Byla 2A-1521-513/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės ir Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Statuma“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-05-27 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Statuma“ ieškinį atsakovei R. K., trečiajam asmeniui Alinai V. R. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Statuma“ ieškiniu prašė jai iš atsakovės R. K. priteisti 9 263,60 Lt skolą, nuo šios sumos 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindė aplinkybėmis, jog šalys 2011-05-23 sudarė statybos rangos sutartį, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo laiku ir kokybiškai atlikti kirpyklos komunalinį remontą bei įrengti odontologijos kabinetą, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovei pagal jai pateiktas PVM sąskaitas-faktūras turėjo sumokėti 24 763,60 Lt, o sumokėjo tik dalį – 15 500 Lt, taigi liko skolinga 9 263,60 Lt. Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, tačiau skolos atsakovė nesumokėjo (b. l. 3–6).

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-05-27 sprendimu ieškinį atmetė, taip pat priteisė iš ieškovės 2 000 Lt už advokato paslaugas atsakovės naudai ir 46,82 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas sprendė, jog byloje kilo ginčas dėl atsiskaitymo pagal statybos rangos sutartį, ieškovė prašo priteisti likusį, o atsakovė ginčija 9 263,60 Lt įsiskolinimą už atliktus darbus ir teigia, kad darbai buvo atlikti netinkamai, pasibaigus sutarties terminui. Nustatė, kad ieškovė teismui nepateikė užpildyto statybos darbų žurnalo, todėl prarado galimybę remtis objektyviu rašytiniu įrodymu, fiksuojančiu realiai atliktų darbų apimtis, įrodyti, kad atitinkamus darbus atliko būtent ji. Ieškovės pateiktuose darbų atlikimo aktuose nenumatyti faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas, sumos nurodytos netikslios. Atsakovė nepasirašė darbų atlikimo aktų ir teismo posėdžio metu nurodė, jog aktai nepasirašyti dėl to, jog darbai atlikti nekokybiškai. Atsakovė 2012-05-17 atliko objekto apžiūrą, surašė aktą dėl trūkumų šalinimo, pateikė trūkumų šalinimo sąmatą. Ieškovė nepateikė teismui ar darbų atlikimo aktai buvo koreguojami, derinami, ar šalys susitarė konkrečiai už ką bus sumokėta, už kokius konkrečius atliktus darbus. Šių aplinkybių pagrindu padarė išvadą, kad šalių valia dėl atliktų darbų kainos nesuderinta ir nėra tiksliai nustatyta ir apibrėžta. Sprendė, kad ieškovės pateiktos sąskaitos faktūros nepatvirtina fakto, kad likęs įsiskolinimas už atliktus darbus yra būtent 9 263,60 Lt. Teismas, remdamasis bendrosiomis rangos sutarties, statybos rangos sutarties normomis, argumentavo, jog pagal įstatyme apibrėžtą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą. Nurodė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-11-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011, kurioje pasisakyta dėl CK 6.694 str. reglamentuoto statybos rangos sutartimi atliktų darbų perdavimo ir priėmimo, inter alia, jog nesant darbų perdavimo – priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio akto nepateikimas nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais. Pažymėjo, kad prievolė apmokėti už suteiktas paslaugas atsiranda tas paslaugas faktiškai suteikus, tačiau ieškovė neįrodė už kokius konkrečius atliktus darbus atsakovė liko jai skolinga (b. l. 115–118).

4Ieškovė UAB „Statuma“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-05-27 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nesutinka su pirmosios instancijos motyvais, teismo sprendimą laiko nepagrįstu ir neteisėtu. Paaiškina, kad remiantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 18 p. statybos darbų žurnalas pildomas tik statant statinius, kurių statybai reikalingas statybos leidimas, kurio ginčo atveju, atliekant patalpų kapitalinį remontą, nereikėjo. Statybos darbų priėmimą ir tai, kad darbus atliko ieškovė, patvirtina darbų atlikimo aktai. Atsakovė nepriimdama atliktų darbų pažeidė tarp šalių sudarytą statybos rangos sutartį ir turi prisiimti dėl to kylančius neigiamus padarinius, atsiskaityti su ieškove už jos faktiškai atliktus darbus. Pažymi, kad vienašališkai rangovo pasirašytas darbų perdavimo aktas, turi tokią pat juridinę galią, kaip ir abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Atsakovė neginčija vienašalio darbų perdavimo ir teisme nebuvo ginčo dėl darbų perdavimo akto galiojimo ir teisėtumo. Statybos darbai buvo atlikti tinkamai, atsakovė juos priėmė ir pradėjo faktiškai naudotis, vienašalio darbų perdavimo akto neginčijo, pastabų jame nenurodė, jo nepasirašė visiškai nemotyvuotai. 2011-05-12, 2011-06-23, 2011-07-10 darbų atlikimo aktai, sąskaitos-faktūros, panaudotų medžiagų suvestinės patvirtina, jog ginčo darbai ieškovės buvo atlikti. Sutinka, jog darbų atlikimo aktuose ir sąskaitose-faktūrose nurodytos sumos nežymiai skiriasi, tačiau tai nėra pagrindas teigti, jog darbai nebuvo atlikti, neaiški jų apimtis. Atsakovę remiasi tariamu darbų nekokybiškumu, nors darbų atlikimo aktus atsisakydama pasirašyti nenurodė atliktų darbų trūkumų bei pretenzijų ieškovei dėl netinkamos kokybės darbų kokybės nereiškė. Atsakovė, remiantis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ 18, 33.22 p., turėjo pareigą tikrinti atliktų darbų kokybę bei mastą, darbų atlikimo aktuose fiksuoti atliktų darbų kokybės ir kiekio neatitikimus, o to nedarydama, neteko teisės šiais faktais remtis ateityje. Mano, jog atsakovės nurodyti trūkumai atsirado dėl jos veiklos eksploatuojant ginčo patalpas. Darbų atlikimo aktai, sąskaitos-faktūros, medžiagų suvestinė patvirtina, jog ieškovė faktiškai atliko darbus ir nusipirko statybinių medžiagų už 24 763,60 Lt. Kasos pajamų orderiai patvirtina, jog atsakovė ieškovei yra sumokėjusi 15 500 Lt, taigi liko skolinga 9 263,60 Lt. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias taisykles, nes atsakovė patikimais įrodymais nepaneigė ieškovės nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų, todėl ginčijamas sprendimas naikintinas CPK 329 str. 1 d. pagrindu. Prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 120-127).

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė R. K. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-05-27 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir faktinių aplinkybių vertinimu. Atkreipia dėmesį į tai, kad panašaus turinio darbų atlikimo aktus, sąskaitas ir medžiagų suvestinę iš ieškovės gavo tik 2011-10-19 registruoti laišku, t. y. praėjus daugiau kaip 2 mėnesiams po ginčo darbų užbaigimo. Ieškovė nepripažindama atliktų darbų broko, nukrypimų nuo techninio statybos projekto, nusprendė dar kartą „paspausti“ atsakovę, pateikdama dokumentus su pačios nustatytomis darbų kainomis, atliktų darbų apimtis ir medžiagų suvestine. Ieškovė įsipareigojusi teismui pateikti dokumentus patvirtinančius ginčo įsiskolinimo dydį, to nepadarė. Ieškovė sutartimi prisiėmė rangovo funkcijas, t. y. įsipareigojo padaryti kapitalinį remontą ir statybos darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis statybos techninėmis normomis, taisyklėmis ir standartais garantavo, jog bus naudojamos kokybiškos statybinės medžiagos. Su ieškove atsakovė atsiskaitė tinkamai pagal iš anksto suderintas sąlygas, todėl ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir reiškia nepagrįstą reikalavimą dėl tariamos skolos priteisimo. Darbų priėmimo – perdavimo akto nepasirašė todėl, kad objekto apžiūros metu pastebėjo atliktų darbų akivaizdų broką: netinkamai sumontuotas grindų pagrindas, nes vaikštant grindys linguoja, įtrūkusios lubos, vandentiekis įrengtas ne projekte nustatytoje vietoje, kreivai sumontuota praustuvė, klozetas, įtrūkusiu siena iš gipso kartono. Atsakovės byloje pateikto 2012-05-17 objekto apžiūros akto, kuriame nurodyti objekto trūkumai, ieškovė nepaneigė. Apeliantės argumentus dėl neva teismo padarytų materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, laiko nepagrįstus (b. l. 139-143).

6Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 str. 2 d. numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė už kokius konkrečius atliktus darbus atsakovė liko jai skolinga. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada neturi pagrindo sutikti.

8Byloje nustatyta, kad atsakovė R. K., veikdama pagal įgaliojimą, Alinai V. R. nuosavybės teise priklausančiai patalpai – kirpyklai užsakė kirpyklos kapitalinio remonto ir odontologijos kabineto įrengimo techninį projektą (b. l. 34–39). Ieškovė ir atsakovė 2011-05-23 sudarė Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis, b. l. 70). Sutartimi ieškovė (rangovė) įsipareigojo laiku ir kokybiškai atlikti darbus, laikantis projekto ir užsakovės nurodymų, taip pat priduoti užsakovei darbus, darbų aktus, kainą derinti su užsakove (Sutarties 4 p.), o atsakovė (užsakovė) įsipareigojo per 10 kalendorinių dienų atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus pagal rangovės pateiktus darbų atlikimo aktus, medžiagų suvestines ir sąskaitas – faktūras (Sutarties 1 p.). Sutartyje ginčo statybos darbų kaina ir statybos darbų atlikimo terminai nenurodyti. Sąlyga, jog rangovė, vykdydama Sutartį, privalo vadovautis konkrečiu techniniu projektu, jo sprendiniais, Sutartyje šalių neaptarta. Ieškovė pateikė 2011-10-13 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0026, pagal kurią atsakovė turėjo sumokėti 1 197 Lt, bei kirpyklos darbų atlikimo aktą už 1 197 Lt; (b. l. 8–9). Ieškovė pateikė 2011-10-13 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0027, pagal kurią atsakovė turėjo sumokėti 5 522 Lt, bei 2011-06-23 darbų atlikimo aktą už 5 522 Lt (netikslus skaičiavimas, turėtų būti 6 122 Lt, b. l. 10–11). Ieškovė pateikė 2011-10-13 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0028 7 544 Lt sumai, 2011-07-10 darbų atlikimo aktą už 7 544 Lt (netikslus skaičiavimas, turėtų būti 7 519 Lt, b. l. 12–13). Atsakovei pateikta 2011-07-10 medžiagų suvestinė už 10 500,60 Lt (netikslus skaičiavimas, turėtų būti 10 802,20 Lt) ir išrašyta sąskaita Nr. 0030 10 500,60 Lt sumai (b. l. 14–17). Atsakovei pateikti juodraštiniai medžiagų sunaudojimo ir darbų atlikimo aktai (b. l. 40–44). Atsakovė 2011-06-02 kasos pajamų orderiu Nr. 0020 sumokėjo 7 000 Lt avansinį mokėjimą už statybines medžiagas (b. l. 18), 2011-06-30 kasos pajamų orderiu Nr. 0021 – 5 000 Lt už statybines medžiagas kirpyklos ir stomatologinio kabineto remontui (b. l. 19), 2011-07-04 kasos pajamų orderiu Nr. 0022 – 3 500 Lt už kirpyklos statybos darbus (b. l. 20). Ieškovė 2011-10-17 atsakovei priminė apie 9 307,60 Lt skolą (b. l. 21).

9Atsakovė teismui pateikė 2012-05-17 objekto apžiūros aktą, kuriame nurodyti suremontuotų patalpų trūkumai – kirpyklos praustuvė pritvirtinta ant 1 varžto, vietoje 2, klozetas sumontuotas kreivai, grindys girgžda, jose matosi siūlė, „gyvatukas“ sumontuotas per arti nuo sienos nišos, sienoje dėl netinkamo glaistymo matosi siūlė tarp gipso kartono plokščių, kirpyklos lubose matyti įtrūkimas tarp gipso kartono plokščių, vandentiekio vamzdžiai sumontuoti per aukštai, grindys su akivaizdžiu nuolydžiu ir jame matyti siūlės, stomatologijos patalpos tualete matyti horizontali siūlė tarp gipso kartono plokščių, plytelių siūlėse, dėl nekokybiško užglaistymo, matyti tarpeliai, apdažytos durys, stomatologijos kabinete grindys linguoja dėl per ne lyg plonos juodgrindinės plokštės arba per retai sumontuotų gulekšnių (b. l. 81). Pateikta sąmata, jog minėtų trūkumų ištaisymui reikalinga 5 162,30 Lt suma (b. l. 82–85).

10Byloje ginčas kilo dėl rangovės UAB „Statuma“ darbų, numatytų pagal 2011-05-23 Statybos rangos sutartį atlikimo fakto ir užsakovės pagal sutartį R. K. piniginės prievolės atsiskaityti už rangovės atliktus darbus. Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti ir įvertinti, ar užsakovės, turinčios pareigą priimti rangovės atliktus darbus ir už juos sumokėti, veiksmai atitiko prievolinės teisės principus ir teisės normų, reglamentuojančių statybos rangos teisinius santykius, reikalavimus.

11Statybos rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį (atlikti kitus statybos darbus), o kita šalis (užsakovas) sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir jį apmokėti (CK 6.681 str. 1 d.). CK 6.694 str. 1 d. nustatyta, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis. Ši norma iš esmės pakartoja CK 6.662 str. 1 d. nurodytą bendrąją rangos teisinių santykių reguliavimo taisyklę, pagal kurią užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Analogiškai įforminamas ir statybos rangos darbų perdavimas – priėmimas, tačiau CK 6.694 str. 4 d. papildomai aptarta vienašalio statybos rangos darbų perdavimo galimybė, jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Be to, įstatymų leidėjo nustatyta, jog tik vienos iš šalių pasirašytas, t. y. vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai.

12Išdėstytų teisės normų turinys leidžia konstatuoti, jog užsakovo pareiga priimti atliktus darbus yra esminė rangos sutarties sąlyga. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nagrinėjant ginčus, kylančius iš statybos rangos teisinių santykių, ne kartą konstatuota užsakovo pareiga priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009, 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005, ir kt.). Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos aplinkybių, pagal sudarytą Sutartį atsakovė R. K. ieškovės atžvilgiu veikė kaip užsakovė, o ieškovė atsakovės atžvilgiu – kaip rangovė. Tokiu būdu, vadovaujantis aukščiau nurodytomis teisės normomis, reguliuojančiomis darbų perdavimą ir priėmimą, atsakovei teko įstatyminė pareiga priimti ieškovės atliktus statybos rangos darbus, įformintus jos atsakovei pateiktuose 2011-06-23 bei 2011-07-10 darbų atlikimo aktuose (CK 6.694 str. 4 d., Sutarties 2 p.).

13Ginčo atveju užsakovė nesutinka sumokėti už atliktus statybos rangos darbus, argumentuodama akivaizdžiais atliktų darbų trūkumais, kurie jos teigimu buvo ginčo darbų priėmimo – perdavimo metu ir tai įrodinėja 2012-05-17 objekto apžiūros aktu.

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tokio pobūdžio bylose užsakovui pakanka įrodyti tik defektų faktą, tuo tarpu rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 str. 3 d. nurodytas, jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Panevėžio statybos trestas v. UAB AK ,,Aviabaltika”, bylos Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB ,,Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Įrengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009). Pagal CK tuo atveju, kai po rangovo atliktų darbų priėmimo (ginčo atveju nuo ieškovės vienašalio darbų atlikimo aktų atsakovei pateikimo) be pastabų paaiškėja šių darbų trūkumai, užsakovo teisės ir jų gynimas priklauso nuo to, ar darbų trūkumai buvo akivaizdūs ir dėl to galėjo būti nustatyti juos priimant, ar šie trūkumai buvo paslėpti ir dėl to negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbus (CK 6.664 str. 2 d., 6.662 str. 2, 3, 4 d.). Jeigu trūkumai buvo akivaizdūs, užsakovas teisės remtis trūkumų faktu netenka, jeigu jie buvo paslėpti – užsakovas tokią teisę išlaiko. Be to, užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (CK 6.662 str. 2 d.). Jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai, CK 6.662 str. 3 d.).

15Nagrinėjamu atveju byloje nenuginčytas tų darbų, kurie nurodyti ieškovės pateiktuose 2011-06-23, 2011-07-10 darbų atlikimo aktuose, atlikimo faktas, nenustatyta, kad tų darbų rezultatu atsakovės nebūtų naudojamasi, taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių tų darbų trūkumus, kurie galėjo būti pagrindas atsisakyti juos priimti ir už juos apmokėti ar atitinkamai mažinti atliktų darbų kainą, nes atitinkamų trūkumų darbų atlikimo aktuose atsakovės neužfiksuota. Taip pat byloje nenuginčyta ieškovės nurodyta aplinkybė, jog atsakovei 2011-06-23 bei 2011-07-10 darbų atlikimo aktai įteikti tinkamai. Atsakovės pateiktas 2012-05-17 objekto apžiūros aktas nelaikytinas įrodymu CK 6.662 str. 3 d. normos prasme, kuriuo ji gali įrodinėti darbų trūkumus. Be to, šis aktas surašytas praėjus daugiau kaip 10 mėnesių po ginčo darbų atlikimo ir darbų objekto atsakovei perdavimo. Akivaizdu, jog akte nurodytus darbų trūkumus, jeigu tokių ir buvo, atsakovė galėjo vizualiai, nesunkiai pastebėti priimdama darbus iš rangovės ir atitinkamas pastabas dėl darbų trūkumų nurodyti darbų atlikimo aktuose.

16Pagal CK 6.694 str. 1 d. užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Pranešimo forma įstatyme nenustatyta. Atsakovė nenuginčijo, kad ieškovė jam pateikė darbų atlikimo aktus su juose nurodytais darbų kiekiais ir kaina. Toks faktas reiškia, kad darbai buvo atlikti ir ieškovė buvo pasiruošusi juos perduoti. Teisėjų kolegija ieškovo pateiktus atsakovei dokumentus – 2011-06-23 ir 2011-07-10 darbų atlikimo aktus vertina kaip CK 6.694 str. 1 d. nurodytą rangovės pranešimą apie pasirengimą perduoti faktiškai atliktų darbų rezultatą, todėl gavusi šiuos dokumentus atsakovė privalėjo pagal teisės aktų reikalavimus ir Sutarties nuostatas nedelsdama pradėti ir atlikti akte nurodytų darbų perdavimo ir priėmimo procedūrą (CK 6.694 str. 1 ir 2 d., Sutarties 2 p.). Iš byloje esančių duomenų darytina išvada, kad atsakovė nesilaikė įstatymuose numatytos darbų perdavimo ir priėmimo tvarkos, nevykdė pareigos organizuoti darbų priėmimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, todėl nelaikytina pagrįstai atsisakiusia priimti aktuose nurodytus darbus dėl jų netinkamumo ar kitokių ieškovės padarytų Sutarties vykdymo trūkumų. Šiuo konkrečiu atveju atsakovės neveikimas pagal teisės aktų reikalavimus, t. y. nevykdymas pareigos organizuoti ir atlikti darbų priėmimo akte nurodytų darbų perdavimo ir priėmimo procedūrą, sukūrė teisinę situaciją, kurioje ieškovės pateikti 2011-06-23 ir 2011-07-10 darbų atlikimo aktai vertintini kaip vienašaliai darbų perdavimo aktai.

17CK 6.694 str. 4 d. nurodoma, kad jei viena šalis atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Nagrinėjamu atveju nustačius aplinkybes, kad ieškovės pateiktuose darbų atlikimo aktuose nurodyti darbai buvo atlikti, atsakovei nenuginčijus, kad ieškovė jai pateikė darbų atlikimo aktus, tačiau atsakovė jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytus vienašališkai ir sukeliančius atitinkamą atsakovės pareigą įvykdyti prievolę ieškovui pagal Sutartį. Tokios nuostatos laikomasi teismų praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Nepaneigus ieškovės 2011-06-23 ir 2011-07-10 darbų atlikimo aktuose nurodytų darbų atlikimo fakto, kaip pareigos atsiskaityti už ieškovės faktiškai atliktus darbus sąlygos, teisėjų kolegijos vertinimu yra pripažinta ieškovės teisė reikalauti priverstinio prievolės įvykdymo pagal ieškovės pateiktus atsakovei 2011-06-23 ir 2011-07-10 darbų atlikimo aktus, pagal kuriuos, ieškovės teigimu, ir yra pilnai su ja atsiskaityta. Įvertinus šiuose aktuose nurodytas atliktų darbų kainas, jų paskaičiavimą, remiantis ieškovės paaiškinimais dėl jai atsakovės sumokėtų pinigų už atliktus darbus paskirstymo, nustatyta, kad už atliktus darbus pagal 2011-06-23 darbų atlikimo aktą (iš viso atlikta darbų už 6 122 Lt, atsakovė yra sumokėjusi 1 499,40 Lt, b. l. 105) ir liko nesumokėta 4 622,60 Lt, o pagal 2011-07-10 darbų atlikimo aktą – 7 519 Lt, taigi iš viso nesumokėta 12 141,60 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio suma yra mažesnė – 9 263,60 Lt, nei teismo nustatyta ieškovei neapmokėta atliktų darbų dalis – 12 141,60 Lt, remiantis tuo, kad pareigą nurodyti ieškinio sumą turi ieškovas (CPK 85 str. 2 d.) ir procesinis įstatymas nenumato, jog tokio pobūdžio ginčuose galima peržengti byloje pareikštų reikalavimų ribas (CPK 265 str. 2 d.), ieškovei iš atsakovės priteistinas 9 263,60 Lt įsiskolinimas.

18Dėl procesinių palūkanų.

19Ieškovės prašo priteisti iš atsakovės šešių procentų dydžio procesines palūkanas.

20Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 str. 1 d.). Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikytinos minimaliais nuostoliais, patirtais dėl laiku negrąžintos skolos ir kurių kreditoriui nereikia įrodinėti (CK 6.261 str.). Kompensuojamųjų palūkanų tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolis. Dėl to nuo termino piniginei prievolei įvykdyti praleidimo dienos iki kreipimosi į teismą ir bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui skaičiuotinos CK 6.210 str. nurodytos palūkanos. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

21Remiantis išdėstytu teisiniu reguliavimu, įvertinus tai, kad Sutartimi šalys palūkanų klausimo neaptarė ir abi Sutarties šalys nėra juridiniai asmenys, ieškovės prašymas tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistina 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymėtina, kad toks teismo procesinių palūkanų klausimo išsprendimas, nėra pagrindas laikyti, kad ieškinys ir (ar) atskirasis skundas tenkinti iš dalies, nes pagrindinis ieškinio reikalavimas nesikeitė ir apeliacinės instancijos teismo patenkintas visiškai.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų.

23Priėmus naują sprendimą atitinkamai keistinas šalių bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme, paskirstymas (CPK 93 str. 3, 5 d.). Pagal byloje esančius įrodymus, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovė sumokėjo 278 Lt žyminio mokesčio (b. l. 27, 27), 1 105 Lt advokato pagalbai apmokėti (b. l. 94–101), iš viso turėjo 1 383 Lt bylinėjimosi išlaidų. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ieškovė sumokėjo 278 Lt žyminio mokesčio (b. l. 128), 2 220 Lt advokato pagalbai apmokėti (b. l. 129, 130), iš viso turėjo – 2 498 Lt bylinėjimosi išlaidų.

24CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad tenkinus apeliantės apeliacinį skundą procesinis sprendimas priimtas jos naudai. CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato (advokato padėjėjo) pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato (advokato padėjėjo) darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose. Ieškovė šioje byloje patyrė 3 325 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Atsižvelgiant į tai, jog išlaidos neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, jos priteistinos iš atsakovės. Ieškovei iš atsakovės priteistinos ir išlaidos, susijusios su žyminio mokesčio sumokėjimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, iš viso 556 Lt. Taigi nagrinėjant civilinę bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose ieškovė iš viso patyrė 3 881 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurios jai priteistinos iš atsakovės.

25Valstybei iš atsakovės priteistinos 46,82 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 2) (CPK 92 str., 93 str. 5 d.).

26Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 321, 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

27Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

28Priteisti ieškovei UAB „Statuma“ iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ), 9 263,60 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų nuo 9 263,60 Lt nuo 2012-05-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ), ieškovės UAB „Statuma“, įmonės kodas 3018006110, adresas Laisvės g. 7, Ketvergiai, Klaipėdos r., 3 881 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

30Iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) priteisti 46,82 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė UAB „Statuma“ ieškiniu prašė jai iš atsakovės R. K.... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-05-27 sprendimu ieškinį atmetė,... 4. Ieškovė UAB „Statuma“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė R. K. prašo Klaipėdos rajono... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovė R. K., veikdama pagal įgaliojimą, Alinai V.... 9. Atsakovė teismui pateikė 2012-05-17 objekto apžiūros aktą, kuriame... 10. Byloje ginčas kilo dėl rangovės UAB „Statuma“ darbų, numatytų pagal... 11. Statybos rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja per sutartyje... 12. Išdėstytų teisės normų turinys leidžia konstatuoti, jog užsakovo pareiga... 13. Ginčo atveju užsakovė nesutinka sumokėti už atliktus statybos rangos... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tokio pobūdžio... 15. Nagrinėjamu atveju byloje nenuginčytas tų darbų, kurie nurodyti ieškovės... 16. Pagal CK 6.694 str. 1 d. užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą... 17. CK 6.694 str. 4 d. nurodoma, kad jei viena šalis atsisako pasirašyti aktą,... 18. Dėl procesinių palūkanų.... 19. Ieškovės prašo priteisti iš atsakovės šešių procentų dydžio... 20. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai... 21. Remiantis išdėstytu teisiniu reguliavimu, įvertinus tai, kad Sutartimi... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 23. Priėmus naują sprendimą atitinkamai keistinas šalių bylinėjimosi... 24. CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 25. Valstybei iš atsakovės priteistinos 46,82 Lt bylinėjimosi išlaidos,... 26. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 321, 325–331 straipsniais, teisėjų... 27. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 27 d. sprendimą... 28. Priteisti ieškovei UAB „Statuma“ iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ),... 29. Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ), ieškovės UAB... 30. Iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) priteisti 46,82 Lt bylinėjimosi...