Byla 2-1066-157/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3577-864/2017, kurioje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Jartura“ pareiškimą iškelta atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelega“ bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelega“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3577-864/2017, kurioje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Jartura“ pareiškimą iškelta atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelega“ bankroto byla.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė ,,Jartura“ (toliau – UAB ,,Jartura“, pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kelega“ (toliau – UAB „Kelega“, atsakovė) bankroto bylą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu, tai yra dėl pastarosios nemokumo. Pareiškėja nurodė, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, neatsiskaito už suteiktas vežimo paslaugas, o jos skola pastarajai yra 3 198 Eur.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 27 d. nutartimi nustatė atsakovės UAB „Kelega“ nemokumą ir jai iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė VšĮ „Nacionalinis teisės centras“.
 2. Teismas nustatė, kad UAB „Kelega“ įregistruota 2015 m. kovo 27 d.; kad registrų tvarkytojui nėra pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2016 m. (CK 2.66 straipsnio 4 dalis); kad pagal 2015 m. balanso duomenimis įmonės turtą sudarė 187 197 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 292 680 Eur; kad ji patyrė 11 231 Eur nuostolių; kad jokio registruotino turto neturi; kad Valstybinio socialinio draudimo įmokos nemokamos nuo 2016 m. spalio mėn. (sudarė 254,03 Eur) ir šiuo metu sudaro 2 431,58 Eur; kad nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. atleisti visi įmonės darbuotojai; kad atsakovės kreditoriai iniciavo 5 civilines bylas (iš jų 4 bylose nuspręsta priteisti skolas iš atsakovo) dėl bendros 19 418,09 Eur skolos priteisimo.
 3. Įvertinęs paminėtas aplinkybės teismas nusprendė, kad atsakovė faktiškai nevykdo jokios veiklos ir atitinka nemokios įmonės būklę ĮBĮ prasme, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai).
 4. Vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 11 straipsnio 2, 6 dalimis atsakovės bankroto administratore teismas paskyrė VšĮ „Nacionalinis teisės centras“.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Kelega“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas pažeidė jos teises, nes ji nebuvo informuota apie pareiškimo priėmimą, jai nebuvo suteikta teisė pareikšti poziciją nagrinėjamu klausimu bei pateikti įrodymus, paneigiančius pareiškime nurodytas aplinkybes.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ar jų neperžengus būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Šioje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta atsakovės UAB „Kelega“ bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių šios teismo nutarties negaliojimo pagrindų, o taip pat pagrindo peržengti atsakovės atskirojo skundo ribas, nenustatyta.
 3. Kvestionuodama pirmosios instancijos teismo nutartį apeliantė teigia, kad teismas, nepranešdamas apie šios bylos nagrinėjimą, pažeidė jos procesines teises.
 4. Prieš nagrinėjant apeliantės atskirojo skundo argumentus pažymėtina tai, kad pagal teismų praktiką įmonės nemokumas – tai būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), kad sprendžiant dėl bylos iškėlimo, labai svarbu išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki, nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, ar, priešingai, įmonė turi tik laikinų finansinių sunkumų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2008 ir kt.), nes pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos – šis procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius.
 5. Pagal CPK 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymą jų nereikia įrodinėti, nes teismai, nagrinėjamos kategorijos bylose aiškindami ir taikydami bendruosius civilinio proceso principus bei normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, yra ne kartą nurodę, kad šios CPK taisyklės yra taikomos taip pat ir bankroto bylos iškėlimo stadijai (CPK 12, 8, 7, 13 straipsniai). Šie nurodymai tiesiogiai suformuluoti apibrėžiant šalių procesines teises bei pareigas (CPK 42, 178 straipsniai). (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1793/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015). Tuo pat metu apeliacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad šios bylos iškėlimo klausimas yra viešojo intereso sritis, todėl tais atvejais, kai kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nepateikiami arba savo iniciatyva nepavyksta gauti naujausių duomenų apie įmonės faktinę turtinę padėtį, – mokumas ar nemokumas nustatomas pagal vėliausius prieinamus viešus duomenis apie įmonės turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1877/2011).
 6. Taigi apeliantė atsakovė UAB „Kelega“, nesutikdama su skundžiama teismo nutartimi ir remdamasi jos procesinių teisių pažeidimu, privalo įrodyti jos teigiamas aplinkybes, o taip pat tai, kad įmonė yra veikianti ir minima skola pareiškėjai nenulemia jos nemokumo (CPK 178 straipsnis).
 7. Apeliacinis teismas sprendžia, kad skunde pateikiami argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo (CPK 185 straipsnis).
 8. Sprendžiant dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, visų pirma pažymėtina tai, kad pagal nagrinėjamos bylos, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog šis pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teisme buvo gautas 2017 m. vasario 23 d., teismo procesiniai dokumentai, skirti atsakovei, buvo siunčiami būtent oficialiai deklaruotu jos buveinės adresu (Veiverių g. 9B-41, Vilnius), kuris nebuvo pakeistas ar anuliuotas, nei viešojoje erdvėje, nei kreditoriui nebuvo paskelbta apie kitą adresą, kitus kontaktinius adresus ar asmenis. Bylos medžiaga rodo, kad teismo procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Antra, apie bankroto bylos iškėlimo procesą buvo pranešama viešai (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/). Trečia, apeliantė taip pat nepateikė įrodymų, paneigiančių byloje esančius pareiškėjos pateiktus įrodymus, patvirtinančius tai, kad ši įvykdė ĮBĮ nustatytas ikiteismines pareigas, tai yra tai, jog prieš pateikiant teismui šį pareiškimą įmonės registracijos adresu buvo siunčiami įspėjimai dėl tokio ketinimo; tai, kad registruotais laiškais su įteikimo pranešimais atsakovei buvo siunčiami pranešimai su šio ieškinio ir jo priedų kopijomis, priminimu apie įmonės vadovo įstatyminę pareigą pateikti teismui šiame straipsnyje nurodytą informaciją, dokumentus. Pranešimai buvo grąžinti su pašto žyma apie tai, kad siunta neatsiimta pašte (ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis, CPK 123 straipsnio 2, 4 dalys, CPK 178 straipsnis). Taigi šios aplinkybės paneigia apeliantės tvirtinimą dėl proceso teisės pažeidimo nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 185 straipsnis).
 9. Apeliantė, nepateikė teismui nei atsiliepimo, nei įvykdė teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartyje nurodytus imperatyvius įpareigojimus pateikti išsamią informaciją apie įmonės ūkinę finansinę būklę ir ją patvirtinančius dokumentus (kreditorių bei skolininkų sąrašus etc.). Nesutikdama su šia teismo nutartimi ir šios instancijos teismui, kuris yra taip pat ir faktines aplinkybes nagrinėjantis teismas, apeliantė taip pat nepateikė jokių dokumentų apie įmonės ūkinę finansinę būklę, tai yra įrodymų, paneigiančių teismo išvadą apie jos nemokumą, akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų, kaip pagrindus bankroto bylai iškelti (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). Tuo tarpu, be jau minėtų skundžiamoje teismo nutartyje išdėstytų aplinkybių, pagal viešuosius duomenis atsakovės skola VSDFV biudžetui šios bylos nagrinėjimo metu nėra sumažėjusi (http://rekvizitai.vz.lt), įmonėje iš viso nedirba apdraustųjų asmenų, nepateikti duomenys apie vykdomas sutartis, pajamas, pelną ir kt.; pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) po skundžiamos teismo nutarties priėmimo iš atsakovės jos kreditoriui UAB „Sonatrans“ buvo priteista 3 240 Eur skola, procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-14103-141/2017); kreditorei UAB „Gaisrė“ priteista 2 057 Eur skola, procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-18183-987/2017). Tuo tarpu jokių duomenų apie tai, kad su šiai kreditoriais yra atsiskaityta, ir iš viso – kad pradelstos skolos kreditoriams neviršija pusės balansinio turto vertės ir nekelia grėsmės įmonės mokumui, nepateikta (CPK 178 straipsnis).
 10. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iškėlė atsakovės UAB „Kelega“ bankroto bylą, o atskirajame skunde nurodyti argumentai, nesuteikia pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, todėl ši paliekama nepakeista, skundas atmetamas (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, CPK 185 straipsnis, 263 straipsnio 1 dalis, 302, 338 straipsniai).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai