Byla 2-15-853/2014
Dėl sutarčių nutraukimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Inai Borusienei ir Svetlanai Činčiukienei, dalyvaujant ieškovams P. L., M. B., J. L., B. U., E. P., J. B., D. S., M. S., I. A. J., O. B., E. P., A. M., L. B., Ž. P., G. L., V. B., S. M. ir I. K., ieškovų P. L., E. P., A. M., R. P., I. K., L. P., L. M., M. B., L. B., I. K., I. L., G. L., K. S., J. L., B. U., L. J., V. B., E. P., D. S., M. S., I. A. J., J. B., Ž. P., O. B., S. M., L. Ž. atstovėms Mažeikių vartotojų asociacijos pirmininkei R. S. ir valdybos narei L. R., atsakovo UAB „( - )“ atstovui advokatui G. Ž., trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovams N. R. ir M. N., nedalyvaujant išvadą teisme teikiančių institucijų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų, atstovaujamų Mažeikių vartotojų asociacijos pirmininkės R. S. ir valdybos narės L. R., patikslintą ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl sutarčių nutraukimo,

Nustatė

3Ieškovai 2013-04-09 kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui UAB „( - )“, trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, išvadą teisme teikiančioms institucijoms Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, 2014-04-24 patikslintu ieškiniu (b. l. 69, VI t.) prašydami: 1) nutraukti suskystintų naftos dujų pirkimo pardavimo sutartis, sudarytas tarp atsakovo UAB „( - )“ ir ieškovų P. L., E. P., A. M., R. P., I. K., L. P., L. M., M. B., L. B., I. K., I. L.; 2) nutraukti suskystintų naftos dujų pirkimo pardavimo sutartims būdingus šalių santykius, susiklosčiusius tarp atsakovo UAB „( - )“ ir ieškovų G. L., K. S., J. L., B. U., L. J., V. B., E. P., D. S., M. S., I. A. J., J. B., Ž. P., O. B., S. M., L. Ž.; 3) nurodyti UAB „( - ) neskaičiuoti ir nereikalauti skolos už pastovią kainos dalį nuo prašymo (prašymų) dėl atjungimo padavimo dienos; 4) nustatyti, kad ieškovai, vartoję dujas po pašymo dėl atjungimo padavimo dienos ilgiau nei mėnesį moka pastovios kainos dalies mokestį 6,05 Lt (šeši litai 5 ct); 5) nustatyti, kad UAB „( - )“ dujų atjungimo paslauga yra neatlygintina ir suteikiama taip, kaip tai numatyta 2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1-187 Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų apraše; 6) priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ bylinėjimosi išlaidas. Sutartis prašoma pripažinti nutrauktomis per 10 dienų nuo prašymo atjungti dujas dienas pateikimo dienos, K. S. prašo pripažinti sutartį nutraukta nuo 2010 m. vasario 1 d.

4Ieškinyje, kuris buvo tikslinamas 2013-08-14, 2013-09-05, 2014-04-09, 2014-04-24, nurodoma, jog atsakovui 2012 m. gruodžio mėnesį padidinus pastoviosios dujų tiekimo kainos dalį (abonentinį mokestį), mokamą kas mėnesį, nuo 6,05 Lt (su PVM) iki 18,15 Lt (su PVM), dujų vartojimas ieškovams tapo ekonomiškai nenaudingas, dėl ko jie kreipėsi į atsakovą dėl dujų vartojimo sutarčių nutraukimo, tačiau atsakovas atsisako atjungti dujų tiekimą, ir toliau pateikinėja jiems sąskaitas, kuriose pastoviosios kainos dalies mokestis skaičiuojamas netgi ieškovams nevartojant dujų. Ieškovai mano, kad tarp jų ir atsakovo susiklosčiusius santykius reglamentuoja ne tik sudarytos sutartys, bet ir viešosioms sutartims bei vartojimo sutartims taikomos teisės normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.161 ir 6.188 straipsniuose. Ieškinyje pažymima, jog pagal standartinės dujų pirkimo – pardavimo sutarties 23 punktą, sutartys turėjo būti nutrauktos per 10 dienų nuo prašymų atjungti dujų tiekimą pateikimo, su K. S. – nuo 2010-02-01, nes nuo tos datos jis nebevartoja dujų. Ieškovai teigia, jog dujų atjungimo paslauga jiems turi būti teikiama neatlygintinai, nes taip yra išaiškinusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014-04-23 rašte Nr. R2-1154, be to taip numato 2013 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-187 patvirtintas Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas.

5Atsakovas UAB „( - )“ pateiktame atsiliepime (b. l. 66, III t.) nesutiko su ieškovų ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 18,15 Lt (su PVM) mėnesinis pastoviosios dujų kainos dalies mokestis yra pagrįstas, atliktas pagal vidinius finansinius skaičiavimus. Ieškovams dujos iki šiol nėra atjungtos todėl, kad jie nevykdė Dujų vartotojų dujinių įrenginių atjungimo nuo dujų tiekėjo dujotiekio tinklo sąlygų. Nurodė, jog dujų atjungimas ieškovų butuose kelia grėsmę kitiems daugiabučio namo gyventojams, nes atjungus dujas atsakovas netenka galimybės prižiūrėti dujų tiekimo sistemos, prieiti prie vamzdynų, esančių ieškovų butuose, vykdyti periodinės dujų sistemos vamzdynų priežiūros, apsaugoti dujų sistemą nuo savavališkų prisijungimų, todėl, nesant užtikrintam centralizuotos sistemos saugumui, kenkiama kitų daugiabučio namų gyventojų interesams.

6Trečiasis asmuo Mažeikių rajono savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime sutiko su ieškovų ieškiniu ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovo parengtos atjungimo nuo dujų tiekimo sąlygos yra nepagrįstos ir neteisėtos, jos kertasi su daugiabučio namo bendrasavininkų teisėmis namo bendrųjų inžinerinių sistemų atžvilgiu. Trečiasis asmuo pažymi, jog 2012-02-14 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija nutarimu Nr. 10-148 pripažino kai kurių atsakovo taikomų standartinės sutarties sąlygų nesąžiningumą vartotojų atžvilgiu. Ieškovai turi visas teises nutraukti dujų tiekimo sutartį vienašališkai apie tai pranešę atsakovui, jei yra atsiskaitę už sunaudotas dujas, todėl atsakovas piktnaudžiauja savo padėtimi kaip stipresnė šalis ir nepagrįstai delsia atjungti dujų tiekimą.

7Išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateiktoje 2013-05-13 išvadoje Nr. 4-4673 (b. l. 45, III t.) nurodė, kad ieškovų keliamas reikalavimas nutraukti su UAB „( - )“ sudarytas sutartis yra teisėtas ir pagrįstas. Išvadą teikiančios institucijos nuomone, atsakovas nepagrįstai reikalauja, kad vartotojai, norintys nutraukti Sutartį bei atsijungti nuo suskystintų naftos dujų tiekimo, įvykdytų bendrovės vienašališkai parengtas Atsijungimo sąlygas. Institucija pažymi, jog ieškovai iš anksto nebuvo supažindinti su Dujų vartotojų dujinių įrenginių atjungimo nuo dujų tiekėjo dujotiekio tinklo sąlygomis, todėl atsakovui tinkamai nevykdžius pareigos supažindinti ieškovus su standartinėmis sutarties sąlygomis, atsirado CK 6.185 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisinės pasekmės – sutarties standartinių sąlygų, su kuriomis nebuvo sudaryta tinkama galimybė susipažinti, neprivalomumas ieškovams. Atsižvelgiant į tai, ieškovai turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai pranešdami atsakovui, jeigu yra visiškai sumokėję už sunaudotą energiją, ir toks nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šią poziciją palaikė viso teisminio bylos nagrinėjimo metu, netgi ieškovams patikslinus reikalavimus (2014-04-28 raštas Nr. 4-4055).

8Išvadą teikianti institucija Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013-05-08 raštu Nr. R2-1384 (b. l. 42, III t.) pateiktoje 2013-05-13 išvadoje Nr. 4-4673 nurodė, kad Komisija neturi įgaliojimų reguliuoti bendrovių, prekiaujančių suskystintomis naftos dujomis, veiklos, taigi ir vertinti minėtų bendrovių veiksmų ar sprendimų atitikties teisės aktuose nustatytoms sąlygoms. Vis tik informatyvumo tikslais Komisija pažymėjo, jog gamtinių dujų sektoriuje buitiniai vartotojai už suvartotas dujas moka pagal dvinarį tarifą, t. y. pastoviąją kainos dalį ir kintamąją kainos dalį. Pastoviosios kainos dalies esmė ta, kad vartotojai gamtinių dujų bendrovei apmoka patiriamas pastoviąsias sąnaudas, tokias kaip dujotiekių įrenginių eksploatavimas, priežiūra, remonto ir atnaujinimo darbai ir kt.

9Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė palaikė 2014-04-24 patikslinto ieškinio reikalavimus, nurodė, jog dalis ieškovų buvo sudarę su atsakovu suskystintų naftos dujų pirkimo pardavimo sutartis (pavyzdžiui: P. L., E. P., A. M., R. P., I. K., L. P., L. M., M. B., L. B. ir I. K.), todėl, ieškovų teigimu, atsakovas, remiantis sutarčių 23 punktu, privalėjo atjungti dujų tiekimą per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kita dalis ieškovų neturėjo ir/ar neprisimena turėję su tiekėju sudarytų dujų tiekimo sutarčių (pavyzdžiui: G. L., K. S., J. L., B. U., L. J., V. B., E. P., D. S., M. S., I. A. J., J. B., Ž. P., O. B., S. M. ir L. Ž.), todėl jiems sutartiniai santykiai turėjo būti nutraukti per 30 dienų nuo prašymų pateikimo dienos. Atstovė patvirtino, jog atsisako pradiniame ieškinyje reikštų reikalavimų dėl moralinės žalos atlyginimo ir viešojo intereso gynimo. Atstovės teigimu, UAB „( - )“ prašymo šablone nėra reikalaujama įrašyti suvartotą dujų kiekį. Vartotojams, kurie po prašymo pateikimo dienos nebenaudojo dujų, pavyzdžiui: L. P., L. M., K. S., sutartys turėtų būti nutrauktos be jokių išlygų. Tie vartotojai, kurie vartojo dujas po prašymo pateikimo, turėtų atsiskaityti už suvartotas dujas, tačiau už pastoviąją kainos dalį mokėti neturėtų (arba turėtų atsiskaityti pagal iki 2012 m. gruodžio mėnesio galiojusius tarifus). Atstovė pažymėjo, jog dujų abonentinis mokestis yra mokamas, kad dujų tiekėjas užtikrintų nepertraukiamą dujų tiekimą. Vartotojas, pateikęs prašymą, įgauna teisę nemokėti abonementinio mokesčio už dujas, nes jam nebereikalingas tiekimo užtikrinimas.

10Teismo posėdžio metu dalyvavęs trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės atstovas nurodė, jog palaiko ieškovų reikalavimą, pažymėjo, jog pagal CK 6.390 straipsnį ir 2013 m. rugsėjo 24 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-187 patvirtintą Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašą vartotojai turi teisę į dujų tiekimo nutraukimą. Be to, dujų atjungimas ieškovams turėtų būti neatlygintinis, nes taip yra išaiškinusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Savivaldybės atstovas pastebėjo, jog sutarčių nutraukimo terminai yra detalizuoti ieškovų pasirašytose sutartyje (10 dienų) bei CK 6.217 straipsnyje (30 dienų). Prašo 2013-11-25 UAB „( - )“ rašto, kuriame detalizuotas vartotojų faktinis atsiskaitymas su dujų tiekėju, nelaikyti įrodymu, nes tai vienašališkas raštas, nepasirašytas abiejų šalių. Mano, jog dujų tiekėjas nebuvo sąžiningas (CK 6.158 straipsnis), nes dujų vartotojas pagal CK 6.16 straipsnio 5 dalį yra silpnoji šalis, todėl ginčo sprendimui būtina laikytis CK 6.193 straipsnio 4 dalies, 6.188 straipsnio 6 dalies nuostatų. Pažymi, jog dujų vartotojų teisė atsijungti dujų tiekimą yra išplėtota ir teismų praktikoje – pavyzdžiui, prejudicinę galią turinčioje Mažeikių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1137-853/2013.

11Teismo posėdžio metu UAB „( - )“ atstovas G. Ž. pabrėžė, jog ieškovai nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos, numatytos Energetikos įstatymo 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse, todėl ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu. Atstovas nurodė, jog CK 6.390 straipsnis nereglamentuoja sutarčių nutraukimo terminų. 2013 m. rugsėjo 24 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-187 patvirtintas Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas negali būti taikomas ieškovų sutarčių nutraukimo datai nustatyti, nes įsakymas įsigaliojo vėliau nei ieškovai pateikė prašymus dėl nutraukimo. Ieškovų sutartys turi būti nutrauktos nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo datos, o ne per 10 ar 30 dienų, kaip prašo ieškovai. Vien prašymo pateikimas nėra vienintelė sąlyga 6.390 straipsnio taikymui, kita būtina sąlyga yra būti atsiskaičiusiam su dujų tiekėju. Vartotojai turėjo atsiskaityti per 10 ar 30 dienų, priklausomai nuo to, ar jie turėjo pasirašę sutartį su UAB „( - )“. Ieškovai neįvykdė šios sąlygos: kaip matyti iš 2013-11-25 UAB „( - )“ rašto, dalis ieškovų deklaravo dujų suvartojimą po prašymo pateikimo (pavyzdžiui: P. L., E. P., A. M., R. P., L. M., M. B., L. B.), dalis ieškovų po prašymo pateikimo reguliariai naudojo dujas. Tai reiškia, jog naudodami dujas jie išreiškė valią tęsti sutartinius dujų tiekimo santykius, atsisakydami reikalavimo atjungti dujas. UAB „( - )“ laikosi pozicijos, jog sutarčių nutraukimas turi būti nemokamas, tačiau atjungimo darbai turi būti apmokami ieškovų, nes tai papildomos išlaidos. UAB „( - )“ stengėsi taikiai užbaigti ginčą, buvo pasiūliusi taikos sutarties projekto sąlygas. Kadangi sutartys yra viešosios, turi viešojo intereso, dujų tiekėjo patiriami papildomi kaštai atsilieps visiems kitiems dujų vartotojams, tad atjungimo darbai negali būti nemokami, jie turi būti atliekami pagal įkainius, galiojusius prašymo pateikimo dieną, o jei vartotojas ir toliau naudojosi dujomis – pagal dabartinius tarifus. Atstovas pažymėjo, kad ieškovų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos nepriskiriamos prie atlygintinų bylinėjimosi išlaidų, tad toks prašymas turėtų būti atmestas.

12Teismo posėdžio metu ieškovas P. L. nurodė, jog gyvena bute, adresu ( - ), kurį nusipirko 2010 m. gegužės mėnesį. Dujų nenaudoja nuo buto įsigijimo, nors buvo pasirašęs sutartį dėl dujų tiekimo ir mokėjo po 6,05 Lt dujų abonentinį mokestį. 2012-12-10 pateikė prašymą atjungti dujas, tačiau dujos neatjungtos. Jam buvo atsiųstos atsijungimo sąlygos, yra su jomis susipažinęs. Už dujas yra atsiskaitęs, prašo nutraukti sutartį ir grąžinti 36,30 Lt permokėto abonentinio mokesčio.

13Teismo posėdžio metu ieškovas M. B. pažymėjo, jog 2013-01-11 pateikė prašymą atsakovui dėl dujų atjungimo jo bute, adresu ( - ), nes įsigijo elektrinę kaitlentę. Su atsakovu buvo pasirašęs dujų tiekimo sutartį, mano, jog jo butui dujos turėjo būti atjungtos pagal senąją tvarką, o ne pagal atsijungimo sąlygas, kurias atsakovas jam atsiuntė žymiai vėliau nei buvo pateiktas prašymas atsijungti dujas. Už suvartotas dujas yra atsiskaitęs, išskyrus pastoviąją kainos dalį, kurios nemoka nuo mokesčio pakėlimo. Pažymi, jog yra permokėjęs 18 Lt abonentinio mokesčio, prašo juos grąžinti, taip pat prašo nutraukti sutartį ir kompensuoti 18,05 Lt neturtinę žalą.

14Teismo posėdžio metu ieškovas J. L. nurodė, jog prašymą dėl dujų atjungimo jo bute, adresu ( - ), pateikė 2012-12-10, vėliau gavo atsijungimo sąlygas, kurių, ieškovo manymu, neįmanoma įvykdyti. Ieškovo butas yra trečiame aukšte, dujų vamzdis eina per jo butą iš apačios į viršų. Dujų nenaudoja ir už jas nemoka nuo 2013 m. pradžios, už 2012 m. suvartotas dujas yra visiškais atsiskaitęs. Prašo nutraukti dujų tiekimą, ir grąžinti 36,30 Lt, permokėtus už dujų abonentinį mokestį. Ieškovas pažymėjo, jog jam yra 81 metai, dėl ligos nebeužuodžia dujų kvapo. Kaip garbingo amžiaus žmogų jį žeidžia atsakovo veiksmai, patyrė moralinę žalą.

15Teismo posėdžio metu B. U. pažymėjo, jog prašymą dėl dujų tiekimo bute, esančiame ( - ), nutraukimo pateikė 2012-12-10, nes pakilo dujų abonentinio mokesčio kaina. Ieškovė pastebėjo, jog anksčiau nebūdavo problemų dėl dujų atjungimo, nes ji anksčiau gyveno kitame bute ir buvo atsijungusi dujas. Sutarties su atsakovu nėra sudariusi, dujų nenaudoja nuo 2013 sausio mėnesio, už dujas yra atsiskaičiusi. Prašo nutraukti dujų tiekimą ir sugrąžinti permokėtus 18,05 Lt.

16Teismo posėdžio metu E. P. nurodė, jog gyvena bute, adresu ( - ). Dėl dujų atjungimo kreipėsi 2012-12-13. Sutarties nebuvo sudaręs. Yra atsiskaitęs už dujas. Atsijungimo sąlygas gavo 2013 m. vasario mėnesį. Prašo nutraukti dujų tiekimą ir grąžinti permokėtą 18,05 Lt abonentinį mokestį.

17Teismo posėdžio metu ieškovė D. S. palaikė ieškinio reikalavimus, nurodė, jog gyvena ( - ), pirmame aukšte, dujų vamzdis iš jos buto eina į antrą aukštą. Į atsakovą dėl dujų tiekimo nutraukimo kreipėsi 2012-12-13, sutarties dėl dujų tiekimo nėra sudariusi. Nuo 2013 m. sausio mėnesio nebemoka abonentinio mokesčio. Pas atsakovą buvo nuėjusi dėl dujų atjungimo tris kartus, mano, jog dujų tiekėjo ir vartotojų santykiai yra nenormalūs.

18Teismo posėdžio metu ieškovas M. S. parodė, jog yra buto, esančio ( - ), savininkas, prašymą pateikė 2012 m. gruodžio mėnesį. Dujų skaitiklio neturi, yra nusipirkęs elektrinę viryklę, bute yra remonto stovis, tačiau atsakovas vis delsia atvykti užvirinti vamzdį, tad ieškovas negali pabaigti remonto darbų ir patiria didelių nepatogumų. Ieškovo teigimu, atsijungimo sąlygos nelogiškos, techniškai nelabai įmanomos įgyvendinti.

19Teismo posėdžio metu ieškovė I. A. J. pažymėjo, jog 2012-12-19 pateikė prašymą atjungti dujas jos bute, adresu ( - ). Nuo 2012 m. gruodžio pabaigos naudojasi tik elektrine virykle, yra sudariusi sutartį su atsakove dėl dujų tiekimo, todėl dujos jai turėjo būti atjungtos per 10 dienų nuo prašymo pateikimo.

20Teismo posėdžio metu ieškovas J. B. nurodė, jog prašymą atjungti dujas jo bute, esančiame ( - ), pateikė, kai gavo sąskaitą už 2012 m. gruodžio mėnesį, ir pamatė, kad pakilo dujų abonentinis nuo 6 Lt iki 18 Lt. Prašymą pateikė 2013 m. sausio mėnesį, rašytinės sutarties neturėjo. Nuo 2013 m. kovo mėnesio dujų nebenaudoja ir abonentinio mokesčio nemoka. Už dujas yra atsiskaitęs. Ieškovas mano, jog dujų tiekėjo veiksmai yra nesąžiningi ir neatsakingi.

21Teismo posėdžio metu ieškovė O. B. pasisakė, jog yra buto, adresu ( - ), savininkė. Sutarties dėl dujų tiekimo neturi, prašymą dėl atsijungimo pateikė 2013-01-14, nes jai per brangu mokėti padidėjusį abonentinį mokestį. Dujas vartojo iki 2013 m. rugpjūčio mėnesio, už suvartotas dujas yra atsiskaičiusi, abonentinio mokesčio nemoka nuo 2013 m. sausio mėn., už 2012 m. gruodžio mėn. sumokėjo 6,05 Lt.

22Teismo posėdžio metu ieškovas E. P. nurodė, jog gyvena ( - ), prašymą atsijungti dujas dėl padidėjusio abonentinio dujų mokesčio pateikė 2012-12-11, atsakovas pažadėjo, jog atjungs per tris dienas, tačiau tai nebuvo padaryta. Sutartį dėl dujų naudojimosi su UAB „( - )“ buvo sudaręs 2010-01-11. Dujų vamzdis per jo butą einą į kaimyno butą. Įsiskolinimo už dujas neturi, dujas naudojo iki 2013-02-12, tą dieną atliko paskutinį mokėjimą, po to užsuko dujų vamzdžio kranelį, ir dujų nebenaudojo.

23Teismo posėdžio metu ieškovas A. M. paaiškino, jog butą, esantį ( - ), įsigijo 2011 m. Tų pačių metų gegužės mėn. sudarė sutartį su UAB „( - )“, sutartyje buvo nurodyta, jog dujos bus atjungtos 10 dienų laikotarpyje. Paskutinį kartą už dujas mokėjo 2013 m. vasario mėn., po to dujų faktiškai nebenaudojo. Iš atsakovo gavo atsijungimo sąlygas, bet mano, jog jos yra neteisėtos, nes nebuvo nurodytos sutartyje. Jei būtų žinojęs apie atsijungimo sąlygas, nebūtų iš viso sudaręs sutarties su dujų tiekėju. Ieškovas nurodo, jog dėl UAB „( - )“ veiksmų ir bute esančio neatjungto dujų vamzdžio patiria daug nepatogumų, nes negali darytis buto remontų, tvarkyti supelijusių sienų, o tai kenkia jo bronchine astma sergančiam vaikui. Prašo nutraukti dujų tiekimo sutartį ir grąžinti 6,05 Lt abonentinį mokestį, sumokėtą už 2013 m. sausio mėn.

24Teismo posėdžio metu ieškovė L. B. nurodė, jog gyvena bute, adresu ( - ), ketvirtame aukšte, dujų vamzdis eina iš jos buto į penktą aukštą, nuo vamzdžio eina atšaka iki dujinio prietaiso. Su atsakovu 2011-02-14 buvo pasirašiusi sutartį, 2013-01-15 pateikė prašymą dėl dujų atjungimo. Dujų atjungimo sąlygų nėra gavusi, dujų nevartoja nuo 2013 m. sausio mėnesio, kuomet paskutinį kartą susimokėjo už dujas. Palaiko ieškinio reikalavimus, prašo grąžinti 18,05 Lt, kuriuos permokėjo už dujų abonentinį mokestį.

25Teismo posėdžio metu ieškovas Ž. P. paaiškino, jog prašymą atjungti dujas pateikė 2013-01-11, nes sužinojo, kad yra pakeltas dujų abonentinis mokestis. Jo butas yra ( - ), antrame aukšte, per butą į viršų eina dujų vamzdis iki kaimyninio buto. Dujomis nebesinaudoja, turi elektrinę viryklę, už dujas sumokėjo iki 2013 m. vasario 1 d. Į dujų atsijungimo sąlygas nesigilino, nes žinojo, jog anksčiau dujos būdavo atjungiamos be jokių bėdų.

26Teismo posėdžio metu ieškovė G. L. nurodė, jog prašymą atjungti dujas padavė 2012-12-06, kadangi bute esančiame ( - ), negyvena. 2012 m. gruodžio mėnesį sumokėjo už dujas ir nuo to laiko dujų nenaudoja, yra visiškai atsiskaičiusi už dujas. Nurodė, jog gyvena sode, todėl nesaugu buto palikti su dujas. Nori, kad būtų anuliuotas įsiskolinimas už pastoviąją dujų dalį 202,35 Lt, vadinamąjį abonentinį mokestį. Prašo dujas atjungti pagal sąlygas galiojusias iki 2012 m. gruodžio mėnesio.

27Teismo posėdžio metu ieškovė V. B. nurodė, jog jai dukra nupirko butą, esantį ( - ). Prašymą atjungti dujas atsakovui pateikė 2012-12-12. Nuo tada už dujas ir nebemoka.

28Teismo posėdžio metu ieškovas S. M. nurodė, jog padidėjus dujų kainai, tiksliau abonentiniam mokesčiui 2013-01-14 kreipėsi į ieškovą, kad būtų atjungtos dujos jo bute esančiame ( - ). Nurodė, jog per vasarą gyvena sode. Už dujas paskutinį kartą mokėjo 2013 m. spalio mėnesį ir visiškai nebesinaudoja dujomis.

29Ieškovė I. K. 2014-03-26 atsisakė ieškinio reikalavimų (b. l. 60, VI t.), todėl šioje dalyje byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalis).

30Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

31Bylos duomenimis nustatyta, kad dalis ieškovų buvo sudarę rašytines suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) su dujų tiekėju UAB „( - )“, t. y., P. L. (2010-06-01 Sutartis Nr. DTF-2010-470, b. l. 38, 40-42, I t.), E. P. (2010-01-11 Sutartis Nr. DTF-2010-149, b. l. 47-50, I t.), A. M. (2011-05-24 Sutartis Nr. DTF-2011-4007, b. l. 53-56, I t.), R. P. (2012-11-27 Sutartis Nr. DTF-2012-7764, b. l. 95-98, II t.), L. P. (2011-07-15 Sutartis Nr. DTF-2011-4564, b. l. 83-85, I t.), L. M. (2012-01-12 Sutartis Nr. DTF-2012-5895, b. l. 90-93, I t.), M. B. (2011-09-01 Sutartis Nr. DTF-2011-4956, 96-99 b. l., I t.), L. B. (2011-02-14 Sutartis Nr. DTF-2011-2933, b. l. 106-109, I t.), Zita I. K. (2012-09-04 Sutartis Nr. DTF-2012-7183, b. l. 114-117, I t.), I. L. (2010-08-19 Sutartis Nr. DTF-2010-1142, b. l. 124-125, 1 t.). Kiti ieškovai nebuvo sudarę sutarčių, tačiau remiantis CK 6.384 straipsnio 1 dalimi, teigiančia, jog jeigu abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartojimo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, laikytina, kad Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartys buvo sudarytos konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 2 dalis). Kai sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais, rašytinės formos sutarties sudarymas nebūtinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-651/2004). Ieškovai V. B. ir M. S. neturėjo dujų skaitiklių, atsiskaitydavo pagal Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintą suvartojimo normą (39,40 Lt/m3) (b. l. 183-184, 194-195, II t.), kiti ieškovai atsakovui mokėjo už suvartotą dujų kiekį, nustatytą pagal vartotojui priklausančio dujų skaitiklio rodmenis; visi ieškovai mokėdavo pastoviąją dujų kainos dalį (abonentinį mokestį). 2012 m. gruodžio mėnesį atsakovui padidinus pastoviosios suskystintų naftos dujų tiekimo kainos dalį nuo 6,05 Lt (su PVM) iki 18,15 Lt (su PVM), ieškovai kreipėsi į atsakovą dėl dujų atjungimo: P. L. prašymą pateikė 2012-12-10 (b. l. 71, II t.), E. P. – 2012-12-11 (b. l. 78, II t.), A. M. – 2012-12-12 (b. l. 86, II t.), R. P. – 2012-12-12 (b. l. 93, II t.), L. P. – 2012-12-31 (b. l. 109, II t.), L. M. – 2013-01-08 (b. l. 106, II t.), M. B. – 2013-01-11 (b. l. 123, II t.), L. B. – 2013-01-15 (b. l. 129, II t.), Z. I. K. – 2013-01-17 (b. l. 137, II t.), I. L. – 2013-01-21 (b. l. 145, II t.), G. L. – 2012-12-06 (b. l. 153, II t.), K. S. – 2012-12-06 (b. l. 160, II t.), J. L. – 2012-12-10 (b. l. 168, II t.), B. U. – 2012-12-10 (b. l. 172, II t.), L. J. – 2012-12-10 (b. l. 176, II t.), V. B. – 2012-12-12 (b. l. 179, II t.), E. P. – 2012-12-13 (b. l. 185, II t.), D. S. – 2012-12-13 (b. l. 188, II t.), M. S. – 2012-12-14 (b. l. 191, II t.), I. A. J. – 2012-12-19 (b. l. 196, II t.), J. B. – 2013-01-11 (b. l. 1, III t.), Ž. P. – 2013-01-11 (b. l. 4, III t.), O. B. – 2013-01-14 (b. l. 7, III t.), S. M. – 2013-01-14 (b. l. 11, III t.), L. Ž. - 2013-01-21 (b. l. 15, III t.). Užuot atjungęs dujų tiekimą, atsakovas UAB „( - )“ 2013-02-21 išsiuntė ieškovams Dujų vartotojų dujinių įrenginių atjungimo nuo dujų tiekėjo dujotiekio tinklo sąlygas, nurodydamas, jog įvykdžius atjungimo sąlygas, atsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų atjungs ieškovų butuose dujų įrenginius nuo dujų tiekėjo dujotiekio. Ieškovai atsakovo parengtose atjungimo sąlygose numatytų reikalavimų nevykdė, kreipėsi į teismą dėl sutarčių nutraukimo. 2014-02-04 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Nutarimu Nr. 10-94 konstatavo, jog Atsijungimo sąlygos pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realių galimybių susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atisakyti, nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, todėl atitinka CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 ir 9 punktų nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus (b. l. 37-40, VI t.). Dėl šio išaiškinimo, atsakovas UAB „( - )“ nuo 2014 m. kovo mėnesio nutarė nebetaikyti Atsijungimo sąlygų (b. l. 50, VI t.) ir 2014-04-23 pateikė ieškovus atstovaujančiai Mažeikių vartotojų asociacijai Pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo, siūlydamas nutraukti dujų tiekimą, jie ieškovai susimokės už faktiškai suvartotas dujas ir po 242 Lt dujų atjungimo mokestį (b. l. 102, VI t.). 2014-04-23 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija rašte Nr. R2-1154 išaiškino, jog UAB „( - )“ teikiamų suskystintų naftos kintamoji ir pastovioji dujų kainos, taikomos nuo 2013-12-01, dalys yra nustatytos 2013-10-24 nutarimu Nr. O3-650, o atjungimo darbų sąnaudos yra sudėtinė bendrų suskystintų naftos dujų (SND) kainas sudarančių sąnaudų dalis, tad nuo 2014-02-21 taikomas dujų tiekimo atjungimo įkainis neturi teisinio pagrindo (b. l. 99-100, VI t.).

32Ieškovai yra atsisakę ieškinio reikalavimų dėl UAB „( - )“ Dujų vartotojo įrenginių atjungimo nuo dujų tiekėjo dujotiekio tinklo sąlygų (toliau – Atsijungimo sąlygos) pripažinimo negaliojančiomis; dėl moralinės žalos priteisimo; dėl viešojo intereso gynimo; dėl permokėto dujų abonentinio mokesčio grąžinimo ieškovams, todėl teismas šiose ieškinio reikalavimo dalyse pateiktų įrodymų nebeanalizuoja, nes tai nebėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, pasisako tik ginčijamų ieškinio reikalavimų dalyje, t. y., dėl suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutarčių nutraukimo teisinių pagrindų, terminų, dujų atjungimo darbų apmokėjimo.

33Dėl dujų vartotojų teisės vienašališkai nutraukti dujų pirkimo – pardavimo sutartis.

34Tarp ieškovų ir atsakovo buvo susiklostę dujų tiekimo teisiniai santykiai, raštu bei konkliudentiniais veikslais buvo sudarytos suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartys. Energijos sutarties samprata pateikta CK 6.383 straipsnio 1 dalyje. Energijos pirkimo–pardavimo sutartimi šio įstatymo prasme kvalifikuojamas visų rūšių energijos ar energijos išteklių pirkimas-pardavimas: elektros, šilumos energijos, dujų, naftos ir naftos produktų, vandens ir kitų rūšių energijos tiekimas per jų tiekimo tinklus, su įstatymuose numatytomis arba pačios prievolės esmės nulemtomis išimtimis (CK 6.391 straipsnis). Energijos pirkimo–pardavimo sutartis yra viešoji sutartis (CK 6.383 straipsnio 3 dalis), todėl viešųjų sutarčių reglamentavimo ypatumai, nustatyti CK 6.161 straipsnyje, turi būti taikomi ir energijos pirkimo–pardavimo sutartiniuose santykiuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas, išskyrus atvejus, kai šios nustatytos imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008). Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Kai energijos pirkimo–pardavimo sutartyje abonentas yra fizinis asmuo, kuris energiją perka asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams (vartotojas), tokia sutartis yra vartojimo sutartis (CK 1.39 straipsnis), todėl jai taikomas CK 6.188 straipsnis ir kiti šio kodekso straipsniai, nustatantys vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių ypatumus ir vartotojų teisių apsaugos garantijas (CK 6.383 straipsnio 4 dalis). Aukščiausiu lygmeniu vartotojo teisių apsaugos garantijos įtvirtintos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje, kurioje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Konstitucinio Teismo praktikoje konstatuota, kad būtinybė ginti vartotojų interesus yra konstitucinis asmens ūkinės veiklos laisvės ribojimo pagrindas; įstatymais ir kitais teisės aktais turi būti nustatytos vartotojų interesų gynimo priemonės, valstybės institucijos turi kontroliuoti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų; specialiosios vartotojų interesų gynimo priemonės – tai diskriminacinių kainų nustatymo ribojimas, monopolinės rinkos prekių kainų dydžių, tarifų valstybinis reglamentavimas, prekių kokybės, kitų reikalavimų monopoliniam ūkio subjektui nustatymas ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d., 2003 m. kovo 17 d., 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimai). Teismų praktikoje pažymima, jog spręsdami ginčą, teismai privalo atsižvelgti į tai, kad vartotojas yra silpnesnioji sutarties šalis, priversta priimti jam primetamas stipraus kontrahento sutarties sąlygas, ir taikyti įstatymus, nustatančius stipresnę vartotojo interesų apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006). Iš energijos pirkimo–pardavimo teisinių santykių kilusį ginčą nagrinėjantis teismas turi patikrinti, ar kitų teisės aktų normomis nesusiaurinamos įstatymu garantuotos vartotojo teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 24 d. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. 30. Teismų praktika. 2009, 30). Kadangi visi ieškovai naudojo dujas asmeninėms, namų ūkio reikmėms, kilusio ginčo sprendimui turi būti taikomos tiek vartotojų teises, tiek viešąją energijos pirkimo – pardavimo sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies teises reglamentuojančios nuostatos.

35Vartojimo sutarties instituto specifika taip pat išryškėja teisiškai reguliuojant sutarčių pabaigą (sutarties nutraukimą ar atsisakymą). Daugeliu atveju vartotojui suteikiama teisė atsisakyti vartojimo sutarties ar nutraukti sutartį palankesne tvarka. Tokio reguliavimo pavyzdys yra CK 6.390 straipsnyje nustatyta elektros energijos vartotojo – fizinio asmens – teisė vienašališkai nutraukti sutartį. CK 6.390 straipsnio 1 dalimi nustatyta, jog abonentas, kai pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai pranešdamas energijos tiekimo įmonei, jeigu yra visiškai sumokėjęs už sunaudotą energiją ir toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovai, norėdami nutraukti suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis, dėl nutraukimo į atsakovą kreipėsi 2012 m. gruodžio – 2013 m. sausio mėnesiais. Atsakovas ieškovų sutarčių nenutraukė, suskystintų naftos dujų tiekimo į ieškovų butus neatjungė ir toliau skaičiavo pastoviosios kainos dalies mokestį (abonentinį mokestį), motyvuodamas tuo, kad ieškovai: 1) neįvykdė Atsijungimo sąlygose numatytų atjungimo reikalavimų, kurių nesilaikant, dujų atjungimas sukelia grėsmę kitų daugiabučio namo butų gyventojams, tad toks atjungimas prieštarauja CK 6.390 straipsnio 1 dalies nuostatoms; 2) neįvykdė CK 6.390 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos būti atsiskaičiusiam su dujų tiekėju; 3) po prašymo pateikimo dienos toliau naudojo dujas, tokiu elgesiu išreikšdami apsisprendimą atsiimti prašymus dėl dujų atjungimo. Paminėtina, kad kiekvienoje civilinėje byloje ne tik ieškovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, bet ir atsakovas savo atsikirtimus į juos (CPK 178 straipsnis.). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai paslaugos tiekėjas yra verslininkas, įrodinėjimo našta negali būti perkeliama silpnesniajai šio santykio šaliai – vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-634/2006). Daugiabučių namų gyventojų energijos pirkimo–pardavimo sutartys yra objektyviai susijusios su kolektyvinių visų namo gyventojų interesų tenkinimu, todėl kiekvienas vartotojas savo teisių įgyvendinimą turi derinti su kitų namo gyventojų teisėtais interesais. Pagal CK 6.390 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę daugiabučiame name gyvenantis vartotojas teisę vienašališkai nutraukti energijos pirkimo–pardavimo sutartį gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Vadinasi, atsakovas privalo įrodyti teiginį, jog dujų atjungimas ieškovų butuose kelia grėsmę kitų daugiabučio namo gyventojų interesams. Atsakovas šias aplinkybes įrodinėja remdamasis 2012-01-02 Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-2 patvirtintų Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių 14, 49 punktais, nustatančiais, jog tranzitinis vamzdis turi būti be išardomųjų jungčių, nutiestas atvirai arba paslėptai, apsaugotas nuo galimų mechaninių pažeidimų, ir turi būti sudarytos tinkamos sąlygos jį eksploatuoti; tai pat atsakovas remiasi 2008-07-18 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-331 patvirtintų Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių 184, 191 punktais, numatančiais, jog dujų tiekėjas turi užtikrinti dujų sistemos patikimumą ir saugų darbą, periodiškai atlikti dujų sistemos techninę apžiūrą, patikrą, kurios metu tikrinama dujotiekio vamzdžių, tvirtinimų, perėjimų per sienas korozinė būklė, dujotiekio įtaisų tvarkingumas, sandarumas, todėl atjungus dujas ieškovų butuose, atsakovas nebegalės vykdyti šių pareigų. Teismas atmeta šiuos atsakovo argumentus, nes nurodyti motyvai dėl galimos žalos atsiradimo kitiems daugiabučio namo butų gyventojams (t. y. dėl savavališkų prisijungimų skaičiaus išaugimo, dėl apribotos dujų tiekėjo galimybės patekti į patalpas ir prižiūrėti dujų vamzdyną) yra paremti tik prielaidomis, o ne įrodymais. Byloje esantis 2013-09-04 Telšių apskrities VPK Mažeikių rajono PK raštas Nr. 86-73-S-16052 (b. l. 97, V t.) patvirtinta, jog duomenų apie tai, kad būtų nustatyti dujotiekio mechaniniai pažeidimai, nėra; per pastaruosius metus komisariate tėra gautas tik vienas UAB „( - )“ pareiškimas dėl galimo dujų savavališko prisijungimo, kuris nepasitvirtino. CK 6.387 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog kai abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė. Vadinasi, saugaus dujų tiekimo užtikrinimas yra atsakovo, o ne ieškovų pareiga. Atsakovas UAB „( - )“, kaip ūkio subjektas tiekiantis dujas verslo pagrindas, turi prisiimti riziką, kylančią iš jo veiklos. Šios rizikos negalima perkelti vartotojams, įpareigojant juos priverstinai vartoti dujas ir verčiant mokėti mokesčius (pastoviąją kainos dalį). Todėl laikytina, kad dujų atjungimas ieškovų bute nekenkia kitų daugiabučio namo gyventojų interesams, tad atsakovas neturėjo teisės atsisakyti atjungti dujas ieškovų butuose šiuo pagrindu.

36Kita atsakovo nurodoma delsimo atjungti dujas priežastis yra tai, kad ieškovai nebuvo atsiskaitę už dujas, todėl nebuvo įvykdyta privaloma CK 6.390 straipsnio 1 dalyje nurodyta sąlyga. Vertindamas šio motyvo pagrįstumą, teismas akcentuoja, jog mokestis už dujas (tiek kintamąją, tiek pastoviąją kainos dalį) yra periodinis, kintantis, skaičiuojamas kas mėnesį. Standartinėje sutartyje nėra detalizuota vartotojo, norinčio atsijungti dujas, atsiskaitymo su dujų tiekėju tvarka, tačiau atsakovas 2013-09-11 raštu yra informavęs teismą, jog pagal susiklosčiusią praktiką, galiojusią iki 2012 m. gruodžio mėnesio dujos būdavo atjungiamos tokia tvarka: vartotojas pateikdavo prašymą atsijungti dujas; dujų tiekėjas patikrindavo, ar dujų vartotojas nėra skolingas už dujas; dujų tiekėjo darbuotojas atvykdavo į dujų vartotojo butą, nupjaudavo ir užvirindavo vamzdžio atšaką, vedančią nuo pagrindinio stovo; dujų vartotojas susimokėdavo už dujų atjungimo paslaugą; tarp šalių būdavo pasirašomas aktas dėl dujų vartotojo įrenginių atjungimo nuo dujų tiekėjo dujotiekio tinklo (b. l. 68, V t.). Nei ieškovų sutartyse, nei susiklosčiusioje dujų atjungimo praktikoje nėra nustatyta detalių taisyklių, kuomet dujų vartotojas laikomas atsiskaičiusiu už dujas – t. y. nuo kurio momento galima teigti, kad dujų vartotojas jau yra atsiskaitęs. Teismų praktikoje yra nurodyta, jog aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193-6.195 straipsniai), bet ir speciali CK 6.193 straipsnio 4 dalyje, CK 6.188 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (vadinamoji contra proferentem taisyklė), kad, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Žvelgiant į anksčiau (iki 2012 m. gruodžio mėnesio) buvusią dujų atjungimo tvarką, matyti, jog vartotojas pateikdavo prašymą dėl dujų atjungimo, o vėliau dujų tiekėjas atlikdavo aktyvius veiksmus – patikrindavo, ar dujų vartotojas yra atsiskaitęs už dujas. Ieškovai M. S. ir V. B. neturėjo dujų skaitiklio, mokėdavo fiksuotą kasmėnesinį mokestį pagal patvirtintą normą (39,40 Lt), todėl siekiant konstatuoti faktą, jog šie ieškovai buvo atsiskaitę su atsakovu, pakanka pažvelgti į jiems išrašytas sąskaitas už dujas (b. l. 183-184, II t.; b. l. 194-195, II t.), iš sąskaitų matyti, jog šie ieškovai neturėjo įsiskolinimų už dujas. Kiti ieškovai dujas vartodavo pagal dujų skaitiklio parodymus, vadinasi, norėdamas patikrinti, ar dujų vartotojas yra atsiskaitęs už dujas, dujų tiekėjo UAB „( - )“ įgaliotas asmuo turėdavo atvykti į dujų vartotojo butą ir patikrinti dujų skaitiklius. Tai reiškia, jog tinkamo atsiskaitymo fakto konstatavimui buvo būtini aktyvūs atsakovo veiksmai, kurių jis neatliko. CK 6.64 straipsnio nuostatos teigia, kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės, arba kai kreditorius dėl savo kaltės neįvykdo pareigų skolininkui ir dėl to skolininkas pagrįstai sustabdo prievolės vykdymą. To paties straipsnio 2 ir 3 dalyse teigiama: jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu; kol kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, skolininkas negali būti laikomas ją pažeidusiu. CK 6.208 straipsnio 4 dalis nurodo, jog šalis gali sustabdyti savo prievolių įvykdymą tol, kol kita šalis pašalina įvykdymo trūkumus. Remiantis šiomis nuostatomis, galima pagrįstai konstatuoti, jog atsakovas pažeidė prievolę atvykti pas ieškovus, sutikrinti dujų skaitiklio parodymus bei įforminti atsiskaitymo faktą. Atsakovas iki šiol delsia atlikti šiuos veiksmus, todėl darytina išvada, jog ieškovai nepažeidė CK 6.390 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos būti atsiskaičiusiems.

37CK 1.137 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas įgyvendinti civilinę teisę tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teisę, įstatymų saugomus interesus, darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai (CK 1.137 straipsnio 3 dalis), todėl darytina išvada, jog ieškovai turėjo neginčijamą teisę vienašališkai nutraukti sutartis, nes sutarčių nutraukimas buvo suderinamas su energijos sutarties nutraukimu pagal CK 6.390 straipsnio 1 dalį, su viešosios sutarties nutraukimo ypatumais, su vartotojų teisių įgyvendinimu. Tai patvirtino ir išvadas byloje teikusios institucijos - Vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

38Dėl dujų pirkimo – pardavimo sutarčių nutraukimo datų.

39Konstatavus, jog ieškovai turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutarčių galiojimą, spręstinas klausimas, nuo kurios datos pasibaigė sutarčių galiojimas ir kokiomis sąlygomis turi būti nutrauktos sutartys. Visi ieškovai sutarčių nutraukimo priežastimi laiko padidėjusį pastoviosios kainos dalies mokestį, kuris nuo 2012 m. gruodžio mėn. padidėjo tris kartus – nuo 6,05 Lt iki 18,15 Lt. Todėl laikytina, jog 2012 m. gruodžio mėn. pasikeitė viena iš sutarčių sąlygų – mokesčio dydis. Kadangi tokio mokesčio išaugimo ieškovai negalėjo protingai numatyti, kontroliuoti, konstatuotina, jog sutarties vykdymas buvo suvaržytas (CK 6.204 straipsnio 2 dalis), ir tokiu atveju nukentėjusioji šalis - ieškovai, nepasiekę kompromiso dėl mokesčio dydžio, turėjo teisę kreiptis į teismą, prašydami nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei sąlygas (CK 6.204 straipsnio 3 dalis). Ieškovai P. L., E. P., A. M., R. P., L. P., L. M., M. B., L. B., Zita I. K., I. L. turėjo rašytines sutartis, kurių 23 punkte buvo įtvirtinta, jog sutartis nutraukiama pagal vienos iš šalių reikalavimą, apie tai įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip per 10 dienų, todėl šių ieškovų sutartys su atsakovu laikytinos nutrauktomis po 10 (dešimties) dienų nuo prašymų pateikimo dienos. Kiti ieškovai buvo sudarę su atsakovu sutartis konkliudentiniais veiksmais. Vartotojai negali būti diskriminuojami vien dėl to, kad turi ar neturi rašytinių sutarčių, todėl ieškovai, neturintys rašytinių sutarčių taip pat turėjo teisę reikalauti atjungti dujas per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Atsakovo atsisakymas atjungti dujų tiekimą ieškovams laikytinas sutarties neįvykdymu (CK 6.205 straipsnis). Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose. Esant esminiam sutarties pažeidimui šalis gali pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo galimybe, įtvirtinta CK 6.217 straipsnyje. Šio straipsnio 5 dalis suteikia teisę sutarties šalims nutraukti sutartį joje numatytais atvejais net ir tada, kai CK prasme pažeidimas nėra esminis, arba šalys gali susitarti, kokius sutarties pažeidimus laikys esminiais, sudarančiais teisėtą pagrindą jos nutraukimui (Lietuvos Apeliacinio teismo 2013-03-04 nutartis, civilinėje byloje Nr. 2A-151/2013). Atsakovui nevykdžius sutartyje numatytos pareigos – nutraukti sutartį ir atjungti ieškovui suskystintų naftos dujų tiekimą per nustatytą terminą, pripažintina, kad atsakovas pažeidė sutartį, dėl ko ieškovams atsirado CK 6.218 straipsnyje įtvirtinta teisė nutraukti sutartį per 30 dienų (CK 6.218 straipsnis). Todėl sutartys, sudarytos tarp atsakovo ir ieškovų G. L., J. L., B. U., L. J., V. B., E. P., D. S., M. S., I. A. J., J. B., Ž. P., O. B., S. M., L. Ž., laikytinos nutrauktomis po 30 dienų nuo prašymų pateikimo dienos. K. S. prašo teismo nutraukti sutartį jo atžvilgiu nuo 2010-02-01, nes nuo tada nevartoja dujų, tačiau byloje nėra duomenų, jog ieškovas anksčiau yra teikęs prašymą dėl dujų atjungimo. Jo prašymas dėl dujų atjungimo yra 2012-12-06 datos, todėl jam dujų tiekimas atjungiamas kaip ir kitiems ieškovams, neturėjusiems rašytinių sutarčių – per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, t. y. nuo 2013-01-05.

40Dėl mokesčio už dujas, suvartotas po dujų pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo dienos.

41Bylos duomenimis nustatyta, jog dalis ieškovų naudojo dujas po prašymų pateikimo dienos, tai įrodo UAB „( - )“ 2013-11-25 raštas (b. l. 132, V t.) bei dujų suvartojimo išklotinės (136 - 159 b. l., V t.). Nors ieškovų bei trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės atstovai nurodo, jog šie duomenys neobjektyvūs, nes pateikti atsakovo, teismas neturi pagrindo abejoti pateiktų duomenų teisingumu, nes ieškovai nėra pateikę duomenų, kad šie duomenys klaidingi (CPK 178 straipsnis). Iš minėtų duomenų nustatyta, jog kai kurie ieškovai beveik kas mėnesį deklaravo dujų suvartojimą, t. y. reguliariai naudojo dujas, pavyzdžiui, I. K., I. L., L. J., S. M., L. Ž.. Atsakovo teigimu, tokiais konkliudentiniais veiksmais ieškovai atsiėmė prašymus dėl dujų teigimus. Teismas atmeta šį atsakovo teiginį kaip nepagrįstą, nes ieškovai savo valią nutraukti dujų tiekimo sutartis yra išreiškę ne tik rašytiniais prašymais dėl dujų atjungimo, bet ir pareikšdami ieškinį teismine tvarka. Ieškovai neatsisakė savo ieškininių reikalavimų dėl sutarčių nutraukimo, todėl jų valia šiuo klausimu yra neginčytina ir aiškiai išreikšta. Teismas atkreipia dėmesį, jog dujos buvo ieškovų naudojamos ne patalpų šildymui, o buitinėms reikmėms – dujinėms viryklėms, t. y. kasdieniniam valgio ruošimui, todėl dujų vartojimas po prašymų pateikimo dienos yra visiškai suprantamas ir pateisinamas – kol atsakovas neatjungė jų turimų dujinių prietaisų nuo centrinio dujotiekio, tol vartotojams yra ribojamos (ar apsunkinamos) galimybės pasirinkti kitą alternatyvią priemonę (pavyzdžiui: elektrinę viryklę, dujų balioną). Teismas sprendžia, jog ieškovai buvo priversti naudoti dujas dėl atsakovo kaltės, dėl jo nepagrįsto delsimo nutraukti dujų tiekimo sutartis. Iš neteisės negali atsirasti teisė (ex injuria jus non oritur), todėl atsakovo prašymas atmesti ieškinio reikalavimus šiuo pagrindu negali būti laikomas teisėtu.

42Nustačius, jog ieškovai naudojo dujas po prašymų atjungti dujas pateikimo ir po sutarčių nutraukimo, spręstinas klausimas dėl mokesčių už suvartotas dujas nustatymo. Ieškovai prašo nustatyti, kad ieškovai, vartoję dujas po pašymo dėl atjungimo padavimo dienos ilgiau nei mėnesį, moka pastovios kainos dalies mokestį 6,05 Lt, galiojusį iki 2012 m. gruodžio mėnesio. Vartotojų teisių gynimo bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, todėl teismas, peržengdamas ieškovų nurodyto reikalavimo ribas, iš esmės pasisako dėl kintamosios ir pastoviosios kainos dalies mokesčių mokėjimo. Kadangi teismas nutraukė ieškovų sutartis, dujų, suvartotų nuo sutarties nutraukimo dienos, apmokėjimui, taikytina CK 6.388 straipsnio 1 dalis, nustatanti, jog abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis. Pastoviosios kainos dalies mokestį dujų vartotojai mokėjo sutarties pagrindu, todėl nustačius, jog sutartys yra nebegaliojančios, neliko teisinio pagrindo mokėti pastoviąją kainos dalį. Tuo tarpu kintamąją kainos dalį, apskaičiuojamą pagal dujų skaitiklio parodymus, ieškovai, turintys dujų skaitiklius, turi apmokėti CK 6.388 straipsnio pagrindu. Dujų skaitiklių neturintys ir pagal patvirtintas sunaudojimo normas už dujas atsiskaitantys ieškovai M. S. ir V. B. nuo sutarties nutraukimo datos neturi pareigos mokėti nei pastoviosios kainos dalies mokesčio, nei fiksuoto kasmėnesinio mokesčio pagal patvirtintą normą, nes, byloje nesant įrodymų, jog jie iš tikro naudojo dujas po sutarties nutraukimo datos, ginčas spręstinas silpnesniosios šalies - vartotojo naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-634/2006).

43Dėl dujų atjungimo darbų įkainių.

44Byloje taip pat kilo ginčas dėl dujų atjungimo darbų įkainių: ieškovų teigimu, atjungimo darbai turėtų būti vykdomi neatlygintinai, o atsakovas laikosi pozicijos, jog darbai turėtų būti atliekami pagal šiuo metu galiojančius atjungimo įkainius. Remiantis Energetikos įstatymo 191 straipsniu, įsigaliojusiu 2013-07-01, valstybė reguliuoja centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas, todėl nuo 2013-12-01 UAB „( - )“ tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Ieškovai yra teismui pateikę 2014-04-23 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštą Nr. R2-1154 „Dėl UAB „( - )“ nustatytų suskystintų naftos dujų tiekimo atjungimo/ pajungimo įkainių“ (b. l. 99, VI t.), kuriame akcentuojama, jog UAB „( - )“ nuo 2014-02-21 taikomas dujų tiekimo atjungimo/prijungimo įkainis neturi teisinio pagrindo, kadangi visos sąnaudos su suskystintų naftos dujų (SND) tiekimo atjungimo/pajungimo darbų vykdymu, padengiamos per būtinąsias įmonės veiklos sąnaudas, kurias komisija vertina nustatydama SND kainos pastoviąją ir kintamąją dalis. Komisija pažymėjo, jog SND tiekimo atjungimo/pajungimo darbų sąnaudos, kurias sudaro darbuotojų darbo užmokesčio, įmokų socialiniams draudimui bei į garantinį fondą ir kitos su tuo susijusios sąnaudos, yra sudėtinė bendrų SND kainas sudarančių sąnaudų dalis, kuri įmonių apskaitoje nėra atskirai išskiriama.

45Iš byloje esančių atsakovo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų, išrašytų dujas atsijungusiems kitiems vartotojams (b. l. 53, 55, 57, 59, VI t.) matyti, jog atjungimo darbų kainą (317,63 Lt) sudaro virinimo darbai, t. y. atsakovas patiria tokio pobūdžio sąnaudas, kurias sudaro darbuotojų darbo užmokestis ir su tuo susijusios išlaidos, todėl, remiantis Komisijos išaiškinimu, galima pagrįstai teigti, jog ieškovams dujų atjungimo darbai turi būti atlikti nemokamai. Neatlygintinas dujų atjungimo darbų pobūdis yra įtvirtintas ir Centralizuotai teikiamų suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašo (toliau tekste – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013-09-24 įsakymu Nr. 1-187, 24.5 punkte. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog, kai energijos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos yra tvirtinamos kompetentingų valstybės institucijų, jos turi visuotinai privalomo norminio teisės akto galią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 24 d. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. 30. Teismų praktika. 2009, 30). Minėto aprašo nuostatos negali būti taikomos ieškovų ir atsakovo ginčo dėl sutarčių nutraukimo sprendimui, nes sutartys neteko galios daug anksčiau nei įsigaliojo minėtas Aprašas, tačiau dujų atjungimo darbai ieškovams dar nėra atlikti, todėl Aprašo nuostatos, nustatančios, jog buitinis vartotojas turi teisę neatlygintinai nutraukti sutartį, ginčo sprendimui turi būti taikomos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tenkintinas ieškovų reikalavimas dėl neatlygintino dujų atjungimo darbų atlikimo.

46Dėl privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

47Atsakovo teigimu, ieškovų pareikštas ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu, nes ieškovai nesilaikė privalomos išankstinės ginčų tarp vartotojų ir energetikos įmonių nagrinėjimo tvarkos, įtvirtintos Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalį išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka Valstybinės energetikos inspekcija įgaliota nagrinėti vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Pagal 34 straipsnio 3 dalį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka įgaliota nagrinėti vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Kaip matyti iš šių nuostatų, nurodytos institucijos privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka nenagrinėja ginčų dėl energijos sutarties nutraukimo, todėl tarp ieškovų ir atsakovo kilusio ginčo sprendimui nebuvo privaloma ginčo sprendimo procedūra pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalį. Šios pozicijos yra laikomasi ir aukštesnės instancijos teismuose (2014-01-23 Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-89-440/2013).

48Papildomai pažymėtina, jog dujų tiekėjas pažeidė vartotojų teises. Vartotojas savo teises, kurios jo manymu pažeistos dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse naudojimo, turi teisę ginti teismine tvarka arba kreipdamasis į vartotojų teises ginančias institucijas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka (CK 6.188 straipsnio 1, 8 dalys). Kreipimasis į vartotojų teises ginančias institucijas nėra privalomas išankstinio bylos nagrinėjimo ne teisme būdas, vartotojas yra laisvas pasirinkti, kuriuo iš įstatyme nurodytų teisių gynimo būdu naudotis. Vartotojų teises ginančios institucijos gali būti įtrauktos į bylą išvadai duoti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio nustatyta tvarka. Konkrečiu atveju Vartotojų teisių apsaugos tarnyba įtraukta į bylos nagrinėjimą ir pateikė išvadą. Žvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovai dėl pažeistų teisių turėjo teisę kreiptis tiesiogiai į teismą.

49Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

50Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovai yra pateikę prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovų sumokėtas nario mokestis Mažeikių vartotojų asociacijai, atlyginimo. CPK 79 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo (b. l. 64, II t.), vartotojų atstovavimas teisme ir šioje byloje yra tik viena ir daugelio Mažeikių vartotojų asociacijos veiklos tikslų ir rūšių. Narys moka metinį fiksuotą nario mokestį, todėl, nesant papildomų išlaidas detalizuojančių dokumentų, neįmanoma nustatyti, kuri ieškovų sumokėto nario mokesčio dalis buvo mokama už ieškovų atstovavimą šioje civilinėje byloje. Dėl šių aplinkybių, ieškovų sumokėtas nario mokestis negali būti laikomas pagrįstomis bylinėjimosi išlaidomis (CPK 88 straipsnis), todėl šioje dalyje ieškovų reikalavimas atmestinas.

51Ieškovai, kaip vartotojai, yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalis 1 punktas), todėl bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovai buvo atleisti, išieškotinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ginčuose dėl sutarčių modifikavimo (pakeitimo, nutraukimo ir kt.) mokamas 500 Lt žyminis mokestis. Kadangi ieškinyje reiškiamas reikalavimas dėl 25 sutarčių nutraukimo, už šiuos reikalavimus mokėtinas 12500,00 Lt žyminis mokestis. Ieškinyje taip pat reiškiami reikalavimai dėl neatlygintino dujų sutarties nutraukimo, už šį reikalavimą mokėtinas 144,00 Lt žyminis mokestis, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 12644,00 Lt žyminio mokesčio.

52Be to, nagrinėjant bylą susidarė 148,16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo priteistinos 148,16 Lt pašo išlaidos Valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnis).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 ir 385 straipsniais,

Nutarė

54Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

55Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo P. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2010-06-01 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2010-470 nutraukta nuo 2012-12-20.

56Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo E. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2010-01-11 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2010-149 nutraukta nuo 2012-12-21.

57Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo A. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2011-05-24 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2011-4007 nutraukta nuo 2012-12-22.

58Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo R. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 2012-11-27 sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2012-7764 nutraukta nuo 2012-12-22.

59Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės L. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2011-07-15 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2011-4564 nutraukta nuo 2013-01-10.

60Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės L. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2012-01-12 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2012-5895 nutraukta nuo 2013-01-18.

61Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo M. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2011-09-01 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2011-4956 nutraukta nuo 2013-01-21.

62Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės L. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2011-02-14 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2011-2933 nutraukta nuo 2013-01-25.

63Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės Zitos I. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2012-09-04 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2012-7183 nutraukta nuo 2013-01-27.

64Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės I. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), sudaryta 2010-08-19 Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. DTF-2010-1142 nutraukta nuo 2013-01-31.

65Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės G. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-05.

66Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo K. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-05.

67Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo J. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-09.

68Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės B. U., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-09.

69Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės L. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-09.

70Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės V. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-11.

71Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo E. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-12.

72Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės D. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-12.

73Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo M. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-13.

74Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės I. A. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-01-18.

75Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo J. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-02-10.

76Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo Ž. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-02-10.

77Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės O. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-02-13.

78Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovo S. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-02-13.

79Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir ieškovės L. Ž., a. k. ( - ) gyv. ( - ), konkliudentiniais veiksmais sudaryta Suskystintų naftos dujų pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta nuo 2013-02-20.

80Įpareigoti atsakovą UAB „( - )“, į. k. ( - ), nemokamai atlikti suskystintų naftos dujų tiekimo atjungimo darbus ieškovų butuose.

81Įpareigoti atsakovą UAB „( - )“ neskaičiuoti ieškovams pastoviosios dujų kainos dalies mokesčio nuo sutarčių nutraukimo dienos.

82Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

83Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl I. K., a. k. ( - ) reikštų ieškinio reikalavimų.

84Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), 12644,00 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio valstybei.

85Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), 148,16 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus ir 16 centų) pašto išlaidų valstybės naudai.

86Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovai 2013-04-09 kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui UAB „( - )“,... 4. Ieškinyje, kuris buvo tikslinamas 2013-08-14, 2013-09-05, 2014-04-09,... 5. Atsakovas UAB „( - )“ pateiktame atsiliepime (b. l. 66, III t.) nesutiko su... 6. Trečiasis asmuo Mažeikių rajono savivaldybės administracija pateiktame... 7. Išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 8. Išvadą teikianti institucija Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės... 9. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė palaikė 2014-04-24 patikslinto... 10. Teismo posėdžio metu dalyvavęs trečiojo asmens Mažeikių rajono... 11. Teismo posėdžio metu UAB „( - )“ atstovas G. Ž. pabrėžė, jog... 12. Teismo posėdžio metu ieškovas P. L. nurodė, jog gyvena bute, adresu ( - ),... 13. Teismo posėdžio metu ieškovas M. B. pažymėjo, jog 2013-01-11 pateikė... 14. Teismo posėdžio metu ieškovas J. L. nurodė, jog prašymą dėl dujų... 15. Teismo posėdžio metu B. U. pažymėjo, jog prašymą dėl dujų tiekimo bute,... 16. Teismo posėdžio metu E. P. nurodė, jog gyvena bute, adresu ( - ). Dėl dujų... 17. Teismo posėdžio metu ieškovė D. S. palaikė ieškinio reikalavimus,... 18. Teismo posėdžio metu ieškovas M. S. parodė, jog yra buto, esančio ( - ),... 19. Teismo posėdžio metu ieškovė I. A. J. pažymėjo, jog 2012-12-19 pateikė... 20. Teismo posėdžio metu ieškovas J. B. nurodė, jog prašymą atjungti dujas jo... 21. Teismo posėdžio metu ieškovė O. B. pasisakė, jog yra buto, adresu ( - ),... 22. Teismo posėdžio metu ieškovas E. P. nurodė, jog gyvena ( - ), prašymą... 23. Teismo posėdžio metu ieškovas A. M. paaiškino, jog butą, esantį ( - ),... 24. Teismo posėdžio metu ieškovė L. B. nurodė, jog gyvena bute, adresu ( - ),... 25. Teismo posėdžio metu ieškovas Ž. P. paaiškino, jog prašymą atjungti... 26. Teismo posėdžio metu ieškovė G. L. nurodė, jog prašymą atjungti dujas... 27. Teismo posėdžio metu ieškovė V. B. nurodė, jog jai dukra nupirko butą,... 28. Teismo posėdžio metu ieškovas S. M. nurodė, jog padidėjus dujų kainai,... 29. Ieškovė I. K. 2014-03-26 atsisakė ieškinio reikalavimų (b. l. 60, VI t.),... 30. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad dalis ieškovų buvo sudarę rašytines... 32. Ieškovai yra atsisakę ieškinio reikalavimų dėl UAB „( - )“ Dujų... 33. Dėl dujų vartotojų teisės vienašališkai nutraukti dujų pirkimo –... 34. Tarp ieškovų ir atsakovo buvo susiklostę dujų tiekimo teisiniai santykiai,... 35. Vartojimo sutarties instituto specifika taip pat išryškėja teisiškai... 36. Kita atsakovo nurodoma delsimo atjungti dujas priežastis yra tai, kad... 37. CK 1.137 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas... 38. Dėl dujų pirkimo – pardavimo sutarčių nutraukimo datų.... 39. Konstatavus, jog ieškovai turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutarčių... 40. Dėl mokesčio už dujas, suvartotas po dujų pirkimo – pardavimo sutarties... 41. Bylos duomenimis nustatyta, jog dalis ieškovų naudojo dujas po prašymų... 42. Nustačius, jog ieškovai naudojo dujas po prašymų atjungti dujas pateikimo... 43. Dėl dujų atjungimo darbų įkainių.... 44. Byloje taip pat kilo ginčas dėl dujų atjungimo darbų įkainių: ieškovų... 45. Iš byloje esančių atsakovo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų,... 46. Dėl privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.... 47. Atsakovo teigimu, ieškovų pareikštas ieškinys turėtų būti paliktas... 48. Papildomai pažymėtina, jog dujų tiekėjas pažeidė vartotojų teises.... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 50. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 51. Ieškovai, kaip vartotojai, yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo ( 52. Be to, nagrinėjant bylą susidarė 148,16 Lt išlaidų, susijusių su... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 54. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 56. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 57. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 58. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 59. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 60. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 61. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 62. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 63. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 64. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 65. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 66. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 67. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 68. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 69. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 70. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 71. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 72. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 73. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 74. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 75. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 76. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 77. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 78. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 79. Patvirtinti, kad tarp atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ir... 80. Įpareigoti atsakovą UAB „( - )“, į. k. ( - ), nemokamai atlikti... 81. Įpareigoti atsakovą UAB „( - )“ neskaičiuoti ieškovams pastoviosios... 82. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 83. Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl I. K., a. k. ( - ) reikštų ieškinio... 84. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), 12644,00 Lt... 85. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), 148,16 Lt... 86. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...