Byla e2-4243-614/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Sauliaus pervežimai“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Omen faustum“, ieškinį atsakovui S. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Sauliaus pervežimai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Omen faustum“, kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo S. G. 57 520,48 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-01-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-863-590/2018 iškėlė bankroto bylą UAB „Sauliaus pervežimai“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Omen faustum“. Vilniaus apygardos teismas minėtoje nutartyje konstatavo, jog jau 2008 m. UAB „Sauliaus pervežimai“ atitiko nemokios įmonės statusą ir iškėlė jai bankroto bylą. Atsakovo pareigos kreiptis į teismą dėl ieškovo bankroto bylos iškėlimo pradžios momentu laikytina – 2008 m. Atsakovas, eidamas ieškovo vadovo pareigas bei žinodamas realią ieškovo finansinę būklę, nesiėmė jokių priemonių nei tokios būklės blogėjimo, nei ieškovo skolų kreditoriams augimo sustabdymui. Tokiu savo elgesiu atsakovas padarė žalos ieškovui, kurią privalo atlyginti. Iki šios dienos Atsakovas nėra perdavęs bankroto administratorei jokių bendrovės dokumentų (išskyrus bendrovės steigimo dokumentus ir antspaudą) ir turto. Įmonės kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Luminor Bank AB skola susidarė po 2008 metų įmonei vadovaujant atsakovui. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui S. G. ieškinys bei teismo pranešimas įteikti 2018-07-16. Atsakovas nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnis nustato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Atsakovui apie teisme iškeltą bylą buvo pranešta įstatymu nustatyta tvarka, atsiliepimas į ieškinį negautas. Ieškovas ieškiniu prašė priimti sprendimą už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2004-06-14 iki 2010-02-02 atsakovas buvo ieškovo direktorius, o nuo 2010-02-02 iki 2018-01-30 buvo atsakovo likvidatorius. Vilniaus apygardos teismo 2018-01-15 nutartimi UAB „Sauliaus pervežimai“ iškelta bankroto byla. Minėtoje nutartyje teismas, susipažinęs su už 2008 metus pateiktu įmonės balansu, nustatė, kad įmonės turtas sudarė 649 968 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 669 051 Lt, todėl konstatavo, kad jau 2008 m. UAB „Sauliaus pervežimai“ atitiko nemokios įmonės statusą. Vilniaus apygardos teismas 2018-03-28 nutartimi patvirtino UAB „Sauliaus pervežimai“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus – VSDFV Vilniaus skyriaus 6 018,56 Eur reikalavimą bei Luminor Bank AB 63 539,04 Eur dydžio reikalavimą. Ieškovas nurodė, kad skola VSDFV Vilniaus skyriui susidarė nesumokėjus VSD įmokų už apdraustuosius už 2017 m. 3 ketvirtį. Luminor Bank AB skola susidarė pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2010-03-17 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1474-727/2010.

8Kasacinio teismo išaiškinta, jog atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei ir jos kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi. Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos. Pažymėtina, kad juridinio asmens vadovui taikoma civilinė atsakomybė nėra sankcija už neteisėtus veiksmus, žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes, todėl vienais atvejais gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumai, kitais atvejais – bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai, arba, kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo – mažesnis už ją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012, 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1 ir 4 dalys nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai, protingai, apdairiai. Vadovaujantis CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

10Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, t. y. įmonei tapus nemokiai. Jeigu tuo metu, kai įmonė likviduojama įmonių veiklą reglamentuojančių kitų įstatymų nustatyta tvarka, išaiškėja, kad ji negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų, įmonės likvidatorius privalo nedelsdamas sustabdyti visus mokėjimus ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios būklės nustatymo dienos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (ĮBĮ 7 straipsnio 1 dalis). Kaip jau buvo minėta, Vilniaus apygardos teismas 2018-01-15 nutartyje konstatavo, kad jau 2008 m. UAB „Sauliaus pervežimai“ atitiko nemokios įmonės statusą.

11Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte numatyta, kad valdymo organai privalo per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus dokumentus. To paties straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

12Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas - neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį bei kaltę (CK 6.246 - 6.249 straipsniai). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). CK 6.246 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal CK 6.247 straipsnį pateiktą priežastinio ryšio sampratą ir kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką priežastinis ryšys gali būti tiesioginis, kai dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala atsirado tiesiogiai, ir netiesioginis, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadaryta žalos, tačiau sudarytos sąlygos žalai atsirasti ar jai padidėti. Norint konstatuoti esant priežastinį ryšį, pakanka nustatyti, jog atsakingo asmens elgesys yra, nors ir ne vienintelė, bet pakankama žalos atsiradimo priežastis. Nustačius, kad teisinę pareigą pažeidusio asmens elgesys pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, taigi padaryta žala nėra pernelyg nutolusi nuo neteisėtų veiksmų, jam tenka civilinė atsakomybė pagal deliktinę prievolę.

13Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad įmonės vadovas (likvidatorius) neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, pažeidė bendrovės ir jos kreditorių interesus ir laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl jam kilo pareiga atlyginti įmonei ir jos kreditoriams padarytą žalą, atsiradusią bendrovės nemokumo periodu pagal Vilniaus apygardos teismo 2018-03-28 nutartimi patvirtintą įmonės kreditorių reikalavimų sąrašą. Teismas pripažindamas ieškinį įrodytu konstatuoja, kad atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio 1 ir 4 dalyse, Įmonių bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte, 7 dalies 1 punkte nurodytas teisės normas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 57 520,48 Eur žalos atlyginimą tenkintinas visiškai.

14Atsakovui neįvykdžius piniginės prievolės, jam kyla prievolės nevykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-07-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

15Kadangi ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ieškinį patenkinus visiškai, žyminis mokestis priteistinas valstybei iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.). Ieškovas ieškinį pateikė elektroninių ryšių priemonėmis, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 1 088 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 83 str. 1 d. 8 p., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d.).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės nei 3 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

17Teismas, vadovaudamasis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 262 str., 263 str. 270 str., 285 -287 str.,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo S. G. (a. k. ( - ) ( - )) 57 520,48 Eur (penkiasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt eurų, 48 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (57 520,48 Eur) nuo 2017-07-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

20Priteisti valstybei iš atsakovo S. G. (a. k. ( - ) ( - )) 1 088 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke Nr. ( - ), įmokos kodas - 5660, mokėjimo paskirtis - „bylinėjimosi išlaidos“, ir nedelsiant po apmokėjimo pateikiant kvito ar mokėjimo pavedimo originalą teismui.

21Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas BUAB „Sauliaus pervežimai“, atstovaujamas bankroto... 3. Atsakovui S. G. ieškinys bei teismo pranešimas įteikti 2018-07-16. Atsakovas... 4. Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnis... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2004-06-14 iki 2010-02-02 atsakovas buvo... 8. Kasacinio teismo išaiškinta, jog atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1 ir 4... 10. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8... 11. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte numatyta, kad... 12. Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos... 13. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad įmonės vadovas (likvidatorius)... 14. Atsakovui neįvykdžius piniginės prievolės, jam kyla prievolės nevykdymo... 15. Kadangi ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleistas... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės nei 3 Eur, todėl... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 262 str., 263 str. 270... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo S. G. (a. k. ( - ) ( - )) 57 520,48 Eur (penkiasdešimt... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo S. G. (a. k. ( - ) ( - )) 1 088 Eur (vieną... 21. Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,...