Byla 2K-184/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Viktoro Aiduko, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjos Dalios Bajerčiūtės, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorui Gintautui Gudžiūnui, nuteistojo gynėjui advokatui Vytautui Blažaičiui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Alfredos Sabaliauskienės kasacinį skundą dėl Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. gegužės 28 d. nuosprendžio, kuriuo:

2G. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 6 dalį laisvės atėmimu šešeriems metams. Pritaikius BK 75 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 4 ir 7 punktus, bausmės vykdymas G. D. atidėtas dvejiems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 68 straipsniu, nuteistajam uždrausta vairuoti transporto priemones trejiems metams.

3Iš G. D. priteista nukentėjusiajai J. S. 2019,62 Lt turtinei žalai atlyginti ir 2050 Lt proceso išlaidų, turėtų byloje dalyvavusio advokato paslaugoms apmokėti.

4Iš atsakovo UAB „A“ priteista: J. S. – 45 000 Lt; A. J. – 30 000 Lt; E. S. – 7000 Lt neturtinei žalai atlyginti. P. A. civilinis ieškinys atmestas.

5Kasacine tvarka skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartis, kuria prokuroro apeliacinis skundas atmestas; Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. gegužės 28 d. nuosprendis pakeistas – panaikinta nuosprendžio dalis, kuria atmestas P. A. civilinis ieškinys, ir P. A. iš UAB „A“ priteista 7000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Iš G. D. J. S. priteista 500 Lt išlaidų, turėtų advokato, dalyvavusio apeliaciniame procese, paslaugoms apmokėti. Kita nuosprendžio dalis palikta galioti nepakeista.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos D. Bajerčiūtės pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

7G. D. nuteistas už tai, kad 2008 m. rugpjūčio 25 d., apie 10.43 val., Šiauliuose, J. Basanavičiaus g., ties namu Nr. 164, vairuodamas kelių transporto priemonę – krovininį automobilį ,,Scania R12LB“ (valst. Nr. ( - ) priklausantį UAB „A“, pažeidė Kelių eismo saugumo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950) 53, 68, 162, 164, 172 ir 174 punktų reikalavimus, t. y. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nevažiavo kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, neatsižvelgė į transporto priemonės ypatumus, kelio ir meteorologines sąlygas, matomumą, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti transporto priemonę, įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais atvažiuojančiu automobiliu ,,Ford Galaxy“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini), vairuojamu F. S., dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilio ,,Ford Galaxy“ vairuotojas F. S. patyrė sužalojimų, nuo kurių mirė.

8Kasaciniame skunde Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Alfreda Sabaliauskienė prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartį – panaikinti nutarties dalį, kuria atmestas prokuroro apeliacinis skundas dėl BK 75 straipsnio taikymo, paliekant nepakeistą nutarties dalį dėl civilinio ieškinio priteisimo nukentėjusiajam P. A., ir panaikinti Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. gegužės 28 d. nuosprendžio dalį, kuria nuteistajam G. D. taikytas BK 75 straipsnis.

9Kasatorė nurodo, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, t. y. BK 41 straipsnio 2 dalies, 75 straipsnio 1 dalies nuostatas. Taikant bausmės vykdymo atidėjimą, nebuvo įvertintas G. D. veikos pavojingumas – itin šiurkštūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai, padaryti kaltininkui būnant apsvaigus nuo alkoholio, veikos sukelti nepataisomi padariniai – žmogaus mirtis. Be to, nuteistasis nesistengė sušvelninti eismo įvykio padarinių, nes per pusantrų metų nuo įvykio iki nuosprendžio paskelbimo ne tik net iš dalies neatlygino padarytos žalos, neatsiprašė nukentėjusiųjų ir nesigailėjo nusikaltęs, bet priešingai – aktyviai tai neigė, o po šio nusikaltimo padarymo vėl padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 134 straipsnis), už kurį buvo nubaustas administracine tvarka. Kasaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad nukentėjusieji J. S. bei P. A. taip pat nesutiko su BK 75 straipsnio taikymu nuteistajam.

10Kasatorės manymu, apeliacinės instancijos teismas nutartyje padarė nepagrįstą išvadą, jog esą G. D. nustatytas neblaivumas (0,55 promilės) tik nedaug viršijo leistiną normą, nes maksimali leistina neblaivumo riba – 0,4 promilės. Be to, teismas nekreipė dėmesio į tai, jog G. D. neblaivumo būklės patikrinimas atliktas pažeidžiant Neblaivumo nustatymo taisyklių 10 punkto ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 660 patvirtintos Policijos patrulių veiklos instrukcijos 101.1 punkto reikalavimus, pagal kuriuos, esant bent vienam neblaivumo požymiui, policijos pareigūnas nedelsdamas alkoholio kiekio matuokliu turi patikrinti, ar transporto priemonės vairuotojas yra blaivus, o į sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros vairuotojas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per vieną valandą nuo eismo įvykio. Šiuo konkrečiu atveju G. D. blaivumas eismo įvykio vietoje alkoholio kiekio matuokliu nepatikrintas, o į sveikatos priežiūros įstaigą nuteistasis nuvežtas tik po dviejų valandų. Teismo medicinos literatūroje nurodoma, kad alkoholio sklaida yra 0,12-0,15 promilės per valandą. Esant tokioms aplinkybėms, kasatorės įsitikinimu, G. D. neblaivumo būklės nustatymo tikrumas kelia abejonių, juolab abejotini nuteistojo teiginiai, kad įvykio dieną alkoholio jis nevartojęs.

11Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismo motyvas, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys (jos nurodytos prokuroro apeliaciniame skunde) nesukuria precedento konkrečiam nagrinėjamam atvejui, nes kitose bylose nustatyti nusikaltimai pavojingesni už G. D. įvykdytą, prieštarauja formuojamai teismų praktikai tokio pobūdžio bylose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 24 d. „Teismų praktikos Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo (BK 281 straipsnis) baudžiamosiose bylose apžvalgos“ išvadų 23 straipsnyje nurodyta, kad atvejai, kai asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, šiurkščiai pažeisdamas Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisykles, sukelia eismo įvykį, dėl kurio žūsta žmonių ar būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, paprastai vertinami kaip paneigiantys galimybę tokiam asmeniui taikyti tiek atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, tiek bausmės vykdymo atidėjimą, nes nebūtų įgyvendinta bausmės paskirtis. Be to, ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. „Teismų praktikos taikant bausmių vykdymo atidėjimą (BK 75 ir 92 straipsniai) apžvalgos“ išvadų 8.3 punkte nurodoma, kad nepritartina teismų praktikai, kai bausmės vykdymo atidėjimas taikomas bylose dėl nusikaltimų, padarytų šiurkščiai, sąmoningai pažeidus draudimus, taisykles ir pan., ir sukėlusius labai sunkius padarinius, pavyzdžiui, bylose dėl nusikaltimų, numatytų BK 281 straipsnyje, kai asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, sukelia eismo įvykį, dėl kurio žūsta žmonių bei būna sunkiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata.

12Kasaciniame skunde daroma išvada, kad abiejų instancijų teismai nepagrįstai taikė BK 75 straipsnį, todėl jų sprendimai keistini.

13Kasacinis skundas tenkintinas.

14Pagal BK 75 straipsnio nuostatas bausmės vykdymo atidėjimą teismas gali taikyti, jei nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Darydamas tokią išvadą, teismas privalo įvertinti nusikalstamą veiką, ją padariusį asmenį, atsižvelgti į visas aplinkybes, apibūdinančias padarytos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltininko požiūrį į nusikalstamą veiką, jo elgesį iki nusikalstamos veikos padarymo ir po to, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Bausmės vykdymo atidėjimo taikymas neturi prieštarauti BK 41 straipsnyje įtvirtintam teisingumo principui ir kitiems bausmės tikslams – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti už padarytus nusikaltimus, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti asmenis taip, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų.

15BK 75 straipsnio taikymą G. D. teismai grindė tuo, kad jis padarė neatsargų nusikaltimą, anksčiau neteistas, apibūdinamas teigiamai, šeimoje augina du sūnus (pažymėtina, kad šie – pilnamečiai, gimę 1990 ir 1991 m.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios aplinkybės buvo pernelyg sureikšmintos, jos nėra pakankamos ir neatsveria kitų byloje nustatytų aplinkybių, kurios leidžia manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

16G. D. nuteistas už tai, kad, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vairavo transporto priemonę ir pažeidė Kelių eismo saugumo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus. Teismų sprendimuose konstatuota, kad, nors nuo įvykio praėjo ilgas laiko tarpas, nuteistasis neatlygino nė dalies nukentėjusiesiems padarytos žalos, dėl nusikaltimo nuoširdžiai nesigaili, jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, po nusikaltimo padarymo padarė administracinį teisės pažeidimą vairuodamas transporto priemonę. Taigi, nuteistasis, sukėlęs nepataisomus padarinius – nukentėjusiojo F. S. mirtį, realiai nepadarė nieko, kad šiuos padarinius sušvelnintų, be to, pademonstravo nekritišką požiūrį į paties padarytą nusikalstamą veiką. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Pažymėtina, kad bylose dėl BK 281 straipsnio 6 dalyje numatytų nusikaltimų, padarytų panašiomis aplinkybėmis, pagal susiformavusią teismų praktiką BK 75 straipsnis netaikomas (kasacinės nutartys Nr. 2K-312/2010; 2K-365/2009).

17Teisėjų kolegija daro išvadą, kad BK 75 straipsnio nuostatos taikytos netinkamai, todėl teismų sprendimai keistini, panaikinant bausmės vykdymo atidėjimo taikymą ir paskiriant nuteistajam G. D. atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą šešerių metų laisvės atėmimo bausmę atviroje kolonijoje (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnis).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

19Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. gegužės 28 d. nuosprendį ir Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartį pakeisti – panaikinti teismų sprendimų dalis dėl BK 75 straipsnio taikymo bei nustatyti nuteistajam G. D. nuosprendžiu paskirtą šešerių metų laisvės atėmimo bausmę atlikti atviroje kolonijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. G. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK)... 3. Iš G. D. priteista nukentėjusiajai J. S. 2019,62 Lt turtinei žalai atlyginti... 4. Iš atsakovo UAB „A“ priteista: J. S. – 45 000 Lt; A. J. – 30 000 Lt;... 5. Kasacine tvarka skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5... 6. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos D. Bajerčiūtės pranešimą,... 7. G. D. nuteistas už tai, kad 2008 m. rugpjūčio 25 d., apie 10.43 val.,... 8. Kasaciniame skunde Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotoja... 9. Kasatorė nurodo, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą,... 10. Kasatorės manymu, apeliacinės instancijos teismas nutartyje padarė... 11. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismo motyvas, jog... 12. Kasaciniame skunde daroma išvada, kad abiejų instancijų teismai nepagrįstai... 13. Kasacinis skundas tenkintinas.... 14. Pagal BK 75 straipsnio nuostatas bausmės vykdymo atidėjimą teismas gali... 15. BK 75 straipsnio taikymą G. D. teismai grindė tuo, kad jis padarė neatsargų... 16. G. D. nuteistas už tai, kad, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vairavo... 17. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad BK 75 straipsnio nuostatos taikytos... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 19. Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. gegužės 28 d. nuosprendį ir Šiaulių...