Byla e2A-1261-794/2019
Dėl sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis, išvadą teikianti byloje institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Petkuvienės, Vaclovo Pauliko (pirmininkas ir pranešėjas) ir Ingos Staknienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. I. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-23367-599/2018 pagal ieškovo P. I. ieškinį atsakovui UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ dėl sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis, išvadą teikianti byloje institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas P. I. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas prašymo sudaryti interneto elektroninių paslaugų sutarties Nr. 68701 sąlygą „jeigu nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui klientas nutraukia sutartį arba atsisako atitinkamų paslaugų ne dėl bendrovės kaltės arba bendrovė nutraukia sutartį ar atitinkamų paslaugų teikimą dėl kliento kaltės, klientas, be kita ko, įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties ar atitinkamų paslaugų teikimo nutraukimo dienos pagal bendrovės pateiktą sąskaitą atlyginti bendrovei visas klientui pagal sutartį suteiktas nuolaidas“ bei sutarties priedo Nr. 1 „Akcijos sąlygos“ papildomą sąlygą „abonentas, nutraukdamas abonentinę duomenų perdavimo tinklo paslaugų sutartį anksčiau nurodyto trumpiausio naudojimosi paslauga termino, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią visoms už abonentinį mokestį, sutarties pratęsimo ir/ar skaitmeninės IP televizijos aktyvavimo mokestį abonentui suteiktoms nuolaidoms“ pripažinti nesąžiningomis sutarties sąlygomis ir negaliojančiomis; pripažinti atsakovo iš ieškovo reikalaujamą 129,83 EUR skolą (su PVM), kaip nepagrįstą ; panaikinti PVM sąskaitą – faktūrą – serija SKY Nr. 181028498; priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2015-01-05 jis sudarė abonentinę interneto elektroninių paslaugų sutartį Nr. 68701 su atsakovu dėl interneto paslaugų teikimo, kuri buvo pratęsta 2016-01-13 (imtinai) atsakovo vykdytos akcijos sąlygomis. Pagal šio pratęsimo sąlygas, buvo nustatytas 30 mėnesių sutarties terminas, standartinis mėnesinis 11,00 EUR mokestis (su PVM), akcijinis mėnesinis mokestis 6,00 EUR (su PVM) ir atsakovas suteikė ieškovui 100,00 procentų nuolaidą sutarties pratęsimo mokesčiui. 2018-01-10 ieškovas raštu atsakovui nurodė, jog nori nutraukti sutartį prieš jos terminą ir paprašė atsakovo leisti ieškovui nemokėti kompensacijos, kadangi tai yra atsakovo negautos pajamos ir jų atsakovas negali reikalauti iš ieškovo. Atsakovas 2018-01-12 raštu sutartį nutraukti sutiko, tačiau nesutiko su ieškovo prašymu nemokėti 129,83 EUR sumai kompensacijos ir nurodė, jog prašymo pratęsti sutartį nuostatose numatyta, kad jeigu nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui klientas nutraukia sutartį arba atsisako paslaugų ne dėl bendrovės kaltės, tai klientas įsipareigoja per vieną mėnesį nuo nutraukimo dienos atlyginti bendrovei visas klientui pagal sutartį suteiktas nuolaidas bei tai, jog sutikdamas su akcija ir jos papildomomis sąlygomis ieškovas įsipareigojo ir nutraukdamas sutartį anksčiau nurodyto trumpiausio termino sumokėti kompensaciją, lygią visoms už abonementinį mokestį ir sutarties pratęsimo mokestį suteiktoms nuolaidoms. 2018-02-01 atsakovas ieškovui pateikė PVM sąskaitą – faktūrą serija SKY Nr. 181028498, kuria įpareigojo ieškovą atlyginti atsakovui sutarties pratęsimo mokestį – 14,48 EUR sumą (su PVM), abonentinį mokestį 115,35 EUR sumą (su PVM) bei abonentinį mokestį 1,94 EUR sumą (su PVM), kuriame buvo įskaitytas ieškovo atliktas mokėjimas ir galutinė likusi neįvykdyta ieškovo prievolė atsakovui viso sudaro 129,83 EUR sumą (su PVM). Ieškovo teigimu, tarp šalių buvo sudaryta vartojimo sutartis, todėl šiuo atveju turėtų būti remiamasi CK 6.721 str. 1 d. nuostatomis, kurios numato galimybę klientui vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisant to, jog paslaugų teikėjas ją jau pradėjęs vykdyti. Be to, ginčą tarp šalių kildinant iš vartojimo teisinių santykių, teismas turi įvertinti sutarties sąlygų sąžiningumą. Ieškovo teigimu, šiuo konkrečiu atveju ieškovo sutarties nutraukimas negali būti laikomas netinkamu sutarties įsipareigojimų įvykdymu, kadangi atsakovui raštu buvo pranešta apie sutarties nutraukimą ir todėl atsakovas įgyja teisę reikalauti tik tiesioginių nuostolių atlyginimo ir neturi teisės reikalauti netiesioginių nuostolių, t. y. suteiktos nuolaidos kompensacijos. Be to, atsakovo ieškovui suteiktos nuolaidos nelaikytinos tiesioginiais nuostoliais, kadangi suteiktos nuolaidos negali būti laikytinos tiesioginiais nuostoliais, nes dėl sutarties nutraukimo prieš terminą atsakovui nekilo nuostolių, be to, suteiktos nuolaidos neįskaičiuojamos į atsakovo turimą turtą, išlaidas ar gautas pajamas.

103.

11Atsakovas UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku prašo ieškinį atmesti visiškai. Nurodė, kad ieškovas yra netinkamai suformulavęs ieškinio dalyką bei pagrindą. Be to, sutarties priedo „Akcijos kaina“ ir nuolaidos suteikimo sąlygos yra laikomos esminėmis sutarties sąlygomis ir jas pripažinus nesąžiningomis vartotojui turėtų būti taikomas standartinės paslaugos tarifas, kurio vartotojas neginčija, be to, sutarties sąlygos dėl nuolaidos vartotojui pripažinus nesąžininga sudarytų sąlygas paslaugos teikėjui taikyti visą sutarties kainą be akcijos nuolaidos. Ieškovas neginčija jam suteiktos nuolaidos naudos, bet ginčija jos suteikimo sąlygas, kurias laiko nesąžiningomis, bet neginčija tos aplinkybės, jog ieškovas turėjo pasirinkimą nesinaudoti nuolaidos pasiūlymu ir mokėti visą sutarties kainą, pasirašant neterminuotą sutartį.

124.

13Atsakovas nurodo, kad ieškovo reikalavimas pripažinti atsakovo reikalaujamą 129,38 EUR skolą (su PVM), kaip nepagrįstą, yra laikytinas pertekliniu reikalavimu, kadangi ieškovas nenurodė ieškinio kainos ir ieškovas turėtų nurodyti tiek ieškinio dalyką, tiek pagrindą. Be to, atsakovui nėra suprantama, ar į ieškinio kainą įeina reikalavimas panaikinti PVM sąskaitą – faktūrą serija SKY Nr. 181028498 ir ar dėl to ieškovas yra suformulavęs ieškinį ir jo pagrindą, nes nuo to priklauso žyminis mokestis. Atsakovo teigimu, pasirašydamas sutartį ir sutikdamas su akcijomis ir jos papildomomis sąlygomis pagal antrąjį sutarties priedo punktą, ieškovas įsipareigojo nutraukdamas sutartį anksčiau laiko atlyginti tiesioginius nuostolius, kurie vadinami kompensacija ir skaičiuojami sudedant visas už abonentinį mokestį ir sutarties pratęsimo mokestį klientui suteiktas nuolaidas, tokiu būdu sumokant pilną paslaugų suteikimo kainą. Atsakovas taip pat nurodė, kad 2016-01-13 ieškovas pratęsė interneto paslaugų teikimo sutartį ir jam buvo pritaikytos tuo metu galiojusios akcijos metu nustatytos nuolaidos, be to, pasirašydamas šį sutarties pratęsimą, ieškovas buvo supažindintas su sutarties ir jos priedų sąlygomis ir tos aplinkybės ieškovas neginčija, be to, ieškovas neneigia ir tai, jog suprato sutarties sąlygas, įskaitant ir ieškinyje ginčijamą sąlygą dėl sutarties nutraukimo ir su jomis pilnai sutiko. Atsakovas taip pat pažymėjo, jog šiuo konkrečiu atveju netiesioginių nuostolių nereikalauja.

145.

15Išvadą byloje teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą šioje civilinėje byloje, kurioje nurodė, jog tarp šalių sudaryta sutartis yra kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis, kuriai be bendrųjų atlygintinas paslaugas reglamentuojančių nuostatų yra taikomos ir specialiosios, vartojimo sutartis reglamentuojančios CK nuostatos. Pagal CK 6.185 str. 1 d. standartinėmis laikomos sąlygomis, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jų su kita šalimi ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse, o sutinkamai su CK 6.2284 str. nuostatomis, nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Šiuo konkrečiu atveju ginčo sutarties nuostatos nurodo, jog tuo atveju, jeigu vartotojas nutraukia sutartį anksčiau termino, kurį vartotojas buvo įsipareigojęs naudotis paslaugomis, arba pakeičia mokėjimo planą į pigesnį, jis turi sumokėti atsakovui ir atlyginti visas pagal sutartį suteiktas nuolaidas. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba sprendė, kad vartotojui vienašališkai nutraukus paslaugų teikimo sutartį, nesant paslaugų teikėjo kaltės, paslaugos teikėjas gali reikalauti atlyginti tik dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, o reikalavimas dėl suteiktų nuolaidų atlyginimo yra laikytinas reikalavimu atlyginti nuostolius, o šiuo konkrečiu atveju, atsakovas iš ieškovo, anksčiau termino nutraukusio sutartį arba pakeitusio mokėjimo planą į pigesnį, būtent ir reikalauja sumokėti visas pagal sutartį suteiktas nuolaidas, todėl darytina išvada, jog ginčo sutarties sąlygos, t. y. jog jeigu nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui klientas nutraukia sutartį arba atsisako atitinkamų paslaugų ne dėl bendrovės kaltės arba bendrovė nutraukia sutartį ar atitinkamų paslaugų teikimą dėl kliento kaltės, klientas, be kita ko, įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties ar atitinkamų paslaugų teikimo nutraukimo dienos pagal bendrovės pateiktą sąskaitą atlyginti bendrovei visas klientui pagal sutartį suteiktas nuolaidas ir sutarties priedo Nr. 1 skiltyje „papildomos sąlygos“ įtvirtinta nuostata, numatanti, kad abonentas anksčiau laiko nurodyto trumpiausio naudojimosi paslauga termino pakeitęs mokėjimo planą į pigesnį, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią visoms už abonentinį mokestį abonentui suteiktoms nuolaidoms, neatitinka CK 6.2284 str. nuostatose įtvirtintų sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškovo P. I. ieškinį atmetė visiškai. Teismas priteisė iš ieškovo P. I. valstybei 3,65 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

207.

21Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į teisės aktų nuostatas ir formuojamą teismų praktiką konstatavo, kad ieškovo ginčijamos sąlygos nėra laikytinos nesąžiningomis sutarties sąlygomis, kadangi šios sutarties sąlygos buvo aiškiai išdėstytos, pateikiant ieškovui pasiūlymą pratęsti sutartį akcijos sąlygomis.

228.

23Teismas, nurodė, jog ieškovui buvo palikta teisė pasirinkti, ar pratęsiant sutartį sutartis bus tęsiama akcijinėmis ar tokiomis pat kaip pradinėje sutartyje sudarytomis sąlygomis ir jokiomis priemonėmis nebuvo ribota ieškovo valia, pasirašant ginčo sutarties sąlygas. Taip pat teismas sprendė, kad byloje yra pilnai įrodyta aplinkybė apie tai, jog šiuo atveju atsakovas prašo tik tiesioginių nuostolių atlyginimo, o ne netiesioginių nuostolių atlyginimo. Šią aplinkybę pilnai pripažino ir išvadą teikianti institucija šioje civilinėje byloje. Teismas taip pat padarė išvadą, jog atsakovo argumentai apie tai, kad ieškovo ieškinys yra netinkamai suformuluotas, t. y. netinkamas ieškinio dalykas ir pagrindas, yra atmestini, kadangi ieškovas turi procesinę teisę, numatytą CPK ir CK nuostatose, reikšti teismui analogiško pobūdžio reikalavimus.

249.

25Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad ieškovo ieškinys yra atmestinas visa apimtimi, kadangi netenkinus pirmojo ieškovo ieškininio reikalavimo, yra netenkinami ir kiti iš šio ieškininio reikalavimo išvestiniai ieškovo ieškininiai reikalavimai.

26III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

2710.

28Ieškovas P. I. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 lapkričio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

2910.1 Skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl ieškovo teiginius pagrindžiančių argumentų, tokiu būdu nesilaikydamas Teisėjų tarybos 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 13P-65-(7.1.2) patvirtintuose Rekomenduojamuose teismų procesinių sprendimų kokybės standartuose nustatytų rekomendacijų nuostatų. Motyvuojamojoje sprendimo dalyje teismas padarė vienintelę išvadą, jog „ginčijamos sąlygos nėra laikytinos nesąžiningomis sutarties sąlygomis, kadangi šios sutarties sąlygos buvo aiškiai išdėstytos, pateikiant ieškovui pasiūlymą pratęsti sutartį akcijos sąlygomis“. Tokia išvada, nesant kitų teismo motyvų, nėra pakankamas pagrindas tinkamam teismo sprendimui priimti. Vien ta aplinkybė, kad sutarties sąlygos buvo aiškiai išdėstytos, nereiškia ir negali reikšti kad jos buvo sąžiningos.

3010.2. Atsakovas nepateikė įrodymų, leidžiančių įvertinti, kokio dydžio faktinius nuostolius jis patyrė ieškovui nutraukus sutartį, t. y. byloje nėra duomenų apie tai, kaip paslaugų teikėjas apskaičiuoja savo patirtus faktinius nuostolius, neatskleista, kokia yra paslaugų teikėjo kaštų struktūra, vykdomai ekonominei veiklai atlikti reikalingų pastangų, laiko, turto ir išteklių, prisiimamos rizikos ir dėl to prarandamų galimybių piniginė išraiška, todėl neįvertinus šių duomenų, man nėra aišku, ar suteikdamas nuolaidas, paslaugų teikėjas tikrai patyrė (ir kiek patyrė) tiesioginių nuostolių (išlaidų), ar tiesiog negavo dalies pelno. Paslaugų teikėjas veikia savo rizika ir negali šios rizikos perkelti paslaugų gavėjui, reikalaudamas sumokėti negautas pajamas, kurias tikėjosi gauti. Atsakovas,. reikalaudamas iš ieškovo sumokėti pilną (kokia ji būtų nepritaikius nuolaidos) paslaugų suteikimo kainą, įvardindamas ją kaip kompensaciją (tiesioginius nuostolius), paslaugų teikėjas iš esmės reikalauja ne tik atlyginti patirtus faktinius nuostolius (kurių dydžio neįrodė), bet ir jo negautą pelną (negautas pajamas, netiesioginius nuostolius), o tai prieštarauja imperatyviai CK 6.721 normai, pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, prieštarauja kasacinio teismo išaiškinimui.

3110.3. Ieškovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamos sutarties sąlygos nebuvo individualiai aptartos, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, ginčijamos sutarties sąlygos pažeidžia imperatyvias CK 6.721 straipsnio 1 dalies nuostatas (atsakovas normą taiko dispozityviai) ribodamas ieškovo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apsunkindamas ją finansine neigiamo poveikio priemone - kompensacija, kurią sudaro ne protingos išlaidos, kurias patyrė paslaugų teikėjas, 2016 sausio 13 d. abonentinės interneto elektroninių paslaugų sutarties Nr. 68701 sąlyga „Jeigu nepasibaigus Trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui Klientas nutraukia Sutartį arba atsisako atitinkamų paslaugų ne dėl Bendrovės kaltės arba Bendrovė nutraukia Sutartį ar atitinkamų Paslaugų teikimą dėl Kliento kaltės, Klientas, be kita ko, įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties ar atitinkamų Paslaugų teikimo nutraukimo dienos pagal Bendrovės pateiktą sąskaitą atlyginti Bendrovei visas Klientui pagal Sutartį suteiktas nuolaidas“ bei Sutarties priedo Nr. 1 „Akcijos sąlygos“ papildoma sąlyga „Abonentas, nutraukdamas Abonentinę duomenų perdavimo tinklo paslaugų sutartį anksčiau nurodyto trumpiausio naudojimosi paslauga termino, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią visoms už abonentinį mokestį, sutarties pratęsimo mokestį ir/ar skaitmeninės IP televizijos aktyvavimo mokestį abonentui suteiktoms nuolaidoms“ yra nesąžiningos ir todėl negaliojančios, niekinės ir nesukuriančios šalims teisinių padarinių (CK 1.80 straipsnis).

3211.

33Atsakovas UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3411.1. Apeliantas klaidingai vertina pritaikytas nuolaidas ne kaip tiesioginius, bet kaip neva netiesioginius atsakovo nuostolius (nuostolius, patirtus negautų pajamų forma). Kaip teisingai savo sprendime nurodė teismas, atlikęs savarankiškai byloje esančių įrodymų vertinimą bei remdamasis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada, atsakovas prašo tik tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3511.2. Atsakovas teikia nuolaidas išskirtinai vykdydamas sutartį esant nustatytam trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui. Akivaizdu, kad atsakovas suteikė apeliantui nuolaidas turėdamas teisėtą bei pagrįstą lūkestį, jog pastarajam tam tikrą laikotarpį naudojantis paslaugomis bendra atsakovo gaunama nauda kompensuos suteiktas apeliantui nuolaidas. Nėra protingo pagrindo manyti, kad atsakovas turėjo tikslą teikti paslaugas sumažintomis kainomis, nepriklausomai nuo naudojimosi laikotarpio ar kad šios sumažintos kainos atitiko realią paslaugos kainą įprastomis sąlygomis. Atsakovas, suteikdamas nuolaidas, maksimaliai sumažino apelianto minimalius mėnesinius mokėjimus ir šios nuolaidos turi būti laikomos atsakovo patirtomis išlaidomis (tiesioginiais nuostoliais) vykdant sutartį.

3611.3. Apeliantas nepagrįstai savo apeliaciniame skunde nurodo, jog prašymo sudaryti sutartį sąlygos yra neva nesąžiningos ir todėl negaliojančios, motyvuodamas tuo, kad neva ginčijamos sutarties ir jos priedo sąlygos nebuvo individualiai aptartos su juo, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, neva ginčijamos sutarties sąlygos pažeidžia imperatyvias CK 6.721 str. 1 d., kadangi neva riboja apelianto teisę vienašališkai nutraukti sutartį bei finansiškai apsunkina jį. Pasirašydamas sutartį ir sutikdamas su Akcija ir jos papildomomis sąlygomis pagal 2 punktą (Sutarties Priedas Nr. l „Akcijos sąlygos“), apeliantas įsipareigojo, nutraukdamas sutartį anksčiau nurodyto trumpiausio naudojimosi paslauga termino, sumokėti kompensaciją (atlyginti tiesioginius nuostolius), lygią visoms už abonentinį mokestį ir sutarties pratęsimo mokestį apeliantui suteiktoms nuolaidoms, tai yra sumokėti pilną paslaugos kainą. Teismas nustatė, jog nagrinėjome byloje skirtumai tarp akcijinių ir standartinių kainų (suteiktos nuolaidos) yra laikytini ne netiesioginiais, bet tiesioginiais atsakovo nuostoliais, kuriuos atsakovas gali reikalauti atlyginti, o sutarties ir jos priedų sąlygos nėra laikytinos nesąžiningomis, todėl teismo sprendimas yra teisingas bei teisėtas.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3912.

40Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4113.

42Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą ieškovo ir atsakovių apeliacinių skundų ribose, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

4314.

44Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo teisingai, sąžiningai, protingai taikyti bei aiškinti įstatymus tam, jog tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga; kad pagal CPK 176 straipsnio nuostatas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, jog egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku; kad pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis); kad pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentai, ieškovo ir atsakovių apeliacinių skundų motyvai šioje nutartyje yra analizuojami remiantis būtent nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų bei nustatytų teisinių, faktinių aplinkybių visetu (CPK 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009; 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009 etc.).

4515.

46Pažymėtina, jog sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, nes tai – skundžiamo teismo sprendimo kontrolės forma (LAT 2005-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005; 2007-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007). Todėl teisėjų kolegija apeliacinio skundo ribose patikrina, ar ginčo šalys įrodė tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.).

4716.

48Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2015-01-05 šalys sudarė sutartį Nr. 68701, pagal kurios nuostatas UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ įsipareigojo teikti ieškovui P. I. interneto tiekimo paslaugas, o ieškovas įsipareigojo už jas atsiskaityti sutartyje numatytomis sąlygomis bei terminais. 2016-01-13 ieškovas pratęsė sutartį atsakovo vykdytos akcijos sąlygomis. 2016-01-13 sutarties pratęsimo prašymo 3 p. nuostatose yra nurodyta, kad jeigu nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui klientas nutraukia sutartį arba atsisako atitinkamų paslaugų ne dėl bendrovės kaltės arba bendrovė nutraukia sutartį ar atitinkamų paslaugų teikimą dėl kliento kaltės, klientas, be kita ko, įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties ar atitinkamų paslaugų teikimo nutraukimo dienos pagal bendrovės pateiktą sąskaitą atlyginti bendrovei visas klientui pagal sutartį suteiktas nuolaidas. Sutarties priedo Nr. 1 skiltyje „papildomos sąlygos“ yra įtvirtinta nuostata, numatanti, kad abonentas anksčiau laiko nurodyto trumpiausio naudojimosi paslauga termino pakeitęs mokėjimo planą į pigesnį, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią visoms už abonentinį mokestį abonentui suteiktoms nuolaidoms. 2018-01-10 pranešimu atsakovui ieškovas paprašė atsakovo nutraukti sutartį Nr. 68701 be kompensacijos (suteiktos nuolaidos abonentiniam mokesčiui) mokėjimo, kadangi atsakovas negali reikalauti netiesioginių nuostolių atlyginimo 2018-01-12 pranešimu atsakovas nurodė ieškovui, jog sutinka nutraukti sutartį Nr. 68701, tačiau nesutinka tenkinti ieškovo prašymo nutraukti sutartį be kompensacijos ir pažymėjo, kad nereikalauja netiesioginių nuostolių atlyginimo. Atsakovas išrašė ieškovui PVM sąskaitą – faktūrą serija SKY Nr. 181028498, kuria pareikalavo ieškovo sumokėti atsakovui 131,77 EUR sumą (kartu su PVM), kuri, atsižvelgus į išrašytų sąskaitų ir gautų įmokų registrą (sutarties Nr. 68701), mažintina iki 129,83 EUR sumos.

49Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą

5020.

51Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovo mano, jog skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl ieškovo teiginius pagrindžiančių argumentų, tokiu būdu nesilaikydamas Teisėjų tarybos 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 13P-65-(7.1.2) patvirtintuose Rekomenduojamuose teismų procesinių sprendimų kokybės standartuose nustatytų rekomendacijų nuostatų.

5221.

53Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto argumentais. Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 straipsnis). Šie reikalavimai taikytini visų instancijų teismų priimamiems sprendimams ir yra susiję su įstatymu pavesta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais (CPK 270, 331 straipsniai). Motyvuojamoji teismo sprendimo (nutarties) dalis yra pati svarbiausia, todėl jei sprendimas (nutartis) yra be motyvų (sutrumpintų motyvų), tai pripažįstama absoliučiu teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

5422.

55Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje Hirvisaari prieš Suomiją, peticijos Nr. 4968/99, par. 30), tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama ir kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus, peticijos Nr. 288, p. 20, par. 61).

5623.

57Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jeigu nenustatoma kitų pagrindų, tai teismo sprendimas nėra naikinamas vien dėl to, kad jos motyvai neišsamūs, o visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas priėmė atitinkamą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-38/2008; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298-687/2015; 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215-915/2017 25 punktas; ir kt.).

5824.

59Taigi, motyvų procesiniame sprendime teisingumas, išsamumas, pakankamumas yra vertinimo kriterijai, todėl net ir esant pagrindui konstatuoti procesinio dokumento trūkumus šiais aspektais, tai savaime nereiškia absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, nes tokį pagrindą konstatuoti galima tik tuomet, kai procesiniame sprendime iš esmės visiškai nėra motyvų.

6025.

61Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį ir bylos duomenis, pažymi, kad teismo sprendime yra atsakyta į esminius bylos nagrinėjimo metu keltus klausimus bei įvertinti pagrindiniai faktiniai ir teisiniai nagrinėto ginčo aspektai. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į teisės aktų nuostatas ir formuojamą teismų praktiką konstatavo, kad ieškovo ginčijamos sąlygos nėra laikytinos nesąžiningomis sutarties sąlygomis, kadangi šios sutarties sąlygos (jeigu nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui klientas nutraukia sutartį arba atsisako atitinkamų paslaugų ne dėl bendrovės kaltės arba bendrovė nutraukia sutartį ar atitinkamų paslaugų teikimą dėl kliento kaltės, klientas, be kita ko, įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties ar atitinkamų paslaugų teikimo nutraukimo dienos pagal bendrovės pateiktą sąskaitą atlyginti bendrovei visas klientui pagal sutartį suteiktas nuolaidas ir sutarties priedo Nr. 1 skiltyje „papildomos sąlygos“ įtvirtinta nuostata, numatanti, kad abonentas anksčiau laiko nurodyto trumpiausio naudojimosi paslauga termino pakeitęs mokėjimo planą į pigesnį, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią visoms už abonentinį mokestį abonentui suteiktoms nuolaidoms) buvo aiškiai išdėstytos, pateikiant ieškovui pasiūlymą pratęsti sutartį akcijos sąlygomis. Šias teismo išvadas patvirtina ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada, kurioje vienareikšmiškai nurodyta, jog tarp šalių tarp šalių sudarytos sutarties sąlygos neatitinka CK 6.2284 str. nuostatose įtvirtintų sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų. Taigi, priešingai nei nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, jog ieškovo nurodytos sutarties sąlygos nelaikytinos nesąžiningomis, pakankamai motyvavo savo sprendimą, remdamasis tiek bylos nustatytomis faktinėmis aplinkybės, tiek teisiniu reglamentavimu, tiek formuojama teismų praktika. Iš sprendimo turinio aišku, kokiais argumentais remdamasis teismas netenkino ieškinio, ir, kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, teismo pozicija apeliantui buvo pakankamai aiški bei suprantama. Akivaizdu, kad tam tikri motyvacijos detalumo trūkumai nesutrukdė ieškovui pasinaudoti apeliacijos teise, o tai suponuoja išvadą, jog nagrinėjamu atveju neegzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintas teismo sprendimo absoliutus negaliojimo pagrindas – motyvų nebuvimas.

6226.

63Tai, kad apeliantas nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo įvertintus įrodymus, nėra pagrindo, nesant apelianto teiginius pagrindžiančių įrodymų, pripažinti teismo išvadas nepagrįstomis. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantas, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių, tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės bei procesines normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

64Dėl sutarties sąlygų laikytinų nesąžiningomis

6527.

66Apelianto teigimu, ieškinyje nurodytos sutarties sąlygos yra nesąžiningos ir todėl negaliojančios, niekinės, nesukuriančios šalims teisinių padarinių.

6728.

68Remiantis Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai.

6929.

70Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju šalių sudaryta sutartis pirmosios instancijos teismo pripažinta vartojimo sutartimi ir jai taikytinos Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio nuostatos, suteikiančios vartotojui teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis vartojimo sutarties nesąžiningas sąlygas. Tačiau ši papildoma apsauga nedaro vieno svarbiausių privatinės teisės principų - pacta sunt servanda (sutarčių reikia laikytis) išimčių (CK 6.38, 6.59 straipsniai). Taigi, tai nereiškia, kad vartotojai gali tam tikra apimtimi nevykdyti prievolių ar naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Todėl, jeigu ieškovas įsipareigojo atsiskaityti sutartyje numatytomis sąlygomis bei terminais, tai šių įsipareigojimų nevykdymas yra sutarties pažeidimas. Ieškovas nepateikė ir byloje nenustatyta jokių aplinkybių, sudarančių pagrindą konstatuoti ieškovo nurodytų sutarties sąlygų nesąžiningomis, remiantis CK 2284 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovui buvo palikta teisė pasirinkti, ar pratęsiant sutartį sutartis bus tęsiama akcijinėmis ar tokiomis pat kaip pradinėje sutartyje sudarytomis sąlygomis ir jokiomis priemonėmis nebuvo ribota ieškovo valia, pasirašant ginčo sutarties sąlygas, be to nėra jokių duomenų, sudarančių pagrindą išvadai, jog nagrinėjamu atveju yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kurią atitinka ir išvadą teikiančios institucijos argumentai, jog ieškovo nurodytos sutarties sąlygos neatitinka CK 6.2284 str. nuostatose įtvirtintų sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų. Dėl išdėstyto teisinio reglamentavimo ir suformuotos kasacinio teismo praktikos spręstina, kad apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismas, nekonstatuodamas interneto elektroninių paslaugų sutarties Nr. 68701 sąlygų „jeigu nepasibaigus trumpiausiam naudojimosi paslauga terminui klientas nutraukia sutartį arba atsisako atitinkamų paslaugų ne dėl bendrovės kaltės arba bendrovė nutraukia sutartį ar atitinkamų paslaugų teikimą dėl kliento kaltės, klientas, be kita ko, įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties ar atitinkamų paslaugų teikimo nutraukimo dienos pagal bendrovės pateiktą sąskaitą atlyginti bendrovei visas klientui pagal sutartį suteiktas nuolaidas“ bei sutarties priedo Nr. 1 „Akcijos sąlygos“ papildomą sąlygą „abonentas, nutraukdamas abonentinę duomenų perdavimo tinklo paslaugų sutartį anksčiau nurodyto trumpiausio naudojimosi paslauga termino, privalo sumokėti kompensaciją (atlyginti nuostolius), lygią visoms už abonentinį mokestį, sutarties pratęsimo ir/ar skaitmeninės IP televizijos aktyvavimo mokestį abonentui suteiktoms nuolaidoms“ nuostatų nesąžiningumo, prieštaraujančio vartotojų apsaugos turiniui padarė neteisėtas išvadas, atmestini kaip nepagrįsti. Dėl tų pačių priežasčių atmestinas ir apelianto argumentas, kad buvo pažeistos CK 6.721 straipsnio nuostatos, nes vien dėl to, kad ginčijamos sutarties sąlygos nebuvo individualiai aptartos, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, nesant kitų duomenų, nesudaro pagrindo išvadai, kad ginčijamos sutarties sąlygos pažeidžia CK 6.721 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes ieškovui nebuvo ribojama teisė vienašališkai nutraukti sutartį (šia teise ieškovas ir pasinaudojo, ginčo dėl to byloje nėra). Kai klientas naudojasi teise vienašališkai nutraukti paslaugų sutartį, turi būti užtikrinta jo ir paslaugų teikėjo interesų pusiausvyra, todėl pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį nutraukdamas sutartį klientas turi sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento.

7130.

72Apelianto teigimu, atsakovas pagal sutarties sąlygą reikalauja sumokėti baudą (kompensaciją) lygią sumai, kurią klientas būtų sumokėjęs pagal sutartį nepritaikius nuolaidos už laikotarpį nuo sutarties sudarymo iki jos nutraukimo.

7331.

74Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.271 straipsnyje nėra numatyta galimybė paslaugų teikėjui reikalauti netesybų, tačiau nagrinėjamu atveju apeliantas nepagrįstai atsakovo reikalavimą grąžinti suteiktas nuolaidas vertina kaip reikalavimą priteisti netesybas (baudą). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 str.).

7532.

76Byloje nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo reikalavimas dėl suteiktų nuolaidų atlyginimo laikytinas reikalavimu atlyginti nuostolius. Atsakovas UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ yra pelno siekiantis juridinis asmuo, suteikė ieškovui nuolaidas turėdamas teisėtą lūkestį, kad ieškovas naudosis atsakovo teikiamomis paslaugomis nustatytą minimalų laikotarpį, per kurį bendra gaunama nauda kompensuos suteiktas nuolaidas. Nėra protingo pagrindo manyti, kad atsakovas turėjo tikslą teikti paslaugas sumažintomis kainomis, nepriklausomai nuo naudojimosi laikotarpio, ar kad šios sumažintos kainos atitiko realią šios paslaugos kainą įprastomis sąlygomis.

7733.

78Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepagrįsti ir apelianto argumentai, susiję su nuostolių atlyginimu. Apelianto teigimu, atsakovas nepateikė įrodymų, leidžiančių įvertinti, kokio dydžio faktinius nuostolius jis patyrė ieškovui nutraukus sutartį.

7934.

