Byla 2-102/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria iškelta atsakovo bankroto byla, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį (civilinė byla Nr. B2-5494-553/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Wallux Godram Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria iškelta atsakovo bankroto byla, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį (civilinė byla Nr. B2-5494-553/2013),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Irdaiva“ 2013 m. rugsėjo 10 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Wallux Godram Group“ bankroto bylą, o įmonės bankroto administratoriumi prašė pakirti UAB ,,Bankroto departamentas LT“ (1-5 b. l.). Nurodė, kad pagal ieškovo ir atsakovo 2013-03-04 sudarytą Rangos sutartį Nr. 2013/03/01 atsakovas įsipareigojo pagaminti, pristatyti ir sumontuoti modulines pertvaras „Wallux Moduwall F100“ už 2.1 punkte sulygtą kainą (187 321,77 Lt su PVM), o ieškovas įsipareigojo atsiskaityti su atsakovu už parduotas prekes. Ieškovo teigimu, jis atsakovui sumokėjo 112 393,06 Lt avansą, o 2013-07-12 išsiuntė pranešimą Nr. 897 dėl Rangos sutarties nutraukimo ir pretenziją dėl avanso grąžinimo bei baudos sumokėjimo, tačiau atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu. Ieškovo nuomone, yra pagrindo teigti, jog atsakovas nebegali atsiskaityti su savo kreditoriais ir jam iškeltina bankroto byla.

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jo netenkinti (74-77 b. l.). Nurodė, jog įmonė yra moki, o ieškovas Rangos sutartį nutraukė pažeisdamas CK normas. Atsakovo teigimu, jo pateikiamas tarpinis balansas yra teigiamas, o įmonė neturi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB „Wallux Godram Group“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto departamentas LT“ (214-218 b. l.).

7Teismas nurodė, kad, atsakovo 2013 m. rugsėjo 13 d. balanso duomenimis, įmonės turtas 2013 m. rugsėjo 13 d. sudarė 206 887 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 223 233 Lt, o pagal 2013 m. rugsėjo 13 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė dirbo nuostolingai ir patyrė 40 096 Lt nuostolių; pagal atsakovo 2013 m. spalio 3 d. balanso duomenis, įmonės turtas 2013 m. spalio 3 d. sudarė 206 887 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 175 736 Lt, o pagal 2013 m. spalio 3 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė dirbo pelningai ir patyrė 9 998 Lt pelną. Teismas taip pat nurodė, jog pagal atsakovo teismui pateiktą trečią 2013 m. spalio 29 d. balanso ir pelno (nuostolių) apskaitos versiją įmonės turtas sudarė 168 159 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 208 822 Lt, o įmonė patyrė 64 413 Lt nuostolių. Teismo teigimu, yra pagrindas abejoti atsakovo pateiktų finansinių dokumentų tikrumu, jeigu pagal juos galima daryti išvadą, jog iš 40 096 Lt nuostolio per 20 dienų atsakovas pradėjo dirbti pelningai, uždirbdamas 9 998 Lt pelno, o vėliau per 26 dienas įmonė vėl pradėjo dirbti nuostolingai, patirdama dar didesnį nuostolį (64 413 Lt). Pasak teismo, atsakovo mokumą jis vertina pagal paskutinio (2013-10-29) atsakovo pateikto balanso duomenis, o pagal atsakovo paaiškinimus, 2013-10-29 balanse nurodytas 168 159 Lt sumos turtas mažintinas iki 85 404,48 Lt; be to, atsakovas, pažeisdamas ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nenurodė per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų terminų.

8Teismas pažymėjo, jog atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro ne mažiau nei 79 269, Lt (iš jų 62 299 Lt įsipareigojimas ieškovui ir 16 970 Lt skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai); jog į atsakovo 2013-10-29 sudarytą kreditorių sąrašą yra vis dar įtrauktos įmonės, su kurių dalimi atsakovas sutartis sudarė daugiau nei prieš metus, nors pagal atsakovo pateiktas sutartis pertvaros turėjo būti pagamintos per 8 savaites nuo pirkėjų avanso sumokėjimo), todėl tikėtina, jog atsakovo įsipareigojimai kitiems pirkėjams (kreditoriams) taip pat yra pradelsti.

9Teismas sprendė, kad atsakovas nevykdo rentabilios veiklos ir jo finansinė būklė atitinka nemokios įmonės statusą, kadangi atsakovo pradelsti įsipareigojimai (79 269 Lt) viršija pusę, tikėtina, realios į balansą įrašytos turto vertės (42 702,24 Lt), todėl keltina UAB „Wallux Godram Group“ bankroto byla ir paskirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 9 str. 7 d., 10 str. 4 d. 1 p.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB „Wallux Godram Group“ atskirajame skunde (225-229 b. l.) prašo panaikinti 2013-11-07 apygardos teismo nutartį ir atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą. Nurodo, kad nesutinka su teismo išvada, jog yra nemokus, kadangi atsakovo teismui 2013-10-30 pateikti teismui patikslinti duomenys patvirtina faktą, jog įmonė yra veikianti. Pasak atsakovo, sprendžiant atsakovo nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi tik atsakovo pradelstos skolos, tačiau apygardos teismas pradelstomis skolomis įvardino tik sandorius, tačiau nevertino sutarčių turinio, iš kurio matyti, jog sutartys yra ilgalaikės, o dėl ieškovo 62 299,06 Lt reikalavimo atsakovui, kuris yra nurodytas atsakovo įsipareigojimu, vyksta ginčas teisme, todėl tai neturėtų būti laikoma pradelsta skola. Atsakovo teigimu, byloje pateiktame 2013-10-29 balanse atsakovo turto vertė nurodyta 168 159 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 208 822 Lt, o iš 2013-10-29 kreditorių sąrašo matyti, jog pradelsti įsipareigojimai sudaro 38 814 Lt, todėl pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės ir įmonė yra moki. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai netaikė CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir nesustabdė atsakovo bankroto bylos nagrinėjimo iki išsprendimo kitos civilinės bylos, kurioje ginčijami įmonės kreditorių reikalavimai ir įmonės turto įvertinimas.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo jo netenkinti ir palikti galioti 2013-11-07 apygardos teismo nutartį (235-242 b. l.). Nurodo, kad atsakovo atskirasis skundas grindžiamas subjektyviais ir šališkais atsakovo samprotavimais. Nesutinka su atsakovo skaičiavimu ir turtinės padėties vertinimu, kadangi jie prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams; atsakovo teismui pateiktas balansas nepagrįstas aiškinamuoju raštu, jo duomenų objektyvumo netikrino mokesčių administratorius, o atsakovas bylos nagrinėjimo metu nei ieškovui, nei teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančių bendrovės finansinės padėties pagerėjimą ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais, bei nepaneigė teismo išvadų dėl atsakovo nemokumo būsenos (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

16ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti 3 bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.); 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.); 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 7 d. 2 p.).

17Nagrinėjamu atveju atsakovo bankroto byla iškelta dėl atsakovo UAB „Wallux Gedram Group“ nemokumo (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

18Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų), o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, nustatant įmonės (ne)mokumą, esminės reikšmės turi įmonės pradelstų įsipareigojimų ir į jos balansą įrašyto turto vertės santykis (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1686/2013, 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2223/2012).

19CPK 12 ir 178 straipsnių nuostatomis, bylos šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.), o įstatyme nustatytais atvejais teismas gali pasiūlyti šalims pateikti įrodymus ar savo iniciatyva rinkti įrodymus (CPK 179 str.); be to, apeliacinės instancijos teismui gali būti pateikti nauji įrodymai, kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme (CPK 314, 338 str.). Beje, pagal ĮBĮ teismas, gavęs pareiškimą iškelti įmonės bankroto bylą, turi pareigą reikalauti iš įmonės vadovo arba savininko (savininkų) pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis; įpareigoti įmonės vardu turėjusius ir turinčius teisę veikti asmenis (savininką, vyriausiąjį buhalterį, įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovą) pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą (ĮBĮ 9 str. 2 d. 1 p., 4 p.). Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – galimybė padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011, 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010). Be to, teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra numatyta, jog kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo galėtų tik tas kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-719/2007, 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1015/2013).

20Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovo vadovas R. S., pagal Vilniaus apygardos teismo 2013-09-11 nutartyje numatytus įpareigojimus pateikti teismui dokumentus, numatytus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje, pateikė 2013-09-13 jo sudarytą atsakovo balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą (68-71 b. l.), o su 2013-10-04 atsiliepimu į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikė 2013-10-03 atsakovo balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, sudarytus ir pasirašytus atsakovo vadovo (78-83 b. l.), be to, apygardos teismui 2013-10-07 nutartimi įpareigojus atsakovą pateikti įrodymus bei paaiškinimą dėl 2013-10-03 finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytų sumų, atsakovas pateikė paaiškinimą bei jo sudarytą ir pasirašytą dar vieną 2013-10-29 atsakovo balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, kuriuose nurodytos skirtingos turto ir įsipareigojimų sumos negu ankstesniuose atsakovo pateiktuose finansiniuose dokumentuose, tačiau nepateikti duomenys apie pradelstus įsipareigojimus ir jų terminus (100-107 b. l.).

21Atsakovo 2013-10-29 balanso, sudaryto ir pasirašyto atsakovo vadovo, duomenimis, jo turtas 2013-10-29 dieną sudarė 168 159 Lt (tarp jo per vienerius metus gautinos sumos - 134 651 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 208 822 Lt (mokėtinos sumos per vienerius metus; 104-107 b. l.); o pagal 2013-10-29 pelno (nuostolių) ataskaitą – atsakovas patyrė 64 413 Lt nuostolio (104 b. l.). Be to, atsakovo pateiktame 2013-10-29 balanse nurodyta, jog atsakovo 153 071 Lt sumos trumpalaikio turto dalis - 67 019 Lt yra kitos gautinos skolos, kurią sudaro atsakovo vadovo R. S. įsiskolinimas (atsakovo debitorių sąrašas; 102 b. l.), tačiau atsakovas nepateikė pirmosios instancijos teismui įrodymų apie tai, kad minėta pinigų suma R. S. buvo išmokėta; juolab kad 2013-10-03 atsakovo balanse buvo nurodyta 105 000 Lt trumpalaikė paskola, kurios sumažėjimo iki 67 019 Lt atsakovas nepagrindė rašytiniais įrodymais, o 2013-10-30 paaiškinime atsakovas nurodė, jog įmonė neturi paskolų (100-101 b. l.; CPK 178 str.). Beje, byloje nėra ir įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad atsakovas realiai gaus nurodytas pinigines lėšas iš savo skolininkų (CPK 178 str., 314 str.), nors teismas 2013-10-07 nutartimi buvo įpareigojęs atsakovą pateikti išsamius duomenis apie įmonės skolininkus, jų atsiskaitymo terminus ir galimybes bei kitus paaiškinimus apie įmonės finansinę padėtį, tačiau atsakovas pateikė tik atsakovo vadovo vienasmeniškai pasirašytas PVM sąskaitas – faktūras ir priėmimo - perdavimo aktus (kurie nepatvirtinti atsakovo skolininkų įgaliotų asmenų parašais), išrašytus po ieškovo pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo (2013-09-12); be to, ne dėl visų sąraše nurodytų atsakovo debitorių pateikti ir nurodyti duomenys (109-110, 189 b. l.). Tokių įrodymų atsakovas nepateikė ir Apeliaciniam teismui (CPK 314 str.,338 str.), o pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, vien įmonės (kuriai inicijuota bankroto byla) debitorių sąrašas, nesant įrodymų apie jame nurodytų sumų pagrįstumo ir išieškojimo galimybes, negali būti laikomas pakankamu įrodymu, patvirtinančiu nurodytos įmonės realiai gautinas sumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1578/2013, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1661/2009).

22Taigi, nesant įrodymų apie įmonės balanse nurodytų gautinų sumų realias išieškojimo galimybes, nėra galimybės nustatyti atsakovo turto, kurį sudaro debitorių įsiskolinimas, realios vertės, ir nėra pagrindo tokių skolų įskaityti į bendrovės turto realią vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2012, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2011).

23Taigi pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, pagrįstai, nustatydamas atsakovo balanse nurodyto turto vertę, turėjo pagrindo ją sumažinti iki 85 404 Lt (CPK 185 str.).

24Apygardos teismas, nustatydamas atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydį, turėjo pagrindo vadovautis atsakovo vadovo pateiktais duomenimis; juolab kad 2013-10-07 nutartimi jis buvo įpareigojęs atsakovą pateikti rašytinius įrodymus ir paaiškinimą dėl 2013-09-13 ir 2013-10-03 atsakovo finansinių dokumentų. Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, turėjo pagrindo vertinti atsakovo skolą ieškovui kaip pradelstą įsipareigojimą. Juolab kad į kreditorių sąrašą atsakovas įrašė ir savo 62 299,06 Lt įsiskolinimą ieškovui, kuriam įsipareigojo pagal šalių sudarytą 2013-03-04 rangos sutartį iki 2013-05-10 įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (7-12 b. l.). Nors atsakovas nurodė, jog dėl minėto įsiskolinimo ieškovui apygardos teisme vyksta teisminis ginčas (pagal ieškovo 2013-07-29 ieškinį Vilniaus apygardos teisme dėl avanso, baudos ir delspinigių iš atsakovo priteisimo; 22-29 b. l.), tačiau tai nepaneigia, kad atsakovas praleido minėtoje rangos sutartyje numatytą terminą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus; juolab kad nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė įrodymus apie nurodytą atsakovo skolą. Be to, apygardos teismas pagrįstai atsakovo skolas kreditoriams UAB „Caterva“ (12 000 Lt suma), UAB „Viremidos statyba“ (75 000 Lt) vertino kaip pradelstus įsipareigojimus; juolab kad atsakovas, 2013-10-29 kreditorių sąraše nurodęs paminėtus kreditorius, nenurodė atsiskaitymo terminų, nevykdydamas teismo įpareigojimo.Tokių duomenų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str., 338 str.). Todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovas įrodė, kad jo įsipareigojimai minėtiems kreditoriams nėra nepradelsti, ar kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 38 814 Lt. (CPK 185 str.; 314 str.).

25Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo iškelti bankroto bylą dėl atsakovo nemokumo, atsakovo bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“, ir, priimdamas skundžiamą nutartį, nepažeidė įstatymo (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.; CPK 185 str.).

26Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

27Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Irdaiva“ 2013 m. rugsėjo 10 d. kreipėsi į teismą su... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jo netenkinti (74-77 b. l.).... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 7. Teismas nurodė, kad, atsakovo 2013 m. rugsėjo 13 d. balanso duomenimis,... 8. Teismas pažymėjo, jog atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro... 9. Teismas sprendė, kad atsakovas nevykdo rentabilios veiklos ir jo finansinė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas UAB „Wallux Godram Group“ atskirajame skunde (225-229 b. l.)... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo jo netenkinti ir palikti... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti 3 bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1)... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovo bankroto byla iškelta dėl atsakovo UAB „Wallux... 18. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 19. CPK 12 ir 178 straipsnių nuostatomis, bylos šalys privalo įrodyti... 20. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovo vadovas R. S., pagal Vilniaus... 21. Atsakovo 2013-10-29 balanso, sudaryto ir pasirašyto atsakovo vadovo,... 22. Taigi, nesant įrodymų apie įmonės balanse nurodytų gautinų sumų realias... 23. Taigi pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes,... 24. Apygardos teismas, nustatydamas atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydį,... 25. Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo iškelti bankroto bylą dėl atsakovo... 26. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 27. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį....