Byla 2-729-214/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, Sekretoriaujant Sandrai Gulevičiūtei, dalyvaujant ieškovo Compensa TU S.A.Vienna Insurance Group, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje per Compensa TU S.A.Vienna Insurance Group Lietuvos filialą atstovui J. S., atsakovui R. V., trečiųjų asmenų Kauno miesto savivaldybės atstovei J. R., UAB „Namų priežiūros centras“Šilainių būsto atstovei I. A., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Compensa TU S.A.Vienna Insurance Group, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje per Compensa TU S.A.Vienna Insurance Group Lietuvos filialą ieškinį atsakovui R. V., tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, UAB „Namų priežiūros centras“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2014-03-07 ( - )daugiabučiame name ( - ), iš atsakovo nuomos teise valdomo buto išsiliejus vandeniui buvo padaryta žala žemiau esančiam butui, kuris buvo apdraustas gyventojų turto draudimo sutartimi. Ieškovas išmokėjo nukentėjusiajam asmeniui 497,84Lt. draudimo išmoką jo buto apliejimu padarytos žalos atlyginimui. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 497,84 Lt. žalos atlyginimui, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, paaiškino, kad atsakovas neįrodė, kad apdraustasis butas buvo aplietas ne iš jo buto, nes matėsi nutekėjimai nukentėjusiojo bute toje sienoje, kuri ribojasi su atsakovo butu, esančiu virš nukentėjusiojo buto.Atsakovo bute yra vandens šaltinis- virtuvė, vamzdymas.Prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad jo bute nebuvo atliktas tyrimas, nebuvo atvykusi komisija nustatyti ar apačioje esantis butas buvo aplietas iš jo buto. Jo butas taip pat buvo aplietas, tačiau niekur nesikreipė, nes butas neapdraustas.Tomis dienomis kai buvo aplietas minėtas butas, vyko profilaktiniai patikrinimai, laiptinėje buvo skelbimas, kad laikinai nebus vandens; teismo posėdyje paaiškino, kad iš jo buto nebuvo jokio vandens nutekėjimo, į jo butą po užliejimo niekas neatėjo ir nepatikrino ar butas buvo aplietas iš jo buto, buvo nuvykęs pas ieškovą, bet išsiaiškinti nepavyko, į jo paaiškinimus niekas nekreipė dėmesio . Prašė ieškinį atmesti.

5Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė byloje atsiliepimą, kuriame ieškinį palaikė, nurodė, kad atsakovas R. V. yra gyvenamųjų patalpų esančių ( - ) nuomininkas, šios patalpos priklauso savivaldybei. Nuomos sutartimi nuomininkas be kitų įsipareigojimų, įsipareigojo tausoti patalpas, atlikti jų einamąjį remontą, taip pat remontuoti vandens tiekimo įrenginius. Ieškovas išmokėjo draudimo išmoką už buto apgadinimą apliejant vandeniu, tai pagrįsta byloje pateiktais įrodymais. Teismo posėdyje atstovė ieškovo ieškinį palaikė, prašė tenkinti, nes atsakovas nepateikė įrodymų savo prieštaravimų pagrindimui.

6Tetysi asmuo UAB „Namų priežiūros centras“ pateikė byloje atsiliepimą, kuriame ieškinį palaikė, ir nurodė, kad į juos nei 2014-03-07, nei anksčiau niekas nesikreipė dėl buto užliejimo , šiuo metu tretysis asmuo neatliko name jokių remonto darbų, t.y. neatliko veiksmų , kurie būtų sukėlę vandens bėgimą, todėl bendroji inžinerinė įranga įtakos užliejimui neturėjo ir tikėtina, kad užliejimas įvyko iš atsakovo buto ( - ) Atsakovas neįrodė, kad ne iš jo buvo bėgo vanduo, ir yra atsakingas už žalos atlyginimą.Atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, paaiškino, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad apliejimas įvyko ne iš jo buvo, mėnesį laiko iki įvykio nebuvo registruoti jokie gedimai ar vandens išsiliejimai.Atsakovo buto virtuvę ir aplieto buto kambarį riboja ta pati siena.

7Ieškinys tenkintinas.

8Turto draudimo poliso duomenimis butas ( - ) ieškovo apdraustas laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2014-07-31.Ieškovo pateiktose fotonuotraukų kopijose matyti prie kambario lubų atsilupę ir atkritę tapetai (b.l.28-32).Pranešime apie turto sugadinimą (buto ( - )) nurodyta, kad apipiltos buto lubos ir siena, atsiklijavę tapetai ( b.l.7-8). 2014-03-12 Turto draudimo apžiūros akte įvykio vieta nurodyta ( - ), įvykio data 2014-03-07, nurodyta, kad patalpoje 37-5, t.y. kambario lubose matyti likusios dėmės po vandens prasiskverbimo 9,68 kv.m. plote, po apliejimo atsilupę tapetai 9,02 kv.m. plote (b.l.6).Lokalinėje sąmatoje nurodyta, kad aplieto buto remonto darbų kaina 497,84Lt ; žalos skaičiavimo išvadoje ir išmokos akte draudimo išmoka nurodyta taip pat 497,84 Lt., SEB banko vietinio mokėjimo nurodyme išmokėta suma nurodyta 497,84 Lt.(b.l.10-14).Aplietas butas nuosavybės teise priklauso R. T. ir J. T.(b.l.9). Butas ( - )nuosavybės teise priklauso Kauno mieto savivaldybei, jo nuomininkas R. V.( VĮ Registrų c.duomenys b.l.15, nuomos sutartis b.l.57-59).Atsakovas R. V. su šeima deklaravęs gyvenamąją vieta ( - ). Ieškovas atsakovui 2014-04-08 pareiškė pretenziją dėl žalos atlyginimo su kuria atsakovas nesutiko, nurodydamas, kad iš jo buto vanduo neišsiliejo, tuo metu buvo atliekami vandentiekio bandymai (b.l.17-18).Atsakydami ieškovui į paklausimus dėl to ar buvo užfiksuotos aplinkybės Šilainių būstas ,UAB Namų priežiūros centras atsakė, kad bendrieji inžineriniai tinklai, kuriuos prižiūri pastato administratorius, įtakos įvykusiai avarijai neturėjo, administratorius kaltininkų ir žalos dydžio butuose nenustatinėja; ir UAB „Kauno vandenys“ atsakė, kad 2014-03-07, t.y. įvykio ( - ) metu ši įmonė jokių darbų neatliko (b.l.20-23).

9Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-04-16 nutartyje Nr. 3K-3-204/2014 konstatuota, kad kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (LAT 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-299/2008). Įrodinėjimo našta žalos atlyginimo dėl turto sugadinimo bylose tenka ieškovui, kuris turi pateikti įrodymus, patvirtinančius pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą. Šioje nagrinėjamoje byloje aplinkybę, kad atsakovo butas yra virš užlieto buto ir ribojasi aplieta vandeniu siena ir ieškovo virtuvės siena atsakovas neginčijo ir pats tai paaiškino. Byloje pateikti ir ištirti trečiojo asmens UAB „Namų priežiūros centras“ raštu pateikti duomenys, bei atstovės paaiškinimai teismo posėdyje, UAB „Kauno vandenys“ raštas patvirtina, kad šios įmonės jokių gedimų prieš įvykį kada buvo aplietas butas, šio įvykio metu ir po jo, nenustatė . Atsakovo neigimas, kad vandens nutekėjimo židinys buvo jo bute nepagrįstas byloje jokiais įrodymais, jį atsakovas grindė tiktai savo paaiškinimais. Įrodinėjimo pareiga byloje tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims, tai nustato CPK 178 straipsnis, kuriame nustatyta , kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Įstatymo nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, o atsakovas – nesutikimo su ieškovo reikalavimais pagrindą. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle (LAT nutartis civ.b. Nr. 3K-3-526/2009; civ.b. Nr. 3K-3-155/2010; kt.).Nagrinėjamos bylos atveju ieškovui pateikus pirmiau nurodytus įrodymus dėl buto užpylimo vandeniu atsakovas savo atsikirtimus grindė tik paaiškinimais, kad butas žemesniame aukšte, kuris ribojasi viena siena su jo bute esančia virtuvės patalpa, nebuvo aplietas iš jo buto, kad tai galėjo įvykti įmonei eksploatuojančiai namą ar UAB „Kauno vandenys“ atliekant darbus, nepagrįstas byloje ieškovo įrodymais; tiek trečiojo asmens UAB „Namų priežiūros centras“ pateiktuose byloje ir ištirtuose rašytiniuose įrodymuose, tiek atstovės paaiškinimuose teismo posėdyje bei UAB „Kauno vandenys“ rašytiniuose paaiškinimuose ištirtuose byloje, nurodoma, kad jokių darbų nei prieš buto apliejimą, nei apliejimo metu šios įmonės name Baltų pr. 167, Kaune nevykdė. Atsakovas šių duomenų nepaneigė byloje įrodymais. Kitų įrodymų, kurie paneigtų ieškovo pateiktus įrodymus dėl vandens prasiskverbimo židinio jam priklausančiame bute, atsakovas taip pat nepateikė, neprašė teismo skirti ekspertizę buto užliejimo priežasčiai nustatyti, neginčijo nustatytos ir prašomos priteisti žalos dydžio. CK 6.263 str. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos.Žalą padarytą asmeniui, turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.105 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenumato ko kita, draudikui išmokėjusiam draudimo išmoką pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Teismas pažymi, kad nagrinėjama byla nėra priskirtina bylų, kuriose teismas savo iniciatyva renka įrodymus, kategorijai. Ieškovo reikalavimai pagrįsti byloje ištirtais įrodymais, o atsakovas savo atsikirtimų nepagrindė įrodymais, ir tai sudaro pagrindą ieškinį tenkinti (CPK 178 str.).

10Iš atsakovo ieškovui priteistinos teismo turėtos byloje išlaidos, žyminis mokestis 15,64 EUR, iki 2015-01-01 54,-Lt(b.l.11). Iš atsakovo valstybei priteistinos teismo turėtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų byloje įteikimu 3,30 EUR( iki 2015-01-0111,38Lt) (CPK 93 str.1 d.;88 str. 1 d.3p.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268, 270 str. str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo R. V. a.k. ( - ) gyvenančio ( - ) ieškovui Compensa TU S.A.Vienna Insurance Group, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje per Compensa TU S.A.Vienna Insurance Group Lietuvos filialą , į.k. 302495752, esančiai Žalgirio g. 122,Vilnius; a.s. ( - ), SEB bankas, b.k.70440 144,18 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 18 eurocentų, iki 2015-01-01 497,84 Lt.) žalos atlyginimui; 15,54 EUR(penkiolika eurų 64 eurocentus, iki 2015-01-01 54,-Lt) sumokėtą byloje žyminį mokestį; 5(penkių) procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-09-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nuo priteistos sumos; valstybei 3,30 EUR ( iki 2015-01-01 11,38Lt) teismo turėtų išlaidų susijusių su procesinių dokumentų byloje įteikimu.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai