Byla 2-1601/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarties, kuria teismas areštavo atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės būstai“ priklausantį 2 kambarių butą su 15,88 kv. m. ploto balkonu ir 1/250 dalį žemės sklypo 0,6809 ploto, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, civilinėje byloje Nr. 2-1024-450/2012 pagal ieškovės K. N. ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės būstai“ dėl preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo – pardavimo sutartimi bei trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ieškinį dėl preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, G. K., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Tauneris“, uždaroji akcinė bendrovė „Būrai“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo – pardavimo sutartimi bei dėl preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties panaikinimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas areštavo atsakovui RUAB „Sostinės būstai“ priklausantį 2 kambarių butą su 15,88 kv. m. ploto balkonu ir 1/250 dalį žemės sklypo 0,6809 ploto, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, teisėtumo klausimas.

6Ieškovė K. N. pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti galiojančia tarp jos ir RUAB „Sostinės būstai“ sudarytą buto, stovėjimo aikštelės ir dalies žemės sklypo, esančių ( - ), Vilniuje, pirkimo – pardavimo sutartį ir patvirtinti jos sudarymą. Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – buto ir 1/250 dalies žemės sklypo ploto, adresu ( - ), areštą, kadangi, įregistravus atskiru turtiniu vienetu butą, atsirado galimybė atsakovui disponuoti šiuo turtu ir jį perleisti ar suteikti teises į jį tretiesiems asmenims.

7Atsakovas neprieštaravo pateiktam prašymui. Tretieji asmenys nesutiko, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų patenkintas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės K. N. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo atsakovui RUAB „Sostinės būstai“ priklausantį 59,09 kv. m. ploto dviejų kambarių butą su 15,88 kv. m. ploto balkonu ir 1/250 dalį žemės sklypo 0,6809 ploto, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis.

10Teismas pažymėjo, kad ieškovei reiškiant reikalavimą būtent dėl minėto nekilnojamojo turto, dėl kurio ji buvo sudariusi preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį su atsakovu, pripažinimo pagrindine pirkimo – pardavimo sutartimi, tokį turtą įregistravus atskiru turtiniu vienetu VĮ Registrų centras, atsirado galimybė juo disponuoti ir jį perleisti. Nurodė, jog remiantis registrų duomenų bazės gautais duomenimis, tiek žemės sklypas, tiek daugiabutis gyvenamas namas, kuriame yra 59,09 kv. m. ploto dviejų kambarių butas su 15,88 kv. m. ploto balkonu, nuosavybės teise priklauso atsakovui RUAB „Sostinės būstai“, todėl iš esmės ieškovei reiškiant reikalavimą dėl šio buto ir dalies žemės sklypo nuosavybės teisės pripažinimo, atsakovui perleidus tretiesiems asmenims ginčo nekilnojamą turtą ar kitaip jį apsunkinus, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Teismas nurodė, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, bet tai, ar yra grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas ir sprendė, kad nagrinėjamu atveju ši grėsmė yra reali ir pagrįsta, todėl prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Medicinos bankas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas nevertino, ar K. N. ieškinio reikalavimai pripažinti ir patvirtinti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą prima facie yra pagrįsti tiek faktiniais, tiek teisiniais argumentais. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvią proceso teisės normą, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta.

142. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė faktines aplinkybes ir padarė neteisingas išvadas dėl galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo. Teismas visiškai nepasisakė dėl K. N. ieškinio argumentų pakankamumo, taip pat nepagrįstai konstatavo, kad, įregistravus butą atskiru turtiniu vienetu, atsirado galimybė juo disponuoti ir jį perleisti. Remiantis K. N. pateiktu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, 2010 m. gegužės 27 d. buvo atlikti kadastriniai matavimai ir suformuotas naujas nekilnojamojo turto objektas – butas, todėl darytina išvada, kad nuosavybės teisės į minėtą butą nuo jo suformavimo iki dabar taip ir nebuvo įregistruotos, o tai akivaizdžiai įrodo, kad nėra jokios teisinės galimybės disponuoti minėtu nekilnojamojo turto objektu.

153. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė K. N. savo ieškinio reikalavimus yra nukreipusi būtent į butą, o ne į bet kokį kitą, tame pačiame gyvenamajame name esantį nekilnojamojo turto objektą, pripažino, kad K. N. 2009 m. lapkričio 23 d. pasirašė preliminariąją nekilnojamųjų daiktų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. KRIST/SB-2009 būtent dėl buto, kuris buvo areštuotas. Kadangi pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nusprendė dėl dalies ieškinio reikalavimų pagrįstumo, skundžiama nutartis turi būti panaikinta.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė K. N. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą ir ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171. Ieškovės reiškiami reikalavimai yra motyvuoti ir argumentuoti. Tai įrodo byloje esantys procesiniai dokumentai. Pareigą tikėtinai pagrįsti ieškinio reikalavimus prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė tinkamai įvykdė. Pažymėjo, jog teismo, sprendžiančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, įsitikinimu, duomenų pakako.

182. UAB „Medicinos bankas“ neginčija, jog butas, dėl kurio nuosavybės teisių vyksta ši byla, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras turto vienetas. Butas šiuo metu yra atsakovo RUAB „Sostinės būstai“ valdyme, buto statybos bei įregistravimo dokumentai šiuo metu taip pat yra pas atsakovą. Pastatęs šį butą, jį įregistravęs ir būdamas pastato, kuriame yra butas, dabartinis savininkas, atsakovas gali mėginti įregistruoti teises į šį butą, perleisti, ar suteikti teises į butą tretiesiems asmenims (pvz.: atsakovo hipotekos kreditoriams, pastato įkeitimo teisių turėtojams). Nors tokie veiksmai, atsižvelgiant į ieškovės šioje byloje nurodytas aplinkybes, pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, būtų neteisėti, tačiau jų kontroliuoti bei užkirsti jiems kelio, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, faktiškai nėra realių galimybių. Tokių veiksmų teisinių padarinių likvidavimas truktų ilgai ar net taptų neįmanomas.

193. Tretysis asmuo UAB „Medicinos bankas“ teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė K. N. ieškinio reikalavimus yra nukreipusi būtent į butą, tačiau ieškovės ieškinio reikalavimai yra akivaizdūs iš ieškinio dalyko bei pagrindo.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės prašymą taikyti ginčo buto, į kurį pretenduoja ieškovė, areštą pagal jos ieškinį dėl preliminariosios buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine sutartimi.

22Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

23Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010). Tuo tarpu, jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

24Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą gali nulemti priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku, jų pobūdžiu. Kai ieškiniu ginčijami konkretūs turtiniai sandoriai, arba prašoma pripažinti galiojančiais tam tikrus sandorius, kurių objektas nekilnojamasis turtas, laikoma, jog ieškovų materialiniai teisiniai reikalavimai tiesiogiai siejami su ginčo objektų teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ginčo turtui, yra jų perleidimo tretiesiems asmenims grėsmė ir dėl to būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba tokio sprendimo vykdymas pasidarytų nebeįmanomas. Todėl teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog tuo atveju, kai ieškovas paduoda ieškinį dėl nuosavybės teisių į konkretų turtą pripažinimo, jeigu nėra duomenų, kad paduotas ieškinys akivaizdžiai neperspektyvus, teismas paprastai turi tenkinti pareiškėjo prašymą ir areštuoti ginčo objektą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-754/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-441/2012; 2012 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-512/2012). Pažymėtina ir tai, kad vien aplinkybė, jog ginčo nekilnojamasis turtas, kuris palankaus ieškovui sprendimo atveju galėtų būti grąžintas natūra, yra pas atsakovą, turintį teisę disponuoti ginčo objektu, patvirtina teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1205/2011; 2011 m. spalio mėn. 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2056/2011). Netaikius arešto ginčo turtui, atsakovas turėtų galimybę jį perleisti tretiesiems asmenims ar jį kitaip apsunkinti. Dėl šios priežasties galėtų užsitęsti bylos nagrinėjimas, dar labiau pasunkėti ir taip sudėtinga teisinė situacija bei teismo sprendimo įvykdymas. Aplinkybės, jog ginčo objektas nėra įregistruotas viešame registre kaip savarankiškas nekilnojamojo turto vienetas atsakovo vardu, o turtas, kuriame yra ginčo objektas, yra įkeistas trečiajam asmeniui, kuris taip pat pretenduoja į ginčo objektą, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą, nes tai nepašalina teismo sprendimo neįvykdymo rizikos ieškinio patenkinimo atveju. Šiuo atveju svarbu yra tai, kad ginčo turtą būtų galima identifikuoti (CPK 147 str. 5 d. 6 p.). Pastebėtina ir tai, jog arešto taikymas ginčo objektui nedraudžia atsakovui šį turtą valdyti ir juo naudotis, taip pat nepažeidžia hipotekos kreditoriaus, kuris nėra buto savininkas, teisių į butą, t. y. iš esmės nesukelia atsakovui ir trečiajam asmeniui neigiamų pasekmių ir nepažeidžia jų teisių bei teisėtų interesų.

25Nagrinėjamu atveju ieškovė K. N. patikslintu ieškiniu prašė teismo pripažinti tarp jos ir atsakovo RUAB „Sostinės būstai“ 2009 m. lapkričio 23 d. sudarytą buto, stovėjimo aikštelės ir dalies žemės sklypo, esančių ( - ), preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį galiojančia ir pagrindine bei patvirtinti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Ieškovė nurodė, kad sumokėjo visą sumą už butą atsakovui (262 000 Lt). Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto, į kurį ieškovė prašo pripažinti jai nuosavybės teises, areštą (t. 1, b. l. 69-75). Atsakovas iš esmės sutiko su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ priešieškiniu prašė teismo 2009 m. lapkričio 23 d. tarp šalių sudarytą preliminariąją sutartį pripažinti negaliojančia, o ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti (t. 1, b. l. 96-102).

26Kolegija pažymi, kad nors viešame registre ir nėra užbaigtos ginčo buto, į kurį nuosavybės teises siekia įgyti ieškovė, įregistravimo procedūros, kadangi žemės sklypui bei ant jo esančiam daugiabučiam gyvenamajam namui, kuriame yra šis pastatytas butas, taikytas areštas, tačiau šioje proceso stadijoje teismas nesprendžia ginčo iš esmės. Ieškovės pateikti duomenys nesudaro pagrindo manyti, kad ieškinys, kuriuo preliminariąją sutartį dėl buto ir su juo susijusių kitų nekilnojamojo turto objekto (stovėjimo aikštelės, sklypo) dalių įsigijimo iš atsakovo sudarė ieškovė, sumokėjusi visą sutartą buto kainą, yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti patenkintas. Tai, kad ginčo butas, kaip atskiras turtinis vienetas, viešame registre dar nėra įregistruotas atsakovo nuosavybės teisėmis nereiškia, kad jis negalės to padaryti ir (įsipareigoti) perleisti butą kitiems asmenims ar kitaip šį turtą apsunkinti. Juo labiau, kad atsakovo vardu yra įregistruotos daiktinės nuosavybės teisės į visą gyvenamąjį namą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir šiuo adresu esantį 0,6809 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), (t. 1, b. l. 77-78). Ginčo turtą, t. y. butą, dėl kurio ieškovė pareiškė ieškinį, galima identifikuoti, nes yra atlikti šio turto kadastriniai matavimai, turtas turi jį identifikuojančius duomenis (adresas ( - ),, unikalus Nr. ( - ),, bendras plotas 59,09 kv. m., kambarių skaičius – 2, aukštas – 6, t. 1, b. l. 106-107). Atsakovas, galėdamas disponuoti visu namu, galėtų disponuoti ir jo dalimi – ginčo turtu, taip pat žemės sklypo dalimi. Aplinkybė, jog turto hipotekos kreditorius UAB „Medicinos bankas“ byloje padavė priešieškinį, kuriuo iš esmės ginčija ieškovės teises į butą, tik patvirtina, jog esant ginčui tarp dalyvaujančių byloje asmenų dėl nuosavybės teisių į konkretų butą, kuris yra suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas (t. 1, b. l. 106-107), tik nebaigta buto teisinės registracijos viešame registre procedūra, yra būtina apriboti disponavimo teises šiuo butu, t. y. jį areštuoti iki bylos išsprendimo.

27Apeliantas UAB „Medicinos bankas“ atskirajame skunde nurodo, jog nuosavybės teisės į ginčo butą nuo jo suformavimo iki dabar taip ir nebuvo įregistruotos, todėl nėra teisinės galimybės disponuoti minėtu nekilnojamojo turto objektu. Toks apelianto teiginys iš esmės reiškia, kad arešto taikymas butui, paties apelianto nuomone, negali pažeisti ir jo, kaip savarankiškus reikalavimus pareiškusio trečiojo asmens, teisių. Todėl naikinti arešto remiantis šiuo argumentu taip pat nėra pagrindo. Tuo pačiu kolegija pažymi, kad netaikius arešto ir viešame registre įregistravus buto savininku ne ieškovę, o kitą asmenį, pastarasis galės perleisti turtą kitiems asmenims. Atitinkamai grėsmė gali kilti ir neareštavus žemės sklypo dalies, dėl kurios ieškovė pareiškė ieškinį.

28Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo manyti, kad ginčo objekto areštas pažeidžia proporcingumo principą ir varžo atsakovo bei trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, teises daugiau, negu to reikia būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

29Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

30Pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

31Ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui ar trečiajam asmeniui, pareiškusiam savarankiškus reikalavimus, esant įstatyme nustatytam pagrindui, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, taip pat prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146, 148, 149 str.).

32Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 5 d.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 152 straipsnio 5 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas areštavo atsakovui... 6. Ieškovė K. N. pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti galiojančia... 7. Atsakovas neprieštaravo pateiktam prašymui. Tretieji asmenys nesutiko, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės K. N.... 10. Teismas pažymėjo, kad ieškovei reiškiant reikalavimą būtent dėl minėto... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus,... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas nevertino, ar K. N. ieškinio reikalavimai... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė faktines aplinkybes ir... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė K. N.... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė K. N. prašo Vilniaus apygardos... 17. 1. Ieškovės reiškiami reikalavimai yra motyvuoti ir argumentuoti. Tai įrodo... 18. 2. UAB „Medicinos bankas“ neginčija, jog butas, dėl kurio nuosavybės... 19. 3. Tretysis asmuo UAB „Medicinos bankas“ teigia, jog pirmosios instancijos... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino... 22. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 23. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 24. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovė K. N. patikslintu ieškiniu prašė teismo... 26. Kolegija pažymi, kad nors viešame registre ir nėra užbaigtos ginčo buto,... 27. Apeliantas UAB „Medicinos bankas“ atskirajame skunde nurodo, jog... 28. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo manyti, kad ginčo objekto areštas... 29. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 30. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl... 31. Ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui ar trečiajam asmeniui,... 32. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 152... 34. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.... 35. Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...