Byla 2-564/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Judėjimo kryptis“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą, civilinėje byloje Nr. B2-5956-781/2012 pagal ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Judėjimo kryptis“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta kelti atsakovui UAB „Judėjimo kryptis“ bankroto bylą, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ 2012 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Judėjimo kryptis“. Nurodė, jog 2012 m. sausio 9 d. atsakovui pardavė 14 925 Lt vertės prekių, tačiau pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dieną atsakovas dar nebuvo atsiskaitęs su ieškovu. Teigė, kad 2012 m. gegužės mėnesį atsakovas žodžiu informavo ieškovą, kad neketina su juo atsiskaityti. Ieškovas pažymėjo, kad 2012 m. balandžio 3 d. atsakovui įteikė pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas įsiskolinimo neapmokėjo.

6Atsakovas atsiliepime su ieškovo pareiškimu nesutiko. Tvirtino, jog visi ieškovo pateikti dokumentai ir juose nurodyta informacija yra suklastota, neigė su ieškovu siejusius sutartinius santykius. Pabrėžė, kad yra sėkmingai veikianti ir jokių įsiskolinimų valstybės ir savivaldybių biudžetams neturinti įmonė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi atsisakė kelti atsakovui UAB „Judėjimo kryptis“ bankroto bylą.

9Teismas nurodė, kad atsakovas turi turto 959 067 Lt sumai: ilgalaikio turto – 666 897 Lt, trumpalaikio turto – 292 170 Lt sumai. Nors atsakovo skola valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams yra 197 235,33 Lt, tačiau per vienerius metus atsakovo mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 277 078 Lt, grynasis įmonės pelnas (nuostoliai) – 70 522 Lt, o iš įmonės kreditorių sąrašo matyti, kad įmonės skola kreditoriams yra 121 394 Lt, tuo tarpu debitorių skolos sudaro 189 144,68 Lt.Be to, atsakovas visiškai atsiskaitė su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu. Teismas nevertino ieškovo į bylą pateiktos trumpos 2012 m. rugsėjo 3 d. balanso formos, kuri patvirtina atsakovo nemokumą, kadangi joje atsakovo direktoriaus parašas nėra patvirtintas įmonės spaudu, t.y. ieškovo pateiktame dokumente nėra visų būtinų įmonę identifikuojančių rekvizitų, kas sudaro pagrindą abejoti pateikto dokumentopatikimumu. Ieškovas teismui pateikė įrodymus, kad 2012 m. spalio 8 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ klasifikuotų skelbimų skiltyje yra išspausdintas atsakovo viešas pranešimas įmonės kreditoriams apie įmonės nemokumą ir negalėjimą vykdyti savo prievolių kreditoriams. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas atsiliepimu kategoriškai neigė, jog yra nemokus, bei pateikė tai patvirtinančius duomenis, o viešai skelbiamame Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetiniame tinklalapyje www.bankrotodep.lt informacijos, kad atsakovas yra įtrauktas į įmonių, negalinčių arba neketinančių vykdyti įsipareigojimus, sąrašą, nėra, teismas sprendė, kad nebuvo pakankamo pagrindo pripažinti minėtą viešą pranešimą neginčijamu įrodymu, jog atsakovas išviešino savo nemokumo faktą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ „Verslo energija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti atsakovui UAB „Judėjimo kryptis“ bankroto bylą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Judėjimo kryptis“ prašo ieškovo VšĮ „Verslo energija“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą; paskirti ieškovui 20 000 Lt baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos skiriant atsakovui. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Visi ieškovo teismui pateikti dokumentai ir dokumentuose pateikta informacija yra suklastota, įskaitant ir įrašus ant dokumentų dėl jų gavimo ir patvirtinimo. Ieškovo teismui pateiktas 2012m. spalio 8d. skelbimas dienraštyje „Lietuvos rytas“taip pat yra suklastotas ir buvo išspausdintas dienraštyje pačių ieškovų iniciatyva, nuvykus į dienraščio „Lietuvos rytas“ buveinę ir užsakant skelbimą. Pastebėtina, kad dienraščio „Lietuvos rytas“ darbuotojams yra neprivaloma įsitikinti, ar teikiantis skelbimą asmuo yra to juridinio asmens,dėl kurio yra dedamas skelbimas, atstovas. Atsakovas, sužinojęs apie melagingą skelbimą, nedelsiant tamepačiame dienraštyje paskelbė 2012 m. spalio 29 d. skelbimą, kuriame paneigė melagingą 2012m. spalio 8d. skelbimo turinį.

142. Atsakovo su ieškovu nesiejo ir nesieja jokie sutartiniai santykiai, su juo nebuvo sudaryta nė viena sutartis dėl bet kokių paslaugų ar prekių įsigijimo. Jokios prekės ar paslaugos iš ieškovo gautos. Todėl atsakovas negalėjo ir neturėjo galimybių įsiskolinti ieškovui.

153. Atsakovo 2012m. rugsėjo 30d. pateiktas balansas yra tinkamai ir teisėtai sudarytas, parengtas pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus,o jame nurodyta informacija yra pagrįsta ir neabejotina, todėl atsakovui negali būti keliama bankroto byla. Be to, dėl ieškovo nurodomo ir skundžiamoje nutartyje minimo 197 235,33 Lt įsiskolinimo Valstybinei mokesčių inspekcijai vyksta mokestinis ginčas ir šiuo metu atsakovas neturi jokių įsiskolinimų valstybinėms institucijoms, tarp jų ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

164. Ieškovui dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis turėtų būti paskirta 20 000 Lt bauda, 50 procentų iš šios baudos skiriant atsakovui, kadangi dėl neteisėtų ieškovo veiksmų padaryta didelė žala atsakovo dalykinei reputacijai.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Byloje sprendžiamas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Judėjimo kryptis“, yra pagrįsta ir teisėta.

19Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Tad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

20Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

21Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne tikslius visų įmonės įsiskolinimų dydžius. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė, negu pusė įmonės turto vertės. Tuo tarpu kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant. Tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tuo atveju, jeigu iš teismui pateikto įmonės balanso bei kitų finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių dokumentų matyti, kad įmonės įsiskolinimas kreditoriams, kurių reikalavimų atsakovas neginčija, vis dėlto viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė laikoma nemokia ir jai turi būti keliama bankroto byla. Tačiau visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-859/2009, 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1113/2009).

22Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Tai, kad bankroto byloje vyrauja viešasis interesas nereiškia, kad teismas, o ne proceso šalys turi įrodinėti su ginčo teisingu išsprendimu susijusias aplinkybes.

23Iš byloje esančių atsakovo UAB „Judėjimo kryptis“ finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „Judėjimo kryptis“ turtas vertinamas 231 616 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 174 446 Lt. Skolos tiekėjams sudarė 110 688 Lt. 2011 metais įmonė uždirbo 8 565 Lt grynojo pelno. Tokią įmonės finansinę būklę patvirtina ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre esanti informacija. Finansinės atskaitomybės, sudarytos 2012 m. rugsėjo 30 d., duomenimis, įmonė turi turto už 959 067 Lt, o per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų – 277 078 Lt. Atsakovo skola Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos sudaro 197 235, 33 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 121 394 Lt. Įvertinus šiuos duomenis matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai, net ir įskaitant ieškovo nurodomą 14 925 Lt sumą, kurią, jo teigimu, atsakovas jam skolingas, neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra pagrindo spręsti, kad įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

24Nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia apie atsakovo galimai suklastotus finansinės atskaitomybės dokumentus, o atsakovas nepripažįsta skolos fakto, nurodo, kad ieškovas pateikė teismui suklastotus įrodymus ir prašo teismo skirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

25Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012). Ieškovas, norėdamas inicijuoti atsakovui bankroto bylą, iš pradžių turėtų išspręsti kilusį ginčą, pareikšdamas ieškinį dėl jo nurodomo atsakovo įsiskolinimo priteisimo ginčo teisenos tvarka ir tik išsprendus kilusį ginčą įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo jo reikalavimas būtų patenkintas, bei nesant galimybės išieškoti priteistų sumų iš atsakovo, inicijuoti bankroto bylą atsakovui. Kadangi ieškovo reikalavimo dėl įsiskolinimo pagrįstumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nenustačius, kad įmonė yra nemoki, nėra pagrindo spręsti, jog įmonei turi būti iškelta bankroto byla.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą, nėra duomenų, leidžiančių spręsti, kad ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Asmuo turi teisę savo nuožiūra pasirinkti savo teisių gynimo būdą, o tokio būdo pasirinkimas negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, jeigu nėra nustatytos CPK 95 straipsnyje numatytos aplinkybės (sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, nesąžiningai pareikštas nepagrįstas ieškinys). Teiginių apie galimą dokumentų ir/ar įrodymų klastojimą teisėjų kolegija nevertina, kadangi šias aplinkybes patvirtinti arba paneigti gali tik už ikiteisminį tyrimą atsakingos institucijos arba teismas baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka.

27ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtintas bankroto bylos iškėlimo pagrindas – kai įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, jog atsakovas UAB „Judėjimo kryptis“ 2012 m. spalio 8 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbė, kad yra nemoki įmonė, negali vykdyti ir niekada nevykdys savo prievolių kreditoriams. Tačiau atsakovas šią aplinkybę neigia tvirtindamas, jog šį skelbimą pateikė pats ieškovas atsakovo vardu. Pažymima, kad pirmosios instancijos teismui 2012 m. rugsėjo 24 d. paduotu ieškiniu ieškovas prašė atsakovui iškelti bankroto bylą tik ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. įrodinėdamas, kad įmonė yra nemoki. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu ieškinys nepareikštas, pirmosios instancijos teismas dėl jo nepasisakė. Kadangi apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, teisėjų kolegija nevertina atskirojo skundo argumentų, susijusių su pagrindu kelti bankroto bylą dėl atsakovo viešo paskelbimo apie įsipareigojimų nevykdymą.

28Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

29Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo VšĮ „Verslo energija“ dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, bei CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, todėl ieškovo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta kelti atsakovui... 5. Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ 2012 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į... 6. Atsakovas atsiliepime su ieškovo pareiškimu nesutiko. Tvirtino, jog visi... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi atsisakė kelti... 9. Teismas nurodė, kad atsakovas turi turto 959 067 Lt sumai: ilgalaikio turto... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ „Verslo energija“ prašo panaikinti... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Judėjimo kryptis“ prašo... 13. 1. Visi ieškovo teismui pateikti dokumentai ir dokumentuose pateikta... 14. 2. Atsakovo su ieškovu nesiejo ir nesieja jokie sutartiniai santykiai, su juo... 15. 3. Atsakovo 2012m. rugsėjo 30d. pateiktas balansas yra tinkamai ir teisėtai... 16. 4. Ieškovui dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis turėtų būti... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Byloje sprendžiamas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18... 19. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Įmonių... 20. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 21. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti... 22. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 23. Iš byloje esančių atsakovo UAB „Judėjimo kryptis“ finansinės... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia apie atsakovo galimai suklastotus... 25. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos inicijavimas... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje nagrinėjant bankroto bylos... 27. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtintas bankroto bylos iškėlimo... 28. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 29. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo VšĮ „Verslo... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....