Byla 2K-824/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Aldonos Rakauskienės, Valerijaus Čiučiulkos ir pranešėjo Vytauto Piesliako, sekretoriaujant J. Morkytei, dalyvaujant prokurorui A. Žukauskui, gynėjui M. Lošiui, nuteistajam S. Ž.,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. Ž. kasacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. gegužės 23 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 5 d. nutarties.

3Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu S. Ž. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 8 MGL (1000 Lt) bauda. ( - ) žemės ūkio bendrovės civilinis ieškinys iš dalies patenkintas ir priteista iš S. Ž. 235 Lt nusikaltimu padarytai žalai atlyginti, taip pat priteista iš S. Ž. 487 Lt proceso išlaidų valstybei.

4Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. rugsėjo 5 d. nutartimi nuteistojo S. Ž. apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo ir jo gynėjo, prašiusių kasacinį skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio skundą atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

6S. Ž. nuteistas už tai, kad įsibrovęs į patalpą pagrobė svetimą turtą, o būtent: turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, 2002 m. lapkričio 5 d., apie 16 val., atėjo prie ( - ) žemės ūkio bendrovei (ŽŪB) priklausančios nenaudojamos fermos, esančios ( - ), Elektrėnų sav., pro neužrakintas duris įsibrovė į vidų, nuo stogo vidinės pusės nulupo 65 lentas, kas sudarė 2,08 m3, iš kurių 40 lentų t. y. 1,28 m3, tą pačią dieną išvežė namo, o 2002 m. lapkričio 6 d., apie 14 val. 30 min., tęsdamas nusikalstamą veiką, pagrobė likusias 25 lentas, t. y. 0,8 m3. Tokiu būdu S. Ž. pagrobė ( - ) ŽŪB priklausantį turtą, kurio vertė 395 Lt ir padarė BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

7Kasaciniu skundu nuteistasis S. Ž. prašo teismą panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. gegužės 23 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 5 d. nutartį ir bylą nutraukti.

8Skunde kasatorius teigia, kad teismas neteisingai jo padarytą veiką kvalifikavo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, nes objektas, iš kurio buvo pagrobtas turtas neatitinka „patalpos“ sąvokos. Bylos medžiaga patvirtina, kad minėtas objektas yra be langų, be durų, o stogas įgriuvęs. Dėl tokios savo būklės objektas praradęs patalpai būdingą erdvės uždarumą ir jau seniai tapęs netinkamu naudoti pagal paskirtį, t. y. gyvuliams ar kitoms materialinėms vertybėms laikyti. Atsižvelgiant į išvardytas aplinkybes, padaryta veika iš BK 178 straipsnio 2 dalies turi būti perkvalifikuojama į BK 178 straipsnio 1 dalį.

9Taip pat skunde kasatorius ginčija nustatytą pagrobto turto vertę. Kasatorius pažymi, kad 2004 m. vasario 25 d. pranešime apie įtarimą jis buvo kaltinamas 3,255 m3 lentų (medinių konstrukcijų), kurių vertė 1399,65 Lt, vagyste. Tuo tarpu 2004 m. liepos 26 d. pranešime apie įtarimą buvo nurodytas kitas pagrobto turto kiekis ir vertė: 2,08 m3 lentų, kurių vertė 728 Lt. Teisminio bylos nagrinėjimo metu paskyrus ekspertizę pagrobto turto vertei nustatyti turto vertė sumažėjo iki 395 Lt., kuri buvo nurodyta apkaltinamajame pirmosios instancijos teismo nuosprendyje. Tačiau kasatorius teigia, kad nuosprendyje nurodyta per didelė pagrobto turto vertė, nes pagal 2005 m. sausio 14 specialisto išvadą Nr. 463 bendras naudotų 65 lentų kiekis sudaro 1,9375 m3. Atsižvelgiant į tai, kad vieno kubinio metro kaina 2002 m. lapkričio mėnesį galėjo būti 190 Lt, bendra 65 lentų kaina sudarytų tik 368,07 Lt. Pagal BK 190 straipsnyje pateiktą turto vertės išaiškinimą, turtas yra nedidelės vertės, kai jo vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL. Kadangi pagrobto turto vertė, t. y. 368,07 Lt, viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL dydžio sumos, kasatoriaus padaryta veika turi būti kvalifikuojama pagal BK 178 straipsnio 4 dalį kai baudžiamasis nusižengimas. Atsižvelgiant į tai, kad už baudžiamąjį nusižengimą skiriamos tik su laisvės atėmimu nesusiję bausmės, vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto „a“ papunkčiu, baudžiamasis procesas turi būti nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminui.

10Kasatorius skunde nurodo, kad teismas jį nuteisė nesant jokių jo kaltę patvirtinančių įrodymų. Visų pirma, teismas nevertino liudytojų M. L. ir Č. D. parodymų, kurie patvirtino, kad kasatorius medieną vežė ne iš ( - ) ŽŪB fermos. Be to, teismas vadovavosi 2003 m. gruodžio 18 d. Nr. 7074 ir 2005 m. sausio 14 d. Nr. 463 specialistų išvadomis, kurios yra nepagrįstos, nes buvo pateiktos praėjus kuriam laiko tarpui po nusikalstamos veikos padarymo, todėl tiriamo objekto savybės per šį laiko tarpą galėjo pasikeisti.

11Nuteistojo S. Ž. kasacinis skundas netenkintinas.

12Dėl nuteisimo pagal BK 178 straipsnio 2 dalies požymį – įsibrovimas į patalpą

13S. Ž. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad pro nerakinamas duris įsibrovė į ( - ) žemės ūkio bendrovei priklausančios nenaudojamos fermos vidų ir nuo stogo vidinės pusės nulupo 65 lentas ir tokiu būdu pagrobė ( - ) žemės ūkio bendrovei (toliau - ŽŪB) priklausančio turto už 395 Lt.

14Pagal BK 178 straipsnio 2 dalį vagystę kvalifikuojantis požymis yra grobimas, padarytas įsibraunant į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją. Teismų praktikoje patalpa laikoma uždara erdvė, paprastai turinti sienas, stogą ir specialų įėjimą ir skirta žmonėms laikinai ar nuolat gyventi ar dirbti arba materialinėms vertybėms ar gyvuliams laikyti. Taigi, pagrindiniais patalpos skiriamaisiais požymiais pripažįstama erdvės uždarumas, objekto paskirtis. Be to, patalpa yra statinys, kuris priklauso kažkam nuosavybės teise ir patekimas į ją be savininko sutikimo ribojamas.

15Nors byloje nustatyta, kad minėta ferma buvo nenaudojama, ji neprarado patalpos požymių. Ji turi stogą, sienas, duris, t.y. visus patalpos požymius. Tai, kad kaip teigia S. Ž., minėta ferma buvo išardyta, be durų ir langų, su įgriuvusiu stogu, ji nepraranda patalpos požymių. Taigi, objektas, iš kurio S. Ž. pagrobė svetimą turtą, nors ir buvo nenaudojamas, turėjo patalpos požymius.

16Be to, kaip nustatyta nuosprendyje, patalpa turėjo duris, pro kurias kasatorius pateko į patalpą. Nors jos neturėjo užrakto ir nebuvo užrakintos, patekimas į patalpą be savininko leidimo vertinamas kaip įsibrovimas. Be to, ji turi savininką - ( - ) ŽŪB, be kurios leidimo niekas neturi teisės patekti patalpą ir, juo labiau, savintis ten esančius daiktus, kurie yra nuosavybės objektai.

17Kasatorius ginčija teismo nustatytą pagrobto turto vertę ir teigia, kad buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Pagal įstatymą atsakomybė už turto pagrobimą BK diferencijuojama pagal pagrobtojo turto vertę. BK 178 straipsnyje numatyta nusikalstama veika kvalifikuojama remiantis BK 190 straipsnyje pateiktu turto vertės išaiškinimu. Pagal BK 190 straipsnyje pateiktą turto vertės išaiškinimą, veika kvalifikuojama pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, jei pagrobto turto vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 250 MGL dydžio sumos. Kvalifikuojant veiką pagal BK 178 straipsnį, pagrobto turto vertė nustatoma remiantis daikto rinkos verte veikos padarymo metu.

18Kaltinamajame akte pagrobto turto vertė buvo nurodyta neatsižvelgiant į turto nusidėvėjimą. Kadangi tikslus pagrobto turto vertės nustatymas turi reikšmės padarytos veikos kvalifikavimui, todėl bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu siekiant nustatyti faktinę pagrobtų lentų (medinių konstrukcijų) vertę veikos padarymo metu, vadovaujantis BPK 286 straipsnio 2 dalimi, buvo paskirta teismo prekinė ekspertizė. 2005 m. sausio 14 d. specialisto išvadoje dėl kilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo Nr. 463 nurodyta, kad tiriamų lentų (medinių konstrukcijų) rinkos vertė 2002 m. lapkričio mėnesį, t. y. nusikalstamos veikos padarymo metu, buvo 395 Lt.. Faktinė pagrobtų lentų rinkos vertė nusikalstamos veikos padarymo metu buvo apskaičiuota nustačius naujų pušinių apipjautų neobliuotų lentų rinkos kainą vagystės įvykdymo dieną bei įvertinus prieš 20 metų ( - ) ŽŪB fermos stogo vidinėje pusėje prikaltų lentų nusidėvėjimą. Ši suma, t. y. 395 Lt, viršija 3 MGL, bet neviršija 250 MGL dydžio sumos, todėl S. Ž. nusikalstama veika, atsižvelgiant į pagrobto turto vertę, atitinka BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad esant veikoje kvalifikuojančiam požymiui, pagrobto turto vertė nevaidina lemiamo vaidmens padarytos veikos kvalifikavimui. Veika kvalifikuojama pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir pagrobus mažesnės nei 3 MGL vertės turtą.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad S. Ž. padaryta nusikalstama veika atitinka BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamos veikos sudėtį ir kvalifikuotina teisingai.

20Dėl BPK 20 straipsnio nuostatų

21Pirmosios instancijos teismas byloje esančių faktinių duomenų pagrindu nuosprendyje pagrįstai konstatavo, kad nuteistasis pagrobė svetimą ( - ) ŽŪB priklausantį turtą.

22Nors nuteistasis nepripažino pagrobęs svetimą turtą ir teigė, kad lentas jis vežė iš jam priklausančios privatizuotos fermos, nusikaltimo padarymą patvirtina teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma: liudytojo ir civilinio ieškovo atstovo P. S., liudytojų M. L. ir M. M. parodymai, taip byloje surinkti rašytiniai įrodymai (įvykio vietos apžiūros protokolai, daiktinių įrodymų apžiūros protokolai, specialisto išvados, ekspertizės aktas).

23Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai P. S., M. M. ir M. L. davė nuoseklius ir vienas kitą atitinkančius parodymus, iš kurių darytina išvada, kad nuteistasis S. Ž. svetimą turtą grobė būtent iš ( - ) ŽŪB priklausančios fermos, kuris buvo rastas jo sodyboje. Šiuos parodymus patvirtino rašytiniai parodymai, tame tarpe ir specialisto išvados. Lietuvos Policijos kriminalinių tyrimų centro trasologinių tyrimų skyriaus 2003 m. gruodžio 18 d. specialisto išvada Nr. 7074 nustatyta, kad dvi lentų nuolaužos, rastos ( - ) ŽŪB fermoje, ir lentos, rastos tarp 40 lentų, esančių S. Ž. sodyboje, sudarė vieną visumą. Taip pat šios lentos sudarė vieną visumą su fermos gegnėmis (t. 1, b. l. 33-41). Ši specialisto išvada buvo patikrinta teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausus ekspertą L. K., kuris patvirtino minėto procesinio dokumento teisingumą. Be to, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėjus, kad liudytojas P. S. prie iš S. Ž. paimtų ir gaisrinės garaže sudėtų lentų rado nupjautus lentų galus, buvo paskirta ekspertizė, siekiant nustatyti, ar šie rasti galai ir iš S. Ž. paimtos lentos sudarė vieną visumą. Tai rodo, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo imtasi visų reikalingų procesinių priemonių reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti. 2006 m. kovo 17 d. ekspertizės aktas Nr. 11-2651 (05) patvirtino, kad rasti lentų galai ir iš S. Ž. paimtos lentos sudarė vieną visumą (t. 2, b. l. 31-32). Tiek ekspertizės aktas, tiek specialisto išvada atitiko šiems procesiniams dokumentams BPK 88 ir 90 straipsniuose keliamus reikalavimus, todėl teismas neturėjo pagrindo jais netikėti ir pagrįstai rėmėsi.

24Kolegija laiko, kad BPK 20 straipsnio reikalavimai nebuvo pažeisti, o įrodymai įvertinti remiantis išsamiu ir nešališku bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nuteistojo S. Ž. kasacinį skundą atmesti

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu S. Ž.... 4. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo ir jo... 6. S. Ž. nuteistas už tai, kad įsibrovęs į patalpą pagrobė svetimą turtą,... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis S. Ž. prašo teismą panaikinti Trakų rajono... 8. Skunde kasatorius teigia, kad teismas neteisingai jo padarytą veiką... 9. Taip pat skunde kasatorius ginčija nustatytą pagrobto turto vertę.... 10. Kasatorius skunde nurodo, kad teismas jį nuteisė nesant jokių jo kaltę... 11. Nuteistojo S. Ž. kasacinis skundas netenkintinas.... 12. Dėl nuteisimo pagal BK 178 straipsnio 2 dalies požymį – įsibrovimas į... 13. S. Ž. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad pro nerakinamas... 14. Pagal BK 178 straipsnio 2 dalį vagystę kvalifikuojantis požymis yra... 15. Nors byloje nustatyta, kad minėta ferma buvo nenaudojama, ji neprarado... 16. Be to, kaip nustatyta nuosprendyje, patalpa turėjo duris, pro kurias... 17. Kasatorius ginčija teismo nustatytą pagrobto turto vertę ir teigia, kad buvo... 18. Kaltinamajame akte pagrobto turto vertė buvo nurodyta neatsižvelgiant į... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad S. Ž.... 20. Dėl BPK 20 straipsnio nuostatų... 21. Pirmosios instancijos teismas byloje esančių faktinių duomenų pagrindu... 22. Nors nuteistasis nepripažino pagrobęs svetimą turtą ir teigė, kad lentas... 23. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai P. S., M. M. ir M. L.... 24. Kolegija laiko, kad BPK 20 straipsnio reikalavimai nebuvo pažeisti, o... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 26. Nuteistojo S. Ž. kasacinį skundą atmesti...