80Apeliantas apeliaciniame skunde atsakovo pritaikytas nuolaidas vertina ne kaip tiesioginius, bet kaip netiesioginius atsakovo nuostolius (nuostolius, patirtus negautų pajamų forma). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tiek pirmosios instancijos teismas savo sprendime, tiek Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kaip išvadą byloje teikianti institucija (CPK 49 str. 3 d.) vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų apsaugos įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, išanalizavusi tarp atsakovo ir apelianto sudarytą sutartį ir jos priedus, pateikė teismui išvadą, kurioje konstatavo, jog vartotojui vienašališkai nutraukus sutartį nesant paslaugų teikėjo kaltės, paslaugų teikėjas gali reikalauti atlyginti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, t. y. reikalauti grąžinti faktiškai suteiktas nuolaidas, kurios buvo suteiktos nuo sutarties sudarymo dienos iki sutarties nutraukimo dienos. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovas reikalauja, jog apeliantas atlygintų faktiškai jam pritaikytas nuolaidas, neabejotinai šiuo atveju atsakovo pritaikytos nuolaidos negali niekaip kitaip būti traktuojamos kaip tik tiesioginiai nuostoliai. Apeliantui nepateikus jokių įrodymų, kurie paneigtų faktus, patvirtintus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada, apelianto argumentai apie tai, kad atsakovo apeliantui pritaikytos nuolaidos turėtų būti vertinamos ne kaip tiesioginiai, bet kaip netiesioginiai nuostoliai yra visiškai nepagrįsti, todėl atmestini.

81Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

8235.

83Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų teisėjų kolegija plačiau nepasisako, nes jie neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

84Dėl bylos procesinės baigties

8536.

86Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai ištyrė ir įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčui aktualias materialiosios teisės bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

87Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

8837.

89CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

9038.

91Atsižvelgus į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, atsakovas UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ turi teisę į jų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą už atsiliepimo į ieškovo apeliacinio skundo parengimą. Atsakovas UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ įrodymų, pagrindžiančių jo apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas nepateikė, todėl klausimas dėl jų priteisimo nespręstinas.

9217.

93Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 EUR sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

94Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

95ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

96Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

97Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas P. I. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu,... 8. 2.... 9. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2015-01-05 jis sudarė abonentinę interneto... 10. 3.... 11. Atsakovas UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ atsiliepimu į... 12. 4.... 13. Atsakovas nurodo, kad ieškovo reikalavimas pripažinti atsakovo reikalaujamą... 14. 5.... 15. Išvadą byloje teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškovo... 20. 7.... 21. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į teisės aktų... 22. 8.... 23. Teismas, nurodė, jog ieškovui buvo palikta teisė pasirinkti, ar pratęsiant... 24. 9.... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad ieškovo ieškinys yra... 26. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 27. 10.... 28. Ieškovas P. I. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 29. 10.1 Skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Ieškovo teigimu,... 30. 10.2. Atsakovas nepateikė įrodymų, leidžiančių įvertinti, kokio dydžio... 31. 10.3. Ieškovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamos sutarties... 32. 11.... 33. Atsakovas UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ atsiliepimu į... 34. 11.1. Apeliantas klaidingai vertina pritaikytas nuolaidas ne kaip tiesioginius,... 35. 11.2. Atsakovas teikia nuolaidas išskirtinai vykdydamas sutartį esant... 36. 11.3. Apeliantas nepagrįstai savo apeliaciniame skunde nurodo, jog prašymo... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. 12.... 40. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 41. 13.... 42. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą ieškovo... 43. 14.... 44. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 45. 15.... 46. Pažymėtina, jog sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra... 47. 16.... 48. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2015-01-05 šalys sudarė sutartį... 49. Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą... 50. 20.... 51. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovo mano, jog... 52. 21.... 53. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto argumentais.... 54. 22.... 55. Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių... 56. 23.... 57. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329... 58. 24.... 59. Taigi, motyvų procesiniame sprendime teisingumas, išsamumas, pakankamumas yra... 60. 25.... 61. Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimo... 62. 26.... 63. Tai, kad apeliantas nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo... 64. Dėl sutarties sąlygų laikytinų nesąžiningomis... 65. 27.... 66. Apelianto teigimu, ieškinyje nurodytos sutarties sąlygos yra nesąžiningos... 67. 28.... 68. Remiantis Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 69. 29.... 70. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju šalių sudaryta sutartis... 71. 30.... 72. Apelianto teigimu, atsakovas pagal sutarties sąlygą reikalauja sumokėti... 73. 31.... 74. Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.271 straipsnyje nėra numatyta galimybė... 75. 32.... 76. Byloje nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo... 77. 33.... 78. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepagrįsti ir apelianto argumentai,... 79. 34.... 80. Apeliantas apeliaciniame skunde atsakovo pritaikytas nuolaidas vertina ne kaip... 81. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 82. 35.... 83. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo... 84. Dėl bylos procesinės baigties... 85. 36.... 86. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 88. 37.... 89. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 90. 38.... 91. Atsižvelgus į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu pirmosios instancijos... 92. 17.... 93. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 94. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 95. ieškovo apeliacinį skundą atmesti.... 96. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti... 97. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....