Byla 3K-3-473/2012

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Vinco Versecko (pranešėjas) ir Prano Žeimio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo P. A. T. raštą dėl papildomų bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinėje byloje pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovui P. A. T. dėl atsisakymo pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktą pripažinimo neteisėtu ir teisės įregistruoti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktą ir planą be atsakovo sutikimo pripažinimo bei atsakovo P. A. T. priešieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir teisės įregistruoti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktą ir planą be ieškovės sutikimo pripažinimo, tretieji asmenys UAB „Geoteka“ ir UAB „Orkanas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 9 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2012, kuria tenkino kasatoriaus (atsakovo) kasacinį skundą, panaikino Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 9 d. nutartį ir priėmė naują procesinį sprendimą – priteisė iš ieškovės L. J. atsakovui P. A. T. 7300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 493 Lt žyminio mokesčio, 500 Lt išlaidų už ekspertizės atlikimą.

5Iš atsakovo P. A. T. 2013 m. sausio 7 d. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikto procesinio dokumento turinio matyti, kad šis byloje dalyvaujantis asmuo prašo priteisti papildomas bylinėjimosi išlaidas. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateiktas procesinis dokumentas laikytinas prašymu priimti papildomą nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, paskirstymo.

6Teisėjų kolegija konstatuoja:

7Papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo klausimas nereglamentuojamas CPK XVII skyriuje, kuriame įtvirtinta bylų proceso kasaciniame teisme tvarka. Pagal CPK 340 straipsnio 5 dalį, jeigu nurodytame CPK skyriuje tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas nereglamentuojamas, taikomi CPK 1–300 straipsniai, kiek jie neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms. Papildomo sprendimo priėmimas reglamentuotas CPK 277 straipsnyje, kurio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo.

8Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. sausio 11 d. sprendimu pripažino pagrįstu atsakovo priešieškinį, tačiau atsakovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi atmetė. Atsakovui apskundus nurodytą 2012 m. vasario 9 d. teismo nutartį, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 9 d. nutartimi ją panaikino ir pripažino, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas, todėl priėmė naują procesinį sprendimą – priteisė iš ieškovės L. J. atsakovui 7300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 493 Lt žyminio mokesčio, 500 Lt išlaidų už ekspertizės atlikimą, bet, anot atsakovo, nepasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, priteisimo pagal CPK 93 straipsnio 5 dalies taisykles (CPK 340 straipsnio 5 dalis).

9Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kad kasacinėje instancijoje atsakovo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo tenkintas, nurodo, jog jo patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos nuo 2009 m. gegužės 13 d., nes atsakovo advokato kasaciniam teismui pateiktame prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas nebuvo nurodyta visa konkreti patirta bylinėjimosi išlaidų suma nuo teismo proceso pradžios (T. 3, b. l. 76). Šis atsakovo pateiktas prašymas priimti papildomą nutartį laikytinas pagrįstu ir atitinkamai papildomai priteisiama bylinėjimosi išlaidų dalis, nepriteista Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 9 d. nutartimi (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 340 straipsnio 5 dalis).

10Atsakovas, paduodamas priešieškinį pirmosios instancijos teisme, sumokėjo 230 Lt žyminio mokesčio (T. 1, b. l. 122), kuris Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 9 d. nutartimi yra priteistas. Atsakovas nurodo, kad iki 2009 m. gegužės 13 d. patyrė 4450 Lt (T. 2, b. l. 23-26) teisinių paslaugų advokatui išlaidų, kurias prašo priteisti už teismo procesus pirmosios ir ankstesnės apeliacinės instancijos teismuose. Teisėjų kolegija pažymi, kad apskaičiuoti ir konkrečiai nurodyti ginčo šalies patirtas bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidas, šias prašant teismo priteisti, yra advokato ir ginčo šalies pareiga. Kasaciniame skunde bylinėjimosi išlaidos nebuvo konkrečiai apskaičiuotos, iš byloje pateiktų pinigų priėmimo kvitų (T. 2, b. l. 23-26) visiškai neaišku, už kokių konkrečių teisinių procesinių dokumentų rengimą atsakovas mokėjo atskiras sumas advokatui. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šią aplinkybę ir vadovaudamasi Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintomis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85, sprendžia, kad atsakovo nurodyti iki 2009 m. gegužės 13 d. sumokėti 4450 Lt viršija Rekomendacijų 7, 8.2 ir 8.15 punktuose nurodytą rekomenduojamą priteisti užmokesčio dydį, todėl priteistina atsakovui priteistina 2800 Lt.

11Atsižvelgiant į tai, kad, minėta, kasacinis teismas, panaikinęs apeliacinės instancijos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartį, atsakovui nepriteisė visų bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, atsakovui nurodyta 2800 Lt suma papildomai priteistina.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 340 straipsnio 5 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13Priteisti iš ieškovės L. J. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) atsakovui P. A. T. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 2800 (du tūkstančius aštuonis šimtus) Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, atlyginimą.

14Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.