Byla eB2-750-642/2020
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - BUAB) (duomenys neskelbtini) bankroto byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos D. S. prašymą „Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - BUAB) ( - ) bankroto byloje,

3Teismas

Nustatė

41.

5Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gruodžio 18 d. iškėlė BUAB ( - ) bankroto bylą, jos nemokumo administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau - UAB) ( - ).

62.

72020 m. vasario 17 d. bankroto administratorė pateikė teismui prašymą patvirtinti BUAB ( - ) kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Bankroto administratorė taip pat prašė netvirtinti pareiškėjos D. S. 2020 m. vasario 10 d. pateikto prašymo nemokumo administratorei patvirtinti 4000 Eur kreditorinio reikalavimo, kadangi iš pateikto priedo nėra galimybės nustatyti, ar šis reikalavimas realus.

83.

92020 m. vasario 21 d. Klaipėdos apygardos teismas patvirtino ( - ) kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, išskyrė į atskirą bylą pareiškėjos D. S. ginčijamo finansinio reikalavimo tvirtinimą BUAB ( - ) kreditorių sąraše nagrinėjimą ir įpareigojo pareiškėją D. S. pateikti teismui atsiliepimą į bankroto administratorės prieštaravimus.

104.

11Pareiškėja D. S. 2020 m. vasario 10 d. pateikė nemokumo administratorei prašymą „Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB ( - ) bankroto byloje. Nurodė, kad BUAB ( - ) iki bankroto iškėlimo nesumokėjo atskaitingam asmeniui D. S. 4000 Eur. Skolą patvirtina „Didžioji knyga“ sąskaitą Nr. ( - ) „Atskaitingi asmenys“ 46745, 61 Eur. Tiksli skolos suma yra nurodyta buhalteriniuose dokumentuose, kurių įmonė nepateikė.

125.

13Pareiškėja D. S. 2020 m. vasario 17 d. pateikė teismui atsiliepimą į nemokumo administratorės prieštaravimus. Nurodė, kad BUAB ( - ) iki bankroto iškėlimo nesumokėjo atskaitingam asmeniui direktorei D. S. 4000 Eur. Skolą patvirtina „Didžioji knyga“ sąskaitą Nr. ( - ) „Atskaitingi asmenys“ 46745, 61 Eur. Tiksli skolos suma yra nurodyta buhalteriniuose dokumentuose, kurių įmonė nepateikė. Prašė teismo įpareigoti nemokumo administratorę pateikti teismui buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų „Didžiojoje knygoje“ nurodytą skolą.

146.

15Nemokumo administratorė 2020 m. kovo 10 d. raštu „Dėl teismo įpareigojimo įvykdymo“ paaiškino, kad neturi galimybės pateikti į šią bylą juridinį pagrindą turinčių buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių suinteresuoto asmens (administruojamos įmonės) skolos pareiškėjai, kurios dydis sudaro apie 4000 Eur, egzistavimą dėl žemiau nurodytų priežasčių.

166.1. Balanso sąskaitoje Nr. ( - ) „Atskaitingi asmenys“ 2018 m. liepos 20 d. susikaupė 46745,61 Eur suma nereiškė, kad tą dieną įmonė buvo skolinga pareiškėjai apie 4000 Eur. Bendra suma susideda iš visų piniginių sumų, esančių tam tikru momentu visų darbuotojų žinioje. Kadangi pareiškėja, pateikdama Didžiosios knygos išrašą nepateikė pačios sąskaitos Nr. ( - ) išrašą minėtai dienai, o nemokumo administratorė šių dokumentų neaptiko, tai nėra žinoma kokia suma buvo įrašyta kaip skola šiam atskaitingam asmeniui.

176.2. Didžioji knyga nemokumo administratorei nebuvo perduota nebuvo ir tai patvirtina 2020 m. vasario 4 d. dokumentų priėmimo – perdavimo aktas, kuriame užfiksuota Didžioji knyga (akto 31 p.) yra apskaitos už 2015 m. dokumentai.

186.3. Iš nemokumo administratorės pateiktų 2019 m. balandžio 30 d. ir 2019 m. spalio 31 d. balansų sąskaitų „Trumpalaikis turtas“ – „Per vienerius metus gautinos sumos“ duomenų matyti, kad nei 2019 m. balandžio 30 d., nei 2019 m. spalio 31 d. minėtose sąskaitose nebuvo užfiksuota sumų, atitinkančių pareiškėjos reikalavimo dydį. Šią aplinkybę patvirtina duomenys iš suinteresuoto asmens kreditorių sąrašo.

196.4. Pareiškėja, būdama UAB ( - ) vadovė nuo 2018 m. vasario 5 d. iki 2018 m. liepos 20 d., patvirtino UAB ( - ) apskaitos politiką, tačiau per šį laikotarpį neparengė ir nepateikė suinteresuoto asmens metinės finansinės atskaitomybės už 2017 metus. Taip pat nėra duomenų, kad per pareiškėjos vadovavimo laikotarpį būtų vedama Didžioji knyga. Todėl nėra aiški pareiškėjos į bylą pateikto Didžiosios knygos išrašo kilmė.

206.5. Pareiškėja, reikšdama finansinį reikalavimą, turėtų nurodyti dėl kokių ūkinių operacijų atlikimo galėjo atsirasti jos nurodyto dydžio skola. Kadangi pareiškėja pateikė išrašą iš Didžiosios knygos, sudarytą kompiuterinės programos pagalba, už atitinkamą laikotarpį, yra akivaizdu, kad tame pačiame kompiuteryje turėtų būti saugomi ir pareiškėjos avansinės apyskaitos duomenys. Tačiau pareiškėja šių duomenų nepateikė, o kaip minėta nemokumo administratorė minėtų dokumentų neturi.

21Teismas

konstatuoja:

22Pareiškėjos D. S. 2020 m. vasario 10 d. pateiktas prašymas nemokumo administratorei patvirtinti 4000 Eur kreditorinį reikalavimą, atmestinas.

237.

24Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

258.

26Nagrinėjamu atveju, t.y. dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo tvirtinimo, taikytinos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatos.

279.

28Dėl ginčijamo kreditorinio reikalavimo teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 dalies nuostatomis, jog administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

2910.

30Pareiškėjai ir nemokumo administratorei apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta per EPP. Pareiškėja ir nemokumo administratorė teismo posėdyje nedalyvauja.

3111.

32Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti be kita ko lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to finansinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir pareikštus reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnis).

3312.

34Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visų be išimties bankroto administratorės pateiktų tvirtinti finansinių reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-371-157/2016). Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011 ir kt.).

3513.

36Be to, paskirtai bankroto administratorei turi būti pateikti ne vien tik patys kreditorių reikalavimai, bet ir juos pagrindžiantys dokumentai, nes tik tokiu atveju gali būti patikrintas reikalavimų pagrįstumas. Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus (-ių) reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus (-ių) reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso toliau – CPK) 179 straipsnis, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punktas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1098-330/2016).

3714.

382019 m. spalio 31 d. teismas įpareigojo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) vadovę N. M., dirbusią nuo 2019 m. liepos 9 d. iki 2019 m. lapkričio 27 d. , per 5 dienas pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Reikalaujami dokumentai nebuvo pateikti.

3915.

40Iš N. M. paaiškinimo nustatyta, kad ji 2019 m. lapkričio 27 d. atleista iš direktorės pareigų.

4116.

422019 m. gruodžio 18 d. teismas nustatė, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Reikalaujami dokumentai nebuvo pateikti.

4317.

44Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2020 m. vasario 17 d. bankroto administratorė pateikė teismui prašymą patvirtinti BUAB ( - ) kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimų 65576,26 Eur sumai. Bankroto administratorė taip pat prašė netvirtinti pareiškėjos D. S. 2020 m. vasario 10 d. pateikto prašymo nemokumo administratorei patvirtinti 4000 Eur kreditorinio reikalavimo, kadangi iš pateikto priedo nėra galimybės nustatyti, ar šis reikalavimas realus.

4518.

462020 m. vasario 21 d. Klaipėdos apygardos teismas patvirtino BUAB ( - ) kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimų 65576,26 Eur sumai, išskyrė į atskirą bylą pareiškėjos D. S. ginčijamo finansinio reikalavimo tvirtinimą BUAB ( - ) kreditorių sąraše nagrinėjimą.

4719.

48Pareiškėja D. S. ginčijamą finansinį reikalavimą grindė vieninteliu įrodymu UAB ( - ) „Didžiosios knygos“ 1, 2 ir 3 puslapiais.

4920.

50Teismas, siekdamas išsiaiškinti pareiškėjos D. S. UAB ( - ) „Didžiosios knygos“ dalies gavimo aplinkybes, 2020 m. kovo 2 d. įpareigojo pareiškėją pateikti duomenis, patvirtinančius UAB ( - ) „Didžiosios knygos“ gavimo aplinkybes, tačiau pareiškėja šių aplinkybių nenurodė ir nepagrindė.

5121.

52Iš bylos duomenų nustatyta, kad nemokumo administratorei UAB ( - ) „Didžioji knyga“ nebuvo perduota.

5322.

54Kaip žinoma, CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2011). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra.

5523.

56Teismo vertinimu, pareiškėja šiuo metu nepateikia objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti jos nurodomo finansinio reikalavimo pagrįstumą. Pareiškėja nepateikė patikimų duomenų, grindžiančių jos ginčijamą finansinį reikalavimą, todėl teismas negali teigti, kad realiai egzistuoja 4000 Eur dydžio pareiškėjos D. S. finansinis reikalavimas (CPK 12, 178 straipsniai).

5724.

58Pažymėtina, kad šiuo metu prašymo pagrįstumo nepatvirtina nei administratorės dispozicijoje esantys įmonės finansiniai ir kiti dokumentai.

5925.

60Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas neįrodytas, nepagrįstas, dėl to netenkintinas.

61Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

62atmesti pareiškėjos D. S. prašymų dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo.

63Nutartį per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos D. S. prašymą „Dėl... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gruodžio 18 d. iškėlė BUAB ( - )... 6. 2.... 7. 2020 m. vasario 17 d. bankroto administratorė pateikė teismui prašymą... 8. 3.... 9. 2020 m. vasario 21 d. Klaipėdos apygardos teismas patvirtino ( - ) kreditorių... 10. 4.... 11. Pareiškėja D. S. 2020 m. vasario 10 d. pateikė nemokumo administratorei... 12. 5.... 13. Pareiškėja D. S. 2020 m. vasario 17 d. pateikė teismui atsiliepimą į... 14. 6.... 15. Nemokumo administratorė 2020 m. kovo 10 d. raštu „Dėl teismo įpareigojimo... 16. 6.1. Balanso sąskaitoje Nr. ( - ) „Atskaitingi asmenys“ 2018 m. liepos 20... 17. 6.2. Didžioji knyga nemokumo administratorei nebuvo perduota nebuvo ir tai... 18. 6.3. Iš nemokumo administratorės pateiktų 2019 m. balandžio 30 d. ir 2019... 19. 6.4. Pareiškėja, būdama UAB ( - ) vadovė nuo 2018 m. vasario 5 d. iki 2018... 20. 6.5. Pareiškėja, reikšdama finansinį reikalavimą, turėtų nurodyti dėl... 21. Teismas... 22. Pareiškėjos D. S. 2020 m. vasario 10 d. pateiktas prašymas nemokumo... 23. 7.... 24. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsnio 1... 25. 8.... 26. Nagrinėjamu atveju, t.y. dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų... 27. 9.... 28. Dėl ginčijamo kreditorinio reikalavimo teismas vadovaujasi Lietuvos... 29. 10.... 30. Pareiškėjai ir nemokumo administratorei apie teismo posėdžio vietą ir... 31. 11.... 32. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 33. 12.... 34. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visų be išimties bankroto... 35. 13.... 36. Be to, paskirtai bankroto administratorei turi būti pateikti ne vien tik patys... 37. 14.... 38. 2019 m. spalio 31 d. teismas įpareigojo atsakovės uždarosios akcinės... 39. 15.... 40. Iš N. M. paaiškinimo nustatyta, kad ji 2019 m. lapkričio 27 d. atleista iš... 41. 16.... 42. 2019 m. gruodžio 18 d. teismas nustatė, kad atsakovės uždarosios akcinės... 43. 17.... 44. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2020 m. vasario 17 d. bankroto... 45. 18.... 46. 2020 m. vasario 21 d. Klaipėdos apygardos teismas patvirtino BUAB ( - )... 47. 19.... 48. Pareiškėja D. S. ginčijamą finansinį reikalavimą grindė vieninteliu... 49. 20.... 50. Teismas, siekdamas išsiaiškinti pareiškėjos D. S. UAB ( - ) „Didžiosios... 51. 21.... 52. Iš bylos duomenų nustatyta, kad nemokumo administratorei UAB ( - )... 53. 22.... 54. Kaip žinoma, CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas... 55. 23.... 56. Teismo vertinimu, pareiškėja šiuo metu nepateikia objektyvių duomenų,... 57. 24.... 58. Pažymėtina, kad šiuo metu prašymo pagrįstumo nepatvirtina nei... 59. 25.... 60. Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas... 61. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 62. atmesti pareiškėjos D. S. prašymų dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo.... 63. Nutartį per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos galima skųsti Lietuvos...