Byla 2-1770/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „DEGRIS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3770-302/2013, kuria iškelta nurodytos įmonės bankroto byla pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „ASSTRA-VILNIUS“, uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ ir uždarosios akcinės bendrovės „REIKALAVIMAS.LT“ pareiškimus (tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, N. S.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai UAB „ASSTRA-VILNIUS“, UAB „CONLEX“ ir UAB „REIKALAVIMAS.LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimais, prašydami iškelti atsakovui UAB „DEGRIS“ bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu (1 b. t., 1-6, 53-55 l.; 2 b. t., 18-19 l.). Nurodė, kad atsakovas laiku nevykdo nurodytiems ieškovams prisiimtų turtinių įsipareigojimų, nereaguoja į raginimus atsiskaityti.

4Atsakovas UAB „Degris“ atsiliepime į ieškinius prašė juos atmesti (1 b. t., 95-97 l.). Nurodė, jog įmonės pradelstų įsipareigojimų suma neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas yra nemokus.

5Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius taip pat prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Degris“ bankroto bylą (1 b. t., 166-168 l.). Nurodė, kad atsakovo skola trečiajam asmeniui 2012 m. gruodžio 1 d. sudarė 23 216,46 Lt ir toliau didėja.

6Be to, trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais N. S. (atsakovo darbuotoja) irgi prašė teismo iškelti atsakovui bankroto bylą, nurodydama, jog atsakovas nėra jai sumokėjęs 4 207,28 Lt darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 1 d. (2 b. t., 2-4 l.).

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 18 d. nutartimi buvo atsisakęs iškelti atsakovo bankroto bylą, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi panaikino apygardos teismo nutartį ir bylą grąžino nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (1 b. t., 132-133, 160-164 l.). Be to, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi buvo iškėlęs atsakovo bankroto bylą, tačiau ši teismo nutartis taip pat buvo panaikinta Apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartimi, perduodant bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, konstatavus, jog pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus, neišsiaiškino visų aplinkybių, reikšmingų, sprendžiant atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimą, neatskleidė bylos esmės, o pagal pateiktus į bylą įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (2 b. t., 44-46, 213-219 l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB „Degris“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „TOP CONSULT“ (3 b. t., 23-27 l.).

10Nurodė, kad, atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, 2012 m. gruodžio 31 d. atsakovo turtas buvo 3 770 749 Lt vertės (ilgalaikis turtas – 1 397 063 Lt vertės, trumpalaikis turtas – 2 373 686 Lt vertės, tarp jo 2 162 927 Lt – per vienerius metus gautinos sumos), o atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 103 870 Lt, tarp jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 188 780 Lt. Teismo teigimu, iš atsakovo į bylą pateikto 2013 m. balandžio 1 d. balanso duomenų matyti, jog 2013 m. balandžio 1 d. atsakovo turtas yra 3 700 106 Lt vertės (ilgalaikis turtas – 1 337 139 Lt vertės, trumpalaikis turtas – 2 362 967 Lt vertės, tarp jo 2 154 208 Lt per vienerius metus gautinos sumos), o atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 096 099 Lt, tarp jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 196 764 Lt. Pasak teismo, yra pagrindo teigti, jog atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, tačiau atsakovo turto vertė, lyginant 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. balandžio 1 d. balansų duomenis, sumažėjo nuo 3 770 749 Lt iki 3 700 106 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo nuo 1 188 780 Lt iki 1 196 764 Lt.

11Teismas pažymėjo, kad įmonės pradelsti kreditorių įsipareigojimai sudaro 1 195 816 Lt, o debitoriniai įsiskolinimai – 2 162 926,94 Lt, kurie sudaro didžiąją dalį bendrovės turto, tačiau atsakovas nepateikė į bylą duomenų, kad skolos įmonei yra realiai dengiamos, ar kad atsakovas būtų ėmęsis veiksmų atgauti susidariusias debitorines skolas. Be to, nurodė, jog teismas, vadovaudamasis Apeliacinio teismo nutartimi, įpareigojo atsakovą pateikti duomenis apie įmonės kreditorius ir debitorius, nurodant atsiskaitymo bei pradelsimo atsiskaityti terminus, tačiau atsakovas pateikė tik įmonės 2012 m. metų pabaigos ir 2013 m. balandžio mėnesio balansus bei kreditorių sąrašą (kuriame nurodė duomenis apie įmonės pradelstas skolas kreditoriams) bei debitorių sąrašą. Teismo teigimu, atsakovui nepateikus duomenų apie debitorinių įsiskolinimų atsakovui susidarymo laiką, nėra pagrindo spręsti, jog bus atgautos per vienerius metus gautinos sumos, kurios sudaro didžiąją dalį įmonės turto, ir dėl to padidės galimybė atsiskaityti su kreditoriais; be to, vienintelis nekilnojamasis turtas, kuris priklauso atsakovui, yra negyvenamoji patalpa – autoserviso patalpos, esančios Vilniuje, Smolensko g. 19, kurios yra areštuotos, o atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas šiuo metu vykdo veiklą, už kurią gauna pajamas ir dengia skolas ne tik tiems kreditoriams, su kuriais yra sudaręs susitarimus dėl skolų atidėjimo ir išdėstymo, bet ir kitiems atsakovo pateiktame sąraše esantiems jo kreditoriams.

12Teismas konstatavo, kad, įvertinus atsakovo finansinę padėtį klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo metu, jo per vienerius metus pradelstus įsipareigojimus, kurie išaugo, palyginus su praėjusiais finansiniais metais, taip pat tai, jog atsakovui priklausantis vienintelis nekilnojamasis turtas yra areštuotas, ir atsakovas nepateikė duomenų, jog debitorių skolos, kurios sudaro didžiąją dalį atsakovo turimo turto, yra realiai atgaunamos, bei duomenų apie šiuo metu atsakovo vykdomą veiklą ir gaunamas pajamas, nėra pagrindo manyti, kad atsakovas turės galimybių padengti susidariusį įsiskolinimą kreditoriams ar sugebės ateityje atstatyti savo mokumą, dėl ko iškeliama atsakovo bankroto bylą (ĮBĮ 2 str. 8 d.; 9 str. 7 d.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Degris“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti atsakovo bankroto bylą (3 b. t., 59-61 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas vertino atsakovo turto sumažėjimą nuo 3 770 749 Lt iki 3 700 106 Lt, kaip neigiamą kriterijų, jo nedetalizuodamas, nors toks turto sumažėjimas atsirado dėl amortizacinių atskaitymų.

162. Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, lyginant 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. balandžio 1 d. balansų duomenis, yra sumažėję, o tai patvirtina, jog atsakovas (kurio pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės) yra mokus ir vykdo savo įsipareigojimus kreditoriams.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „ASSTRA-VILNIUS“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (3 b. t., 74-78 l.). Nurodo, kad atsakovas nėra pateikęs į bylą įrodymų apie gaunamus užsakymus ar vykdomas sutartis, kurie pagrįstų jo teiginius apie pelningai vykdomą įmonės veiklą. Ieškovo teigimu, byloje nustatyta, kad atsakovas ilgą laiką nepadengia ir įsiskolinimų valstybės biudžetui, atsakovo pradelsti įsipareigojimai, tarp jų įsipareigojimai ieškovui, auga, antstoliui iki šiol nepavyko išieškoti lėšų iš atsakovo pagal ieškovui išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos iš atsakovo išieškojimo, nustačius, kad atsakovas neturi realizuotino kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų. Pažymi, jog, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, įmonė turi tik vieną nekilnojamojo turto objektą, kuris yra areštuotas ir įkeistas bankui, o didžiąją dalį atsakovo turto sudaro debitoriniai įsiskolinimai, dėl kurių išieškojimo nėra pateikta įrodymų; be to, nustatytas vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimus faktas yra savarankiškas pagrindas iškelti bankroto bylą. Pasak ieškovo, jeigu atsakovo veiklos sunkumai būtų laikini, atsakovas inicijuotų restruktūrizavimo bylos iškėlimą, siekdamas išsaugoti įmonės veiklą, tačiau tokių priemonių nebuvo imtasi.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ prašo jį atmesti, palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį bei skirti atsakovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu, pusę baudos priteisiant nurodyto ieškovo naudai (3 b. t., 79-82 l.). Nurodo, kad atsakovas, teigdamas, kad turto sumažėjimas atsirado dėl amortizacinių atsiskaitymų, nepateikia tai patvirtinančių įrodymų, taip pat neprideda ir įrodymų, pagrindžiančių atsiskaitymo su kreditoriais faktą (CPK 12 str.), be to, atsakovas nepagrįstai nurodo, kad jo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra sumažėję, kadangi atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos 2012 m. liepos 1 d. buvo 754 218 Lt, 2012 m. gruodžio 31 d. – 1 188 780 Lt, o 2013 m. balandžio 1 d. – 1 196 764 Lt. Ieškovo teigimu, vien tai, kad įmonė yra skolinga darbuotojams, nepriklausomai nuo jos skolų dydžio kitiems kreditoriams ar mokumo, sudaro pagrindo iškelti atsakovo bankroto bylą (ĮBĮ 4 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Ieškovo nuomone, atsakovas klaidina teismą, nurodydamas, jog yra mokus ir atsiskaito su kreditoriais, piktybiškai ir sąmoningai nepriima teismo bei kreditorių siunčiamos korespondencijos bei procesinių dokumentų, todėl jo veiksmai, pateikiant atskirąjį skundą, pripažinti nesąžiningais ir atsakovui skirtina 20 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.).

19Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (3 b. t., 72-73 l.). Nurodo, kad atskirojo skundo argumentas, jog atsakovas vykdo veiklą ir mažina įsiskolinimus kreditoriams, neatitinka tikrovės, nes darbuotojų skaičius bendrovėje nuo 2011 m. pabaigos iki 2013 m. pradžios sumažėjo nuo 17 iki 2, atsakovas nuo 2012 m. sausio 13 d. nemoka įstatymu nustatytų privalomųjų įmokų į VSDF biudžetą, kuriam skola vis didėja ir 2013 m. balandžio 1 d. sudarė 23 452,87 Lt.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2-3 d., 338 str.).

23ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti 3 bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

24Pažymėtina, kad tokiu atveju, kai įmonei yra įteiktas teismui paduotas pareiškimas (su priedais) dėl šios įmonės bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų gavimo dienos privalo pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus; jeigu įmonės vadovas be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateikia teismui nurodytų dokumentų, teismas arba teisėjas gali skirti įmonės vadovui iki 10 tūkstančių litų baudą (ĮBĮ 9 str. 1 d.); pagal ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų nuostatas, teismas, priėmęs pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, gali įpareigoti įmonės vadovą pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus, įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis; be to, teismas, teisės aktų nustatyta tvarka, gali įvertinti įmonės turtą.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad apygardos teismas 2012 m. gegužės 30 d. ir 2013 m. kovo 27 d. pranešimais buvo įpareigojęs atsakovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytus dokumentus, tarp jų įmonės skolininkų (debitorių) duomenis, nurodant ne tik įmonės skolininkus, bei skolų sumas, bet ir atsiskaitymo terminus, tačiau šie teismo įpareigojimai nebuvo tinkamai įvykdyti, atsakovo vadovui 2012 m. liepos 5 d. ir 2013 m. balandžio 19 d. teismui pateiktuose debitorių sąrašuose nenurodžius net debitorių atsiskaitymo terminų (1 b. t., 46, 102 l.; 2 b. t., 223 l.; 3 b. t., 6-7 l.). Be to, nebuvo pateikti ir duomenys apie šių skolų susidarymo teisinį pagrindą bei jų sumokėjimo (išieškojimo) galimybes, ar veiksmus, kurių imtasi išieškoti skolas; ĮBĮ 9 str. 1 d.; CPK 178 str.); nurodytų duomenų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 314 str., 338 str.).

26Taigi atsakovo vadovas neįvykdė teismo įpareigojimų, pažeisdamas ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje jam nustatytą pareigą bei CPK įtvirtintus koncentracijos, ekonomiškumo bei kooperacijos (bendradarbiavimo) principus (CPK 7-8 str.), dėl ko pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, turėjo pagrindo vadovautis byloje bei viešuose registruose ir kitose informacinėse sistemose esančiais įrodymais bei duomenimis (CPK 176-178 str., 179 str. 3 d., 183 str., 185 str.).

27Pažymėtina, kad, sprendžiant dėl įmonės mokumo ir bankroto bylos iškėlimo, esminės reikšmės turi įmonės pradelstų įsipareigojimų ir į jos balansą įrašyto turto realios vertės, kurią nustato teismas, santykis (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 2 d. 1 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1686/2013, 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2223/2012).

28Pagal apygardos teismo teisingai nustatytus atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. balandžio 1 d. balansų duomenis, jo turto vertė sumažėjo, o per 1 metus mokėtinos sumos – padidėjo: 2012 m. gruodžio 31 d. atsakovo balanse buvo įrašyta turto, kurio vertė, balanse nurodyta, - 3 770 749 Lt (tarp jo per vienerius metus gautinos sumos – 2 162 927 Lt), o atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 103 870 Lt (tarp jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 188 780 Lt), 2013 m. balandžio 1 d. atsakovo turto vertė, nurodyta balanse, buvo 3 700 106 Lt (tarp jo per vienerius metus gautinos sumos – 2 154 208 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 096 099 Lt (tarp jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 196 764 Lt; 3 b. t., 2-3 l.). Nors apeliantas nurodo, kad įmonės turto sumažėjimas atsirado dėl amortizacinių atskaitymų, tačiau su atskiruoju skundu nepateikia šį argumentą patvirtinančių įrodymų (CPK 12, 178, 314, 338 str.). Be to, iš atsakovo pateiktų teismui 2012 m. liepos 5 d. ir 2013 m. balandžio 19 d. debitorių sąrašų matyti, jog atsakovo debitorių įsiskolinimai nurodytu laikotarpiu padidėjo nuo 1 970 818,97 Lt iki 2 162 926,94 Lt, ir 2013 m. balandžio mėn. duomenimis, sudarė beveik 60 proc. viso atsakovo turto (3 700 106 Lt) vertės (1 b. t., 102 l.; 3 b. t., 3, 6-7 l.). Tačiau byloje nėra įrodymų ar kitų duomenų, patvirtinančių aplinkybę, kad atsakovas realiai gaus nurodytas pinigines lėšas iš savo skolininkų, nors teismas, nagrinėdamas klausimą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, 2 kartus buvo įpareigojęs atsakovą pateikti tokius duomenis.

29Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, vien įmonės (kuriai inicijuota bankroto byla) debitorių sąrašas, nesant įrodymų apie jame nurodytų sumų pagrįstumo ir išieškojimo galimybes, negali būti laikomas pakankamu įrodymu, patvirtinančiu nurodytos įmonės realiai gautinas sumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1578/2013, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1661/2009).

30Aukščiau minėta, kad pirmosios instancijos teismas net 2 kartus buvo įpareigojęs atsakovą pateikti išsamius duomenis apie įmonės skolininkus, jų atsiskaitymo terminus ir galimybes bei kitus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus apie įmonės finansinę padėtį, apie ką buvo nurodęs ir Apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 15 d. ir 2013 m. kovo 7 d. nutartyse, tačiau atsakovas nepateikė tokių duomenų (CPK 178 str.). Tokių įrodymų atsakovas nepateikė ir Apeliaciniam teismui (CPK 314, 338 str.), o pagal teismų praktiką, nesant įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2012, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2011). Taigi, nesant duomenų apie įmonės balanse nurodytų gautinų sumų išieškojimo galimybes, jų realumą, nėra galimybės nustatyti atsakovo turto, kurį sudaro debitorių įsiskolinimas, realios vertės. Juolab kad, teismų informacinės sistemos Liteko ir Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovo debitoriui UAB „Ferumita“ yra iškelta bankroto byla, o debitoriai UAB „Godija“, UAB „Kaunas“ bei UAB „Dominukas ir Ko“ – išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (CPK 179 str. 3 d.).

31Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – galimybė padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011, 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010).

32Nagrinėjamu atveju, nustatant į atsakovo balansą įrašyto turto realią vertę, yra pagrindo teigti, jog labiau tikėtina, kad atsakovo į balansą įrašytas jo turtas – per vienerius metus gautinos sumos, nėra atsakovo realus turtas (CPK 185 str.). Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo neįskaičiuoti bendrovės balanse nurodytos per vienerius metus gautinos sumos į atsakovo realaus turto vertę ir konstatuoti, jog nėra pagrindo spręsti, kad balanse nurodytos per vienerius metus gautinos sumos bus atgautos ir įmonė ateityje galės atstatyti savo mokumą, o apeliantas nepaneigė šių teismo išvadų.

33Be to, bylos duomenimis, atsakovo nuosavybės teise valdomas nekilnojamojo turto objektas – autoserviso patalpos, esančios Vilniuje, Smolensko g. 19, yra įkeistos hipoteka ir antstolių areštuotos vykdymo procese (3 b. t., 16-19 l.), VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktais duomenimis, UAB „Degris“ šiuo metu dirba tik 2 (iš 17) darbuotojai (3 b. t., 72-73 l.); nuo 2012 m. sausio 13 d. atsakovas skolingas VSDF biudžetui, kuris 2013 m. balandžio 1 d. sudarė 23 452,87 Lt, ir kurio nepavyko išieškoti antstoliui priverstinio išieškojimo tvarka (1 b. t., 169-181, 192 l.; 3 b. t., 72-73 l.), atsakovas nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, tarp jų ieškovams ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus (1 b. t., 39 l.; 2 b. t., 20-22 l.). Beje, pagal įsiteisėjusį Vilniaus miesto 2 aplinkės 2012 m. kovo 1 d. teismo įsakymą atsakovas yra skolingas trečiajam asmeniui (su savarankiškais reikalavimais) N. S. (atsakovo darbuotojai), kuriai nurodytu teismo įsakymu priteista 4 207,28 Lt neišmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 1 d., 307,97 Lt delspinigių už nurodytą laikotarpį, 70,30 Lt palūkanų ir 200 Lt bylinėjimosi išlaidų, tačiau, bylos duomenimis, atsakovas iki šiol yra sumokėjęs tik dalį skolos – 710,55 Lt, ir byloje nėra įrodymų dėl likusios skolos sumokėjimo N. S., kuri taip pat reikalauja iškelti atsakovui bankroto bylą (2 b. t., 13, 88 l.; 3 b. t., 4-5 l.; ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

34Taigi apeliantas, atskirajame skunde teigdamas, kad atsakovas yra mokus, nuo 2011 m. neatsiskaito su tais savo kreditoriais, kuriems yra skolingas sąlyginai nedidelę sumą.

35Dėl pasakyto apygardos teismas turėjo pagrindo iškelti atsakovo bankroto bylą, ir, priimdamas skundžiamą nutartį, nepažeidė įstatymo (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.; CPK 185 str.).

36Todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

37Be to, atmestinas ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui (už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis). Byloje nepateikta įrodymų, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog apeliantas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, o naudojimasis įstatyme numatytomis galimybėmis – byloje dalyvaujančio asmens teise apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartis, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog yra piktnaudžiaujama įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis ar elgiamasi nesąžiningai (CPK 95 str. 1 d., 334 str.).

38Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai UAB „ASSTRA-VILNIUS“, UAB „CONLEX“ ir UAB... 4. Atsakovas UAB „Degris“ atsiliepime į ieškinius prašė juos atmesti (1 b.... 5. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Valstybinio socialinio... 6. Be to, trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais N. S. (atsakovo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 18 d. nutartimi buvo atsisakęs... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 10. Nurodė, kad, atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, 2012 m.... 11. Teismas pažymėjo, kad įmonės pradelsti kreditorių įsipareigojimai sudaro... 12. Teismas konstatavo, kad, įvertinus atsakovo finansinę padėtį klausimo dėl... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Degris“ prašo panaikinti Vilniaus... 15. 1. Teismas vertino atsakovo turto sumažėjimą nuo 3 770 749 Lt iki 3 700 106... 16. 2. Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, lyginant 2012 m. gruodžio 31... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „ASSTRA-VILNIUS“ prašo... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ prašo... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti 3 bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1)... 24. Pažymėtina, kad tokiu atveju, kai įmonei yra įteiktas teismui paduotas... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad apygardos teismas 2012 m. gegužės 30 d. ir... 26. Taigi atsakovo vadovas neįvykdė teismo įpareigojimų, pažeisdamas ĮBĮ 9... 27. Pažymėtina, kad, sprendžiant dėl įmonės mokumo ir bankroto bylos... 28. Pagal apygardos teismo teisingai nustatytus atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. ir... 29. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, vien įmonės (kuriai inicijuota... 30. Aukščiau minėta, kad pirmosios instancijos teismas net 2 kartus buvo... 31. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų... 32. Nagrinėjamu atveju, nustatant į atsakovo balansą įrašyto turto realią... 33. Be to, bylos duomenimis, atsakovo nuosavybės teise valdomas nekilnojamojo... 34. Taigi apeliantas, atskirajame skunde teigdamas, kad atsakovas yra mokus, nuo... 35. Dėl pasakyto apygardos teismas turėjo pagrindo iškelti atsakovo bankroto... 36. Todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą... 37. Be to, atmestinas ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ prašymas dėl baudos... 38. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 39. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartį....