Byla 2-55-1051/2019
Dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo UAB „L.“ priešieškinį ieškovui A. Š. dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė,

2sekretoriaujant Kornelijai Jakubauskienei,

3dalyvaujant ieškovui A. Š., jo atstovui advokatui Aisčiui Damulevičiui,

4atsakovo UAB „L.“ atstovui advokatui Petrui Butkevičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovui UAB „L.“ dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo UAB „L.“ priešieškinį ieškovui A. Š. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai

81.

9Ieškovas A. Š. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „L.“ 579,24 Eur skolą, 10,63 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

102.

11Ieškovas nurodė, kad nuo ( - ) iki ( - ) dirbo UAB „L.“ direktoriaus pareigose, o nuo ( - ) iki ( - ) – direktoriaus pavaduotojo pareigose. Ieškovas taip pat nurodė, kad atlikdamas direktoriaus pareigas iš atsakovo avansinio mokėjimo sąskaitos išėmė 168424,00 Eur sumą įmonės piniginiams mokėjimams atlikti, o laikotarpiu nuo 2013-09-25 iki 2014-09-03 įnešė 169003,00 Eur, t. y. ieškovas per klaidą grąžino UAB „L.“ per daug 579,24 Eur sumą, kurią atsakovo pareikalavo grąžinti kaip nepagrįstai iš ieškovo gautas lėšas, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti. Ieškovas apskaičiavo atsakovui 10,63 Eur palūkanas nuo 2014-09-30, kai atsakovui buvo pareikštas reikalavimas dėl piniginių lėšų grąžinimo.

123.

13Atsakovas UAB „L.“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo A. Š. 25797,77 Eur žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

144.

15Atsakovas nurodė, kad ieškovui jo vadovavimo UAB „L.“ laikotarpiu ūkio išlaidoms dengti buvo išduota 198486,79 Eur suma (A. Š. iš UAB „L.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios Danske Bank, grynaisiais pinigais paėmė 127000,00 Eur, A. Š. iš UAB „L.“ kasos grynaisiais pinigais paėmė 28962,00 Eur, į asmeninę A. Š. sąskaitą iš UAB „L.“ atskaitomosios sąskaitos, esančios Danske Bank, buvo pervesta 10000,00 Eur ūkio išlaidoms dengti bei iš UAB „L.“ mokėjimo kortelės Nr. ( - ) BUSINESS A. Š. panaudojo (išėmė grynaisiais arba atsiskaitė tiesiogiai su prekių ir paslaugų teikėjais) 32524,79 Eur sumą), kurią jis turėjo panaudoti įmonės reikmėms, o likusią dalį grąžinti į kasą. Atsakovas prašo taikyti ieškovui civilinę atsakomybę, nes A. Š. su UAB „L.“ atsiskaitė tik iš dalies, t. y. už 179 040,91 Eur sumą, likusių nepanaudotų 19445,88 Eur lėšų į kasą negrąžino bei nepagrindė šių piniginių lėšų panaudojimo buhalterinės apskaitos dokumentais. Atsakovas taip pat nurodė, kad už ieškovo atliktą pinigų išgryninimą iš UAB „L.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios Danske Bank, UAB „L.“ sumokėjo 944,51 Eur dydžio banko paslaugos mokestį, kuris taip pat turėtų būti priteistas iš ieškovo, nes nebuvo jokio pagrindo išgryninti pinigines lėšas. Atsakovas taip pat kaip minimalius nuostolius iš ieškovo prašo priteisti už naudojimąsi UAB „L.“ pinigais, kurie buvo paimti iš mokėjimo kortelės Nr. ( - ) BUSINESS ir nebuvo laiku grąžinti, 735,48 Eur dydžio palūkanas, o už naudojimąsi UAB „L.“ pinigais, kurie buvo paimti iš bendrovės sąskaitos (išimti grynaisiais ir pervesti į asmeninę A. Š. sąskaitą) 4671,90 Eur dydžio palūkanas.

165.

17Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu civilinė byla pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovui UAB „L.“ dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir pagal atsakovo UAB „L.“ priešieškinį ieškovui A. Š. dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo išnagrinėta. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutartimi paskirta finansinė/buhalterinė ekspertizė (t. 3, b. l. 31-32), 2017 m. balandžio 7 d. gautas 2017 m. balandžio 3 d. ekspertizės aktas (t. 3, b. l. 41, 42-53). Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartimi paskirta papildoma teismo ekspertizė (t. 3, b. l. 128-129), 2017 m. lapkričio 17 d. gautas 2017 m. lapkričio 14 d. ekspertizės aktas (t. 3, b. l. 147, 148-156). Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas panaikintas ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas, grąžindamas bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nurodė, kad byloje kylantiems prieštaravimams pašalinti būtina pasiūlyti ieškovui pateikti tinkamus buhalterinės apskaitos dokumentus, sutartis dėl šių mokėjimų; sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą būtų tikslinga atlikti ir kontrolinius, priešpriešinius patikrinimus – pareikalauti iš įmonių, kurioms ieškovas A. Š. nurodo sumokėjęs 28600,42 Eur, pateikti teismui galbūt gautas įmokas iš UAB „L.“ pagrindžiančius dokumentus, t. y. sutartis, PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius, užpajamavimo aktus ir kt.; kontroliniai, priešpriešiniai patikrinimai turėtų būti atliekami ne vienoje, o keletoje bendrovių (UAB „( - )“– 6500 Lt, UAB „L “ – 1089 Lt, UAB „S “ – 6500 Lt ir 14986,56 Lt, UAB „M “ – 23886,73 Lt, PĮ „M “ – 871,20 Lt, ir kt.) (t. 3, b. l. 170-174).

186.

19Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartimi pasiūlyta ieškovui A. Š. pateikti teismui sutartis ir PVM sąskaitas faktūras, patvirtinančias jo 28600,42 Eur (98751,52 Lt) apmokėjimus už UAB „L.“; pasiūlyta ieškovui A. Š. pateikti teismui turimus įrodymus, pagrindžiančius pagrįstumą jo, neva, už UAB „L.“ 2013-11-15 užpildymą 8500 Lt suma lošimo aparatus, ir įrodymus, kad tokia suma lošimo aparatų užpildymas buvo įtrauktas į UAB „L.“ apskaitą; taip pat įrodymus (paskolos sutartį ir kt.), jog į UAB „L.“ apskaitą buvo įtrauktas 2014 m. liepos 15 d. kasos išlaidų orderis Nr. 2014033, kurio pagrindu, neva, ieškovui buvo išmokėta 14211,70 Lt suma pagal paskolos sutartį; bei įrodymus, jog į UAB „L.“ apskaitą buvo įtrauktas 2014 m. liepos 15 d. kasos pajamų orderis LIM Nr. 2014039, kurio pagrindu, neva, ieškovas A. Š. kaip avanso dalinį grąžinimą į UAB „L.“ kasą įnešė 14211,70 Lt; pareikalauti iš UAB „A. s.“ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu 2014-02-25 A. Š. už UAB „L.“ sumokėjo UAB „A s “ 6500 Lt sumą; pareikalauti iš UAB „L “ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu 2014-07-28 A. Š. už UAB „L.“ sumokėjo UAB „L “ 1089 Lt sumą; pareikalauti iš UAB „S “ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu A. Š. už UAB „L.“ 2014-05-26 sumokėjo UAB „S “ 3000 Lt sumą, 2014-07-01 – 2000 Lt sumą, 2014-07-08 – 9986,56 Lt sumą, 2014-07-30 – 6500 Lt sumą; pareikalauti iš UAB „M “ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu A. Š. už UAB „L.“ 2014-07-11 sumokėjo UAB „M “ 23886,73 Lt sumą; pareikalauti iš PĮ „M “ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu A. Š. už UAB „L.“ 2014-07-14 sumokėjo PĮ „M “ 871,20 Lt sumą; pareikalauti iš UAB „N t. v.“ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu A. Š. už UAB „L.“ 2014-08-01 sumokėjo UAB „N. T. v.“ 18549,30 Lt sumą (t. 3, b. l. 181-183).

207.

21Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi paskirta pakartotinė finansinė buhalterinė ekspertizė, ją pavedant atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centro sudarytai ekspertų komisijai (t. 4, b. l. 177-179). 2018 m. gruodžio 27 d. teismui pateiktas 2018 m. gruodžio 20 d. ekspertizės aktas (t. 4, b. l. 194, 195-204). Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi paskirta 2018 m. gruodžio 20 d. atliktos ekspertizės papildoma finansinė buhalterinė ekspertizė (t. 5, b. l. 67-68). 2019 m. rugsėjo 30 d. teismui pateiktas 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės aktas (t. 5, b. l. 75, 76-96).

228.

23Bylą nagrinėjant 2019 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje ieškovas A. Š. palaikė ieškinio reikalavimus, ieškinį prašė tenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal paskutinį 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės aktą, kuris detaliau paaiškina 2018 m. gruodžio 20 d. ekspertizės aktą, ieškovui yra akivaizdu, kad jis yra teisus ir atsakovas jam yra skolingas daugiau, nei ieškovas prašo ieškiniu, tačiau ieškinio reikalavimų nekeičia, o reikalui esant reikš kitą ieškinį. Analizuodamas 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto 1 priedą (t. 5, b. l. 82-83), nurodė, kad pripažįsta, jog 607770 Lt sumą išėmė iš kortelės. Nurodė, kad 5497 Lt išlaidos sudarė komandiruotė į Didžiąją Britaniją, kurioje vyko paroda, todėl ieškovui šios išlaidos, kaip asmeninės, negali būti pripažintos, nes tai įmonės veiklos išlaidos. 3319 Lt yra banko mokesčiai už bankines operacijas, nurodė, kad ši suma negali būti priskaičiuota kaip ieškovo skola. 108500 Lt pinigus pripažįstą, šią sumą gavo iš kasos. Nurodė, kad 27476 Lt sumos jis negavo ir pinigų iš lošimo aparato neišiminėjo, 27476 Lt suma neužpajamuota, nes nepateikti dokumentai (5 kl. ekspertizės). Pripažįsta, kad 473033,60 Lt yra taip pat ieškovo skola įmonei. Teigė, kad ekspertai pripažįsta, kad 1 priedo 7-8 stulpeliuose nurodytos 5299,80 Lt ir 18549,30 Lt sumos yra ne ieškovo. Nurodė, kad trys sumos sudaro 642303,60 Lt, su kuriomis ieškovas sutinką, kad jas jis gavo. Visos kitos keturios 1 priede nurodytos sumos negali būti vertinamos kaip gautos iš atsakovo, ir jų ieškovas negavo. Nurodė, kad jis per bankines operacijas ir kasą gražino atsakovui 362871,14 Lt. 2600 Lt grąžino per Swedbank 2014 m. balandžio 19 d., 8500 Lt jis 2013 m. lapkričio 15 d. užpildė lošimo aparatus, yra kasos išlaidų orderis ( - ) (priedas 2013 m. pirkimai l. 52). Nurodė, kad A. R. negali būti sumokėjęs tokios sumos, nes ieškovas, kaip vadovas, atsakė už įmonės veiklą, o A. R. buvo vadybininkas. Viskas vyko ieškovo vadovavimo laikotarpiu, iš aparatų pinigų jis neišėmė, kiek pinigų buvo aparatuose, netikrino. Kol buvau direktorius, jokio išėmimo iš lošimo aparatų nebuvo daroma, nes įmonei lieka iš lošimų 10 procentų. Apyvartos jis nežino, gal ir buvo 27000 Lt, ataskaitų ir tikrinimų nedarė, jis tik pildė aparatus. Pinigai aparatuose tas pats kas pinigai kasoje. Yra visi patvirtinantys dokumentai byloje. 14211,70 Lt buvo grąžinti į kasą grynais 2014 m. liepos 15 d. pagal kasos pajamų orderį, kasininkė K. R. (t. 1, b. l. 48). Teigė, kad šią sumą buvo gavęs bendrai iš bendrai gautos 64203,60 Lt sumos. 2600 Lt ir 14211,7 Lt ekspertė neranda.

249.

25Ieškovas teigė, kad yra gražinęs 362871,14 Lt sumą. Pagal ekspertizės išvados 4 priedo lentelę nurodyta, kad ieškovo yra grąžinta 337559,44 Lt suma, nurodyta pagal ką grąžinta, 6158,24 Lt grąžinti per kasą. Prie nurodytos grąžintos sumos reikia pridėti 2600 Lt, kuriuos ieškovas grąžino per banką, ir 14211,70 Lt, kuriuos grąžino per kasą, ir 8500 Lt, kuriais užpildė aparatus. Prie grąžintinų lėšų yra 8500 Lt. 362871,14 Lt sumą ieškovas yra grąžinęs per bankines operacijas ir kasą. Nežino, kodėl ekspertė neapskaitė 2600 Lt ir 14211,70 Lt. Nežino, kodėl atsakovas šių sumų į buhalteriją neįtraukė. Dokumentai turi būti. Teigia, kad šias sumas sumokėjo ir yra tai pagrindžiantys dokumentai. Suskaičiavus ieškovo gautas ir sumokėtas sumas, gaunasi, kad pas jį lieka 279431,86 Lt. Ekspertizės 3 priede nurodyta, kad 268633,01 Lt išlaidų pripažįstama, jog ieškovas, kaip atskaitingas asmuo, pateisimo pagal UAB „L.“ suklastotą buhalterinę apskaitą. Įmonei ieškovas vadovavo iki ( - ), buhalteriją vedė jis ir atsakė jis. Naujai atėjusi buhalterė padarė naują buhalteriją iš kitų išlaidų nesuvedė. Taip negali būti. Suma, kurią pripažįsta ekspertizė, sudaro 268633,01 Lt. Su šia suma iš dalies sutinka. Pagal šią sumą liktų įmonei skolingas 10798,85 Lt. Tačiau ieškovo paskaičiavimu 311470,98 Lt išlaidų jis pateisino. Apie ekspertizės 6 priede nurodytą A. R. sumokėtą 8500 Lt sumą UAB „A. s.“ už kameras, nieko nežino, A. R. neturėjo teisės mokėti, tokių pinigų neturėjo, teisme jis sakė, kad jam akcininkas davė pinigus, tačiau, anot ieškovo, akcininkas negali kištis. Keista, kad ant sąskaitų yra ieškovo parašas, nors viskas priskirta A. R.. Nuo 2013 m. parašai nieko nelemia. Viską mokėjo ieškovas. Iš kasos A. R. pinigų negavo ir tais pinigais apmokėti negalėjo. Iš kasos pinigus gavo ieškovas ir apmokėjo. Sumos, kurios priskirtos A. R. ir V. S., yra mokėtos ieškovo. 311470,98 Lt jis buvo sumokėjęs grynais. 279431,86 Lt – 311470,98 Lt gaunasi, kad 32038,52 Lt jam skolingas atsakovas.

2610.

27Bylą nagrinėjant 2019 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje ieškovo atstovas adv. Aistis Damulevičius nurodė, kad riekia vadovautis A. Š. pateiktu paaiškinimu (t. 5, b. l. 107). Paaiškinimas paremtas dokumentais, esančiais byloje. Jei žiūrėtume kokios sumos dėliojasi paaiškinime ir kokios sumos yra, sueina galai. Dėl 14000 Lt gali būti skirtumai. Ieškinys yra dėl 500 Eur sumos. Jokia forma ieškovas negali būti skoloje atsakovui UAB „L.“. Byla dokumentinė. Tiek ekspertų išvados, tiek paaiškinimai parodo, kokia yra situacija. Ieškovas gali remtis savo išsaugotais dokumentais. Visa situacija atsakovo rankose. O ten gali būti patikslinimai, koregavimai. Ieškovas remiasi kasos pajamų orderiais, kasos išlaidų orderiais, sąskaitomis faktūromis. Ginčas buvo iškilęs dėl A. R. parašų, akcininko V. S. veiksmų. Suversti kaltę ieškovui, kad kiti asmenys pasirašinėjo, negalime. Analizuojant ekspertizės paskutinę išvadą, kuri palietė ieškovo išlaidas, pirštu galime vesti per paaiškinimą ir ekspertizės išvadas. Viskas sutampa. Prašė atmesti priešieškinį, tenkinti ieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Priteisti ekspertų išlaidas.

2811.

29Bylą nagrinėjant 2018 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdyje atsakovo UAB „L.“ vadovas A. R. nurodė, kad UAB „L.“ vadovo pareigas eina nuo 2014 m. birželio mėnesio, tiksliai nepamena, t. y. nuo tada, kai ieškovas A. Š. pasitraukė iš pareigų. Įmonėje dirba nuo pradžių, nuo 2013 m. rugpjūčio mėn., jo pareigos buvo vadybininko, kiek dar tuo metu įmonėje dirbo darbuotojų, nepamena. Jis, kaip įmonės darbuotojas, atskaityti už prekes ir paslaugas gaudavo pinigus ir iš A. Š. ir iš pagrindinio akcininko. Konkrečių gautų lėšų ir datų negali pasakyti. Nurodė, kad 2000 Lt ir 6500 Lt, kad sumokėti UAB „A. s.“ iš UAB „L.“ direktoriaus A. Š. nebuvo gavęs, šias sumas gavo iš pagrindinio akcininko, nes įmonėje nebuvo pinigų. Jam pagrindinis akcininkas davė pinigus, nes nepasitikėjo A. Š.. Tie pinigai įforminti buhalterinėje apskaitoje, kaip sumokėti jo, t. y. A. R. (t. 4, b. l. 90). Nurodė, kad 2014 m. gegužės 8 d. 8500 Lt gavo iš įmonės akcininko grynais ir įnešė į UAB „A. s.“ sąskaitą. Tuo metu ieškovas A. Š. buvo įmonės vadovu. A. Š. jam pinigų nemokėjo. Buhalterijai jis, A. R., pristatė dokumentą, kad sumokėta ši suma. Jis nepamena, kiek buvo tokių mokėjimų, kurie buvo atlikti A. Š. nežinant, pinigus gaudavau iš pagrindinio akcininko. Jam apie patalpų nuomą ( - ), Vilniuje, buvo minėta, patalpų nuomos sutartis pasirašyta, bet pasirašyta ne jo vardu. Gal jis ir žinojo apie šią sutartį. Visų patalpų įrengimu rūpinosi įmonė. Jis buvo UAB „L.“ vadybininkas ir remonto, statybos darbais neužsiminėjo.

3012.

31Bylą nagrinėjant 2019 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje atsakovo UAB „L.“ atstovas adv. Petras Butkevičius prašė priešieškinį patenkinti, o ieškinį atmesti. Nurodė, kad kiek byloje buvo atlikta ekspertizių, visos rodo, kad ieškovas yra skolingas atsakovui. Nėra pagrindo kažką kažkur mažinti. Ekspertai rėmėsi visa bylos medžiaga. Visi dokumentai buvo pateikti ekspertams ir įvertinti. Įmonei pritrūkus pinigų, pats akcininkas mokėjo įmonės kreditoriams. Įmonėje turėjo būti apie 600000 Lt, tačiau A. Š. pinigus buvo išleidęs savo asmeninimas poreikiams. Įmonė akcininkui pinigus vėliau pervedė. A. R. tikslų, kodėl mokėjo už įmonę, nesužinosime, įmonė su juo atsiskaitė, nei įmonė nei jis vienas kitam pretenzijų nereiškia. A. R. šiai diena tebėra UAB „L.“ direktorius. Ieškovo idėjos ir mintys kyla, gavus ekspertų išvadą. Pirmą kartą nagrinėjant bylą ieškovas A. Š. tvirtino, kad grynais pinigais niekada nenuiminėjo ir įmonei nėra skolingas, ieškinio 5 priedas, kuriuo remiasi ieškovas, ir įrodinėja savo skolą. Ieškovas A. Š. balansą pats sudarė, jame nėra nei vieno mokėjimo, kuriuos sumokėjo A. R. ar akcininkas. Ieškovas teikdamas ieškinį apie tas sumas nežinojo arba manė, kad jas sumokėjo asmenys, kuriems sumos priskirtos. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas pateikė krūvą, neva, naujų dokumentų, byla buvo grąžinta iš naujo nagrinėti. Dokumentai buvo byloje. Ekspertų išvadoje matyti, kad dokumentai įtakos neturėjo. Priešieškinis pagrįstas, įrodytas ekspertizių išvadomis. Paskutinė išvada, kad A. Š. skolingas įmonei 20660,93 Eur. 19400 Eur yra priešieškinio suma, kad ieškovas skolingas įmonei. Ieškovas sakė, kad teigė, jog pirks aparatus, mokės grynais. Dalis aparatų įsigyta, bet apmokėta pavedimu. Nei viena įmonė neišiminėja pinigų, vėl įneša, vėl perveda. Tai papildomos išlaidos. Balandžio mėn. lėšos buvo pas A. Š., akcininkai atsiskaitinėjo asmeninėmis lėšomis su kreditoriais. Prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti pilna apimtimi, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32Teismas

konstatuoja:

33Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

34Faktinės bylos aplinkybės

3513.

36Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu civilinė byla pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovui UAB „L.“ dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir pagal atsakovo UAB „L.“ priešieškinį ieškovui A. Š. dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo išnagrinėta (t. 2, b. l. 5-65). Gavus ieškovo apeliacinį skundą bylą buvo nagrinėta apeliacine tvarka, tarp šalių kilus ginčui dėl atsakovo UAB „L.“ vestos buhalterinės apskaitos skirtingo vertinimo ir dėl to kilusių ieškinio ir priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismas 2016 m. lapkričio 28 d. nutartimi byloje paskyrė finansinę buhalterinę ekspertizę. 2017 m. balandžio 3 d. buvo atlikta ekspertizė Nr. ( - ) (16), kurios metu nustatyta, kad ieškovo A. Š. įsiskolinimą atsakovui UAB „L.“ pagal pateiktus apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus (paruošė UAB „Buhalterinės konsultacijos“) 2014-09-02 sudarė 27876,81 Eur (9253,07 Lt) (t. 3, b. l. 42–53). Ieškovui pateikus prašymą skirti papildomą ekspertizę, siekiant nustatyti, ar ieškovo nurodomi ir pateikti kasos pajamų orderiai buvo įvertinti UAB „L.“ vestoje buhalterinėje apskaitoje, Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 23 d. nutartimi civilinėje byloje paskyrė papildomą finansinę-buhalterinę ekspertizę. 2017 m. lapkričio 11-14 d. ekspertizės akte Nr. ( - ) nurodyta, kad ekspertas, surašydamas 2017 m. balandžio 3 d. ekspertizės Nr. ( - ) l 1-2696 (16) akto išvadas, atsakovo UAB „L.“ ir ieškovo A. Š. mokėjimo dokumentus vertino kaip permokėtas tiekėjams už prekes ir paslaugas sumas. Jeigu A. Š. pateikti 28600,42 Eur apmokėjimai už UAB „L.“ bus pripažinti bendrovės išlaidomis ir jeigu šioms išlaidoms bus pateiktos sutartys ir PVM sąskaitos faktūros, tai A. Š. įsiskolinimo bendrovei nebus ir 2014-09-02 atsakovas UAB „L.“ ieškovui A. Š. bus skolinga 181,33 Eur (t. 3, b. l. 148–156).

3714.

38Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas panaikintas ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas, grąžindamas bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nurodė, kad byloje kylantiems prieštaravimams pašalinti būtina pasiūlyti ieškovui pateikti tinkamus buhalterinės apskaitos dokumentus, sutartis dėl šių mokėjimų; sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą būtų tikslinga atlikti ir kontrolinius, priešpriešinius patikrinimus – pareikalauti iš įmonių, kurioms ieškovas A. Š. nurodo sumokėjęs 28600,42 Eur, pateikti teismui galbūt gautas įmokas iš UAB „L.“ pagrindžiančius dokumentus, t. y. sutartis, PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius, užpajamavimo aktus ir kt.; kontroliniai, priešpriešiniai patikrinimai turėtų būti atliekami ne vienoje, o keletoje bendrovių (UAB „A. s.“– 6500 Lt, UAB „L.“ – 1089 Lt, UAB „S.“ – 6500 Lt ir 14986,56 Lt, UAB „M.“ – 23886,73 Lt, PĮ „M.“ – 871,20 Lt, ir kt.) (t. 3, b. l. 170-174).

3915.

40Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartimi pasiūlyta ieškovui A. Š. pateikti teismui sutartis ir PVM sąskaitas faktūras, patvirtinančias jo 28600,42 Eur (98751,52 Lt) apmokėjimus už UAB „L.“; pasiūlyta ieškovui A. Š. pateikti teismui turimus įrodymus, pagrindžiančius pagrįstumą jo, neva, už UAB „L.“ 2013-11-15 užpildymą 8500 Lt suma lošimo aparatus, ir įrodymus, kad tokia suma lošimo aparatų užpildymas buvo įtrauktas į UAB „L.“ apskaitą; taip pat įrodymus (paskolos sutartį ir kt.), jog į UAB „L.“ apskaitą buvo įtrauktas 2014 m. liepos 15 d. kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), kurio pagrindu, neva, ieškovui buvo išmokėta 14211,70 Lt suma pagal paskolos sutartį; bei įrodymus, jog į UAB „L.“ apskaitą buvo įtrauktas 2014 m. liepos 15 d. kasos pajamų orderis LIM Nr. ( - ), kurio pagrindu, neva, ieškovas A. Š. kaip avanso dalinį grąžinimą į UAB „L.“ kasą įnešė 14211,70 Lt; pareikalauti iš UAB „A. s.“ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu 2014-02-25 A. Š. už UAB „L.“ sumokėjo UAB „A. s.“ 6500 Lt sumą; pareikalauti iš UAB „L.“ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu 2014-07-28 A. Š. už UAB „L.“ sumokėjo UAB „L.“ 1089 Lt sumą; pareikalauti iš UAB „S.“ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu A. Š. už UAB „L.“ 2014-05-26 sumokėjo UAB „S.“ 3000 Lt sumą, 2014-07-01 – 2000 Lt sumą, 2014-07-08 – 9986,56 Lt sumą, 2014-07-30 – 6500 Lt sumą; pareikalauti iš UAB „M.“ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu A. Š. už UAB „L.“ 2014-07-11 sumokėjo UAB „M.“ 23886,73 Lt sumą; pareikalauti iš PĮ „M.“ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu A. Š. už UAB „L.“ 2014-07-14 sumokėjo PĮ „M.“ 871,20 Lt sumą; pareikalauti iš UAB „N. T. v.“ turimi duomenys (sutartys, PVM sąskaitos faktūros) patvirtinantys, kokiu pagrindu A. Š. už UAB „L.“ 2014-08-01 sumokėjo UAB „N. T. v.“ 18549,30 Lt sumą (t. 3, b. l. 181-183). Teismui pateikti reikalauti dokumentai (t. 4, b. l. 1-27, 30-31, 32-43, 45-46, 48-65, 90-97, 133-148).

4116.

42Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi paskirta pakartotinė finansinė buhalterinė ekspertizė, ją pavedant atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centro sudarytai ekspertų komisijai (t. 4, b. l. 177-179). 2018 m. gruodžio 27 d. teismui pateiktas 2018 m. gruodžio 20 d. ekspertizės aktas, kurio išvadose nurodyta, kad nustatyti A. Š. įsiskolinimo UAB „L.“ 2014-09-02 pagal pirminius dokumentus nėra galimybės, kadangi tvarkant UAB „L.“ apskaitą buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574 su pakeitimais) 6 straipsnio 2 punkto ir 12 straipsnio ir Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (patvirtintos LRV 2000-02-17 nutarimu Nr. 179) 9 punkto reikalavimų. Atsižvelgiant į apskaitos registrus ir įskaitant 2014-07-15 kasos pajamų orderį Nr. ( - ) ir 2014-07-15 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) (2015-05-22 atsakovo atsiliepimo Priedai Nr.10, 11, bylos t. 1, b. l. 48, 49); dokumentus, pateiktus ikiteisminio tyrimo metu; teismo išreikalautus dokumentus iš trečiųjų asmenų (t. 4, b. l. 1-27, 30-31, 33-43, 45-46, 90-97, 133-148), taip pat A. Š. papildomai pateiktas dokumentų kopijas finansinei buhalterinei ekspertizei Nr. ( - ) nustatyta, kad A. Š. įsiskolinimas UAB „L.“ 2014-09-02 sudaro 20666,93 Eur (71358,78 Lt) (t. 4, b. l. 194, 195-204).

4317.

44Teismo posėdyje 2018 m. kovo 5 d. apklaus ekspertes T. Z. ir B. M. (t. 5, b. l. 35-41), siekiant pašalinti visus neaiškumus, patenkintas ieškovo prašymas ir Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi paskirta 2018 m. gruodžio 20 d. atliktos ekspertizės papildoma finansinė buhalterinė ekspertizė (t. 5, b. l. 67-68). 2019 m. rugsėjo 30 d. teismui pateiktas 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės aktas, kurio išvadose atsakyta į užduotus klausimus ir nurodyta, kad : pirmuoju klausimu UAB „L.“ apskaitos registruose registruota 702445,52 Lt (203442,28 Eur) A. Š. pajamų ir 606192,45 Lt (175565,47 Eur) išlaidų; antruoju klausimu A. Š. išlaidoms nepriskirti 46 pinigų už bendrovės UAB „L.“ prekes ir paslaugas mokėjimo dokumentai, pagal kuriuos už bendrovės „L.“ prekes ir paslaugas buvo sumokėta 80505,98 Lt (23316,14 Eur). A. Š. išlaidoms nepriskirti pinigų mokėjimo dokumentai, pinigų mokėjimą pateisinantys dokumentai ir sumos atvaizduotos 6, 7 ir 8 prieduose; trečiuoju klausimu pagal UAB „L.“ dokumentus ir apskaitos registrus UAB „L.“ atskaitingas asmuo A. Š. grynais už prekes ir paslaugas sumokėjo 268633,01 Lt (77801,50 Eur); ketvirtuoju klausimu dokumentų, kurių pagrindu UAB „L.“ atskaitingas asmuo A. Š. vykdė mokėjimus grynais pinigais, atvaizduoti 3 priede; penktuoju klausimu

46UAB „L.“ apskaitos registruose registruota 27476,00 Lt (7957,60 Eur) piniginių lėšų, išimtų iš UAB „L.“ žaidimų automatų, kurios priskirtos A. Š. pajamoms. Piniginės lėšos - 27476,00 Lt (7957,60 Eur) UAB „L.“ kasoje neužpajamuotos. Kadangi tyrimui nepateikti dokumentai, pateisinantys, kad 27476,00 Lt (7957,60 Eur) iš UAB „L.“ žaidimų automatų išėmė A. Š., ekspertė neturi galimybės nustatyti ar UAB „L.“ teisingai atvaizdavo A. Š. skolą bendrovei „L.“ (t. 5, b. l. 75, 76-96).

47Dėl bylos esmės

4818.

49Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 straipsnis), ir šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį. Taigi, įmonė, manydama, kad jos valdymo organo narys netinkamai vykdė savo pareigas ar jų neįvykdė ir dėl to jai buvo padaryta žala, turi teisę reikalauti, kad toks valdymo organo narys šią žalą atlygintų. Tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui, kaip valdymo organo nariui, civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę. Nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui.

5019.

51Įmonės vadovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Todėl žalos dydį privalo įrodyti asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą (CPK 178 straipsnis), ir jeigu byloje sprendžiama dėl vadovo įmonei padarytos žalos, atsiradusios jam netinkamai tvarkant įmonės turtą, pirmiausia turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą žalos sampratą turtinė žala padaroma, kai nukenčia asmens turtiniai (ekonominiai) interesai; žala, įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-183/2006). Taikant civilinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję priežastiniu ryšiu su tam tikrais skolininko veiksmais (CK 6.247 straipsnis). Pažymėtina, kad kasacinio teismo yra konstatuota, jog priežastinis ryšys gali būti tiesioginis, kai dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala atsiranda tiesiogiai. Jis gali būti ir netiesioginis, kai asmens veiksmais žala tiesiogiai nepadaryta, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2013).

5220.

53Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo UAB „L.“ buvusio direktoriaus ieškovo A. Š., kaip įmonės vadovo, pareigų atlikimo, t. y. ar ieškovas sąžiningai ir tinkamai atliko atsakovo direktoriaus pareigas ir turi teisę reikalauti per daug įmonei grąžintų lėšų, ar, priešingai, dėl ieškovo kaip įmonės vadovo neteisėtų veiksmų atsakovas patyrė nuostolių, kuriuos ieškovas privalo atlyginti atsakovui.

5421.

55Byloje prie šios bylos pridėtoje ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2016 m. vasario 18 d. specialisto išvada Nr. 5-1/9, kuri pridėta prie šios bylos (t. 2, b. l. 19-29). Byloje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teisme buvo skirtos net dvi finansinės ekspertizės (t. 3, b. l. 42–53, 148-156). Bylą grąžinus nagrinėti iš naujo, buvo paskirta ir finansinė ekspertizė, ją pavedant atlikti ekspertų komisijai, pateiktas 2018 m. gruodžio 20 d. ekspertizės aktas (t. 4, b. l. 195-204), o teismo posėdyje 2018 m. kovo 5 d. apklaus ekspertes T. Z. ir B. M. (t. 5, b. l. 35-41), siekiant pašalinti visus neaiškumus, paskirta 2018 m. gruodžio 20 d. atliktos ekspertizės papildoma finansinė buhalterinė ekspertizė, gautas 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės aktas (t. 5, b. l. 76-96).

5622.

57Eksperto išvada yra viena iš įrodinėjimo priemonių (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Šioje byloje tiek ieškinys, tiek priešieškinis yra susiję su reikalavimus grindžiančiais rašytiniais įrodymais, t. y. tiek ieškinio pagrįstumas, tiek priešieškinio pagrįstumas, atitinkamai ir teisė į jų patenkinimą, gali būti įvertinti tik išsamiai ištyrus UAB „L.“ finansinius dokumentus. Tam tikslui yra išreikalauti ir pridėti prie bylos UAB „L.“ finansiniai dokumentai (priedai segtuvuose už 2013 metus ir 2014 metus) už laikotarpį, kai ieškovas A. Š. buvo UAB „L.“ vadovu, ginčo dėl to nėra. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra pagrindas vadovautis 2018 m. gruodžio 20 d. ir 2019 m. rugsėjo 25 d. atliktų finansinių ekspertizių aktais, vertinant juos CPK 218 straipsnio nustatyta tvarka, nes jie yra išsamūs, papildantys vienas kitą, išvados pateiktos, įvertinus visus, tiek ieškovo, tiek atsakovo pateiktus dokumentus, iš trečiųjų asmenų išreikalautus dokumentus, dėl to nereiškė prieštaravimų ir bylos šalys.

5823.

59Byloje nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 20 d. ekspertizės akto išvadoje nurodyta, kad nustatyta, jog 2014 m. rugsėjo 2 d. ieškovo A. Š. įsiskolinimas UAB „L.“ sudaro 71358,78 Lt (20666,93 Eur) (t. 4, b. l. 202). Byloje 2019 m. kovo 5 d. teismo posėdyje apklausus ekspertizę atlikusią ekspertę B. M., ji nurodė, kad atliekant ekspertizę buvo vertinama tik UAB „L.“ įtraukti į registrus A. Š. vardu sumokėti mokėjimai, nurodė, kad papildomai ekspertizei reikia suformuluoti klausimą, kiek buvo patirta išlaidų A. Š. vardu, t. y. papildomai reikia formuluoti klausimą, kokia būtų A. Š. skola UAB „L.“, atsižvelgiant į visus dokumentus, ir į tuos, kuriuose nėra nurodyta, kad mokėtojas A. Š.. Nurodė, kas negali teigti, ar atlikus pakartotinę ekspertizę duomenys bus tokie patys (t. 4, b. l. 35-41).

6024.

61Iš pateikto 2019 m. rugsėjo 25 d. atliktos ekspertizės akto, papildančio 2018 m. gruodžio 20 d. ekspertizės aktą, matyti, kad 702445,52 Lt (203442,28 Eur) pagal atsakovo UAB „L.“ apskaitos registrus yra registruota kaip ieškovo A. Š. gauta iš įmonės pinigų suma, o 606192,45 Lt (175565,47 Eur) registruota kaip A. Š. išlaidos, t. y. ieškovo grąžinta suma atsakovui UAB „L.“, gaunasi, kad ieškovas pagal įmonės registrus yra negrąžinęs 96253,07 Lt (27876,82 Eur).

6225.

632019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto 1 priede yra atvaizduota pagal kokius finansinius dokumentus susidarė 702445,52 Lt (203442,28 Eur) suma, kaip ieškovo A. Š. gauta iš įmonės pinigų suma (t. 5, b. l. 82-83). Ginčo nėra ir ieškovas A. Š. pripažįsta 1 priedo pirmame stulpelyje nurodytą 60770,00 Lt sumą kaip jo gautą iš Danske bankas kortelės grynais; taip pat pripažįsta 1 priedo ketvirtame stulpelyje nurodytą 108500,00 Lt sumą, kaip gautą grynais iš įmonės kasos; taip pat pripažįsta, kad iš Danske banko sąskaitos jam yra išmokėta 473033,60 Lt, t. y. sutinka ir nurodo, kad iš atsakovo UAB „L.“ ieškovas buvo gavęs 642303,60 Lt (186023,98 Eur). Ieškovas A. Š. nesutinka ir nurodo, kad nepagrįstai atsakovas reikalauja iš jo 5497 Lt (1 priedo antras punktas), nes tai yra jo komandiruotės išlaidos įmonės reikalais. Ieškovas taip pat nesutinka, kad jam būtų skaičiuojama 3319,82 Lt skola (1 priedo trečias punktas), nes tie pinigai jam išmokėti nebuvo ir tai yra banko komisiniai pinigai už pinigų operacijas, už grynųjų išėmimą, ir tų pinigų jis iš įmonės negavo. Ieškovas taip pat nesutinka su 1 priedo 5 stulpelyje nurodyta 27476,00 Lt suma (iš lošimo aparatų išimta suma), nes byloje nėra įrodymų, kad ieškovas juos būtų išėmęs, anot ieškovo, tas yra nurodyta ir eksperto išvadoje 5 klausimu. Ieškovas taip pat nurodo, kad jam nepagrįstai, kaip skola, yra įtrauktos 1 priedo septintame ir aštuntame stulpelyje nurodytos 5299,80 Lt ir 18549,30 Lt sumos, viso 23849,03 Lt suma, nes tai pinigai, kurie buvo mokėti už patalpų nuomą, o patalpas nuomojosi UAB „L.“.

6426.

65Atkreiptinas dėmesys, kad bylą nagrinėjant teisme atsakovo UAB „L.“ atstovas negalėjo paaiškinti, kodėl 1 priedo septintame ir aštuntame stulpelyje nurodytos 5299,80 Lt ir 18549,30 Lt sumos atsakovo registruose yra įtrauktos kaip ieškovo skola įmonei. Teismas pažymi, kad 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto tiriamojoje dalyje nurodyta, kad pagal įrašus UAB „L.“ apskaitos registruose bendrovei „N. t. v.“ sumokėti 23849,03 Lt, kurie priskirti A. Š. pajamoms, nėra susiję su bendrovės „L.“ išlaidomis, nurodyta, kad byloje pateikta 2014 m. sausio 3 d. Negyvenamų patalpų nuomos sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp nuomotojo UAB „N. t. v.“ ir nuomininko UAB „L.“ (t. 5, 77-78). Todėl teismas sprendžia, kad šia 23849,0, Lt suma yra pagrindas mažinti ieškovo skolą atsakovui. Be to, atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo iš esmės metu tam neprieštaravo.

6627.

67Pažymėtina ir tai, kad ekspertizės akte nurodyta, kad kasos pajamų orderyje serija NTV Nr. ( - ) nurodyta pinigų mokėjimo paskirtis - už nuomą nuo sausio iki rugpjūčio mėn. Dokumentai - sąskaitos, ar PVM sąskaitos faktūros, kurių pagrindu atliktas mokėjimas 2014-08-01 kasos pajamų orderyje serija NTV Nr. ( - ) nenurodyti. UAB „N. t. v.“ 2014-08-01 kasos pajamų orderis NTV Nr. ( - ) 18549,30 Lt sumai yra užregistruotas apyvartos žiniaraštyje Nr. ( - ) „AND Š. A.“. Šia suma sumažintas A. Š. įsiskolinimas bendrovei „L.“. Tai reiškia, kad atsakovas yra įskaitęs į ieškovo išlaidas 18549,30 Lt sumą, kuria ieškovas apmokėjo už atsakovą už patalpų nuomą, tačiau tai nereiškia, kad už UAB „L.“ prievoles nuomotojui UAB „N. t. v.“ yra asmeniškai atsakingas ieškovas. Be to ekspertizės akte nurodyta, kad sutartis pasirašyta UAB „N. t. v.“ direktoriaus R. B. ir UAB „L.“ direktoriaus A. Š. vardais. 2018-12-19 ekspertizės akto Nr. ( - ) 7 lape nurodyta, kad byloje pateiktos UAB „N. t. v.“ bendrovei „L.“ už patalpų nuomą išrašytos PVM sąskaitos faktūros už 20863,93 Lt sumą. Todėl, kaip jau minėta, apskaitos registruose bendrovei „N. t. v.“ sumokėti 23849,03 Lt nepagrįstai priskirti A. Š. pajamoms (CPK 185 straipsnis).

6828.

69Atkreiptinas dėmesys, kas ekspertizės akto 2 priede yra detalizuota 1 priedo antrame stulpelyje nurodyta 5497,00 Lt atsakovo traktuojama kaip ieškovo skola įmonei suma (t. 5, b. l. 84). Ieškovas teigia, kad tai yra jo komandiruotės išlaidos ir negali būti priskirtos kaip jo skola įmonei. Ekspertizės akte nurodyta, kad 5497,00 Lt apmokėti bendrovės „L.“ banko kortele ( - ) iš AB Danske banko sąskaitos ( - ), kuriems nepateikti pinigų mokėjimą pateisinantys dokumentai (registruota balansinėje sąskaitoje ( - ) 27011 „Danske bankas kortelė“). Pinigų mokėjimo datos ir sumos, kurioms nepateikti pinigų mokėjimą pateisinantys dokumentai, atvaizduoti 2 priede (t. 5, b. l. 77). Įvertinęs pateikto ekspertizės akto 2 priede nurodytus mokėjimus, teismas sprendžia, kad tik dalį 5497,00 Lt sumą sudarančių mokėjimų yra pagrindas priskirti ieškovo komandiruotėms išlaidoms, o būtent išlaidas, turėtas už 4396,59 Lt sumą (CPK 185 straipsnis).

7029.

71Teismas sprendžia, kad nėra pagrindo netikėti ieškovo parodymais, kad jis, kaip įmonės vadovas, važiavo į komandiruotę į Londoną, turėdamas tikslą ten atidaryti naują saloną, tai, kad tuo tikslu komandiruotės buvo, nepaneigė ir atsakovo atstovas. Pažymėtina, kad vykstant į komandiruotę, tam tikslui turėjo būti perkami lėktuvo bilietai (2014-02-24 mokėjimai, viso už 1052,16 Lt sumą, t. 5, b. l. 84), nuomojami automobiliai ( 2014-02-13, 2014-02-28, 2014-03-28, 2014-05-16 mokėjimai, viso už 689,54 Lt sumą, t. 5, b. l. 84), nepaneigta aplinkybė, kad komandiruotėje gali prireikti ir grynųjų pinigų, taip pat galima patirti tam tikrų išlaidų apsiperkant degalinėje ir pan. (2014-02-04, 2014-07-07, 2014-02-10, 2014-02-11 mokėjimai, viso už 1918,82 Lt sumą, t. 5, b. l. 84), taip pat prie komandiruotės išlaidų priskirtinas ir 2013-12-17 736,07 Lt mokėjimas už viešbutį, jį rezervuojant A. com tinklapyje (t. 5, b. l. 84). Todėl teismas sprendžia, kad ieškovo komandiruotėms yra pagrindas priskirti 4396,59 Lt sumą, kuri atitinkamai atimtina iš bendros ieškovo skolos atsakovui sumos (CPK 185 straipsnis). Teismas sprendžia, kad atmestini ieškovo argumentai, kad visa 5497 Lt suma yra ieškovo komandiruočių išlaidos, nes tokios išlaidos, kaip apsipirkimai UAB „S. p. c.s“, UAB „E.“, UAB „A.“, AB „V. n.“, taip pat 2014-02-12 mokėjimas apsaugai, nėra susijusios su ieškovo, kaip UAB „L.“ vadovo, komandiruotėmis užsienyje, konkrečiai Londone (CPK 185 straipsnis). Tai, kad dalis piniginių lėšų, t. y. ieškovo komandiruotės išlaidų, buvo įtraukta į atsakovo apskaitą kaip ieškovo skola įmonei, patvirtina ir 2018 m. gruodžio 20 d. ekspertizės aktas, kur nurodyta, kad tvarkant UAB „L.“ apskaitą buvo nesilaikyta Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų (t. 4, b. l. 199).

7230.

732019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto tyrimo dalyje detalizuota, kad A. Š. gautos pajamos registruotos UAB „L.“ žiniaraščiuose: sąskaita ( - ) „AND Š. A.“, sąskaita ( - ) „P. Š.“ ir sąskaita( - ) „AND A. Š.“. A. Š. priskirtų pajamų sumos, datos ir sąskaitų, kuriuose registruotos pajamos, numeriai ir pavadinimai atvaizduoti 1 priede. Pagal aukščiau nurodytų UAB „L.“ apskaitos registrų įrašus, kurie atvaizduoti 1 priede, A. Š. pajamos sudaro 702445,52 Lt, tame tarpe nurodyta, kad į šią sumą atsakovas įtraukia ir 27476,00 Lt pinigines lėšas, išimtas iš žaidimų automatų (registruota balansinėje sąskaitoje ( - ) „KALV K. p.“) (t. 5, b. l. 77). Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertizės išvadoje, atsakant į 5 (penktąjį) klausimą, prieita išvados, kad UAB „L.“ apskaitos registruose registruota 27476,00 Lt (7957,60 Eur) piniginių lėšų, išimtų iš UAB „L.“ žaidimų automatų, kurios priskirtos A. Š. pajamoms. Piniginės lėšos - 27476,00 Lt (7957,60 Eur) UAB „L.“ kasoje neužpajamuotos. Kadangi tyrimui nepateikti dokumentai, pateisinantys, kad 27476,00 Lt (7957,60 Eur) iš UAB „L.“ žaidimų automatų išėmė A. Š., ekspertė neturi galimybės nustatyti ar UAB „L.“ teisingai atvaizdavo A. Š. skolą bendrovei „L.“ (t. 5, b. l. 81). Dėl išdėstyto, teismas sprendžia, kad nesant įrodymų, kad, būtent ieškovas A. Š. išėmė 27476,00 Lt sumą iš UAB „L.“ žaidimų auotomatų, nėra pagrindo šios sumos pripažinti ieškovo skola atsakovui, todėl atitinkamai ši suma atimtina iš bendros ieškovo skolos atsakovui sumos (CPK 185 straipsnis).

7431.

75Nors atsakovo atstovas nurodė, kad daugiau joks asmuo, išskyrus ieškovą A. Š., pinigų išimti negalėjo, tačiau teismas tokius atsakovo atstovo argumentus pripažįsta nepagrįstais. Byloje ne kartą atsakovo atstovas teigė, kad įmonėje buvo susiklosčiusi tokia praktika, kad trūkstant pinigų, įmonės akcininkas atsiskaitydavo su kreditoriaus, taip pat duodavo pinigų ir A. R., kuris atsiskaitydavo už įmonę. Todėl nepaneigta aplinkybė, kad pinigus iš lošimo aparatų galėjo išimti ir kitas su įmone susijęs asmuo, nebūtinai ieškovas A. Š.. Kaip jau buvo minėta, ekspertai nenustatė ir nerado rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad 27476,00 Lt (7957,60 Eur) iš UAB „L.“ žaidimų automatų išėmė A. Š.. Todėl, kaip minėta, šioje dalyje priešieškinis atmestinas.

7632.

772019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto tyrimo dalyje detalizuota, jog pagal AB Swedbank banko sąskaitos ( - ) išrašus 2014-05-19 A. Š. vardu į banko sąskaitą ( - ) buvo įnešta 2600,00 Lt. Pagal UAB „L.“ apskaitos registrų, kuriuose registruojamos A. Š. išlaidos, įrašus 2014-05-19 į AB Swedbank banko sąskaitą ( - ) A. Š. vardu įnešta pinigų suma, t. y. 2600,00 Lt, nėra priskirta A. Š. išlaidoms (t. 5, b. l. 78). Tai, kad minėta 2600 Lt suma nėra įtraukta prie ieškovo vardu grąžintų pinigų, įrodo ir ekspertizės akto 4 priedas (t. 5, b. l. 88), šios aplinkybės neneigė ir atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, sutikdamas, kad 2600 Lt suma gali būti mažinamas ieškovo įsiskolinimas. Todėl teismas daro išvadą, kad 2600 Lt suma atimtina iš bendros ieškovo skolos atsakovui sumos (CPK 185 straipsnis).

7833.

79Kaip jau buvo minėta, įmonės vadovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei, todėl žalos dydį privalo įrodyti asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą. Šiuo atveju atsakovas, kaip žalos atlyginimo, reikalauja iš ieškovo, kaip buvusio įmonės vadovo, priteisti 3319,82 Lt sumą (1 priedo trečias stulpelis), kurią sudaro, kaip nurodyta 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto tiriamoje dalyje, komisiniai mokesčių bankui už A. Š. vardu iš Danske banko sąskaitos ( - ) išimtų pinigų išgryninimą (registruota balansinėje sąskaitoje ( - ) „Danske bankas“) (t. 5, b. l. 77).

8034.

81Atsakovas priešieškinyje nurodo, kad bendrovės tiesioginiai nuostoliai dėl pinigų išgryninimo yra 3261,22 Lt (t. 1, b. l. 60). Kaip jau minėta, 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akte ekspertė nustatė, kad atsakovas į apskaitą prie ieškovo skolos įmonei įtraukia ne priešieškinyje nurodytą 3261,22 Lt sumą, o 3319,82 Lt sumą, pripažindamas ir neneigdamas, kad tai yra kaina, kurią atsakovas sumokėjo bankui už pinigų išgryninimo operacijas. Tai reiškia, jog pats atsakovas nežino, kokią iš tikro žalą įmonė patyrė dėl to, kad pinigai buvo išgryninti. Tai, kad šiuo atveju reiškiamas mažesnis pinigine prasme reikalavimas, nei nustatė ekspertai pagal įmonės buhalterinius dokumentus, yra pagrindas teismui daryti išvadą, kad už išimtų pinigų išgryninimą ieškovas, kaip įmonės vadovas, neturi pareigos atlyginti, neva, atsiradusią žalą, nes dėl jos dydžio pačiam atsakovui, kaip matyti pagal bylos duomenis, nėra aišku. Svarbus aspektas byloje yra tai, kad dalį mokėjimų už įmonę UAB „L.“ ieškovas taip pat yra atlikęs grynaisiais pinigais, atsiskaitymo grynaisiais pinigais nevengė ir su įmone susiję kiti asmenys (t. 5, b. l. 88, 93-94, 95, 96). Nustatytos aplinkybės suteikia pagrindo daryti išvadą, kad įmonėje UAB „L.“ buvo susiformavusi praktika atsikaityti grynaisiais, todėl banko mokesčiai, susiję su pinigų išgryninimu, negali būti traktuojami kaip ieškovo padaryta žala įmonei, todėl 3319,82 Lt suma, kuri įtraukta į UAB „L.“ apskaitą kaip ieškovo skola (t. 5, b. l. 82-83), atimtina iš bendros ieškovo skolos įmonei, t. y. šioje dalyje priešieškinis atmestinas.

8235.

83Atsižvelgdamas į šio teismo sprendimo 24-34 punktuose nurodytus argumentus ir nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas A. Š. yra negrąžinęs atsakovui UAB „L.“ 34611,63 Lt (10024,22 Eur) sumos (96253,07 Lt – 23849,03 Lt – 4396,59 Lt – 27476 Lt – 2600 Lt – 3319,82 Lt).

8436.

85Šioje byloje ieškovas nurodo, kad dabartinis įmonės vadovas A. R., ieškovui esant UAB „L.“ vadovu, neturėjo finansinių galimybių atsiskaityti už UAB „L.“ ir visus mokėjimus už įmonę yra atlikęs tik ieškovas A. Š.. Tačiau jokių įrodymų ieškovas savo argumentams pagrįsti nepateikė, o apsiribojo vien deklaratyviais teiginiais (CPK 178 straipsnis). Be to, ieškovo argumentus paneigia 2019 m. rugsėjo 25 d. atlikta papildoma ekspertizė, kurioje nurodyta, kad pagal UAB „L.“ žiniaraščius: sąskaita ( - ) „REK A. R.“, sąskaita ( - ) „SAL S. V.“ ir sąskaita ( - ) „KRI R. K.“, be atskaitingo asmens A. Š. atsiskaitymus už bendrovės prekes ir paslaugas grynais pinigais vykdė bendrovės darbuotojai A. R., V. S. ir K. R.. Aukščiau nurodytų asmenų vardais už bendrovės „L.“ prekes ir paslaugas grynais pinigais buvo sumokėta 80505,98 Lt, t. y. A. R. vardu pagal 28 pinigų mokėjimą pateisinančius dokumentus sumokėti 41243,73 Lt. A. R. išlaidoms priskirti pinigų mokėjimo dokumentai, mokėjimų datos, sumos, dokumentai, kurių pagrindu atlikti mokėjimai, atvaizduotos 6 priede; V. S. vardu pagal 14 pinigų mokėjimą pateisinančių dokumentų sumokėti 38890,98 Lt. V. S. išlaidoms priskirti pinigų mokėjimo dokumentai, mokėjimų datos, sumos, dokumentai, kurių pagrindu atlikti mokėjimai, atvaizduotos 7 priede; K. R. vardu pagal 4 pinigų mokėjimą pateisinančius dokumentus sumokėti 371,27 Lt. K. R. išlaidoms priskirti pinigų mokėjimo dokumentai, mokėjimų datos, sumos, dokumentai, kurių pagrindu atlikti mokėjimai, atvaizduotos 8 priede. Atkreiptinas dėmesys, kad papildomoje 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizėje nurodoma, kad atskaitingo asmens A. Š. išlaidoms nepriskirti 46 pinigų už bendrovės „L.“ prekes ir paslaugas mokėjimo dokumentai, pagal kuriuos už bendrovės „L.“ prekes ir paslaugas buvo sumokėta 80505,98 Lt. A. Š. išlaidoms nepriskirti pinigų mokėjimo dokumentai, pinigų mokėjimą pateisinantys dokumentai ir sumos atvaizduotos ekspertizės akto 6, 7 ir 8 prieduose (t. 5, b. l. 78-79).

8637.

87Iš ekspertizės akto 6, 7, 8 priedų matyti (t. 5, b. l. 93-94, 95, 96), kad ekspertai vertino ir atsižvelgė į visus mokėjimus, sumokėtus už UAB „L.”, ir nenustatė, kad kurį nors išvardintuose prieduose nurodytą ir įvertintą mokėjimą būtų atlikęs ieškovas A. Š., o atsakovas UAB „L.” tokio mokėjimo būtų jam nepriskyręs. Ieškovas nepateikė įrodymų, paneigiančių ekspertizės išvadas. Todėl teismas atmeta ieškovo argumentus, kad visus mokėjimus už UAB „L.“ yra atlikęs būtent ieškovas, o ne A. R.. Juolab, kad ir A. R. apklaustas 2018 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdyje paaiškino, kad pinigų sumas gavo iš pagrindinio akcininko, nes įmonėje nebuvo pinigų. Jam pagrindinis akcininkas davė pinigus, nes nepasitikėjo A. Š.. Tie pinigai įforminti buhalterinėje apskaitoje, kaip sumokėti jo, t. y. A. R. (t. 4, b. l. 90). Nurodė, kad 2014 m. gegužės 8 d. 8500 Lt gavo iš įmonės akcininko grynais ir įnešė į UAB „A. s.“ sąskaitą. Tuo metu ieškovas A. Š. buvo įmonės vadovu. A. Š. jam pinigų nemokėjo. Buhalterijai jis, A. R., pristatė dokumentą, kad sumokėta ši suma. Jis nepamena, kiek buvo tokių mokėjimų, kurie buvo atlikti A. Š. nežinant, pinigus gaudavau iš pagrindinio akcininko. Teismas neturi pagrindo abejoti A. R. paaiškinimais (CPK 185 straipsnis).

8838.

89Byloje taip pat kilo ginčas dėl 14211,70 Lt sumos, kurią ieškovas grąžino į kasą grynais 2014 m. liepos 15 d. pagal kasos pajamų orderį, kasininkė K. R. (t. 1, b. l. 48). Ieškovas nurodo, kad šia suma turi būti mažinamas jo įsiskolinimas įmonei. Šiame kontekste teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad tą pačią dieną ieškovui pagal kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) buvo išmokėta iš UAB „L.“ kasos 14211,70 Lt suma (t. 1, b. l. 49), todėl tą pačią dieną ieškovui kasos pajamų orderiu Nr. 2014039 grąžinus į įmonės kasą 14211,70 Lt sumą (t. 1, b. l. 48), atsakovas šios sumos nebuvo įtraukęs į įmonės apskaitą nei kaip ieškovo skolą įmonei, nei kaip ieškovo skolos grąžinimą įmonei, o laikė „nuline“ operacija. Todėl šiuo atveju ieškovui tą pačią dieną paėmus iš įmonės kasos 14211,70 Lt sumą ir tą pačią dieną šiuos pinigus grąžinus, o atsakovui šios sumos neįtraukus į apskaitą kaip ieškovo skolą, nėra pagrindo šia suma mažinti ieškovo įsiskolinimą įmonei (CPK 185 straipsnis). Tai, kad atsakovas neįtraukė 14211,70 Lt sumos ir jos nelaikė ieškovo skola įmonei, patvirtina ir 2019 m. rugsėjo 25 d. atliktos papildomos ekspertizės 1 priede nurodytų apskaitos dokumentų suvestinė (t.5, b. l. 82-83).

9039.

91Nustačius, kad ieškovas 10024,22 Eur (34611,63 Lt) lėšų negrąžino į kasą bei nepagrindė jų teisėto panaudojimo įmonės reikmėms buhalterinės apskaitos dokumentais, aplinkybė, jog įmonė patyrė turtinio pobūdžio praradimą, pripažintina nustatyta. Asmeniui, atlikusiam tokį neteisėtą veiksmą ir siekiančiam išvengti civilinės atsakomybės taikymo, tenka pareiga įrodyti, kad dėl tokio lėšų išėmimo įmonė žalos nepatyrė arba patyrė mažiau žalos, nes už lėšas buvo įsigytos prekės, paslaugos ar nepanaudotos lėšos grįžo įmonei. Toks įrodinėjimo naštos paskirstymas grindžiamas bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2013). Šiuo atveju byloje nustatyta, kad ieškovas neįrodė, kad yra grąžinęs atsakovui likusią 10024,22 Eur (34611,63 Lt) sumą, neįrodė, kad minėtą sumą panaudojo bendrovės veiklai ar interesais, o tai traktuojama bendrovės patirta žala, atsiradusia dėl ieškovo (žalos padarymo metu buvusio bendrovės direktoriumi) neteisėtų veiksmų.

9240.

93Priešieškiniu atsakovas taip pat reiškia reikalavimą dėl palūkanų priteisimo už ieškovo naudojimąsi atsakovo pinigais (t. 1, b. l. 56-64). CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidęs prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų numatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.37 straipsnio 1 dalies ir 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai bei kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad nustatytos visos būtinosios sąlygos ieškovo civilinei atsakomybei kilti, t. y. ieškovas, nebūdamas tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina, ir neperduodamas nepanaudotų bendrovės lėšų bendrovei bei nepagrįsdamas jų panaudojimo buhalterinės apskaitos dokumentais, padarė atsakovui žalos už 10024,22 Eur sumą, todėl atsakovas turi teisę į 5 proc. metines palūkanos, skaičiuojamos nuo 10024,22 Eur sumos nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos, t. y. 2014-09-01, iki priešieškinio priėmimo teisme dienos, t. y. 2015-05-27, kaip atsakovo patirtus minimalius nuostolius.

9441.

95Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Priešieškinis teisme priimtas 2015 m. gegužės 28 d., todėl nuo šios dienos iš ieškovo atsakovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 10024,22 Eur sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9642.

97Dėl išdėstyto, atsakovo priešieškinis tenkintinas iš dalies ir iš ieškovo A. Š. atsakovui UAB „L.“ priteistinas 10024,22 Eur žalos atlyginimas, 5 proc. metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 10024,22 Eur sumos nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos, t. y. 2014-09-01, iki priešieškinio priėmimo teisme dienos, t. y. 2015-05-27, 5 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos 10024,22 Eur sumos, nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos, t. y. 2015-05-28, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo ieškinys atmestinas.

98Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

9943.

100Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys (priešieškinis) patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas A. Š. kreipdamasis į teismą žyminio mokesčio viso sumokėjo 614,00 Eur, t. y. pateikdamas ieškinį sumokėjo 20,00 Eur žyminį mokestį, už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjo 594,00 Eur žyminį mokestį (t. 2, b. l. 118). Papildomai patyrė 3198,92 Eur išlaidas už atliktas ekspertizes, t. y. 1498,26 Eur už 2017-04-03 atliktą ekspertizę (t. 3, b. l. 37, 39, 54-55); 489,69 Eur už papildomai 2017-11-14 atliktą ekspertizę (t. 3, b. l. 132, 157, 158-159 ); 1210,97 Eur už 2019-09-25 atliktą ekspertizę (t. 5, b. l. 66, 88, 94, 95, 105). Taip pat patyrė 129,00 Eur išlaidų, susijusių su eksperto dalyvavimu teismo posėdžiuose, t. y. 91,00 Eur išlaidas, susijusios su eksperto dalyvavimu 2017-05-25 teismo posėdyje (t. 3, b. l. 83, 92-93, 96, 161-162); 38,00 Eur išlaidų, susijusių su eksperto dalyvavimu 2019-03-05 teismo posėdyje (t. 5, b. l. 55-61, 62). Ieškovas taip pat patyrė 2798,60 Eur (157,30 Eur + 242,00 Eur + 399,30 Eur +2000,00 Eur) išlaidų, susijusių su ieškovui suteiktomis teisinėmis paslaugomis (procesinių dokumentų ruošimą ir atstovavimą teisme (t. 1, b. l. 16, 112, t. 5, b. l. 33-34, 114-115). Viso ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 6740,52 Eur sumą. Šioje byloje ieškovo ieškinys yra atmestas visiškai, todėl jo turėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

10144.

102Atsakovo patenkinto priešieškinio reikalavimų dalis sudaro 52 procentus. Atsakovas UAB „L.“ sumokėjo 774,00 Eur žyminį mokestį už pateiktą priešieškinį (t. 1, b. l. 65). Papildomai patyrė 916,50 Eur išlaidas už 2018-12-20 atliktą pakartotinę ekspertizę (t. 4, b. l. 172, 205-206), bei turėjo 23,20 Eur išlaidas, susijusias su eksperto dalyvavimu 2018-11-05 teismo posėdyje (t. 4, b. l. 182-189, 190-191, 192). Atsakovas taip pat patyrė 7033,73 Eur (2178,00 + 1080,53 Eur + 1452,00 Eur + 798,60 Eur + 1524,60 ) išlaidas už suteiktas teisines paslaugas (procesinių dokumentų ruošimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose), kurios yra pagrįstos PVM sąskaitomis faktūromis bei apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais (t. 2, b. l. 1-3, t. 4, b. l. 98-99, 100-105, 158-159, 160-163, t. 5, b. l. 26-27, 29-32, 110-111, 112-113). Viso atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 8747,43 Eur sumą.

10345.

104Pažymėtina, jog atsakovas 2018 m. birželio 6 d. prašyme priteisti papildomai patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 4, b. l. 98-99) nurodė, jog iki prašymo pateikimo dienos UAB „L.“ bylinėjimosi išlaidų patirta suma yra 6162,53 Eur, kurią sudaro 2178,00 Eur išlaidos pirmos instancijos teisme ir 2214,30 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų suma, patirta nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai kartu su 2017 m. lapkričio 30 d. prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas buvo prijungti prie civilinės bylos medžiagos). Remiantis byloje esančias įrodymais nenustatyta, jog atsakovas į bylą būtų pateikęs 2017 m. lapkričio 30 d. prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas bei kartu pateikęs išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

10546.

106CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Esant šioms nuostatoms ir nustačius, jog 2214,30 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų sumai patvirtinti nėra pateikti pagrindžiantys dokumentai, teismas šios bylinėjimosi išlaidų sumos nepriskiria prie bendrai patirtų bylinėjimosi išlaidų.

10747.

108Todėl, patenkinus 52 proc. priešieškinio reikalavimų, iš ieškovo A. Š. priteistina atsakovui UAB „L.“ 4548,66 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10948.

110Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 93,89 Eur, t. y. didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos priteistinos valstybei proporcingai iš ieškovo ir atsakovo (CPK 96 straipsnis). Iš ieškovo A. Š. priteistina valstybei 48,82 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, o iš atsakovo UAB „L.“ priteistina valstybei 45,07 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

11149.

112Šalių sumokėtų lėšų į teismo depozitinę sąskaitą permokos grąžintinos šalims atskiromis teismo nutartimis. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279, straipsniais,

Nutarė

113Ieškinį atmesti.

114Priešieškinį patenkinti iš dalies.

115Priteisti iš ieškovo A. Š. (a. k. ( - ) atsakovui UAB „L.“ (j. a. k. 303105408) 10024,22 Eur (dešimt tūkstančių dvidešimt keturis eurus 22 centus) žalos atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamos nuo 10024,22 Eur sumos nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos, t. y. 2014-09-01, iki priešieškinio priėmimo teisme dienos, t. y. 2015-05-27, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamos nuo priteistos 10024,22 Eur sumos, nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos, t. y. 2015-05-28, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

116Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.

117Priteisti ieškovo A. Š. (a. k. ( - ) atsakovui UAB „L.“ (j. a. k. 303105408) 4548,66 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus ir 66 centus) bylinėjimosi išlaidas.

118Priteisti ieškovo A. Š. (a. k. ( - ) valstybei 48,82 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 82 centus) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

119Priteisti iš atsakovo UAB „L.“ (j. a. k. 303105408) valstybei 45,07 Eur (keturiasdešimt penkis eurus ir 7 centus) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

120Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė,... 2. sekretoriaujant Kornelijai Jakubauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. Š., jo atstovui advokatui Aisčiui Damulevičiui,... 4. atsakovo UAB „L.“ atstovui advokatui Petrui Butkevičiui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai... 8. 1.... 9. Ieškovas A. Š. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 10. 2.... 11. Ieškovas nurodė, kad nuo ( - ) iki ( - ) dirbo UAB „L.“ direktoriaus... 12. 3.... 13. Atsakovas UAB „L.“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 14. 4.... 15. Atsakovas nurodė, kad ieškovui jo vadovavimo UAB „L.“ laikotarpiu ūkio... 16. 5.... 17. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu civilinė byla... 18. 6.... 19. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartimi pasiūlyta ieškovui... 20. 7.... 21. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi paskirta... 22. 8.... 23. Bylą nagrinėjant 2019 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje ieškovas A. Š.... 24. 9.... 25. Ieškovas teigė, kad yra gražinęs 362871,14 Lt sumą. Pagal ekspertizės... 26. 10.... 27. Bylą nagrinėjant 2019 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje ieškovo atstovas... 28. 11.... 29. Bylą nagrinėjant 2018 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdyje atsakovo UAB „L.“... 30. 12.... 31. Bylą nagrinėjant 2019 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje atsakovo UAB... 32. Teismas... 33. Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 34. Faktinės bylos aplinkybės... 35. 13.... 36. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu civilinė byla... 37. 14.... 38. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi Šiaulių... 39. 15.... 40. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartimi pasiūlyta ieškovui... 41. 16.... 42. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi paskirta... 43. 17.... 44. Teismo posėdyje 2018 m. kovo 5 d. apklaus ekspertes T. Z. ir B. M. (t. 5, b.... 46. UAB „L.“ apskaitos registruose registruota 27476,00 Lt (7957,60 Eur)... 47. Dėl bylos esmės... 48. 18.... 49. Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam... 50. 19.... 51. Įmonės vadovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai... 52. 20.... 53. Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo UAB „L.“ buvusio direktoriaus... 54. 21.... 55. Byloje prie šios bylos pridėtoje ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje... 56. 22.... 57. Eksperto išvada yra viena iš įrodinėjimo priemonių (CPK 177 straipsnio 2... 58. 23.... 59. Byloje nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 20 d. ekspertizės akto išvadoje... 60. 24.... 61. Iš pateikto 2019 m. rugsėjo 25 d. atliktos ekspertizės akto, papildančio... 62. 25.... 63. 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto 1 priede yra atvaizduota pagal kokius... 64. 26.... 65. Atkreiptinas dėmesys, kad bylą nagrinėjant teisme atsakovo UAB „L.“... 66. 27.... 67. Pažymėtina ir tai, kad ekspertizės akte nurodyta, kad kasos pajamų orderyje... 68. 28.... 69. Atkreiptinas dėmesys, kas ekspertizės akto 2 priede yra detalizuota 1 priedo... 70. 29.... 71. Teismas sprendžia, kad nėra pagrindo netikėti ieškovo parodymais, kad jis,... 72. 30.... 73. 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto tyrimo dalyje detalizuota, kad A. Š.... 74. 31.... 75. Nors atsakovo atstovas nurodė, kad daugiau joks asmuo, išskyrus ieškovą A.... 76. 32.... 77. 2019 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto tyrimo dalyje detalizuota, jog pagal... 78. 33.... 79. Kaip jau buvo minėta, įmonės vadovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos... 80. 34.... 81. Atsakovas priešieškinyje nurodo, kad bendrovės tiesioginiai nuostoliai dėl... 82. 35.... 83. Atsižvelgdamas į šio teismo sprendimo 24-34 punktuose nurodytus argumentus... 84. 36.... 85. Šioje byloje ieškovas nurodo, kad dabartinis įmonės vadovas A. R.,... 86. 37.... 87. Iš ekspertizės akto 6, 7, 8 priedų matyti (t. 5, b. l. 93-94, 95, 96), kad... 88. 38.... 89. Byloje taip pat kilo ginčas dėl 14211,70 Lt sumos, kurią ieškovas grąžino... 90. 39.... 91. Nustačius, kad ieškovas 10024,22 Eur (34611,63 Lt) lėšų negrąžino į... 92. 40.... 93. Priešieškiniu atsakovas taip pat reiškia reikalavimą dėl palūkanų... 94. 41.... 95. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 96. 42.... 97. Dėl išdėstyto, atsakovo priešieškinis tenkintinas iš dalies ir iš... 98. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 99. 43.... 100. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjosi išlaidas... 101. 44.... 102. Atsakovo patenkinto priešieškinio reikalavimų dalis sudaro 52 procentus.... 103. 45.... 104. Pažymėtina, jog atsakovas 2018 m. birželio 6 d. prašyme priteisti... 105. 46.... 106. CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išlaidos advokato ar... 107. 47.... 108. Todėl, patenkinus 52 proc. priešieškinio reikalavimų, iš ieškovo A. Š.... 109. 48.... 110. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 93,89 Eur, t. y.... 111. 49.... 112. Šalių sumokėtų lėšų į teismo depozitinę sąskaitą permokos... 113. Ieškinį atmesti.... 114. Priešieškinį patenkinti iš dalies.... 115. Priteisti iš ieškovo A. Š. (a. k. ( - ) atsakovui UAB „L.“ (j. a. k.... 116. Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.... 117. Priteisti ieškovo A. Š. (a. k. ( - ) atsakovui UAB „L.“ (j. a. k.... 118. Priteisti ieškovo A. Š. (a. k. ( - ) valstybei 48,82 Eur (keturiasdešimt... 119. Priteisti iš atsakovo UAB „L.“ (j. a. k. 303105408) valstybei 45,07 Eur... 120. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...