Byla e2-17542-615/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios individualios įmonės „ALDUED“ ieškinį atsakovui A. D. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 7117,07 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti įteikti 2018 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje taip pat nurodo, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

5Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovui nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2561-259/2017 IĮ „ALDUED“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas D. J.. Ta pačia nutartimi įmonės vadovas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įpareigotas perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (el. b. l. 9–11). Nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 19 d. Buvęs vadovas turto ir dokumentų bankroto administratoriui neperdavė, todėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartimi buvusiam vadovui A. D. paskirta 300,00 Eur bauda. Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą 7117,07 Eur sumai (el. b. l. 14). Ieškovė reiškia reikalavimą dėl žalos atlyginimo, nes įmonei esant nemokiai pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintus kriterijus, įmonės vadovas savalaikiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 7117,07 Eur žalą, kurią sudaro teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai.

10Ieškinio reikalavimo pagrįstumą įrodo byloje pateikti rašytiniai įrodymai: apdraustųjų asmenų sąrašas, Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d., 2017 m. spalio 25 d., 2017 m. gruodžio 23 d., 2018 m. sausio 9 d. nutartys.

11Civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246?6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

12CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas.

13Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovas netinkamai vykdė pareigas ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl ieškovei iš atsakovo priteisiama 7117,07 Eur žalos atlyginimas (CK 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, IBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

14Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovei priteisiamos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Iš atsakovo valstybei priteisiamas 160,00 Eur žyminis mokestis nuo kurio sumokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, nes jų dydis yra mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovei bankrutavusiai individualiai įmonei „ALDUED“ (juridinio asmens kodas 302639836) iš atsakovo A. D. (asmens kodas ( - ) 7117,07 Eur (septynių tūkstančių vieno šimto septyniolikos eurų 07 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7117,07 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. birželio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti valstybei iš atsakovo A. D. (asmens kodas ( - ) 160,00 Eur (vieno šimto šešiasdešimt šešių eurų 00 ct) žyminį mokestį, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 7117,07 Eur žalos... 4. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 5. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas... 8. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos... 10. Ieškinio reikalavimo pagrįstumą įrodo byloje pateikti rašytiniai... 11. Civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai,... 12. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 13. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta,... 14. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovei... 15. Iš atsakovo valstybei priteisiamas 160,00 Eur žyminis mokestis nuo kurio... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovei bankrutavusiai individualiai įmonei „ALDUED“... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo A. D. (asmens kodas ( - ) 160,00 Eur (vieno... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 22. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...