Byla e2A-346-370/2019
Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ir atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-889-826/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ieškinį atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybei dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau ir – KRATC) teismo prašė iš atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės priteisti 80 684,52 Eur žalos atlyginimo.

82.

9Ieškovė nurodė, kad ji su atsakove 2009 m. liepos 14 d. sudarė Koncesijos sutartį Nr. AS-454 (toliau – Koncesijos sutartis), kuria atsakovė ieškovei suteikė leidimą ir pavedė teikti jos teritorijoje viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas bei būti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatore. Šios sutarties pagrindu ieškovė organizavo atvirą konkursą dėl komunalinių atliekų surinkimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų išvežimo šalinti į Klaipėdos regioninį sąvartyną paslaugos suteikimo ir, su konkursą laimėjusia AB „Specializuotas transportas“, 2010 m. spalio 1 d. sudarė Komunalinių atliekų surinkimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų išvežimo šalinti į Klaipėdos regioninį sąvartyną paslaugos teikimo sutartį Nr. 10-300 (toliau – 2010 m. spalio 1 d. sutartis), kurios 2.4 punkte šalių sulygta, kad sutartis įsigalioja ne anksčiau, kaip Klaipėdos rajono savivaldybėje iš juridinių ir fizinių asmenų pradedama rinkti vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą. Ieškovei ir atsakovei 2011 m. spalio 6 d. bendru šalių susitarimu nutraukus Koncesijos sutartį, KRATC 2011 m. spalio 13 d. AB „Specializuotas transportas“ informavo apie nutrauktą Koncesijos sutartį, nurodydama, kad 2010 m. spalio 1 d. sutartis neįsigalioja, nes KRATC prarado teisę organizuoti atliekų tvarkymą. Išnagrinėjus civilinę bylą pagal AB „Specializuotas transportas“ ieškinį KRATC dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, 434 465,21 Lt nuostolių priteisimo bei sutarties 2.4 punkto pakeitimo, ieškovės ieškinys buvo tenkintas ir, be kita ko, iš KRATC AB „Specializuotas transportas“ priteista 80 977,03 Eur nuostolių, 6 proc. dydžio procesinės palūkanos; įsiteisėjus teismo sprendimui išduotas vykdomasis raštas.

103.

11Ieškovės teigimu, ji pagal Koncesijos sutartį ir 2010 m. spalio 1 d. sutartį su AB „Specializuotas transportas“ įvykdė visus savo įsipareigojimus, o Koncesijos sutarties nutraukimą lėmė savivaldybės vienašališkas sprendimas bei prarastas savivaldybės interesas vykdyti Koncesijos sutartį, t. y. nors šios sutarties nutraukimas buvo įformintas šalių susitarimu, tačiau de facto Koncesijos sutartis buvo nutraukta tada, kai savivaldybės taryba 2011 m. rugsėjo 29 d. posėdyje nutarė priimti sprendimą dėl savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T11-118 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo, kuriuo, be kita ko, buvo nuspręsta pritarti galutiniam Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo koncesijos sutarties projektui, pripažinimo netekusiu galios. Dėl Koncesijos sutarties nutraukimo, lėmusio ir 2010 m. spalio 1 d. sutarties neįsigaliojimą bei nuostolių AB „Specializuotas transportas“ iš KRATC priteisimą, ieškovės įsitikinimu, atsakinga atsakovė (ji pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, delsė vykdyti Koncesijos sutartį, nepatvirtino atliekų tvarkymo rinkliavos ir jos skaičiavimo metodikos), todėl ji turi atlyginti ieškovės būsimus nuostolius, siejamus su įsiteisėjusio AB „Specializuotas transportas“ palankaus teismo sprendimo priverstiniu (į)vykdymu.

124.

13Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė su ieškiniu nesutiko.

145.

15Atsakovė nurodė, kad Koncesijos sutartis buvo nutraukta šalių 2011 m. spalio 6 d. susitarimu, be to, jame sulygta, kad nutraukusios Koncesijos sutartį dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo šalys neprivalo viena kitai atlyginti jokių nuostolių, susijusių su sutarties vykdymu, ir ateityje dėl nuostolių nereikš jokių pretenzijų. Atsižvelgiant į tai, ieškovės kreipimasis į teismą atsakovės vertintas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

166.

17Atsakovės teigimu, nuostoliai, kurių atlyginimo prašoma šioje byloje, atsirado būtent dėl KRATC neteisėtų veiksmų (neveikimo), kuriais ieškovė pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių vienašališką sutarties nutraukimą, nuostatas, taip pat neatliktų kitų veiksmų, kurie ir lėmė sprendimo 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu, priėmimą. Be to, teismai aiškiai nurodė, kad Koncesijos sutarties nutraukimas nevertintinas kaip pagrindas nutraukti 2010 m. spalio 1 d. sutartį, todėl ieškovės ieškinio argumentai dėl galbūt neteisėtai nutrauktos Koncesijos sutarties vertintini kaip teisiškai nereikšmingi šioje byloje.

187.

19Atsakovės įsitikinimu, ji neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o ieškovė neįrodė, kad dėl galbūt neteisėtų atsakovės veiksmų, buvo padaryta žala, todėl nėra pagrindo iš jos ieškovei priteisti nuostolių atlyginimą.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

228.

23Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 30 d. sprendimu ieškovės UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ieškinį tenkino iš dalies – ieškovei iš atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės priteisė 40 488,52 Eur žalos atlyginimo ir 1 302,48 Eur bylinėjimosi išlaidų; kitą ieškinio dalį atmetė.

249.

25Teismas, įvertinęs Koncesijos sutarties nuostatų turinį ir faktines bylos aplinkybes, sprendė, kad ieškovė tinkamai vykdė Koncesijos sutartį, atsakovė neįrodė, kad ieškovė iki pat Koncesijos sutarties nutraukimo būtų netinkamai vykdžiusi Koncesijos sutartį ir kad dėl jos kaltės nebuvo nustatyta atliekų šalinimo vietinė rinkliava, nepradėtas atliekų šalinimas Klaipėdos rajone. Teismas pažymėjo, kad teismo posėdžio metu atsakovės atstovas negalėjo paaiškinti, dėl kokios priežasties vietinė rinkliava nebuvo nustatyta. Šios aplinkybės teismui leido konstatuoti, kad atsakovė vilkino sprendimo dėl vietinės rinkliavos patvirtinimo priėmimą (Koncesijos sutarties 38, 39, 40, 43, 57.2 punktai) ir padaryti išvadą, kad dėl atsakovės neveikimo nebuvo pradėta vykdyti ieškovės pagal Koncesijos sutarties 23 punktą 2010 m. spalio 1 d. sudaryta sutartis.

2610.

27Be to, teismo vertinimu, tai, kad pagal Koncesijos sutarties 26 ir 27 punktus 2010 m. spalio 1 d. sutarties sąlygos buvo suderintos su atsakove, atsakovės atstovas dalyvavo ieškovės sudarytoje Viešojo pirkimo komisijoje (priešingų įrodymų į bylą nepateikta), suponuoja išvadą, jog atsakovė, spręsdama dėl Koncesijos sutarties nutraukimo, privalėjo suprasti, kad kartu turi būti išspręstas klausimas su AB „Specializuotas transportas“ ir dėl 2010 m. spalio 1 d. sudarytos sutarties nutraukimo.

2811.

29Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinius motyvus teismas konstatavo nagrinėjamu atveju egzistuojant atsakovės neteisėtiems veiksmams ir kaltei, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms.

3012.

31Teismas pažymėjo, kad teismų sprendimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-72-183/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-694/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-455-407/2016) už 2010 m. spalio 1 d. sudarytos sutarties nutraukimą iš ieškovės priteistas žalos atlyginimas, laikytinas galimais ir realiais ieškovės nuostoliais ateityje, atsižvelgiant į tai, kad yra išduotas vykdomasis raštas ir prasidėjęs vykdymo procesas, o atsakovė, netinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus pagal Koncesijos sutartį ir ją nutraukus, yra atsakinga už žalą, atsiradusią dėl 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimo, t. y. teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp nustatytų neteisėtų atsakovės veiksmų (įsipareigojimų pagal Koncesijos sutartį nevykdymo), Koncesijos sutarties nutraukimo ir žalos, atsiradusios nutraukus 2010 m. spalio 1 d. sutartį, sudarytą vykdant Koncesijos sutartį.

3213.

33Teismas, spręsdamas dėl priteistinos žalos atlyginimo dydžio, teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis laikė tai, kad šalys bendru sutarimu nutraukė Koncesijos sutartį, ieškovė neprieštaravo Koncesijos sutarties nutraukimui, taip pat kad šalys, nutraukdamos šią sutartį ir žinodamos, kad šios sutarties pagrindu 2010 m. spalio 1 d. yra sudaryta sutartis su AB „Specializuotas transportas“, nesiėmė priemonių kartu nutraukti ir 2010 m. spalio 1 d. sutartį, ir, jomis vadovaudamasis, konstatavo egzistuojant abiejų šalių (ieškovės ir atsakovės) kaltei dėl įsiteisėjusiais teismų sprendimais priteisto žalos atlyginimo, todėl ieškovei iš atsakovės priteisė 40 488,52 Eur žalos atlyginimo, t. y. tenkino 50 proc. ieškinio reikalavimo.

34III.

35Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3614.

37Apeliaciniame skunde ieškovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimo dalį, kuria netenkinta ieškovės ieškinio dalis ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti visiškai, iš atsakovės ieškovei priteisiant 80 684,52 Eur žalos atlyginimo, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas, be ieškovės ieškinyje nurodytų faktinių ginčo aplinkybių, grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

3814.1.

39Teismas nepagrįstai konstatavo ieškovės prisidėjimą prie nuostolių atsiradimo, todėl be pagrindo atsisakė priteisti visus ieškovės nuostolius (CK 6.251 straipsnis).

4014.2.

41Atsakovė nepagrindė ieškovės kaltės dėl patirtų nuostolių, nors pagal teismų praktiką kreditoriaus kaltė civilinėje atsakomybėje nepreziumuojama, t. y. ją turi įrodyti skolininkas.

4214.3.

43Teismas, konstatuodamas ieškovės kaltę, neįvertino aplinkybės, kad atsakovė dar 2011 m. rugsėjo 29 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T11-118 pripažinimo netekusiu galios, po kurio ieškovė neteko teisinio pagrindo vykdyti Koncesijos sutartimi jai paskirtų funkcijų, taip pat kad Koncesijos sutarties nutraukimas yra būtent šio atsakovės sprendimo pasekmė.

4414.4.

45Teismas, sprendime mažindamas priteistinos žalos dydį, neatsižvelgė į savo paties konstatuotą faktą, kad atsakovė daugiau nei du metus vilkino sprendimo dėl vietinės rinkliavos patvirtinimo priėmimą (Koncesijos sutarties 38, 39, 40, 43, 57.2 punktai), ir, galiausiai, priėmė sprendimą dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo pripažinimo netekusiu galios. Tai, kad ieškovė sutiko pasirašyti susitarimą su atsakove (viena iš ieškovės akcininkių) dėl Koncesijos sutarties nutraukimo, negali būti suprantama kaip sąmoningas ar neatsargus prisidėjimas prie nuostolių atsiradimo.

4614.5.

47Pagrindo konstatuoti ieškovės kaltės dėl nuostolių atsiradimo nesudaro ir teismo motyvas, kad ginčo šalys žinojo apie 2010 m. spalio 1 d. sutartį, tačiau, nutraukdamos Koncesijos sutartį, nesiėmė priemonių nutraukti 2010 m. spalio 1 d. sutartį. Ieškovė Koncesijos sutartyje numatytą teisę būti Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatore ir teikti viešąsias paslaugas prarado anksčiau, nei buvo nutraukta Koncesijos sutartis, t. y. 2011 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą, todėl būtent atsakovė, nevykdydama pareigos patvirtinti atliekų išvežimo vietinės rinkliavos ir nusprendusi panaikinti 2009 m. vasario 26 d. sprendimą, turėjo būti suinteresuota, kad su Koncesijos sutartimi susiję asmenys patirtų kuo mažesnes neigiamas pasekmes, nes ieškovė, esant tokioms aplinkybėms (netekti koncesijos operatoriaus įgaliojimai) prarado galimybę derėtis su AB „Specializuotas transportas“ dėl sutarties vykdymo ar nutraukimo.

4814.6.

49Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė tinkamai vykdė visas Koncesijos sutartyje numatytas pareigas, todėl reikalavimas ieškovei būti apdairesnei ir rūpestingesnei, nei pareigos nevykdanti sutarties šalis, neatitinka sutartimi šalių prisiimtų įsipareigojimų balanso, pamatinių teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

5014.7.

51Nepagrįstas teismo motyvas, kad ieškovė neprieštaravo Koncesijos sutarties nutraukimui. Ieškovės nuomonė dėl Koncesijos sutarties nutraukimo neturėjo jokios reikšmės, atsižvelgiant į tai, kad ji koncesijos operatoriaus įgaliojimus prarado iki jos nutraukimo – 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo pagrindu, kuris, nebūdamas individualiu administraciniu aktu, negalėjo būti ginčijamas administracine tvarka.

5214.8.

53Tuo atveju, jei būtų sprendžiama, kad ieškovė prisidėjo prie nuostolių atsiradimo, nesutiktina, kad ieškovės ir atsakovės kaltės dydis yra vienodas. Jei atsakovė nebūtų vilkinusi rinkliavos tvirtinimo, AB „Specializuotas transportas“ būtų vykdžiusi sutartį bent 2 metus, atitinamai, negauto pelno dėl sutarties nutraukimo suma būtų 2/5 mažesnė, nei šiuo metu.

5415.

55Apeliaciniame skunde atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas ieškovės ieškinys, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – šią ieškinio dalį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

5615.1.

57Aplinkybę, kad ieškovės iš atsakovės prašomi priteisti ir pirmosios instancijos teismo priteisti nuostoliai atsirado būtent dėl KRATC neteisėtų veiksmų (neveikimo) (teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių vienašališką sutarties nutraukimą, pažeidimo, taip pat neatliktų kitų veiksmų, kurie lėmė 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimo pripažinimą neteisėtu) patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-694-969/2015 nurodyti teisiniai argumentai nagrinėjant 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimo teisėtumą. Kasacinis teismas aiškiai pažymėjo, kad Koncesijos sutarties nutraukimas nevertintinas kaip pagrindas nutraukti 2010 m. spalio 1 d. sutartį. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. vasario 25 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-455-407/2016 iš esmės konstatavo analogiškas aplinkybes – nurodė, kad sutartinei atsakomybei, kylančiai iš 2010 m. spalio 1 d. sutarties, nėra reikšmingi Koncesijos sutarties vykdymo klausimai. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyti argumentai dėl galbūt neteisėtų atsakovės veiksmų, laikytini nepagrįstais ir teisiškai nereikšmingais šioje byloje.

5815.2.

59Nesutiktina su teismo pozicija, kad Koncesijos sutartis buvo nutraukta dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, t. y. sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Byloje nėra nė vieno įrodymo, kad Koncesijos sutartis nutraukta dėl kažkieno kaltės. Priešingai – sutartis nutraukta šalims susitarus ir nereiškiant viena kitai jokių pretenzijų dėl sutarties nevykdymo.

6015.3.

61Teismas nepagrįstai sprendė egzistuojant visoms atsakovės civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms. Klaipėdos rajono savivaldybė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o ieškovė neįrodė, kad dėl galbūt neteisėtų atsakovės veiksmų kilo pasekmės, todėl teismas neturėjo pagrindo iš atsakovės ieškovei priteisti žalos atlyginimą.

6216.

63Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas ieškovės ieškinys, palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

6416.1.

65Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė tinkamai vykdė Koncesijos sutartį, o sutartis, sudaryta su AB „Specializuotas transportas“, nebuvo pradėta vykdyti būtent dėl atsakovės neveikimo, todėl atsakovė yra atsakinga už žalą, atsiradusią ieškovei vykdant Koncesijos sutartį, kuri priteista įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, t. y. nagrinėjamu atveju egzistuoja visos atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos. Būtent atsakovė, nusprendusi 2009 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T11-118 pripažinti netekusiu galios ir panaikinti koncesiją (koncesijos sutarties dalyką), turėjo pasirūpinti tuo, kad su sutartimi susiję asmenys patirtų kuo mažiau nuostolių.

6616.2.

67Nesutiktina, kad teismų procesiniai sprendimai, priimti kitoje byloje, paneigia atsakovės atsakomybę už ieškovės patirtus nuostolius. Priešingai nei aiškina atsakovė, teismai nekonstatavo, kad ieškovė neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo iš savivaldybės, o tik nurodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybė neturi pareigos atlyginti nuostolių AB „Specializuotas transportas“. Tai, kad ieškovė neturėjo teisinio pagrindo vienašališkai nutraukti sutarties su AB „Specializuotas transportas“ nepanaikina atsakovės atsakomybės, t. y. nepadaro jos veiksmų, susijusių su Koncesijos sutarties pažeidimais, teisėtais.

6816.3.

69Iki Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutarties civilinėje byloje

70Nr. 2A-72-183/2015 priėmimo, kuria buvo pakeista 2010 m. spalio 1 d. sutarties 2.4 punkto sąlyga dėl sutarties įsigaliojimo, laikytina, kad ieškovė elgėsi teisėtai ir pagrįstai AB „Specializuotas transportas“ pranešdama apie tai, kad 2010 m. spalio 1 d. sutartis neįsigalios dėl to, kad neliko koncesijos dalyko. Tik pakeitus sutarties 2.4 punktą ieškovės pranešimas apie neįsigaliojančią sutartį buvo perkvalifikuotas į pranešimą apie vienašalį sutarties nutraukimą. Atsižvelgiant į tai, atmestini kaip nepagrįsti atsakovės skundo argumentai dėl ieškovės netinkamai nutrauktos sutarties, pažeistų informavimo terminų, pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį nebuvimo. Būtent dėl atsakovės veiksmų (neveikimo) ieškovė atsidūrė tokioje situacijoje, t. y. buvo priversta UAB „Specializuotas transportas“ pranešti apie 2010 m. spalio 1 d. sutarties neįsigaliojimą.

7116.4.

72Atsakovė nepagrįstai nurodo, kad teismas sprendimą motyvavo aplinkybe, jog Koncesijos sutartis nutraukta dėl atsakovės neteisėtų veiksmų. Sprendime teismas nurodė tik tai, kad atsakovė pažeidė Koncesijos sutartį, nevykdė joje numatytų įpareigojimų. Tikėtina, kad atsakovė, nurodydama tokį argumentą, supainiojo sprendimo aprašomąją ir motyvuojamąją dalis, juo labiau kad ieškovė niekada ir neįrodinėjo, jog Koncesijos sutartis nutraukta dėl atsakovės neteisėtų veiksmų – ieškovė atsakovės atsakomybę kildino iš atsakovės įvykdytų Koncesijos sutarties pažeidimų (sprendimo dėl vietinės rinkliavos nustatymo priėmimo vilkinimo), o ne iš jos nutraukimo.

7316.5.

74Atsakovė netinkamai aiškina 2011 m. spalio 6 d. susitarimo dėl Koncesijos sutarties nutraukimo sąlygas. Susitarimo 2.1 punkte įtvirtinta sąlyga, jog „Šalys patvirtina, kad nutraukus koncesijos sutartį <...> neprivalo viena kitai atlyginti jokių nuostolių, susijusių su sutarties vykdymu ir ateityje dėl nuostolių nereikš jokių pretenzijų“ nepanaikina ieškovės teisės reikalauti kompensuoti nuostolius, kilusius po Koncesijos sutarties nutraukimo ir kilusius ne tiesiogiai iš Koncesijos sutarties nutraukimo, o iš trečiųjų asmenų reikalavimų, juo labiau kad sudarydamos susitarimą dėl Koncesijos sutarties nutraukimo šalys negalėjo numatyti, kad AB „Specializuotas transportas“ kreipsis į teismą, reikalaudama atlyginti nuostolius. Tokios atsakovės pozicijos nepatvirtina ir lingvistinis šios sutarties nuostatos aiškinimas.

7517.

76Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais, pažymint, kad detalūs atsikirtimai į ieškovės poziciją yra nurodyti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme:

7717.1.

78Ieškovės prašomi priteisti nuostoliai atsirado dėl pačios ieškovės neteisėtų veiksmų (neveikimo). Aplinkybė, kad Koncesijos sutartis negalėjo būti pagrindas nutraukti 2010 m. spalio 1 d. sutartį, nustatyta įsiteisėjusiuose teismų procesiniuose sprendimuose.

7917.2.

80Koncesijos sutartis buvo nutraukta ne dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo), o šalių susitarimu.

8117.3.

82Nesutiktina, kad ieškovė 2011 m. spalio 6 d. susitarimą dėl Koncesijos sutarties nutraukimo turėjo pasirašyti dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. priimto sprendimo Nr. T11-587. Iki šio sprendimo priėmimo KRATC valdybos 2011 m. rugsėjo 2 d. posėdyje (protokolas Nr. 4) iš esmės buvo pritarta Koncesijos sutarties nutraukimui ir bendrovės direktorius įgaliotas nutraukti Koncesijos sutartį, o šis KRATC valdybos sprendimas buvo vienas iš pagrindų priimti 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimą. Šios aplinkybės patvirtina, kad apeliantė sąmoningai klaidina teismą teigdama, kad sprendimai dėl Koncesijos sutarties nutraukimo buvo priimti vienašališkai.

83Teisėjų kolegija

konstatuoja:

84IV.

85Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8618.

87Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

88Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

8919.

90Ieškovė, pateikdama apeliacinį skundą, nurodė, kad byla yra betarpiškai susijusi su kita išnagrinėta civiline byla, kurioje AB „Specializuotas transportas“ naudai iš ieškovės priteistas nuostolių atlyginimas, todėl įvertinus esminių fakto klausimų kiekį ir jų reikšmę, tikslinga bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

9120.

92Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje įtvirtintas išimtis. CPK 322 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad įstatymo nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, jog toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais, t. y. esant išimtinėms aplinkybėms, dėl kurių akivaizdu, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013, 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014).

9321.

94Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės nurodomi motyvai nepagrindžia žodinio nagrinėjimo būtinumo. Teismo posėdžiuose pirmosios instancijos teisme dalyvavo tiek ieškovės, tiek atsakovės atstovai, todėl turėjo visas galimybes pateikti, jų manymu, ginčui išspręsti reikšmingus paaiškinimus, susijusius su byloje esančiais rašytiniais įrodymais, pateikti jų vertinimą. Be to, šalių pozicija dėl ginčo esmės taip pat yra išsamiai išdėstyta pirmosios ir apeliacinės instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios apeliacinių skundų nagrinėjimo formos ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

95Dėl bylos faktinių aplinkybių

9622.

97Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T11-118 patvirtinus galutinį projektą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo, ieškovė ir atsakovė 2009 m. liepos 14 d. sudarė Koncesijos sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo teikti viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, vykdyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijas.

9823.

99Ieškovė Koncesijos sutarties pagrindu 2010 m. spalio 1 d. sudarė sutartį su AB „Specializuotas transportas“ dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo į sąvartyną paslaugų.

10024.

101Ieškovė ir atsakovė 2011 m. spalio 6 d. susitarimu nutraukė Koncesijos sutartį.

10225.

103Ieškovė 2011 m. spalio 13 d. raštu pranešė AB „Specializuotas transportas“ apie 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimą.

10426.

105Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-694-969/2015 pripažino, kad ieškovė KRATC neteisėtai vienašališkai nutraukė 2010 m. spalio 1 d. sutartį. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. vasario 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-455-407/2016 iš ieškovės AB „Specializuotas transportas“ naudai už neteisėtą vienašališką 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimą priteisė 80 977,03 Eur nuostolių.

106Dėl bylos esmės

10727.

108Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad už įsiteisėjusiais teismų sprendimais priteistos žalos atlyginimą dėl Koncesijos sutarties pagrindu KRATC ir AB „Specializuotas transportas“ sudarytos 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimo yra kaltos abi šalys – tiek ieškovė, tiek atsakovė, nusprendė, jog iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 50 proc. mokėtinos AB „Specializuotas transportas“ žalos atlyginimo, t. y. 40 488,52 Eur. Teismas pažymėjo, kad dėl atsakovės neveikimo nebuvo nustatyta atliekų šalinimo vietinė rinkliava, atitinkamai nebuvo pradėta vykdyti ieškovės ir AB „Specializuotas transportas“ 2010 m. spalio 1 d. sutartis ir neišspręstas klausimas dėl šios sutarties nutraukimo. Tuo pagrindu teismas padarė išvadą, jog egzistuoja civilinės atsakomybės taikymo atsakovei sąlygos.

10928.

110Ieškovė nesutikimą su skundžiamu sprendimu grindžia tuo, jog teismas neteisingai padarė išvadą, esant ir ieškovės kaltei dėl Koncesijos sutarties bei 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimo. Ieškovės teigimu, teismas neįvertino, jog atsakovė vilkino sprendimo dėl vietinės rinkliavos patvirtinimo priėmimą, 2011 m. rugsėjo 29 d. priėmė sprendimą dėl savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 26 d. sprendimo pripažinimo netekusiu galios, taigi dėl šių atsakovės veiksmų ieškovė dar iki Koncesijos sutarties nutraukimo neteko teisinio pagrindo vykdyti šia sutartimi jai priskirtų funkcijų, todėl dėl atsiradusių nuostolių nėra ieškovės kaltės. Tačiau, net jei ir būtų sprendžiama, kad ieškovė prisidėjo prie nuostolių, ieškovės ir atsakovės kaltės dydis nevienodas, atsižvelgiant į minėtus atsakovės veiksmus, dėl kurių Koncesijos sutartis ir

1112010 m. spalio 1 d. sutartis nebuvo vykdomos.

11229.

113Atsakovė nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria ieškinys tenkintas iš dalies, ir tai grindžia tuo, kad Koncesijos sutartis buvo nutraukta abiejų šalių sutarimu, nesant nei vienos šalies kaltės, be to, įsiteisėjusiais teismų sprendimais konstatuota, jog Koncesijos sutarties nutraukimas nebuvo teisinis pagrindas nutraukti 2010 m. spalio 1 d. sutartį, todėl būtent dėl ieškovės neteisėtų veiksmų vienašališkai nutraukiant 2010 m. spalio 1 d. sutartį, trečiasis asmuo patyrė nuostolių, kuriuos atlyginti tenka atsakomybė ieškovei, o atsakovės atžvilgiu civilinės atsakomybės sąlygos neįrodytos.

11430.

115CPK 182 straipsnio 2 punktas nustato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

11631.

117Nurodytos nuostatos tikslas užtikrinti proceso ekonomiškumą, teisinį stabilumą, įgytų teisių apsaugą. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra pasisakęs, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, aiškinama atsižvelgiant į teisėtumo ir teisinio tikrumo principus, apima reikalavimą, kad tais atvejais, kai teismai jau yra išsprendę ginčą, jų sprendimu neturėtų būti abejojama (žr. Brumarescu prieš Rumuniją [GC], peticijos Nr. 28342/95, 61 punktą; 2006 m. sausio 12 d. Kehaya ir kiti prieš Bulgariją, peticijos Nr. 47797/99, 68698/01, 61 punktą).

11832.

119Dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir taikymo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išsamiai pasisakęs ir suformulavęs tokias pagrindines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-271-313/2017 17–18 punktus; 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-205-415/2017 18 punktą; kt.).

12033.

121Teismui konstatavus, kad pirmiau nurodytos aplinkybės egzistavo, jos byloje dalyvavusiems asmenims tampa prejudiciniais faktais, kurių kitoje byloje tarp tų pačių šalių įrodinėti nereikia, jos negali būti ginčo objektas kitoje, vėliau iškeltoje, civilinėje byloje. Net ir pripažįstant, kad praktikoje gali susiklostyti situacijos, nulemiančios išimčių iš pirmiau nurodytos bendrosios taisyklės, pagal kurią įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pažeistų materialinių teisių gynimo sukuria prejudicinius faktus dėl šių materialinių teisių egzistavimo ir jų pažeidimo, kurių vėliau paneigti kitoje byloje negalima, taikymo poreikį, šios išimtys turėtų būti aiškinamos ypač siaurai, taikant tuos pačius kriterijus, kaip ir proceso atnaujinimo institutui (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-205-415/2017 19 punktą).

12234.

123Vis dėlto, vien tai, kad išnagrinėtoje byloje apie aplinkybę, dėl kurios faktinės prejudicijos daromos išvados, pasisakyta, tačiau ta aplinkybė nebuvo tos bylos nagrinėjimo dalykas ar jo dalis, savaime nesudaro pagrindo teigti, kad pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą atsiranda to fakto prejudicija. Svarstant, ar dėl konkretaus teismo sprendime paminėto fakto atsirado jo prejudicija, reikia įvertinti, koks tiksliai faktas ar aplinkybės buvo nustatomi teismo sprendimu, atsižvelgiant į nagrinėjamą ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-377-695/2017 31 punktas).

12435.

125Nagrinėjamoje byloje ieškovė KRATC prašė iš atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės priteisti 80 684,03 Eur žalos atlyginimą, kurį siejo su tuo, jog dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, vilkinant patvirtinti vietinę rinkliavą ir tokiu būdu pažeidus Koncesijos sutartį, kuri vėliau buvo nutraukta, ieškovės ir AB „Specializuotas transportas“ 2010 m. spalio 1 d. sutartis nebuvo pradėta vykdyti ir nutraukta. Ieškovės vertinimu, atsakovė yra atsakinga už ieškovės patiriamus nuostolius ateityje, kurie pasireikš tuo, jog AB „Specializuotas transportas“ pradės priverstinį vykdymą įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo jos naudai iš ieškovės priteista 80 684,03 Eur nuostolių dėl 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimo.

12636.

127Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė nurodė, jog ieškinys nepagrįstas, nes įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra konstatuota, kad ieškovės nurodomi nuostoliai atsirado būtent dėl jos neteisėtų veiksmų vienašališkai nutraukiant 2010 m. spalio 1 d. sutartį.

12837.

129Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-694-969/2015 pagal AB ,,Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovėms KRATC ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, sutarties sąlygos pakeitimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybė, konstatavo, kad aplinkybė, jog Klaipėdos rajono savivaldybė ir KRATC abipusiu susitarimu nutraukė Koncesijos sutartį ir dėl to KRATC neteko galimybės vykdyti 2010 m. spalio 1 d. sutartį, vertintina kaip ekonominis veiksnys, nulėmęs KRATC ekonominio suinteresuotumo ją įgyvendinti praradimą, o ne kaip pagrindas sutartį nutraukti. Kasacinis teismas pažymėjo, kad KRATC prieš Koncesijos sutarties nutraukimą neapsvarsčiusi Koncesijos sutarties nutraukimo galimybių ir padarinių bei būtinybės abiejų sutarčių nutraukimą spręsti glaudžiai bendradarbiaujant su jų šalimis, vienašališkai nutraukusi su AB „Specializuotas transportas“ sudarytą 2010 m. spalio 1 d. sutartį nesant įstatyme nustatytų pagrindų, prisiėmė riziką dėl savo veiksmų teisinių padarinių. Taigi, kasacinis teismas sprendė, jog KRATC 2010 m. spalio 1 d. sutartį vienašališkai nutraukė neteisėtai.

13038.

131Lietuvos Aukščiausiajam Teismui aukščiau nurodyta nutartimi grąžinus klausimą dėl nuostolių atlyginimo nagrinėti iš naujo, Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. vasario 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-455-407/2016 AB „Specializuotas transportas“ reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo tenkino iš dalies, t. y. priteisė 80 977,03 Eur nuostolių iš KRTAC. Šioje nutartyje apeliacinės instancijos teismas akcentavo, kad nepaisant to, jog AB „Specializuotas transportas“ prašė priteisti žalos atlyginimą solidariai iš KRATC ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, šiuo atveju solidariai priteisti nuostolius nėra pagrindo, nes sutartinei atsakomybei, kylančiai iš 2010 m. spalio 1 d. sutarties, nėra reikšmingi Koncesijos sutarties vykdymo klausimai, taip pat pažymėjo, jog nei įstatyme, nei 2010 m. spalio 1 d. sutartyje nebuvo numatyta galimybė KRATC vienašališkai nutraukti sutartį, remiantis Koncesijos sutartimi.

13239.

133Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse konstatuotos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje. Tokią išvadą nulemia tai, kad abiejose bylose dalyvauja / dalyvavo tiek ieškovė KRATC, tiek atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė, sprendžiami klausimai, susiję su tomis pačiomis sutartimis, t. y. Koncesijos sutartimi ir 2010 m. spalio 1 d. sutartimi, bei jų vykdymu, nutraukimo pasekmėmis – dėl nuostolių atlyginimo. Kitaip tariant, iš esmės bylų nagrinėjimo dalykas sutampa, AB „Specializuotas transportas“ inicijuotoje civilinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl solidarios KRATC ir Klaipėdos rajono savivaldybės atsakomybės už nuostolių atsiradimą dėl Koncesijos sutarties pagrindu sudarytos 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimo, šioje byloje ieškovė KRATC taip pat reikalavimą Klaipėdos rajono savivaldybei dėl žalos atlyginimo kildina iš tų pačių sutarčių.

13440.

135CPK 279 straipsnio 4 dalis nustato, jog sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, tačiau tai netrukdo suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas.

13641.

137Nors įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais civilinėje byloje Nr. 3K-3-694-969/2015 ir Nr. 2A-455-407/2016 yra išspręstas klausimas dėl atsakomybės už AB „Specializuotas transportas“ nuostolius dėl 2010 m. spalio 1 d. sutarties nutraukimo, aiškiai konstatuota, kad ieškovės ir atsakovės bendru susitarimu nutraukta Koncesijos sutartis negalėjo būti teisiniu pagrindu ieškovei vienašališkai nutraukti 2010 m. spalio 1 d. sutartį, todėl būtent jai, kaip šios sutarties šaliai, tenka atsakomybė atlyginti nuostolius dėl neteisėto sutarties nutraukimo, nagrinėjamoje byloje ieškovė, pareikšdama ieškinį atsakovei dėl žalos atlyginimo, pažeidė CPK 279 straipsnio 4 dalies nuostatą, nes siekia nuginčyti įsiteisėjusiais teismo procesiniais sprendimais konstatuotas aplinkybes ir išspręstus teisinius santykius.

13842.

139Pažymėtina, kad pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012). Atsižvelgdama į tai bei įvertinusi aukščiau išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija, pritaria atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės argumentams, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas procesines teisė normas, nesivadovavo įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, juose nustatytais faktais, kurie neatsiejamai susiję ir reikšmingi nagrinėjamai bylai.

14043.

141Nustačius, kad atsakomybės dėl nuostolių atlyginimo nutraukus Koncesijos sutarties pagrindu sudarytą 2010 m. spalio 1 d. sutartį klausimas yra išnagrinėtas ir išspręstas kitoje civilinėje byloje, pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas paneigė įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais nustatytas aplinkybes, nesivadovavo teisiniu reguliavimu ir teismų išaiškinimais dėl sąlygų, leidžiančių konstatuoti prejudicinių faktų buvimą, todėl iš dalies tenkindamas ieškovės ieškinį, priėmė nepagrįstą sprendimą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuota, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys iš dalies tenkintas, taip pat ieškovės naudai iš atsakovės priteistos bylinėjimosi išlaidos, naikintinas dėl netinkamai taikytų procesinės teisės normų ir padarytų priešingų išvadų, o dėl ieškinio nepagrįstumo priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 1 dalis).

14244.

143Tuo pagrindu, jog nustatytas ieškinio nepagrįstumas, ieškovės apeliacinio skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, neturintys reikšmės bylos baigčiai, todėl teisėjų kolegija ieškovės apeliacinio skundo argumentų plačiau nevertina ir dėl jų nepasisako.

14445.

145Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šiuo atveju, tenkinus atsakovės apeliacinį skundą, ji įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybei iš ieškovės priteistinas 832 Eur žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinio skundo padavimą (CPK 93 straipsnio 3 dalis).

146Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,

Nutarė

147Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintas iš dalies ir ieškovės naudai iš atsakovės priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ieškinį atmesti.

148Priteisti atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 832 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau ir –... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad ji su atsakove 2009 m. liepos 14 d. sudarė Koncesijos... 10. 3.... 11. Ieškovės teigimu, ji pagal Koncesijos sutartį ir 2010 m. spalio 1 d.... 12. 4.... 13. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė su ieškiniu nesutiko.... 14. 5.... 15. Atsakovė nurodė, kad Koncesijos sutartis buvo nutraukta šalių 2011 m.... 16. 6.... 17. Atsakovės teigimu, nuostoliai, kurių atlyginimo prašoma šioje byloje,... 18. 7.... 19. Atsakovės įsitikinimu, ji neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o ieškovė... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 8.... 23. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 30 d. sprendimu ieškovės UAB... 24. 9.... 25. Teismas, įvertinęs Koncesijos sutarties nuostatų turinį ir faktines bylos... 26. 10.... 27. Be to, teismo vertinimu, tai, kad pagal Koncesijos sutarties 26 ir 27 punktus... 28. 11.... 29. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinius motyvus teismas... 30. 12.... 31. Teismas pažymėjo, kad teismų sprendimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015... 32. 13.... 33. Teismas, spręsdamas dėl priteistinos žalos atlyginimo dydžio, teisiškai... 34. III.... 35. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 36. 14.... 37. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras... 38. 14.1.... 39. Teismas nepagrįstai konstatavo ieškovės prisidėjimą prie nuostolių... 40. 14.2.... 41. Atsakovė nepagrindė ieškovės kaltės dėl patirtų nuostolių, nors pagal... 42. 14.3.... 43. Teismas, konstatuodamas ieškovės kaltę, neįvertino aplinkybės, kad... 44. 14.4.... 45. Teismas, sprendime mažindamas priteistinos žalos dydį, neatsižvelgė į... 46. 14.5.... 47. Pagrindo konstatuoti ieškovės kaltės dėl nuostolių atsiradimo nesudaro ir... 48. 14.6.... 49. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė tinkamai vykdė visas... 50. 14.7.... 51. Nepagrįstas teismo motyvas, kad ieškovė neprieštaravo Koncesijos sutarties... 52. 14.8.... 53. Tuo atveju, jei būtų sprendžiama, kad ieškovė prisidėjo prie nuostolių... 54. 15.... 55. Apeliaciniame skunde atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė prašo panaikinti... 56. 15.1.... 57. Aplinkybę, kad ieškovės iš atsakovės prašomi priteisti ir pirmosios... 58. 15.2.... 59. Nesutiktina su teismo pozicija, kad Koncesijos sutartis buvo nutraukta dėl... 60. 15.3.... 61. Teismas nepagrįstai sprendė egzistuojant visoms atsakovės civilinės... 62. 16.... 63. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB Klaipėdos regiono atliekų... 64. 16.1.... 65. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė tinkamai... 66. 16.2.... 67. Nesutiktina, kad teismų procesiniai sprendimai, priimti kitoje byloje,... 68. 16.3.... 69. Iki Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 27 d. nutarties civilinėje byloje... 70. Nr. 2A-72-183/2015 priėmimo, kuria buvo pakeista 2010 m. spalio 1 d. sutarties... 71. 16.4.... 72. Atsakovė nepagrįstai nurodo, kad teismas sprendimą motyvavo aplinkybe, jog... 73. 16.5.... 74. Atsakovė netinkamai aiškina 2011 m. spalio 6 d. susitarimo dėl Koncesijos... 75. 17.... 76. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė... 77. 17.1.... 78. Ieškovės prašomi priteisti nuostoliai atsirado dėl pačios ieškovės... 79. 17.2.... 80. Koncesijos sutartis buvo nutraukta ne dėl atsakovės neteisėtų veiksmų... 81. 17.3.... 82. Nesutiktina, kad ieškovė 2011 m. spalio 6 d. susitarimą dėl Koncesijos... 83. Teisėjų kolegija... 84. IV.... 85. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 86. 18.... 87. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 88. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 89. 19.... 90. Ieškovė, pateikdama apeliacinį skundą, nurodė, kad byla yra betarpiškai... 91. 20.... 92. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 93. 21.... 94. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės nurodomi motyvai nepagrindžia... 95. Dėl bylos faktinių aplinkybių... 96. 22.... 97. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.... 98. 23.... 99. Ieškovė Koncesijos sutarties pagrindu 2010 m. spalio 1 d. sudarė sutartį su... 100. 24.... 101. Ieškovė ir atsakovė 2011 m. spalio 6 d. susitarimu nutraukė Koncesijos... 102. 25.... 103. Ieškovė 2011 m. spalio 13 d. raštu pranešė AB „Specializuotas... 104. 26.... 105. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje... 106. Dėl bylos esmės... 107. 27.... 108. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad už įsiteisėjusiais teismų... 109. 28.... 110. Ieškovė nesutikimą su skundžiamu sprendimu grindžia tuo, jog teismas... 111. 2010 m. spalio 1 d. sutartis nebuvo vykdomos.... 112. 29.... 113. Atsakovė nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria ieškinys tenkintas... 114. 30.... 115. CPK 182 straipsnio 2 punktas nustato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių,... 116. 31.... 117. Nurodytos nuostatos tikslas užtikrinti proceso ekonomiškumą, teisinį... 118. 32.... 119. Dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir taikymo Lietuvos... 120. 33.... 121. Teismui konstatavus, kad pirmiau nurodytos aplinkybės egzistavo, jos byloje... 122. 34.... 123. Vis dėlto, vien tai, kad išnagrinėtoje byloje apie aplinkybę, dėl kurios... 124. 35.... 125. Nagrinėjamoje byloje ieškovė KRATC prašė iš atsakovės Klaipėdos rajono... 126. 36.... 127. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė nurodė, jog ieškinys nepagrįstas,... 128. 37.... 129. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje... 130. 38.... 131. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui aukščiau nurodyta nutartimi grąžinus... 132. 39.... 133. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau nurodytose Lietuvos... 134. 40.... 135. CPK 279 straipsnio 4 dalis nustato, jog sprendimui, nutarčiai ar įsakymui... 136. 41.... 137. Nors įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais civilinėje byloje Nr.... 138. 42.... 139. Pažymėtina, kad pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini... 140. 43.... 141. Nustačius, kad atsakomybės dėl nuostolių atlyginimo nutraukus Koncesijos... 142. 44.... 143. Tuo pagrindu, jog nustatytas ieškinio nepagrįstumas, ieškovės apeliacinio... 144. 45.... 145. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 146. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 147. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą, kuriuo ieškinys... 148. Priteisti atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybei iš ieškovės uždarosios...