Byla e2-19626-1085/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Metanora“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Sesnita“, ieškinį atsakovams A. G., A. K., G. D., V. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti solidariai iš atsakovų 13563,00 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui A. G. ieškinio kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2019 m. rugsėjo 12 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai.

6Atsakovams A. K. ir G. D. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti atitinkamai 2019 m. spalio 5 d. ir spalio 6 d. CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

7Atsakovui V. M. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2019 m. spalio 2 d. laikantis CPK 130 straipsnyje numatytos tvarkos – viešo paskelbimo būdu.

8Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

9Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

10Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovams nepateikus atsiliepimų, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 285 straipsnio 6 dalis).

11Ieškinys tenkinamas.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus.

13Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d., 2019 m. sausio 7 d., 2019 m. balandžio 9 d. nutarčių, UAB „Metanora“ balanso, valstybės įmonės „Registrų centras“ išrašo, vertinimą bei atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jie savo prievolę ieškovei yra įvykdę, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

14Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012). CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidari, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia bendrą žalą, t. y. objektyvaus bendrininkavimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014).

15CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovai paeiliui eidami UAB „Metanora“ vadovo pareigas privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. neteikė privalomosios finansinės atskaitomybės dokumentų valstybės įmonei „Registrų centras“, atsistatydindami iš įmonės vadovo pareigų finansinės atskaitomybės dokumentų ir įmonės turto neperdavė naujam įmonės vadovui. Atsakovų neteisėtus veiksmus patvirtina pateikti įrodymai. Atsakovams savo veiksmais ir neveikimu sukėlus bendrą žalą ir nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad žala ieškovei atlyginta, atsakovams kyla pareiga atlyginti bendrą žalą, todėl iš jų solidariai priteistinas ieškovei 13563,00 Eur žalos atlyginimas (CK 2.87 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, ) 6.246-6.249 straipsniai, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.279 straipsnio 1 dalis,).

16Atsakovai praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jų ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Už pareikštą ieškinį valstybei turėjo būti sumokėtas 305,00 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista pagal įstatymą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškinį patenkinus visiškai, minėta suma (305,00 Eur) valstybei priteistina lygiomis dalimis iš atsakovų po 76,25 Eur (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovų valstybei taip pat priteistinos teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 24,34 Eur – iš kiekvieno po 6,08 Eur (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti solidariai iš atsakovų A. G., asmens kodas ( - ) A. K., asmens kodas ( - ) G. D., asmens kodas ( - ) V. M., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Metanora“, juridinio asmens kodas 302612878,

2113563,00 Eur (trylikos tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt trijų eurų 00 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (13563,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) A. K., asmens kodas ( - ) G. D., asmens kodas ( - ) V. M., asmens kodas ( - ) valstybei po 76,25 Eur (septyniasdešimt šešis eurus 25 ct) iš kiekvieno žyminio mokesčio ir po 6,08 Eur (šešis eurus 8 ct) iš kiekvieno teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, viena iš biudžeto surenkamųjų sąskaitų).

23Atsakovai negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti solidariai iš atsakovų 13563,00... 5. Atsakovui A. G. ieškinio kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14... 6. Atsakovams A. K. ir G. D. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas... 7. Atsakovui V. M. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 8. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį... 9. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 10. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 11. Ieškinys tenkinamas.... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2... 13. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – Kauno... 14. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 15. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 16. Atsakovai praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jų ieškovei... 17. Už pareikštą ieškinį valstybei turėjo būti sumokėtas 305,00 Eur dydžio... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų A. G., asmens kodas ( - ) A. K., asmens... 21. 13563,00 Eur (trylikos tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt trijų... 22. Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) A. K., asmens kodas ( - ) G.... 23. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 24. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...