Byla 2S-589-460/2013
Dėl antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmų, suinteresuotas asmuo VSDFV Mažeikių skyrius, antstolis Albinas Zenkevičius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo N. E. (apelianto) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-15629-792/2012 pagal pareiškėjo N. E. skundus dėl antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmų, suinteresuotas asmuo VSDFV Mažeikių skyrius, antstolis Albinas Zenkevičius.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į antstolį su 2012-11-05 skundu bei 2012-11-05 patikslintu skundu, kuriuose prašo panaikinti antstolio Albino Zenkevičiaus 2012-10-30 patvarkymą Nr. 3R-7634 vykdomojoje byloje Nr. 0017/12/00439; panaikinti antstolio Albino Zenkevičiaus 2012-10-16 patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0017/12/00439/3R-6950 ir Nr. 0017/12/00439/3R-6949; panaikinti antstolio Albino Zenkevičiaus 2012-10-15 patvarkymą, pasirašytą antstolį Albiną Zenkevičių pavaduojančios antstolės Viktorijos Vėliuvienės, vykdomojoje byloje Nr. 0017/12/00439/3R-6945; panaikinti antstolio Albino Zenkevičiaus 2012-10-16 patvarkymą dėl pranešimo apie turto areštą byloje Nr. 0017/12/00439/3R-6947; panaikinti turto areštą, pritaikytą skolininko N. E. piniginėms lėšoms, esančioms AB DNB ir AB „Swedbank“ bankuose bei panaikinti nekilnojamojo turto areštą, pritaikytą 1/5 žemės sklypo daliai, plotas 0,0875 ha; nurodyti savo civilinės profesinės atsakomybės draudimo poliso numerį bei draudimo bendrovę, kurioje yra sudaryta draudimo sutartis.

4Antstolė Viktorija Vėliuvienė, pavaduojanti antstolį Albiną Zenkevičių, 2012-11-09 priėmė patvarkymą dėl pareiškėjo skundų, kuriuo nutarė netenkinti pareiškėjo skundų kaip nepagrįstų, taip pat nusprendė, kad nėra pagrindo pakartotinai naikinti lėšų, esančių AB DNB banko sąskaitoje, arešto, kadangi 2012-11-06 patvarkymu dėl lėšų arešto panaikinimo areštas, uždėtas 2012-10-16 patvarkymu, jau panaikintas; nepateikus duomenų, kad sąskaitose yra lėšos, iš kurių išieškojimas yra neįmanomas, atsisakė panaikinti 2012-10-16 patvarkymą vykdomojoje byloje 0017/12/00439/3R-6949 dėl lėšų arešto AB „Swedbank“, bei nustatė išieškotiną mastą 2 226 Lt; atsisakė panaikinti 2012-10-15 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 0017/12/00439/3R-6945; atsisakė pakartotinai naikinti patvarkymą Nr. 0017/12/00439/3R-69472012-11-02 dėl arešto turtui, kadangi turtui taikytas areštas jau panaikintas; nusprendė 2012-11-05 skundą dėl antstolio veiksmų ir 2012-11-05 patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų kartu su vykdomąja byla persiųsti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-19 nutartimi pareiškėjo N. E. 2012-11-05 skundą bei 2012-11-05 patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Nurodė, jog skundas antstoliui negali būti pateikiamas bet kokia forma. Teiginį apie tai, kad antstolis piktnaudžiauja savo teisėmis, įpareigodamas pareiškėją pašalinti skundo trūkumus, pripažino nepagrįstu. Teigė, jog skolininkas dėl registruotos pašto siuntos atsiėmimo nesikreipė, todėl raginimas įvykdyti sprendimą 2012-10-02 buvo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų skola išieškotina pirmiausiai, yra tik išieškotojo teisė, antstolis neprivalo išieškotoją įpareigoti pasinaudoti šia teise. Pažymėjo, kad pareiškėjo teiginys apie tai, kad jis negali naudotis ir disponuoti visomis piniginėmis lėšomis areštuotose bankų sąskaitose, taip pat nepagrįstas, kadangi vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad skolininko sąskaitose buvo piniginių lėšų, tokių įrodymų nepateikė ir pats pareiškėjas. Nurodė, kad pareiškėjas patikslintame skunde teigė, kad antstolis apskaičiavo nepagrįsto dydžio vykdymo išlaidas ir bando jas neteisėtai išieškoti. Konstatavo, kad šis pareiškėjo teiginys yra nepagrįstas, kadangi pareiškėjo ginčijama atlyginimo antstoliui suma 1 650 Lt yra apskaičiuota pagrįstai. Konstatavo ir tai, kad vykdomoji byla negali būti nutraukta, kadangi vykdomoji byla nutraukiama, jeigu išieškotojas atsisakė išieškojimo, tuo tarpu šiuo atveju vykdomasis dokumentas buvo visiškai įvykdytas, todėl šiuo atveju vykdomoji byla užbaigtina visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, tačiau pagal šį vykdomąjį dokumentą dar liko neišieškotos vykdymo išlaidos.

