Byla e2A-27-653/2020
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andrius Ignotas, Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Z. P. ir J. P. skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų Z. P. ir J. P. ieškinį atsakovėms B. G. ir L. G. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme pagal ieškovų ieškinį buvo iškelta civilinė byla Nr. e2-222-905/2019, kurioje ieškovai prašė pripažinti negaliojančia tarp atsakovių 2017 m. rugpjūčio 30 d. sudarytą buto, esančio ( - ) (toliau – Butas) (unikalus Nr. ( - )) dovanojimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Dovanojimo sutartis); pripažinus Dovanojimo sutartį negaliojančia, taikyti restituciją – grąžinti L. G. nuosavybės teisę į Butą ir leisti ieškovams nukreipti į šį nekilnojamąjį turtą skolos, priteistos Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1411-232/2017 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-649-302/2017, išieškojimą.

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 14 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-222-905/2019, kuriuo ieškovų ieškinį tenkino. Tenkindamas ieškinį, teismas nusprendė taikyti restituciją ir pripažinti–grąžinti L. G. nuosavybės teises į butą, esantį ( - ).

83.

92019 m. kovo 4 d. ieškovai pateikė prašymą Vilniaus miesto apylinkės teismui priimti papildomą sprendimą. Ieškovai nurodė, kad nors ieškinys tenkintas visiškai, tačiau 2019 m. vasario 14 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje neišspręstas-nenurodytas vienas iš ieškovų reikalavimų – leisti ieškovams nukreipti išieškojimą į butą, esantį ( - ).

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 19 d. papildomu sprendimu (toliau – Papildomas sprendimas) atsisakė tenkinti ieškovų prašymą ir nutraukė bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo leisti ieškovams nukreipti išieškojimą į butą, esantį ( - ).

125.

13Ieškovai, manydami, kad teismas neturėjo nutraukti bylos dalyje dėl ieškinio reikalavimo leisti ieškovams nukreipti išieškojimą į butą, esantį ( - ), pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 19 d. papildomą sprendimą ir šioje civilinės bylos Nr. e2-222-905/2019 dalyje priimti naują sprendimą – tenkinti ieškovų Z. P., a. k. ( - ) ir J. P., a. k. ( - ) reikalavimą – leisti Z. P., a. k. ( - ) ir J. P., a. k. ( - ) tiesiogiai nukreipti į butą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), skolos, priteistos Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1411-232/2017 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-649-302/2017, išieškojimą.

146.

15Atsakovės L. G. ir B. G. nesutikdamos su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-222-905/2019, pateikė apeliacinį skundą dėl minėto sprendimo, kuriuo prašė minėtą teismo sprendimą panaikinti ir ieškovų ieškinį atmesti; tuo atveju, jei apeliacinis skundas būtų atmestas - maksimaliai sumažinti priteistas iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog teismas pripažino dovanojimo sutartį negaliojančia actio Pauliana pagrindu nesant visoms būtinoms actio Pauliana taikymo sąlygoms.

167.

172019 m. gruodžio 23 d. ieškovai pateikė pareiškimą, kuriuo prašo: priimti ieškovų Z. P. J. P. atsisakymą nuo 2017 m. gruodžio 13 d. ieškinio civilinėje byloje Nr. e2A-1774-653/2019 ir šią bylą nutraukti; nutraukus civilinę bylą Nr. e2A-1774-653/2019 ieškovų bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose priteisti iš atsakovės L. G.; ieškovams grąžinti 788 EUR žyminį mokestį; Atsisakyti priimti atsakovės L. G. 2019 m. gruodžio 9 d. ranka rašytą „prašymą priimti papildomus paaiškinimus prie civilinės bylos actio Pauliana pagrindu Lietuvoje“ ir jo priedus. Nurodė, kad apeliacinio skundo atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės ieškovams yra žinomos.

18Ieškovų pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo tenkinamas

198.

20CPK 140 straipsnio 1 dalis suteikia teisę ieškovui bet kurioje proceso stadijoje atsisakyti ieškinio. CPK 293 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas atsisakė ieškinio ir atsisakymą teismas priėmė. Ieškinio atsisakymo atveju teismas bylą nutraukia ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 str. 4 p., 294 str. 2 d.).

219.

22Teismas nenustatė, kad ieškovų atsisakymas ieškinio prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar pažeistų viešąjį interesą Iš ieškovų ir atsakovių pateiktų duomenų matyti, kad ieškovai ieškinio atsisako dėl to, kad atsakovė esminę dalį jo turinių reikalavimų patenkino. Iš pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo turinio matyti, kad ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovams yra žinomos, todėl ieškinio atsisakymas priimtinas. Kadangi ieškovai ieškinio atsisakė, tai atsirado pagrindas Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą naikinti ir civilinę bylą nutraukti (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 326 str. 1 d. 5 p.). Byla nutraukus bei panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą išnyko apeliacijų objektas, todėl apeliacinis procesas pagal šalių pateiktus apeliacinius skundus taip pat nutrauktinas (CPK 293 str. 1 p., 326 str. 5 p.). Nutraukus bylą ieškovo prašymas atsisakyti priimti atsakovės pateiktus įrodymus (prašymą, paaiškinimus) yra perteklinis, nes byla iš esmės nenagrinėjama.

23Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

2410.

25CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, vadovaujantis šiomis sąlygomis, konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis, atsisakoma ieškinio arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir apeliantui atsisakant paduoto apeliacinio skundo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-01-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012, 2012-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovai ieškinio atsisakė po to, kai byla buvo pradėta nagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl ieškovams grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, t.y. 591 Eur, sumokėto paduodant ieškinį. Apeliacinį skundą pateikusioms atsakovėms grąžinama 100 proc. už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 200 Eur (CPK 87 str. 4 d.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

2711.

28Pagal CPK 93 ir 94 straipsnių nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju civilinė byla buvo baigta nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės, ieškovams atsisakius atsakovėms ieškinio pareikštų reikalavimų. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-360/2010). Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad skirstant bylinėjimosi išlaidų naštą šalims, kai ieškovai atsiėmė ieškinį, yra svarbu nustatyti ieškinio atsiėmimo priežastis, t. y. ar ieškinio atsiėmimas buvo sąlygojamas atsakovių veiksmų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis byloje Nr. 2-104/2013).

2912.

30Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovų ieškinys buvo patenkintas visiškai ir ieškovams iš atsakovių pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo priteista 3225,02 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Už išlaidas patirtas apeliacinėje instancijoje ieškovai iš atsakovių prašo priteisti 1548,80 Eur (už apeliacinio skundo ir atsiliepimo į atsakovės apeliacinį skundą parengimą) bei 968 Eur už pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir paslaugas už skolos išieškojimą Lenkijoje.

3113.

32Taip pat ieškovai patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, kuri nėra jiems grąžinama CPK 87 str. pagrindu, t.y. 197 Eur negrąžinama žyminio mokesčio dalis. Kadangi ieškinio atsisakymą nulėmė atsakovės veiksmai, dėl kurių vėliau buvo patenkinti ieškovų turtiniai reikalavimai (šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga ar visa reikalavimų suma buvo sumokėta ieškovams), dėl ko ieškovams išnyko būtinybė ginti teises teismine tvarka reikšiant actio Pauliana ieškinį, todėl ši suma priteisiama iš atsakovės ieškovų naudai

33(CPK 93, 94 str.).

3414.

35Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasi CPK 94 straipsnio 1 dalimi bei Rekomendacijomis, sprendžia, kad išlaidos, patirtos advokato teisinei pagalbai apmokėti, yra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Prašoma priteisti pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų suma iš esmės neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių bei negali būti vertinama kaip neprotinga bylinėjimosi išlaidų suma, kurią būtų pagrindas mažinti, dėl ko darytina išvada, kad teisinga, protinga ir sąžininga priteisti ieškovams iš atsakovių 3225,02 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme (CK 1.5 str.). Pažymėtina, kad atsakovė apeliaciniame skunde, prašydama sumažintini priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nenurodė jos manymu pagrįstos (nepagrįsto) konkrečios sumos paskaičiavimų ir pagrindimo. Be to, remiantis iš esmės tais pačiais motyvais, valstybei iš atsakovių priteisiama 17,87 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

3615.

37Vertinant prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą, ieškovų patirtą apeliacinės instancijos teisme, atsižvelgtina į prašomų priteisti išlaidų dydį už apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, į tai, kad pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo nėra sudėtingas teisiniu požiūriu procesinis dokumentas, todėl šiuo atveju tokios sąnaudos, kaip ir paslaugos, susijusios su skolos išieškojimu Lenkijoje, laikytinos susijusiomis su pagrindinių procesinių dokumentų parengimu, dėl ko prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, suma mažintina iki 1548 Eur.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39priimti ieškovų Z. P. ir J. P. atsisakymą nuo ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-222-905/2019.

40Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. ir 2019 m. kovo 19 d. sprendimus ir civilinę bylą pagal pagal ieškovų Z. P. ir J. P. ieškinį atsakovėms B. G. ir L. G. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (civilinės bylos Nr. e2-222-905/2019) bei joje pradėtą apeliacinį procesą nutraukti.

41Grąžinti ieškovams Z. P. ir J. P., už ieškinį sumokėtą 591 Eur (penksi šimtus devyniasdešimt vieną eurą) žyminį mokestį.

42Grąžinti atsakovei L. G. už apeliacinį skundą sumokėtą 200 Eur (du šimtus eurų) žyminį mokestį.

43Priteisti ieškovams Z. P. ir J. P. iš atsakovės L. G. 3225,02 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmojoje instancijoje ir 1548 Eur apeliacinės instancijos teisme, taip pat 197 Eur žyminio mokesčio dalį.

44Priteisti valstybei iš atsakovės L. G., gim. ( - ), 17,87 Eur (septyniolika eurų 87 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

45Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme pagal ieškovų ieškinį buvo iškelta... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 14 d. priėmė sprendimą... 8. 3.... 9. 2019 m. kovo 4 d. ieškovai pateikė prašymą Vilniaus miesto apylinkės... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 19 d. papildomu sprendimu... 12. 5.... 13. Ieškovai, manydami, kad teismas neturėjo nutraukti bylos dalyje dėl... 14. 6.... 15. Atsakovės L. G. ir B. G. nesutikdamos su Vilniaus miesto apylinkės teismo... 16. 7.... 17. 2019 m. gruodžio 23 d. ieškovai pateikė pareiškimą, kuriuo prašo: priimti... 18. Ieškovų pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo tenkinamas... 19. 8.... 20. CPK 140 straipsnio 1 dalis suteikia teisę ieškovui bet kurioje proceso... 21. 9.... 22. Teismas nenustatė, kad ieškovų atsisakymas ieškinio prieštarautų... 23. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo... 24. 10.... 25. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 27. 11.... 28. Pagal CPK 93 ir 94 straipsnių nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui... 29. 12.... 30. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovų ieškinys buvo... 31. 13.... 32. Taip pat ieškovai patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl žyminio mokesčio... 33. (CPK 93, 94 str.).... 34. 14.... 35. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasi... 36. 15.... 37. Vertinant prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą, ieškovų patirtą... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 39. priimti ieškovų Z. P. ir J. P. atsisakymą nuo ieškinio civilinėje byloje... 40. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 14 d. ir 2019 m.... 41. Grąžinti ieškovams Z. P. ir J. P., už ieškinį sumokėtą 591 Eur (penksi... 42. Grąžinti atsakovei L. G. už apeliacinį skundą sumokėtą 200 Eur (du... 43. Priteisti ieškovams Z. P. ir J. P. iš atsakovės L. G. 3225,02 Eur... 44. Priteisti valstybei iš atsakovės L. G., gim. ( - ), 17,87 Eur (septyniolika... 45. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių...