Byla e2S-1844-794/2019
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-6003-466/2019 pagal ieškovės UAB „Naujamiesčio būstas“ (dabar UAB „Mano būstas Vilnius“) ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

40

5I. Ginčo esmė

61.

7Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Namų ūkis“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“. Taip pat prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas kitoje panašioje byloje.

82.

9Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė be pagrindo remiasi neįsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018. Daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai išreiškė savo valią pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratore UAB „Namų ūkis“ ir tik savininkų valia gali būti skirtas kitas administratorius. Jos teigimu, atsakovės veiksmai sprendžiant bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo klausimą neprieštaravo jokiems teisės aktų reikalavimams. Atsakovė nesutiko, jog yra pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą, kadangi į bylą trečiaisiais asmenims turėtų būti įtraukti daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai, apie kuriuos informaciją ieškovė pateikė.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019.

144.

15Teismas konstatavo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtos civilinės bylos Nr. e2-1246-918/2019 nagrinėjimo dalykas skiriasi, administracinis aktas ginčijamas ir kitais teisiniais pagrindais, tačiau šios bylos yra glaudžiai susijusios, kadangi šioje nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymą, priimtą neteisėtais atsakovės veiksmais, pasireiškusiais netinkamu administratorių atrankos procedūrų vykdymu, kai tuo tarpu civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019, yra prašoma pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta, kaip klaidinančia ir neatitinkančia tikrovės. Teismo vertinimu, rezultatas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 turės neabejotiną reikšmę kaip šiai bylai, taip ir eilei kitų pagal daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių iš esmės tapačius ieškinius iškeltų civilinių bylų rezultatui. Be to, šios bylos išnagrinėjimas, t. y. teismo sprendimo priėmimas nebūtinai užtikrintų proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principų įgyvendinimą, nes, priklausomai nuo to, koks bus rezultatas kitoje, iš esmės analogiškoje byloje, tai gali nulemti rezultatą šioje byloje, kai byla būtų nagrinėjama apeliacine ar kasacine tvarka. Teismas taip pat pažymėjo, kad šioje byloje yra aktualus didelio skaičiaus daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis klausimas, kas yra susiję su proceso ekonomiškumu. Dėl šių priežasčių teismas šią bylą sustabdė iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-17 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019, kuri yra apeliacine tvarka yra nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.

16II.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

185.

19Atskiruoju skundu atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-09-30 nutartį panaikinti.

206.

21Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

226.1.

23Teismas netinkamai nustatė įrodinėjimo dalyką abiejose bylose ir spręsdamas, ar yra dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys, neįsigilino, kokie teisiškai reikšmingi faktai bus nustatinėjami šioje civilinėje byloje Nr. e2-6003-466/2019 ir kokie nustatomi kitoje civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019, todėl padarė klaidingą išvadą apie bylas siejantį prejudicinį ryšį. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjekto priimto individualus administracinio akto panaikinimo, kai tuo tarpu byloje, dėl kurios teismas sustabdė civilinę bylą Nr. e2-6003-466/2019, sprendžiamas visiškai kitoks teisėtumo klausimas. Civilinės bylos Nr. e2-1246-918/2019 nagrinėjimo dalykas – gyventojams pateiktų balsavimo biuletenių teisėtumo patikrinimas. Apeliantės teigimu, šių civilinių bylų yra skirtingai suformuluoti ginčo dalykai, skirtingi reikalavimai, todėl tai patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 nebus nustatinėjami civilinei bylai Nr. e2-6003-466/2019 aktualūs ir teisinę reikšmę, priimant sprendimą šioje byloje, turintys faktai.

246.2.

25Teismas netyrė ir nesiaiškino bylų faktinių aplinkybių, jog tiek pati balsavimo raštu procedūra buvo vykdyta, tiek daugiabučių namų butų ir patalpų savininkų balsavimo biuleteniai pateikti laikantis įstatymuose bei teisės aktuose įtvirtintos tvarkos, nes Vilniaus miesto savivaldybės administracija savarankiškų sprendimų pati nepriima, o būtent vadovaujasi centrinės valdžios subjektų priimtais teisės aktais. Be to, sprendimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo išimtinai yra butų ir kitų patalpų savininkų valios išraiška ir absoliuti jų teisė, todėl apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad butų ir kitų patalpų savininkai tiek civilinėje byloje Nr. e2-6003-466/2019, tiek civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 yra išreiškę savo valią, kurios neginčija. Šioje byloje butų ir kitų patalpų savininkai patys nusprendė dėl konkretaus administratoriaus paskyrimo. Tai leidžia daryti išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktuose biuleteniuose buvo pateikta teisinga ir visa būtina informacija, leidusi butų ir kitų patalpų savininkams apsispręsti ir išreikšti savo valią dėl konkretaus bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo.

266.3.

27Sustabdžius šią bylą, naujai paskirto administratoriaus UAB „Namų ūkis“ vykdoma veikla galimai būtų sustabdyta visiškai neapibrėžtam ir neprotingam terminui.

287.

29Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

30Teismas

konstatuoja:

31IV.

32Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

338.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

359.

36Apeliacine tvarka byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas šią nagrinėjamą civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-17 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019, kuri yra apeliacine tvarka yra nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. Taigi apeliacijos dalykas – bylos sustabdymo pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

37Dėl atskirojo skundo argumentų

3810.

39Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės (CPK 1623 str.). Civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, todėl nepagrįstas bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Dėl to CPK griežtai reglamentuoja civilinės bylos sustabdymo pagrindus, išskirdamas dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 straipsnis).

4011.

41Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-724-330/2017).

4212.

43Teismui taikant civilinės bylos sustabdymo institutą, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad sustabdžius civilinę bylą užsitęsia teismo procesas, savo ruožtu Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Taigi, siekdamas CPK nustatytų civilinio proceso tikslų teismas turi kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudaryti sąlygų bylai vilkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-548-330/2017).

4413.

45Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Namų ūkis“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“. Ieškovė taip pat prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas kitoje panašioje byloje. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu sustabdė civilinę bylą Nr. e2-6003-466/2019 iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-17 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-26175-2018-1), kuri yra apeliacine tvarka yra nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. Taigi nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu pagrįstumo.

4614.

47Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina), taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecija sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 straipsnis) ir asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiamas jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

4815.

49Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas civilinę bylą Nr. e2-6003-466/2019 pagal ieškovės UAB ,,Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Namų ūkis“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“, panaikinimo sustabdė iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 pagal ieškovių UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pripažinimo neteisėta ir įpareigojimo pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes. Civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 ieškovių pateiktu ieškiniu buvo prašoma pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą neteisėtą, kaip klaidinančią bei neatitinkančią tikrovės bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes įpareigojant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, pakankamą vartotojui priimti sprendimą dėl ieškovių siūlomų paslaugų pasirinkimo.

5016.

51Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai; tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Longlita“ v. UAB ,,Ekorida“, bylos Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „KRS“ v. TŪB „Energija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-332/2012; kt.). Įstatymų leidėjo nustatyta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459-611/2015; 2017 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017).

5217.

53Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šios ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1246-918/2019 nagrinėjimo dalyką, pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad šios bylos yra glaudžiai susijusios. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčijamo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo neteisėtumą grindžia neteisėtais atsakovės veiksmais, pasireiškusiais netinkamu administratorių atrankos procedūrų vykdymu, butų ir kitų patalpų savininkams pateikus administratoriaus pasirinkimo biuletenius su klaidinančia ir tikrovės neatitinkančia informacija. Civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 pareikštu ieškiniu, be kita ko, yra prašoma pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta, kaip klaidinančia ir neatitinkančia tikrovės. Taigi aplinkybė, kuria grindžiamas ieškinio reikalavimas civilinėje byloje Nr. e2-6003-466/2019, t. y. ar administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiama informacija buvo klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės, kuria yra grindžiamas ieškinio reikalavimas šioje civilinėje byloje, bus nustatinėjama civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019, todėl akivaizdu, jog minėtoje civilinėje byloje nustatyti faktai gali turėti įrodomąją galią šioje byloje sprendžiamam ginčui, nes tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama byla, yra prejudicinis ryšys. Šiuo atveju kitos civilinės bylos rezultatas lemia nagrinėjamos civilinės bylos rezultatą. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomos tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas.

5418.

55Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta ir atskirojo skundo argumentus dėl proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų pažeidimo. Pagrįstas bylos sustabdymas nelaikytinas šių principų pažeidimu, nes šio instituto taikymas yra numatytas įstatyme. Dviejuose bylose reikšmingų faktinių aplinkybių nustatinėjimas dėl to paties dalyko neatitinka proceso ekonomiškumo principo (CPK 7 straipsnis). Taigi, pirmiausia, reikia išspręsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamos informacijos apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą teisėtumo klausimą ir tik po to spręsti klausimą dėl šio balsavimo pagrindu priimto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Namų ūkis“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ teisėtumo.

5619.

57Teismo vertinimu, nesustabdžius šios civilinės bylos ir toliau nagrinėjant abi bylas, gali susiklostyti tokia teisinė situacija, kai ta pati aplinkybė dėl klaidinančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose (ne)buvimo skirtingose bylose būtų įvertinama skirtingai, todėl egzistuotų tikimybė, kad tapati situacija bus vertinama skirtingai ir bylose būtų priimami prieštaringi sprendimai. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą iki įsiteisės galutinis procesinis teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 yra tikslingas ir pagrįstas. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomos tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas.

5820.

59Tokios pozicijos Vilniaus apygardos teismas laikosi ir analogiškose bylose (žr. pvz. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-808-910/2019; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-877-934/2019; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1093-656/2019; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1452-340/2019).

6021.

61Tačiau atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nurodytus civilinės bylos sustabdymo tikslus bei motyvus, teisingai konstatuotą faktinę aplinkybę, jog kitoje civilinėje byloje (Nr. e2-1246-918/2019), kurioje sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateiktos informacijos pripažinimo neteisėta ir įpareigojimo pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes, nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą šioje byloje dėl 2018-12-17 Įsakymo panaikinimo, taip pat ir eilei kitų pagal daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių iš esmės tapačius ieškinius iškeltų civilinių bylų rezultatui, todėl kol neįsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje šios civilinės bylos nagrinėti negalima, nagrinėjama civilinė byla turėjo būti sustabdyta CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, o ne CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu. Taigi atsižvelgiant į tai, kad abiejose bylose turėtų būti nustatinėjamos tapačios aplinkybės, į tai, kad galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 turės prejudicinę reikšmę priimant galutinį sprendimą nagrinėjamoje byloje, apeliacinės instancijos teismas sprendžia patikslinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodant tinkamą bylos sustabdymo pagrindą, t. y. civilinę bylą sustabdyti iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-26175-2018-1) CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

6222.

63Kiti atskirojo skundo argumentai iš esmės susiję ne su nurodytų civilinių bylų sąsajumo, bet su jose pareikštų ieškinių pagrįstumo vertinimu. Apeliantė teigia, kad pati balsavimo raštu procedūra buvo vykdyta laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos, atsakovė biuleteniuose pateikė teisingą ir visą būtiną informaciją, taip pat nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie balsavimo biuleteniuose nurodytą tikrovės neatitinkančią informaciją. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šie ir kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai laikytini neturinčiais įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

64Dėl procesinės bylos baigties

6523.

66Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis aukščiau šioje nutartyje nurodytų aplinkybių visuma, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylos sustabdymą, nagrinėjamą bylą sustabdė įvertinęs civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-26175-2018-1) ginčo objektą, todėl naikinti ginčijamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tačiau atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nurodytus civilinės bylos sustabdymo tikslus bei motyvus, nagrinėjama civilinė byla turėjo būti sustabdyta CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, o ne CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia patikslinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį, nurodant tinkamą civilinės bylos sustabdymo pagrindą, t. y. civilinę bylą Nr. e2-6003-466/2019 sustabdyti iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

67Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

68apeliantės atskirąjį skundą atmesti.

69Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą, nutartį patikslinti, nurodant tinkamą civilinės bylos sustabdymo pagrindą, t. y. civilinę bylą Nr. e2-6003-466/2019 pagal ieškovės UAB „Naujamiesčio būstas“ (dabar UAB „Mano būstas Vilnius“) ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo sustabdyti iki įsiteisės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

70Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. 0... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus... 8. 2.... 9. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė be pagrindo remiasi... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi civilinę... 14. 4.... 15. Teismas konstatavo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtos... 16. II.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 18. 5.... 19. Atskiruoju skundu atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 20. 6.... 21. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 22. 6.1.... 23. Teismas netinkamai nustatė įrodinėjimo dalyką abiejose bylose ir... 24. 6.2.... 25. Teismas netyrė ir nesiaiškino bylų faktinių aplinkybių, jog tiek pati... 26. 6.3.... 27. Sustabdžius šią bylą, naujai paskirto administratoriaus UAB „Namų... 28. 7.... 29. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 30. Teismas... 31. IV.... 32. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 8.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 35. 9.... 36. Apeliacine tvarka byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 37. Dėl atskirojo skundo argumentų... 38. 10.... 39. Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti... 40. 11.... 41. Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra... 42. 12.... 43. Teismui taikant civilinės bylos sustabdymo institutą, turi būti... 44. 13.... 45. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 46. 14.... 47. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad CPK 164 straipsnyje... 48. 15.... 49. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis)... 50. 16.... 51. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 52. 17.... 53. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šios ir Vilniaus miesto... 54. 18.... 55. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta ir atskirojo skundo argumentus... 56. 19.... 57. Teismo vertinimu, nesustabdžius šios civilinės bylos ir toliau nagrinėjant... 58. 20.... 59. Tokios pozicijos Vilniaus apygardos teismas laikosi ir analogiškose bylose... 60. 21.... 61. Tačiau atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nurodytus civilinės... 62. 22.... 63. Kiti atskirojo skundo argumentai iš esmės susiję ne su nurodytų civilinių... 64. Dėl procesinės bylos baigties... 65. 23.... 66. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis aukščiau šioje nutartyje... 67. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 68. apeliantės atskirąjį skundą atmesti.... 69. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti iš... 70. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....