6Apeliantas apeliacinės instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti pareiškėjo skundus dėl antstolio veiksmų. Nurodo, jog: 1) pareiškėjas N. E. dar 2012 m. spalio 18 d. atsiskaitė su išieškotoju, tačiau iki pat 2012 m. lapkričio mėn. (po pradinių ir pakartotinių skundų pateikimo) antstolis nesiėmė jokių veiksmų tam, kad būtų panaikintas skolininko turto/piniginių lėšų areštas (bent jau sumažintas turto/piniginių lėšų arešto mastas iki vykdymo išlaidų dydžio; 2) priešingai nei nurodo Klaipėdos miesto apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje, banko sąskaitų areštas (arešto metu net ir nesant sąskaitose piniginių lėšų) jau savaime reiškia skolininko teisės naudotis piniginėmis lėšomis apribojimą, kadangi toks apribojimas yra taikomas tiek sąskaitose esančioms pinginėms lėšoms, tiek būsimoms piniginėms įplaukoms, kurios gali atsirasti taikomo arešto metu, t. y. areštavus banko sąskaitas, apeliantui akivaizdu, jog skolininkas negali atlikti jokių finansinių operacijų – nei faktiškai gauti pinigines lėšas, nei jomis naudotis; 3) faktiškai buvo pritaikytas areštas skolininko N. E. banko sąskaitoms ir jose esančioms/būsimoms piniginėms lėšoms bei nekilnojamajam turtui, t. y. iš esmės skolininko N. E. turto valdymas, naudojimasis ir disponavimas buvo apsunkintas kelis kartus pritaikant areštą tiek nekilnojamajam turtui, tiek piniginėms lėšoms; 4) skolininkui buvo taikomas didesnis nei būtina turto areštas, tai akivaizdžiai suponuoja antstolio piktnaudžiavimą turimomis teisėmis bei nesąžiningus, neteisėtus ir nepagrįstus veiksmus/neveikimą, kurie pirmosios instancijos teismo turėjo būti atitinkamai įvertinti patenkinus pareiškėjo skundą; 5) arešto taikymas (jo nepanaikinimas ilgą laiką arba apskritai ar arešto masto nesumažinimas), nepaisant to, jog skolininkas yra sumokėjęs skolą, yra nepagrįstas bei neteisėtas, dėl to atitinkamai turėjo būti įvertinti ir antstolio veiksmai/neveikimas nagrinėjant pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teisme bei priimant atitinkamą procesinį sprendimą; 6) antstolis tokiu neteisėtu neveikimu ir raginimo skolininkui neįteikimu, kaip tai numatyta CPK 657 str., padarė CPK ir Vykdymo instrukcijoje įtvirtintų teisės normų pažeidimus, skolininkas nebuvo tinkamai informuotas apie galimą geranorišką sumokėjimą; vien dėl šių priežasčių anksčiau nurodyti ir skundžiami antstolio patvarkymai yra neteisėti ir pirmosios instancijos teismo turėjo būti panaikinti; 7) dar 2012 m. spalio 23 d. (netrukus po pareiškėjo skolos padengimo) VSDFV Mažeikių skyrius pateikė antstoliui pranešimą, kuriame nurodė, jog pareiškėjas N. E. yra visiškai atsiskaitęs su išieškotoju, t. y. įvykdytas teismo išduotas vykdomasis dokumentas, tai netiesiogiai reiškia, jog buvo atsisakyta išieškojimo, ir buvo/yra galimas vykdomosios bylos nutraukimas; 8) pažymėjo, kad antstolio nurodytos vykdymo išlaidos šioje vykdomojoje byloje yra neproporcingai didelės ir neracionalios; 9) mano, kad antstolis priimdamas skundžiamą 2012 m. spalio 30 d. patvarkymą veikė ultra vires ir atliko neteisėtus veiksmus.

7Antstolė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo prašo atmesti apeliantės atskirąjį skundą. Nurodo, jog pašalindamas 2012-10-30 antstolio patvarkyme nurodytus skundo dėl antstolio veiksmų trūkumus – nurodydamas visus suinteresuotus asmenis, pateikdamas tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai, suinteresuotiems asmenims, bei teismui, kartu su skundu pateikdamas tinkamai patvirtintus dokumentų nuorašus, pareiškėjas N. E. savo veiksmais būtent ir pripažino 2012-10-30 antstolio patvarkymo dėl skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumą. Pareiškėjas N. E. neprašo panaikinti antstolio patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kartu pripažindamas, kad vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti pagrįstai. Mano, jog tais atvejais, kai dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą 2012-10-02 buvo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Pažymi, kad antstolis privalo ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradėti vykdyti sprendimą priverstinai. Raginimas įvykdyti sprendimą paskelbtas 2012-10-02. Tai laikytina raginimo įteikimo skolininkui diena. Nustatytas dešimties dienų terminas, per kurį skolininkas turi įvykdyti sprendimą, pasibaigia 2012-10-12. Priverstinio vykdymo veiksmai pradėti 2012-10-16. Pabrėžia, kad pareiškėjo teiginys apie tai, kad jis negali naudotis ir disponuoti visomis piniginėmis lėšomis areštuotose bankų sąskaitose, taip pat nepagrįstas, kadangi vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad skolininko sąskaitose buvo piniginių lėšų, tokių įrodymų nepateikė ir pats pareiškėjas. Teigia, jog 2012-11-05 patikslinto skundo teiginiai, kad areštas yra nepanaikintas, neatitinka vykdomosios bylos duomenų, kadangi areštas yra panaikintas 2012-11-02. Vykdomojoje byloje esantis 2012-10-15 vykdymo išlaidų apskaičiavimas atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą formą. Nurodo, jog 2012-10-15 priimtas patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kuris kartu su detaliais vykdymo išlaidų apskaičiavimais 2012-10-18 įteiktas skolininkui asmeniškai. Pareiškėjas klaidingai vertina vykdomosios bylos aplinkybes. CPK 629 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato vykdomosios bylos nutraukimo pagrindą, kai išieškotojas atsisako išieškojimo.

8VSDFV Mažeikių skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo prašo atmesti apeliantės atskirąjį skundą. Nurodo, jog išieškotojas VSDFV Mažeikių skyrius išieškojimo bylos vykdymo eigoje neatsisakė, o 2012-10-22 raštu Nr. (4.18) 1-22430 informavo antstolį apie tai. kad skolininkas N. E. sumokėjo teismo priteistą sumą. Atsižvelgė į aplinkybę, jog vykdomasis dokumentas priverstinio vykdymo metu buvo įvykdytas, vykdomojo byla užbaigtina CPK 632 str. 1 d. 1 p. pagrindu po to, kai iš skolininko bus išieškotos visos vykdymo išlaidos.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

11Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria nutarta pareiškėjo N. E. 2012-11-05 skundą bei 2012-11-05 patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų atmesti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12Iš vykdomosios bylos Nr. 0017/12/00439 medžiagos nustatyta, kad anksčiau išvardyti pareiškėjo skundų teiginiai yra neteisingi ir nepagrįsti, kadangi prieštarauja vykdomojoje byloje esantiems įrodymams.

13Nustatyta, kad antstolis vykdė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-154-730/2011 dėl 13 751,26 Lt išieškojimo iš skolininko N. E. išieškotojui VSDFV Mažeikių skyriui.

14Dėl pateiktų skundų trūkumų šalinimo

15Teismas pažymi, jog pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 29 punkto reikalavimus, skunde turi būti nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą. Šiuo atveju skunde buvo nenurodytos šalys, prie skundo pridėti priedai patvirtinti, pažeidžiant Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2006-01-19 sprendimu patvirtintos nuorašų tvirtinimo ir registravimo tvarkos 2.2.2 bei 2.5 punktus. Tai yra 2012-10-19 advokatas Z. M., patvirtindamas dokumentų, kuriuose visi parašai bei antspaudai nėra originalūs, nuorašus, vietoje privalomų nurodyti žodžių „Ne originalaus dokumento nuorašas tikras“ arba „Ne originalaus dokumento kopija tikra“, arba „Ne originalaus dokumento kopija“', įrašė „Kopija tikra“. Be to, patvirtintiems dokumentams nesuteikė nuorašo registracijos numerio.

16Aiškinant teisės normas sistemiškai, kaip tai aiškina pats pareiškėjas, CPK 510 straipsnyje yra įtvirtinta ikiteisminė skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka, todėl antstolis, atsisakęs tenkinti pareiškėjo skundą, turi teismui pateikti ne tik vykdomąsias bylas tolimesniam skundo nagrinėjimui, bet ir pateikti tiek skundo ir jo priedų egzempliorių, kiek yra suinteresuotų asmenų, todėl pareiškėjas įpareigotinas pateikti trūkstamus skundo egzempliorius. Antstolis sprendžia klausimus dėl skundo pagrįstumo ir jo perdavimo teismui, skundo kaip procesinio dokumento atitikimo CPK bendriesiems procesinių dokumentų turiniui ir formai keliamiems reikalavimams.

17Šios aplinkybės pareiškėjui turėjo būti žinomos, kadangi skundą dėl antstolio veiksmų pasirašė ir pateikė advokatas Z. M..

18Atkreiptinas dėmesys, kad skundas dėl antstolio veiksmų būtų perduotas nagrinėti teismui, antstolio 2012-10-30 patvarkymu nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti (CPK 613 straipsnis) (vykdomoji byla; b. l. 56). Pareiškėjas 2012-11-05 pateikė 2012-10-31 pakartotinį skundą dėl antstolio veiksmų (vykdomoji byla; b. l. 64). Kaip matyti iš bylos duomenų, pakartotinis skundas neatitiko CPK 111–113 straipsnyje nustatytų reikalavimų procesiniams dokumentams, todėl antstolis pagrįstai 2012-11-05 patvarkymu nustatė terminą 2012-10-31 skundo trūkumams pašalinti (vykdomoji byla; b. l. 71).

19Aktualu pažymėti, jog vadovaujantis CPK 510 straipsniu, skundas dėl antstolio veiksmų pateikiamas pačiam antstoliui. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad antstolis, gavęs 2012-10-19 skundą, privalėjo patvarkymu tenkinti arba jo netenkinti. Paminėtina, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnis). Taigi šiuo atveju vadovaudamasis CPK 613 straipsniu, antstolis vykdymo procese iškilusį klausimą dėl 2012-10-19 skundo priėmimo išsprendė 2012-10-30 antstolio patvarkymu nustatydamas terminą skundo trūkumams pašalinti. Tai reiškia, jog 2012-10-19 skundas dėl antstolio veiksmų nebuvo priimtas nagrinėti. Svarbu paminėti, kad pašalindamas 2012-10-30 antstolio patvarkyme nurodytus skundo dėl antstolio veiksmų trūkumus – nurodydamas visus suinteresuotus asmenis, pateikdamas tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai, suinteresuotiems asmenims bei teismui, kartu su skundu pateikdamas tinkamai patvirtintus dokumentų nuorašus, pareiškėjas N. E. savo veiksmais būtent ir pripažino 2012-10-30 antstolio patvarkymo dėl skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumą.

20Atkreiptinas dėmesys, jog ir Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-19 priimtoje nutartyje konstatavo ir apeliacinės instancijos teismas su tuo sutinka, jog „<... kompleksiškai analizuojant CPK teisės normas, reglamentuojančias skundo dėl antstolio veiksmų padavimą ir nagrinėjimą, darytina išvada, kad antstolis, siekdamas nevilkinti ir neapsunkinti skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo proceso ir matydamas, kad nėra pagrindo skundui tenkinti ir skundas bus perduotas nagrinėti teismui, dar nepriėmęs patvarkymo dėl atsisakymo tenkinti skundą ir perduoti jį nagrinėti teismui, turi teisę nustatyti terminą pareiškėjui pašalinti pateikto skundo trūkumus, kad jis atitiktų CPK 111 str.-114 str. numatytus reikalavimus. Toks reikalavimas būtų nepateisinamas tuo atveju, jei antstolis nustatytų terminą skundo trūkumams pašalini:, iš anksto žinodamas, kad skundą patenkins pats antstolis ...>“.

21Dėl bylos aplinkybių

22Pareiškėjas N. E. nurodo, kad „Klaipėdos miesto apylinkės teisme bei vėliau Klaipėdos apygardos teisme kaip apeliacinės instancijos teisme buvo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-154-730/2011 bei 2A-784-524/2012 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus, kurio teises ir pareigas nuo 2012-01-01 perėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, ieškinį atsakovui N. E., dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankišku reikalavimų V. E. dėl žalos atlyginimo. 2011-12-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs aukščiau minėtą civilinę bylą Nr. 2-154-730/2011, priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė ieškovo ieškinį patenkinti, priteisiant 13 751,26 Lt dydžio žalą, o valstybei 454,80 Lt bylinėjimosi išlaidų. Klaipėdos apygardos teismas. 2012-06-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-784-524/2012 paliko Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-08 sprendimą nepakeistą. 2012-08-22 buvo išduotas vykdomasis dokumentus Nr. 2-154-730/2011 dėl 13 751,26 Lt išieškojimo iš skolininko N. E. VSDFV naudai“.

23Pažymėtina, jog šis vykdomasis dokumentas pateiktas antstoliui vykdyti 2012-09-12. Taigi, kaip nurodo pats pareiškėjas, jam buvo žinoma apie 2012-06-22 įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo buvo priteista 13 751,26 Lt skola bei 2012-08-22 išduotas vykdomasis raštas. Tačiau per tris mėnesius skolininkas N. E. taip ir neįvykdė teismo sprendimo ir nesumokėjo priteistos žalos, nors žinojo apie įsiteisėjusį Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 sprendimą bei 2012-08-22 išduotą vykdomąjį raštą (vykdomoji byla; b. l. 2–3). Remiantis bylos duomenimis praėjus trims mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo bei mėnesiui po vykdomojo rašto išdavimo, išieškotojas, įsitikinęs, kad priteista skola nėra sumokėta, pateikė vykdomąjį dokumentą antstoliui (vykdomoji byla; b. l. 1). Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų, antstolis, vadovaudamasis CPK 651 straipsniu, patikrino ir nustatė, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdyti, priėmė 2012-09-13 patvarkymą (vykdomoji byla; b. l. 5). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas N. E. neprašo panaikinti antstolio patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kartu pripažindamas, kad vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti pagrįstai (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis).

24Dėl neįteikto raginimo

25Teismas atkreipia dėmesį, jog apeliantas, atstovaujamas advokato Žilvino Mišeikio, skunde dėl antstolio veiksmų tiesiog perrašo CPK 655, 658, 661, 662 bei 660 straipsnius, jų nepagrįsdamas faktinėmis vykdomosios bylos Nr. 0017/12/00439 aplinkybėmis. Būtent antstolis 2012-09-13 suformavo raginimą skolininkui sumokėti skolą, kaip tai yra nustatyta CPK XLVI skyriaus teisės normose (vykdomoji byla; b. l. 6). Šiuo 2012-09-13 suformuotu raginimu įvykdyti sprendimą geruoju antstolis pranešė skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas Nr. 2-154-730/2012 ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą dešimties dienų nuo raginimo gavimo dienos terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnis). Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiųstas registruota pašto siunta su pranešimu apie įteikimą, kaip tai nustato CPK 657 straipsnio 1 dalis. Tą patvirtina faktinės bylos aplinkybės (vykdomoji byla; b. l 9, 11).

26Pareiškėjas nurodo ir tai, kad pagal „CPK 660 straipsnį tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka“. Apeliantas nurodo, kad raginimai dėl skolos sumokėjimo nebuvo įteikti skolininkui N. E.. Taip pat akcentuoja, kad pastarasis asmuo nesislapsto ir niekada nesislapstė, jo buvimo vieta ir darbovietė antstoliui žinoma, dėl to atitinkamas raginimas galėjo būti įteiktas, jei ne pareiškėjo gyvenamosios vietos adresu, tai jo darbovietės adresu. Šiuo pagrindu pareiškėjas daro nepagrįstą išvadą, kad įteikti privalomą raginimą dėl skolos sumokėjimo taip pat nebuvo jokių objektyvių kliūčių. Priešingai, iš bylos duomenų matyti, kad buvo objektyvios kliūtys įteikti skolininkui raginimą – skolininkas nevykdė savo pareigų ir nesikreipė dėl registruotos pašto siuntos atsiėmimo. Raginimas įvykdyti sprendimą išsiųstas registruota pašto siunta su pranešimu apie įteikimą. Tačiau skolininkas jam skirtos ir 2012-09-17 siųstos pašto siuntos neatsiėmė. Taigi galima sutikti su antstolės pozicija, jog dėl objektyvių ir akivaizdžių priežasčių raginimo įvykdyti sprendimą įteikti skolininkui buvo neįmanoma. Tai patvirtinama vykdomosios bylos Nr. 0017/12/00439 aplinkybėmis, t. y. siuntos įteikimo eiga (vykdomoji byla; b. l 12–13). Be to, Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja tokią praktiką, kad skolininko skundo argumentai, jog jie negavo iš teismo antstolio vykdomojoje byloje esančių pranešimų ir pasiūlymų, nepaneigia fakto apie minėtų dokumentų jiems išsiuntimą, o jų gavimas ir registracija yra dokumentus gaunančiojo asmens reikalas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-660/2003). Skolininkas pats neatsiėmė jam skirtos siuntos, nors žinojo apie įsiteisėjusį Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 sprendimą kurio nevykdė.

27Vadovaujantis CPK 660 straipsniu, tais atvejais, kai dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą negalima, pagrįstai ir teisėtai raginimas įvykdyti sprendimą 2012-10-02 buvo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (vykdomoji byla; b. l 14).

28Dėl priverstinio vykdymo veiksmų pradžios

29Pareiškėjas nurodo, kad „pagal CPK 658 straipsnį, kai raginimas įvykdyti sprendimą įteiktas, antstolis gali įpareigoti skolininką šio Kodekso 645 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti duomenis apie turimą turtą. Pagal išieškojimo iš skolininko turto bendrąsias taisykles, konkrečiai CPK 662 straipsnį, išieškotojas, laikydamasis CPK 644, 665 straipsniuose nustatytos eilės, iki priverstinio vykdymo pradžios gali raštu nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoma pirmiausiai“. Teismas atkreipia dėmesį, kad darydamas sisteminę teisės normų analizę, pareiškėjas daro nepagrįstą išvadą, kad „tik skolininkui įteikus raginimą, vėliau jam pateikus duomenis apie turtą, išieškotojas turi teisę nurodyti iš kurio turto išieškotina suma“. Tai yra pareiškėjas nurodo, kad antstolis, prieš pradėdamas priverstinio vykdymo veiksmus, privalo atlikti tris būtinus veiksmus: įteikti skolininkui raginimą, įpareigoti skolininką pateikti duomenis apie turtą ir įpareigoti išieškotoją iki priverstinio vykdymo pradžios raštu nurodyti, iš kokio skolininko turto išieškoti skolą.

30Kaip pažymi pats pareiškėjas, antstolis gali įpareigoti skolininką CPK 645 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti duomenis apie turimą turtą. Taigi tai yra antstolio teisė, bet ne pareiga. Be to, antstolis, vadovaudamasis CPK 634 straipsnio 2 dalimi, pats gali surinkti duomenis apie skolininko specialiai registruotiną turtą bei kredito įstaigose esančias sąskaitas. Antstolis gali įpareigoti skolininką pateikti duomenis apie turimą turtą, jei šių duomenų negalima gauti operatyviau, arba, jei tai nėra turtas, kuriam taikoma speciali registracija. Išieškotojas turi teisę, bet neprivalo iki priverstinio vykdymo pradžios nurodyti, iš kurio turto išieškoti. Jeigu išieškotojas nepasinaudojo šia teise ir nenurodė, iš kurio turto išieškoti, antstolis, laikydamasis CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatyta tvarkos, pats nustato, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti (CPK 662 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, jog priverstinio vykdymo priemonių taikymo pradžia siejama tik su raginimo įvykdyti sprendimą per antstolio nustatytą terminą neįvykdymu. CPK 624 straipsnis imperatyviai nustato, kad antstolis privalo ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradėti vykdyti sprendimą priverstinai. Raginimas įvykdyti sprendimą paskelbtas 2012-10-02. Tai laikytina raginimo įteikimo skolininkui diena. Šiuo atveju priverstinio vykdymo veiksmai pradėti 2012-10-16. Tai reiškia, jog vadovaujantis CPK 624 straipsniu bei 662 straipsnio 3 dalimi, 2012-10-16 pradėti priverstinio vykdymo veiksmai areštuojant 1/5 skolininkui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo bei areštuojant pinigines lėšas, esančias AB DNB ir AB „Swedbank“ bankuose.

31Dėl proporcingumo, teisingumo ir ekonomiškumo principų pažeidimo

32Teismas pažymi, jog vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės (CPK 624 straipsnio 3 dalis). Kaip matyti iš bylos duomenų, 2012-10-16 buvo surašyti patvarkymai areštuoti lėšas, esančias AB DNB ir AB „Swedbank“ banko sąskaitose.

33Apeliantas teigia, kad „pritaikant areštą skolininko N. E. banko sąskaitoms ir jose esančioms piniginėms lėšoms bei nekilnojamam turtui, piniginių lėšų areštas yra perteklinis, pažeidžiantis teisingumo, proporcingumo ir ekonomiškumo principus“.

34Visų pirma, kaip minėta anksčiau, vadovaujantis CPK 624 straipsnio 3 dalimi, vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Antra, antstolis privalo laikytis išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilės (CPK 664 straipsnis, 662 straipsnis). Tai skunde pažymi ir pats pareiškėjas. Taigi, laikantis išieškojimo eilės (CPK 664 straipsnis) bei taikant kelias priverstinio išieškojimo priemones (CPK 624 straipsnio 3 dalis), buvo areštuotos piniginės lėšos, tačiau areštuotose skolininko sąskaitose nesant pinigų, pritaikytas areštas skolininko vardu registruotam turtui. Skundžiami antstolio veiksmai atlikti 2012-10-16. Šių priverstinio vykdymo veiksmų atlikimo dieną nei skola, nei vykdymo išlaidos nebuvo išieškotos. Kaip jau minėta, skola sumokėta tik 2012-10-18. Taigi, priešingai nei teigia pareiškėjas, nėra pagrindo konstatuoti, tą pagrįstai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, kad atliekant priverstinio vykdymo veiksmus buvo viršytas arešto mastas bei pažeisti proporcingumo, teisingumo ir ekonomiškumo principai (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis). Be to, iš vykdomosios bylos nustatyta, kad gavus duomenis, jog į vieną iš areštuotų skolininko sąskaitų pervedamas darbo užmokestis, areštas šiai skolininko sąskaitai 2012-11-06 buvo panaikintas (vykdomoji byla: b. l. 72–73).

35Dėl priverstinio vykdymo priemonių panaikinimo

36Skolininkas N. E. skolą sumokėjo tiesiogiai išieškotojui tik 2012-10-18, t. y. ne tik suėjus raginime įvykdyti sprendimą numatytam terminui, bet ir po priverstinio vykdymo pradžios, t. y. po lėšų, esančių AB DNB ir AB „Swedbank“ bankuose, arešto 2012-10-16. Pastebėtina, jog patvarkymas areštuoti lėšas, patvarkymas dėl pranešimo apie turto arešto aktą bei turto arešto aktas skolininkui įteikti asmeniškai 2012-10-18 (vykdomoji byla: b. l. 41). Tik gavęs šiuos dokumentus skolininkas suskubo vykdyti savo prievolę ir tiesiogiai išieškotojui sumokėjo vykdomajame dokumente nurodytą sumą, tačiau vykdymo išlaidų nesumokėjo. Duomenys, kad išieškotojui skola yra sumokėta, pateikti tik 2012-10-26, bet liko neišieškotos vykdymo išlaidos.

37Pareiškėjas 2012-11-05 patikslintame skunde klaidingai nurodo, kad „antstolis neteisėtais veiksmais, t. y. pritaikydamas neproporcingai didelį turto areštą ir jo nenaikindamas, nesakant to, kad: 1) vykdymo proceso tikslas yra pasiektas, 2) išieškotojo reikalavimas patenkintas, 3) teismo sprendimas visa apimtimi įvykdytas, pažeidžia proporcingumo, teisingumo ir ekonomiškumo principus“. Pažymėtina, jog gavus duomenis, kad skola yra išieškota, areštas skolininko turtui buvo panaikintas 2012-11-02. Taigi 2012-11-05 patikslinto skundo teiginiai, kad areštas yra nepanaikintas, neatitinka vykdomosios bylos duomenų, kadangi areštas yra panaikintas 2012-11-02. Be to, 2012-10-31 gavus duomenis, kad į vieną iš areštuotų skolininko sąskaitų pervedamas darbo užmokestis, išieškojimas, kuris yra reglamentuotas CPK 733–743 straipsniuose, – buvo panaikintas 2012-11-06.

38Dėl vykdymo išlaidų

39Pareiškėjas N. E. 2012-11-05 patikslintame skunde bei apeliaciniame skunde nurodo, kad „vykdymo išlaidos yra neproporcingai didelės ir neracionalios“, t. y. neatitinka apskaičiuoto atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Taip pat nurodoma, kad „į vykdymo išlaidų sąmatą įtrauktas paskaičiavimas už neva suformuotą raginimą yra nepagrįstas ir neteisėtas“. Be to pareiškėjas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 metais suformuota praktika (civilinės bylos Nr. 3K-3-173/2008; 3K-3-341/2007), kad „CPK 611 straipsnio nuostatos taikomos visais vykdymo išlaidų išieškojimo atvejais bei vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip, nei nustatyta CPK 611 straipsnyje, reiškia neteisėtus ultra vires veiksmus“. Minėta teismų suformuota vykdymo išlaidų praktika siejama su CPK 611 straipsnio redakcija (redakcija iki 2011-11-01). Tai yra teismas formavo praktiką taip, kad visais atvejais dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis privalėjo nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą ir pasiūlyti šias sumas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, o skolininkui šių sumų nepervedus, su pareiškimu kreiptis į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. Šiuo metu galiojančiame CPK (redakcija 2011-11-01) 611 straipsnyje yra nustatyta kita vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka: vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant buvo apskaičiuotos. Vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu, kuris su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais išsiunčiamas skolininkui (CPK (redakcija 2011-11-01) 611 straipsnio 2 dalis). Pabrėžtina, kad 2012-10-15 priimtas patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kuris kartu su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais apeliantui buvo išsiųstas ir 2012-10-18 įteiktas skolininkui.

40Aktualu pažymėti, jog Konstitucinis Teismas 2008-01-07 nutarime pasisakė, kad priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Antstoliai nėra valstybės (ar savivaldybės) tarnautojai ir verčiasi savarankiška profesine (privačia) veikla, tačiau jų funkcijas, kitą veiklą bei įgaliojimus apibrėžia įstatymai. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad už sprendimo vykdymą antstolis turi teisę gauti atlyginimą ir ši jo teisė negali būti paneigta, nes darbas yra atlygintinis (Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis; Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas, 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas; CPK 609–611 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis Nr. 3K-7-1/2007; 2007 m. vasario 5 d. nutartis Nr. 3K-7-5/2007; kt.).

41Kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą pasibaigus raginime nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2007-02-05 nutartis Nr. 3K-7-1/2007).

42Šiuo atveju vykdomojoje byloje yra įrodymai, kad vykdomajame dokumente nurodytos piniginės sumos buvo išieškotos iš N. E. taikant priverstinio vykdymo priemones pasibaigus raginime nustatytam terminui. Todėl antstoliui teisėtai priklauso visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlygis už vykdomojo dokumento įvykdymą, nepaisant to, kad skolą išieškotojui sumoka ar kitaip su juo atsiskaito pats skolininkas.

43Pareiškėjas nesutinka su apskaičiuotu atlygiu už vykdomojo dokumento įvykdymą nurodvdamas, kad ..pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punktą antstolio atlyginimas, atsižvelgiant į išieškotojo reikalavimo dydį gali sudaryti 12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 430 litų. Tačiau pagal skundžiamu antstolio patvarkymu pridedamą lentelę matyti, jog pastarasis atlyginimas siekia net 1 650 Lt, nepagrindžiant tokio dydžio jokiais duomenimis“. Teismas pabrėžia, jog vykdomojoje byloje išieškotojo reikalavimo dydis yra 13 751,26 Lt. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punktą antstolio atlyginimas sudaro 12 procentų nuo šios sumos, t. y. 1650,15 Lt, tai neabejotinai paneigia apelianto argumentus dėl antstolio atlyginimo, kadangi pareiškėjo atstovas advokatas Ž. Mišeikis neteisingai atliko aritmetinius veiksmus. Paminėtina, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 31 punktas nustato, kad atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime. Vykdomojoje byloje Nr. 0017/12/00439 2012-09-13 yra suformuotas raginimas įvykdyti sprendimą (vykdomoji byla; b. l. 6). Be to, raginimas buvo siunčiamas ir skolininkui (vykdomoji byla; b. l. 9). Taigi antstolis, atlikęs veiksmą, kurį patvirtina vykdomosios bylos Nr. 0017/12/00439 duomenys, ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, tai nurodė 2012-10-15 vykdymo išlaidų apskaičiavime (vykdomoji byla; b. l. 96). Todėl pareiškėjo teiginys, kad į vykdymo išlaidų apskaičiavimą nepagrįstai įtraukti 5 Lt už suformuotą raginimą, yra nepagrįstas, kadangi antstolis atliko šį veiksmą ir apskaičiavo už jį vykdymo išlaidas.

44Vykdomojoje byloje esantis 2012-10-15 vykdymo išlaidų apskaičiavimas atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatytą formą. 2012-10-15 priimtas patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kuris kartu su detaliais vykdymo išlaidų apskaičiavimais 2012-10-18 įteiktas skolininkui asmeniškai. Atkreiptinas dėmesys, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-19 nutartyje konstatavo, kad ginčijama atlyginimo antstoliui suma – 1650 Lt – yra apskaičiuota pagrįstai.

45Dėl vykdomosios bylos nutraukimo

46Pareiškėjas nurodo, kad „vadovaujantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdomoji byla privalėjo būti nutraukta bei užbaigta“. Teismas pabrėžia, jog apeliantas klaidingai vertina vykdomosios bylos aplinkybes. CPK 629 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato vykdomosios bylos nutraukimo pagrindą, kai išieškotojas atsisako išieškojimo. Šiuo atveju vykdomoji byla Nr. 0017/12/00439 negali būti nutraukta išieškotojui atsisakius išieškojimo. Kadangi liko neišieškotos vykdymo išlaidos, turi būti taikomos CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos, t. y. išieškojus vykdymo išlaidas, vykdomoji byla baigtina visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą.

47Atkreiptinas dėmesys, jog vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas), todėl skolininkui geranoriškai vykdymo išlaidų nesumokėjus, antstolis privalo taikyti priverstinio vykdymo priemones ir šias vykdymo išlaidas išieškoti.

48Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu ir tai, jog antstolių veiksmų neteisėtumas nustatinėjamas kaip civilinės atsakomybės sąlyga, todėl manytina, kad pareiškėjo skundas dėl antstolio neteisėtų veiksmų ypatingąja teisena nenagrinėtinas. CPK 513 straipsnio 1 dalis numato, kad patenkinęs skundą, antstolio ar notarinį veiksmą panaikina arba antstolį ar notarą įpareigoja veiksmą atlikti. Šiuo minėtos įstatymo normos negali būti aiškinamos ir taikomos plečiamai, t. y. pripažįstant antstolio veiksmus neteisėtais.

49Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

50Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas kreipėsi į antstolį su 2012-11-05 skundu bei 2012-11-05... 4. Antstolė Viktorija Vėliuvienė, pavaduojanti antstolį Albiną Zenkevičių,... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-19 nutartimi pareiškėjo N. E.... 6. Apeliantas apeliacinės instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą. Juo... 7. Antstolė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo prašo atmesti... 8. VSDFV Mažeikių skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 11. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. 0017/12/00439 medžiagos nustatyta, kad anksčiau... 13. Nustatyta, kad antstolis vykdė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-22... 14. Dėl pateiktų skundų trūkumų šalinimo... 15. Teismas pažymi, jog pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 29 punkto... 16. Aiškinant teisės normas sistemiškai, kaip tai aiškina pats pareiškėjas,... 17. Šios aplinkybės pareiškėjui turėjo būti žinomos, kadangi skundą dėl... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad skundas dėl antstolio veiksmų būtų perduotas... 19. Aktualu pažymėti, jog vadovaujantis CPK 510 straipsniu, skundas dėl... 20. Atkreiptinas dėmesys, jog ir Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-19... 21. Dėl bylos aplinkybių... 22. Pareiškėjas N. E. nurodo, kad „Klaipėdos miesto apylinkės teisme bei... 23. Pažymėtina, jog šis vykdomasis dokumentas pateiktas antstoliui vykdyti... 24. Dėl neįteikto raginimo... 25. Teismas atkreipia dėmesį, jog apeliantas, atstovaujamas advokato Žilvino... 26. Pareiškėjas nurodo ir tai, kad pagal „CPK 660 straipsnį tais atvejais, kai... 27. Vadovaujantis CPK 660 straipsniu, tais atvejais, kai dėl kitų objektyvių... 28. Dėl priverstinio vykdymo veiksmų pradžios... 29. Pareiškėjas nurodo, kad „pagal CPK 658 straipsnį, kai raginimas įvykdyti... 30. Kaip pažymi pats pareiškėjas, antstolis gali įpareigoti skolininką CPK 645... 31. Dėl proporcingumo, teisingumo ir ekonomiškumo principų pažeidimo... 32. Teismas pažymi, jog vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo... 33. Apeliantas teigia, kad „pritaikant areštą skolininko N. E. banko... 34. Visų pirma, kaip minėta anksčiau, vadovaujantis CPK 624 straipsnio 3 dalimi,... 35. Dėl priverstinio vykdymo priemonių panaikinimo... 36. Skolininkas N. E. skolą sumokėjo tiesiogiai išieškotojui tik 2012-10-18, t.... 37. Pareiškėjas 2012-11-05 patikslintame skunde klaidingai nurodo, kad... 38. Dėl vykdymo išlaidų... 39. Pareiškėjas N. E. 2012-11-05 patikslintame skunde bei apeliaciniame skunde... 40. Aktualu pažymėti, jog Konstitucinis Teismas 2008-01-07 nutarime pasisakė,... 41. Kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą pasibaigus raginime nustatytam... 42. Šiuo atveju vykdomojoje byloje yra įrodymai, kad vykdomajame dokumente... 43. Pareiškėjas nesutinka su apskaičiuotu atlygiu už vykdomojo dokumento... 44. Vykdomojoje byloje esantis 2012-10-15 vykdymo išlaidų apskaičiavimas... 45. Dėl vykdomosios bylos nutraukimo... 46. Pareiškėjas nurodo, kad „vadovaujantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 1... 47. Atkreiptinas dėmesys, jog vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje... 48. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu ir tai, jog antstolių veiksmų... 49. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo... 50. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti...