Byla 2-2836-451/2017
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Medikarina“, atstovaujamo MB „ATISA“, ieškinį atsakovei E. K. dėl administravimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Medikarina“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės E. K. 3840,00 Eur administravimo išlaidas, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ieškovas nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2016-05-05 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Medikarina“, kurioje konstatavo, jog VDGFV Kauno skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi ši bendrovė tapo nemokia dėl įsiskolinimo ir nurodė, jog BUAB „Medikarina“ nepateikė duomenų apie įmonės finansinė būklę. Įsiskolinimas SoDrai susidarė nuo 2000-12-14 iki 2002-04-12, įsiskolinimas UAB „Omnitel“ susidarė nuo 2001-04-16 iki 2001-05-16. Ieškovės direktorės pareigas iki bankroto bylos iškėlimo ėjo atsakovė E. K., jai priklauso ir 100 procentų įmonės akcijų. Atsakovės atsakomybė kyla dėl to, kad atsakovė nesilaikė pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei

4Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2017-01-20 LR CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka (37 b.l.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė E. K. nuo 1997-03-27 buvo UAB „Medikarina“ vadovė (b.l.7). Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1726-555/2016 patvirtino UAB „Medikarina“ kreditorių sąrašą (b.l. 14). 2016-06-15 Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-1726-555/2016 patvirtino UAB „Medikarina“ 800,00 Eur lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, paliekant administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį (b.l.15-16). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą taip pat įrodo: pranešimas dėl administravimo išlaidų apmokėjimo (b.l.17), PVM sąskaita – faktūra (b.l.18), VSDFV Kauno skyriaus pažymos (b.l.21, 22-23), pažyma apie įsiskolinimą ( b.l.27). Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

8Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

9CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovė, būdama įmonės vadove privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo per laikotarpį, kuriuo susidarė įsiskolinimas 2000-12-14 iki 2002-04-12. Atsakovės kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 3840,00 Eur administravimo išlaidos (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

10Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių -ieškinį patenkinti ir priteisti 3840,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 str., 2.87 str. 7 d., 6.38 str., CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

12Iš atsakovės valstybei priteistina 115,20 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 str. 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovės E. K. (asmens kodas ( - ) ieškovei BUAB „Medikarina“ (juridinio asmens kodas 134935930) 3840,00 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt eurų 00 ct) administravimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 -12-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovės E. K. (asmens kodas ( - ) 115,20 Eur (vieno šimto penkiolikos eurų 20 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės apsirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

20Tesėja

Giedrė Jakštienė

22

Proceso dalyviai
Ryšiai