Byla 2-1476-810/2014
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Dariaus Jonaičio prašymą skolininkui M. D. dėl baudos skyrimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei, dalyvaujant M. D. (M. D.), antstoliui Dariui Jonaičiui nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo M. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Dariaus Jonaičio prašymą skolininkui M. D. dėl baudos skyrimo ir

Nustatė

3M. D. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-569-753/2014 nagrinėjimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu (dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių). Prašymas grindžiamas šiais argumentais, išdėstytais prašyme ir patvirtintais teismo posėdžio metu: Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-03-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-569-753/2014 buvo iš dalies patenkintas antstolio Darius Jonaičio prašymas paskirti baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Apie priimtą nutartį nežinojo, todėl neturėjo galimybės apsiginti bei pateikti įrodymų, paneigiančių antstolio pareiškime nurodytas aplinkybes. Nuo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-03-31 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-369-753/2014 nepraėjo daugiau nei penkeri metai, apie priimtą nutartį sužinojo 2014-08-01, kai susipažino su visomis antstolio Dariaus Jonaičio vykdomomis vykdomosiomis bylomis. Iki tol apie priimtą nutartį nežinojo, kadangi jokiu įstatymo numatytu būdu procesiniai dokumentai nebuvo įteikti, jam, kaip fiziniam asmeniui, dokumentai nebuvo įteikti nei asmeniškai, nei viešo paskelbimo būdu, o jo darbovietės įmonei UAB „MD Finance“ dokumentai nebuvo išsiųsti jos registruotos buveinės adresu Sodų g. 11-22, Elektrėnai. Pas antstolį, ketindamas paaiškinti visas aplinkybes, pateikti informaciją apie turimą turtą, buvo nuvykęs du kartus: 2012 m. paskutinę darbo dieną prieš Šv. Kalėdas, tikėtina, kad 2012-12-21, taip pat 2013 m. vasarą, tačiau jį buvo atsisakyta priimti, nes antstolio kontoros darbuotojai nieko nežinojo apie jo atžvilgiu vykdomą bylą ir pasiūlė kreiptis į antstolį vėliau. Po nutarties skirti 100,00 Lt baudą pas antstolį buvo nuvykęs trečią kartą, tačiau ir tąkart jokios informacijos jam nebuvo suteikta. Jis, kaip įmonės UAB „MD Finance“ vadovas, nedaro išskaitų iš gaunamo darbo užmokesčio todėl jog faktiškai jokių lėšų, t. y. darbo užmokesčio iš UAB „MD Finance“ nėra gavęs. Nepaisant to, Sodros duomenimis, jis gauna darbo užmokestį, tačiau faktiškai darbo užmokesčio nėra gavęs. Sąskaitą, į kurią turėtų būti gaunamas darbo užmokestis, yra areštavęs antstolis Darius Jonaitis, todėl bet kokie į šią sąskaitą pervesti pinigai nedelsiant atsidurtų pas antstolį. Antstolis D. Jonaitis nurodė teismui neatitinkančias tikrovės aplinkybes, jog jis nebuvo atvykęs į antstolio kontorą bei nepateikė informacijos apie turimą turtą bei gaunamas pajamas, tačiau jis į antstolio kontorą buvo atvykęs du kartus, tačiau nebuvo priimtas, kadangi antstolio nebuvo darbo vietoje, o kontoros darbuotojai nieko nežinojo apie jo atžvilgiu vykdomas bylas.

4Teismo posėdžio metu M. D. prašė prašymą tenkinti ir atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-569-753/2014 nagrinėjimą CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu.

5Į teismo posėdį neatvyko antstolis Darius Jonaitis. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime į prašymą su prašymu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodė, kad antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje skolų išieškojimas iš M. D. yra vykdomas nuo 2009 m. M. D. savo gyvenamąją vietą nurodo Sodų g. 11-22, Elektrėnai, todėl visi laiškai jam yra siųsti jo nurodytu adresu ir laikomi tinkamai įteiktais, kadangi skolininkas apie pasikeitusį adresą privalo nedelsiant informuoti antstolį. Asmuo, iš kurio antstolis reikalauja pateikti informaciją apie turtą ir kitus duomenis, privalo juos pateikti raštu, jokių tai patvirtinančių dokumentų M. D. nepateikė, kad iki Kaišiadorių rajono apylinkės teismo baudos skyrimo dienos 2014-03-31 buvo pristatęs antstoliui reikalaujamą informaciją. M. D. nurodo, kad galimai buvo atvykęs 2012-12-21, tačiau jokių duomenų nepateikia, nurodo, kad antstolio kontoroje niekas nežinojo apie jo skolas, tačiau asmuo gali teikti prašymus, paaiškinimus, gali reikalauti raštu pateikti duomenis apie turimas skolas ir t. t., kad į antstolį kreipėsi, duomenų nepateikia, kad pristatė reikalaujamus duomenis taip pat nepateikė. Teismas baudą skyrė už ne už tai, kad skolininkas neatvyksta pas antstolį, tačiau už tai, kad nemoka susidariusių skolų, nepateikia duomenų. M. D. nepateikė teismui jokių duomenų apie tai, kad jam nėra mokamas darbo užmokestis, tai, kad M. D. 2010-02-03 pateikė darbovietei prašymą kur pervesti jo lėšas, nėra įrodymas, kad vėliau jis nepateikė kito prašymo, kad darbo užmokestis jam gali būti išmokamas į „rankas“. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas nutartimi skyrė baudą 2014-03-31, kad M. D. buvo iki to laiko atvykęs į antstolio kontorą, duomenų nepateikė. M. D. nepateikė duomenų apie tai, kad 2012-12-21 buvo atvykęs į antstolio kontorą. 2012-11-14 antstolio padėjėja keletą kartą vyko M. D. gyvenamosios vietos adresu, tačiau durų niekas neatidarydavo, į paliktus pranešimus atvykti M. D. nereagavo. 2012-11-14 antstolis buvo paskelbęs paiešką dėl M. D., Vilniaus apskrities VPK Elektrėnų PK 2012-12-04 informavo, kad M. D. privalo atvykti į antstolio Dariaus Jonaičio kontorą iki 2012-12-23, tačiau neatvyko. Prašo neatnaujinti bylos nagrinėjimo pagal M. D. prašymą, kadangi prašyme nėra pateikta jokių naujų aplinkybių, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartis buvo siunčiama M. D. nurodytu adresu Sodų g. 11-22, Elektrėnai.

6Civilinė byla nutrauktina.

7Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 31 d nutartimi antstolio Dariaus Jonaičio pareiškimas dėl baudos skyrimo skolininkui M. D. tenkintas iš dalies, skolininkui M. D. skirta 100,00 Lt bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą. Teismas minėtoje nutartyje konstatavo, kad skolininkas nevykdė antstolio patvarkymų dėl duomenų pateikimo, t. y. CPK 645 str. 1 d. numatytos pareigos.

8Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95); 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99); 2007 m. kovo 1 d. sprendimas, priimtas byloje Sypchenko v. Rusija (bylos Nr. 38368/04); 2007 m. kovo 15 d. sprendimas, priimtas byloje Volkov v. Rusija (bylos Nr. 8564/02); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-303/2007).

9Įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu atsiranda teisinių santykių stabilumas, dėl to siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų – kiek įmanoma greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 str.), itin svarbu prašymus dėl proceso atnaujinimo nagrinėti pagal proceso atnaujinimo instituto paskirtį CPK nustatyta tvarka. CPK 366 str. įtvirtintais proceso atnaujinimo pagrindais siekiama ištaisyti esmines ankstesnių procesų klaidas.

10Proceso atnaujinimo tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Lietgalis” v. B. J., bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.).

11Proceso atnaujinimo pagrindus nustato įstatymas CPK 366 straipsnis. Vadovaujantis CPK 365 str. 1 d., procesas gali būti atnaujintas bylose, užbaigtose nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). Iš šios įstatymo normos seka, kad proceso atnaujinimas galimas ne dėl visų įsiteisėjusių sprendimų (nutarčių), o tik dėl tų, kuriais išsprendžiama byla iš esmės. Šiuo atveju vartojama sąvoka „užbaigtose“ reiškia tai, kad civilinė byla baigiama įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, kuriuo šalių ginčas išsprendžiamas iš esmės.

12Tam, kad teismas atnaujintų procesą, nepakanka nustatyti, jog egzistuoja įstatyme įtvirtintos konkretų atnaujinimo pagrindą sudarančios aplinkybės, visų pirma būtina išsiaiškinti, ar pareiškėjo prašomoje atnaujinti byloje apskritai galima ginti suinteresuotų asmenų galimai pažeistas subjektines teises bei teisėtus interesus taikant proceso atnaujinimo formą.

13Pareiškėjas M. D. CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi jam paskirta 100,00 Lt bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą. Teismas atkreipia dėmesį, kad teismo nutartis, kuria išsprendžiamas antstolio pareiškimas dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo vykdomoji byla neužbaigiama. Todėl, teismo manymu, įstatymas nesuteikia pagrindo, teismo procesiniu dokumentu išsprendus antstolio prašymo dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo pagrįstumo klausimą vykdymo procese, prilyginti tai bylos užbaigimui, t. y. bylos išnagrinėjimui iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-12-20 nutartis c. b. Nr. 2-855/2007, Šiaulių apygardos teismo 2013-10-21 nutartis c. b. Nr. 2S-668-267/2013, Panevėžio apygardos teismo 2008-02-13 nutartis c. b. Nr. 2-155-212/2008).

14Teismas daro išvadą, kad antstolio prašymo dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo pagrįstumo klausimo išsprendimas yra ne bylos iš esmės išnagrinėjimas, todėl proceso atnaujinimo institutas šiuo atveju negali būti taikomas (CPK365 str. 1 d.).

15Atsižvelgiant į tai, kad prašymas atnaujinti procesą byloje, kurioje nebuvo priimtas procesinis sprendimas dėl ginčo esmės, negali būti nagrinėjamas teisme pagal CPK 365–374 straipsnių nuostatas, todėl byla dėl proceso atnaujinimo nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 1 p).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 str., 293 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17civilinę bylą pagal pareiškėjo M. D. prašymą dėl proceso civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Dariaus Jonaičio prašymą skolininkui M. D. dėl baudos skyrimo atnaujinimo nutraukti.

18Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai