Byla e2-245-894/2017
Dėl nepagrįsto praturtėjimo ir neteisėtai gautų lėšų grąžinimo

1

2Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai Ganienei,

3dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui

4bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui M. T., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovams: direktorei A. L. ir advokatui A. Č.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, dėl nepagrįsto praturtėjimo ir neteisėtai gautų lėšų grąžinimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiu tarp ieškovės BUAB „( - )“ ir atsakovės UAB „( - )“ sudarytą sandorį dėl internetinės svetainės kūrimo darbų, kurio pagrindu 2013 m. rugsėjo 10 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra DKR 0006016; taikyti restituciją – priteisti ieškovės naudai iš atsakovės 2453,08 Eur neteisėtai gautų lėšų; priteisti ieškovės naudai iš atsakovės 440,67 Eur palūkanų; priteisti ieškovės naudai iš atsakovės 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla. Ieškovės bankroto administratorius nustatė, kad ieškovė ir atsakovė yra susiję asmenys, kadangi tiek ieškovę, tiek atsakovę kontroliuojantys asmenys yra susiję giminystės ir svainystės santykiais. Ieškinyje nurodė, jog bankroto administratorius nustatė, kad 2013 m. rugsėjo 10 d. atsakovė išrašė ieškovei 8 470 Lt (2 453,08 Eur) dydžio PVM sąskaitą faktūrą DKR 0006016 už tariamai atliktą internetinės svetainės koregavimą. Šią sąskaitą ieškovė skirtingais mokėjimo pavedimais apmokėjo visiškai, nors ieškovės apskaitoje nėra dokumentų, patvirtinančių, jog atsakovė faktiškai (į)vykdė sąskaitoje paminėtus darbus. Bankroto administratorius ieškinyje nurodė, kad ieškovės dokumentų analizė leidžia manyti, kad atsakovė minėtų darbų atlikti negalėjo, todėl 2 453,08 Eur suma jam buvo pervesta nepagrįstai. Ieškovė elektroninius leidinius savo internetinėje svetainėje platino tiek 2011 m., tiek 2012 m., tiek 2013 m., t. y. dar gerokai prieš tariamą interneto svetainės koregavimą. Internetinės svetainės koregavimo darbai savo esme yra rangos darbai, todėl apie faktinį šių darbų atlikimą turėtų liudyti tokie dokumentai kaip sutartis, projektiniai siūlymai, darbų perdavimo aktai ir kt. Ieškinyje atkreipiamas dėmesys, į tai, jog tarp ieškovės bankroto administratoriui perduotų dokumentų nėra jokių dokumentų, kurie liudytų apie tai, kokiu būdu ir kokiais kriterijais remiantis atsakovė buvo pasirinkta, kaip geriausiai galinti atlikti tariamus internetinės svetainės koregavimo darbus. Bankroto administratoriaus nuomone, ieškovė ir atsakovė tik siekė sudaryti vaizdą, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai dėl interneto svetainės koregavimo darbų ir jų pagrindu šalims atsirado teisės ir (ar) pareigos, o ginčo sandoris, kurį patvirtina tik sąskaita, buvo sudarytas tik tam, kad būtų sukurtas fiktyvus (formalus) pagrindas atsakovei gauti lėšų iš ieškovės. Pagrindinis šalių tikslas buvo ieškovės lėšų eikvojimas, mažinant ir taip nuostolingai veikiančios ieškovės bendrą turto masę (1 t., b. l. 162-167).

9Atsakovė atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad elektroninių knygų modulio sukūrimo ir integravimo į internetinę svetainę darbus atliko atsakovės darbuotojas G. M., įmonėje dirbantis nuo 1995 m. Atsakovė pateikė ieškovei ginčo sąskaitą faktūrą už atliktus darbus, ieškovė minėtą sąskaitą apmokėjo, taip patvirtindama, kad paslaugos jai buvo suteiktos. Atsakovė taip pat nurodė, kad ginčo sąskaita faktūra yra įtraukta į buhalterinę apskaitą ir pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovės internetinė svetainė veikia nuo 2006 m. ir buvo sukurta tik popierinių knygų prekybai, tačiau atsiradus elektroniniams leidiniams svetainė tapo nefunkcionali, todėl turėjo būti patobulinta. Atsakovė pažymėjo, kad 2012 m. atsakovė ir ieškovė žodiniu susitarimu susitarė dėl elektroninių knygų prekybos internetu modulio sukūrimo. Kadangi tiek ieškovė, tiek atsakovė yra privatūs juridiniai asmenys, todėl specialus reglamentavimas dėl prekių ir paslaugų sutarčių sudarymo netaikytinas. Atsakovei įvykdžius pareigą suteikti paslaugą (sukurti modulį), ieškovei atsirado pareiga už minėtą paslaugą atskaityti su atsakove. Atsakovės nuomone, ieškinyje nurodomi argumentai neįrodo aplinkybės, jog šalys sudarydamos ginčo sandorį siekė kitokių, nei numatyta sutartyje, tikslų. Atsiliepime taip pat pažymima, kad sandorio sudarymo metu ieškovės ir atsakovės darbuotojų nesiejo giminystės ar svainystės ryšiai, be to giminystės ryšių konstatavimas nėra pagrindas pripažinti sandorį niekiniu (1 t., b. l. 189-193).

10Teismas

konstatuoja:

11Patikslintas ieškinys atmestinas.

12Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1372-555-2015 ieškovei iškelta bankroto byla (1 t., b. l. 6-8).

13Atsakovė 2013 m. rugsėjo 10 d. išrašė UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą DKR serija Nr. 0006016 už internetinės svetainės koregavimą 8 470,00 Lt sumai. Minėtoje sąskaitoje grafoje „detalizacija“ yra įrašyta „Elektroninių knygų modulio sukūrimas ir integravimas į internetinę svetainę“. Grafoje „apmokėjimo sąlygos“ įrašyta: „ši sąskaita turi būti apmokėta per 5 dienas nuo išrašymo datos arba pagal sutartyje numatytą terminą. Laiku neapmokėjus skaičiuojami delspinigiai 0,2 proc. dydžio nuo mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną“ (1 t., b. l. 27).

14UAB „( - )“ penkiais bankiniais pavedimais laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 12 d. iki 2013 m. gruodžio 17 d. apmokėjo 2013 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaitą faktūrą DKR serija Nr. 0006016 (1 t., b. l. 28).

15Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą sandorį, kurio pagrindu atsakovė 2013 m. rugsėjo 10 d. išrašė UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą DKR serija Nr. 0006016 už internetinės svetainės koregavimą 8 470,00 Lt sumai, kaip tariamą. Įrodinėjo, kad pagal minėtą sandorį atsakovė neatliko ir ieškovei neperdavė darbų. Kartu įrodinėjo, kad atsakovė prisidengdama ginčo sandoriu, tik gavo lėšas iš UAB „( - )“.

16Tariamojo sandorio negaliojimo pagrindas įtvirtintas Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.86 straipsnio 1 dalyje: tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja.

17Ieškovė įrodinėjo, kad UAB „( - )“ elektroninius leidinius savo internetinėje svetainėje platino ir 2011 m., 2012 m. bei 2013 m., t. y. dar gerokai prieš tariamą interneto svetainės koregavimą (1 t., b. l. 30-33). Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį bei atsakovės vadovė A. L. 2017 m. gegužės 8 d. teismo posėdyje paaiškino, kad jos vadovaujama įmonė teikia programavimo paslaugas. Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė bendradarbiavo nuo 2006 m. Paaiškino, kad atsiradus elektroniniams leidiniams, kilo poreikis tobulinti ieškovės internetinę svetainę. 2012 m. žodiniu A. L. ir tuometinio UAB „( - )“ vadovo M. G. susitarimu ieškovė užsakė, kad atsakovė atliktų elektroninių knygų prekybos internetu modulio sukūrimo darbus. Šių darbų atlikimas užtruko apie metus laiko. Atlikus ginčo darbus, elektroninių knygų užsakymo sistema „( - )“ buvo pakeista į „( - )“. A. L. teismo posėdyje taip pat nurodė, kad sutarties terminai nebuvo konkrečiai apibrėžti, kadangi darbas buvo kūrybinis, originalus. Kaina buvo nustatyta įvertinus laiką, kurio prireikė ginčo programos sukūrimui. A. L. nurodė, kad ji išrašė ginčo PVM sąskaitą faktūrą, kai ginčo darbas buvo atliktas, t.y., kai programa ieškovė jau galėjo praktiškai naudotis. A. L. nurodė, kad ginčo programą sukūrė UAB „( - )“ darbuotojas G. M.. Kartu nurodė, kad ginčo programos naudojimosi instrukciją parengė G. M., o ji šią instrukciją adaptavo ir perdavė ieškovės tuometiniam vadovui M. G. (2017 m. gegužės 8 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 18 min.).

18Teismo posėdyje apklaustas liudytojas G. M. paaiškino, kad jis apie 2000 m. sukūrė UAB „( - )“ internetinę svetainę, pritaikytą popierinių knygų prekybai. Keliskart perdarė svetainės stilių, dizainą, nuolat ją atnaujindavo. Paaiškino, kad apie 2010 m. svetainę patobulino, pritaikydamas elektroninių knygų skaitymui internete (mažmeninei prekybai). Praėjus porai metų minėtą internetinę svetainę perdarė iš naujo, pritaikant ją didmeninei prekybai – bibliotekų naudojimui. Šis darbas buvo sudėtingas, pasižymėjo naujumu, buvo sukurta papildoma sistema (labai daug funkcijų). Tai buvo priedas prie UAB „( - )“ internetinės svetainės, todėl pavadino jį atskiru moduliu. Pretenzijų dėl šio modulio kokybės nebuvo gauta. Nurodė, kad naudojimosi instrukcija buvo parengta UAB „( - )“, kuris turėjo administruoti šį modulį, naudojimui (2017 m. gegužės 8 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 51 min.).

19Teismas pažymi, jog atsakovės vadovės bei liudytojo G. M. paaiškinimai, susiję su ginčo sandorio sudarymo aplinkybėmis, ginčo programos kūrimo tikslais ir jos sukūrimo bei perdavimo UAB „( - )“ aplinkybėmis teismo posėdyje buvo nuoseklūs. Ieškovė priešingų duomenų į bylą nepateikė (CPK 178 str.).

20Teismas sprendžia, kad 2017 m. gegužės 8 d. teismo posėdyje atsakovės pateikta 2012 m. balandžio 4 d. Sutartis Nr. 20120404-3 patvirtina atsakovės nurodomą aplinkybę, jog ji buvo sukūrusi UAB „( - )“ internetinę svetainę ir vykdė jos priežiūrą, užtikrinant tinkamą šios internetinės svetainės funkcionavimą (2 t., b. l. 5-6). Minėta sutartis taip pat įrodo tarp įmonių vykusį ilgametį bendradarbiavimą kompiuterinių programų kūrimo srityje.

21Į bylą pateikti UAB „( - )“ įstatai patvirtina, kad viena iš šios įmonės veiklų yra programinės įrangos leidybos veikla (7221 punktas), kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijų ir tiekimo veikla (7222 punktas) (b. l. 51-61). Teismo vertinimu, aplinkybę, kad UAB „( - )“ teikia internetinių programų kūrimo paslaugas taip pat patvirtina šiai įmonei priklausanti internetinė svetainė „( - )“.

22Teismas vertina, kad aplinkybė, jog UAB „( - )“ neapskaitė visų įsigytų ginčo kompiuterinės programos sukūrimo ar pagerinimo darbų, pati savaime nepaneigia, kad atsakovė ginčo darbus perdavė UAB „( - )“ (1 t., b. l. 125-126). Teismas pažymi, jog į bylą pateikta pridėtinės vertės mokesčio deklaracija už mokestinį laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d. patvirtina, jog pagal ginčo PVM sąskaitą faktūrą gautą sumą atsakovė deklaravo valstybinei mokesčių inspekcijai (1 t., b. l. 73-75).

23Iš į bylą pateiktoje ginčo programos (e-modulio) naudojimosi instrukcijoje nurodytų prisijungimo adresų matyti, kad programos naudojimosi instrukcija buvo surašyta būtent UAB „( - )“ sukurtos programos naudojimui (1 t., b. l. 62-70).

24Teismas iš byloje esančių įrodymų daro išvadą, kad tarp šalių buvo sudarytas žodinis sandoris. UAB „( - )“ ginčo sandoriu siekė įsigyti specialią jos poreikius atitinkančią kompiuterinę programą, o UAB „( - )“ ginčo sandoriu įsipareigojo sukurti reikiamą kompiuterinę programą bei už sandorio šalių sulygtą kainą perleisti ją UAB „( - )“.

25Į bylą pateiktas Kauno technologijos universiteto diplomas patvirtina, kad G. M. 1999 m. birželio 23 d. įgijo informatikos mokslo bakalauro laipsnį (1 t., b. l. 154). Į bylą pateikta valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pažyma patvirtina, kad G. M. UAB „( - )“ dirba nuo 1995 m. lapkričio 10 d. Į bylą pateikta 2003 m. vasario 10 d. darbo sutartis patvirtina, kad G. M. dirba UAB „( - )“ projektų vadovo pareigose (1 t., b. l. 155-157). Aukščiau nurodytas G. M. išsilavinimą patvirtinantis dokumentas bei jo, kaip liudytojo, duoti paaiškinimai teismo posėdyje, UAB „( - )“ priklausančios internetinės svetainės („( - )“) duomenys, teismo vertinimu, patvirtina, kad atsakovė buvo kompetentinga įvykdyti ginčo sandoriu prisiimtus įsipareigojimus – sukurti specialią kompiuterinę programą. Ginčo PVM sąskaitoje faktūroje UAB „( - )“ atstovas parašu patvirtino, kad darbų rezultatą priėmė (1 t., b. l.27). UAB „( - )““ užsakytų darbų rezultatą priėmė be pretenzijų, už atliktus darbus atsiskaitė. Vadinasi, ginčo sandoris buvo ne tik sudarytas, bet ir įvykdytas, todėl negali būti laikomas tariamuoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-290-421/2016).

26Vadovaujantis aukščiau nurodytais motyvais, teismas neturi pagrindo konstatuoti ginčijamą sandorį buvus tariamą. Atitinkamai nėra pagrindo pripažinti šį sandorį negaliojančiu bei taikyti sandorio negaliojimo teisinius padarinius. Visapusiškai įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, teismas sprendžia, kad patikslintas ieškinys yra nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

27Dėl kitų šalių argumentų, kaip dėl teisiškai nereikšmingų ginčo išsprendimui, teismas nepasisako.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Pateikti atsakovės ir advokato A. Č. pasirašyta teisinių paslaugų sutartis, prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų bendrai 1452,00 Eur sumai priteisimo, išlaidų detalizavimą bei jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (1 t., b. l. 78-82; 2 t., b. l. 1-4). Atsakovės turėtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatyto maksimalaus dydžio. Advokatas parengė atsiliepimus, dalyvavo teismo posėdžiuose. Atsakovei prašomos priteisti išlaidos priteistinos, kaip pagrįstos ir įrodytos.

30Iš ieškovės BUAB „( - )“ priteistos bylinėjimosi išlaidos mokėtinos iš bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2014; 2014 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2014).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

32Patikslintą ieškinį atmesti.

33Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė ( - ), iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė ( - ), bankroto administravimui skirtų lėšų 1452,00 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai... 3. dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( -... 4. bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui M.... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovė patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 8. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2015 m.... 9. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.... 10. Teismas... 11. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 12. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15... 13. Atsakovė 2013 m. rugsėjo 10 d. išrašė UAB „( - )“ PVM sąskaitą... 14. UAB „( - )“ penkiais bankiniais pavedimais laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo... 15. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu tarp ieškovės ir atsakovės... 16. Tariamojo sandorio negaliojimo pagrindas įtvirtintas 17. Ieškovė įrodinėjo, kad UAB „( - )“ elektroninius leidinius savo... 18. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas G. M. paaiškino,... 19. Teismas pažymi, jog atsakovės vadovės bei liudytojo G.... 20. Teismas sprendžia, kad 2017 m. gegužės 8 d. teismo posėdyje atsakovės... 21. Į bylą pateikti UAB „( - )“ įstatai patvirtina, kad viena iš šios... 22. Teismas vertina, kad aplinkybė, jog UAB „( - )“ neapskaitė visų... 23. Iš į bylą pateiktoje ginčo programos (e-modulio) naudojimosi instrukcijoje... 24. Teismas iš byloje esančių įrodymų daro išvadą, kad tarp šalių buvo... 25. Į bylą pateiktas Kauno technologijos universiteto... 26. Vadovaujantis aukščiau nurodytais motyvais, teismas neturi pagrindo... 27. Dėl kitų šalių argumentų, kaip dėl teisiškai nereikšmingų ginčo... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Pateikti atsakovės ir advokato A. Č. pasirašyta... 30. Iš ieškovės BUAB „( - )“ priteistos bylinėjimosi išlaidos mokėtinos... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 32. Patikslintą ieškinį atmesti.... 33. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, juridinio asmens... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu