Byla 2-1661/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,BSV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 23 d. nutarties, kuria UAB ,,BSV“ iškelta bankroto byla, ir atsakovo UAB ,,BSV“ vadovo L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutarties, kuria teismas atmetė atsakovo UAB ,,BSV“ vadovo L. J. prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi jam skirtą piniginę baudą už teismo nurodymų nevykdymą, civilinėje byloje Nr. B2-4993-392/2009 pagal ieškovų V. Z. (V. Z. ), UAB ,,Senukų prekybos centras“ ir UAB ,,Partnerių statybinės medžiagos“ ieškinius atsakovui UAB ,,BSV“ (trečiasis asmuo UAB ,,Lankava“) dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai V. Z. ir UAB „Senukų prekybos centras“ bei UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ kreipėsi į teismą prašydami iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,BSV“. 2009 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi šios bylos buvo sujungtos. Ieškovas V. Z. savo pareiškime nurodė, kad jis dirbo UAB „BSV“ projektų vadovu, tačiau, nutraukus darbo sutartį, atsakovas ne visiškai atsiskaitė ir yra skolingas ieškovui 12 743,64 Lt. V. Z. prašė UAB „BSV“ administratoriumi paskirti UAB „Tytus”. Ieškovai UAB „Senukų prekybos centras“ bei UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ savo pareiškime nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „BSV“ sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. SM8/0940, kurios pagrindu atsakovas gavo prekes, tačiau neatsiskaitė už jas ir yra skolingas UAB „Senukų prekybos centras“ 31 041,70 Lt, 2008 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ ir UAB „BSV“ sudarė Tiekimo sutartį Nr. 1391, kurios pagrindu atsakovas gavo prekes, tačiau už jas neatsiskaitė ir yra skolingas UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ 42 672,20 Lt. Ieškovai teigė, kad atsakovas yra nemokus, prašė iškelti bankroto bylą UAB „BSV“, administratoriumi skirti UAB „Forum Regis”. Trečiasis asmuo UAB ,,Lankava“ administratoriumi prašė skirti UAB „Forum Regis”.

42009 m. rugpjūčio 19 d. pranešimu teismas atsakovą UAB „BSV“ įpareigojo ne vėliau kaip per penkias dienas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ ieškinį; kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti tikslūs jų pavadinimai, įmonių kodai, pilni adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai bei kurie įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti; paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio finansinę atskaitomybę; informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Atsakovas buvo informuotas, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalis numato nurodytų dokumentų nepateikimo be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą pasekmes – teismas ar teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 10 tūkstančių litų baudą.

52009 m. rugsėjo 10 d. atsakovas teismui pateikė prašymą dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodė, kad UAB „BSV“ vyksta ūkinės veiklos auditas, todėl visi įmonės dokumentai už periodą nuo 2007 m. rugsėjo 10 d. iki 2009 m. liepos 31 d. yra atiduoti auditą atliekančiai bendrovei, auditas bus atliekamas iki 2009 m. rugsėjo 15 d. Atsakovas teismo prašė pratęsti terminą dokumentams ir reikiamai informacijai pateikti iki 2009 m. rugsėjo 21 d. Atsakovo prašymas buvo patenkintas. 2009 m. rugsėjo 24 d. atsakovas teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad negali pateikti teismui reikalaujamų buhalterinių dokumentų, nes jų neperduoda buvusi UAB „BSV“ vyr. finansininkė B. A. , todėl atsakovas negali jais disponuoti. UAB „BSV“ teismo prašė pratęsti atsiliepimo pateikimo teismui terminą.

6Vilniaus apygardos teismas tokį atsakovo elgesį įvertino kaip bylos vilkinimą ir 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi už teismo reikalaujamų rašytinių įrodymų ir įmonės finansinių dokumentų nepateikimą be svarbios priežasties UAB „BSV“ vadovui L. J. skyrė 3 000 Lt baudą.

72009 m. spalio 12 d. atsakovo UAB ,,BSV“ vadovas L. J. teismui pateikė prašymą (skundą) dėl teismo skirtos baudos, kuriame nurodė, kad teismo reikalaujamų dokumentų laiku pateikti jis negalėjo, nes: 1) 2009 m. rugpjūčio 7 d. tarp UAB „BSV“ ir UAB „Auditoriai ir Konsultantai“ buvo sudaryta audito sutartis Nr. 21/2009, kuria UAB „Auditoriai ir Konsultantai“ įsipareigojo iki 2009 m. rugsėjo 1 d. atlikti UAB „BSV“ auditą. Tuo pagrindu visi bendrovės finansiniai dokumentai, reikalingi auditui atlikti, buvo perduoti UAB „Auditoriai ir Konsultantai“. Tačiau UAB „Auditoriai ir Konsultantai“ sutartyje nustatytu terminu atsakovo ūkinės veiklos audito neatliko ir paprašė pratęsti audito atlikimo terminą. 2009 m. rugpjūčio 31 d. papildomu susitarimu prie 2009 m. rugpjūčio 7 d. audito sutarties Nr. 21/2009 UAB „Auditoriai ir Konsultantai“ įsipareigojo UAB „BSV“ ūkinės veiklos auditą atlikti iki 2009 m. rugsėjo 15 d., bet jo neatliko. Atsakovo finansinius dokumentus auditą atliekanti bendrovė grąžino tik 2009 m. rugsėjo 21 d., tačiau UAB „BSV“ ūkinės veiklos audito išvadų nepateikė; 2) dalies atsakovo finansinių dokumentų laiku negrąžino buvusi UAB „BSV“ vyr. finansininkė B. A. , kuri 2009 m. liepos 31 d. buvo atleista iš darbo. Jos žinioje buvę atsakovo finansiniai dokumentai perimti tik 2009 m. spalio 5 d. Todėl atsakovas UAB „BSV“ atsiliepimo į UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ ieškinį bei reikalautų finansinių dokumentų teismui laiku negalėjo pateikti. L. J. nuomone, šios aplinkybės pripažintinos svarbiomis priežastimis, dėl jų atsakovas objektyviai negalėjo įvykdyti teismo įpareigojimų, todėl prašė panaikinti jam skirtą 3 000 Lt baudą.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi atsakovo UAB ,,BSV“ vadovo prašymo dėl teismo skirtos baudos panaikinimo netenkino, nes L. J. nurodytų dokumentų nepateikimo priežasčių nepripažino svarbiomis. Teismas nurodė, kad pagal CPK 114 straipsnio 1 dalį atsakovas teismui galėjo pateikti ne dokumentų originalus, kuriuos teigė negalįs pateikti, bet jų nuorašus, patvirtintus dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Teismas pažymėjo, kad teismui galėjo būti pateikti reikalautų UAB „BSV“ finansinių dokumentų, pateiktų auditą atliekančiai kompanijai, nuorašai. Dėl atsakovo teiginio, kad dalies atsakovo finansinių dokumentų laiku negrąžino buvusi UAB „BSV“ vyr. finansininkė B. A. ir todėl jie nebuvo pateikti teismui, teismas nurodė, jog tuo atveju, jei UAB „BSV“ nuosavybės teise priklausančius bendrovės finansinius dokumentus neteisėtai buvo užvaldžiusi buvusi UAB „BSV“ vyr. finansininkė, atsakovas (jo vadovas) galėjo ir turėjo kreiptis į kompetentingas teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir taip ginti teisėtus vadovaujamos bendrovės interesus. Tačiau L. J. jokių veiksmų neatliko. Be to, visi UAB „BSV“ finansiniai dokumentai yra perimti iš juos turėjusių (valdžiusių) asmenų ir teismui nėra pateikta jokių įrodymų, jog to nebuvo galima padaryti anksčiau.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „BSV“, administratoriumi paskyrė UAB „Forum Regis”, išsprendė kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius klausimus. Teismas iškėlė UAB ,,BSV“ bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nustatytu pagrindu: įmonė yra nemoki ir vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Teismas nurodė, kad iš byloje esančio atsakovo UAB „BSV“ 2009 m. rugpjūčio 19 d. balanso duomenų matyti, jog atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 981 329 Lt, o turto įmonė turi už 746 089 Lt. Teismas pažymėjo, kad atsakovas pripažino, jog 879 986,74 Lt dydžio atsakovo įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti. Be to atsakovas pateikė sąrašą darbuotojų, kuriems UAB „BSV“ vėluoja išmokėti darbo užmokestį ir tai yra besąlyginė vada bankroto bylos iškėlimui. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad yra pagrindas manyti, jog UAB „BSV“ neturi ir neturės piniginių lėšų visoms skoloms likviduoti. Teismas, įvertinęs, kad pradelsti atsakovo įsipareigojimai viršija viso į jo balansą įrašyto turto vertę, sprendė, kad egzistuoja įstatyme numatytos sąlygos bankroto bylai iškelti – įmonė atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytus nemokumo kriterijus. Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad jis yra pareiškęs 889 005 Lt dydžio ieškinį UAB „Ranga IV“, todėl, išieškojus šią sumą ir kitas skolas, atsakovas galės visiškai atsiskaityti su kreditoriais ir toliau vykdyti veiklą, nes nėra aišku, ar minėtas ieškinys bus patenkintas. Teismas pažymėjo, kad, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, UAB „BSV“ atsiliepimą į ieškovų pareiškimus šioje byloje ir ieškinį UAB „Ranga IV“ teismui pateikė tą pačią 2009 m. spalio 12 d.

10Teismas nurodė, kad ieškovas V. Z. administratoriumi siūlė skirti UAB „Tytus”, o ieškovai UAB „Senukų prekybos centras“ bei UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ ir trečiasis asmuo UAB „Lankava“ – UAB „Forum Regis” kandidatūrą. Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad buveinę Šiauliuose turinti UAB „Tytus” yra užbaigusi 9 ir vykdo 36 bankroto procedūras, o Vilniuje esanti UAB „Forum Regis” yra užbaigusi 6 ir vykdo 25 bankroto procedūras, abi bendrovės turi patirties įmonių bankroto administravimo srityje, UAB ,,BSV“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Forum Regis“, turinčią buveinę tame pačiame mieste kaip ir atsakovas. Teismas nurodė, kad nėra nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2009 m. spalio 16 d. raštu nepareiškė prieštaravimų dėl šio administratoriaus kandidatūros.

11Atsakovas UAB ,,BSV“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,BSV“ atmesti. Nurodo, kad teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, rėmėsi tik formaliais pagrindais, neatsižvelgė į bankroto paskirtį ir šio procedūros tikslus, neįsigilino į situaciją ir neįvertino atsakovo galimybių, gavus gautinas sumas, atsiskaityti su bendrovės kreditoriais. Nors atsakovas turi finansinių sunkumų, tačiau, atsižvelgus į tai, kad atsakovui kitos bendrovės yra skolingos didelę pinigų sumą ir yra didelė tikimybė šias sumas atgauti, apelianto nuomone, bendrovė ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais ir toliau vykdyti savo veiklą. Teismas neatsižvelgė ir nevertino aplinkybės, kad tretieji asmenys atsakovui yra skolingi gerokai didesnę sumą, nei atsakovas savo kreditoriams, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto, bendrovė siekia ir turi galimybę atsiskaityti su kreditoriais, tik šiuo metu turi laikinų sunkumų, kuriuos sukėlė laiku neatsiskaitantys už atliktus darbus užsakovai.

12Atsakovo UAB ,,BSV“ vadovas L. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti paskirtą 3 000 Lt baudą. Nurodo, kad reikalaujamų dokumentų teismui nepateikė ne dėl savo kaltės, o dėl auditorių bei buvusios įmonės vyr. finansininkės kaltės. Pažymi, kad dokumentų iš auditą atliekančios bendrovės negalėjo paimti, nes būtų pažeidęs sutarties sąlygas pateikti audito įmonei finansinius dokumentus, reikalingus ūkinės veiklos auditui atlikti. Nurodo, kad dėl buvusios darbuotojos veiksmų kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu įpareigoti buvusią UAB ,,BSV“ vyr. finansininkę per penkias dienas nuo nutarties įteikimo grąžinti UAB ,,BSV“ finansinius dokumentus, tačiau teismas šį prašymą ignoravo, o vietoj to paskyrė baudą. L. J. nuomone, šias dokumentų nepateikimo teismui priežastis teismas turėtų pripažinti svarbiomis. Nurodo, kad ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nėra numatyta, kad teismas dokumentų nepateikimo priežastis turi pripažinti svarbiomis. Pakanka teismui nurodyti dokumentų nepateikimo per nustatytą terminą priežastis, ką apeliantas buvo padaręs, todėl bauda turėtų būti panaikinta.

13Ieškovai UAB ,,Senukų prekybos centras“ bei UAB ,,Partnerių statybinės medžiagos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai nustatė įmonės nemokumą ir iškėlė jai bankroto bylą. Be to, teismas bankroto bylą pagrįstai iškėlė ir darbuotojo, kuriam vėluojama sumokėti darbo užmokestį, prašymu. Įstatymas nesieja pastarojo bankroto bylos iškėlimo pagrindo su įmonės turto bei įsipareigojimų santykiu, užtenka tik nustatyti vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimą faktą.

14Ieškovas V. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas vėluoja atsiskaityti su darbuotojais, be to, pradelsti atsakovo įsipareigojimai viršija viso į įmonės balansą įrašyto turto vertę, todėl yra pagrindai iškelti UAB ,,BSV“ bankroto bylą.

15Atsakovo UAB ,,BSV“ atskirasis skundas netenkintinas.

16Atsakovo UAB ,,BSV“ vadovo L. J. atskirasis skundas netenkintinas.

17Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 23 d. nutarties, kuria atsakovui UAB ,,BSV“ iškelta bankroto byla.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

19Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

20Pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,BSV“ iškėlė bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais: dėl nemokumo ir dėl to, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Teismas, nustatydamas įmonės nemokumą, vertino atsakovo teismui pateiktą 2009 m. rugpjūčio 19 d. balansą (t. 2, b. l. 115-116), kuriame nurodyta, kad atsakovas turi turto už 746 089 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 981 329 Lt. Iš atsakovo pateikto 2009 m. rugpjūčio 19 d. skolų kreditoriams sąrašo (t. 2, b. l. 120) matyti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro 879 986,74 Lt, t. y. net daugiau nei atsakovo turimo turto vertė. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytus duomenis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad yra Įmonių bankroto įstatyme nustatytas pagrindas pripažinti įmonę nemokia (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

21Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad teismas neįvertino, jog atsakovui kitos bendrovės yra skolingos net 1 200 000 Lt sumą. Tačiau 2009 m. rugpjūčio 19 d. balanse nurodyta, kad per vienerius metus gautinos sumos yra 409 020 Lt, o atsakovo pateiktame debitorių skolų 2009 m. rugpjūčio 19 d. sąraše (t. 2, b. l. 119) nurodyta, kad tretieji asmenys yra pradelsę atsiskaityti su atsakovu už 274 462,22 Lt sumą. Pažymėtina, jog, vertinant balanse nurodytas gautinas sumas, turi būti įsitikinama šių sumų buvimu, jų dydžio tikslumu ir atgavimo (išieškojimo) galimybėmis. Vadovaujantis 2-ojo Verslo apskaitos standarto 17 punktu, per metus gautinos sumos parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas, t.y. gautinų sumų balansinė vertė apskaitoje turi būti mažinama įvertintų abejotinų gautinų sumų dydžiu. Ieškovas nurodo, kad yra iškėlęs teisme dvi bylas savo skolininkams (t. 2, b. l. 118), kuriose jo reikalavimų suma sudaro 909 718,25 Lt, tačiau pats nurodo, kad šios bylos dar nėra išnagrinėtos ir nepriimti sprendimai jose. Pažymėtina, jog tokiu atveju ginčijamos atsakovo turtinės teisės negali būti pripažintos realiu įmonės turtu.

22Kaip minėta, teismas taip pat nustatė, kad yra ir kitas pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą, nes įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Atsakovas teismui pateikė 2009 m. rugpjūčio 19 d. mokėtinų sumų darbuotojams sąrašą (t. 2, b. l. 121), iš kurio matyti, kad atsakovas kai kuriems darbuotojams vėluoja išmokėti atlyginimą nuo 2009 m. balandžio mėnesio. Šiuo pagrindu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą buvęs atsakovo darbuotojas V. Z. .

23Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

24Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutarties, kuria teismas atmetė atsakovo UAB ,,BSV“ vadovo L. J. prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi jam skirtą piniginę baudą už teismo nurodymų nevykdymą.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

26Vienas iš svarbiausių teisinės valstybės principų – operatyvus ir efektyvus galimai pažeistų subjektinių teisių gynimas. Operatyviai teisėtomis priemonėmis ir būdais neapgynus asmens subjektinių teisių, pačios teisės gali prarasti savo tikrąją paskirtį. Itin operatyviai turi būti veikiama nedispozityviose bylose, nes jos turi viešąjį interesą. Operatyvumo sąskaita negali nukentėti teisingumas, bet neveikiant ar veikiant itin lėtai, sudaromos sąlygos pažeisti sąžiningų asmenų teises ir teisėtus interesus, o nesąžiningi asmenys gali įgyti nepagrįstą pranašumą. Daugėjant nemokių įmonių, valstybės ekonominė padėtis dar labiau sudėtingėja. Todėl bankroto bylos neabejotinai turi viešąjį interesą. Neatsitiktinai šios kategorijos bylose įtvirtintas aktyvus teisėjo vaidmuo, o įstatymai nustato terminus įmonės nemokumo klausimui išspręsti, atskiriems procesiniams veiksmams bankroto byloje atlikti. Pažymėtina, kad juridinio asmens vadovas yra atsakingas už įmonės veiklą, jis turi būti susipažinęs ir su įmonės veiklos galimai neigiamais padariniais. Kaip ir bet kuris kitas asmuo, jis negali ignoruoti įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais nustatytų įpareigojimų ir privalo juos vykdyti (CPK 18 str.). Įmonės valdymo organo veikos teisėtumas, kaltės forma ir rūšis turi didžiausią reikšmę sprendžiant dėl jo teisinės atsakomybės už vadovui priskirtų pareigų nevykdymą.

27Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta nuostata, kad, kai įmonei yra įteikti šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai (pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašai), įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos pateikia teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas gali skirti įmonės vadovui iki 10 000 Lt baudą (ĮBĮ 9 str. 1 d.). Šios normos pagrindinis tikslas yra drausminti nesąžiningus, neveiklius įmonės vadovus, nesilaikančius Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų. Ja siekiama įmonės vadovą priversti kuo greičiau pateikti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjančiam teismui įmonės finansinius bei kitus svarbiausius su įmonės veikla susijusius dokumentus, kad būtų galima operatyviai spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą. Baudos skyrimas neatleidžia įmonės vadovo nuo įpareigojimų vykdymo, nes, nesant visų reikiamų įmonės dokumentų, nėra galimybės išsiaiškinti, ar įmonė yra moki, ar nemoki, ar jai keltina bankroto byla. Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tuo atveju, jeigu įmonės vadovas įstatymo ar teismo nustatytu laiku nepateikė nurodytų dokumentų, tačiau juos pateikė kur kas vėliau (po baudos paskyrimo), tai neeliminuoja jo teisinės atsakomybės, nes teisės pažeidimas yra padarytas.

28Nagrinėjamu atveju UAB „BSV“ vadovas neįvykdė ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies nuostatos nustatytu laiku pateikti teismui finansinius įmonės dokumentus. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 19 d. pranešimu (t. 2, b. l. 57) įpareigojo atsakovą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ ieškinį; kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti tikslūs jų pavadinimai, įmonių kodai, pilni adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai bei kurie įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti; paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio finansinę atskaitomybę; informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Atsakovas buvo informuotas, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalis numato nurodytų dokumentų nepateikimo be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą pasekmes – teismas ar teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 10 tūkstančių litų baudą.

29Atsakovas UAB ,,BSV“ 2009 m. rugsėjo 10 d. teismui pateikė prašymą (t. 2, b. l. 74) pratęsti terminą iki 2009 m. rugsėjo 21 d. dokumentams ir reikiamai informacijai pateikti, kuriame nurodė, kad UAB „BSV“ vyksta ūkinės veiklos auditas, todėl visi įmonės dokumentai už periodą nuo 2007 m. rugsėjo 10 d. iki 2009 m. liepos 31 d. yra atiduoti auditą atliekančiai bendrovei, auditas bus atliekamas iki 2009 m. rugsėjo 15 d. Teismas atsižvelgė į šį atsakovo prašymą ir jį patenkino. 2009 m. rugsėjo 24 d. atsakovas teismui pateikė naują prašymą (t. 2, b. l. 82), kuriame nurodė, kad negali pateikti teismui reikalaujamų buhalterinių dokumentų, nes jų neperduoda buvusi UAB „BSV“ vyr. finansininkė B. A. , todėl atsakovas negali jais disponuoti. UAB „BSV“ teismo vėl prašė pratęsti atsiliepimo pateikimo teismui terminą.

30Vilniaus apygardos teismas tokį atsakovo elgesį įvertino kaip bylos vilkinimą ir 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi (t. 2, b. l. 92) už teismo reikalaujamų rašytinių įrodymų ir įmonės finansinių dokumentų nepateikimą be svarbios priežasties UAB „BSV“ vadovui L. J. skyrė 3 000 Lt baudą. Skundžiama nutartimi Vilniaus apygardos teismas netenkino atsakovo UAB ,,BSV“ vadovo L. J. prašymo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi jam skirtą piniginę baudą už teismo nurodymų nevykdymą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai skyrė baudą už įstatymo nuostatų ir teismo reikalavimų nevykdymą. Atsakovo vadovas pirmą prašymą dėl termino pratęsimo finansiniams dokumentams bei kitai reikiamai informacijai pateikti teismui grindė argumentu, kad šiuos dokumentus yra perdavęs ūkinės veiklos auditą atliekančiai bendrovei, antrą prašymą pratęsti terminą jau grindė aplinkybe, kad finansinių dokumentų neperduoda buvusi įmonės vyr. finansininkė. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad atsakovo vadovas teismui, kurio reikalavimus privaloma vykdyti, galėjo pateikti finansinių dokumentų, perduotų auditą atliekančiai bendrovei, nuorašus, nes tokią teisė numatyta CPK 114 straipsnio 1 dalyje. Atsakovas savo argumento, kad teismo reikalaujamų dokumentų jam neperdavė buvusi įmonės vyr. buhalterė, nepagrindžia jokiais įrodymais. Byloje esantis atsakovo 2009 m. rugsėjo 3 d. raštas Nr. S-246 (t. 2, b. l. 84) dėl UAB ,,BSV“ dokumentų perdavimo, pasibaigus darbo sutarčiai, adresuotas B. A. , neįrodo, kad atsakovo nurodomi dokumentai buvo pas buvusią atsakovo darbuotoją. 2009 m. spalio 12 d. atsakovas, jau po Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria atsakovo vadovui buvo paskirta bauda dėl teismo reikalavimų nevykdymo, priėmimo pateikdamas atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikė teismo reikalaujamus finansinius dokumentus ir kitą informaciją, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad teismui laiku nepateiktus dokumentus atsakovas perėmė iš buvusios darbuotojos (CPK 178 str.).

31Nepagrįstas atsakovo vadovo atskirojo skundo argumentas, kad ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nėra numatyta, jog teismas dokumentų nepateikimo priežastis turi pripažinti svarbiomis, pakanka teismui tik nurodyti dokumentų nepateikimo per nustatytą terminą priežastis, ką apeliantas buvo padaręs. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo vadovas klaidingai interpretuoja minėtą įstatymo nuostatą, kadangi ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog teismas įmonės vadovui gali skirti iki 10 tūkstančių litų baudą, jeigu įmonės vadovas per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų be pateisinamos priežasties.

32Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai V. Z. ir UAB „Senukų prekybos centras“ bei UAB „Partnerių... 4. 2009 m. rugpjūčio 19 d. pranešimu teismas atsakovą UAB „BSV“... 5. 2009 m. rugsėjo 10 d. atsakovas teismui pateikė prašymą dėl informacijos... 6. Vilniaus apygardos teismas tokį atsakovo elgesį įvertino kaip bylos... 7. 2009 m. spalio 12 d. atsakovo UAB ,,BSV“ vadovas L. J. teismui pateikė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi atsakovo UAB ,,BSV“... 9. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 23 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. Teismas nurodė, kad ieškovas V. Z. administratoriumi siūlė skirti UAB... 11. Atsakovas UAB ,,BSV“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Atsakovo UAB ,,BSV“ vadovas L. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Ieškovai UAB ,,Senukų prekybos centras“ bei UAB ,,Partnerių statybinės... 14. Ieškovas V. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį... 15. Atsakovo UAB ,,BSV“ atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Atsakovo UAB ,,BSV“ vadovo L. J. atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 23 d. nutarties, kuria atsakovui... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 20. Pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,BSV“ iškėlė bankroto bylą... 21. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad teismas neįvertino, jog atsakovui... 22. Kaip minėta, teismas taip pat nustatė, kad yra ir kitas pagrindas iškelti... 23. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutarties, kuria teismas... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Vienas iš svarbiausių teisinės valstybės principų – operatyvus ir... 27. Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta nuostata, kad, kai įmonei yra įteikti... 28. Nagrinėjamu atveju UAB „BSV“ vadovas neįvykdė ĮBĮ 9 straipsnio 1... 29. Atsakovas UAB ,,BSV“ 2009 m. rugsėjo 10 d. teismui pateikė prašymą (t. 2,... 30. Vilniaus apygardos teismas tokį atsakovo elgesį įvertino kaip bylos... 31. Nepagrįstas atsakovo vadovo atskirojo skundo argumentas, kad ĮBĮ 9... 32. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.... 35. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....