Byla 2-99-874/2013
Dėl skolos priteisimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, sekretoriaujant Romutei Braslauskienei, dalyvaujant atsakovui E. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „SKOLŲ DEPARTAMENTAS“ ieškinį atsakovui ūkininkui E. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu bei patikslintu ieškiniu (1-4, 28-31 b. l.) ir nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „Giedrinta“ atsakovui ūkininkui E. S. pardavė 16,360 tonų miežių už 5840,52 Lt. Pradinis kreditorius šiai sumai atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Ser. SKG Nr. 29. Atsakovas 5840,52 Lt turėjo apmokėti per 15 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros Ser. SKG Nr. 29 pasirašymo dienos, t. y. nuo 2009-06-22, o minėtos sumos neapmokėjus laiku už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,2 procento delspinigiai. Atsakovui beveik trejus metus nesumokant skolos, pradinis kreditorius su ieškovu 2012-03-16 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/12/03/16/2, pagal kurią perleido visas priėmimo-perdavimo akte prie reikalavimo perleidimo sutarties išvardintų dokumentų pagrindu kylančias pradinio kreditoriaus teises bei su jomis susijusias papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises. Ieškovas atsakovui 2012-03-20 išsiuntė pranešimą dėl reikalavimo įvykdymo, kuriuo ieškovas pranešė apie reikalavimo teisės perleidimą bei paprašė sumokėti tai dienai susidariusią skolą, taip pat informavo, apie kilsiančias pasekmes neįvykdžius reikalavimo. Ieškovas 2012-07-20 su UAB „Teisės departamentas" pasirašė Teisinių paslaugų ir skolų valdymo sutartį Nr. 001/07/20, pagal kurią UAB „Teisės departamentas" parengė ieškinį bei už suteiktas paslaugas išrašė Sąskaitą-faktūrą Nr. TDF 15 1100,00 Lt. Pareiškimo padavimo dieną atsakovo įsiskolinimą ieškovui iš viso sudaro: 5840,52 Lt skola, 2102,59 Lt delspinigiai ir 1100,00 Lt išlaidos už teisines paslaugas ir skolos administravimą, t. y. 9043,11 Lt. Atsakovas reikalaujamos sumos iki šiol nesumokėjo. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 7943,11 Lt skolą bei patirtas bylinėjimosi išlaidas, sumokėtą žyminį mokestį, išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu bei 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, apie posėdį ieškovas informuotas tinkamai (52 b. l.), 2013-02-26 pateikė prašymą bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant (53 b. l.).

4Atsakovas teismui 2013-01-04 pateikė atsiliepimą į ieškinį (41-42 b. l.), kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka su tuo, kad pradiniam kreditoriui UAB „Giedrinta" už parduotus miežius nesumokėjo 5840,52 Lt, todėl šį ieškovo ieškinio reikalavimą pripažįstu visiškai, tačiau su ieškovo reikalavimu priteisti 2102,59 Lt delspinigių sutinka tik iš dalies. Atsakovas ir pradinis kreditorius UAB „Giedrinta" sutarties dėl miežių pirkimo-pradavimo sudarę nebuvo. Parduodama grūdus UAB „Giedrinta" išrašė PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje vienašališkai nustatė sąskaitos faktūros apmokėjimo terminą bei delspinigių dydį tuo atveju, jei už prekę nebus apmokėta laiku. Mano, kad pardavėjo sąlygų primetimas pirkėjui (be sutarties) yra nesąžiningas, o PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytas delspinigių dydis yra neprotingai didelis. Perkant miežius, atsakovui buvo apribota galimybė derėtis su pardavėju tiek dėl sąskaitos apmokėjimo termino, tiek dėl netesybų dydžio, visas sąlygas nustatė pats pardavėjas. Kadangi pradinio kreditoriaus (pardavėjo) nustatytos netesybos (delspinigiai) yra neprotingai didelės (12 Lt/d), o bendra delspinigių suma siekia beveik 50 procentų skolos sumos (pagrindinė skola be PVM 4908,00 Lt), todėl teismo prašo ieškovo reikalaujamus priteisti delspinigius sumažinti (CK 6.258 str. 3 d.). Ieškovas prie ieškinio nepridėjo įrodymų reikalavimui dėl patirtų išlaidų už teisines paslaugas ir skolos administravimą pagrįsti, o tie, kuriuos pridėjo, su nagrinėjama byla nesietini. Pirma, ieškovas atsakovui jokios bankroto bylos neiškėlė ir atskiro reikalavimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškė. Antra, ieškovas nepriėjo jokio įrodymo, kad sąskaita faktūra serija TDF Nr. 15 1100,00 Lt sumai yra apmokėta, nors ieškovas ją apmokėti privalėjo iki 2012-10-24. Trečia, sąskaita faktūra serija TDF Nr. 15 nėra pakankamai konkreti ir informatyvi. Teisinių paslaugų ir skolų valdymo sutarties Nr.001/07/20 4.3 punktas numato, kad prieš pradedant ruošti ieškinį teismui, ieškovas sumoka paslaugų tiekėjui 500,00 Lt už dokumentų parengimą teismui, tačiau tokio įrodymo ieškovas taip pat nepridėjo. Ketvirta, už neprofesionaliai ir su klaidomis parengtą procesinį dokumentą ieškovas turėjo pagrindą paslaugų tiekėjui atsisakyti apmokėti arba reikalauti sumažinti paslaugos kainą iki minimumo, kokį pats ieškovas yra nurodęs pranešime Nr. 12/03/19 atsakovui, t. y. 300,00 Lt.

5Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog su ieškovo reikalavimu priteisti 5840,52 Lt skolą sutinka visiškai, nes šią skolą pripažįsta. Su ieškovo reikalavimu priteisti 2102,59 Lt delspinigius sutinka iš dalies, nes ieškovo paskaičiuoti delspinigiai yra per dideli, prašo delspinigius sumažinti. Byloje nėra pateikta delspinigių paskaičiavimo. Nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti iš jo teisinių paslaugų ir skolos administravimo išlaidas, kadangi ieškovas jų nepatyrė, nes į bylą nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Prašo išlaidų už teisines paslaugas ir skolos administravimo išlaidų nepriteisti. Ieškovas neteisingai nurodo, jog atsakovas vengia sumokėti skolą piktybiškai, nes iš tikrųjų atsakovas bandė tartis dėl skolos grąžinimo tiek su pirminiu kreditoriumi UAB „Giedrinta“, tiek ir su ieškovu, tačiau su juo niekas nesikalbėjo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje esančiais rašytiniais duomenimis – 2009-06-22 d. PVM sąskaitos-faktūros Ser. SKG Nr. 29 kopija; 2012-03-16 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. SP/12/03/16/2 kopija; 2012-03-19 d. pranešimo dėl reikalavimo įvykdymo kopija; 2012-07-20 Teisinių paslaugų ir skolų valdymo sutarties Nr. 001/07/20 kopija; 2012-10-09 sąskaitos-faktūros Nr. TDF 15 kopija; pranešimo siuntimo atsakovui lydraščio kopija; UAB "Skolų departamentas" Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašo kopija; sąskaitos-faktūros Nr. TDF 15 apmokėjimo patvirtinimu (5-23 b. l.), nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Giedrinta“ atsakovui ūkininkui E. S. už 5840,52 Lt sumą pardavė 16,360 tonų miežių. Pradinis kreditorius UAB „Giedrinta“ minėtai sumai atsakovui E. S. 2009-06-22 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Ser. SKG Nr. 29, pagal kurią atsakovas 5840,52 Lt sumą turėjo sumokėti per 15 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo dienos. Šioje PVM sąskaitoje-faktūroje taip pat nurodoma, jog 5840,52 Lt sumos neapmokėjus laiku už kiekvieną uždelstą dieną atsakovui bus skaičiuojami 0,2 procento delspinigiai. Atsakovas nustatytu terminu skolos pradiniam kreditoriui nesumokėjo. Pradinis kreditorius UAB „Giedrinta“ ir ieškovas UAB „SKOLŲ DEPARTAMENTAS“ 2012-03-16 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/12/03/16/2, pagal kurią ieškovui buvo perleistos visos priėmimo-perdavimo akte prie reikalavimo perleidimo sutarties išvardintų dokumentų pagrindu kylančios pradinio kreditoriaus teisės bei su jomis susijusios papildomos teisės, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytos teisės, t. y. Reikalavimo perleidimo sutarties bei priėmimo-perdavimo akto Nr. SP/12/03/16/2 prie Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu ieškovas UAB „SKOLŲ DEPARTAMENTAS“ pakeitė pirminį kreditorių UAB „Giedrinta“. Ieškovas atsakovui E. S. 2012-03-20 išsiuntė pranešimą Nr. 12/03/19/ „Dėl reikalavimo įvykdymo“, kuriuo ieškovas pranešė apie reikalavimo teisės perėmimą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/12/03/16/2 bei paprašė sumokėti tai dienai susidariusią skolą – 8443,11 Lt, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo. Ieškovas nurodo, jog pareiškimo padavimo dieną atsakovo įsiskolinimą ieškovui sudaro: 5840,52 Lt pagrindinė skola, 2102,59 Lt delspinigiai bei 1100,00 Lt išlaidos už teisines paslaugas ir skolos administravimą, iš viso – 9043,11 Lt.

8Ieškovas UAB „SKOLŲ DEPARTAMENTAS“ prašo iš atsakovo E. S. priteisti 5840,52 Lt skolą pagal 2009-06-22 PVM sąskaitą-faktūrą Ser. SKG Nr. 29 dėl parduotų 16,360 tonų miežių. Atsakovas pripažįsta ieškovui šios skolos nesumokėjęs, jos dydžio neginčija. Sutartines prievoles asmenys privalo vykdyti tinkamai ir laiku, o prievolės neįvykdęs ar ją netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (CK 6.256 str., 6.872 str.). Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovo pareiga įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jo kaltės (CK 6.248 str. 1 d.). Tokių įrodymų atsakovas E. S. nepateikė, todėl ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo 5840,52 Lt skolos tenkintinas visiškai, kadangi šiuo atveju atsakovas neįvykdė prisiimto sutartinio įsipareigojimo sutarties nustatyta atsiskaityti už grūdus.

9Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo E. S. priteisti 2102,59 Lt delspinigius. 2009-06-22 PVM sąskaitoje-faktūroje Ser. SKG Nr. 29 nurodoma, jog 5840,52 Lt sumos neapmokėjus laiku už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,2 procento delspinigiai. Atsakovas, palaikydamas savo atsiliepimą, teismo posėdžio metu paaiškino, jog ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra per dideli ir prašo teismo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d., juos mažinti.

10Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, bet jos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma, atliekanti kompensuojamąją funkciją, kai sutartis neįvykdoma ar vykdoma netinkamai. Nustatant netesybas šalių susitarimu, visuomet egzistuoja grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir piktnaudžiaudama skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatyrimu, silpnavališkumu ar kitomis skolininką verčiančiomis neapgalvotai elgtis aplinkybėmis nustatyti neprotingai dideles netesybas. Todėl sutarties sąlyga dėl netesybų, kaip ir bet kokia kita sutarties sąlygą, vertintina sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu. Susitarimų dėl netesybų dydžio vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet taip pat ir su viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamo dydžio netesybos, užuot atlikusios kompensacinę funkciją, gali peraugti į lupikavimą, pažeidžiantį viešą interesą. Tai, kad CK įtvirtintos būtent įskaitinės netesybos, kaip ir tai, kad CK draudžia baudines netesybas, ne vieną kartą nutartyse yra pabrėžęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr.3K-3-1070/2003; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-3-316/2005; ir kt.). Minėtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ir 0,2 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai visais atvejais laikytini neprotingai dideliais. Atsižvelgiant į tai, teismas laiko, jog ieškovo prašomi priteisti 0,2 procento dydžio delspinigiai, nurodyti 2009-06-22 PVM sąskaitoje-faktūroje Ser. SKG Nr. 29, yra neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai.

11CK 6.73 str. 2 d. ir CK 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinę, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, į tai, jog pagrindinės skolos suma šioje byloje – 5540,52 Lt, yra tik du su puse karto didesnė nei ieškovo prašomas priteisti delspinigių dydis – 2102,59 Lt, ir vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovui priteistinų delspinigių dydį mažina iki 0,1 procento, t. y. vietoje reikalautų 2102,59 Lt iki 1051,29 Lt delspinigių.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidos – 119,00 Lt žyminio mokesčio, ieškovo sumokėto 2012-10-11 mokėjimo nurodymu Nr. 263 (18 b. l.) bei 1100,00 Lt teisinių paslaugų išlaidų (22 b. l.). Ieškinį tenkinus iš dalies ir sumažinus ieškovo prašomą priteisti delspinigių dydį, remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d. iš atsakovo ieškovui priteistina proporcinga (86,76 %) patenkintiems reikalavimams 103,24 Lt žyminio mokesčio dalis ir 954,36 Lt teisinių paslaugų išlaidų.

14Iš atsakovo taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Byloje iš viso patirta 19,99 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistina minėtų išlaidų dalis, proporcinga patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 16,65 Lt.

15Ieškovo reikalavimas priteisti išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atmestinas, nes byloje nėra pateikta duomenų apie tokių išlaidų dydį.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 142 str., 259 str. , 260 str., 268 str., 270 str., CK 6.71 str. 6.73 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., CK 6.258 str. 3 d., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo E. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 5840,52 Lt (penkių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimties litų 52 ct) skolą, 1051,29 Lt (vieno tūkstančio penkiasdešimt vieno lito 29 ct) delspinigius, 6 procentų metines palūkanas už priteistą 6891,81 Lt (šešių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt vieno lito 81 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-12-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 103,24 Lt (vieno šimto trijų litų 24 ct) žyminį mokestį bei 954,36 Lt (devynių šimtų penkiasdešimt keturių litų 36 ct) teisinių paslaugų išlaidas ieškovui UAB „SKOLŲ DEPARTAMENTAS", įmonės kodas 302680936, buveinės adresas Vilniuje, Didžioji g. 11-16, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT02 7044 0600 0773 9595, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

19Priteisti iš atsakovo E. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 16,65 Lt (šešiolika litų 65 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

20Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies, teisinių paslaugų išlaidų bei dėl išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, priteisimo.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Joniškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu bei patikslintu ieškiniu (1-4, 28-31... 3. Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, apie posėdį ieškovas... 4. Atsakovas teismui 2013-01-04 pateikė atsiliepimą į ieškinį (41-42 b. l.),... 5. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog su ieškovo reikalavimu... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje esančiais rašytiniais duomenimis – 2009-06-22 d. PVM... 8. Ieškovas UAB „SKOLŲ DEPARTAMENTAS“ prašo iš atsakovo E. S. priteisti... 9. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo E. S. priteisti 2102,59 Lt delspinigius.... 10. Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa:... 11. CK 6.73 str. 2 d. ir CK 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė sumažinti... 12. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui... 13. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi... 14. Iš atsakovo taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Ieškovo reikalavimas priteisti išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos... 16. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir, vadovaudamasis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo E. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 5840,52 Lt (penkių... 19. Priteisti iš atsakovo E. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 16,65 Lt (šešiolika... 20. Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies,... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių...