Byla 2-39-341/2012
Dėl skolos priteisimo bei atsakovo UAB „Lukoil Baltija“ priešieškinį ieškovui UAB „Gera pramoga“ dėl sutarties pažeidimo ir netesybų sumokėjimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, dalyvaujant ieškovo atstovėms J. M.-R., adv. R. V., atsakovo atstovui A. L., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gera pramoga“ ieškinį atsakovui UAB „Lukoil Baltija“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo UAB „Lukoil Baltija“ priešieškinį ieškovui UAB „Gera pramoga“ dėl sutarties pažeidimo ir netesybų sumokėjimo,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad šalys 2011-08-17 sudarė paslaugų sutartį Nr. 011/10, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suorganizuoti atsakovui renginį 2011-09-10 - 2011-09-11 dienomis „( - )“ poilsiavietėje, ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 76 638,68 Lt, įskaitant PVM. Pagal sutarties priedą atsakovas privalėjo 50 proc. atlyginimo dydžio avansinį mokėjimą, t.y. 38 319,34 Lt, sumokėti iki 2011-08-25, o likusią dalį po paslaugų suteikimo per 5 darbo dienas nuo ieškovo išrašytos PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Sutarties 5.2 punktas nustatė, kad tuo atveju, kai dėl atsakovo iniciatyvos ieškovui prireikia viršyti patvirtintą sąmatą ar dėl atsakovo kaltės atsiradus aplinkybėms, kurios padidina išlaidas, ieškovas nedelsiant informuoja apie tai atsakovo paskirtą atstovą, o patirtos papildomos išlaidos yra įskaičiuojamos į po darbų atlikimo atsakovui išrašomą sąskaitą - faktūrą. Nurodo, kad atlyginimo dydis nuo sutarties sudarymo dienos, atsižvelgiant į papildomus atsakovo pageidavimus bei reikalingas išlaidas, padidėjo iki 84 457,22 Lt, įskaitant PVM. Pažymėjo, jog tokį atlyginimo dydį dėl išaugusios renginio sąmatos dar iki renginio (2011-09-07) patvirtino pats atsakovas. Šias aplinkybes grindžia susirašinėjimu elektroniniais laiškais tarp ieškovo atstovės ir atsakovo atstovės I. I., kurią atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 2.6.1 punktu, paskyrė koordinuoti su renginiu susijusius klausimus. Taip pat nurodė, jog renginio metu atsakovo iniciatyva buvo patirtos 1935,70 Lt dydžio papildomos išlaidos kavai (arbatai) ir generatoriui (600 Lt generatoriaus išlaidų jau buvo įrašyta į sąmatą, todėl šia suma sąmata nepadidėjo), todėl atsakovo ieškovui mokėtino atlyginimo galutinis dydis, paskaičiuotas po renginio sudarė 85 794,76 Lt. Ieškovas teigia, jog jis tinkamai įvykdė sutartį, t.y. kokybiškai organizavo renginį, atsakovas ieškovui nereiškė jokių pretenzijų dėl renginio kokybės, sąskaitos dydžio ar kitokių ieškovo veiksmų ar neveikimo. Ieškovas 2011-09-28 atsakovui pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00387 85794,76 Lt sumai. Atsakovas iki renginio, t.y. 2011-09-07, sumokėjo ieškovui 38319,34 Lt dydžio avansą, o likusios dalies - 47475,41 Lt, remiantis sutarties 4.2 punktu, per 5 darbo dienas nuo sąskaitos įteikimo atsakovui dienos, t.y. iki 2011-10-05, nesumokėjo, todėl ieškovas 2011-10-05 pateikė atsakovui pretenziją. 38 319,34 Lt sumą atsakovas sumokėjo tik tuomet, kai ieškovas kreipėsi į teismą ir teismui išdavus įsakymą. Iš viso sumokėjo ieškovui 76 638,68 Lt, likusios ieškovo reikalavimo dalies nepripažino. Neapmokėta atlyginimo dalis sudarė 9156,07 Lt.

3Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-27 nutartimi Nr. 3K-3-567/2008, CK 6.245 str. 3 d. ir 6.256 str. 2 d., Sutarties 6.4 punktu, ieškovas skaičiavo 0,1 procento dydžio delspinigius nuo laiku pagal sąskaitas nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie pagal su ieškiniu pateikta paskaičiavimo lentelę sudarė 1566,69 Lt. Ieškovas taipogi paskaičiavo papildomą delspinigių dydį nuo 38319,34 Lt sumos nuo pareiškimo pateikimo dienos, t.y. nuo 2011-11-07 iki 38319,34 Lt skolos sumokėjimo, t.y. iki 2011-11-21, viso už 14 dienų; ieškinyje nurodyta šių delspinigių suma 536,48 Lt. Ieškovas pateikdamas pareiškimą dėl teismo įsakymo paskaičiavo 250,67 Lt dydžio palūkanas, kurias prašė priteisti ir ieškiniu; taip pat paskaičiavo papildomas palūkanas nuo 38319,34 Lt sumos nuo pareiškimo pateikimo dienos, t.y. nuo 2011-11-07 iki 38319,34 Lt sumos sumokėjimo, t.y. iki 2011-11-21, viso už 14 dienų. Šias palūkanas ieškovas skaičiavo vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, todėl, iš atsakovo papildomai prašė priteisti 8,49 procentų metinių palūkanų nuo 38 319,34 Lt, skaičiuojant nuo 2011-11-07 iki 2011-11-21, kas sudaro 124,78 Lt.

4Ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 9156,07 Lt skolos, 2103,17 Lt delspinigių, 375,45 Lt palūkanų, 8,49 procentų dydžio metines palūkanų nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, ieškovo sumokėtą žyminį mokestį, išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, 363 Lt su antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo surašymu susijusias išlaidas bei kitas ieškovo patirtas išlaidas.

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog dėl sąmatoje esančios klaidos tarp šalių buvo suderinta nauja sąmata, kuri vėliau buvo patvirtinta atsakovo atstovės I. I., todėl daro išvadą, kad sąmata buvo pakeista šalių susitarimu, o ne atsakovo iniciatyva. Kadangi ginčo dėl naujos sąmatos dydžio nebuvo, laiko, kad antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo aktas yra perteklinis įrodymas, ieškovas tokius įrodymus rinko savo nuožiūra, jie nėra būtini bylos aplinkybėms pagrįsti, todėl nesutinka, kad ieškovui būtų atlygintos išlaidos už tokio įrodymo gavimą. Taipogi teigė, jog ieškovas prarado teisę viršyti šalių suderintą sąmatą ir reikalauti papildomų išlaidų apmokėjimo, nes sąmatos sumą viršijančių išlaidų už kavą/arbatą bei generatoriaus panaudojimą su atsakovo atstovu nederino ir apie sąmatos sumą viršijančias išlaidas neinformavo. Atsiliepime nurodyta, kad 2011-09-28 paštu įteikta PVM sąskaitą faktūra buvo išrašyta su klaidomis (nurodytas netinkamas sąskaitos išrašymo pagrindas), todėl atsakovas jos negalėjo apmokėti ir ji buvo grąžinta ieškovui 2011-10-11 susitikimo metu. 2011-10-11 ieškovas su atsakovu suderino naują PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindą - „rengimo organizavimas pagal darbų atlikimo aktą“, ir būtent tokios formuluotės PVM sąskaita faktūra buvo pakartotinai išrašyta bei pateikta atsakovui registruotu paštu 2011-10-13. Teigė, jog derindamos aukščiau paminėtą apmokėjimo pagrindą šalys galėjo protingai numanyti ir tikėtis, kad tarp šalių bus suderintas ir pateiktas atsakovui darbų atlikimo aktas, o ne vien tik PVM sąskaita faktūra. Pažymėjo, kad atsakovas yra apmokėjęs visą sutartyje nurodytą sumą, tačiau nepripažįsta ieškovo pateiktos PVM sąskaitos faktūros, kadangi ieškovas nėra pateikęs darbų atlikimo akto.

6Remiasi Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2004-10-27 plenarinės sesijos nutartyje byloje Nr. A1-355/2004, kurioje pažymėta, kad mokesčio mokėtojo turima įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinti PVM sąskaita faktūra dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, jog ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Vadinasi, mokesčių mokėtojas turi turėti ne tik PVM sąskaitą faktūrą, bet ir ją pagrindžiančius dokumentus. Daro išvadą, kad pateikta PVM sąskaita faktūra negali būti įtraukta į atsakovo buhalterinę apskaitą bei apmokėta, todėl atsakovo vengimas apmokėti ieškovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą nėra neteisėtas. Pažymėjo, jog viena iš sąskaitos neapmokėjimo priežasčių buvo ir ieškovo nekokybiškai suteiktos paslaugos. Atsiliepime atsakovas nurodė, jog net PVM sąskaitą-faktūrą pripažinus mokėtina, jos apmokėjimo terminas galėtų būti skaičiuojamas tik nuo 2011-10-19. Delspinigių dydį - 0,1 proc. per dieną, laiko nepagrįstai dideliu. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartimi Nr. 3K-7-409/2010, 2007-03-05 nutartimi Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartimi Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartimi Nr. 3K-3-503/2007 ir kt. Prašo įvertinti tai, kad atsakovas yra apmokėjęs visą sutartyje nurodytą kainą arba 90 proc. ieškovo reikalaujamos sumokėti sumos, taip pat tai, kad atsakovas vengė apmokėti pateiktą sąskaitą motyvuotai, t.y. dėl paties ieškovo veiksmų/neveikimo (darbų atlikimo akto nepateikimo, išlaidų nepagrindinio, netinkamos suteiktų paslaugų kokybės). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laiko, kad delspinigiai atsakovui yra neskaičiuotini ar bent jau mažintini.

7Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartimi Nr. 3K-7-367/2006 , nurodo, jog ieškovas greta kitų reikalavimų prašo priteisti ir procesines palūkanas, o Sutartyje nėra numatyta ieškovo teisė reikalauti netesybų iki visiško prievolės įvykdymo, todėl daro išvadą, kad ieškovas neturi teisės reikalauti netesybų (delspinigių) nuo pareiškimo teismui pateikimo dienos. Taip pat nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartį Nr. 3K-7-367/2006, CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 2 d., 6.261 str., 6.210 str., CK 6.210 str. numatytas palūkanos vertinamos kaip ieškovo minimalūs nuostoliai, o atlyginti didesnius nuostolius (pvz. palūkanas ir delspinigius) kreditorius turi teisę prašyti tik tuomet, kai šiuos didesnius nuostolius įrodo. Mano, kad ieškovas byloje nėra pateikęs jokių įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolių dydį, t.y. kad šie nuostoliai sudaro delspinigių ir palūkanų sumą. Vadinasi, ieškovui prašant minimalių nuostolių, t.y. CK 6.210 str. numatytų palūkanų, turi būti taikoma įskaitinių netesybų taisyklė - netesybos įskaitomos į nuostolius, taip pat ir į minimalius. Tokiu atveju, pripažinus ieškovo teisę į minimalius nuostolius - palūkanas, ieškovas neturi teisės reikalauti netesybų (delspinigių), kadangi šios netesybos yra įskaitomos į minimalius nuostolius (palūkanas). Pripažinus ieškovo teisę ir į palūkanas ir į netesybas, tai reikštų baudinių netesybų taikymą, kas prieštarauja Lietuvos civilinės teisės bendrosioms taisyklėms ir aukščiau minėtai teismų praktikai.

8Kadangi LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas taikomas tik mokėjimams, atsirandantiems iš komercinių sandorių, bet ne dėl teismo sprendimo ar dėl kitokių šalių susitarimų (t.y. ne komercinių sandorių), atsakovas nesutinka su ieškovo prašymu priteisti 8,49 proc. metinių procesinių palūkanų. Prašė ieškinį atmesti.

9Atsakovas pateikė teismui priešieškinį, kuriame nurodė, kad UAB „Gera pramoga“ yra profesionalus renginių organizavimo paslaugų teikėjas, todėl šiai bendrovei yra keliami aukštesni paslaugų kokybės standartai, užtikrinantys profesionalų paslaugų lygį (CK 6.38 str. 2 d., 6.718 str. 2 d.). Teigia, kad ieškovas suteikė netinkamos kokybės paslaugas, t.y. neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartį. Šią aplinkybę grindžia atsakovo įmonės marketingo grupės vadovės I. I. tarnybiniu pranešimu. Nurodo, kad pirma, dėl ieškovo nerūpestingumo neįvyko numatyta „šluotabolo“ rungtis - pradėjus rungtį sulūžo žaidimo inventorius - šluotos, todėl šią rungtį sužaidė tik keli žaidėjai ir ji buvo nutraukta, t.y. paslauga šioje dalyje iš viso nebuvo suteikta. Be to, dėl sulūžusio inventoriaus žaidimas tapo nesaugus. Antra, nebuvo užtikrinta normali garso kokybė. Nepaisant to, kad ieškovas nuomojo elektros generatorių, turėjusį užtikrinti papildomą elektros tiekimą garso aparatūrai, užtikrinančiai visos renginio teritorijos (apie 7 ha) įgarsinimą, renginio įgarsinimas atitiko tik buitinį/vartotojišką, bet ne profesionalų lygmenį. Tinkamas renginio įgarsinimas, kai renginio vedėjas galėjo naudotis mikrofonu, o renginio dalyviai girdėti atitinkamus pranešimus, buvo užtikrintas tik scenoje, o teritorijoje, kurioje beveik visą laiką ir vyko renginys, renginio vedėjas naudojosi nešiojamuoju garsintuvu, kuris renginio įgarsinimą leido užtikrinti tik lokaliai. Dėl šios priežasties renginys vyko chaotiškai, renginio dalyviai nežinojo kokios rungtys tuo metu vyksta, kada jie turi atvykti į rungties vietą, kokie yra rungčių rezultatai ir t.t. Trečia, tinkamai nebuvo paruošta „aklojo tinklinio“ rungtis - rungties metu tentas, kuriuo buvo uždengtas tinklinio aikštelės tinklas, plaikstėsi ir trukdė šiai rungčiai vykti sklandžiai, o UAB „Gera pramoga“ nesiėmė jokių priemonių paslaugos trūkumams pašalinti. Ketvirta, UAB „Gera pramoga“ atstovai renginio metu nebuvo pasiruošę priimti renginio dalyvių, taip pat nebuvo pasiruošta priimti laikinam apsistojimui renginyje dalyvavusių įmonių vadovų (atsakovo įmonės generalinio direktoriaus ir ( - ) vadovo I. P., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus A. M., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus R. G., nors dėl šios paslaugos buvo susitarta. Penkta, UAB „Gera pramoga“ iniciatyva rengimo vietoje buvo užsakyta pirties/kubilo paslauga, nors tokios paslaugos užsakymas su UAB „Lukoil Baltija“ iš viso nebuvo derintas, o renginio dalyviai net nebuvo informuoti apie tokios paslaugos buvimą. Atsižvelgiant į tai, kad tokia paslauga kainuoja daugiau kaip 350 Lt + PVM (www.guosta.lt), atsisakius šios paslaugos renginio kaina būtų mažesnė, todėl labiau atitinkanti atsakovo interesus.

10Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, laiko, kad UAB „Gera pramoga“ suteiktos paslaugos buvo nekokybiškos, neatitiko tokių paslaugų kokybei keliamų profesinių standartų, todėl daro išvadą, kad UAB „Gera pramoga“ sutarties neįvykdė (įvykdė netinkamai). Priešieškinyje taip pat nurodė, kad ginčas dėl suteiktų paslaugų kokybės tarp šalių kilo dar renginio metu, vadovaujantis sutarties 2.5 punktu UAB „Gera pramoga“ atstovams buvo pateiktos žodinės pretenzijos dėl apgyvendinimo, maitinimo paslaugų, renginio įgarsinimo, reginio programoje naudoto inventoriaus ir kt. Šią aplinkybę grindžia atsakovo įmonės darbuotojos I. I. parodymais. Tai, kad vadovaujantis sutarties 9.2 punktu, pateiktos pretenzijos buvo nagrinėjamos ikiteisminiu keliu (derybų būdu), įrodinėja el. susirašinėjimo medžiaga, kuri pateikta su pradiniu ieškiniu ir atsiliepimais į jį; taip pat teigia, jog ginčas buvo sprendžiamas ir 2011-10-11 šalių atstovų susitikimo metu UAB „Lukoil Baltija“ buveinėje, ir priėmus teisme pradinį ieškinį. Nurodo, kad vadovaujantis sutarties 6.2 punktu, ieškovas privalo atlyginti atsakovui patirtus nuostolius ir sumokėti 10 proc. sąmatos sumos baudą.

11UAB „Lukoil Baltija“ patirtus nuostolius skaičiuoja kaip sumą, kurią sumokėjo už tinkamai nesuteiktas paslaugas, taip pat neturtinę žalą dėl nekokybiško renginio organizavimo (įvertinant tai, kad renginyje dalyvavo virš 300 asmenų, kurie yra ne tik atsakovo įmonės vadovai/darbuotojai, bet ir kitų įmonių - bendrovės partnerių vadovai/darbuotojai). Nepaisant to, kad atsakovas patyrė didelę neturtinę žalą, šioje byloje neįrodinėja patirtos žalos/nuostolių dydžio, todėl naudojasi tik teise į netesybas -10 proc. sąmatos sumos baudą. Atsižvelgiant į tai, kad šalių suderintos sąmatos suma yra 84457,22 Lt, prašo priteisti iš ieškovo 8445,72 Lt dydžio baudą.

12Prašo teismo priteisti iš ieškovo 8445,72 Lt netesybų; 6 procentus procesinių metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo priešieškinio priėmimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

13Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog vykdant sutartį pasireiškė kokie nors ieškovo neteisėti veiksmai ar sutarties pažeidimas, kaip būtinos sąlygos ieškovo civilinei sutartinei atsakomybei kilti. Ieškovo nuomone, I. I. tarnybinis pranešimas dėl renginio metu tariamai užfiksuotų sutarties pažeidimų turi būti vertinamas kritiškai, nes I. I. yra atsakovo darbuotoja, todėl tiesiogiai suinteresuota šios bylos baigtimi; atitinkamo turinio tarnybinio pranešimo surašymas galėjo būti paremtas ne objektyviomis aplinkybėmis, o subjektyvia, atsakovui palankia, įvykių interpretacija. Be to, vadovaujantis sutartimi, toks vienašališkas vienos šalies surašytas dokumentas yra nereikšmingas sutarties pažeidimo faktui nustatyti. Ieškovas taip pat teigia, kad šluotabolo rungtis buvo organizuota tinkamai (žaidėjams buvo duotos sveikos, naujos šluotos, o jei jos metu ir sulūžo keletas šluotų, tai įvyko tik dėl to, jog ne visi renginio dalyviai laikėsi renginio vedėjų rekomendacijų ir rungties taisyklių); ieškovo įsigytų šluotų skaičiaus visiškai pakako rungties įvykdymui, o lengvos konstrukcijos šluotos buvo pasiriktos sąmoningai, siekiant išvengti dalyvių susižalojimų. Atkreipė dėmesį, jog ieškovas, vadovaujantis sutartimi ir sąmata, neįsipareigojo užtikrinti visos renginio teritorijos (t.y. 7 ha) garso kokybės. Teigia, kad atsakovo nurodomos apimties garso užtikrinimas yra visiškai nelogiškas ir neprotingas; renginio metu scenoje ir aikštyne (kuriame organizuotos rungtys) buvo įrengti du aparatūros komplektai, kurių galios visiškai pakako tinkamam renginio organizavimui. Nurodė, kad vedėjo nešiojamo garsintuvo naudojimas buvo sąmoningas - ji naudotas tik rungčių vykdymo komentavimui, o ne renginio vedimui. Pažymėjo, jog tokia yra įprasta renginio įgarsinimo praktika, kai vienu metu greta esančiuose aikštynuose vyksta keli žaidimai, vedėjas vaikšto nuo vieno žaidimo prie kito ir juos komentuoja. Taigi, ieškovo nuomone, atsakovo teiginiai dėl tariamos netinkamos garso kokybės yra visiškai nepagrįsti. Taip pat šalys sutartyje nebuvo aptarusios, kaip yra vykdoma „aklojo tinklinio“ rungtis, todėl nėra jokio teisinio pagrindo teigti, jog rungtis buvo vykdoma netinkamai ir tuo ieškovas pažeidė sutartį, t.y. atsirado ieškovo neteisėti veiksmai. Ieškovo teigimu atsakovo nurodyti įmonių vadovai, o taip ir kiti renginio dalyviai buvo priimti tinkamai, pagal iš anksto suderintą apgyvendinimo planą, taip pat buvo paskirta patalpa vadovų laikinam apsistojimui - pagrindinio sodybos pastato patalpa, kur tualetai, dušas ir atskirai vadovams parengtas stalas bei kiti patogumai, tačiau į renginį atvykę vadovai nepareiškė noro naudotis parengta patalpa. Nurodytas aplinkybes grindžia UAB „( - )“ direktoriaus K. K. parodymais. Pažymėjo, kad renginio sąmatoje, kuriai pritarė atsakovas, pirties/kubilo paslauga yra priskirta prie sodybos nuomos. Atsakovo teiginius dėl netinkamai vykdyto renginio ir dėl tariamai ieškovo padaryto sutarties pažeidimo paneigia elektroniniais laiškais, kuriuose renginio dalyviai išsako vien tik teigiamus atsiliepimus apie renginį.

14Daro išvadą, kad nėra nustatyta jokių ieškovo neteisėtų veiksmų, pasireiškusių sutarties pažeidimu/pažeidimais, o atsakovo pridedami įrodymai tokių neteisėtų veiksmų fakto nepatvirtina.

15Dėl žalos fakto pažymėjo, kad vadovaujantis sutarties 6.2 punkte įtvirtinta nuostata, atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo sutarties 6.2 punkte nustatyto dydžio netesybų tik tuo atveju, kai atsakovas įrodo, jog jam sutarties pažeidimu faktiškai yra padaryta žala. Byloje nėra jokių aplinkybių, leidžiančių daryti išvadą, jog net ir nustačius tam tikrus sutarties pažeidimus, padarytus ieškovo, atsakovas patyrė žalą. Taip pat pažymėjo, kad atsakovo nurodoma aplinkybė, jog renginio svečiai, kaip fiziniai asmenys, dėl tariamo diskomforto patyrė neturinę žalą yra visiškai nepagrįsti ir neturi jokio ryšio su byla. Teigia, kad atsakovas neįrodė būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, t.y. ieškovo neteisėtų veiksmų, atsakovo žalos atsiradimo fakto bei priežastinio ryšio tarp ieškovo tariamai neteisėtų veiksmų bei atsakovui neva kilusios žalos, todėl priešieškinį laiko visiškai nepagrįstu.

16Ieškovo nuomone, atsakovas pateikdamas visiškai nepagrįstą priešieškinį piktnaudžiauja savo teisėmis, siekdamas ne tariamų savo pažeistų teisių gynimo, o sąmoningai vengdamas iš sutarties kylančios piniginės prievolės vykdymo. Šią aplinkybę grindžia tuo, kad atsakovas, tiek savo su priešieškiniu pateiktame susirašinėjime su ieškovu, tiek ir bylos nagrinėjimo teisme metu aiškiai pažymėjo, kad priešieškinio padavimo motyvas yra būtent ieškovo tariamas nenoras pritarti atsakovo siūlomoms, tačiau ieškovui, atižvelgiant į tai, kad ieškovas sutartį įvykdė tinamai, visiškai nepalankioms taikaus susitarimo sąlygoms. Pažymėjo, kad iki priešieškinio padavimo dienos, atsakovas nereiškė jokių pretenzijų susijusių su tariamai netinkamu renginio vykdymu. Prašo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

17Civilinėje byloje šalys dalį kilusio ginčo, t.y. dėl 9156,07 Lt skolos priteisimo išsprendė taikiai, prašo patvirtinti pateiktą 2012-04-24 taikos sutartį ir civilinę bylą dalyje dėl 9156,07 Lt skolos priteisimo iš atsakovo nutraukti; ieškovui grąžinti 75 procentus, t.y. 206 Lt žyminio mokesčio (2 t., b.l. 3). Taip pat šalys, siekdamos išvengti ginčo dėl 2011-09-12 PVM sąskaitos-faktūros Serija GP Nr. 000387 apmokėjimo datos, susitarė šios PVM sąskaitos-faktūros mokėjimo data laikyti 2011-10-15. Šio susitarimo pagrindu ieškovas patikslino prašomų priteisti delspinigių ir palūkanų sumas, ir pateikė paskaičiavimus, kuriuose nurodyta, jog prašomos priteisti palūkanos yra 301,72 Lt, o delspinigiai – 1612 Lt.

18Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė adv. R.Valiūnaitė palaikė ieškinio dalį dėl delspinigių ir palūkanų paskutinio pateikto dokumento apimtimi, t.y. – dėl 1612,86 Lt delspinigių ir 301,72 Lt palūkanų, prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas; su priešieškiniu nesutiko atsiliepime nurodytais pagrindais; nurodė, kad atsakovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų, liudytojas K. K. patvirtino, kad renginys vyko sklandžiai, atsakovas pretenzijų ieškovui nepareiškė ir neįrodė argumentų dėl tariamai netinkamos rengininio organizacijos. Prašo priešieškinį atmesti. Atkreipė dėmesį į tai, kad sutarties 4.2 p. prievolę sumokėti už paslaugas sieja su sąskaitos gavimu, todėl ieškovo nurodomus argumentus dėl nepateikto darbų atlikimo akto prašo atmesti; pažymėjo, jog ataskaita apie atliktus darbus buvo pateikta, todėl pagrindas neapmokėti sąskaitos dėl tariamai klaidingo jos išrašymo neegzistavo; be to, nėra įrodymų, kad sąskaitą atsakovas būtų grąžinęs ieškovui.

19Atsakovo atstovas A. L. teismo posėdyje prašė ieškinį dėl delspinigių ir palūkanų atmesti, o priešieškinį tenkinti; paaiškino, kad palūkanos kartu su delspinigiais neskaičiuotinos, remiantis atsiliepime nurodytais pagrindais; nurodė, kad sąskaitos išrašymo pagrindas – darbų priėmimo-perdavimo aktas neegzistuoja, vadinasi, nėra pagrindo sąskaitai išrašyti. Išlaidos antstoliui patirtos ieškovo iniciatyva, ginčo dėl sąmatos derinimo nebuvo, todėl laiko šias išlaidas perteklinėmis. Dėl atstovavimo išlaidų nurodė, kad pridėti tik kvitai, kurie nepasirašyti, be banko antspaudo, todėl mano, jog nepatvirtintas išlaidų faktas. Prašo tenkinti priešieškinį - priteisti baudą; nurodė, jog liudytoja patvirtino, jog ieškovui pretenzija buvo pareikštos žodžiu -2011-09-10, to nepaneigė ir ieškovė. Atsakovo supratimu, liudytojo nurodyta vieta – vestibiulis, nebuvo tinkama vieta vadovams, dėl kurių papildomai buvo susitarta. Pažymėjo, kad ieškovas pateikė tik tris dalyvių atsiliepimus apie renginį, nors dalyvavo virš 300 žmonių; el. laiškas siųstas dešimčiai adresatų, o atsakymai buvo gauti tik trys, todėl daro išvadą, kad atsakymai nepatvirtina, jog dauguma buvo patenkinta. Kokybės neatitikimo aktas nebuvo surašytas, nes buvo spręsta žodžiu, kaip tai numato 9.2 p. Nurodė, jog patyrė daugiau neturtinę žalą, kurią sunku įrodyti, todėl prašo priteisti baudą, kuri atitinka patirtą neturtinę žalą; kadangi renginyje dalyvavo ir partnerių vadovai – buvo padaryta žala bendrovės įvaizdžiui. Kritiškai vertina rungčių įvertinimą, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas profesionalus paslaugų teikėjas, ir jam keliami aukštesni kokybės reikalavimai. Priešieškinį pareiškė tik tuomet, kai buvo išsemtos visos galimybės taikiai sureguliuoti ginčą.

20Byla iš dalies nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.

21Byloje nustatyta, kad šalys 2011-08-17 sudarė Paslaugų sutartį Nr. 011/10, pagal kurią bei šios sutarties priedus – užsakymą Nr. 1, 1A bei 1B - UAB „Gera pramoga“ įsipareigojo 2011-09-10 - 2011-09- 11 dienomis suorganizuoti ieškovui UAB „Lukoil Baltija“ renginį „( - )“ poilsiavietėje, ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui sutartimi nustatytą atlyginimą už atliktus darbus (1 t., b.l. 3-5); Sutarties priedo Nr. 1, 3 punkte bei Renginio sąmatoje (1 t., b.l. 6-7), nustatyta, kad suma už renginio organizavimą ir vykdymą sudaro 76 638,68 Lt, įskaitant PVM; atsakovas avansinį mokėjimą, t.y. 38319,34 Lt, įsipareigojo ieškovui sumokėti iki 2011-08-25, o likusią sumą – po paslaugų suteikimo pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos (sutarties 4.2 p., priedo Nr. 1, 4-5 p.).

22Ieškinyje nurodyta, jog 38319,34 Lt dydžio avansą atsakovas sumokėjo iki renginio, t.y. 2011-09-07 (1 t., b.l. 52). Suteikęs renginio organizavimo paslaugas, ieškovas, remdamasis sutartimi 2011-09-12 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą serija GP Nr. 000387, kurioje paslaugų pirkėjui nurodyta iki 2011-10-15 apmokėti 85794,76 Lt sumą (įskaitant PVM); suma be PVM – 70904,76 Lt (1 t., b.l. 10). Ši sąskaita atsakovui buvo įteikta 2011-09-28 (1 t., b.l. 11).

232011-10-05 raštu dėl skolos sumokėjimo termino informavo UAB „Lukoil Baltija“, kad pagal 2011-08-17 paslaugų sutartį ir PVM sąskaitą-faktūrą ji nėra sumokėjusi 47475,42 Lt skolos, taip pat informavo, jog nuo 2011-10-05 ieškovas turi teisę skaičiuoti sutartyje numatytus delspinigius; prašė skolą sumokėti iki 2011-10-12 bei pridėjo paslaugų suteikimo ataskaitą, kurioje nurodytos konkrečios išlaidos (b.l. 13-16).

24Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-11-09 įsakymu patenkinus UAB „Gera pramoga“ pareiškimą (gautas teisme 2011-11-08) dėl 47475,41 Lt skolos, 1566,69 Lt delspinigių, 250,67 Lt palūkanų, 6 procentų metinių palūkanų ir 369,70 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko UAB „Lukoil Baltija“ (1 t., b.l. 31), 2011-11-21 UAB „Lukoil Baltija“ sumokėjo ieškovui 38319,34 Lt skolą (1 t., b.l. 38-39), o dėl kitos dalies pareiškė prieštaravimus; ieškovas ieškinį pareiškė dėl pagrindinės 9156,07 Lt skolos, 2103,17 Lt delspinigių bei 375,45 Lt palūkanų, taip pat 8,49 procentų procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (1 t., b.l. 50-56).

25Civilinėje byloje šalys dalį kilusio ginčo, t.y. dėl 9156,07 Lt skolos priteisimo išsprendė taikiai, prašo patvirtinti pateiktą 2012-04-24 taikos sutartį ir civilinę bylą dalyje dėl 9156,07 Lt skolos priteisimo iš atsakovo nutraukti; ieškovui grąžinti 75 procentus, t.y. 206 Lt žyminio mokesčio (2 t., b.l. 3).

26Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Pateikta taikos sutartis patvirtina, kad šalys išsprendė ginčą dėl 9156,07 Lt skolos priteisimo, taikos sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai bei imperatyvioms įstatymų nuostatoms (Lietuvos Respublikos CK 6.983 str.), šalims yra suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, todėl ji yra tvirtintina, o byla dalyje dėl 9156,07 Lt skolos iš atsakovo UAB „Lukoil Baltija“ ieškovui UAB „Gera pramoga“ priteisimo nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

27Taip pat šalys raštu siekdamos išvengti ginčo dėl 2011-09-12 PVM sąskaitos-faktūros serija GP Nr. 000387 apmokėjimo datos, ginčo šalys laiko šios PVM sąskaitos-faktūros mokėjimo data 2011-10-15 (2 t., b.l. 4).

28Kaip minėta, šio susitarimo pagrindu ieškovas patikslino prašomų priteisti delspinigių ir palūkanų sumas, ir pateikė paskaičiavimus, kuriuose nurodyta, jog prašomos priteisti palūkanos yra 301,72 Lt, o delspinigiai – 1612,86 Lt.

29Atsakovas nesutinka, kad praleido sąskaitos apmokėjimo terminą, motyvuodamas tuo, jog PVM sąskaitoje-faktūroje buvo klaidingai nurodytas jos išrašymo pagrindas, o vėliau nepateiktas darbų atlikimo aktas. Teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus, tokius argumentus dėl prievolės nevykdymo atmeta, kaip nepagrįstus. Atsakovas į bylą pateikė elektroninių laiškų kopijas, iš kurių matyti, jog 2011-10-11 buvo derinama įrašo sąskaitoje formuluotė, ir būtent atsakovo darbuotoja I. I. nurodė, jog įrašas „pagal darbų atlikimo aktą“ yra tinkamas (1 t., b.l. 91). Atsakovas pripažįsta, jog įrašas pagal atsakovo pageidavimą sąskaitoje-faktūroje buvo patikslintas, o dėl jos mokėjimo datos šalys susitarė bylos nagrinėjimo metu. Jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog buvo reikalaujama pateikti darbų atlikimo aktą, atsakovas nepateikė. Pažymėtina ir tai, kad kartu su pretenzija ieškovas atsakovui buvo išsiuntęs paslaugų suteikimo ataskaitą, kurioje detalizuotos suteiktos paslaugos ir jų kaina, todėl teigti, jog nepakako sąskaitą patvirtinančių dokumentų nebuvo pagrindo. Vertinant atsakovo nurodytus argumentus, svarbu ir tai, jog atsakovas atsiliepime pripažino, jog ginčo dėl pakeistos sąmatos dydžio, kurioje renginio organizavimo kaina nurodyta 84457,22 Lt, nebuvo (1 t., b.l. 82), tačiau ir šios sumos sutartyje nustatytu terminu nesumokėjo, teigė, jog sąmatą patvirtinus vadybininkei I. I., tarp šalių sudaryta sutartis liko nepakeista. Atsižvelgiant į tai, kad ir sutartyje nustatyta užmokesčio dalis buvo sumokėta tik po ieškovo kreipimosi į teismą, į tai, kad patikslintos sąmatos tinkamas patvirtinimas priklausė nuo paties atsakovo veiksmų, į tai, kad I. I. buvo paskirta įgaliotu asmeniu kontaktams su vykdytoju palaikyti (sutarties 2.6.1 p.), o pagal tarp šalių pasirašytą sutartį sąmata yra prisegama sutarties priede užsakyme Nr. 1A, ir kartu su Priedu-užsakymu Nr. 1 yra neatsiejama sutarties dalis, laikytina, jog atsakovas, nurodydamas vis kitas sąskaitos neapmokėjimo priežastis vengė atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Atsakovo argumentus dėl sąskaitos neapmokėjimo priežasčių paneigia ir byloje esantis 2011-11-04 I. I. elektroninis laiškas J. M., kuriame nurodyta, jog atsakovo įmonės vadovas laukia iš ieškovo sąskaitos 70000 Lt + PVM ir tokią sumą apmokėtų tik iki Kalėdų (1 t., b.l. 62). Taigi iš laiško turinio matyti, kad jokie papildomi dokumentai (atliktų darbų aktai) nebuvo reikalaujami, apmokėjimo data nebuvo susieta su tam tikrais ieškovo veiksmais, o be jokių motyvų nurodyta, jog sąskaita bus apmokėta iki Kalėdų, t.y. iki 2011-12-25.

30Įvertinus nurodytas aplinkybes bei argumentus, taip pat sutarties 4.2 p. formuluotę, kuri atsiskaitymo terminą sieja su sąskaitos-faktūros gavimu, darytina išvada, jog atsakovo nurodytos aplinkybės nesudarė pagrindo nemokėti už suteiktas paslaugas pagal jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. Taigi atsakovas privalėjo atsikaityti su ieškovu 2011-10-15, dėl ko šalys susitarė teismo posėdžio metu (2 t., b.l. 4).

31CK 6.256 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Pagal CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

32Šalys sudarydamos Paslaugų sutartį, 6.4 punktu susitarė, jog pažeidus sutarties 4.2 punkte nurodytus terminus, užsakovas privalo sumokėti 0,1 procento nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovas teigia, jog delspinigių dydis – 0,1 proc. per dieną laikytinas nepagrįstai dideliu, todėl prašo teismo jų neskaičiuoti arba sumažinti.

33Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Teismas pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju Paslaugų sutartis sudaryta tarp juridinių asmenų, atsakovo įmonė turi savo teisininką, iš bylos medžiagos matyti, jog sutarties sąlygos buvo derinamos, susidariusi skola, nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai (46799,21 Lt) yra didelė, todėl atsakovo argumentai, jog sutartimi nustatytas delspinigių dydis yra nepagrįstai didelis, atmestini. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas pagal su ieškovu sudarytą sutartį, terminą, į nesumokėtos sumos dydį (38319,34 Lt (suma sumokėta po kreipimosi į teismą) + 8479,87 Lt (taikos sutartimi nustatyta likusi skolos dalis) = 46799,21 Lt), ieškovo reikalavimas dėl delspinigių, paskaičiuotų iki pareiškimo pateikimo dienos, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 1076,38 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2011-10-15 iki 2011-11-08 (CK 6.256 str., 6. 71 str.).

34Ieškovas taipogi prašo priteisti delspinigius už 14 dienų, t.y. laikotarpį po kreipimosi į teismą su pareiškimu iki 2011-11-21, t.y. iki 38319,34 Lt skolos sumokėjimo.

35Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog delspinigiai po bylos iškėlimo, atskirai neaptarus šių klausimų sutartyje, nepriteistini. Kaip minėta 2011-08-17 Paslaugų sutartyje nėra tiesiogiai nustatyta, kad nurodyto dydžio delspinigiai skaičiuojami iki visiško prievolės įvykdymo. Lietuvos Apeliacinio Teismo 2009-07-10 nutartyje Nr. 2A-483/2009 nurodyta, jog tokiu atveju, galioja bendroji taisyklė, pagal kurią netesybos (delspinigiai) skaičiuojamos iki bylos iškėlimo teisme dienos. Nutartyje pažymėta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo kreditorius turi teisę reikalauti priteisti įstatymo nustatyto dydžio procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Nurodytų palūkanų tikslas – kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, patiriamus dėl prievolės neįvykdymo per laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Taigi, jeigu šalių sutartyje nenustatyta, kad netesybos mokamos iki visiško prievolės įvykdymo, tai nuo kreipimosi į teismą dienos kreditoriaus minimalūs nuostoliai padengiami procesinių palūkanų pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skaičiavimu ir priteisimu, jeigu yra pareikštas reikalavimas dėl šių palūkanų priteisimo, o nuo kreipimosi į teismą dienos netesybos (delspinigiai) nepriteisiamos. Tokia praktika suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006.

36Taigi atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti 536,48 Lt delspinigius nuo 38319,34 Lt sumos laikotarpiu nuo 2011-11-07 iki 2011-11-21, atmestinas.

37Atsakovas taipogi nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti palūkanas už laikotarpį iki pareiškimo teismui pateikimo dienos, tiek po pareiškimo pateikimo dienos. Kaip minėta, ieškovas prašo priteisti 176,94 Lt palūkanų už pradelstas 23 dienas laikotarpiu nuo 2011-10-15, t.y. iki pareiškimo teismui pateikimo dienos (6 % dydžio), taip pat 124,78 Lt palūkanų už 14 dienų, t.y. nuo 2011-11-07 iki dalies skolos sumokėjimo 2011-11-21, skaičiuojant nuo 238319,34 Lt sumos; 8,49 % dydžio.

38Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovo reikalavimas dėl delspinigių ir 176,94 Lt palūkanų už tą patį laikotarpį iš atsakovo priteisimo pažeistų jo teisėtus interesus, kadangi už prievolės sumokėti atlyginimą už suteiktas paslaugas termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos.

39CK normose įtvirtinta kompensacinės paskirties netesybų samprata. Neįvykdžius prievolės netesybos padeda kompensuoti kreditoriaus turtinius interesus, jos gali būti laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, todėl kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.). Taigi kreditorius gali išieškoti nuostolius tik tiek, kiek jų nepadengia išieškotinos netesybos. Nagrinėjamoje byloje priteistinų delspinigių dydis (1076,38 Lt) padengia ieškovo nurodytą priteistinų palūkanų sumą, todėl priteisti šias palūkanas nėra pagrindo. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą taip pat atlieka kompensuojamąją, o ne mokėjimo funkciją. Tokio pobūdžio palūkanos laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-09-14 sprendimas c.b. Nr. 2A-506/2009). Kadangi už mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje (4.2 p.) buvo numatytos netesybos, išieškoti kartu ir netesybas, ir palūkanas nėra pagrindo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 176,94 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2011-10-15 iki pareiškimo teismui pateikimo dienos, atmestinas.

40CK 6.37 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d. pagrindu iš atsakovo ieškovui priteistinos 8,49 procentų dydžio metinės palūkanos už 38319,34 Lt sumą, kurią atsakovas sumokėjo 2011-11-21, t.y. praleidęs terminą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-11-08, iki 2011-11-21 (14 dienų), t.y. 124,78 Lt; taip pat priteistinos 8,49 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1076,38 Lt delspinigių sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-11-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,49 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 124,78 Lt palūkanų sumos nuo ieškinio priėmimo dienos (2012-01-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, jog šiuo atveju palūkanų skaičiavimui negali būti taikomas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005-06-29 konsultacijoje yra nurodęs, jog minėtas įstatymas - specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Nurodyta Įstatymo norma yra dispozityvi, ir šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį (pavyzdžiui, taikyti CK 6.210 straipsnyje nustatytas įstatymines palūkanas). Jei šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti Įstatyme nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Tarp šalių sudarytas sandoris atitinka komerciniams sandoriui keliamus reikalavimus, t.y. sudarytas tarp ūkio subjektų, ir pagal šį sandorį už atlyginimą buvo teikiamos paslaugos.

41Dėl priešieškinio.

42Atsakovas teigia, kad ieškovas suteikė netinkamos kokybės paslaugas, todėl prašo priteisti 8445,72 Lt dydžio baudą (10 procentų sąmatos sumos).

43Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.).

44Atsakovas reikalavimą dėl baudos priteisimo grindžia UAB „Lukoil Baltija“ marketingo grupės vadovės I. I. tarnybiniu pranešimu bei jos parodymais, duotais teismo posėdžio metu, fotonuotraukomis, bei elektroniniu susirašinėjimu.

452011-08-17 tarp šalių sudarytos Paslaugų sutarties 5.1 p. p. numatyta, kad „jeigu vykdytojas šioje sutartyje numatytus darbus atlieka netinkamai ar nekokybiškai, užsakovas turi teisę pareikšti vykdytojui pretenziją. Tokiu atveju turi būti surašytas kokybės neatitikimo aktas, patvirtintas abiejų sutarties šalių atstovų parašais. Pretenzijos dėl darbų ir paslaugų kokybės gali būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 dienas nuo paslaugų suteikimo“. Sutarties 6.2 punktu šalys susitarė, kad vykdytojui neįvykdžius arba nepilnai ir/ar netinkamai atlikus paslaugas, vykdytojas privalo padengti užsakovo patirtus nuostolius, tačiau ne didesnius nei suma, suderinta šalių patvirtintoje renginio sąmatoje, ir sumokėti 10 procentų sąmatos sumos dydžio baudą. Šiame punkte taipogi numatyta, kad nuostoliai ir bauda privalo būti sumokėti per 10 dienų nuo pretenzijos ir sąskaitos apmokėjimui gavimo dienos.

46Byloje nustatyta, jog 2011-11-15 tarnybiniu pranešimu UAB „Lukoil Baltija“ marketingo grupės vadovė I. I. informavo šios įmonės teisininką A. L., kad UAB „Gera pramoga“ 2011 m. rugsėjo 10-11 d. organizuotame LUKOIL renginyje, organizatoriams reiškė šias pretenzijas: - „numatyta „šluotabolo“ rungtis praktiškai įgyvendinta nebuvo, nes pačioje žaidimo pradžioje sulūžo visas žaidimo inventorius, t.y. šluotos; žaidimas buvo nutrauktas; likusios nežaidusios komandos buvo nusivylusios; dėl garso aparatūros renginio metu taip pat buvo nesklandumų. Garso kokybė buvo labai prasta ir ant scenos, kur vyko komandų prisistatymas, ir aikštėje, kur vyko visos pagrindinės renginio rungtys; „aklojo tinklinio“ rungties metu tentas, kuriuo buvo uždengtas tinklas, plaikstėsi, nes nebuvo tinkamai pritvirtintas ir trukdė šiai rungčiai vykti sklandžiai; pirmą kartą per daug metų vykusius renginius, turėjo tokį blogą aptarnavimą aukščiausio rango vadovybės atžvilgiu, t.y. organizatoriai net nepasidomėjo, kuris žmogus yra įmonės vadovas, jo nepasitiko ir nepriėmė laikinam apsistojimui, nors apie tai buvo tartasi; komandos nebuvo perspėtos, kad į renginį reikia atsivežti maudymosi reikmenis pirčiai (apie pirtį nebuvo net užsiminę) ir dalyviai negalėjo pasinaudoti pirtimi, nors ši buvo užsakyta ir pinigai už šią paslaugą paskaičiuoti“ (1 t., b.l. 94).

47Teismo posėdžio metu apklusta liudytoja I. I. taipogi patvirtino, jog pretenzijos dėl apgyvendinimo, garso kokybės, šluotbolo rungties, pirties priemonių nebuvimo, aklo tinklinio rungties buvo reikštos žodžiu renginio metu, elektroniniu paštu, be to, teigė, kad ieškovo atstovai buvo pakviesti į UAB „Lukoil Baltija“. Pripažino, jog renginys įvyko; nurodė, jog pretenzijas gavo iš įmonės vadovo ir renginio organizatorių. Teigia, jog visiškai nebuvo pagerbtas gen. direktorius, kadangi jo niekas nepasitiko, kaip kiekvieno dalyvio, jam nebuvo atskiro staliuko, kaip kitiems dalyviams; vadovai neturėjo jokio kambario laikinam apsistojimui. Lūžus šluotoms nutrūko šluotobolo rungtis, pakvietimuose nebuvo nurodyta, kad žmonės turėtų maudymosi priemones ir pan.; garso kokybė buvo prasta, dalyviai negirdėjo vedančiojo, nebuvo rezultatų skelbimo. Teigia, jog buvo žodžiu išreikštas noras matyti rezultatus. Renginį vertina patenkinamai. Patvirtino, jog akto dėl nekokybiškų paslaugų nesurašė – kalbėjo telefonu, į ofisą kvietė atstovę, pretenzijų nerašė, nes galvojo, jog išspręs geranoriškai. Apie aklojo tinklinio rungtį ją informavo dalyviai. Teigia, jog jai vadovas reiškė pretenzijas, kad parinko blogus organizatorius. Įmonei tai buvo didelio biudžeto renginys (1 t., b.l. 172-173).

48Atsakovas savo argumentams dėl netinkamo sutarties vykdymo pagrįsti pateikė nuotraukas, iš kurių matyti, kad „šluotabolo“ rungtyje dalyviai užfiksuoti su sulūžusiomis šluotomis (1 t., b.l. 131); nuotraukose taip pat užfiksuotas renginio vedėjas su mikrofonu ir su garsiakalbiu (1 t., b.l. 132-133), taip pat pateikta nuotrauka iš rungties „aklas tinklinis“ (1 t., b.l. 134). Iš teismui pateikto I. I. elektroninio laiško turinio matyti, kad ieškovui buvo nurodyta kokiu būdu apgyvendinti tam tikrus asmenis, taip pat, jog vadas I. P., A. M. (( - )) bei R. G. (( - )) neliks nakvoti (kambariai laikinam „apsistojimui“) (1 t., b.l. 135).

49Ieškovas, teigdamas, jog atsakovo argumentai dėl netinamo sutarties vykdymo yra nepagrįsti, pateikė UAB ( - ) direktoriaus 2012-03-06 raštą, patvirtinantį, jog ieškovas 2011 m. rugsėjo 10-11 d. užsakė visą sodybą ir teritoriją UAB „Lukoil Baltija“ renginiui; ir kad tais atvejais, kai išnuomojama visa sodybos teritorija, pirties, kubilo ar kitos įrangos, statinio nenaudojimas sodybos nuomos kainos nekeičia, todėl jeigu UAB „Lukoil Baltija“ renginyje būtų pirties paslauga neteikta, sodybos nuomos kaina nebūtų buvusi mažesnė už sulygtąją (1 t., b.l. 143). Taip pat ieškovas pateikė „šluotabolo“ rungties pradžios nuotraukas, iš kurių matyti, kad dalyviams išdalintos šluotos nesulūžusios (1 t., b.l. 144-146); taip pat pateikė elektroninius laiškus iš UAB „Bendida“, Lukoil Estija, Lukoil Baltija Šiaulių regiono atstovų, kurie dėkoja už gerai organizuotą renginį; kadangi ieškovas prašė nurodyti pastabas, į ką turėtų atkreipti dėmesį organizatorius, viename iš laiškų pasiūlyta ateityje viešinti varžybų rungčių rezultatus, nes dauguma nori žinoti, kokią vietą užima (1 t., b.l. 147-151).

50Ieškovo iniciatyva teismo posėdyje buvo apklaustas ir liudytojas K. K., UAB „( - )“ poilsio namų bendrasavininkas, kuris paaiškino, kad renginio metu buvo sodyboje; nurodė, jog įmonės vadovams buvo įrengtas vestibiulis, paruošti stalai, pateiktas maistas; teigia supratęs, kad atsakovo atstovai buvo informuoti, jog generaliniam direktoriui parengta patalpa. Garsas buvo geras, teritorijoje viskas gerai girdėjosi, nes generatorius veikė beveik pilnu pajėgumu; renginio vadovas naudojosi mikrofonu; pastabų dėl netinkamos garso kokybės, apšvietimo niekas nereiškė, renginys vyko sklandžiai, greitai visi buvo pamaitinti. Pats asmeniškai žiūrėjo, kad tinklas būtų gerai pritvirtintas aklo tinklinio rungčiai; pačios rungties nematė; šluotabolo rungtį matė tik iš tolo. Nurodė, kad sodybos nuomos kaina nekinta dėl pirties; teigia kad už nuomą suteikė 1000 Lt nuolaidą; renginio metu pirtis buvo kūrenama. Nuomos sutartį sudarė su ieškovu. Teigė, jog vadovai turėjo kambarius, svečiai turėjo atskirtas patalpas daiktams pasidėti, tačiau jais nesinaudojo (2 t. b.l. 8).

51Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, daro išvadą, jog atsakovas neįrodė priešieškinyje nurodytų aplinkybių, jog ieškovas netinkamai įvykdė Paslaugų sutartį, dėl ko būtų pagrindas reikalauti netesybų sutarties 6.2 punkto pagrindu.

52Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog sutartyje nėra detaliai aptartos garso kokybei užtikrinti naudotinos techninės priemonės, ir kad ieškovas įsipareigojo užtikrinti visos 7 ha teritorijos garso kokybės, o pateiktos nuotraukos, jog renginio metu buvo naudojamas mikrofonas bei nešiojamas garsintuvas neįrodo, jog garso kokybė buvo netinkama. Taipogi atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie reikalavimus aklojo tinklinio rungčiai (taisyklių ar pan.), iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo nesudarytas tinkamas sąlygas šiam žaidimui. Atsakovo teiginį, jog ieškovas neatsisakęs pirties/kubilo paslaugos, kainuojančios 350 Lt + PVM ir neinformavęs dalyvių apie šią paslaugą, veikė neatsižvelgdamas į atsakovo interesus, paneigia UAB „Vilguosta“ direktoriaus 2012-03-06 raštas bei liudytojo K. K. parodymai, patvirtinantys, kad šios paslaugos kaina įtraukta į sodybos nuomos kainą. K. K. teismo posėdžio metu taipogi paneigė atsakovo nurodytas aplinkybes, kad įmonių vadovų laikinam apsistojimui nebuvo parengtos patalpos, atskiri staliukai. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog parengta vieta nebuvo tinkama svečių, dėl kurių buvo susitarta papildomai apsistojimui, tačiau pažymėtina, jog iš byloje esančių elektroninių laiškų (1 t., b.l.60, 135), sąmatos, renginio programos (1 t., b.l. 8-9) turinio matyti, jog minėtų svečių apgyvendinimo, jų sutikimo sąlygos nebuvo detaliai aptartos, nenurodyti kokie nors išskirtiniai reikalavimai, todėl teismo nuomone, pasitvirtinus faktui, kad patalpos, vaišės buvo parengtos, nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas šias paslaugas suteikė netinkamai.

53Iš atsakovo pateiktų nuotraukų matyti, jog šluotabolo rungties metu lūžo rungčiai skirtas inventorius, t.y. šluotos. Teismo manymu, vertinant ar dėl šio įvykio galima pripažinti, jog ieškovas netinkamai ar nekokybiškai atliko sutartyje numatytus darbus, atsižvelgtina į keletą aspektų. Visų pirma, iš pateiktų nuotraukų matyti, jog rungties pradžioje buvo pateiktos nesulūžusios šluotos; ši rungtis, nepaisant lūžusių šluotų, vyko. Be to, svarbus paties atsakovo elgesys po renginio. Atsakovas nurodo, jog be UAB „Lukoil Baltija“ darbuotojos I. I. žodinių pretenzijų renginio metu, apie nekokybiškai suteiktas paslaugas su ieškovo atstovais buvo kalbėta susitikimo metu, pretenzijos reikštos ir elektroniniuose laiškuose. Tačiau pažymėtina, jog iš teismui pateiktų elektroninių laiškų (1 t., b.l. 57-62, 87-89, 91, 95, 128-130) matyti, kad priešingai nei nurodo atsakovas, nėra išreikšta jokių pretenzijų ieškovui dėl suteiktų paslaugų kokybės; įrodymų, jog susitikime buvo pareikštos tokios pretenzijos byloje taip pat nėra. Liudytojos I. I. parodymai bei jos 2011-11-15 surašytas tarnybinis pranešimas vertintinas kritiškai, nes pastaroji yra atsakovo įmonės darbuotoja, todėl suinteresuota bylos baigtimi, be to tarnybinis pranešimas surašytas ne iškarto po renginio, o tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Atkreiptinas dėmesys, jog tarp šalių sudarytoje sutartyje (5.1 p.) numatyta, jog pareiškus pretenziją turi būti surašytas kokybės neatitikimo aktas, baudai sumokėti turi būti išrašyta sąskaita (6.2 p.), tačiau atsakovas šių veiksmų taipogi neatliko. Taigi iš aptartų įrodymų darytina išvada, jog pats atsakovas rungties metu sulūžusių šluotų nevertino kaip nekokybiškos ieškovo paslaugos suteikimo. Atsižvelgtina ir į tai, jog renginys vyko dvi dienas ir šluotabolo rungtis buvo tik viena iš daugelio numatytų pramogų. Aplinkybes, jog renginys buvo organizuotas tinkamai, iš dalies patvirtina ir minėti dalyvių elektroniniai laiškai.

54Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, darytina išvada, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas pažeidė Paslaugų sutartį, t.y. nekokybiškai atliko sutartyje numatytus darbus, todėl atsakovo priešieškinis dėl netesybų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas (CPK 178 str.).

55Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 3056,70 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. sumokėjo 369,70 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 1), 267 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 79), 363 Lt antstoliui už Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (1 t., b.l. 71), 847 Lt ir 1210 Lt už advokato paslaugas (1 t., b.l. 162-165). Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 253,37 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 123).

56Pažymėtina, jog atsakovas, pateikdamas teismui prieštaravimus jokių nesutikimo su pareiškimu argumentų nenurodė, todėl nepagrįstas jo teiginys, jog ieškinio aplinkybėms pagrįsti pateiktas įrodymas – 2011-12-16 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra perteklinis, ir už jį patirtos išlaidos antstoliui nepriteistinos. Išlaidas už advokato paslaugas patvirtinančius dokumentus, t.y. PVM sąskaitas-faktūras ir mokėjimo nurodymus patvirtino byloje ieškovą dalyvaujanti advokatė R.Valiūnaitė. Kadangi remiantis CPK 114 str. 1 d., toks dokumentų kopijų patvirtinimas yra tinkamas, todėl atsakovo atstovo argumentai, jog šios išlaidos nepagrįstos įrodymais taipogi atmestinas.

57Atsižvelgiant į tai, kad dalyje dėl 9156,07 Lt skolos byla nutrauktina patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, ieškovui grąžintini 75 procentai, t.y. 206 Lt žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.). Dėl likusios 25 procentų žyminio mokesčio dalies šalys taikos sutartyje nepasisakė, todėl remiantis CPK 94 str. 2 d., 69 Lt išlaidos tarp šalių nepaskirstomos.

58Kadangi atsakovas dalį reikalavimo, t.y. 38319,34 Lt sumokėjo po to, kai UAB „Gera pramoga“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl skolos priteisimo, iš atsakovo UAB „Lukoil Baltija“ ieškovui priteistinas 287,40 Lt žyminis mokestis, sumokėtas už patenkintų reikalavimų dalį.

59Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies, kita dalis bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo ieškovui priteistina proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 50 Lt žyminio mokesčio nuo patenkintos ieškinio reikalavimo dalies (1201,16 Lt), ir atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, pareikšto ieškinio sumą, į tai, kad šalys skolinius reikalavimus išsprendė taikos sutartimi, vertindamos faktines bylos aplinkybes bei surinktus įrodymus, patenkinto ieškinio dalį, teismas laiko, kad iš atsakovo už advokato paslaugas bei Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą ieškovo naudai priteistina dalis patirtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 1420 Lt (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str., 94 str.).

60Kadangi priėmus ieškinį teisme nebuvo panaikinta dalis 2011-11-09 teismo įsakymo dėl 9156,07 Lt skolos, 250,67 Lt palūkanų, 1566,69 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų ir 369,70 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko UAB „Lukoil Baltija“ kreditoriui UAB „Gera pramoga“, todėl ši dalis teismo įsakymo naikintina (CPK 439 str. 5 d.).

61Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

62Ieškinį tenkinti iš dalies.

63Priteisti iš atsakovo UAB „Lukoil Baltija“ (į.k. 110441713) ieškovui UAB „Gera pramoga“ (į.k. 226137360) 1076,38 Lt delspinigių, 124,78 Lt palūkanų, iš viso 1201,16 Lt (vieną tūkstantį du šimtus vieną litą 16 ct), 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1076,38 Lt delspinigių sumos nuo 2011-11-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 124,78 Lt palūkanų sumos nuo ieškinio priėmimo dienos 2012-01-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1757,40 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt septynis litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

64Civilinę bylą Nr. 2-39-341/2012 pagal ieškovo UAB „Gera pramoga“ ieškinį atsakovui UAB „Lukoil Baltija“ dalyje dėl 9156,07 Lt skolos priteisimo nutraukti.

65Patvirtinti šalių 2012-04-24 taikos sutartį, kuria šalys susitarė:

66„1. Ieškovas ir atsakovas susitaria civilinę bylą dalyje dėl 9156,07 litų skolos priteisimo iš atsakovo užbaigti taikos sutartimi.

672.

68Ieškovas atsisako reikalavimo priteisti jam 9 156,07 litų skolą iš atsakovo.

693.

70Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 8 479,87 litus per 1 (vieną) darbo dieną nuo sprendimo ar nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, civilinėje byloje Nr. 2-39-341/2012 paskelbimo, pervedant nurodytą sumą į ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytą sąskaitą.

714.

72Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p., 294 str. 2 d. turinys šalims yra žinomas.

735.

74Šalys susitarė prašyti Vilniaus rajono apylinkės teismą patvirtinti šią taikos sutartį ir, remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p., civilinę bylą Nr. 2-39-341/2012 dalyje dėl 9 156,07 litų skolos priteisimo iš atsakovo nutraukti.

756.

76Ieškovas prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio nuo 9 156,07 litų sumos, kas sudaro 206 litus.

777.

78Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo.

798.

80Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų dalyje dėl 9 156,07 litų skolos priteisimo viena kitai nebeturės.

819.

82Sutartis surašyta 3 (trim) egzemplioriais, iš kurių vieną gauna ieškovas, vieną - atsakovas, o vienas egzempliorius lieka Vilniaus rajono apylinkės teisme“.

83Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

84Grąžinti ieškovui UAB „Gera pramoga“ (į.k. 226137360, buv. Totorių g. 12-9, Vilnius) dalį, t.y. 206 Lt (du šimtus šešis litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-01-09 mokėjimo kvitu AB Swedbanke.

85Priešieškinį atmesti.

86Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-11-09 įsakymą dalyje dėl 9156,07 Lt skolos, 250,67 Lt palūkanų, 1566,69 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų ir 369,70 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko UAB „Lukoil Baltija“ kreditoriui UAB „Gera pramoga“.

87Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad šalys 2011-08-17... 3. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-27 nutartimi Nr.... 4. Ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 9156,07 Lt skolos, 2103,17 Lt... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog dėl... 6. Remiasi Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2004-10-27 plenarinės... 7. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartimi Nr.... 8. Kadangi LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo... 9. Atsakovas pateikė teismui priešieškinį, kuriame nurodė, kad UAB „Gera... 10. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, laiko, kad UAB „Gera... 11. UAB „Lukoil Baltija“ patirtus nuostolius skaičiuoja kaip sumą, kurią... 12. Prašo teismo priteisti iš ieškovo 8445,72 Lt netesybų; 6 procentus... 13. Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog... 14. Daro išvadą, kad nėra nustatyta jokių ieškovo neteisėtų veiksmų,... 15. Dėl žalos fakto pažymėjo, kad vadovaujantis sutarties 6.2 punkte... 16. Ieškovo nuomone, atsakovas pateikdamas visiškai nepagrįstą priešieškinį... 17. Civilinėje byloje šalys dalį kilusio ginčo, t.y. dėl 9156,07 Lt skolos... 18. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė adv. R.Valiūnaitė palaikė ieškinio... 19. Atsakovo atstovas A. L. teismo posėdyje prašė ieškinį dėl delspinigių ir... 20. Byla iš dalies nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies,... 21. Byloje nustatyta, kad šalys 2011-08-17 sudarė Paslaugų sutartį Nr. 011/10,... 22. Ieškinyje nurodyta, jog 38319,34 Lt dydžio avansą atsakovas sumokėjo iki... 23. 2011-10-05 raštu dėl skolos sumokėjimo termino informavo UAB „Lukoil... 24. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-11-09 įsakymu patenkinus UAB „Gera... 25. Civilinėje byloje šalys dalį kilusio ginčo, t.y. dėl 9156,07 Lt skolos... 26. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį... 27. Taip pat šalys raštu siekdamos išvengti ginčo dėl 2011-09-12 PVM... 28. Kaip minėta, šio susitarimo pagrindu ieškovas patikslino prašomų priteisti... 29. Atsakovas nesutinka, kad praleido sąskaitos apmokėjimo terminą, motyvuodamas... 30. Įvertinus nurodytas aplinkybes bei argumentus, taip pat sutarties 4.2 p.... 31. CK 6.256 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 32. Šalys sudarydamos Paslaugų sutartį, 6.4 punktu susitarė, jog pažeidus... 33. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti... 34. Ieškovas taipogi prašo priteisti delspinigius už 14 dienų, t.y. laikotarpį... 35. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog delspinigiai po bylos iškėlimo,... 36. Taigi atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti... 37. Atsakovas taipogi nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti palūkanas už... 38. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovo reikalavimas dėl... 39. CK normose įtvirtinta kompensacinės paskirties netesybų samprata.... 40. CK 6.37 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 41. Dėl priešieškinio. ... 42. Atsakovas teigia, kad ieškovas suteikė netinkamos kokybės paslaugas, todėl... 43. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 44. Atsakovas reikalavimą dėl baudos priteisimo grindžia UAB „Lukoil... 45. 2011-08-17 tarp šalių sudarytos Paslaugų sutarties 5.1 p. p. numatyta, kad... 46. Byloje nustatyta, jog 2011-11-15 tarnybiniu pranešimu UAB „Lukoil Baltija“... 47. Teismo posėdžio metu apklusta liudytoja I. I. taipogi patvirtino, jog... 48. Atsakovas savo argumentams dėl netinkamo sutarties vykdymo pagrįsti pateikė... 49. Ieškovas, teigdamas, jog atsakovo argumentai dėl netinamo sutarties vykdymo... 50. Ieškovo iniciatyva teismo posėdyje buvo apklaustas ir liudytojas K. K., UAB... 51. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, daro išvadą, jog atsakovas... 52. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, jog sutartyje nėra detaliai aptartos... 53. Iš atsakovo pateiktų nuotraukų matyti, jog šluotabolo rungties metu lūžo... 54. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, darytina išvada, jog nėra... 55. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 3056,70 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 56. Pažymėtina, jog atsakovas, pateikdamas teismui prieštaravimus jokių... 57. Atsižvelgiant į tai, kad dalyje dėl 9156,07 Lt skolos byla nutrauktina... 58. Kadangi atsakovas dalį reikalavimo, t.y. 38319,34 Lt sumokėjo po to, kai UAB... 59. Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies, kita dalis bylinėjimosi išlaidų... 60. Kadangi priėmus ieškinį teisme nebuvo panaikinta dalis 2011-11-09 teismo... 61. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 62. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 63. Priteisti iš atsakovo UAB „Lukoil Baltija“ (į.k. 110441713) ieškovui UAB... 64. Civilinę bylą Nr. 2-39-341/2012 pagal ieškovo UAB „Gera pramoga“... 65. Patvirtinti šalių 2012-04-24 taikos sutartį, kuria šalys susitarė:... 66. „1. Ieškovas ir atsakovas susitaria civilinę bylą dalyje dėl 9156,07... 67. 2.... 68. Ieškovas atsisako reikalavimo priteisti jam 9 156,07 litų skolą iš... 69. 3.... 70. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 8 479,87 litus per 1 (vieną) darbo... 71. 4.... 72. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.... 73. 5.... 74. Šalys susitarė prašyti Vilniaus rajono apylinkės teismą patvirtinti šią... 75. 6.... 76. Ieškovas prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo grąžinti 75 procentus... 77. 7.... 78. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo.... 79. 8.... 80. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų dalyje... 81. 9.... 82. Sutartis surašyta 3 (trim) egzemplioriais, iš kurių vieną gauna ieškovas,... 83. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 84. Grąžinti ieškovui UAB „Gera pramoga“ (į.k. 226137360, buv. Totorių g.... 85. Priešieškinį atmesti.... 86. Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-11-09 įsakymą dalyje dėl... 87. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...