Byla 2-1091-464/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tonas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3954-577/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tonas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vigoss“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

2Teisėja,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos juridiniam asmeniui iškėlimu, įmonės mokumo vertinimu.

5Ieškovas UAB „Tonas“ (b. l. 7-2) kreipėsi į teismą su ieškiniu (pareiškimu), prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vigoss“ bankroto bylą. Reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą motyvavo tuo, kad atsakovas dėl savo finansinės padėties nepajėgia vykdyti turtinių įsipareigojimų, galimai yra nemokus.

62015-03-02 trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į bylą įtrauktas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Vilniaus skyrius (b. l. 23).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015-03-18 nutartimi (b. l. 72-74) atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Vigoss“. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuotus įmonės (ne)mokumo, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, vertinimo kriterijus ir principus, pažymėjo, jog labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Įvertinęs atsakovo vadovo į bylą pateiktus finansinius dokumentus (2014 m. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kreditorių, debitorių, ilgalaikio turto sąrašus, vadovo rašytinį paaiškinimą), padarė išvadą, jog pradelsti UAB „Vigoss“ įsipareigojimai (338 644,22 Lt), neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (749 442 Lt). Be to, iš byloje nustatytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad nors atsakovo finansinė padėtis yra sunki, įmonė vėluoja mokėti privalomąsias įmokas, tačiau veiklos nėra nutraukusi ir toliau siekia ją vystyti, 2014 m. iš savo veiklos gavo 103 413 Lt pelno. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vienareikšmiškai pripažinti, kad įmonės finansiniai sunkumai negali būti išspręsti ir toliau vykdant veiklą, išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Todėl pakankamo pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą nėra.

9III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Tonas“ atskirajame skunde (b. l. 81-85) prašo Vilniaus apygardos teismo 2015-03-18 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti UAB „Vigoss“ bankroto bylą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas UAB „Vigoss“ finansinę būklę, neanalizavo įrodymų visumos ir nepagrįstai atsisakė iškelti bankroto bylą. Priimant skundžiamą nutartį neatsižvelgta į tai, kad atsakovas tinkamai neįvykdė įpareigojimo pateikti bankroto bylos iškėlimo klausimui išspręsti teisiškai reikšmingą informaciją (nenurodė kreditorinių ir debitorinių įsipareigojimų apmokėjimo terminų, iš kurių būtų galima spręsti apie pradelstų įsipareigojimų mastą, nepateikė duomenų apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, apie įkeistą / neįkeistą turtą), taip pat neanalizuoti teismų informacinės sistemos LITEKO bei VSDFV viešai prieinami duomenys. Be to, nutartyje nenurodyta, kodėl teismas atmeta ieškovo bei VSDFV pateiktus įrodymus, įskaitant antstolės B. P. išieškojimo negalimumo aktą.

122. Teismas nepagrįstai vadovavosi tik atsakovo vadovo pateiktais rašytiniais įrodymais, kurie, palyginus juos su kitais bylos duomenimis, neatitinka tikrovės ir / ar kelia pagrįstų abejonių dėl jų patikimumo. Į kreditorių, kuriems atsakovas turi pradelstus įsipareigojimus, nėra įtraukti visi kreditoriai, įskaitant ieškovą, kurio reikalavimas 18 000 Lt, o ne 15 000 Lt, kaip nurodo atsakovas. Pagrindiniai atsakovo skolininkai yra užsienio įmonės, kurių mokumas nežinomas ir skolų išieškojimo galimybės ribotos, skolų išieškojimo iš Lietuvoje reziduojančių skolininkų perspektyvumas taip pat abejotinas. Balanse įrašyti rodikliai apie įmonės turimą turtą ir jo vertę prieštarauja byloje kituose bylos dokumentuose užfiksuotiems duomenims: balanse per vienerius metus gautina suma nurodyta 188 449 Lt, tuo tarpu atsakovo skolininkų įsipareigojimus sudaro 280 307,44 Lt; pagal balansą atsakovas turi atsargų (pirktos prekės, skirtos perparduoti) 120 224 Lt sumai, tačiau antstolės B. P. 2015-01-21 išieškojimo negalimo akte nurodyta, kad UAB „Vigoss“ neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Duomenų apie įmonės pelną 2014 metais nepatvirtina kiti bylos įrodymai, be to, atsakovas jau beveik metus nemoka skolų ne tik trečios eilės kreditoriams, bet ir VSDFV, kas paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą apie atsakovo siekį vystyti veiklą. Vien šios išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai 356 644,22 Lt (338 644,22 + 18 000) sumai viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės 314 609 Lt (629 218 Lt [749 442 Lt – 120 224 Lt] / 2), kas sudaro pagrindą iškelti atsakovui bankroto bylą.

13Atsakovas UAB „Vigoss“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 94-95) prašo palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2015-03-18 nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad balanse nurodyta turto vertė yra nustatyta pagal faktiškai turimą turtą, ji nėra paneigta ar kitaip nuginčyta. 120 224 Lt vertės atsargas (pirktos prekės, skirtos perparduoti) yra drabužiai ir atskirai pakabos, kurių antstolė, kaip turto, nereikalavo ir nevertino. Todėl ieškovo reikalavimas sumažinti įmonės turimo turto vertę neturi teisėto pagrindo. Ieškovo reikalavimas prie pradelstų įsipareigojimų sumos (338 644,22 Lt) pridėti ir kitų asmenų piniginius reikalavimus, įskaitant ieškovo, taip pat nepagrįstas, kadangi ieškovo reikalavimą sudaro ne 18 000 Lt, o 15 000 Lt, nes 2014-07-29 ieškovui buvo pervesta 3 000 Lt suma, ką patvirtina pridedamas mokėjimo nurodymas. 2015-02-23 mokėjimo nurodymas patvirtina, kas atsakovas taip pat yra pilnai atsiskaitęs su UAB „Adesoma“. UAB „Netneta“ skola neegzistuoja, todėl įmonė negali būti traukiama į atsakovo kreditorių sąrašą. Pažymi, kad per 2014 m. yra padengęs daugiau nei 300 000 Lt įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – ir VMI), Sodrai, kreditoriams, o šiuo metu išnuomoja parduotuvių įrangą, taip siekdamas kuo greičiau padengti likusius įsiskolinimus, ką patvirtina pridedamas oficialus atsakovo direktoriaus paaiškinimas apie esamą situaciją. Atsakovo teigimu, ieškovas, neturėdamas jokių įrodymų, nepagrįstai teigia, kad debitorinės skolos nebus grąžintos atsakovui. Vien per 2014 m. buvo sumokėta daugiau nei 44 000 Eur (151 923,20 Lt) įsiskolinimų.

14Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimo į atskirąjį skundą neteikė.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

17Dėl naujų įrodymų prijungimo

18Apeliantas su atskiruoju skundu, o atsakovas su atsiliepimu į skundą savo argumentams pagrįsti kartu pateikė dokumentus, kurių dalis jau yra byloje, o kituose užfiksuota informacija teismui yra prieinama informacinių priemonių pagalba (b. l. 86-89, 96, 100-101), todėl jų prijungimo prie bylos klausimo apeliacinės instancijos teismas nesprendžia. Tačiau atsižvelgdamas į atsakovo teiktinų papildomų įrodymų – mokėjimo nurodymų (b. l. 98-99) – sąsajumą su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, teismas prijungia šiuos dokumentus prie bylos ir juos vertina kitų bylos įrodymų visumoje (CPK 314 str.).

19Dėl pagrindo kelti UAB „Vigoss“ bankroto bylą (ne)buvimo

20Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

21Pažymėtina, kad nors įmonės, kuriai inicijuojamos bankroto procedūros, finansinę padėtį teismas vertina ir dėl jos mokumo sprendžia pagal naujausius (aktualius) finansinės atskaitomybės duomenis, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi ir tokios pozicijos, kad rėmimasis balanso duomenimis, nustatant įmonės mokumą (nemokumą), paprastai yra pakankamas tik kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-27 nutartis c. b. Nr. 2-1686/2012; 2013-09-12 nutartis c. b. Nr. 2-2186/2013.). Jeigu įmonės finansiniai sunkumai tęsiasi keletą metų, tokie sunkumai teismo gali būti pripažinti ne laikinais, bet nemokiais finansiniais sunkumais, kurie paneigia galimybę išsaugoti bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-08-28 nutartis c. b. Nr. 2-1427/2014; 2013-05-02 nutartis c. b. Nr. 2-1389/2013; 2010-07-22 nutartis c. b. Nr. 2-1162/2010). Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo parengtame 2014-12-31 balanse užfiksuoti rodikliai nesudarė prielaidų spręsti, kad UAB „Visgoss“ yra moki, kadangi jų objektyvumu ir patikimumu pagrįstai leidžia abejoti kiti bylos duomenys, reikšmingi tikrosios (realios) įmonės turtinės padėties nustatymui.

22Iš UAB „Vigoss“ finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2014-12-31 turinio (b. l. 50-51, 64-66; teismui prieinami Juridinių asmenų registro duomenys) matyti, kad įmonės veiklos pelningumas per 2011 – 2012 m. drastiškai krito: 2011 m. įmonė gavo 132 451 Lt pelno, o 2012 m. patyrė 320 611 Lt nuostolių. Labai sumažėjus pardavimų pajamoms, o sąnaudoms augant, buvo uždarytos 3 iš 5 iki 2012 m. gegužės mėn. veikusių parduotuvių (2013 m. aiškinamasis raštas; Juridinių asmenų registro duomenys). Pardavimo pajamos nuo 4 017 532 Lt (2011 m.) sumažėjo iki 440 465 Lt (2014 m.), t. y. 89 proc. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, 2012 m. suintensyvėjo kreditorių kreipimaisi į teismą dėl skolų priteisimo iš UAB „Vigoss“. 2013 m. Vilniaus miesto apylinkės teisme pradėtos bylos (pavyzdžiui, c. b. Nr. L2-19440-101/2013, Nr. 2-21197-871/2013, Nr. L2-33989-871/2013 ir kt.) rodo, kad įmonės finansinė padėtis išliko sudėtinga ir 2014 m. komplikavosi tiek, kad kreditoriai (kurių tarpe atsakovo darbuotoja, siekusi atgauti jai priklausantį darbo užmokestį), pradėjo inicijuoti ne tik bylas dėl skolos priteisimo, bet ir bankroto proceso iškėlimą (Vilniaus apygardos teismo c. b. Nr. B2-4062-590/2014, c. b. Nr. B2-4823-619/2014). Tam tikrais atvejais kreditorių pareikštų reikalavimų apmokėjimas buvo sureguliuotas taikos sutartimis (Vilniaus apygardos teismo 2014-09-02 nutarties, priimtos c. b. Nr. B2-4823-619/2014, turinys; Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. 2-30597-294/2014). Dalį kreditorių teisme pareikštų reikalavimų, sprendžiant iš to, kad šie savo reikalavimų atsisakė, atsakovas tikėtina patenkino, siekdamas išvengti bankroto procedūrų (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo c. b. Nr. B2-4062-590/2014 – UAB „Juridinė paslauga“, c. b. Nr. B2-4823-619/2014 – UAB „Conlex“). Sprendžiant iš bylos medžiagos, kitus kreditorinius reikalavimus, įskaitant ir valstybei privalomas mokėti sumas, atsakovas tenkina visiškai ar dalimis pagal kriterijus, kurių nustatyti iš bylos duomenų nėra galimybės. Pavyzdžiui, 2015-02-23 apmoka skolą UAB „Adesoma“ (b. l. 99), kuri į teismą kreipėsi ir kurios reikalavimas teisme patvirtintas vėliau nei UAB „Švytukas“, UAB „Divum“ (Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. 2-27968-101/2014, Nr. L2-18796-734/2014, Nr. 2-18498-833/2014).

23Šiame kontekste aktualu pažymėti, kad iš bylos medžiagos nėra objektyvios galimybės nustatyti, kodėl UAB „Vigoss“ skolos nurodytiems kreditoriams nepriskirtos pradelstiems įsipareigojimams (b. l. 63), kaip ir kitų kreditorių reikalavimai, nors dėl jų patvirtinimo teismo tvarka šie kreipėsi dar iki 2014-12-31 (pavyzdžiui, Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. L2-28672-864/2014, Nr. L2-28717-933/2014, Nr. e2-3218-391/2015 – UAB „Naujamiesčio būstas“; L2-33313-845/2014 – UAB „Artas“). Dar daugiau, į pradelstų įsipareigojimų sąrašą neįtraukti ir reikalavimai tų kreditorių, kurie dėl teismo priteistų sumų išieškojimo kreipėsi į antstolius. Pavyzdžiui, ieškovui UAB „Tonas“ vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo išduotas 2014-10-13, atsakovui tinkamai nevykdant teismo patvirtintos taikos sutarties (b. l. 3; Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. 2-30597-294/2014); UAB „BPT Optima Retail“, kurio 2013-04-17 teismo įsakymu patvirtinto reikalavimo išieškojimas, sprendžiant iš to, kad jo užtikrinimui taikytas areštas nepanaikintas, antstolių vykdomas iki šiol (Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. Nr. L2-19440-101/2013; teismui prieinami Turto arešto aktų registro duomenys), kaip ir UAB „Silberauto“, kuriam vykdomasis raštas išduotas dar 2012-10-03 (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo c. b. Nr. 2-14412-790/2012; Turto arešto aktų registro duomenys).

24Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog sprendžiant atsakovo mokumo klausimą, atsižvelgiant į pradelstų įsipareigojimų ir realiai įmonės dispozicijoje esančio turto vertės santykį, remtis vien atsakovo teismui į bylą pateiktais duomenimis akivaizdžiai nepakanka. Atsakovo objektyvumu šiuo aspektu pagrįstai leidžia abejoti ir ta aplinkybė, jog priešingai, nei minėti kreditoriai, kurių įsipareigojimų pradelsimą patvirtina pirmiau išdėstyti įrodymai, kaip pradelstą skolą atsakovas įvardija net 253 553,83 Lt dydžio įsipareigojimą UAB „Miratona“. Pirma, šią skolą ir atsakovo pareigą ją įvykdyti dėl to, kad suėjo jos apmokėjimo terminas, pagrindžiančių dokumentų į bylą nepateikta. Antra, UAB „Vigoss“ ir UAB „Miratona“ vadovauja tas pats asmuo A. A. (Juridinių asmenų registro duomenys), kas rodo tikėtiną suinteresuotumą kuo greičiau įmonės, kuriai akivaizdžiai gresia bankrotas, turtą perkelti į kitą susijusią įmonę, o ne vykdyti deklaruojamą ketinimą atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais, tarp kurių ir privalomųjų įmokų surinkimą į valstybės biudžetą kontroliuojančios institucijos (VSDFV, VMI). Tokią apeliacinės instancijos teismo išvadą papildomai patvirtina ir tokia byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas, 2015-03-25 įgijęs savo nuosavybėn nekilnojamąjį turtą (butą ir garažą), esantį adresu (duomenys neskelbtini), vos po 2 savaičių (2015-04-07) jį pardavė fiziniams asmenims (teismui prieinami Nekilnojamojo turto registro duomenys). Apie iš sandorio gautas lėšas (ir / ar kitokio pobūdžio naudą įmonei), kaip ir apie patį sandorio faktą, 2015-04-20 atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas nutyli. Nors pirmosios instancijos teismui teiktame 2015-03-13 paaiškinime (b. l. 71) atsakovas teigė, jog ketina atsiskaityti su apeliantu per tris mėnesius, taip pat padengti Sodrai susidariusį 6 348 Eur įsiskolinimą iki 2015-06-30, tuo pačiu ir kas mėnesį mokėtinas einamąsias 46 Eur dydžio įmokas, bylos nagrinėjimo dieną (2015-06-04) įsiskolinimas VSDFV siekė 7 818,61 Eur (Sodros teikiama informacija apie draudėją, viešai skelbiama institucijos interneto svetainėje adresu (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/;jsessionid=6FCC765F72C6A2BB9EBAD0ADD7190F4E), t. y. ne tik kad nesumažėjo, bet ir toliau auga. Sprendžiant pagal tai, kad apelianto reikalavimui užtikrinti taikytas turto areštas nėra panaikintas ir duomenų apie atsiskaitymą su apeliantu į bylą nepateikta, atsakovas pažado atsiskaityti su UAB „Tonas“ taip pat neįgyvendino.

25Išdėstytos aplinkybės paneigia atsakovo deklaratyvius teiginius apie siekį kuo greičiau padengti likusius įsiskolinimus. Teiginys apie tai, jog per 2014 m. atsakovas yra padengęs daugiau kaip 300 000 Lt kreditorinių įsiskolinimų, abstraktus, nepagrįstas jokiais objektyviais rašytiniais įrodymais ir juo remtis, nepatikrinus atsakovo į bylą pateiktų duomenų ir nepašalinus kai kurių jų prieštaringumo, nėra pagrindo. Antai, iš Vilniaus apygardos teismo 2014-09-02 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. iš B2-4823-619/2014, turinio matyti, kad 2014-06-30 debitoriniai įsiskolinimai sudarė 852 840,68 Lt (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Pagal nagrinėjamoje byloje sudarytą debitorių sąrašą (sprendžiant pagal tai, kad kituose finansiniuose dokumentuose pateikti duomenys, užfiksuoti 2014-12-31 datai, labiau tikėtina, kad debitoriniai įsiskolinimai taip pat apskaičiuoti šios dienos duomenimis) jie tesiekia 280 307,44 Lt (b. l. 67). Vadinasi atsakovas turėjo atgauti 572 533,24 Lt sumą (852 840,68 Lt – 280 307,44 Lt). Tačiau atsiliepime į skundą atsakovas teigia, kad per 2014 m. tegavo 151 923 Lt (b. l. 95).

26Atsižvelgdamas į tai, jog atsakovo vadovas yra susijęs su debitoriais UAB „Vigoss Baltic” bei „Vigoss tekstil konfeksyion sanayi ve ticaret limited sirketi“, UAB „Travel team” yra bankrutavusi, UAB „Edjurma“ veikla 2014 m. buvo nuostolinga (Juridinių asmenų registras), o didžioji dalis kitų įmonių, sprendžiant pagal pavadinimą, veiklą vykdo užsienyje, apeliacinės instancijos teismas negali nesutikti su apelianto atskirojo skundo argumentu, kad skolų išieškojimo perspektyvos abejotinos. Atsakovas, atsikirsdamas į atskirojo skundo argumentus, jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių nurodytų debitorių ketinimą ir gebėjimą atsiskaityti su UAB „Vigoss“ bei atspindinčių, kokių veiksmų (priemonių) atsakovas ėmėsi skoloms atgauti, kai įmonei akivaizdžiai gresia bankrotas, į bylą taip pat nepateikė, nors tokia pareiga, siekiančiam paneigti apelianto argumentus, tenka būtent atsakovui (CPK 12 str., 178 str.).

27Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis atsakovo pateiktu UAB „Vigoss“ 2014 m. balansu, netyrė ir neanalizavo jame nurodyto turto sudėties ir realios jo vertės, taip pat nesprendė, ar balanse ir ilgalaikio turto sąraše nurodyti objektai priklauso įmonei nuosavybės teise, ar įmonė jais realiai disponuoja ir, kaip teigė atsakovas, nuomodamas kai kuriuos iš jų, gauna pajamų, kurias galima būtų panaudoti kasdienei įmonės veiklai palaikyti ir mažinti įsiskolinimus esamiems kreditoriams. Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolei B. P. patikrinus UAB „Tonas“ naudai vykdomo išieškojimo galimybes, buvo nustatyta, kad UAB „Vigoss“ neturi lėšų kredito įstaigose, ką patvirtina trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus nurodyta aplinkybė, jog 24 jos nurodymai vykdyti sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, pateikti kredito įstaigoms, nebuvo įvykdyti (b. l. 3, 24). Pagal antstolės pateiktus duomenis, bendrovė registruoto nekilnojamojo turto neturi, taigi pirmosios instancijos teismas turėjo aiškintis, kokiu pagrindu į atsakovo pateiktą UAB „Vigoss“ 2014 m. balansą ir ilgalaikio turto sąrašą įtraukti 279 684,38 Lt vertės pastatai ir statiniai, juolab, kad jau iš VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktų Nekilnojamojo turto registro išrašų buvo matyti, kad butas ir garažas, esantys (duomenys neskelbtini), bei butas, esantis (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausė AB SEB bankui (b. l. 44-49). Ir nors sprendžiant iš juridinių faktų įrašų minėtuose dokumentuose UAB „Vigoss“ turėjo turtinių teisių į šiuos objektus, jų apimtis nenustatinėta, kas, atsižvelgiant į tai, kad lizingo (finansinės nuomos) sutartis dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini), sudaryta laikotarpiui nuo 2009-08-05 iki 2019-08-05 (b. l. 49), neabejotinai reikšminga realios turto, kuriuo disponuoja UAB „Vigoss“, vertės nustatymui. Šiame kontekste aktualu pažymėti, kad kreditoriniai reikalavimai, kylantys iš minėtos sutarties, kaip ir įsipareigojimai pagal išperkamosios nuomos sutartis, sudarytas dėl buto ir garažo, esančių (duomenys neskelbtini), į atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą nebuvo neįtraukti, kas neabejotinai iškreipė tikrąją UAB „Vigoss“ finansinę situaciją.

28Siekdamas nuodugniai išsiaiškinti duomenis, turinčius reikšmės objektyviam UAB „Vigoss“ (ne)mokumo vertinimui, teismas turėjo imtis priemonių, kad būtų pašalintas ir kitų byloje nustatytų duomenų prieštaringumas, pavyzdžiui, nors UAB „Vigoss“ 2014 m. balanse nurodyta, kad bendrovė turi prekių, skirtų perparduoti, kurių bendra vertė – 120 224 Lt, antstolės išieškojimo negalimumo aktu nustatyta, kad bendrovė neturi turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą (b. l. 3, 64). Vien atsakovo teiginių, kad šį turtą, kurį sudaro drabužiai ir pakabos, jis tikrai turi, tokioje situacijoje aiškiai nepakanka, juolab kad atsakovas šį jo deklaruojamą faktą pagrindžiančių finansinių dokumentų nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

29Išdėstytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą apeliacinės instancijos teismui konstatuoti, kad 2012 m. prasidėję UAB „Vigoss“ finansiniai sunkumai galimai nėra laikini ir esama bendrovės padėtis neleidžia tikėtis jos veiklos tęstinumo ar atnaujinimo. Kaip nurodo pats atsakovas, prekybinė veikla yra sustabdyta. Jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių apie pajamų gavimą iš prekybinės parduotuvių įrangos nuomos ar kitokią vykdomą veiklą, į bylą nepateikta. Vien atsakovo teiginiai apie norą teigiamai išspręsti susidariusią situaciją patys savaime neįrodo, kad įmonė iš tiesų vykdo veiklą ir yra pajėgi ją tęsti, gerindama finansinius rodiklius. Šios ir pirmiau nutartyje aptartos aplinkybės leidžia susiformuoti apeliacinės instancijos teismo išvadai, kad atsakovas, nesutikdamas su bankroto bylos įmonei iškėlimu, siekia kitų, nei įmonės veiklos reabilitacija, tikslų. Tokia išvadą papildomai patvirtina ir toks faktas, jog darbuotojų skaičius per bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka laikotarpį dar labiau sumažėjo: 2015-02-09 jų buvo 6 (iš 38 pagal 2011-11-08 duomenis), o 2015-06-04 liko jau tik 4 (b. l. 4, 86; Sodros viešai teikiama informacija apie draudėją; informacija iš interneto svetainės http://rekvizitai.vz.lt/imone/vigoss/darbuotoju-skaicius/).

30Esant tokiai faktinei situacijai, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą, ar UAB „Vigoss“ finansinė būklė sudaro prielaidas konstatuoti sąlygų iškelti jai bankroto bylą buvimą, atsižvelgė ne į visas nagrinėjamoje byloje teisiškai reikšmingas aplinkybes. Byloje liko neįvertintas įmonės sudėtingos finansinės situacijos tęstinumo klausimas, nepatikrintas duomenų apie kreditorinių, debitorinių įsiskolinimų patikimumas ir nepašalinti apeliacinės instancijos teismo nustatyti prieštaravimai, nesiaiškinta turto sudėtis ir jo reali vertė, galiausiai neįsitikinta, ar apskritai atsakovas vykdo (yra pajėgus vykdyti) veiklą, generuojančią pajamas, reikalingas atsiskaitymui su kreditoriais. Visos nurodytos aplinkybės yra reikšmingos, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo.

31Nagrinėjamu atveju aktualu pažymėti ir tai, kad po to, kai skundžiama nutartimi atsisakyta UAB „Vigoss“ iškelti bankroto bylą, Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015-04-09 gautas naujas ieškinys dėl skolos priteisimo (c. b. Nr. e2-19614-110/2015) iš kurio turinio matyti, kad bendrovė yra įsiskolinusi net už elementarias nekilnojamojo turto, kurį naudoja nuomos pagrindu, išlaikymo išlaidas (mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas).

32Apibendrinant pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai išsamiai ištyrė byloje surinktus įrodymus, nesiėmė visų procesinių galimybių patikrinti atsakovo pateiktų finansinių dokumentų objektyvumą bei patikimumą. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo teismas turi būti aktyvus, išsiaiškinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti teisiškai reikšmingas aplinkybes ir (ne)mokumą konstatuoti ne vien atliekamais matematiniais skaičiavimais dėl į balansą įrašyto turto vertės ir pradelstų skolų santykio, o įrodymų apie įmonės finansinius pajėgumus veikti rinkoje visuma. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjant bylą iš naujo, teismas turi imtis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių, kad būtų surinkti visi įrodymai, kurių reikalauja Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalis (tame tarpe kad būtų pateiktas išsamus kreditorių sąrašas, nurodomi aiškūs atsiskaitymo su kreditoriais terminai, antstolių vykdomi išieškojimai, įkeistas turtas ir kt.), įmonės balanse esančio turto sudėtį ir jo realią vertę patvirtinantys įrodymai, o prireikus – kad atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka įvertintų įmonės turtą (ĮBĮ 9 str. 2 d. 1 d.).

33Atsižvelgiant į tai, kad atskirajame skunde prašoma panaikinus skundžiamą nutartį, UAB „Vigoss“ iškelti bankroto bylą, pažymėtina, kad tokia bylos baigtis apeliacinės instancijos teisme negalima pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 8 dalį, kurioje nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą, negali priimti nutarties ją iškelti.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Vigoss“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos juridiniam asmeniui... 5. Ieškovas UAB „Tonas“ (b. l. 7-2) kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. 2015-03-02 trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015-03-18 nutartimi (b. l. 72-74) atsisakė... 9. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Tonas“ atskirajame skunde (b. l. 81-85) prašo Vilniaus... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas UAB „Vigoss“ finansinę... 12. 2. Teismas nepagrįstai vadovavosi tik atsakovo vadovo pateiktais rašytiniais... 13. Atsakovas UAB „Vigoss“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 94-95)... 14. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 17. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 18. Apeliantas su atskiruoju skundu, o atsakovas su atsiliepimu į skundą savo... 19. Dėl pagrindo kelti UAB „Vigoss“ bankroto bylą (ne)buvimo... 20. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 21. Pažymėtina, kad nors įmonės, kuriai inicijuojamos bankroto procedūros,... 22. Iš UAB „Vigoss“ finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki... 23. Šiame kontekste aktualu pažymėti, kad iš bylos medžiagos nėra objektyvios... 24. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 25. Išdėstytos aplinkybės paneigia atsakovo deklaratyvius teiginius apie siekį... 26. Atsižvelgdamas į tai, jog atsakovo vadovas yra susijęs su debitoriais UAB... 27. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis atsakovo pateiktu... 28. Siekdamas nuodugniai išsiaiškinti duomenis, turinčius reikšmės objektyviam... 29. Išdėstytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą apeliacinės instancijos... 30. Esant tokiai faktinei situacijai, apeliacinės instancijos teismas neturi... 31. Nagrinėjamu atveju aktualu pažymėti ir tai, kad po to, kai skundžiama... 32. Apibendrinant pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai... 33. Atsižvelgiant į tai, kad atskirajame skunde prašoma panaikinus skundžiamą... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 35. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir bankroto...