Byla eB2-1544-254/2016
Dėl bankroto bylos atsakovei UAB SPEC LT iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB SPEC LT iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas (atsakovės kreditorius), vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 4 ir 6 straipsniais, pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Ieškovas nurodo, kad ji turi 9 630,66 Eur reikalavimo teisę į atsakovę.

3Atsakovės vadovas rašytiniuose paaiškinimuose (b. l. 31, 54) nesutinka, kad būtų iškelta atsakovei bankroto byla. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodoma, kad atsakovė užsiėmė spaudos pervežimo veikla, aptarnaudama savo vienintelę užsakovę UAB „Diena Media News“. Per veiklos metus susidarė jos 26 015,41 Eur įsiskolinimas atsakovei. Vilniaus apygardos teismas iškėlė šiai atsakovės debitorei restruktūrizavimo bylą, patvirtintas restruktūrizavimo planas – atsiskaityti per 4 metus. Dėl šio susidariusio įsiskolinimo atsakovė buvo priversta stabdyti veiklą. Atsakovės vadovas yra vienas atsakovės darbuotojas. Atsakovės vadovas nurodo, kad skolos tiekėjams sudaro 1 616,41 Eur, VMI – 21 685,54 Eur, VSDFV – 8 698,71 Eur, darbo užmokestis – 33,25 Eur.

4Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratore skiriama Sandra Gedminienė.

5ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka, o 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Kaip matyti iš atsakovės paskutinio 2016-03-16 sudaryto ir pateikto teismui 2016-01-01 – 2016-02-26 ataskaitinio laikotarpio balanso (b. l. 55), atsakovės bendra turto vertė sudaro 26 304 Eur, t. y. ilgalaikis – už 73 Eur, o trumpalaikis – už 26 231 Eur, kurio 26 015 Eur sudaro per vienerius metus gautinos sumos ir 216 Eur atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Pažymėtina, kad per vienerius metus gautinos sumos, kurios paprastai nelaikomos realiu turtu, nes jų atsakovė gali ir neatgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. civilinėje byloje Nr. 2-373/2014) sudaro didžiąją dalį atsakovės turto, t. y. jos sudaro net 98,90 proc. (26 304 Eur – 100 proc., o 26 015 Eur – X proc.). Tai, kad vienintelei debitorei iškelta restruktūrizavimo byla (b. l. 38‑39) ir iš atsakovės vadovo paaiškinimų galima suprasti, kad atsakovė skolos gali neatgauti net 4 metus, kas suponuoja išvadą ne apie laikinus atsakovės finansinius sunkus, o sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais, kuriems įsipareigojimų įvykdymas yra pradelstas.

7Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 32 304 Eur, iš kurių pagal pateiktą kreditorių sąrašą pradelsti sudaro 32 284,73 Eur (1 616,41 Eur + 250,82 Eur + 21 685,54 Eur + 33,25 Eur + 8 698,71 Eur) (b. l. 36, 54). Atkreiptinas dėmesys, kad į šį kreditorių sąrašą VSDFV įtraukta su 8 698,71 Eur (b. l. 22), o ne su 9 648,15 Eur ir VMI su 21 685,54 Eur, o ne su 23 068,74 Eur (b. l. 21) finansiniais reikalavimais, t. y. atsakovės įsiskolinimas šioms kreditorėms didesnis nei deklaruoja atsakovės vadovas.

8Iš antstolių kontorų teismas negavo duomenų, kad atsakovės atžvilgiu būtų pradėtas priverstinis išieškojimas. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (b. l. 19) nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu nėra baigtų turtinio pobūdžio bylų.

9Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus duomenis, konstatuotina, kad atsakovės pradelsti 34 617,37 Eur (1 616,41 Eur + 250,82 Eur + 23 068,74 Eur + 33,25 Eur + 9 648,15 Eur) įsipareigojimai gerokai viršija pusę (13 152 Eur) į balansą įrašyto turto (26 304 Eur) vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Šiais ataskaitiniais metais atsakovė patyrė 82 Eur nuostolių (b. l. 56). Šie duomenys rodo, kad atsakovės veikla nėra pelninga. Atsakovė 2012, 2013, 2015 m. metus taip pat baigė nuostolingai (b. l. 48, 54‑57), išskyrus 2014 metus, kas tik pagrindžia aukščiau padarytą išvadą, kad atsakovės sunkumai ne laikini, o tęsiasi keletą metų. Jeigu įmonės finansiniai sunkumai tęsiasi keletą metų, tokie sunkumai teismo gali būti pripažinti ne laikinais, bet nemokiais finansiniais sunkumais, kurie paneigia galimybę išsaugoti bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1091-464/2015; 2014-08-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1427/2014; 2013-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1389/2013; 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010). Iš VSDFV duomenų matyti, kad atsakovės įmonėje apdraustųjų asmenų – 1, kas tik patvirtina atsakovės vadovo paaiškinimus, kad atsakovė ūkinės–komercinės veiklos nebevykdo.

10Kita vertus, VĮ „Regitra“ duomenimis (b. l. 8) atsakovės vardu registruotų transporto priemonių neturi, VĮ „Registrų centras“ duomenimis (b. l. 9) atsakovė nekilnojamo turto neturi.

11Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), konstatuojant, kad yra abu ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinti pagrindi iškelti atsakovei bankroto bylą, t. y. atsakovė yra nemoki ir atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas (atsakovės vadovas paaiškinimuose nurodė, kad atsakovė turi darbo užmokesčio jam įsiskolinimą).

12Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorė Sandra Gedminienė, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 ir 4 dalys).

13Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuojamas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

15iškelti atsakovei UAB SPEC LT (įmonės kodas 302850840, registracijos adresas Kaunas, Europos pr. 122) bankroto bylą.

16Atsakovės administratore paskirti Sandrą Gedminienę (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-FA061).

17Uždėti UAB SPEC LT (įmonės kodas 302850840, registracijos adresas Kaunas, Europos pr. 122) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

21Įpareigoti administratorių raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą kreditoriams. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovas (atsakovės kreditorius), vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo... 3. Atsakovės vadovas rašytiniuose paaiškinimuose (b. l. 31, 54) nesutinka, kad... 4. Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratore skiriama Sandra... 5. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 6. Kaip matyti iš atsakovės paskutinio 2016-03-16 sudaryto ir pateikto teismui... 7. Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 32 304 Eur, iš kurių... 8. Iš antstolių kontorų teismas negavo duomenų, kad atsakovės atžvilgiu... 9. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus duomenis, konstatuotina, kad atsakovės... 10. Kita vertus, VĮ „Regitra“ duomenimis (b. l. 8) atsakovės vardu... 11. Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl... 12. Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skiriamas bankroto... 13. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuojamas atsakovės turtas iki... 14. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10... 15. iškelti atsakovei UAB SPEC LT (įmonės kodas 302850840, registracijos adresas... 16. Atsakovės administratore paskirti Sandrą Gedminienę (įmonių bankroto... 17. Uždėti UAB SPEC LT (įmonės kodas 302850840, registracijos adresas Kaunas,... 18. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 19. Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 21. Įpareigoti administratorių raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...