Byla 2S-1132-577/2013
Dėl iškeldinimo iš patalpu ir nuostoliu atlyginimo, tretieji asmenys VI Registru centras, notaras A. D

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Jadvyga Mardosevic teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo P. U. atskiraji skunda del Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutarties civilineje byloje pagal ieškovo P. U. ieškini atsakovams J. G., A. V., Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei ir pagal atsakovo A. V. priešieškini ieškovui P. U. del iškeldinimo iš patalpu ir nuostoliu atlyginimo, tretieji asmenys VI Registru centras, notaras A. D..

2Teismas, išnagrinejes civiline byla,

3n u s t a t e:

4ieškovas P. U. praše atideti Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu kolegijos 2012-03-09 nutarties dalies, kuria nutarta atsakovo A. V. priešieškini patenkinti iš dalies ir iškeldinti ieškova P. U. iš atsakovui A. V. priklausanciu patalpu dalies, esanciu ( - ), unikalus Nr. ( - ), vykdyma vieneriu metu laikotarpiui. Prašyma motyvavo tuo, kad šiuo metu yra žiemos sezonas, paruoštos kuro atsargos buto šildymui ir jis neturi kitos patalpos, kurioje galetu laikyti kura. Ieškovas ir jo žmona yra pensininkai, del savo turtines padeties negali greitai išspresti alternatyvaus apšildymo bute irengimo klausima. Nurode, kadangi jis visa laika naudojosi šia patalpa, patalpa priklausytu savivaldybei, todel jis ketina dalyvauti aukcione parduodant ginco patalpa kaip savivaldybes turta.

5Atsakovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija praše ieškovo prašyma nagrineti teismo nuožiura. Nurode, kad teismo sprendimo ivykdymo atidejimas neturi suteikti nepagrista pranašuma skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagristu nuostoliu, turi buti siekiama išlaikyti skolininko ir išieškotojo teisetu interesu pusiausvyra.

6Atsakovai A. V. ir J. G. praše atmesti ieškovo prašyma, nurodydami, jog sprendimo vykdymo atidejimas galimas tik išimtiniais atvejais, kai skolininko turtine padetis yra ypac sunki ar susidaro nepalankios aplinkybes, del kuriu sunku ivykdyti teismo sprendima. Atsakovas A. V. daugiau nei dešimt metu negali naudotis jam priklausanciomis patalpomis mokedamas komunalinius mokescius už patalpas, o ieškovas iki šiol ne tik kad neatlygina patirtos žalos, bet ir vengia atlaisvinti patalpas. Ieškovas nepateike jokiu duomenu, kad emesi kokiu nors veiksmu išspresti kuro laikymo ar alternatyvaus apšildymo bute irengimo klausimus. Nesiemus jokiu veiksmu, teismo sprendimo vykdymo atidejimas prieštarautu sažiningumo ir protingumo principams.

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybe praše atmesti ieškovo prašyma. Pažymejo, kad ieškovas nepagristai nurodo, jog dalyvaus aukcione parduodant patalpa kaip savivaldybes turta, kadangi toks aukcionas nera numatytas, o atsakovas tik rengia ieškini del ginco patalpu susigražinimo.

8Vilniaus miesto apylinkes teismas 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi ieškovo prašyma atmete. Pirmosios instancijos teismas pažymejo, kad sprendimo ivykdymas gali buti atidedamas arba išdestomas tik išimtiniais atvejais. Teismas konstatavo, kad ieškovas, kreipdamasis i teisma su prašymu atideti teismo sprendimo vykdyma, nepateike jokiu irodymu ir duomenu, pagrindžianciu ieškovo prašyme destomas aplinkybes, o formalus prašymo tenkinimas, nesant byloje prašyma pagrindžianciu irodymu, neatitiktu istatymo del sprendimu ivykdymo ar išdestymo tvarkos reikalavimu bei pažeistu kreditoriaus ir skolininko interesu pusiausvyra, protingumo, teisingumo, lygiateisiškumo bei sažiningumo ir teisetu lukesciu principus.

9Ieškovas P. U. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutarti. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad jis nesieme aktyviu veiksmu del kuro laikymo klausimo išsprendimo. Nurodo, kad visi gyvenamojo namo, esancio ( - ), butu savininkai turi rusius, išskyrus jo busta, nes kuro laikymui jam buvo palikta ginco patalpa. Ieškovas pažymi, kad kreipesi i UAB „Naujamiescio bustas“ del rusio patalpu suteikimo, taciau buvo gautas neigiamas atsakymas. Pažymi, kad kito apšildymo budo isirengimas reikalauja didžiuliu sanaudu, o ginco patalpa, kuri priklauso savivaldybei, jai nera reikalinga. Ieškovas nurodo, kad jau yra parenges ieškini del ginco patalpos privatizavimo.

10Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybe atsiliepimu i atskiraji skunda prašo ieškovo atskiraji skunda atmesti. Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepateike teismui jokiu irodymu ir duomenu, pagrindžianciu sunkia jo turtine padeti, nenurode jokiu svariu aplinkybiu, del kuriu jis negali vykdyti teismo sprendimo. Pažymi, kad apeliantas teismui nepateike jokiu irodymu, pagrindžianciu jo teigini, kad jis emesi aktyviu veiksmu siekdamas išspresti kuro laikymo ar alternatyvaus apšildymo bute irengimo klausimus. Atsakovo nuomone, apelianto nurodyta aplinkybe, kad jis paruoše ieškini del ginco patalpos privatizavimo, nelaikytina svarbia nagrinejant klausima del teismo sprendimo vykdymo atidejimo. Be to, atsakovas nurodo, kad buvo kreiptasi i teisma del ginco patalpos susigražinimo, o Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartimi teismas pritaike laikinasias apsaugos priemones – uždraude atsakovui A. V. perleisti, ikeisti, išnuomoti, leisti kitiems asmenims kokiu nors budu naudotis ginco patalpa.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma tik del apskustos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate, todel pasisako tik del atskirojo skundo argumentu. Nagrinejant atskiruosius skundus taikomos taisykles, reglamentuojancios civilini procesa apeliacines instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas 2010-11-03 sprendimu nusprende: panaikinti Vilniaus miesto Naujamiescio seniunijos 1996-06-18 potvarkio Nr. 117 dali, kuria leista atsakovui J. G. rekonstruoti nuosavybes teise priklausanti buta, esanti ( - ), i parduotuve; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybines statiniu statybos inspekcijos 1997-01-30 statinio priemimo akta Nr. 914 (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banke nurodoma akto data – 1997-02-17); panaikinti J. G. ir A. V. 2000-03-06 mainu sutarties dali, kuria išmainytos rusio patalpos, kuriu plotas 13,82 kv. m., esancios name ( - ), priklausancias butui Nr. 15; pripažinti, kad P. U. nuosavybes teise priklauso rusio patalpos, kuriu plotas 13,82 kv. m., esancios name ( - ), priklausancios butui Nr. 15 pagal 1992-08-20 pirkimo-pardavimo sutarti, notaro registro Nr. 3-3797. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu kolegija 2012-03-09 nutartimi nutare Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010-11-03 sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima – ieškovo P. U. ieškini atmesti, o atsakovo A. V. priešieškini patenkinti iš dalies ir iškeldinti ieškova P. U. iš atsakovui A. V. priklausanciu patalpu dalies, esanciu ( - ), unikalus Nr. ( - ), kitoje dalyje atsakovo A. V. priešieškini atmesti. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2012-12-20 nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012-03-09 nutarti paliko nepakeista.

14Ieškovas pateike i byla duomenis, kad jis kreipesi i UAB „Naujamiescio bustas“ su prašymu aprupinti ieškovo buta sandeliuku kurui laikyti, taciau nama administruojanti bendrove neturi galimybes to padaryti (3 T., b.l. 173-174). Vilniaus miesto savivaldybe kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovams A. V. ir J. G. del mainu sutarties pripažinimo iš dalies negaliojancia. Vilniaus miesto apylinkes teismas 2013-02-12 nutartimi taike laikinasias apsaugos priemones ir uždraude atsakovui A. V. perleisti, ikeisti, išnuomoti, leisti kitiems asmenims kokiu nors kitu budu naudotis 13,82 kv. m. ploto negyvenamaja patalpa, esancia ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymeta indeksu 14-6 (16-1) (3 T., b.l. 176).

15Ieškovas P. U. praše atideti Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu kolegijos 2012-03-09 nutarties dalies, kuria nutarta atsakovo A. V. priešieškini patenkinti iš dalies ir iškeldinti ieškova P. U. iš atsakovui A. V. priklausanciu patalpu dalies, esanciu ( - ), unikalus Nr. ( - ), vykdyma vieneriu metu laikotarpiui. Pirmosios instancijos teismas toki ieškovo prašyma atmete. Taigi nagrinejamu atveju yra kvestionuojamas Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas del sprendimo vykdymo atidejimo, teisetumas ir pagristumas.

16Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, ir šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikru nuostoliu, ir tai yra neišvengiama pasekme. Pažymetina, kad isiteisejes teismo sprendimas yra privalomas ir turi buti vykdomas (CPK 18 str.). Paprastai teismo sprendimas vykdomas iš karto, taciau CPK 284 str. itvirtintos nuostatos suteikia teismui teise atideti teismo sprendimo ivykdyma. Aiškindamas ir taikydamas šia proceso teises norma, kasacinis teismas yra nurodes, kad sprendimo ivykdymas gali buti atidedamas arba išdestomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant i šaliu turtine padeti arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybes ji ivykdyti (pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Šiame kontekste pabrežtina, kad sprendžiant teismo sprendimo ivykdymo atidejimo klausima aktualus yra CK 1.2 str. 1 d. itvirtinti civiliniu santykiu subjektu lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrežtumo, proporcingumo ir teisetu lukesciu principai. Šiu civiliniu teisiniu santykiu teisinio reglamentavimo principu taikymas reikalauja, kad nagrinejant teismo sprendimo ivykdymo atidejimo klausima, butu atsižvelgta i abieju bylos šaliu interesus, i tai, ar atidejus teismo sprendimo ivykdyma bus užtikrintas tinkamas jo ivykdymas, ar nebus iš esmes paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lukesciai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. lapkricio 17 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Isiteisejes teismo sprendimas igyja vykdytinumo savybe – jis turi buti besalygiškai igyvendinamas, o skolininkui paciam geruoju nevykdant sprendimo, jis gali buti vykdomas priverstinai. Kadangi CPK 284 str. nuostatu igyvendinimas reiškia nukrypima nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo ivykdymas gali buti atidedamas tik išimtiniais atvejais. Spresdamas teismo sprendimo vykdymo atidejimo klausima, teismas turi atsižvelgti i abieju šaliu turtine padeti, taip pat i kitas svarbias aplinkybes, i tai, kad sprendimo vykdymo atidejimas neturi suteikti nepagrista pranašuma skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagristu nuostoliu, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisetu interesu pusiausvyra, vadovautis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

17Pažymetina, kad proceso istatyme, siekiant užtikrinti proceso šaliu lygiateisiškuma, yra itvirtintas onus probandi principas, t.y., kad kiekviena šalis turi irodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimu ar atsikirtimu pagrindu (CPK 12, 178 str.). Apeliacines instancijos teismo nuomone, apeliantas nenurode jokiu objektyviu aplinkybiu ir nepateike jokiu irodymu, kurie sudarytu teisini pagrinda sprendimo vykdymo atidejimui. Atkreiptinas apelianto demesys, kad nei pirmosios instancijos, nei apeliacines instancijos teismui net nebuvo pateikti irodymai, patvirtinantys sunkia atsakovo finansine padeti. Byloje taip pat nera irodymu, kad ieškovas, gaves iš UAB „Naujininku ukis“ atsakyma, kad nera galimybes ieškova aprupinti trukstamu nekilnojamuoju turtu, emesi kokiu kitu aktyviu veiksmu, siekdamas išspresti kuro laikymo ar alternatyvaus apšildymo bute irengimo klausimus. Be to, sutiktina su atsakovo Vilniaus miesto savivaldybes pozicija, kad apelianto nurodyta aplinkybe, kad jis paruoše ieškini del ginco patalpos privatizavimo, nelaikytina svarbia nagrinejant klausima del teismo sprendimo vykdymo atidejimo.

18Taip pat pastebetina, kad atskirojo skundo nagrinejo metu šildymo sezonas jau yra pasibaiges, todel ieškovas tures pakankamai laiko iki ateinancio šildymo sezono išspresti klausimus, susijusius su kuro laikymu arba alternatyvaus apšildymo pasirinkimu.

19Be to, pažymetina, kad kasacines instancijos teismas ne karta yra pažymejes, kad istatymine teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimta teismo sprendima (nutarti) neturi buti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti i kiekviena šaliu byloje išsakyta ar pateikta argumenta. Apeliacines instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilineje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

20Apeliacines instancijos teismas, ivertines atskirojo skundo argumentus ir bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ivertino byloje esancius irodymus, taike procesines teises normas, todel pagristai atmete ieškovo P. U. prašyma del sprendimo vykdymo atidejimo. Esant nurodytoms aplinkybems, atskirojo skundo argumentais nera pagrindo Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutarti pakeisti ar panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

22Apelianto P. U. atskiraji skunda atmesti.

23Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Jadvyga Mardosevic... 2. Teismas, išnagrinejes civiline byla,... 3. n u s t a t e:... 4. ieškovas P. U. praše atideti... 5. Atsakovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos... 6. Atsakovai A. V. ir J. G. praše... 7. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybe praše atmesti ieškovo prašyma.... 8. Vilniaus miesto apylinkes teismas 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi ieškovo... 9. Ieškovas P. U. atskiruoju skundu... 10. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybe atsiliepimu i atskiraji skunda prašo... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas 2010-11-03... 14. Ieškovas pateike i byla duomenis, kad jis kreipesi i UAB „Naujamiescio... 15. Ieškovas P. U. praše atideti... 16. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu... 17. Pažymetina, kad proceso istatyme, siekiant užtikrinti proceso šaliu... 18. Taip pat pastebetina, kad atskirojo skundo nagrinejo metu šildymo sezonas jau... 19. Be to, pažymetina, kad kasacines instancijos teismas ne karta yra pažymejes,... 20. Apeliacines instancijos teismas, ivertines atskirojo skundo argumentus ir bylos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.... 22. Apelianto P. U. atskiraji skunda... 23. Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutarti palikti...