Byla 2-1793/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. J., T. R., S. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5302-302/2011 pagal ieškovų R. J., T. R., S. Ž. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei firmai „VITI“, uždarajai akcinei bendrovei „VITI“ turto fondui dėl įpareigojimo solidariai supirkti privilegijuotąsias vardines akcijas, atlyginti nuostolius, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Spauda“, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai R. J., T. R. ir S. Ž. pateikė ieškinį atsakovams AB firmai „VITI“, UAB „VITI“ turto fondui, AB „SPAUDA“ dėl atsakovų įpareigojimo solidariai supirkti iš R. J. 194 165 vnt. AB „Spauda“ privilegijuotųjų vardinių akcijų, už supirktas akcijas sumokant jam 106 790,75 Lt, iš T. R. – 11 537 vnt. AB „Spauda“ privilegijuotųjų vardinių akcijų, už supirktas akcijas sumokant jam 6 345,35 Lt, iš S. Ž. – 55 873 vnt. AB „Spauda“ privilegijuotųjų vardinių akcijų, už supirktas akcijas sumokant jam 30 730,15 Lt, priteisti iš atsakovų (solidariai) ieškovų naudai 5 procentus metinių palūkanų nuostolių atlyginimui nuo 2005 m. gegužės 8 d. iki civilinės bylos iškėlimo momento: R. J. – 31 395,98 Lt, T. R. – 1 867,02 Lt, S. Ž. – 9 034,66 Lt. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausančias pinigines lėšas: atsakovų banko sąskaitas ar grynuosius pinigus atsakovų kasoje, leidžiant vykdyti tik atsiskaitymus su ieškovais, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis ieškinio sumos ribose. Prašymą grindė tuo, kad atsakovai, priešingai sąžiningam veikimui ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijams, ilgą laiką vengia įvykdyti ne tik įstatymų jiems nustatytas pareigas, tačiau ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įsiteisėjusia, galutine ir neskundžiama nutartimi apibrėžtus įpareigojimus, toks atsakovų neteisėtas nuoseklus neveikimas leidžia daryti išvadą, kad ieškovams dėl to kylančių nuostolių suma tik didės. Be to, nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, kas objektyviai padidina teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Šią nutartį grindė nurodydamas, kad ieškovai savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams nepagrindė konkrečiais įrodymais, nepateikė duomenų apie atsakovų finansines galimybes, kurie leistų nustatyti, ar atsakovams ieškinio suma yra didelė. Pažymėjo, kad ieškovų ieškinio dalykas yra ne nuostolių priteisimas, apie kurio galimumą jie nurodė prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o įpareigojimas atsakovams išpirkti ieškovų turimas akcijas, kas lemia, kad ieškinio reikalavimas nėra adekvatus prašomoms taikyti laikinosioms apsaugos priemonėms.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Šį prašymą grindžia šiais svarbiausiais argumentais:

91. Remiantis susiklosčiusia teismų praktika, teismui pakanka įsitikinti, kad konkrečioje situacijoje grėsmė teismo sprendimo įvykdymui yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Dėl šios priežasties reikalavimas pirminiame civilinės bylos pasirengimo nagrinėti etape įrodyti objektyvią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui yra perteklinis ir objektyviai neįvykdomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pagrįsti nagrinėjamoje byloje yra pakankama aplinkybė, jog atsakovai 4 metus delsia įvykdyti savo įsipareigojimus ieškovams, kylančius iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties, kas neabejotinai lemia ieškovų nuostolių didėjimą ateityje.

102. Priešingai nei nurodo teismas skundžiamoje nutartyje, ieškovai pateikdami ieškinį nagrinėjamoje byloje siekia ne tik įpareigoti atsakovus supirkti ieškovų turimas akcijas, bet ir nuostolių atlyginimo. Be to, ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio ribose. Šios aplinkybės paneigia pirmosios instancijos teismo argumentą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios.

113. Prezumpcijos, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, paneigimo pareiga tenka atsakovams, nes ieškovai objektyviai neturi galimybės pateikti teismui duomenų apie atsakovų finansines galimybes, kuriais disponuoja išskirtinai atsakovai. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodo, kad ieškovai nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės nagrinėjamoje byloje, nes nepateikė duomenų apie atsakovų finansinę padėtį.

124. Teismas neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių (t. y. bylos pobūdžio, ieškinio reikalavimų, atsakovų veiksmų bei reputacijos ir kt.) ir dėl to priėmė neteisėtą bei nepagrįstą skundžiamą nutartį.

13Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliantų atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindė sutikdami su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ieškovai neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, ir nurodydami, kad atsakovų turtinė padėtis yra gera, kas lemia, jog nėra grėsmės galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

142011 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti ieškovų rašytiniai paaiškinimai. Rašytiniuose paaiškinimuose ieškovai atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja viešasis interesas ir kad atsakovų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai neatspindi realios jų finansinės padėties, nepaneigia prezumpcijos dėl didelės ieškinio sumos, kuri lemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę nagrinėjamoje byloje.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

19Ieškovai R. J., T. R. ir S. Ž. pateikė ieškinį atsakovams AB firmai „VITI“, UAB „VITI“ turto fondui, kurio suma 186 163,91 Lt. Ši suma yra gana didelė ir objektyviai gali padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Dėl šios priežasties yra reikalinga įvertinti atsakovų turtinę padėtį ir įsitikinti, ar atsakovams ieškovų prašoma užtikrinti suma yra iš tiesų didelė.

20Iš byloje esančio atsakovo UAB „Viti“ turto fondo 2010 m. balandžio 14 d. balanso matyti, kad įmonė turi turto, kurio vertė yra 6 112 814 Lt, įsipareigojimų – 5 049 787 Lt (b. l. 36). Iš byloje esančio atsakovo AB firmos „Viti“ 2010 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turi turto, kurio vertė 92 966 276 Lt, įsipareigojimų – 52 671 516 Lt (b. l. 34, 35). Šie duomenys yra pakankami ir leidžia daryti išvadą, kad atsakovų turtinė padėtis yra gera ir kad nėra grėsmės galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Tai reiškia, kad nėra pagrindo nagrinėjamoje byloje taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, grindžiant jas didele ieškinio suma, ką skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas.

21Apeliantai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę nagrinėjamoje byloje pagrindžia aplinkybė, jog atsakovai 4 metus delsia įvykdyti savo įsipareigojimus ieškovams, kylančius iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties, kas neabejotinai lemia ieškovų nuostolių didėjimą ateityje. Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, jog byloje nėra minėtą apeliantų teiginį pagrindžiančių įrodymų. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

22Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiama nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir kad nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais.

23Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai R. J., T. R. ir S. Ž. pateikė ieškinį atsakovams AB firmai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi ieškovų... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 9. 1. Remiantis susiklosčiusia teismų praktika, teismui pakanka įsitikinti, kad... 10. 2. Priešingai nei nurodo teismas skundžiamoje nutartyje, ieškovai pateikdami... 11. 3. Prezumpcijos, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti... 12. 4. Teismas neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių (t. y. bylos... 13. Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliantų atskirąjį skundą. Atsiliepimu... 14. 2011 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti ieškovų... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 18. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 19. Ieškovai R. J., T. R. ir S. Ž. pateikė ieškinį atsakovams AB firmai... 20. Iš byloje esančio atsakovo UAB „Viti“ turto fondo 2010 m. balandžio 14... 21. Apeliantai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiama nutartis yra... 23. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartį palikti...