Byla 2S-804-513/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei asociacijai sporto klubui „Palanga triobet“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės asociacijos sporto klubas „Palanga triobet“ atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013-02-04 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei asociacijai sporto klubui „Palanga triobet“

Nustatė

2ieškovė asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę asociaciją sporto klubą „Palanga triobet“ nutraukti neteisėtus veiksmus, uždraudžiant atsakovės pavadinime ir logotipe naudoti žodį/prekinį ženklą „Triobet“. Teismo sprendimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės sprendimas šioje byloje uždrausti atsakovės pavadinime ir logotipe naudoti žodį/prekinį ženklą „Triobet“.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2013-02-04 nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir uždraudė atsakovei asociacijai sporto klubas „Palanga triobet“ savo pavadinime ir logotipe naudoti žodį/prekinį ženklą „Triobet“ iki šioje byloje įsiteisės teismo sprendimas. Teismas nurodė, kad prevencinio ieškinio specifika lemia, jog laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys gali visiškai ar iš dalies sutapti. Prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti atsakovui atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę, o laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Ieškinio reikalavimas ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra analogiško turinio, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių galimas palankus ieškovui teismo sprendimas gali nepasiekti CPK 2 straipsnyje nustatytų tikslų arba sukelti negrįžtamų padarinių. Teismas atsižvelgęs į tai, kad civilinės bylos nagrinėjimas teisme gali užsitęsti, ieškovės prašymą taikyti prevencinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones tenkino.

4Atsakovė asociacija sporto klubas „Palanga triobet“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-02-04 nutartį. Nurodo, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turi nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovei palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovei palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Ieškovė nepateikė įrodymų apie tai, kad dėl galimai neteisėtų atsakovės veiksmų jau padaryta žala ar, kas konkrečiai ir kokio pobūdžio žalą galimai patirs ateityje. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, netinkamai įvykdė savo pareigą preliminariai įvertinti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovei palankus sprendimas ir neatsižvelgė į tai, kad jau pirminėje stadijoje kyla pagrįstų abejonių dėl ieškinio patenkinimo galimumo.

5Ieškovė asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti ir Palangos miesto apylinkės teismo 2013-02-04 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi kitokiu būdu negalima užtikrinti teismo sprendimo realaus įvykdymo.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

9Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirojo skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus.

10CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Konstatuotina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

11Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. CPK 145 straipsnyje numatytos galimos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti; kitos įstatymuose numatytos ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 12, 13 punktai). Teismui, taikančiam CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Teismas atkreipia dėmesį, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgia į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio reikalavimų rūšį ir dydį, šalies veiksmus ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes.

12Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo įpareigoti atsakovę asociaciją sporto klubą „Palanga triobet“ nutraukti neteisėtus veiksmus, uždraudžiant atsakovės pavadinime ir logotipe naudoti žodį/prekinį ženklą „Triobet“. Vertinant šalių ginčą, pažymėtina, kad Azartinių lošimų įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad lošimus turi teisę organizuoti akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, veikiančios Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka bei gavusios šios veikos licencijas ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus, ir tik informacijai apie tokių bendrovių pavadinimus, organizuojamų lošimų rūšis ir pan. netaikomas azartinių lošimų reklamos draudimas. Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose, bingo arba automatų salonuose, ši įstatymo nuostata yra imperatyvi ir nustato baigtinį šio draudimo išimčių sąrašą. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą, nes nuo 2012-12-19 prie atsakovo pavadinimo pridėtas žodis „Triobet“, tas pats žodis yra ant krepšinio žaidėjų marškinėlių, atsakovė yra asociacija sporto klubas, todėl yra pagrindas svarstyti, ar nepažeisti Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalies reikalavimai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo, tik preliminariai nustato, ar yra tikimybė, jog pagal pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas gali pasunkėti, nepritaikius prašomų priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-364/2012).

14Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nagrinėjamos bylos aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas įpareigoti atsakovę nutraukti galbūt neteisėtus veiksmus ir užkirsti jiems kelią, skundžiama nutartimi pagrįstai taikė ieškovės prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų netaikius galbūt palankus ieškovui sprendimas didintų galimus nuostolius, susijusius su asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ narių veikla ir taip pažeistų jų teises ir teisėtus interesus. Pažymėtina, kad ieškinio netenkinimo atveju atsakovė asociacija sporto klubas „Palanga triobet“ turės teisę reikalauti, kad ieškovė atlygintų nuostolius, kuriuos galbūt patirs dėl ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 146 str. 2 d.).

15Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teismas

Nutarė

17Palangos apylinkės teismo 2012-02-04 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai