Byla e2-830-1008/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Maneikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 1 619,39 € skolos, kurią sudaro: 579,24 € negrąžinta paskola, 23,06 € palūkanos iki kredito grąžinimo termino, 1 017,09 € palūkanos po kredito grąžinimo termino; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas: 36 € žyminio mokesčio.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai, tačiau per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2013 m. balandžio 18 d. tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo A. B. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 773332003. Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 289,62 € sumą 30 dienų terminui su 114.37% dydžio metine palūkanų norma. Vadovaudamasis minėtos vartojimo kredito sutarties 2.10 punktu, 2013 m. balandžio 27 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 289,62 € kredito sumai 30 dienų terminui. Vadovaudamasis tos pačios vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2013 m. birželio 17 d. turėjo grąžinti ieškovei 579,24 € skolos ir 23,06 € palūkanų, iš viso – 602,30 € sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 579,24 €, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

7Bylos duomenimis nustatyta, jog tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai paskolos teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

8Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 579,24 € negrąžinto kredito ir 23,06 € palūkanų iki kredito grąžinimo termino yra pagrįstas ir įrodytas, taigi, tenkintinas.

9Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos iki ieškinio pateikimo dienos, skaičiuojant nuo mokėtinos sumos 200,00 % metinių palūkanų pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir Sutarties 7.1 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 1 017,09 € palūkanų, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu.

10Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; Nr. 3K-3-161/2004; Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr. pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200,00 %. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 200,00 %. Nors kreditas nebuvo grąžintas Sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus daugiau kaip trejiems metams, o 200,00 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013-06-18 iki 2014-05-01. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, skaičiuoja ir didžiules metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 500,00 €.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. balandžio 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro: 36 € žyminis mokestis kurio dalis, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, t. y. 68%, ieškovui priteistina iš atsakovo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

14Vadovaudamasis CPK 142, 259–270, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) ieškovei UAB „4finance“:

17579,24 € (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 24 ct) negrąžintos paskolos;

1823,06 € (dvidešimt tris eurus 06 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino;

19500,00 € (penkis šimtus eurų) palūkanų po kredito grąžinimo termino;

205 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos – 2016 m. balandžio 12 d. – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

21bylinėjimosi išlaidas: 24,48 € (dvidešimt keturi eurai 48 ct) žyminio mokesčio.

22Likusią ieškinio dalį atmesti.

23Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Maneikienė, rašytinio... 2. ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2013 m.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, jog tarp šalių sudarytos vartojimo kredito... 8. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas negrąžino kredito sutartu terminu,... 9. Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų nuo kredito... 10. Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę... 11. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 12. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 13. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro: 36 € žyminis mokestis kurio dalis,... 14. Vadovaudamasis CPK 142, 259–270, 285–286 straipsniais, teismas... 15. ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) ieškovei UAB „4finance“:... 17. 579,24 € (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 24 ct) negrąžintos... 18. 23,06 € (dvidešimt tris eurus 06 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo... 19. 500,00 € (penkis šimtus eurų) palūkanų po kredito grąžinimo termino;... 20. 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos... 21. bylinėjimosi išlaidas: 24,48 € (dvidešimt keturi eurai 48 ct) žyminio... 22. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 23. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...