Byla 2-1988-836/2015
Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė,

2sekretoriaujant Reginai Leonavičienei,

3dalyvaujant: ieškovui E. Z., ieškovo E. Z. atstovei advokatei Eglei Gurskytei, ieškovo įgaliotai atstovei O. T., atsakovui A. A. Z., jo atstovei advokato padėjėjai Indrei Pocevičienei, tretiesiems asmenims A. Č., A. Č., E. M., N. M., Šilalės rajono notarų biuro notarei D. S.,

4viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. Z. ieškinį atsakovui A. A. Z., tretiesiems asmenims N. M., A. Č., A. Č., E. M., notarei D. S., dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia CK 1.90 str. pagrindu (kaip sudarytą dėl suklydimo) 2013 rugpjūčio 7 d. 1224/3672 dalies žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), sudarytą tarp dovanotojo E. Z. ir apdovanotojo A. A. Z., patvirtintą Šilalės rajono notarų biure. Prašo taikyti restituciją natūra ir grąžinti ieškovui E. Z. 1224/3672 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog jo suklydimas pasireiškė tuo, jog jo tikroji valia buvo sudaryti žemės nuomos sutartį, be to suklydimą sąlygojo liga, sveikatos būklė, t.y. atminties, dėmesio sutrikimai, ribotos suvokimo galimybės, dėl patirto insulto, jis nesugeba savimi pasirūpinti fiziškai, taip pat sutrikęs mąstymas, jam nustatytas didelių poreikių lygis, tai pat jo amžius, išsilavinimas. Ieškovas nesugebėjo tinkamai suvokti sandorio, sąmoningai klydo bei LR CK 6.472 str. pagrindu, teikdamas, kad apdovanotasis atliko prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

6Apklaustas teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad jis savo žemės dalies broliui nedovanojo, brolis pranešė kad reikia nuvykti pas notarą sutvarkyti dokumentus dėl žemės dirbimo ar žemės nuomos, ką kalbėjo su notare neprisimena, dovanojimo sutartyje pasirašyti už jį brolio žmonos jis neįgaliojo. Brolis dokumentų jam nerodė, žemės nuomos mokestį kartais atiduodavo. Jis dėl sveikatos būklės jokių reikalų savarankiškai tvarkyti negali, todėl žemės nuomos reikalus padėdavo tvarkyti jo žmona. Kad jo žemė dabar priklauso broliui jam pasakė žmona. Prisimena, kad su broliu A., važiavo į banką pasiimti pinigų, šiuos pinigus broliui jis paskolino, žmonai apie tai nesakė, pinigus brolis grąžino. Žmona O. T. jį prižiūri gerai, o brolis jam nepadeda. Žemę nori susigražinti, nes niekada jos niekam nedovanojo, o šiuo metu jam reikia pinigų gydimui.

7Ieškovo įgaliota atstovė O. T. paaiškino, kad su ieškovu susituokė 1998 metais, jis jau buvo invalidas, bet dar dirbo, 2008 metais susirgo insultu, tapo neįgalus, nedarbingas, jo sveikata vis blogėjo. Nors vyras nėra pripažintas neveiksniu, tačiau informaciją jam reikia pateikti itin lėtai, jeigu tekstas skaitomas lėtai po vieną sakinį, jis tekstą supranta, kitokiu atveju jis gali nesuprasti. 2013 metais vyro atmintis buvo prasta, fiziškai buvo sveikesnis. Dokumentų pasirašyti negalėjo. Visus šeimos ūkio reikalus tvarkė ir dokumentuose pasirašydavo ji. Ji apie sandorį sužinojo 2014 metais, kai iš Registrų centro išsiėmė pažymą apie turtą. Sudarytos su nuomininku E. M. žemės nuomos sutarties terminas baigėsi, todėl norėdama patikslinti duomenis, išsiėmė pažymą. Jai buvo kilęs įtarimas, kodėl pinigus už nuomą atveža brolis, o ne žemės nuomininkas E. M.. 2013 metais už žemės nuomą atsakovas davė 350 Lt už ha, 2014 metais rugsėjo mėnesį davė 4000 Lt, iš jų 200 Lt pasiėmė už benziną. 2013 metais vyras važiuodamas pas brolį, vežėsi žemės nuosavybės dokumentus. Mano, kad atsakovas galėjo veikti apgaule ir įtikino brolį, padovanoti žemę jam, kad neatlygintinai gautų ieškovo turtą. Apie tai, kad su broliu buvo nuvažiavęs į Šilalę pas notarą ieškovas jai nieko nesakė. Ieškovas kartu su broliais paveldėjo buvusią jų tėvų 36,00 ha ploto žemės sklypą, visiems broliams žemė atiteko lygiomis dalimis. Ieškovas perleisti savo žemės dalies neketino. Iki ligos ir po ligos maždaug 2010-2011 metais A. Č. prašė parduoti žemę, vyras nesutikdavo. Dokumentų apie žemės dovanojimą jie neturėjo. 2015 metais brolis atvežė dovanojimo dokumentus, tuomet E. sužinojo, kad neturi žemės.

8Ieškovo atstovė advokatė Eglė Gurskytė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad E. Z. suklydo sudarydamas ginčijamą dovanojimo sutartį. Jo suklydimą sąlygojo jo sveikatos būklė, t.y. atminties, dėmesio sutrikimai, ribotos suvokimo galimybės, tai pat jo amžius, išsilavinimas. Ieškovas suklydo dėl sandorio dalyko. Ieškovas neketino padovanoti žemės broliui. Teisinio dokumento ieškovas galėjo nesuprasti dėl jo sudėtingumo bei savo fizinių galimybių. Tiek pats atsakovas, tiek tretieji asmenis paaiškino, jog dovanojimo sutartimi buvo siekta žemę apsaugoti ir kartu žemė buvo padovanota kaip užtikrinimas, kad pablogėjus ieškovo sveikatai atsakovas juo rūpinsis. Tačiau tokios sąlygos sutartyje neįformintos. Atsakovo ir trečiųjų asmenų paaiškinimai sukelia prielaidą, kad brolis prisidėjo prie to, kad ieškovas suklydo sudarydamas dovanojimo sutartį. Pažymėjo, jog nei atsakovo sutuoktinė, nei tretieji asmenis savo pozicijai pagrįsti nenurodė jokių svarių priežasčių, jų paaiškinimai, kad ieškovas sudarydamas dovanojimo sutartį norėjo apsaugoti brangią tėvų žemę nuo neva geriančios sutuoktinės nėra logiški, nei viena iš jų negalėjo paaiškinti, kodėl pats atsakovas pardavė taip tariamai branginamos žemės savo dalį, gavo iš to turtinės naudos. Atsakovas dabar valdo savo neįgalaus brolio žemę, nepadeda jam materialiai, retai lanko ir šio žemės grąžinti nesiruošia. Jos nuomone, notarė D. S. neturėjo pakankamai laiko išsiaiškinti ieškovo supratimo lygio, vertindama ieškovo supratimo lygį ji galėjo sąžiningai klysti, nes apklausta teismo posėdžio metu, notarė pasakė, kad ir šiuo metu ieškovo būklė puiki.

9Atsakovas A. A. Z. su ieškiniu nesutinka, ieškinį prašo atmesti. Paaiškino, kad brolis pats jam paskambino ir sakė turi svarbių reikalų, sakė, kad žmona „latrauja“, geria pasislėpusi. Su broliu sutarė, kad žemę jis ima pasaugoti, pinigus už nuomą atiduos E., o ateityje jis prižiūrės brolį. Savo žemės dalį pardavė prieš 10 metų už 23 000 Lt, investavo į gyvenamąjį būstą. Brolis pats jo paprašė nuvežti pas notarą, prieš važiuojant jis pasiėmė dokumentus. Su broliu nuvažiavo į Tauragę, tačiau notarai Tauragėje buvo užimti, todėl nuvyko į Šilalę. Kartu su jais važiavo ir jo žmona. Kadangi brolis vaikščiojo su lazdele, užlipti į antrame aukšte esantį notarės kabinetą negalėjo, todėl liko automobilyje, o notarė sutartį skaitė, aiškino ne kabinete, o lauke prie laiptų. Kadangi brolis pats pasirašyti negalėjo, todėl notarė leido jo žmonai pasirašyti sutartį už ieškovą. Už jį pasirašyti dovanojimo sutartį žmonai pasiūlė pats brolis. Sudaryti sutartį skubino brolis E., nes norėjo apsaugoti savo turtą nuo žmonos, kad žmona nepragertų ir neiššvaistytų jo turto. Jis pažadėjo prižiūrėti E., o jei jis pats negalės, tai jo vaikai tikrai dėdę prižiūrės. Dabar žemę nuomoja, pinigus atiduoda broliui, nes žemę paėmė apsaugai. Žemės grąžinti broliui nenori, nes jeigu žemė atiteks O., tai ji nežiūrės brolio. Jis tokiu būdu nori apsaugoti brolį. Už žemę broliui galėtų sumokėti 5000 Eur kompensaciją, bet ne daugiau. Dovanojimo sutartį broliui nuvežė 2015 metais birželio mėnesį. 2014 metais brolį lankė, jokios pagalbos brolis jo neprašė. Brolį prižiūri jo sutuoktinė O. Jo dukra apie dovanojimo sutartį žinojo, su jo broliu nebendrauja.

10Atsakovo A. A. Z. atstovė advokato padėjėja Indrė Pocevičienė laiko ieškinį nepagristu ir atmestinu, palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašo jais remtis. Atkreipė dėmesį, kad ieškinio reikalavimas grindžiamas ieškovo sveikatos būkle sandorio sudarymo metu, t.y. jog ieškovas sudarydamas sandorį nesugebėjo tinkamai suvokti sandorio esmes, tačiau šie argumentai nepagrįsti, nes iš medicininių dokumentų, šalių bei liudytojų paaiškinimų akivaizdu, jog ieškovas turėjo tik fizinių sutrikimų, skundėsi tik fizinė sveikata. Tuo pačiu laikotarpiu ieškovas su atsakovu buvo nuvykęs į banką iš kurio paėmė nemažą pinigų sumą, banko darbuotojams jo sveikata abejonių nesukėlė. Paimtus iš banko pinigus jis taip pat prašė pasaugoti atsakovo ir tokiu būdu apsisaugoti, kad jo sutuoktinė neiššvaistytu jo turto. Ieškovas pasitikėjo broliu. Ieškinyje yra remiamasi CK 6.472 str., nurodant, kad atsakovas atliko prieš ieškovą veiksmus, kurie yra griežtai smerktini geros moralės požiūriu – pasinaudojęs jo neįgalumu, sutrikusiu lėtu mąstymu, įgijo ieškovo turtą. CK 6.472 str. pagrindu įstatymas suteikia teisę dovanotojui kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją griežtai smerktinus veiksmus geros moralės atžvilgiu per vienerių metų laikotarpį. Bylos įrodymai patvirtina, kad ieškovo valia sudaryti dovanojimo sutartį buvo vienareikšmiška, šias aplinkybes patvirtino ir notarė. Ieškovo valia dėl dovanoto turto atsakovui pasikeitė tik tada, kai apie šias aplinkybes sužinojo jo žmona O. T.. Nors ieškovas tvirtina, kad apie tai, jog yra sudaryta dovanojimo sutartis jis sužinojo tiktai 2015-06-05, kuomet atsakovas atvežė ieškovui ginčo sutartį, tačiau O. T. patvirtino, kad apie ginčo sutartį sužinojo pradėjus domėtis dėl sudarytos su E. M. žemės nuomos sutarties pratęsimo iki jos pasibaigimo termino, t.y. iki 2014-05-15. Laiko jog ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti, todėl prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

11Trečiasis asmuo E. M. paaiškino, kad šioje byloje suinteresuotumo jis neturi, jam tas pats iš ko žemę nuomoti. Iš ieškovo žemę nuomavo nuo 2010 metų iki 2013 metų, nuo 2013 metų - iš atsakovo. Už 12,00 ha žemės nuomą moka atsakovui. Apie dovanojimo sutartį sužinojo iš atsakovo, kai jis paskambino ir vėliau atvežė žemės nuosavybės dokumentus, kad perrašyti nuomos sutartį. Ieškovo jis neinformavo, galvojo, kad broliai taip susitarė. Toje vietoje ginčo žemės kaina gali būti apie 3 000 Eur už 1 ha, vidutinė rinkos kaina gali skirtis.

12Trečiasis asmuo N. M. pateiktame atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu palaikė savo poziciją, prašė ieškinį atmesti, ir paaiškino, kad ieškovas ir atsakovas yra dėdės, jos tėvo broliai, su kuriais paskutinius 3-4 metus nebendrauja. Ji yra žemės bendrasavininkė. Su ieškiniu nesutinka, nes nemano, kad dėdė suklydo, o ieškinį pateikė žmonos O. T. įtakoje. Sandorio sudarymo aplinkybės jai nežinomos. 2014 m. pavasarį, jai paskambino atsakovas ir sakė, kad jo brolis nori padovanoti savo žemę jam. Jeigu O. kas atsitiktų, jis prižiūrės dėdę E., o pastarasis kaip garantą už jo priežiūrą perrašys žemę. Šiuo metu dėdę prižiūri jo žmona O.

13Trečiasis asmuo A. Č. paaiškino, kad nesutinka su ieškiniu, nes žemė buvo Z., todėl ir toliau jį turi būti Z. palikuonių. Prieš mėnesį iki dovanojimo sutarties sudarymo jis kalbino ieškovą parduoti jam ginčo žemę, siūlė E. 100 000 Lt už visą žemę, bet jis nesutiko, sakė jog pinigų jam nereikia. Tuomet E. buvo geresnės sveikatos, su juo galėjo susikalbėti. Ieškovas neturi vaikų, neturi kam palikti turto. Šiuo metu ginčo žemės vertė yra apie 3 000 Eur už 1 ha. Mano, kad ieškovas sutarties sudarymo metu buvo geros sveikatos ir viską suprato.

14Trečiasis asmuo A. Č. paaiškino, kad ieškovas ir atsakovas yra pusbroliai, ji yra šios žemės bendrasavininkė. Su ieškiniu nesutinka. Jai nesuprantama, kodėl tarp brolių vyksta teismas, mano kad tai yra tiktai brolienės įtaka. Lankant kapus, iš giminių sužinojo apie sandorį, girdėjo, kad E. padovanojo žemę broliui, o atsakovas yra sąžiningas, nes jis broliui E. atiduoda žemės nuomos mokestį. Tik O. T. sužinojus prasidėjo teismai, brolienė nori, kad žemė atitektų jos dukrai. Ar A. Z. broliui siūloma 5000 Eur kompensacija už 12 ha žemės sklypą yra sąžininga negali pasakyti. Jos nuomone, žemė turi būti Z., o ne O. T.. Teigia, kad 2013 metais E. sveikata buvo geresnė.

15Trečiasis asmuo Šilalės rajono notarė D. S. paaiškino, jog nepamena ar sandoris vyko notaro biuro kabinete, ar kitoje vietoje, prieš tai parą ar dvi buvo pristatyti dokumentai, kas dokumentus atvežė neatsimena. Dovanotojas jai pareiškė, kad žemę dovanoja broliui, jis savo valią išreiškė aiškiai, dėl to abejonių jai nekilo. Ji dovanotojui (ieškovui) perskaitė sutartį, išaiškino sutarties sąlygas ir pasekmes, ieškovas jas suprato. Jokių psichologinių sutrikimų ribojusiu dovanotojo sugebėjimą suvokti sandorio esmę ji nepastebėjo. Matė, kad ieškovas dėl persirgto insulto, pats negalėjo pasirašyti sutartyje, todėl dovanotojui sutinkant, pasirašė apdovanotojo žmona. Laiko, kad dovanojimo sutartis sudaryta nepažeidžiant įstatymo reikalavimų, teisėta, todėl ją naikinti nėra pagrindo, o ieškinys yra nepagristas, todėl atmestinas. Mano, kad ir šiuo metu ieškovo sveikatos būklė yra gera.

16Liudytoja V. K. parodė, kad ieškovas yra jos dėdė, atsakovas yra jos tėvas. Visų sutarties sudarymo aplinkybių ji nežino, nes gyvena toli, dažnai su dėde nebendrauja. Tėvas pas dėdę nuvažiuodavo 4-5 kartus per metus. Dėdė padovanojo tėvui savo žemę, nes norėjo apsaugoti žemę nuo žmonos, su kuria santykiai buvo pašliję ir norėjo, kad žemė liktų šeimoje. Tėvelis nori ginčo žemę apsaugoti, o jeigu kas nors atsitiktų dėdei tikrai juo rūpinsis jos tėvas ar ji. Savo paveldėtos žemės dalį tėvelis pardavė, nes tai jo nuosavybė, kaip norėjo taip darė.

17Liudytoja Z. Z. parodė, kad ieškovas yra vyro brolis, o atsakovas yra jos vyras. E. nutarė padovanoti žemę, nes jo žmona gėrė. Į Šilalę ji važiavo kartu, nes norėjo apsipirkti. Pas notarą į Šilalę važiavo tam, kad greičiau sudaryti sutartį. Notarės ji nepažinojo. Kadangi E. buvo su neįgaliojo vėžimėliu ir negalėjo pakilti į biurą, todėl notarė pati atėjo prie E., perskaitė sutartį, klausė ar jis suprato. Dėl ligos E. pats negali pasirašyti, todėl už jį pasirašyti dovanojimo sutartį notarė leido jai. Grįžęs namo ieškovas buvo patenkintas, kad apsaugojo žemę nuo žmonos. Ieškovo sutuoktinė O. nori, kad šį žemė liktų jai. Jie nepasitiki O., todėl nenori grąžinti žemės. Į senelių namus E. neketino vežti, bet siūlė jį vežti į sanatoriją gydymui. Šiuo metu E. sveikatos būklė pablogėjusi, jam reikalingas gydimas.

18Ieškinys tenkintinas.

19Byloje nustatyta, kad Šilalės rajono notarų biure 2013 rugpjūčio 7 d. tarp ieškovo (dovanotojo) E. Z. ir atsakovo (apdovanotojo) A. A. Z. buvo sudaryta dovanojimo sutartis dėl 1224/3672 dalies žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), notarinio registro Nr. ( - ), kuria ieškovas E. Z. savo dalį sklypo neatlygintinai perleido savo broliui A. A. Z. (b.l. 9-10). Dovanojimo sutartį už ieškovą pasirašė Z. Z., patvirtino notarė D. S.. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad A. A. Z. nuosavybės teisė į 1224/3672 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), viešame registre įregistruota 2013 rugpjūčio 7 d. dovanojimo sutarties pagrindu, nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. Iš minėto išrašo matyti, kad 36,7200 ha bendro ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise lygiomis dalimis (po1224/3672 dalį) valdo atsakovas A. A. Z., tretieji asmenys: N. M., kuri žemę įgijo pagal 2007-09-14 paveldėjimo liudijimą, A. Č., A. Č. savo dalį įgijo 2004-07-19 pirkimo-pardavimo sutartimi ir įregistravo bendrosios jungtinės nuosavybės teise (b. l. 11-12). Pagal 2011 m. gegužės 15 d. privačios žemės nuomos sutartį ieškovas E. Z. ginčo sklypą, t.y. 12,24 ha nuomojo trečiajam asmeniui E. M. iki 2014 m. gegužės 15 d. (b. l. 91). Iš byloje esančių medicininių dokumentų matyti, kad ieškovas E. Z. dėl 2008 metais patirto insulto tapo neįgalus, jam būtina nuolatinė priežiūra, jo dėmesio koncentracija silpna, mąstymas sutrikęs, kalba lėta, sunkiai suprantama, jam sunku skaityti, po ligos išliko dešinės rankos motorikos pakenkimai, negali rašyti, nevaldo dešinės pusės galūnių, nevaikšto, vienas neatsisėda, neatsistoja ir pan., jam reikalinga visiška pagalba, dėl sulėtėjusio mąstymo kontaktas su juo apsunkintas, jam diagnozuoti smegenų infarkto liekamieji padariniai (b.l. 13, 14-15, 16, 17, 18). Stacionariai gydėsi 2013 m. liepos mėn. ir 2014 metų lapkričio-gruodžio mėn. (b.l. 16,18).

20Ieškovas ginčija CK 1.90 str. pagrindu (kaip sudarytą dėl suklydimo) 2013-08-07 dovanojimo sutartį sudarytą tarp šalių, kuria ieškovas atsakovui nuosavybės teise padovanojo 1224/3672 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l.9-10). Ieškinyje nurodė, jog jo suklydimas pasireiškė tuo, jog jo tikroji valia buvo sudaryti žemės nuomos sutartį, be to suklydimą sąlygojo liga, sveikatos būklė, t.y. atminties, dėmesio sutrikimai, ribotos suvokimo galimybės, tai pat jo amžius, išsilavinimas. Ieškovas nesugebėjo tinkamai suvokti sandorio, sąmoningai klydo bei LR CK 6.472 str. pagrindu, teikdamas, kad apdovanotasis atliko prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

21Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu nustatomos dvi sąlygos: pirma, turi būti konstatuotas suklydimo faktas; antra, turi būti nustatyta, kad suklydimas buvo esminis. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S.. v. V. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; 2015 m. vasario 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. Z. v. AB DNB bankas, bylos Nr. 3K-3-77-378/2015). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Konkretaus sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos, dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. V. ir kt. v. J. V., bylos Nr. 3K-3-85/2011; 2014 m. kovo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. B. v. AB DNB bankas, bylos Nr. 3K-3-68/2014).

22Dovanojimo sutartis yra valios aktas, kuriuo šio sandorio šalys sąmoningai siekia tam tikro tikslo – dovanotojas nori neatlygintinai perduoti turtą kito asmens nuosavybėn, o apdovanotasis nori jį neatlygintinai gauti. Tam, kad būtų sudaryta dovanojimo sutartis, labai svarbią reikšmę turi žmogaus (dovanotojo) vidinė valia, kuriai susiformuoti reikia turėti motyvus ir tikslą. Teisinę reikšmę turi tik tiesioginis teisinis tikslas, kurio siekia sandorio šalys, jį sudarydamos; nuo to ir priklauso to sandorio teisinė prigimtis. Dovanojimo sandoriui sudaryti dovanotojo valia turi būti išreikšta viešai ir įstatymo nustatyta forma. Išorinis valios išreiškimas turi atitikti vidinį – tikrąjį valios turinį. Dėl to ir šiuo atveju teismas pirmiausia vertina tai, kaip ieškovas suvokė esmines sandorio aplinkybes, teismas ištyręs ir įvertinęs įrodymus, sprendžia, kad ieškovo sudaryta 2013 m. rugpjūčio 7 d. dovanojimo sutartis turi valios trūkumų. Ieškovui esant senyvo amžiaus, spec. vidurinio išsilavinimo, pasitikint atsakovu kaip artimu giminaičiu, su kuriuo santykiai iki dovanojimo sutarties sudarymo buvo geri, jis esminiai suklydo dėl sandorio dalies teisinės prigimties. Tai, kad jis tik gavęs iš brolio žemės dovanojimo sutartį, pradėjo domėtis jo su atsakovu sudaryto sandorio teisine prigimtimi, taip pat rodo jo suklydimą iš esmės. Ieškovas E. Z. neteisingai suvokė savo sudaromo sandorio esmę, aplinkybes. Dovanojimo sandorį sudarė, kadangi dėl sveikatos būklės, senyvo amžiaus ir išsilavinimo lygio bei neturėjimo tokio pobūdžio veiksmų atlikimo patirties, nesuvokė dovanojimo sutarties sudarymo pasekmių. Dėl judėjimo sutrikimų negalėjo patekti pas notarę į kabinetą, dėl fizinių trūkumų negalėjo pats pasirašyti sutarties, už jį ginčijamą sandorį pasirašė atsakovo sutuoktinė Z. Z.. Žemės sklypo dalies neketino niekam perleisti, tai patvirtina įgaliotos atstovės O. T., trečiojo asmens A. Č. paaiškinimai, jog ieškovui buvo siūloma parduoti žemę, netgi prieš pat sudarant ginčijamą dovanojimo sandorį, bet atsakovas parduoti žemės nenorėjo. Visą laiką ieškovas buvo įsitikinęs, kad žemė yra jo nuosavybė, tuo labiau, jog brolis jam atveždavo žemės nuomos mokestį. Ieškovas neatkreipė dėmesio į šio sandorio turinį, kad šis sandoris jam žalingas tiek socialiniu, tiek ekonominiu bei moraliniu požiūriu. Iš jo pusės sandoris yra neprotingas, nes kitas asmuo tokioje situacijoje nebūtų taip pasielgęs. Joks protingas ir apdairus asmuo, siekdamas išnuomoti žemę, nenorėtų jos neatlygintinai perleisti ir užuot gavęs papildomas pajamas, prarasti ir žemę, ir pajamas. Šiuo sandoriu nebuvo išreikšta jo tikroji valia. Iš sandorio naudos turėjo tik atsakovas, o ieškovui padaryta žala - neteko nuosavybės teisės į savo turtą. Sudarydamas sandorį ieškovas suklydo iš esmės, neteisingai suvokė visas aplinkybes, kad dovanota žemė iš karto taps brolio nuosavybe ir jis į šią žemę neturės jokių teisių.

23Byloje esantis medicininiai dokumentai patvirtina, kad ieškovas dėl savo sveikatos būklės galėjo suklysti dėl sandorio esmės, jo dalyko. Ginčijamą sutartį tvirtinusi notarė nurodė, kad ieškovas jai savo valią išreiškė aiškiai, pareiškė, kad žemę dovanoja broliui, dėl to abejonių jai nekilo, ji dovanotojui (ieškovui) perskaitė sutartį, išaiškino sutarties sąlygas ir pasekmes, kurias ieškovas suprato. Tačiau didelės apimties dovanojimo sutarties teksto su teisiniais terminais ieškovas nesuprato dėl savo suvokimo gebėjimų. Teismo posėdžio metu apklausiamas ieškovas E. Z., viską suprato tik lėtai ir nenaudojant sudėtingų terminų, trumpais sakiniais atsakinėjo į jam užduotus klausimus, paaiškinus, taigi ieškovas suvokia aplinką, tačiau jo suvokimas yra apsunkintas. Tačiau teismo posėdyje apklausa notarė teigė, kad ir šiuo metu ieškovo sveikatos būklė puiki. Tai reiškia, kad sandorio sudarymo dieną notarė sąžiningai suklydo vertindama ieškovo supratimo lygį.

24Atsakovas nurodė, kad ieškovas pats iniciavo dovanojimo sutarties sudarymą, norėdamas apsaugoti turtą nuo sutuoktinės, ir kartu užtikrinti, kad ateityje pablogėjus sveikatai, brolis jį prižiūrės. Tokią ieškovo poziciją palaikė atsakovo sutuoktinė ir tretieji asmenis N. M., A. Č. ir A. Č., kurie nurodė, kad ieškovas dovanojimo sandoriu norėjo išsaugoti giminėje tėvų brangią žemę. Tačiau nei atsakovas, nei tretieji asmenys nesugebėjo logiškai paaiškinti, kodėl pats atsakovas pardavė jam priklausančią tariamai brangią žemės dalį. Teismas jų parodymus laiko neobjektyviais. Atsakovas atsisako grąžinti broliui žemę ir nesutinka sumokėti kompensaciją, atitinkančią tikrąją žemės vertę, sutiktų sumokėti tik apie 5000 Eur kompensaciją. Atsakovo paaiškinimai dėl sandorio sudarymo aplinkybių bei veiksmai po sandorio sudarymo, duoda pagrindą išvadai, jog jo veiksmai laikytini smerktinais geros moralės požiūriu. Iš šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad atsakovas brolį lankė retai, juo nesirūpino, su ieškovu šiuo metu nebendrauja, materialiai nepadeda. Ieškovą iki ir po sandorio sudarymo prižiūri juo rūpinasi tik sutuoktinė O. T..

25Dėl ieškinio senaties

26Pagal CK 6.472 straipsnio 1 dalį dovanotojas gali kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu. Reikalauti panaikinti dovanojimą nurodytu pagrindu dovanotojas gali per vienerių metų ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo tos dienos, kurią jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokio pagrindo atsiradimą (CK 6.472 straipsnio 4 dalis). Atsakovas ir jo atstovė teismo prašo taikyti ieškinio senatį, motyvuodami, jog ieškovo sutuoktinė O. T. apie ginčijamą sandorį sužinojo jau 2014 m., t.y. prieš žemės nuomos sutarties pasibaigimą (2014-05-15). Teismas, įvertinęs byloje esančius ir teismo posėdžio metu ištirtus rašytinius įrodymus bei šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, daro išvadą, jog ieškovas nėra praleidęs CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino ieškiniui pareikšti. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad ieškovas apie ginčijamą sandorį sužinojo nuo dokumentų apie jų sudarymą gavimo dienos, t.y. nuo 2015-06-05 kai dokumentus jam atidavė atsakovas, o ne momentą, kada apie ginčijamą sandorį sužinojo kiti asmenys (šiuo atveju ieškovo sutuoktinė O. T.). Bylos duomenys patvirtina, kad tokius dokumentus ieškovas gavo 2015-06-15, ieškinys pareikštas 2015-06-29, vadinasi ieškovas vienerių metų ieškinio senaties termino nepraleido.

27Atsižvelgiant į visa tai ir įvertinus teismo posėdžio metu duotus šalių ir jų atstovų paaiškinimus bei civilinėje byloje esančius ir teismo posėdžio metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog egzistuoja visos būtinos sąlygos, ginčijamą sandorį – 2013 rugpjūčio 7 d. 1224/3672 dalies žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), sudarytą tarp dovanotojo E. Z. ir apdovanotojo A. A. Z., patvirtintą Šilalės rajono notarų biure, pripažintini negaliojančia.

28Dėl restitucijos taikymo

29Pripažinus sandorį negaliojančiu taikoma restitucija. Restitucijos taikymą nustato LR Civilinio Kodekso 6.145 – 6.153 straipsniai, kurių esmė ta, kad negalimas dėl restitucijos taikymo vienos iš šalių padėties nepagrįstas ir nesąžiningas pablogėjimas, o kitos - atitinkamas pagerėjimas. Atsakovas ginčo sandorio pagrindu įgijo dalį žemės sklypo. Pripažinus dovanojimo sutartį negaliojančia, turi būti taikoma restitucija ir perleistas turtas grąžinamas buvusiam jo savininkui. Šioje byloje ieškovas prašo teismo taikyti restituciją natūra. Byloje nenustatyta išimtinių aplinkybių, dėl kurių restitucija natūra negalėtų būti taikoma, todėl atsakovas A. A. Z. įpareigotinas grąžinti ieškovui E. Z. 1224/3672 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Remiantis CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinį patenkinus, ieškovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovas yra teismui pateikęs įrodymus apie savo turėtas bylinėjimosi išlaidas: 268,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 7, 31) ir 1400,00 Eur advokato atstovavimo išlaidų ( b.l. 103,104-106, 132), iš viso 1668,00 Eur, todėl iš atsakovo priteistinos ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1668,00 Eur (CPK 79 str., 88 str., 93 str., 96 str. 98 str.).

32Kadangi nuo dalies žyminio mokesčio - 268,00 Eur ieškovas buvo atleistas, todėl valstybei priteistina 268,00 Eur žyminio mokesčio iš atsakovo. Valstybė nagrinėjamoje byloje patyrė 31,95 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos iš atsakovo - CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.

33Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos teismo 2015-07-10 nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

34Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti visiškai.

36Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2013 m. rugpjūčio 7 d. 1224/3672 dalies žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dovanojimo sutartį (Notarinio registro Nr. ( - )), sudarytą tarp dovanotojo E. Z., asmens kodas ( - ) ir apdovanotojo A. A. Z., asmens kodas ( - ) ir patvirtintą Šilalės rajono notarų biure.

37Taikyti restituciją natūra ir grąžinti ieškovui E. Z. 1224/3672 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuri buvo perduota atsakovui A. A. Z. pagal 2013 m. rugpjūčio 7 d. dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr. ( - ).

38Priteisti iš atsakovo A. A. Z. a.k. ( - ), 268,00 Eur (du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 1400,00 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui E. Z., a.k. ( - ).

39Priteisti iš atsakovo A. A. Z. a.k. ( - ), 31,95 Eur (trisdešimt vieną eurą 95 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir 268,00 Eur (du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio valstybei (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. ( - ), "Swedbank", AB, banko kodas 73000.

40Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-07-10 nutartimi šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė,... 2. sekretoriaujant Reginai Leonavičienei,... 3. dalyvaujant: ieškovui E. Z., ieškovo E. Z. atstovei advokatei Eglei... 4. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia CK 1.90 str. pagrindu... 6. Apklaustas teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad jis savo žemės... 7. Ieškovo įgaliota atstovė O. T. paaiškino, kad su ieškovu susituokė 1998... 8. Ieškovo atstovė advokatė Eglė Gurskytė teismo posėdžio metu ieškinį... 9. Atsakovas A. A. Z. su ieškiniu nesutinka, ieškinį prašo atmesti.... 10. Atsakovo A. A. Z. atstovė advokato padėjėja Indrė Pocevičienė laiko... 11. Trečiasis asmuo E. M. paaiškino, kad šioje byloje suinteresuotumo jis... 12. Trečiasis asmuo N. M. pateiktame atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu... 13. Trečiasis asmuo A. Č. paaiškino, kad nesutinka su ieškiniu, nes žemė buvo... 14. Trečiasis asmuo A. Č. paaiškino, kad ieškovas ir atsakovas yra pusbroliai,... 15. Trečiasis asmuo Šilalės rajono notarė D. S. paaiškino, jog nepamena ar... 16. Liudytoja V. K. parodė, kad ieškovas yra jos dėdė, atsakovas yra jos... 17. Liudytoja Z. Z. parodė, kad ieškovas yra vyro brolis, o atsakovas yra jos... 18. Ieškinys tenkintinas.... 19. Byloje nustatyta, kad Šilalės rajono notarų biure 2013 rugpjūčio 7 d. tarp... 20. Ieškovas ginčija CK 1.90 str. pagrindu (kaip sudarytą dėl suklydimo)... 21. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali... 22. Dovanojimo sutartis yra valios aktas, kuriuo šio sandorio šalys sąmoningai... 23. Byloje esantis medicininiai dokumentai patvirtina, kad ieškovas dėl savo... 24. Atsakovas nurodė, kad ieškovas pats iniciavo dovanojimo sutarties sudarymą,... 25. Dėl ieškinio senaties... 26. Pagal CK 6.472 straipsnio 1 dalį dovanotojas gali kreiptis į teismą dėl... 27. Atsižvelgiant į visa tai ir įvertinus teismo posėdžio metu duotus šalių... 28. Dėl restitucijos taikymo... 29. Pripažinus sandorį negaliojančiu taikoma restitucija. Restitucijos taikymą... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Remiantis CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 32. Kadangi nuo dalies žyminio mokesčio - 268,00 Eur ieškovas buvo atleistas,... 33. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos teismo 2015-07-10 nutartimi,... 34. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2013 m. rugpjūčio 7 d.... 37. Taikyti restituciją natūra ir grąžinti ieškovui E. Z. 1224/3672 dalį... 38. Priteisti iš atsakovo A. A. Z. a.k. ( - ), 268,00 Eur (du šimtus... 39. Priteisti iš atsakovo A. A. Z. a.k. ( - ), 31,95 Eur (trisdešimt vieną eurą... 40. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-07-10 nutartimi šioje byloje taikytas... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...