Byla 1-18-786/2018
Dėl šių pažeidimų iš dalies negalima nustatyti UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklos, turto ir įsipareigojimų dydžio

1Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Miečiui, kaltinamosios gynėjui advokatui Arnoldui Šukaičiui, nukentėjusiajam A. U., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. T., gim. ( - ) Panevėžyje, a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyv. ( - ), turinti spec. vidurinį išsilavinimą, ištekėjusi, dirbanti, neteista, kaltinama pagal LR BK 182 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Kaltinamoji R. T., siekdama apgaule įgyti svetimą turtą ir išvengti turtinės prievolės, būdama UAB "( - )" direktore ir žinodama, kad bendrovė neturi lėšų ir negalės atsiskaityti, 2015-08-04, ( - ), nukentėjusiojo gyvenamojoje vietoje, UAB "( - )" vardu sudarė su A. U. pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 17, pagal kurią 2015-08- 04 įsigijo 500 kg medaus, už bendrą 1 600 Eur sumą, ir su A. U. neatsiskaitė, 2015-08-17 UAB "( - )" akcijas, dokumentus bei turtą fiktyviai perdavė J. P. - tokiu būdu apgaule įgijo svetimą turtą ir išvengė turtinės prievolės atsiskaityti už bendros 1 600 Eur vertės turtą, tuo A. U. padarydama 1 600 Eur turtinę žalą.

4Be to, kaltinamoji R. T., būdama UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), ( - )) direktore ir pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. įst. Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalį ir 2 dalį būdama atsakinga už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdama LR įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, laikotarpiu nuo 2015-06-16 iki 2015-08-17 organizavo apgaulingą teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą, o būtent: pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio, kuriame numatyta, kad „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, reikalavimą, nes Bendrovės pateikti dokumentai nesusisteminti, nesugrupuoti apskaitos registruose, nepateikti Finansinės atskaitomybės dokumentai bei Pelno mokesčio deklaracija už 2015 m.; 6 straipsnio 2 dalies, kuriame numatyta, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, reikalavimą, nes iš A. U. ir kitų nenurodytų asmenų įsigijusi medų, šio medaus įsigijimo neapskaitė buhalterinėje apskaitoje, gavusi sąskaitą faktūrą už indelius medui supilti, jos neapskaitė buhalterinėje apskaitoje, įsigijusi 10 vnt. mobilių telefonų ir 12 vnt. SIM kortelių, jų įsigijimo neapskaitė buhalterinėje apskaitoje; 16 straipsnio 1dalies, kuriame nurodyta, kad „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, reikalavimą, nes Bendrovė nepateikė tiriamojo laikotarpio apskaitos registrų; 17 straipsnio, kuriame nurodyta, kad „finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“, reikalavimą, nes nepateikė Finansinės atskaitomybės dokumentų bei Pelno mokesčio deklaracijos už 2015 metus; Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-575) 15 straipsnio 1 dalies, kuriame nurodyta, kad „metinę finansinę atskaitomybę įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams“, reikalavimą, nes nepateikė Finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 metus; Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, 3 punkto, kuriame nustatyta, kad „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį", reikalavimą, nes, gavusi pinigus už turguje parduotą medų, neišrašė kasos pajamų orderio ir jo neapskaitė buhalterinėje apskaitoje; 4 punkto, kuriame nustatyta, kad „pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį“, bei 5 punkto, kuriame nustatyta, kad „jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį fiziniam asmeniui, kuris nėra to ūkio subjekto darbuotojas, tai nurodomas šio fizinio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta“, reikalavimus, nes, sumokėjus pinigus už kibirėlius medui pilti bei sumokėjus pinigus už iš nenustatytų asmenų nupirktą medų, nebuvo išrašyti kasos išlaidų orderiai ir jie neapskaityti buhalterinėje apskaitoje; 10 punkto, kuriame nustatyta, kad „atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą, o pinigų priėmimas įforminamas kasos pajamų orderiu“, reikalavimą, nes nepateikti kasos pajamų orderiai, kurie būtų surašyti priimant pinigus, gautus pagal darbuotojų G. M., I. P.-T., A. A., R. O. Pinigų priėmimo kvitus; Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-10-30 įsakymu Nr. 340, 9 punkto, kuriame nurodyta, kad „ūkio subjektai, naudojantys kvitus kiekinei naudojamų kvitų blankų apskaitai tvarkyti, turi pildyti Pinigų priėmimo ir/arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą. Kvitų blankų apskaitos knygoje turi būti registruojami visi įsigyti (jeigu ūkio subjektas kvitų blankus gauna iš spaustuvės arba dokumentų blankais prekiaujančio ūkio subjekto), atskaitingiems asmenims išduoti, atskaitingų asmenų sunaudoti ir grąžinti kvitų blankai. Kiekviena blankų operacija turi būti įrašoma kvitų blankų apskaitos knygos atskiroje eilutėje“, reikalavimą, nes iš tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta, kad Bendrovės darbuotojams buvo išduoti Pinigų priėmimo kvitai, tačiau tyrimui kvitų blankų apskaitos knyga nepateikta, reikalavimus, - dėl šių pažeidimų iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto ir įsipareigojimų dydžio.

5Kaltinamoji R. T. kalta prisipažino iš dalies ir parodė, kad ji buvo UAB „( - )“ direktorė. Įkurti įmonę jai pasiūlė pažįstamas V. P.. Jis tarėsi dėl įmonės įkūrimo dokumentų. Įmonės sukūrimo dokumentus tvarkė L. Č.. Įmonę įkūrė 2015 m. birželio mėnesį. Iš pradžių vežė iš Lenkijos uogas, daržoves. Nesisekė prekyba, tada jos pažįstamas pasiūlė pirkti medų ir brangiau parduoti užsienio valstybėje. Manydama, kad medaus prekyba duos naudos, pradėjo iš žmonių pirkti medų, kurį planavo parduoti brangiau. Anykščiuose, iš A. U. už 1 600 Eur nupirko 500 kg medaus. A. U. už medų pinigų nesumokėjo, nes neturėjo pinigų. Dėl medaus pirkimo buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis. Sutarė, kad už medų atsiskaitys per 10 dienų. Medų prašė supilstyti į kibirėlius. Jos prašymu kibirėlius nupirko pats A. U. Kibirėlius nupirko UAB "( - )" vardu. Ji A. U. sumokėjo apie 90 Eur grynais pinigais už nupirktus indelius ir pasiėmė indelių pirkimo sąskaitą-faktūrą, kurią atidavė buhalteriai. Pinigų sumokėjimo kvito nerašė. Medų planavo parduoti brangiau užsienio valstybėje ir su A. U. atsiskaityti, tikslo jo apgauti neturėjo. Iš A. U. nupirkto medaus nepardavė. Ji dar pirko medaus ir iš kitų asmenų. Iš A. U. nupirktą medų ir iš kitų asmenų nupirktą medų ji atidavė J. P. Įmonės buhalterinę apskaitą pagal sutartį tvarkė L. Č. įmonė UAB "( - )". Buhalterijos apskaitos ir kitų įstatymų pažeidimus padarė iš nežinojimo. Visus UAB "( - )" buhalterinius dokumentus pateikdavo. Įmonėje dirbo keletas darbuotojų. Ar darbuotojams laiku buvo mokamas atlyginimas neatsimena. Bendrovės finansinė padėtis buvo bloga, todėl, manydama, kad medaus prekyba duos naudos, pradėjo iš žmonių pirkti medų. Iš A. U. nupirkto medaus pirkimo-pardavimo sutartį bei sąskaitą-faktūrą, kurią gavo iš A. U. už nupirktus indelius medui supilti, atidavė buhalterei. Pirkdama medų įmonės vardu iš kitų asmenų jiems sumokėdavo pinigus, tačiau ne visada pildė pinigų priėmimo-perdavimo kvitus. 2015 m. rugpjūčio mėn. 214 kg medaus, kuris buvo įsigytas iš kitų asmenų, įmonė pardavė UAB "Viržis". Už tai į įmonės sąskaitą buvo pervesti 520 Eur. Bendrovės finansinė padėtis buvo bloga, todėl 2015 m. rugpjūčio 17 d. UAB "( - )" akcijas ir dokumentus bei turtą - 3,5 tonos medaus, 12 mobiliųjų telefonų, 12 SIM kortelių, kaip ir nurodyta perdavimo-priėmimo akte, perdavė J. P.. Bendrovės pirkėją surado jos pažįstamas. Pardavimo dokumentus sutvarkė L. Č., o ji tik pasirašė dokumentus. Kalta prisipažįsta iš dalies, nes iš anksto nieko blogo neplanavo, nesugebėjo tvarkyti buhalterinės apskaitos.

6Nusikaltimai įrodyti tokiais įrodymais:

7Nukentėjusysis A. U. parodė, kad sūnus internete rado skelbimą, jog perka medų. UAB "( - )" pardavė 500 kg medaus už 1 600 Eur. Su UAB "( - )" direktore R. T. buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis. Sutartyje buvo nurodyta, kad su juo bus atsiskaityta per 10 dienų. Tačiau per nurodytą terminą UAB "( - )" su juo neatsiskaitė. Sūnui Remigijui paskambinus sutartyje nurodytu telefono numeriu, atsiliepęs vyriškis pažadėjo atsiskaityti, tačiau iki šiol jam už parduotą medų niekas nesumokėjo. Vėliau sužinojo, kad įmonė parduota kitam asmeniui. Tada jie kreipėsi į policiją.

8Liudytojas R. U. parodė, kad internetinėje svetainėje skelbiu.lt rado skelbimą, jog perka medų. Dėl medaus pardavimo tarėsi su vyru, kuris sakė, kad medaus pirkti atvažiuos direktorė. Sakė, kad atsiskaitys pavedimu per penkias dienas. Nurodė medų išpilstyti į kibirėlius. Kibirėlius pirko jis UAB „( - )“ vardu. Pardavė 500 kg medaus. 2015-08-04 pas tėvą automobiliu kartu su vairuotoju atvyko UAB "( - )" direktorė R. T.. Ji ir jo tėvas pasirašė R. T. jau iš anksto paruoštą pirkimo-pardavimo sutartį. R. T. jam sumokėjo pinigus už nupirktus indelius, o jis jai atidavė sąskaitą-faktūrą. Kad gavo pinigus, niekur nepasirašė. Kadangi už medų nurodytų pinigų nepervedė, skambino telefonu, tačiau niekas nekalbėjo. Kada po dešimt dienų pinigų už medų nesumokėjo, suprato, kad kažkas yra negerai ir kreipėsi į policiją.

9Liudytoja J. G. paaiškino, kad jai buvo pavesta tvarkyti UAB "( - )" buhalterinę apskaitą maždaug nuo įmonės įsteigimo dienos iki 2015 m rugpjūčio mėn. Visi pateikti UAB "( - )" buhalteriniai dokumentai buvo laikomi UAB "( - )" ofise. Bendrovės direktorė buvo R. T.. Kokius dokumentus reikia pristatyti, pasakydavo R. T., tačiau ji ne visada pristatydavo nurodytus dokumentus. Keletą kartų buvo atvykusi R. T., dar skambindavo vyriškis, kuris pasakydavo, kad ateis Renata ir atneš dokumentus. Pati R. T. yra skambinusi tam asmeniui, nes nesuprasdavo ką pasakydavo. Tada tą patį pakartodavo tam vyriškiui. Kokius dokumentus pateikdavo, tokius suvesdavo. Už dokumentų pateikimą buvo atsakinga pati direktorė. Apie medų ji nieko nežinanti.

10Liudytoja A. D. parodė, kad ji dirbo MB LC Paslaugų centre teisininke. Žino, kad iš jų buvo pirkta įmonė. Įmonės direktorė buvo R. T.. 2015 m. rugpjūčio mėn. paruošė UAB "( - )" akcijų pardavimo dokumentus. Kas kreipėsi dėl dokumentų paruošimo tiksliai nepamena, bet greičiausiai pati direktorė R. T.. Tiksliai nepamena, ar R. T. arba vyriškis, kuris skambindavo vietoj R. T., jai pateikė akcijų pirkėjo duomenis, kurie buvo reikalingi dokumentų paruošimui.

11Liudytojas J. P. parodė, kad jį pažadėjo įdarbinti ir duoti pinigų, kad jis perimtų įmonę. Perimti įmonę jam pasiūlė Juozas. Sakė, kad iškarto duos 50 eurų, o paskui tris mėnesius dar duos po 100 eurų. Norėjo susirasti darbo, todėl sutiko. Į Kauną su savo automobiliu nuvežė Juozas. Kartu važiavo ir R. J.. Su R. T. susitiko Kaune prie laisvės alėjos. Važiuojant J. P. jam sakė, kad skambinusi R. T. ir liepusi jį gražiau aprengti. Kaune vaikščiojo su R. T. pėsčiomis. Kur eiti, nurodė ji. Jis pasirašė dokumentus jų neskaitęs. R. T. jam perdavė dokumentus ir įmonės spaudą. Juos po trijų mėnesių liepusi sunaikinti. Dar R. T. jam davė 50 eurų ir žadėjo tris mėnesius duoti po 100 eurų. Kažkiek pinigų davė ir Juozui. Po to matė, kad dokumentuose jis nurodytas direktoriumi. Daugiau pinigų jam niekas nedavė. Nesakė kokią įmonę perduoda. Buvo kalba apie kompiuterius, mobilius telefonus. Medaus jam niekas neperdavė ir apie medų nieko nesakė. Kad jam buvo perduotas medus, jis sužinojo iš tyrėjos. Jam nebuvo perduoti nei telefonai, nei SIM kortelės. R. T. duotus dokumentus ir antspaudą jis atidavė tyrėjai. Dokumentus pasirašė tik dėl to, kad R. T. pažadėjo sumokėti pinigų ir jį įdarbinti.

12Liudytojas L. Č. parodė, kad 2015 m. birželio mėn. paskambinęs vyriškis, vardu Virginijus, paprašė įsteigti įmonę su 5 000 Eur įstatiniu kapitalu jo žmonos R. T. vardu. Sutvarkęs visus UAB "( - )" įmonės steigimo dokumentus, įmonės akcijas pardavė R. T.. R. T. su jo vadovaujama UAB "( - )" sudarė UAB "( - )" apskaitos tvarkymo sutartį. R. T. į UAB „( - )“ ofisą atveždavo įvairius buhalterinius UAB „( - )“ dokumentus. 2015 m. rugpjūčio mėn. paskambinęs tas pats Virginijus pasakė, kad jiems nesiseka verslas, todėl nori bendrovę parduoti kitam asmeniui. Jis paprašė paruošti dokumentus, reikalingus parduodant bendrovę, ir pateikė naujojo pirkėjo J. P. anketinius duomenis. MB „LC paslaugų centro“ teisininkė A. D. paruoštus dokumentus turėjo perduoti R. T.. Jam ne vieną kartą skambino klientai ir reiškė pretenzijas, kad su jais neatsiskaito už parduotą medų, o jis apie tai informavo Virginijų. Sutartis dėl apskaitos tvarkymo su UAB „( - )“ buvo nutraukta.

13Liudytojas J. I. parodė, kad 2015 m. vasarą, norėdamas įsidarbinti vadybininku-tiekėju maisto produktams vežti iš Lenkijos, paskambino skelbime rastu numeriu. Bendravo su vyriškiu, kuris nurodė, kad jis atstovauja sutuoktinei versle. Pokalbio metu vyriškis užsiminė, kad norėtų parduoti įmonę ir paklausė gal jis žino kokį asmenį. Jis pasiūlė J. P.. J. P. sakė, kad jam sumokės pirmą ir antrą mėnesį po 100 eurų. Vyriškis davė Renatos telefono numerį. Su R. T. sutarė susitikti Kaune. J. P. jis su savo automobiliu Golf atvežė į Kauną. Kartu važiavo R. J.. Atvažiavo prie Soboro. Jis ir R. J. liko automobilyje, o J. P. ir R. T. išėjo. Sugrįžęs J. P. atsinešė kažkokius dokumentus. Medaus J. P. neatsinešė ir nebuvo kalbos apie medų. Kito asmens su autobusiuku nebuvo.

14Liudytojas R. J. paaiškino, kad J. I. jam pasakė, jog jis gavo darbo ir jam reikia darbininko padėti. Jis pasiūlė J. P. ir šis sutiko. Pasakė, kad reiks važiuoti į Kauną, todėl J. P. paprašė važiuoti kartu. Į Kauną jį ir J. P. nuvežė J. I. su savo automobiliu GOLF. Su R. T. susitiko Kaune prie Akropolio. Atvažiavo prie bazių. Jis ir J. I. liko automobilyje, o R. T. ir J. P. išėjo. Jis kartu taip pat norėjo eiti, tačiau R. T. pasakiusi, kad mažas kabinetas ir netilps. Jis suprato, kad R. T. įdarbiną J. P. ir tvarko dokumentus. Vėliau jis skaitė dokumentus ir matė, kad buvo paminėtas medus, daržovės, dešimt telefono aparatų. Jam kilo įtarimas ir norėjo paskambinti, tačiau niekas neatsakė. Nei medaus nei telefono aparatų jis nematė ir jų nebuvo. J. P. sakė, kad R. T. jam davė pinigų. Į jokius sandėlius nuvažiavę nebuvo. Jis sakęs J. P. eiti į policiją.

15Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016-02-08 protokolo matyti, kad liudytojas J. P. atpažino R. T. kaip moteriškę, su kuria pasirašė įmonės pirkimo dokumentus (t. 1, b. l. 66-71).

162015-08-24 nukentėjusysis A. U. pateikė medaus pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 17 (t. 1, b. l. 6-7).

17Iš 2015-10-29 UAB "( - )" pažymos Nr.366, matyti, kad iš UAB "( - )" UAB „( - )“ įsigijo 214 kg medaus. Tara - stikliniai indeliai su metaliniais dangteliais (t. 2, b. l. 56).

18Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo 2015-10-08 protokolo matyti, kad liudytojas J. P. pateikė UAB "( - )" įsigijimo dokumentus ir antspaudą, kuriuos jam perdavė R. T., kurie apžiūrėti (t. 1, b. l. 45-47, 48-58).

19Iš 2015-10-14 UAB "( - )" SEB banke esančios sąskaitos išrašo matyti, kad 2015-08-12 iš UAB "( - )" pervesta 520,02 Eur (t. 2, b. l. 32).

20Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo 2016-02-08 protokolo matyti, kad L. Č. pateikė UAB "( - )" buhalterinius dokumentus ir UAB "( - )" apskaitos tvarkymo sutartį (t. 2, b. l. 57-58, 62-64).

212016-11-14 specialisto išvadoje nurodyta, kad iš tyrimui pateiktų UAB „( - )“ sutarčių su UAB „Senasis turgus“ (dėl prekybos vietos nuomos), su UAB „Reimora“ (dėl svarstyklių nuomos), su IĮ „Žygrama“ (dėl automobilio nuomos) ir maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimų (dėl leidimo verstis maisto tvarkymu), iš pateiktų 2015 m. liepos mėn. Pinigų priėmimo kvitų nustatyta, kad Bendrovė 2015 m. liepos mėn. Klaipėdos turgavietėje vykdė mažmeninę prekybą uogomis. Iš tyrimui pateiktos medaus Pirkimo pardavimo sutarties Nr. 17 ir liudytojų (pardavėjo ir pirkėjo ir kt.) parodymų nustatyta, kad UAB „( - )“ 2015 m. rugpjūčio mėn. už 1 600 € pirko 500 kg medaus, kurį pardavėjas supilstė į 1 litro kibirėlius, už kuriuos Bendrovės direktorė R. T. iš karto atsiskaitė, sumokėdama 90 eurų ir jai buvo perduota sąskaita faktūra už kibirėlius. Tyrimo metu PVM sąskaita faktūra už indelius supilti medui pateikta nebuvo, todėl jei tikėti R. T. parodymais, kad jai pirkimo sąskaita faktūra buvo pateikta, Bendrovė pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) nuostatas, nes sąskaitos faktūros už indelius medui supilti neapskaitė buhalterinėje apskaitoje. Jei tikėti R. T. parodymais, tai tiriamuoju laikotarpiu medus buvo pirktas ir iš kitų (nenurodytų) asmenų, už medų buvo atsiskaityta grynais. Bendrovė pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) nuostatas, nes iš A. U. ir kitų nenurodytų asmenų įsigijusi medų, šio medaus įsigijimo neapskaitė buhalterinėje apskaitoje. Jei tikėti R. T. parodymais, tai parduodant Bendrovę, J. P. buvo perduoti 12 vnt. mobilių telefonų ir 12 vnt. SIM kortelių bei 3,5 tonos medaus. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ buvo įsigijusi tik 2 mobilius telefonus. Todėl jei tikėti R. T. parodymais, tai nustatyta, kad įsigijimo dokumentai 10 vnt. mobilių telefonų bei 12 vnt. SIM kortelių, tyrimui pateikti nebuvo, todėl Bendrovė pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies (į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu) nuostatas, nes įsigijusi 10 vnt. mobilių telefonų ir 12 vnt. SIM kortelių, jų įsigijimo neapskaitė buhalterinėje apskaitoje. Bendrovė pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 straipsnio (ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams) nuostatas, nes Bendrovės pateikti dokumentai nesusisteminti, nesugrupuoti apskaitos registruose, nepateikti Finansinės atskaitomybės dokumentai bei Pelno mokesčio deklaracija už 2015 m. Bendrovė pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 16 straipsnio 1 dalies (ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose) nuostatas, nes tyrimui nepateikė tiriamojo laikotarpio apskaitos registrų. Tyrimo metu nustatyta, kad 2015 m. liepos mėn. Bendrovės darbuotojai G. M., I. P.-T., A. A., R. O. Pinigų priėmimo kvitais gavo pinigus iš prekybos uogomis. Tyrimo metu nepateiktas(i) kasos pajamų orderis(iai), kuris(ie) būtų surašytas(i), priimant pinigus, gautus pagal aukščiau išvardintų darbuotojų Pinigų priėmimo kvitus. Bendrovė pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 16 straipsnio 1 dalies (ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose) nuostatas, nes nepateikė tiriamojo laikotarpio Kasos knygos. Bendrovė pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 17 straipsnio (finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka) bei 2001-11-06 LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 15 straipsnio 1 dalies (metinę finansinę atskaitomybę įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams) nuostatas, nes nepateikė Finansinės atskaitomybės dokumentų bei Pelno mokesčio deklaracijos už 2015 metus. Nustatyta, kad 2015 m. liepos mėn. Bendrovės darbuotojai G. M., I. P.-T., A. A., R. O. Pinigų priėmimo kvitais gavo pinigus iš prekybos uogomis. Bendrovė nesivadovavo 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 10 punkto nuostatomis, nes nepateikė kasos pajamų orderio(ių), kuris(ie) būtų surašytas(i), priimant pinigus, gautus pagal aukščiau išvardintų darbuotojų Pinigų priėmimo kvitus. R. T. apklausos metu parodė, kad už medui perpilti skirtus indelius A. U. sumokėjo 90 eurų bei, kad pirkdama medų įmonės vardu iš kitų asmenų, su jais atsiskaitė grynais. Jei tikėti R. T. parodymais, Bendrovė nesivadovavo 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 ir 5 punktų nuostatomis, nes nepateikė kasos išlaidų orderių, pagal kuriuos A. U. buvo sumokėti90 eurų atsiskaitymui už kibirėlius bei atsiskaityta su nenustatytais asmenimis už iš jų nupirktą medų. R. T. apklausos protokole parodė, kad apie 50 kg medaus pardavė pas ją atvykusiems asmenims, kurie su ja atsiskaitė grynais. R. S. (Bendrovės vairuotojas) liudytojo apklausos protokole parodė, kad dalis medaus, pirkto iš A. U. parduotas turguje Vilniuje. Jei tikėti R. T. bei R. S. parodymais, Bendrovė nesivadovavo 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 3 punkto nuostatomis, nes nepateikė kasos pajamų orderių, kurie patvirtintų pinigų gavimo faktą už parduotą 50 kg medų ir parduotą medų Vilniuje turguje. UAB „( - )“ nebuvo pateikti ir nebuvo sudaryti tiriamojo laikotarpio, t.y. 2015 m. birželio-rugpjūčio mėn., visų sąskaitų suvestiniai registrai, t.y. turto, piniginių lėšų apskaitos, tiekėjų ir pirkėjų skolų apskaitos, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitos, Bendrovė nepateikė Finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 metus. Dėl 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., 6 str. 2 d., 16 str. 1 d., 17 str., 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 15 str. 1 d. bei 2000-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 3, 4 ir 10 punktų nustatytų pažeidimų, tiriamuoju laikotarpiu negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto ir įsipareigojimų dydžio (t. 2, b. l. 88-102)

22Pagal BK 182 straipsnio 1 dalies nuostatas baudžiamoji atsakomybė kyla asmeniui, kuris apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino.

23Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką įstatyme apibūdina dvi veikos: apgaulės panaudojimas ir svetimo turto įgijimas. Sukčiavimo pradžia susijusi su apgaulės panaudojimu. Esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų ir darantis jį neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas. Sukčiaujant apgaulė naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas, turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, o šie, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti, ir pan. Apgaulė pasireiškia asmenų suklaidinimu, pateikiant suklastotus dokumentus, nurodant neteisingus duomenis ir pan. arba nutylint esmines jų apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo ar turtinės prievolės panaikinimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti.

24Atsižvelgiant į tai, jog kaltinamoji R. T. – UAB „( - )“ direktorė, žinodama, jog bendrovė neturi tam piniginių lėšų ir negalės atsiskaityti, 2015 m. rugpjūčio 4d. sudarydama medaus pirkimo sutartį su nukentėjusiuoju A. U. dėl medaus pirkimo, šią aplinkybę sąmoningai nutylėdama, apgaule įgijo svetimą A. U. priklausantį turtą – 500 kg medaus už 1600 eurų.

25Sukčiavimas padaromas tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, t. y. kaltininkas turi suvokti, kad apgaule suklaidinęs nukentėjusįjį, jis neteisėtai ir neatlygintinai savo ar kitų naudai įgyja svetimą turtą, numato, kad dėl to nukentėjusiajam atsiras turtinė žala, ir tokių padarinių nori. Būtent apgaulė, įtraukiant asmenį į sandorį, turint tyčią nevykdyti savo prievolės, yra baudžiamosios atsakomybės taikymo kriterijus.

26Nustatyta, kad kaltinamoji R. T. sandorį sudarė pavartodama apgaulę ir taip pasisavindama A. U. priklausantį turtą, žinodama, kad nukentėjusiajam bus padaryta turtinė žala. Taigi, šiuo atveju tarp kaltinamosios ir nukentėjusiojo susiklostė, ne civiliniai teisiniai santykiai, o baudžiamieji teisiniai santykiai.

27Apgaulė yra tai, kad sudaryta sutartis buvo fiktyvi ir sudaryta tam, kad būtų galima apgaule pasisavinti nukentėjusiojo turtą (medų), neketinant atsiskaityti. 2015 m. rugpjūčio 17 d. UAB „( - )“ akcijas, dokumentus bei turtą fiktyviai perdavė J. P.. Kaltinamoji R. T., neatsiskaičiusi su nukentėjusiuoju už medų, parduodama akcijas, turtą – medų negrąžina nukentėjusiajam, o perduoda trečiajam, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui.

28Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad dėl medaus pirkimo nukentėjusysis kalbėjo su ikiteisminio tyrimo metu ir teismo posėdžių metu nenustatytu asmeniu – vyriškiu, kaltinamosios nurodytu V. P.. Medaus pirkimo sutartį pasirašė kaltinamoji R. T. ir ji iš nukentėjusiojo paėmė medų, turėdama tikslą neatsiskaityti už gautą medų, o jį perduoti kitiems asmenims. Nors kaltinamoji R. T. nurodė, kad ji neturėjo tikslo pasisavinti medaus, ji tai padarė iš nežinojimo ir parduodama UAB “ ( - )” akcijas, ji perdavė J. P. ir medų, tačiau šiuos parodymus paneigia nustatytos aplinkybės. Kaltinamosios R. T. parodymai vertinami kritiškai ne tik vadovaujantis logikos dėsniais, tačiau ir kitų faktinių bylos duomenų kontekste, kurie būtent ir padeda įžvelgti nusikalstamo sukčiavimo sudėtį jos veiksmuose. Todėl kaltinamosios parodymai traktuotini kaip pasirinktas jos gynybos būdas. Liudytojas J. P. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu ir teismo posėdžio metu kategoriškai tvirtino, kad kaltinamoji jam medus neperdavė, jis medaus nematė ir nebuvo net kalbos apie medų. Liudytojai J. I. ir R. J. taip pat nurodė, kad kaltinamoji J. P. medaus neperdavė ir nebuvo net kalbos apie medų. Apie medų sužinojo tik iš policijos pareigūnų. Jie į Kauną buvo atvažiavę automobiliu Golf ir su tuo pačiu automobiliu išvažiavo, į kurį sudėti tokį kiekį medaus nebūtų buvę ir galimybės. Posėdžio metu kaltinamoji negalėjo nurodyti kuriam iš apklaustų asmenų atidavė medų, telefonus ir SIM korteles.

29Sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos - netenka turto, o kaltininkas gauna turtinės naudos sau ar kitam asmeniui.

30Nors kaltinamoji nurodo, jog nesuvokė, kad apgaulės būdu yra pasisavinamas svetimas turtas, tačiau tokie kaltinamosios R. T. parodymai traktuotini kaip pasirinktas jos gynybos būdas. Tai, kad R. T. žinojo ir suprato daromos nusikalstamos veikos esmę, patvirtina net ir jos pačios elgesys. Kaltinamoji R. T. visus veiksmus atliko derindama su savo tariamu pažįstamu “V. P. ir tardavosi su juo arba jo nurodymu. Tai patvirtino ir apklausta posėdžio metu liudytoja J. G., kuri nurodė, kad skambindavo vyriškis ir pati R. T. skambindavo jam.

31Tai, kad R. T. žinojo ir suprato situacijos – daromo nusikaltimo esmę, patvirtina jos parodymai, atkreipiant dėmesį į tai, kad įmonę jai įkurti pasiūlė ikiteisminio tyrimo metu ir posėdžio metu nenustatytas, jos nurodytas “V. P.”, kuris su L. Č. tarėsi dėl įmonės steigimo dokumentų, dėl įmonės buhalterijos tvarkymo, dėl medaus pirkimo su nuketėjusiuoju, dėl įmonės pardavimo, ieškojo asmens kam parduoti akcijas. Šias aplinkybes patvirtina liudytojai A. U., R. U., L. Č., J. I.. Kaltinamoji R. T. tiksliai žinojo, ką ji turinti daryti, kokius dokumentus pasirašyti, todėl tikėti, kad ji naiviai nesuprato, kokia nusikalstama veika yra daroma, nėra jokio pagrindo. Mažai tikėtina, kad planuojamo daryti ar daromo nusikaltimo subtilybės (vieta, laikas, būdas ir pan.) bus aptariamos aiškiai, be jokių užuominų ir panašiai. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas netiki kaltinamosios R. T. parodymais.

32Taigi, įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, įrodyta, kad kaltinamoji R. T., turėdama tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, sukčiavo, o būtent nenustatyto asmens ir savo naudai įgijo svetimą turtą – nukentėjusiajam A. U. priklausantį 1600 eurų vertės turtą. Ši R. T. veika atitinka nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 1 dalyje, požymius

33Pagal BK 222 straipsnio nuostatas, šiame straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės apskaitos vedimo tvarka ir valstybės finansiniai interesai. Buhalterinė apskaita – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 4 punktas). Nurodyto straipsnio dispozicija yra blanketinė ir buhalterinės apskaitos tvarka nustatoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. . Baudžiamoji atsakomybė kyla tuo atveju, kai dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šiuos duomenis turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (LAT nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-7-234-942/2015 ir kt.).

34Nustatyta, kad kaltinamoji R. T., būdama atsakinga už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, nes bendrovės dokumentai nesusisteminti, nesugrupuoti apskaitos registruose, nepateikė Finansinės atsakomybės dokumentų ir Pelno mokesčio deklaracijos už 2015 metus. 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes įsigyto medaus, indelių, telefonų, SIM kortelių, 16 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kadangi nepateikė apskaitos registrų, 17 straipsnio reikalavimus, nes nepateikė Finansinės atskaitomybės dokumentų ir pelno mokesčio deklaracijos už 2015 metus. Be to pažeidė ir Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atliko taisykles, nes gavusi pinigus už parduotą medų, neišrašė kasos pajamų orderio ir jo neapskaitė, o sumokėjusi pinigus už indelius ir nenustatytiems asmenims už medų, neišrašė kasos išlaidų orderio ir jų neapskaitė. Taip pat neišrašė kasos pajamų orderio, priimdama pinigus iš darbuotojų G. M., I. P.-T., A. A., R. O.. Neapskaitė darbuotojams išduotų ir grąžintų kvitų blankų kvitų ir blankų apskaitos knygoje. Dėl nustatytų pažeidimų negalima nustatyti tikrą įmonės finansinę padėtį ir turtą, nes nėra aišku kokios pinigų sumos nebuvo įtrauktos į apskaitą, o kokios ūkinės operacijos atliktos, kokio dydžio įsipareigojimai.

35Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, bei tai, kad nurodyti buhalterinės apskaitos pažeidimai buvo daromi turint tikslą išvengti būtinumo grąžinti įsiskolinimus ir nerodyti tikros įmonės veiklos, daro išvadą, kad dėl kaltinamosios R. T. organizuotos apgaulingos apskaitos nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto ir įsipareigojimų dydžio. Ši R. T. veika atitinka nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje, požymius

36Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo posėdžio metu, konstatuoja, jog kaltinamosios R. T. kaltė, jog apgaule savo naudai įgijo svetimą A. U. priklausantį 1600 eurų vertės, ir būdama atsakinga už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų įsaugojimą, pažeisdama LR įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, laikotarpiu nuo 2015-06-16 iki 2015-08-17 organizavo apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, visiškai įrodyta. R. T. veikos teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 182 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį.

37Teismas, spręsdamas klausimą dėl bausmės skyrimo, atsižvelgia į padarytos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

38Kaltinamoji R. T. padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimus. Darydama nusikalstamas veikas suvokė pavojingą veikų pobūdį, numatė padarinius ir jų norėjo. Nusikaltimai padaryti tyčia, yra baigti.

39Kaltinamosios R. T. atsakomybę lengvinančių ar atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

40Vertindamas kaltinamosios R. T. asmenybę, teismas atsižvelgia į tai, kad ji neteista, administracine tvarka nebausta, dirba

41Esant nurodytoms aplinkybėms kaltinamajai skirtina bauda ir laisvės apribojimas ir taip bus pasiekti bausmės tikslai (BK 41, 54,55 str.). Bausmės dydis nustatytinas numatytam sankcijos vidurkyje. Pagal 2014 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 897 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“, bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 37,66 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 4 straipsnį, teisės aktuose, reglamentuojančiuose nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimą bei bausmių ir nuobaudų dydžių apibrėžimą ir apskaičiavimą, vartojamas rodiklis „minimalusis gyvenimo lygis“ arba „MGL“ yra tapatus ir lygus baziniam bausmių ir nuobaudų dydžiui. R. T. paskirtos bausmės šiuo nuosprendžiu visišku sudėjimo būdu subendrintinos.

42Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. T. paliktina paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

43Nukentėjusysis A. U. pareiškė 1600 erų civilinį ieškinį turtinei ir 150 eurų neturtinei žalai atlyginti (t.1, l.34-35).

44Baudžiamojo proceso įstatyme nustatyta, kad kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju turi teisę reikalauti gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d.) Todėl asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį (BPK 109 straipsnis). LR CK 6.246 str. 1 d. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, t. y. esant neteisėtam veikimui. Teismo posėdyje nukentėjusysis ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Kaltinamoji ieškinio dėl turtinės žalos nepripažino, nurodė, kad žalą turi atlyginti įmonė. Kaip nustatyta, nukentėjusiajam žala padaryta kaltinamosios R. T. nusikalstamais veiksmais. Esant šioms sąlygoms, ieškinys tenkintinas ir iš kaltinamosios R. T. nukentėjusiajam A. U. priteistina 1600 eurų turtinei žalai atlyginti.

45Neturtinė žala padaryta nusikaltimu, todėl LR CK 6.250 str. 2 d. pagrindu kaltinamajam, padariusiam nusikaltimą, atsiranda pareiga atlyginti neturtinę žalą. Teismas priteisdamas neturtinę žalą iš kaltinamojo, neturtinės žalos dydį nustato, vadovaudamasis LR CK 6.250 str. 2 d. įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais. Nukentėjusysis prašė priteisti 150 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Nurodė, kad patyrė nepatogumus, išgyveno stresą, įtampą.

46Neturtinė žala padaryta nusikaltimu, todėl LR CK 6.250 str. 2 d. pagrindu, R. T., padariusiai nusikaltimą, atsiranda pareiga atlyginti neturtinę žalą. Teismas priteisdamas neturtinę žalą iš kaltinamosios, neturtinės žalos dydį nustato, vadovaudamasis LR CK 6.250 str. 2 d. įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais.

47Įvertinus visas bylos aplinkybes – tiek su nukentėjusiuoju, tiek su žalą padariusios kaltinamosios situacija susijusias faktines aplinkybes, spręstina, kad nukentėjusiojo ieškinys yra pagrįstas LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, todėl tenkintinas ir iš kaltinamosios nukentėjusiajam priteistinas 150 eurų neturtinei žalai atlyginti.

48Pagal BPK 104 straipsnio nuostatas iš kaltinamosios R. T. priteistinos proceso išlaidos –liudytojų kelionės išlaidos – 51,26 euras (b.t.3. l. 183-188. t.4.,l.10-15).

49Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti bei nagrinėti – UAB „( - )“ antspaudas, vienintelio akcininko sprendimas (1 lapas), perdavimo-priėmimo aktas (1 lapas), akcijų pirkimo-pardavimo sutartys (5 lapai), operacijų akcijoms žurnalas (2lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini, o UAB „( - )“ buhalteriniai dokumentai (269 lapai, 2 segtuvai) nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini Mažajai bendrijai „LC paslaugų centras“.

50Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297, 301 – 303 straipsniais,

Nutarė

51R. T. pripažinti kalta, padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje ir nubausti: - pagal LR BK 182 straipsnio 1 dalį - vieneriems metams laisvės apribojimo; - pagal LR BK 222 straipsnio 1 dalį – 50 MGL (37,66x 50=1883 eurų) dydžio bauda.

52Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti visiško sudėjimo būdu ir R. T. paskirti subendrintą bausmę vienerius metus laisvės apribojimo ir 50 MGL (1883 eurų) dydžio baudą.

53Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 352 straipsnio 1 dalį, R. T. nustatyti aštuonių mėnesių terminą, nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią AB Nordea Bank Lietuvos skyrius, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank a/s Lietuvos filialas, arba LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas. Mokėjimo paskirties lauke nurodyti įmokos kodą 6801.

54Išaiškinti, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Jeigu asmuo vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti, teismas gali pakeisti baudą areštu.

55Vadovaujantis LR BK 48 straipsnio 3dalies 1punktu, 6 dalies 1, 2 ir 3 punktais, įpareigoti R. T. be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, įpareigoti šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti savo namuose nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto, jai tai nesusiję su darbu, per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam nusikalstama veika padarytą turtinę - 1600 eurų žalą, tęsti darbą arba būti registruotai darbo biržoje.

56Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. T. palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

57Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. U. ieškinį tenkinti ir priteisti A. U. iš kaltinamosios R. T. 1600( vieną tūkstantį šešis šimtus) eurų turtinei žalai ir 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) eurų neturtinei žalai atlyginti.

58Priteisti iš kaltinamosios R. T. į valstybės biudžetą 51,26 eurą (penkiasdešimt vieną eurą 26 ct) proceso išlaidų (sąskaita Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660)

59Daiktinius įrodymus – UAB „( - )“ buhalterinius dokumentus (269 lapai, 2 segtuvai), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti Mažajai bendrijai „LC paslaugų centras“; UAB „( - )“ antspaudą, vienintelio akcininko sprendimą (1 lapas), perdavimo-priėmimo aktą (1 lapas), akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (5 lapai), operacijų akcijoms žurnalą (2lapai), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

60Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose, o nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Vitalija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Kaltinamoji R. T., siekdama apgaule įgyti svetimą turtą ir išvengti... 4. Be to, kaltinamoji R. T., būdama UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), ( - ))... 5. Kaltinamoji R. T. kalta prisipažino iš dalies ir parodė, kad ji buvo UAB... 6. Nusikaltimai įrodyti tokiais įrodymais:... 7. Nukentėjusysis A. U. parodė, kad sūnus internete rado skelbimą, jog perka... 8. Liudytojas R. U. parodė, kad internetinėje svetainėje skelbiu.lt rado... 9. Liudytoja J. G. paaiškino, kad jai buvo pavesta tvarkyti UAB "( - )"... 10. Liudytoja A. D. parodė, kad ji dirbo MB LC Paslaugų centre teisininke. Žino,... 11. Liudytojas J. P. parodė, kad jį pažadėjo įdarbinti ir duoti pinigų, kad... 12. Liudytojas L. Č. parodė, kad 2015 m. birželio mėn. paskambinęs vyriškis,... 13. Liudytojas J. I. parodė, kad 2015 m. vasarą, norėdamas įsidarbinti... 14. Liudytojas R. J. paaiškino, kad J. I. jam pasakė, jog jis gavo darbo ir jam... 15. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką 2016-02-08 protokolo matyti,... 16. 2015-08-24 nukentėjusysis A. U. pateikė medaus pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... 17. Iš 2015-10-29 UAB "( - )" pažymos Nr.366, matyti, kad iš UAB "( - )" UAB... 18. Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo 2015-10-08 protokolo matyti, kad... 19. Iš 2015-10-14 UAB "( - )" SEB banke esančios sąskaitos išrašo matyti, kad... 20. Iš savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo 2016-02-08 protokolo matyti, kad... 21. 2016-11-14 specialisto išvadoje nurodyta, kad iš tyrimui pateiktų UAB „( -... 22. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalies nuostatas baudžiamoji atsakomybė kyla... 23. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką... 24. Atsižvelgiant į tai, jog kaltinamoji R. T. – UAB „( - )“ direktorė,... 25. Sukčiavimas padaromas tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, t. y.... 26. Nustatyta, kad kaltinamoji R. T. sandorį sudarė pavartodama apgaulę ir taip... 27. Apgaulė yra tai, kad sudaryta sutartis buvo fiktyvi ir sudaryta tam, kad... 28. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad dėl medaus pirkimo... 29. Sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria... 30. Nors kaltinamoji nurodo, jog nesuvokė, kad apgaulės būdu yra pasisavinamas... 31. Tai, kad R. T. žinojo ir suprato situacijos – daromo nusikaltimo esmę,... 32. Taigi, įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, įrodyta, kad kaltinamoji... 33. Pagal BK 222 straipsnio nuostatas, šiame straipsnyje numatytu nusikaltimu yra... 34. Nustatyta, kad kaltinamoji R. T., būdama atsakinga už apskaitos organizavimą... 35. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, bei tai, kad nurodyti buhalterinės... 36. Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo... 37. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bausmės skyrimo, atsižvelgia į padarytos... 38. Kaltinamoji R. T. padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimus. Darydama... 39. Kaltinamosios R. T. atsakomybę lengvinančių ar atsakomybę sunkinančių... 40. Vertindamas kaltinamosios R. T. asmenybę, teismas atsižvelgia į tai, kad ji... 41. Esant nurodytoms aplinkybėms kaltinamajai skirtina bauda ir laisvės... 42. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. T. paliktina paskirta kardomoji priemonė... 43. Nukentėjusysis A. U. pareiškė 1600 erų civilinį ieškinį turtinei ir 150... 44. Baudžiamojo proceso įstatyme nustatyta, kad kiekvienas asmuo, pripažintas... 45. Neturtinė žala padaryta nusikaltimu, todėl LR CK 6.250 str. 2 d. pagrindu... 46. Neturtinė žala padaryta nusikaltimu, todėl LR CK 6.250 str. 2 d. pagrindu,... 47. Įvertinus visas bylos aplinkybes – tiek su nukentėjusiuoju, tiek su žalą... 48. Pagal BPK 104 straipsnio nuostatas iš kaltinamosios R. T. priteistinos proceso... 49. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti bei nagrinėti – UAB... 50. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297, 301 – 303 straipsniais,... 51. R. T. pripažinti kalta, padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR... 52. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, paskirtas bausmes... 53. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 352 straipsnio 1 dalį,... 54. Išaiškinti, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai.... 55. Vadovaujantis LR BK 48 straipsnio 3dalies 1punktu, 6 dalies 1, 2 ir 3 punktais,... 56. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. T. palikti kardomąją priemonę –... 57. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. U. ieškinį tenkinti ir priteisti A.... 58. Priteisti iš kaltinamosios R. T. į valstybės biudžetą 51,26 eurą... 59. Daiktinius įrodymus – UAB „( - )“ buhalterinius dokumentus (269 lapai, 2... 60. Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui...