandėliuoti, pristatyti, reklamuoti, todėl ji nepagrįstai išrašė PVM sąskaitas faktūras dėl mokėtino sublicencinio mokesčio, be to ieškovės išradimas yra nepatentabilus ir ji yra atsakinga už sublicencijuojamo patento pramoninį pritaikomumą.

14Nagrinėjimu bylos atveju tarp šalių yra susiklostę teisiniai santykiai pagal sudarytą Sublicencinę sutartį dėl teisės pagal išradimą – Lietuvos Respublikos patentą Nr. 4998 „Kieto kuro deginimo būdas ir šildymo katilas, kuriame šis būdas įgyvendinamas“, gaminti, realizuoti patentuotą gaminį, kuriame įdiegtas šis išradimas. Todėl šiems teisiniams santykiams taikytinos Lietuvos Respublikos patentų įstatymo nuostatos (toliau – Patentų įstatymas). Pagal Patentų įstatymo 45 straipsnio 1 dalį pareiškėjas arba patento savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui išimtinę ar neišimtinę patento licenciją naudoti išradimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje. Patentų įstatymo 45 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1-6 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos patento sublicencinei sutarčiai. Patento sublicencija – licenciato leidimas kitam asmeniui naudoti išradimą, kuris yra paskelbtos patento paraiškos arba išduoto patento objektas, sublicencinėje sutartyje nurodytomis sąlygomis (Patentų įstatymo 2 str. 17 d.). Taigi, pagal Sublicencinę sutartį, sudarytą vadovaujantis Patentų įstatymu, ieškovė suteikė atsakovei neišimtinę teisę naudoti įregistruotą išradimą (patento Nr. 4998) Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

15Pagal Sutarties 1.4. punktą sublicencinis mokestis, tai sutartyje nurodyti mokėjimai sublicenciarui (ieškovei) už Sutarties 2.1. punkte nurodytų teisių suteikimą, nepriklausomai atsakovės nuo pagamintų bei realizuotų patentuotų gaminių apimties. Sutarties 5.1.3. punkte šalių sulygto dydžio sublicencinį mokestį – 6.000 Lt plius PVM, atsakovė įsipareigojo mokėti už kiekvieną praėjusį mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 21 dienos (Sutarties 5.2. punktas).

16Iš UAB „Aremikas“ 2014 m. sausio 3 d. ataskaitos Nr. 2-001-(05) matyti, kad 2013 m. gruodžio mėnesį atsakovė pagamino 17 katilų, realizavo 16; iš 2014 m. vasario 3 d. ataskaitos Nr. 2-025-(05) matyti, kad 2014 m. sausio mėnesį pagamino 13 katilų, realizavo 9; iš 2014 m. kovo 5 d. ataskaitos Nr. 2-044-(05) matyti, kad 2014 m. vasario mėnesį pagamino 12 katilų, realizavo 6. Akivaizdu, kad atsakovė 2013 m. gruodžio – 2014 m. vasario mėnesiais realiai naudojosi Sutartimi jai suteiktomis teisėmis. Taip pat iš minėtų ataskaitų matyti, kad 2013 m. gruodžio – 2014 m. vasarį atsakovė pagamino daugiau sublincencijuojamos produkcijos, nei ji jos realizavo, be to minėtu laikotarpiu mažėjo gamybos apimtys. Pažymėtina, kad šalys Sutarties 1.4. punktu sutarė, kad atsakovė sublicencinį mokestį ieškovei už Sutarties 2.1. punkte nurodytų teisių suteikimą mokės nepriklausomai nuo atsakovės nuo pagamintų bei realizuotų patentuotų gaminių apimties, todėl darytina išvada, kad atsakovė naudojosi jai Sutartimi suteiktomis teisėmis, gamino sublincencijuojamą produkciją ir ją realizavo, todėl turėjo pareigą apmokėti ieškovės išrašytas 2013 m. gruodžio 4 d., 2014 m. sausio 6 d., 2014 m. vasario 3 d. PVM sąskaitas faktūras.

17Atsakovė tiek prieštaravimuose, tie bylos nagrinėjimo metu nesutikimą su ieškovės reikalavimais grindė ieškovės išradimo nepatentabilumu dėl jo pramoninio nepritaikomumo ir kaip įrodymą pateikė Valstybinė ne maisto produkcijos inspekcija prie Ūkio ministerijos 2013-06-21 surašytą UAB „Aremikas“ vadovui administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1AAU-59 pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 189 straipsnio 1 dalį už tai, kad atsakovės gaminamas gaminys kieto kuro katilas „Žvakė“, modelis N 20 kw pažeidžia teisės aktų reikalavimus – Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. D1-628, 2 punktą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 4 dalį bei Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-04-17 įsakymu Nr. D1-217 10 punktą, ir 2014 m. sausio 21 d. Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymo laboratorijos raštą „Dėl kietojo kuro katilo Žvakė bandymų ir atitikties įvertinimui“, kuriame nurodyta, kad UAB „Aremikas“ gaminys „Žvakė“, neatitinka standarto LST EN 303-5:2012, t. y. gaminamo katilo „Žvakė“ bandymas ir atitikties įvertinimas yra negalimas.

18Patentų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kokios technikos srities išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, atitinka išradimo lygį ir turi pramoninį pritaikomumą. Šio įstatymo 8 straipsnyje nurodyta, kad Pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugoje ar kituose srityse.

19Iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduoto patento aprašymo matyti, kad atsakovės gaminami šildymo katilai bei kiti gaminiai, kuriuose įdiegtas išradimas „Kietojo kuro deginimo būdas ir šildymo katilas, kuriame šis būdas įgyvendintas“ yra patentuotas ir patentui suteiktas numeris 4998. Patentų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas pagal suinteresuotų asmenų ieškinį gali pripažinti patentą visiškai arba iš dalies negaliojančiu, jeigu išradimas pagal šio įstatymo 4-8 straipsnius yra nepantentabilus.

20Atsakovė nepasinaudojo teise kreiptis į teismą ieškiniu dėl patento pripažinimo negaliojančiu kaip neatitinkančio patentabilumo reikalavimų numatytų Patentų įstatymo 4-8 straipsniuose, todėl laikytina, kad sprendimo priėmimo metu ieškovės Sutartyje nurodytas išradimas yra patentabilus ir atsakovė juo realiai naudojosi po minėto administracinio teisės pažeidimo protokolo jos vadovui surašymo, t. y. 2013 m. birželio – sausio mėnesiais bei gavo ekonominės naudos.

21Dėl prievolės įvykdymo sustabdymo

22Atsakovė prieštaravimuose ir bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ji pagrįstai pasinaudojo teise sustabdyti mokėjimo prievolių vykdymą pagal Sutartį iki kol ieškovė pradės jai teikti realias, vertę turinčias paslaugas.

23Be kitų civilinių teisių gynimo būdų, civilinės teisės normos suteikia galimybę asmeniui tam tikrais atvejais panaudoti veiksmus savo teisei priverstinai įgyvendinti – savigyną. CK 1.139 straipsnyje nustatyta, kad ginant savo civilines teises savigyną leidžiama naudoti tik CK nustatytais atvejais, be to, savigynos būdai ir priemonės turi atitikti teisės pažeidimo pobūdį ir kiekvienu konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų, o naudojant savigyną, būtina laikytis įstatymų reikalavimų. Sprendžiant klausimą dėl sutarties šalies teisės sustabdyti savo prievolės vykdymą, kai savo priešpriešinės prievolės neįvykdo (netinkamai įvykdo) kita sutarties šalis, taikytinos atitinkamos 6.46, 6.58 ir 6.207 straipsnių nuostatos. Vienas iš savigynos būdų – prievolės vykdymo sustabdymas. Pagal CK 6.46 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą. Kita vertus, skolininkas neturi teisės sustabdyti prievolės vykdymo, kai kreditorius savo pareigos negali įvykdyti dėl paties skolininko kaltės, taip pat kai kreditorius savo pareigos negali įvykdyti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (CK 6.46 straipsnio 3 dalis). CK 6.58 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jo neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius. Pagal CK 6.58 straipsnio 2 dalį prievolės šalis neturi teisės sustabdyti prievolės vykdymą, jeigu kita prievolės šalis: 1) pateikė adekvatų savo prievolės įvykdymo užtikrinimą ir tai nepagrįstai neužvilkins prievolės įvykdymo; 2) negali savo pareigos įvykdyti ne dėl nuo jos priklausančių aplinkybių; 3) negali pareigos įvykdyti dėl priešingos šalies kaltės. Pagal CK 6.58 straipsnio 3 dalį, jeigu sutartinę prievolę viena jos šalis įvykdė nevisiškai, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba atsisakyti ją įvykdyti tiek, kiek prievolės neįvykdė šalis, privalėjusi ją įvykdyti pirma. CK 6.207 straipsnyje nustatyta: jeigu šalys turi įvykdyti sutartį tuo pačiu metu, tai bet kuri iš jų turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą tol, kol kita šalis nepradės jos vykdyti (1 dalis); kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai turinti sutartį įvykdyti vėliau šalis gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių (2 dalis); šalys šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta teise privalo naudotis protingai ir sąžiningai (3 dalis).

24Kasacinis teismas vienoje iš nutarčių yra nurodęs, kad tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių neįvykdo (netinkamai įvykdo) savo sutartinės prievolės, kitos šalies prievolės vykdymo sustabdymo, kaip savigynos formos, teisėto panaudojimo sąlygos yra tokios: 1) sutarties šalių prievolės turi būti priešpriešinės; 2) prievolės turi būti vykdomos vienu metu arba viena po kitos; 3) prievolės neįvykdo (netinkamai įvykdo) bet kuri šalis, kai prievolės vykdomos vienu metu, arba pirmiau prievolę turinti įvykdyti šalis, kai prievolės vykdomos viena po kitos; 4) dėl prievolės neįvykdymo nėra kitos šalies kaltės, taip pat nėra kitų nuo prievolės neįvykdžiusios šalies nepriklausančių aplinkybių; 5) prievolės neįvykdžiusi šalis nepateikė adekvataus savo prievolės įvykdymo užtikrinimo; 6) prievolės vykdymo sustabdymas, kaip savigynos forma, panaudotas protingai ir sąžiningai, neperžengiant savigynos ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2009).

25Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties 2.1. punktu šalys sutarė dėl esminės sąlygos, kad ieškovė suteikia atsakovei neišimtinę teisę gaminti patentuotus gaminius Lietuvos Respublikoje, taip pat siūlyti parduoti, parduoti ir kitaip realizuoti, platinti, saugoti, sandėliuoti, pristatyti, reklamuoti patentuotus gaminius Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją. Byloje esantys rašytinai įrodymai patvirtina, kad ieškovė įvykdė šią esminę Sutarties sąlygą ir suteikė atsakovei teisę naudoti išradimą gaminat patentuotus gaminius ir juos platinti Sutartyje nustatytomis sąlygomis, o atsakovė šia teise naudojosi, gamino gaminius ir juos realizavo. Taip pat pagal Sutarties 1.4. punktą atsakovė nepriklausomai nuo pagamintų ir realizuotų patentuotų gaminių apimties įsipareigojo ieškovei mokėti sublicencinį mokestį už Sutarties 2.1. punkte nurodytą teisių suteikimą. Atsakovė prieštaravimuose rėmėsi Valstybinės ne maisto produkcijos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2013-06-21 surašytu UAB „Aremikas“ vadovui administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 1AAU-59, kuriuo nustatyta, kad UAB „Aremikas“ vadovas R. J. pateikė į rinką gaminį – kieto kuro katilą „Žvakė“, modelis 35 kw, kuri neatitiko teisės aktų reikalavimų ir 2014 m. sausio 21 d. Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymo laboratorijos raštą „Dėl kietojo kuro katilo Žvakė bandymų ir atitikties įvertinimui“.

26Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.). Kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CPK 6.158 str. 1 d.).

27Pažymėtina, kad pretenzijas atsakovė ieškovei ėmė reikšti tik Valstybinei ne maisto produkcijos inspekcijai prie Ūkio ministerijos UAB „Aremikas“ vadovui surašius administracinį teisės pažeidimo protokolą, nežiūrinti, kad iki minėto administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo atsakovė neinformavo ieškovės, kad jos gaminamas patentuotas gaminys, panaudojant išradimą, neatitinka teisinio reglamentavimo ir nepateikė raštiško prašymo sustabdyti Sutarties vykdymo dėl minėtų priežasčių. Pastebėtina, kad būtent atsakovė turi teisę gaminti patentuotus gaminius pagal savo paties brėžinius (Sutarties 3.3. punktas), taip pat pareigą patentuotus gaminius gaminti kokybiškai, priimti ir nagrinėti klientų pretenzijas dėl nekokybiškų patentuotų gaminių ir atlyginti su tuo susijusius nuostolius bei apsaugoti ieškovę nuo tokių pretenzijų (Sutarties 3.5.6., 3.5.8. punktai), todėl ji kaip verslo subjektas, užsiimanti šildymo katilų, kuriame įdiegtas išradimas, gamyba ir platinimu ne vienerius metus (šalys dar 2008 m. gegužės 13 d. buvo sudariusios Sublicencinę sutartį), būdama sąžininga, atidi ir rūpestinga, atsižvelgdama į Sutartimi prisiimtų pareigų apimtų, turėjo sekti ir domėtis teisiniu gaminamos produkcijos reglamentavimu bei priraikyti prie atitinkamų standartų gamybos procesą. Sutarties 4.1.3. punkte numatyta ieškovei pareiga Sutarties galiojimo laikotarpiu palaikyti išradimo patento galiojimą Lietuvoje, 4.3.2. punkte – esant poreikiui konsultuoti atsakovę dėl patentuotų gaminių gamybos, garantinio aptarnavimo, trūkumų šalinimo ir kiti. Atsakovė nepateikė į bylą įrodymų, kad ieškovės išradimas būtų pripažintas nepatentabiliu, todėl jos argumentai, kad ieškovė netinkamai įgyvendino Sutarties sąlygas, neužtikrino realią, vertę sukuriančių teisių atsakovei suteikimą, t. y. netinkami įvykdė priešpriešinę prievolę, kurią ji turėjo įvykdyti pirmiau už atsakovę, yra nepagrįsti jokiais rašytinais įrodymais.

28Kasacinis teismas yra nurodęs, kad prievolių vykdymo sustabdymas nėra abstraktaus taikymo teisių gynimo būdas – jis yra laikina priemonė, taikytina tikintis konkretaus kreditoriui naudingo ir teisėto elgesio iš skolininko, bet ne būdas galutinai išvengti prievolių vykdymo. Prievolės vykdymo sustabdymas negali būti laikomas prievolių pabaigos pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2010).

29Atsakovė prieštaravimuose pabrėžė, kad ieškovės licencijuojamas išradimas yra nepritaikomas pagal galiojančius teisės aktus ir bylos nagrinėjimo metu pasiūlė ieškovei inicijuoti teisinio reglamentavimo keitimą. Tačiau teismas pažymi, kad nei Sutartis, nei teisės aktai nenumato kreditoriui pareigos inicijuoti teisės aktų keitimo šalims palankia linkme, todėl atsakovė manydama, kad Sutartyje nurodytas išradimas neturi pramoniniu pritaikomumo, galėjo pradėti procesą dėl jo pripažinimo nepatentabiliu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes laikytina, kad atsakovė nepagrįstai sustabdė prievolė mokėjimą pagal 2013 m. gruodžio – 2014 m. vasario mėnesiais išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir pažeidė CK 6.58 straipsnio 7 dalyje ir 6.207 straipsnio 3 dalyje nustatytą įpareigojimą sąžiningai ir protingai naudotis teise sustabdyti prievolės įvykdymą.

30Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Atsakovė laiku neapmokėjo jai išrašytų PVM sąskaitų faktūrų – 2013-12-04 Serija STROS Nr. 0251, 2014-01-06 Serija STROS Nr. 0255 ir 2014-02-03 Serija STROS Nr. 0256, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 21780,00 Lt skolos yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

31Dėl sutartinių netesybų mažinimo

32Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė atsakomybė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 3 d.).

33Sutarties 9.1. punkte šalys sutarė, kad vienai iš šalių pažeidus bet kurį Sutarties punkto reikalavimą, kita šalis turi teisę nustatyti iki 30 dienų terminą pažeidimui pašalinti ir skaičiuoti (įskaitant nustatytą pažeidimo pašalinimo terminą) delspinigius, kurių dydis už kiekvieną dieną gali būti iki 3 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos.

34Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2012, Nr.152-7772) nustatyta nuo 2013 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga – 1000 Lt. Ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės delspinigius, nustatant jų dydį – 1,5 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, t. y. 15 Lt (1000 Lt x 1,5 proc.) už kiekvieną uždelstą dieną.

35Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

36Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba – jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, kad visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais. Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Taigi teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-24 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

37Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė su ieškove iki šiol nėra net iš dalies atsiskaičiusi pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras, naudojosi ieškovės suteikta teise gaminti ir platinti patentuotą gaminį bei gavo iš to naudos, tačiau reiškė ieškovei pretenzijas dėl išrašytų 2013-12-04, 2014-01-06, 2014-02-03 PVM sąskaitų faktūrų ir sustabdė sublicencinio mokesčio mokėjimą, į tai, kad abi šalys yra verslininkai, todėl turėjo lygias galimybes įvertinti netesybų dydį ir dėl jų derėtis, darytina išvada, kad nėra pagrindo mažinti priteistinų netesybų (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

38Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina iki ieškinio surašymo dienos – 2014 m. vasario 26 d. – 1575,00 Lt delspinigių, t. y. už laiku nepamokėtą 2013-12-04 PVM sąskaitą faktūrą Serija STROS Nr. 0251 – 990,00 Lt delspinigių, skaičiuojant nuo 2013-12-22 iki 2014-02-26, už 66 dienas; už 2014-01-06 PVM sąskaitą faktūrą Serija STROS Nr. 0255 – 525,00 Lt delspinigių, skaičiuojant nuo 2014-01-22 iki 2014-02-26, už 35 dienas; už 2014-02-03 PVM sąskaitą faktūrą Serija STROS Nr. 0256 – 60,00 Lt delspinigių, skaičiuojant nuo 2014-02-21 iki 2014-02-26, už 4 dienas.

39Dėl procesinių palūkanų

40Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitaip. Todėl atsakovė privalo ieškovei mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. kovo 3 d. – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

41Esant byloje pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė naudojosi jai ieškovės suteikta neišimtine teise gaminti patentuotus gaminius Lietuvos Respublikoje, taip pat siūlyti parduoti ir kitaip realizuoti, platinti, saugoti, sandėliuoti, pristatyti, reklamuoti patentuotus gaminius Lietuvos Respublikoje bei užsienio šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją, ir laiku neapmokėjo 2013-12-04 PVM sąskaitos faktūros Serija STROS Nr. 0251, 2014-01-06 PVM sąskaitos faktūros Serija STROS Nr. 0255 bei 2014-02-03 PVM sąskaitos faktūros Serija STROS Nr. 0256, todėl ieškovei atsirado teisė reikalauti iš atsakovės sumokėti įsiskolinimą, 2014 m. kovo 12 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys buvo patenkintas, paliktinas nepakeistas CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Dokumentiniame procese atsakovei pareiškus prieštaravimus, teismas galutiniu sprendimu išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą (CPK 430 str. 7 d.). Ieškovės atstovė nepateikė teismui prašymo papildomai priteisti bylinėjimosi išlaidas, todėl palikus preliminarų sprendimą nepakeistą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas nesikeičia.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262-263, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

452014 m. kovo 12 d. preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą.

46Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai S.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. ieškovė viešoji įstaiga „Stropuva“ (toliau – ir VšĮ „Stropuva“)... 5. 2014 m. kovo 12 d. Mažeikių rajono apylinkės teismui priėmus preliminarų... 6. Atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad nesutinka su teismo priimtu... 7. Ieškovė atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad su pateiktais... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė ieškinyje ir... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su ieškiniu ir ieškovės atstovės... 10. Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.... 11. Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 12. Dėl reikalavimo sumokėti skolą pagrįstumo ... 13. Atsakovė nesutinka, kad ieškovė tinkamai įvykdė Sutartį, kadangi... 14. Nagrinėjimu bylos atveju tarp šalių yra susiklostę teisiniai santykiai... 15. Pagal Sutarties 1.4. punktą sublicencinis mokestis, tai sutartyje nurodyti... 16. Iš UAB „Aremikas“ 2014 m. sausio 3 d. ataskaitos Nr. 2-001-(05) matyti,... 17. Atsakovė tiek prieštaravimuose, tie bylos nagrinėjimo metu nesutikimą su... 18. Patentų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kokios technikos... 19. Iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduoto patento aprašymo... 20. Atsakovė nepasinaudojo teise kreiptis į teismą ieškiniu dėl patento... 21. Dėl prievolės įvykdymo sustabdymo... 22. Atsakovė prieštaravimuose ir bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ji... 23. Be kitų civilinių teisių gynimo būdų, civilinės teisės normos suteikia... 24. Kasacinis teismas vienoje iš nutarčių yra nurodęs, kad tais atvejais, kai... 25. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 26. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200... 27. Pažymėtina, kad pretenzijas atsakovė ieškovei ėmė reikšti tik... 28. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad prievolių vykdymo sustabdymas nėra... 29. Atsakovė prieštaravimuose pabrėžė, kad ieškovės licencijuojamas... 30. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 31. Dėl sutartinių netesybų mažinimo... 32. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė... 33. Sutarties 9.1. punkte šalys sutarė, kad vienai iš šalių pažeidus bet... 34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo... 35. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra... 36. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 37. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė su ieškove iki šiol nėra net iš dalies... 38. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina iki ieškinio surašymo dienos –... 39. Dėl procesinių palūkanų... 40. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 41. Esant byloje pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė naudojosi... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Dokumentiniame procese atsakovei pareiškus prieštaravimus, teismas galutiniu... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262-263, 428... 45. 2014 m. kovo 12 d. preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą.... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti...